Den gyllene framtiden

Page 1

DIANA COOPER

Den gyllene framtiden

Vad som väntar och hur man når den femte dimensionen

DIANA COOPER

Den gyllene framtiden

Översättning: Eva Trägårdh

THE GOLDEN FUTURE

Copyright © 2023 by Diana Cooper

Originally published in 2023 by Hay House UK Ltd.

© 2024 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB

Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc.

Åsikterna i boken är författarens egna. Råd och metoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa och följs på eget initiativ. Frångå inte ordinär läkarvård.

Originalets titel: The Golden Future

Författare: Diana Cooper

Översättning: Eva Trägårdh

Originalomslag: Kam Bains

Omslagsillustration: Space Before

Illustration sidan 265: Shutterstock/Marzz Studio (Metatron cube)

Svensk inlaga och omslag: Lilla blå tornet

Tryck: ScandBook AB, 2024

ISBN: 978-91-89437-80-7

Utgiven av Livsenergi

Forumvägen 14

131 53 Nacka

www.livsenergi.se

Innehåll

Del I Resan till jordens gyllene framtid Kapitel 1: Din inbjudan till jorden 11 Kapitel 2: Jordens gyllene framtid 14 Kapitel 3: Vad händer på jorden just nu? 22 Kapitel 4: Pågående förhandlingar om vägen fram till år 2032 27 Kapitel 5: Kosmiska skeenden under år 2032 34 Kapitel 6: Inflytandet från de kosmiska pyramiderna och kristallskallarna 38 Del II Transformationen – livet i den nya gyllene tidsåldern Kapitel 7: Att leva i den femte dimensionen 45 Kapitel 8: Ekonomisk metamorfos 51 Kapitel 9: Skolor och utbildning 54 Kapitel 10: Den gyllene framtidens samhällen 60 Kapitel 11: Familjeliv och relationer 66 Kapitel 12: Det dagliga livet 71
Kapitel 13: Hälso- och healingcenter 76 Kapitel 14: Naturen och vår mat 82 Kapitel 15: Djuren 90 Kapitel 16: Husen och de gyllene städerna 97 Kapitel 17: Resor 104 Kapitel 18: Lagar 110 Kapitel 19: Läkning av jorden 117 Kapitel 20: Nya former av miljövänlig energi 123 Kapitel 21: Politik och religion 127 Kapitel 22: Gåvor och talanger 133 Kapitel 23: Den fullkomnade människan och hennes superkrafter 140 Del III Förberedelser inför den femte dimensionen Kapitel 24: Din andliga grund för den högre uppstigningen 149 Kapitel 25: Bygg ett stabilt stödsystem 159 Kapitel 26: Hitta din själsfamilj och bejaka en högre sexualitet 166 Kapitel 27: Omfamna tillståndet av enhet 173 Kapitel 28: Ta kontakt med jordens kunskap, visdom och kraft 180 Kapitel 29: Väck ditt högre hjärtchakra 189 Kapitel 30: Var sann mot dig själv 195 Kapitel 31: Aktivera dina andliga och intuitiva gåvor 202 Kapitel 32: Ta kontakt med kosmos 212 Kapitel 33: Evig frid 216
Kapitel 34: Resan till själens visdom 221 Kapitel 35: I samklang med det oändliga 227 Del IV Den högre uppstigningens redskap för inträdet i den gyllene framtiden Kapitel 36: Läkning av gamla programmeringar 235 Kapitel 37: Din änglaessens och hur du kan skydda den 243 Kapitel 38: Ditt kraftfulla JAG ÄR 248 Kapitel 39: Regnbågsandningen för de sex- och sjudimensionella chakrana 258 Kapitel 40: Metatronkuben 264 Kapitel 41: Regnbågsvägen och det intergalaktiska mästarskapet 270 Kapitel 42: De trippla uppstigningsflammorna 278 Kapitel 43: De avancerade trippla uppstigningsflammorna 285 Efterord Ordlista Om författaren

Del I

Resan till jordens gyllene framtid

Kapitel 1

Din inbjudan till jorden

Jorden är en speciell mysterieskola. De lärdomar och insikter som erbjuds här är unika. Du är fantastiskt välsignad som har fått möjlighet att vara här. Att kunna glädjas åt en regnbåge, studera en fjäril, klappa en katt, röra vid ett blomblad, lukta på en blomma, paddla i en å eller leka med ett barn ger dig upplevelser och förnimmelser som bara är tillgängliga på jorden.

När Lady Gaia bjuder in dig hit påminner hon dig om att livet på jorden är en unik möjlighet. Var tacksam för den. Du är en andlig varelse som frivilligt har valt att ge dig ut på denna expedition.

Ett av redskapen du får är en fysisk kropp, som står i nära förbindelse med din känslokropp och din mentala kropp. Medvetandet, känslorna och den fysiska kroppen är känsliga feedbackinstrument. Allt kommer till dig genom din andliga kropp och filtreras in i ditt medvetande. Dina tankar påverkar dina känslor och ditt fysiska välbefinnande. Dina känslor återspeglas också i din hälsa och din kropp. Du förväntas vara uppmärksam på det.

Du är också utrustad med ett team av hjälpare. Även om du har varit här flera gånger tidigare befinner du dig under varje livstid i okänd terräng. Då är det av stor betydelse att ditt team går i förväg för att hjälpa dig leta efter mat och tak över huvudet och göra dig uppmärksam på det som du har kommit hit för att utforska och lära dig.

11

De här hjälparna är dina vägledare och änglar, och de har alla varit med dig under hela din själsresa. Du har också en speciell skyddsängel som oftast är osynlig för dig. Den har till uppgift att uppmuntra och skydda dig, och den försöker visa dig på rätt väg och ordna så att du träffar på de människor du behöver få kontakt med för att fullborda din livsuppgift.

Det finns också många andra änglar och ärkeänglar som dyker upp vid din sida i samma ögonblick som du kallar på dem. Kom ihåg att du behöver be dem om hjälp, annars får de inte lov att hjälpa dig eftersom det skulle gå emot den fria viljan.

Du har också andliga vägledare som oftast men inte alltid har haft en inkarnation på jorden. Vilka det är kan ändras under livets gång. Om du till exempel beslutar dig för att bli advokat kommer du att få en vägledare som kan bistå dig med juridiken. Om du utbildar dig till ett yrke inom vården kommer en healingguide att bistå dig. Du kan ha flera andliga vägledare.

En inkarnation på jorden kan jämföras med en klättring upp till toppen av Mount Everest. Om man ska klättra uppför ett berg behöver man ett team med duktiga och erfarna bärare. Att fråga dem till råds underlättar också din klättring och gör upplevelsen så oerhört mycket bättre!

Varje dag på din födelsedag sjunger Lady Gaias änglar över dig med kärlek för att förnya din inbjudan hit och välkomna dig på nytt. De stämmer också av för att ta reda på om planen du har fått med dig för ditt liv fortfarande är rätt för dig. Behöver du göra justeringar i den ursprungliga inriktningen? Stämmer den fortfarande med visionen du hade när du inkarnerade?

Vart sjunde år rådgör ärkeängeln som vakar över dig med din skyddsängel för att se vilka framsteg du gör med din livsuppgift. Om du behöver stöd och hjälp kommer de att tillhandahålla det. Det gör de även om du har valt en ny väg i livet eller om du har gjort större framsteg än förväntat.

Din själ har valt ditt namn eftersom det har en specifik vibration som stämmer överens med din livsuppgift. Varje gång någon säger ditt namn

12 Resan till jordens gyllene framtid

kallas din livsläxa samtidigt in. På din födelsedag sjunger änglarna in vibrationen i hela ditt namn med stor kärlek för att ge dig uppmuntran. Om förändringar behöver göras i din livsväg kommer det att återspeglas i änglarösternas vibrationer.

Alla dessa lärdomar, instruktioner och erfarenheter kommer till dig genom dina andliga energipunkter eller chakran. När vi går in i den femte dimensionen och våra 12 chakran aktiveras kommer lärdomarna att bli mer exakta och avancerade. Då är det bildligt talat som om vi tar studenten och börjar på universitetet.

Längre fram i boken kommer jag att berätta om vilka livsläxor du behöver förstå, uppleva och bemästra i vart och ett av chakrana. När du har bemästrat livsläxorna i de 12 andliga energipunkterna kan du börja leva din gudomliga mästarplan och hämta hem dina gåvor och din gudomliga visdom, allteftersom vi går framåt in i den gyllene framtiden.

VISUALISERING FÖR ATT FÅ KONTAKT MED DINA ÄNGLAR OCH GUIDER

• Sätt dig ner i lugn och ro och slappna av.

• Se eller känn att du har din skyddsängel vid din sida.

• Se eller känn hur många andra änglar som finns vid din sida.

• Se eller känn att du har dina vägledare med dig.

• Kalla in ärkeängeln som vakar över dig och se eller känn att den finns vid din sida.

• Hur känns det att ha så mycket hjälp och vägledning?

• Ställ alla frågor du har på hjärtat och känn svaren du får.

13 Din inbjudan till jorden

Kapitel 2

Jordens gyllene framtid

Mellan år 2012 och år 2032 föder jorden fram en ny femdimensionell gyllene tidsålder, en period då allt kommer att utstråla ett gyllene ljus fyllt av kärlek och visdom. Denna tidsålder börjar år 2032, och vid det laget har världen förändrats till oigenkännlighet.

Det är förutbestämt att vår jord och alla dess invånare ska utvecklas till att bli femdimensionella fram till år 2032 (eller åtminstone ha nått upp till de högre nivåerna av den fjärde dimensionen). Hur vi upplever denna övergång är upp till oss, men jorden själv kommer att gå upp i den femte dimensionen under 2032, vare sig vi som enskilda individer följer med eller inte.

Om du läser de här orden har du inkarnerat för att hjälpa jorden att göra denna övergång. Det är ett ansvar och även en mycket stor möjlighet till uppstigning.

Den innevarande perioden, mellan år 2012 och år 2032, är den viktigaste perioden någonsin i jordens historia.

Vi befinner oss i ett avgörande skede.

Därför är det verkligen viktigt att lyssna och följa upp din intuition i handling. Lyssna bara på positiva förutsägelser och budskap. Ägna ingen

14

energi åt någonting annat. Inrikta dig på det nya och underbara som väntar dig när du når slutet på din resa. Om du gör det kommer din aura att bli mer och mer gyllene.

Under de 20 åren mellan år 2012 och år 2032 kommer en metamorfos att äga rum.

Vissa händelser under denna 20-årsperiod är huggna i sten: Till exempel har det alltid varit bestämt att Olympiska spelen skulle hållas i London år 2012, oavsett hur många bud det fanns från andra städer i olika delar av världen. London är jordens jordstjärnechakra, och energin och upprymdheten i de olympiska spelen behövdes för att aktivera det. För det är bara när det här chakrat vaknar hos en individ eller planet som uppstigningsprocessen kan ta sin början.

Vissa av händelserna i ditt eget liv är också förutbestämda. Det kan till exempel vara att träffa din partner eller att resa till ett visst land. Om något är förutbestämt kommer det ofrånkomligen att ske. Dina tankar, handlingar och föreställningar kan dock ha en stor inverkan på din livsväg och även på dina förutbestämda relationer och livshändelser.

I detta nu hjälper dina tankar, attityder och föreställningar till att skapa en ny gyllene tidsålder. När du ger kraft till förutsägelserna om den gyllene framtiden manifesterar du en ny värld på bästa möjliga sätt.

Slutet av en tidsperiod

Låt oss nu sätta in betydelsen av åren mellan år 2012 och år 2032 i ett större perspektiv. År 2012 markerade slutet på en 26 000 år lång kosmisk era. Det var också slutet på en cykel bestående av tio kosmiska eror, och därmed utgjorde det slutet på en 260 000 år lång epok för alla universumen.

En kosmisk epok kallas ibland för en gudomlig utandning, och det är en

15 Jordens gyllene framtid

period som präglas av skapelse. Den åtföljs av en 20 år lång period av gudomlig inandning, då det förlegade dras tillbaka till Gud. Vi befinner oss nu mitt i denna period. År 2032 kommer en ny utandning med inriktning på skapande att ta sin början, på en högre frekvens än tidigare.

För 260 000 år sedan var jorden en del av ett fyrdimensionellt universum. Själva jorden var dock tredimensionell. Av alla planeterna i vårt universum är det bara jorden som har gått ner i en så låg frekvens.

Under denna långa tidsperiod uppstod Atlantis 1 500 år långa legendariska gyllene tidsålder som ett ljus i mörkret. I denna tidsålder var alla femdimensionella och verkade för allas högsta och bästa. Det var en period av glädje, lycka och förnöjsamhet och man hade tillgång till en mycket högtstående kristallteknologi.

Sedan hände det sig att en mycket kraftfull magiker beslutade sig för att använda sin kraft för egen räkning. Han använde den för att styra över andra, och då spreds hans lägre medvetenhet snabbt vidare till andra. Människorna stängde sina hjärtan och blev självcentrerade. Atlantis frekvens sjönk då snabbt ner till den tredje dimensionen. De mer högtstående varelserna som fungerade som hjälpare fick då dra sig tillbaka, eftersom de inte kunde verka i en sådan låg vibration. Fem av människans chakran, som omfattade de förmågor som människorna på Atlantis hade tillgång till, drogs då tillbaka från mänskligheten. Till sist beslutade det intergalaktiska rådet att avsluta denna tidsperiod genom en stor översvämning.

Under de efterföljande 10 000 åren har den tredimensionella jorden genomgått ett nytt experiment, som har handlat om maskulin dominans.

Hur kom det sig att jorden blev tredimensionell i ett fyrdimensionellt universum?

Det finns två anledningar till att jorden har kommit i otakt med resten av vårt universum. Den första var att en förfrågan för länge sedan gick ut från det intergalaktiska rådet om att jorden skulle stå värd för ett unikt experiment, vilket var den fria viljans experiment. Människorna fick möjlighet

16 Resan till jordens gyllene framtid

att välja om de ville agera utifrån sin gudomliga vilja eller utifrån sin lägre vilja. I hela kosmos hade en sådan idé aldrig tidigare ens kommit på tal. Tanken om en fri vilja bemöttes med häpnad och förundran av alla varelser i universum.

Rådet för jorden anmälde sig frivilligt till att delta i experimentet. Själarna som vågade sig på att inkarnera fick då gå igenom glömskans slöjor, glömma bort att de var gudomliga varelser och stiga ut i det okända.

Ytterligare en överenskommelse i samband med den fria viljans experiment var att alla tankar och handlingar skulle spelas in, och om balansräkningen för en livstid visade på en skuld gick själen med på att inkarnera igen för att försöka balansera sina andliga konton.

Under årens lopp har varelser från alla universumen med häpnad och förundran betraktat de modiga individer som har vågat sig på att inkarnera som människor på jorden och iakttagit deras äventyr och utmaningar. Alla som föds på den här planeten anses vara ovanligt modiga. Jorden betraktas ungefär som en djungel där själarna möter många utmaningar. Om du skulle träffa på en varelse ute i kosmos som får veta att du har levt på jorden, kommer du att bli betraktad med respekt och beundran!

Ingen väntade sig att människorna på jorden skulle sjunka in i ett sådant självcentrerat och själviskt beteende, men det gjorde vi. I resten av vårt universum kunde varelserna fortsätta ha ett öppet hjärta och behålla sin fyrdimensionella natur, men frekvensen på jorden sjönk.

Den andra anledningen till att jorden kom efter i sin utveckling är följande: I den tredje dimensionen fungerar solar plexus-chakrat så att det skickar ut känselspröt för att hålla uppsikt över eventuella faror, och genom detta chakra tar människor också in hela universums rädsla. Vi har varit tvungna att transmutera denna rädsla, och det har hållit oss tillbaka.

I och med att vi har kommit efter har vi nu dragit till oss ovanligt mycket hjälp från universum under den gyllene tidsålderns födelse. Det är som om barnet som ska till att födas har fastnat och behöver extra hjälp för att komma ut. Nu riktar änglavarelser och andra visa och upplysta varelser sitt

17 Jordens gyllene framtid

ljus och sin kraft till jorden. Vi kan be dem att hjälpa oss föda fram det nya enligt den gudomliga tidsplanen.

De 20 åren mellan år 2012 och år 2032 är unika

i jordens historia. Det har aldrig funnits en erfarenhet eller möjlighet som liknar den. Du har inkarnerat nu för att hjälpa till att föda fram en femdimensionell gyllene tidsålder i en helt ny kosmisk era.

Tidsramarna

Förberedelserna inför slutet av en era och början av nästa har vissa likheter med när man ska flytta från en bostad till en större. Långt innan själva flytten börjar man planera. Man bestämmer vad man ska slänga och vad man ska ta med sig, och man packar och organiserar. Med början redan långt före år 2012 ser tidsramarna för jorden ut så här:

1987: Den harmoniska konvergensen

Den 25 augusti 1987 inträffade en planetkonstellation som blev startskottet för en 25 år lång renings- och förberedelseperiod inför år 2012. För att underlätta processen fick vi återigen genom Saint Germains och ärkeängeln Zadkiels försorg tillgång till transmutationens violetta flamma.

2012

Det här året markerade det förutbestämda slutet på den gudomliga utandningen. Det här var slutet på 10 cykler av kosmiska eror och en 260 000 år lång period. Klockan 11:11 den 21 december 2012 uppstod en gudomlig paus, som kallas för det kosmiska ögonblicket. Källans energi rörde vid hjärtat hos alla varelser på jorden och på alla planeter, stjärnor och galaxer i vårt eget och alla andra universum.

I det ögonblicket aktiverades en gudomlig inandning i hela kosmos och

18 Resan till jordens gyllene framtid

en 20 år lång period av frekvenshöjning tog sin början. Varje planet, stjärna och galax i vårt eget universum och i alla andra universumen påbörjade då uppstigningen till en högre dimension, och en ny kosmisk epok inleddes.

Samtidigt började 33 kosmiska portaler på jorden som var bärare av Kristusljuset att öppna sig och stråla ut energier med hög frekvens för att förbereda världen för den nya gyllene tidsåldern. Många andra portaler och pyramider vaknade också.

Från och med detta kosmiska ögonblick fick hela universum 20 år på sig att rensa bort allt som varit förknippat med lägre vibrationer och omfamna den femte dimensionen. Eftersom vi här på jorden hade kommit på efterkälken, av de skäl som jag har nämnt, fick vi bara 20 år på oss att göra ett dubbeldimensionellt skifte från den tredje till den femte dimensionen. Något liknande har aldrig tidigare utspelat sig, och ett koncentrerat program tog nu sin början!

2017

År 2017 intensifierades reningen av jorden. Ett påbud kom då om att det skulle göras genom de olika elementen, och därför blev det under fem års tid allt vanligare med översvämningar, jordbävningar, orkaner och bränder. Syftet med dem var att rena specifika områden av negativitet, frigöra leylinjerna och lösa upp karma som hade hindrat oss från att vara i kontakt med jordens rena livskraft.

2022

Det här var det sista året med stora reningsprocesser, och därmed bör de extrema händelserna orsakade av elementen börja lugna ner sig. Jordbävningen i Turkiet och Syrien i början av 2023 är bestämd att vara den sista jordbävningen med så stora och svåra skador. Det gamla tredimensionella paradigmet kommer äntligen att falla samman, och även om vi får vara med om en del kaotiska händelser kommer en mer optimistisk känsla att sprida sig. Vi ska börja med att dra upp ren energi, liksom kärleken från

19 Jordens gyllene framtid

Moder Gaia, genom fotsulorna när vi går på marken. På så sätt kommer vi att börja må helt annorlunda.

Under 2022 har en period av Saturnus dominans och styrning avslutats, och den mer expansiva och gynnsamma Jupiter har fått större inflytande.

I takt med att medborgare överallt på jorden har börjat inse hur mycket vi har blivit manipulerade, har uppror och oroligheter förändrat maktbalansen på vår planet.

2023–2032

Mellan år 2023 och år 2032 kommer världen att börja blicka mot den nya gyllene tidsåldern. Nya idéer och planer kommer att utvecklas och genomföras av människor och för människor.

År 2032 kommer en ny energistruktur att aktiveras för hela universum som gör att nästa gyllene tidsålder kan nå en ännu högre frekvens än Atlantis gyllene tidsålder.

Jordens befolkning

Den optimala befolkningsmängden för jorden är två miljarder. För närvarande är vi åtta miljarder. På ett andligt plan finns det en anledning till att så många själar nu har kommit hit. Eftersom det här är slutet på en 260 000 år lång kosmisk period har Källan tillåtit alla som fortfarande har karma kvar att återvända hit för att försöka fullgöra den.

Miljontals själar med tunga karmiska skulder att betala tillbaka har tagit vara på denna möjlighet. När vi kommer ner till jorden och går igenom glömskans slöjor glömmer vi dock bort vårt ursprung och förlorar kontakten med det gudomliga. Vi glömmer också bort vårt själsliga kontrakt och vår livsuppgift. Många av dem som har återvänt hit för att försöka gottgöra sina tidigare missgärningar har glömt bort det och ställer nu till problem i och med att de faller in i sina gamla mönster.

20 Resan till jordens gyllene framtid

Samtidigt har miljontals ljusarbetare inkarnerat för att föda fram den fantastiska nya gyllene tidsåldern.

Alla ljusarbetares livsuppgift är att hjälpa så många

människor som möjligt att stiga upp till ljuset under denna betydelsefulla och avgörande tidsperiod.

Gaia kommer att vara helt femdimensionell år 2032, oavsett vilka beslut människor fattar och oavsett hur de agerar. De som då inte har genomgått ett andligt uppvaknande och öppnat sitt hjärta kommer att välja att återvända till de inre planen eller gå vidare till ett annat tredimensionellt plan där de kan fortsätta att uppleva kaos och drama. Det innebär att det blir en stor befolkningsminskning.

De barn som inkarnerar för den nya gyllene tidsåldern kommer att ha en mycket högre frekvens och de är redo att leda vår jord till tidigare outforskade höjder.

VISUALISERING FÖR ATT LEVA

I DEN GYLLENE FRAMTIDEN

• Börja med att slappna av en liten stund.

• Föreställ dig en värld där alla är friska och lyckliga.

• Människor överallt samarbetar och tar hand om varandra.

• Det finns så det räcker till alla.

• Alla människor respekterar varandra och varandras ras och religion.

• Själva jorden och naturen är ren och strålande.

• Varje dag drar vi in ren energi från jorden och andas in ren luft.

• Det här är den gyllene tidsåldern som vi är på väg in i.

• Hur känns det att leva så här?

21 Jordens gyllene framtid

Diana Cooper är tillbaka med ännu en banbrytande bok. I Den gyllene framtiden beskriver hon den nya tidseran vi färdas mot och ger en spännande och hänförande vision av jordens övergång till den femte dimensionen.

Välförankrad i den mångdimensionella andliga sfären har Diana Cooper tillgång till information som många av oss bara kan drömma om. Som andlig vägledare och bästsäljande författare ger hon oss ett fönster in i en ny tid som håller på att födas – den gyllene framtiden – och berättar ingående hur det kommer vara att leva då.

Låt denna omvälvande, hoppingivande och upplyftande vision inspirera och vägleda dig på en kollektiv förvandlingsresa mot en bättre framtid. Vi förs med på ett äventyr, från Atlantis fall genom vår nutid och ända fram till år 2032, med glimtar även längre fram än så. Med stark tro på den andliga praktiken förser Diana dig med övningar på vägen för att kunna anamma bokens budskap och syfte på djupet. Den här boken bjuder på efterlängtad läsning.

ISBN 978-91-89437-80-7

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.