Page 1

ditt välbefinnande för att omvandla alla andra – och samtidigt förhindra att okända hälso­ problem som lurar under ytan blossar upp!

Den fjärde boken i serien MEDIAL LÄKNING

Anthony William har blivit eftertraktad i hela värl­ den p.g.a. sin förmåga att identifiera orsaken till människors hälsoproblem. Som medicinskt medium har han hjälpt tiotusentals människor att bli friska genom att förmedla de underliggande orsakerna till sjukdomar, symtom och tillstånd samt ge råd hur om man kommer till rätta med problemen.

Övriga böcker i serien Medial Läkning:

ISBN 978-91-88633-30-9

NEW YORK TIMES BÄSTSÄLJANDE FÖRFATTARE

MEDIAL LEVERNS LÄKNING OKÄNDA KRAFT

Vår livsviktiga lever har svar på många hälsoproblem som håller oss tillbaka i livet. En vanlig men ännu okänd orsak till att många människor mår dåligt är att levern är överbelastad. Det visar sig inte bara i form av allvarliga sjukdomar som levercancer, cirros och hepatit, utan lika gärna som allmänt dåligt hälsotillstånd, matsmältningsproblem, känslomässiga utmaningar, viktuppgång, högt blodtryck, hjärtbesvär, hjärndimma eller autoimmuna och kroniska sjuk­domar. Allt detta har enligt Anthony William sitt ursprung i en överbelastad lever och kan läka när du utnyttjar kraften i detta anspråkslösa organ. Anthony William delar med sig av enastående insikter om leverns okända funktioner, förklarar vad som ligger bakom många sjukdomar och tillstånd, och vägleder läsaren till bättre hälsa. Upptäck vad en frisk lever kan bidra till: bättre sömn, balanserat blodsocker, sänkt blodtryck, hälsosam vikt och mer energi. En hälsosam lever dämpar även stress, motverkar åldrande och skyddar mot hot såsom gifter och patogener. Om vi bara ger den rätt stöd, visar levern oss sin okända kraft!

Anthony William

Tänk om du kunde fokusera på en aspekt av

MEDIAL

Anthony William

LÄKNING

LEVERNS OKÄNDA KRAFT Bli fri från eksem, psoriasis, diabetes, streptokocker, akne, gikt, svullen mage, gallsten, binjure­stress, utmattning, fettlever, vikt­problem, SIBO och autoimmuna sjukdomar.


MEDIAL

Anthony William

LÄKNING

LEVERNS OKÄNDA KRAFT Bli fri från eksem, psoriasis, diabetes, streptokocker, akne, gikt, svullen mage, gallsten, binjure­stress, utmattning, fettlever, vikt­problem, SIBO och autoimmuna sjukdomar.

Översättning Linda Söderlund


www.livsenergi.se Copyright © 2018 by Anthony William Originally published in 2018 by Hay House Inc., USA © 2019 svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Författaren till boken ger inte medicinsk eller annan professionell rådgivning eller föreskriver användning av någon teknik som en form av diagnos eller behandling för fysiska, emotionella eller medicinska tillstånd. Författarens avsikt är bara att erbjuda information av anekdotisk och allmän natur som kan vara en del av din strävan efter emotionellt och andligt välbefinnande. Om du eller andra använder någon av informationen eller annat innehåll i den här boken, tar författaren och utgivaren inget ansvar för de direkta eller indirekta konsekvenserna. Läsaren bör rådgöra med sin läkare eller annan professionell utövare innan hen antar några av förslagen i den här boken eller drar slutsatser från dem. Åsikterna i boken är författarens egna. Behandlingsmetoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa och komplementära. Råden följs på eget ansvar och bör ej ersätta ordinär läkarvård. Brafö AB har försökt anpassa boken till svenska förhållanden, men förlaget kan inte garantera att det inte finns situationer, tillvägagångssätt och produkter i boken som inte är gängse i Sverige. Originalets titel: Medical Medium Liver Rescue Översättning: Linda Söderlund Grafisk form omslag och inlaga: Lilla Blå Tornet, 2019 Tryck: Jelgavas Tipogrāfija, 2019 ISBN: 978-91-88633-30-9


Till Medical Medium-samfunden som stiger upp varje morgon för att sprida Andens budskap med medkänsla i hjärtat och livgivande ljus i händerna. Till alla läkare och andra utövare – dåtida, nutida och framtida – som vigt sina liv åt att söka den läkande sanningen åt sina kära patienter. Och till mamma och pappa som satte mig till världen.


INNEHÅLL

FÖRORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 FRÅN MIG TILL DIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 DEL I: Leverns sanna uppgift: Gudomlig fredsbevarare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kapitel 1: Leverns roll i kroppen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 Kapitel 2: Den anpassningsbara levern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 Kapitel 3: Den livgivande levern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 Kapitel 4: Den medicinska levern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 Kapitel 5: Den beskyddande levern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 Kapitel 6: Den renande levern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 Kapitel 7: Den hjältemodiga levern .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 DEL II: Det som sker inuti levern: Den osynliga stormen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Kapitel 8: Förslöad lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 Kapitel 9: Leverenzymer och gissningstester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 Kapitel 10: Smutsigt blod-syndromet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 Kapitel 11: Fettlever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 Kapitel 12: Viktuppgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 Kapitel 13: Mystisk hunger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 Kapitel 14: Åldrande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 DEL III: Stridsropet: Fler symtom och åkommor i rampljuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Kapitel 15: Diabetes och blodsockerrubbningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 Kapitel 16: Mystiskt högt blodtryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113


Kapitel 17: Mystiskt högt kolesterol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 Kapitel 18: Mystisk hjärtklappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 Kapitel 19: Binjureproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 Kapitel 20: Kemisk överkänslighet och matöverkänslighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133 Kapitel 21: Metyleringsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 Kapitel 22: Eksem och psoriasis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Kapitel 23: Akne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 Kapitel 24: SIBO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kapitel 25: Svullen mage, förstoppning och IBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 Kapitel 26: Hjärndimma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169 Kapitel 27: Känslomässig lever: Humörstörningar och årstidsbunden depression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173 Kapitel 28: PANDAS, gulsot och spädbarnslever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179 Kapitel 29: Autoimmun lever och hepatit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 Kapitel 30: Levercirros och ärrvävnad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Kapitel 31: Levercancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195 Kapitel 32: Sjukdom i gallblåsan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 DEL IV: Leverns räddning: Hur man vårdar levern och förändrar sitt liv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Kapitel 33: Frid i kroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211 Kapitel 34: Slå hål på levermyterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 Kapitel 35: Högfettrenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Kapitel 36: Bråkstakar i levern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243 Kapitel 37: Mat, örter och kosttillskott som stärker levern .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259 Kapitel 38: Leverhjälpen 3:6:9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Kapitel 39: Recept som stärker levern.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Kapitel 40: Meditationer som stärker levern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  381 Kapitel 41: Ovädret drar förbi. Gå i frid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391 INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  399 OMVANDLINGSTABELLER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 FÖRFATTARENS TACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  413 OM FÖRFATTAREN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415


FÖRORD

Varje gång jag läser någon av Anthony Williams böcker eller lyssnar på något av hans program lär jag mig nya saker. Saker som låter väldigt relevanta men som man ännu inte lär ut på läkarutbildningen. Mycket av det jag lärt mig har dessutom blivit sådant jag använder i mitt eget liv. Ett exempel är en smoothie från Anthonys första bok ­Medial Läkning. I den boken delar han med sig av recept på frukostsmoothies att starta dagen med under sitt 28-dagars detoxprogram – något jag följde för många år sedan. Min egen version av speciellt ett recept har blivit ett måste för mig, mitt barnbarn och många av mina vänner. Smoothien får alltid högsta betyg. Och nu – efter att ha läst Leverns okända kraft – är jag gladare än någonsin att jag regelbundet njuter av detta elixir. Det återställer inte bara vätskebalansen i vävnaderna, utan avgiftar även levern varje gång jag dricker det. Jag ska inte hålla dig på sträckbänken. Här kommer det: 2–3 ekologiska bananer, 3,5–5 dl frysta vilda blåbär (jag köper stora mängder så att det alltid finns hemma), en stor sked ekologiska frysta körsbär. Sedan tillsätter jag vatten för att få rätt konsistens (runt 4,5–7 dl) och kör allt i en mixer. Detta räcker till två stora glas eller fyra små. Om jag inte har gäster häller jag det som blir över i en glasburk som jag sparar till senare. Anthonys bok Medial Läkning: Kostguiden förändrade verkligen mitt liv på samma sätt som hans första bok gjorde. Från denna vackra källa lärde jag mig allt om den otroliga energi, läkekraft och andliga visdom som finns i alla frukter och grönsaker. Dessa kunskaper har till och med gjort den anspråkslösa potatisen (som representerar

jordning och ödmjukhet) till en mer njutbar ingrediens. Jag stoppar inte längre bara i mig mat. Mitt förhållande till den är numera baserat på tacksamhet. (Naturligtvis inte alltid, men mycket mer än tidigare.) Efter att ha läst Leverns okända kraft har jag fått större respekt för min egen lever – och för alla andras – än jag någonsin tidigare haft. I min roll som läkare var bekantskapen med leverns funktion i stort sett begränsad till gulsot hos nyfödda och skrumplever hos de många alkoholister jag tog hand om som nyutexaminerad. Jag såg även det dödliga resultatet som de första experimentella bypassoperationerna hade på levern under 1970-talet. Många av patienterna dog av komplikationer som bland annat leversvikt. Bypassoperationer ser naturligtvis helt annorlunda ut idag. Men en sak är säker, inom medicinsk forskning förstår man fortfarande inte vad levern faktiskt gör för vårt dagliga liv – långt innan problem såsom förhöjda levervärden, fettlever eller skrump­ lever uppstår. När jag skrev den första upplagan av The Wisdom of Menopause 2001, var jag fullt övertygad om att klimakteriet i sig inte låg bakom symtom som till exempel sömnlöshet, värmevallningar och humörsvängningar, som kvinnor i övergångsåldern upplever. Och det är just detta som Leverns okända kraft sätter fingret på – att sådana symtom i stor utsträckning orsakas av en överbelastad lever. Inte av att en kvinna uppnått en viss ålder och är på väg att förfalla, utan i stället av att vår livsstil försvagar leverfunktionen. Precis som Anthony skriver har levern två olika strategier för att skydda oss mot gifter: oskadliggöra och lagra. Men dessa strategier fungerar inte

9


för evigt om vi inte tar hand om leverfunktionen. Anthony är inne på ett fenomen som jag har lagt märke till många gånger under mitt liv. När en kvinna är i genomsnitt 38 och en man i genomsnitt 48, börjar leverns förmågor att avta och symtom såsom viktuppgång och värmevallningar sätter in – tillsammans med andra symtom vi brukar kalla ”åldrande”. För de flesta har leverns avgiftningsförmåga vid denna tidpunkt sjunkit till 60 procent av vad den kunde varit. Det levern försöker säga är: ”Jag har tagit hand om dig i flera decennier men jag klarar det inte längre om du inte gör en förändring”. Det får väl de flesta att nyktra till? (Och vilket passande ordval med tanke på alkoholens inverkan på leverhälsan.) Det här är viktigt att känna till: Leverns uppgift är att sortera och filtrera. Den skiljer det som är bra för kroppen från gifterna. Den renar blodet

innan det går direkt upp till hjärtat. Den är det ultimata blodfiltret. Den skyddar dig också genom att kapsla in lösningsmedel, bekämpningsmedel och virus i sitt inre så att de hålls borta från blodet. När levern släpper ifrån sig gifter kan de förflytta sig till tre ställen: 1 – Till tjocktarmen med hjälp av gallan och gallblåsan, och avlägsnas från kroppen via avföringen. 2 – Till njurarna och avlägsnas via urinen. Och till sist, 3 – till blodet i form av fria radikaler (men detta är en sista utväg). Hör på nu för detta är något som alla bör veta. Vi lever i en tid då fler än någonsin får diagnoser såsom hjärtflimmer, hjärtklappning och andra hjärtproblem. Hjärtsjukdomar av olika slag är faktiskt den främsta dödsorsaken för både kvinnor och män. En stor del av anledningen är följande, uttryckt med Anthonys ord som du kommer att läsa längre fram i boken:

När levern inte längre klarar av att ta hand om allt ogynnsamt material som ska filtreras kommer fler fria radikaler och gifter (och annat mindre giftigt avfall som levern inte lagrat i sitt inre) att befinna sig i blodet. Detta gör att hjärtat måste slå hårdare för att kunna dra upp blodet från levern – det blir som att suga upp pudding i ett sugrör – vilket ger högt blodtryck. Om levern är så igenslammad att biofilm börjar lossna och avges i blodet, uppstår troligtvis hjärtproblem eftersom den geléartade substansen förhindrar ett smidigt blodflöde och får hjärtklaffarna att kärva.

10


Men oavsett hur du mår just nu finns det ingen anledning att kasta in handduken och bara acceptera nedsatt leverfunktion som oundvikligt för den som blir äldre. I stället ska du veta att i samma stund som du börjar ta bättre hand om levern kommer den att bli mycket bättre på att ta hand om dig. Vår kropp har en nästintill mirakulös förmåga att återuppbygga och stärka hälsan när vi förser den med rätt byggstenar och omsorg. I Leverns okända kraft kommer du att få stifta bekantskap med många av de funktioner och mysterier i levern som medicinsk vetenskap ännu inte känner till eller förstår. Men viktigast av allt är att du kommer att lära dig exakt vad levern behöver för att läkas och för att utföra de livsviktiga uppgifter den är utformad för. Du kommer att få lära känna en speciell grupp av celler, som kallas ”perimera celler”, som levern producerar när dess lagringskapacitet nått sin gräns, och även något som kallas ”hepaspårning”, en funktion som ger levern övernaturlig förmåga och styrka för att motverka att skadliga ämnen utsöndras i blodet. Jag lovar att när du läst ut denna bok kommer du att känna dig så tacksam över din lever att du bara måste göra allt du kan för att hjälpa den att hjälpa dig! Som om allt detta inte vore nog inne-

håller boken även utförliga instruktioner och listor över kosttillskott, som stärker levern i ett flertal olika situationer, i alltifrån dagligt underhåll till specifika hälsoproblem såsom akne, IBS, binjureproblem, svullen mage, autoimmuna sjukdomar, förstoppning, diabetes, mörka ringar under ögonen, eksem och psoriasis, utmattning, infektion i gallblåsan, gallsten, gikt, hjärtklappning, högt blodtryck, högt kolesterolvärde, värmevallningar, gulsot, ålderstecken hos levern, Raynauds sjukdom, årstidsbunden depression, viktuppgång, samt åderbråck och ådernät. Slutligen finns ett helt kapitel om Leverhjälpen 3:6:9, en leverkur som kan användas för att undsätta levern och återfå optimal leverfunktion. Leverns okända kraft är kort sagt en hälsobok som borde finnas i alla hem. Läs den. Använd den – om så bara några av alla förslag – och dra livslång nytta av en friskare och gladare lever. Det kommer du inte att ångra.

– Dr Christiane Northrup, New York Times bästsäljande författare till Goddesses Never Age, The Wisdom of Menopause och Women’s Bodies, Women’s Wisdom.

11


Anthony William, 4 ĂĽr, helar en skadad fĂĽgelunge.


FRÅN MIG TILL DIG

Att söka efter skatter har sedan länge varit en del av människans historia. När man går på skattjakt, oavsett om målet är ett gammalt skeppsvrak eller en kista fylld med guld vid krysset på en skattkarta, kommer man med tiden ofta väldigt nära sitt mål. Skattsökarna kan ha förberett sig under flera decennier, satsat allt de äger och har, men när de till slut står där redo med spadarna, kommer en jordbävning som får skatten att falla ner i en spricka där det aldrig går att nå den. Samma sak kan hända med ett vrak. Havsförhållandena måste vara perfekta för dykning – vraket kan blockeras av ett rasat korallrev, eller så kan vattnet vara fyllt av hajar som gör uppdraget för farligt. Sanningen bakom kroniska sjukdomar har legat väldigt långt bort under flera decennier, trots att duktiga forskare kommit allt närmare svaren. Framstående neurologer har gjort viktiga upptäckter men tvingats avbryta sin forskning för att det saknats pengar. Fastän vi nått väldigt långt i vår medicinska forskning och äntligen närmar oss svaren, och fastän många människor har lidit och till och med mist livet utan att veta varför, läggs utvecklingen på hyllan. Vi nådde bara nästan fram till svaren. Teorier som att våra gener skulle ligga bakom problemen gör sanningen allt mer avlägsen, eftersom de får medicinsk forskning att lägga allt krut på genetik i stället för att söka efter svar som verkligen sätter stopp för den galna cirkusen kring kronisk sjukdom som förföljt oss alltför länge. Hur ofta har du sett saker utveckla sig på ett sätt som du vet kunnat se annorlunda ut om andra bara förstått det du upplevt? Under decennier har läkarvärlden tagit steg både framåt och bakåt

i sina försök att förstå varför folk är sjuka. Jag har sett hur man nästintill snubblat på svaren till vad som orsakar kronisk sjukdom men ändå inte lyckats nå ända fram. Min uppgift är att ge dig svaren. Är du redo att ta emot dem? I denna bok hittar du sanningarna som den medicinska forskningen varit nära att fånga men aldrig lyckats nå. Jag har fått tillgång till svaren på kroniska symtom och åkommor, så att du inte längre ska behöva bromsas av alla återvändsgränder och avspärrningar som kantar vägen mot medicinska framsteg inom kronisk sjukdom. I denna bok finns det inga eldsprutande drakar som vaktar sanningens slott, inte heller några havsvidunder som vilar på skattkistan. Det finns inga ekonomiska intressen, inga baktankar eller förlegade övertygelser som kan hindra dig från att hitta vägen framåt, för jag är inte bunden till ett system. Friheten vilar här i dessa ord. Den finns inom räckhåll.

EPIDEMIN AV KRONISKA OCH MYSTISKA SJUKDOMAR Fler än någonsin lider av kronisk sjukdom. Bara i USA är över 250 miljoner människor sjuka eller lider av mystiska symtom. Dessa personer lever begränsade liv utan några riktiga förklaringar – eller förklaringar som skaver och till och med får dem att må sämre. Du kanske är en av dem. I så fall kan du intyga att den medicinska forskningen ännu inte lyckats komma fram till vad som ligger bakom epidemin av mystiska sjukdomar och lidande. Jag vill bara klargöra att jag hyser all respekt för god medicinsk vetenskap. Det finns otroligt enga-

13


gerade och kunniga läkare, kirurger, sjuksköterskor, labbtekniker, forskare, kemister och övrig personal, som gör ett viktigt arbete inom både konventionell och alternativ sjukvård. Jag har haft förmånen att arbeta med några av dem. Tack gode Gud för dessa medkännande helare. Att lära sig förstå världen genom noggranna, systematiska undersökningar är ett av de viktigaste åtaganden man kan tänka sig. De flesta läkare har en inre visdom och intuition som säger att sjukvården inte ger dem rätt förutsättningar för att kunna ställa korrekta diagnoser och på så vis ge bästa möjliga behandling till patienter med kroniska sjukdomar. Hur många gånger har vi inte hört ”Det finns inget känt botemedel för [fyll själv i vilken sjukdom]”? Till och med på de bästa, högst ansedda läkarutbildningarna utexamineras läkare som haft toppbetyg under studierna, men som inte hymlar med att de är helt oförberedda på att arbeta med patienter med kronisk sjukdom. De får lära sig att bli experter på egen hand. Sedan finns det andra läkare som tror att de lärde sig allt som finns att veta under utbildningen och därför avfärdar de alla mysterier kring kronisk sjukdom. De tror att allt som inte finns i deras kunskapsbank är påhitt och hokus-pokus, vilket är olyckligt eftersom det får dem att blunda för att miljontals människor är sjuka utan några riktiga svar på varför. I inget av fallen är det läkarnas eller forskarnas fel att den medicinska världen inte lyckats lösa mysteriet med kroniska sjukdomar. Dagligen snubblar skarpa hjärnor inom vetenskapens värld över upptäckter som kräver godkännande från investerare och höga beslutsfattare för att kunna undersökas vidare. Tusentals upptäckter som verkligen skulle kunna förändra människors liv till det bättre tillåts aldrig komma någon vart, och enskilda forskare hålls tillbaka. Ibland behandlar vi medicinsk vetenskap som om det vore matematik som enbart styrs av logiska resonemang. Även om matematik och medicinsk vetenskap ibland överlappar varandra, är de vitt skilda områden. Inom matematik finns definitiva svar, men det finns det inte inom medicinsk vetenskap där man uppnår ett resultat genom att testa en teori. Matematik kan användas inom medicinsk vetenskap för att exempelvis framställa läkemedel, men läkemedlet kan inte ses som ve-

tenskapligt förrän det finns ett bevisat resultat och att alla siffror stämmer i slutändan. Forskningslabb är lekrum för personer som metodiskt kombinerar olika saker för att testa hypoteser och teorier, samtidigt som sponsorer pressar dem till att hasta fram önskvärda resultat. Alltför ofta betraktar man teorier som sanningar innan de ens kunnat bevisas – eller motbevisas. Detta är just vad som händer med kroniska sjukdomar. Inom forskning kring kroniska sjukdomar är det ytterst ovanligt att man får ett entydigt svar som är korrekt. Vore det inte fantastiskt om medicinsk forskning hade varit det ideal man ibland framställer den som? Om den varit en strävan som inte handlade om pengar, och att sanningen i sig var belöning nog? Liksom all mänsklig strävan är medicinsk forskning fortfarande ett område under utveckling. Se bara på hur man nyligen klassificerat kroppens tarmkäx som ett eget organ. Vi har en aktiv nätliknande bindväv som varit fullt synlig hela tiden och som man till och med förstått sig på, men det är först nu som den börjar få statusen den förtjänar. Och detta är inte det enda genombrottet, nya sker dagligen. Forskningen gör hela tiden framsteg, så teorier som ena dagen verkar vara den enda sanningen kan nästa dag visa sig vara helt förlegade. I klarspråk betyder detta att vetenskapen ännu inte sitter inne med alla svar. Vi har redan väntat i över hundra år på att läkarvärlden ska komma med några verkliga insikter om leversjukdom – och de hälsoproblem ingen förknippar med leversjukdom – men de har ännu inte kommit. Du ska inte behöva vänta ytterligare 10, 20, 30 eller ännu fler år på att forskningen ska hitta de riktiga svaren. Om du är sängliggande, släpar dig genom tillvaron eller inte förstår vad som har hänt med din hälsa, ska du inte behöva gå en enda dag till i det tillståndet, än mindre 10 år. Du ska inte heller behöva se det hända dina barn – ändå är det precis vad miljontals människor gör.

EN HÖGRE KÄLLA Det var därför den Högste Anden, Guds medkännande ansikte, steg in i mitt liv när jag var fyra år: för att lära mig att se den verkliga orsaken till människornas lidande och sprida den informationen i världen. Om du vill veta mer om min bak14


grund kan du läsa min historia i Medial Läkning. Den kortfattade versionen är att Anden talar klart och tydligt i mitt öra, som om en vän stod bredvid mig, och berättar om alla symtom som personer omkring mig har. Dessutom lärde Anden mig redan tidigt att utföra fysiska skanningar av människor, ungefär som superladdade magnetröntgenbilder som visar alla blockeringar, sjukdomar, infektioner, problemområden och åkommor i det förflutna. Vi ser dig. Vi vet vad du tampas med. Och vi vill inte att du ska behöva uthärda det en enda sekund till. Min livsuppgift är att förmedla denna information till dig, så att du kan filtrera bruset – sorlet av vår tids hälsoflugor och trender – och på så sätt återfå hälsan och ta kontrollen över ditt liv. Innehållet i denna bok är äkta – the real deal – och redo att delas med dig. Leverns okända kraft liknar ingen annan bok om hälsa. Det ryms så mycket här att du kanske till och med behöver läsa den flera gånger för att försäkra dig om att du tagit till dig all information. Ibland kan saker du läser strida mot sådant du tidigare hört, och ibland ligger de närmare andra källor, med små men viktiga skillnader. Den gemensamma nämnaren är att alltihop är sanningen. Det är inte återvunna teorier i ny förpackning, tänkta att framstå som ny kunskap om kroniska symtom och sjukdomar. Informationen här styrs inte av intresseorganisationer, medicinska stipendier med yttre kopplingar, slarvigt utförd forskning, lobbyister, interna bonusar, påtvingade trossystem, privata inspiratörer, vårdförmåner eller trendfällor. Ovanstående faktorer hindrar vetenskapen och den medicinska forskningen från att göra de framsteg man borde göra för att förstå kronisk sjukdom. När yttre aktörer har intresse av att man mörkar vissa sanningar, spenderas värdefulla resurser i form av tid och pengar på forskning som inte leder någon vart. Andra upptäckter som verkligen skulle föra behandlingen av kroniska sjukdomar framåt, ignoreras och nekas anslag. Den vetenskapliga information vi ser som vedertagen sanning kan däremot vara förvanskad, nedsolkad och manipulerad men ses ändå som en oantastlig lag av andra medicinska experter, även om underlaget har stora brister. De fakta om leversjukdomar som du kan läsa i

denna bok åtföljs inte av källhänvisningar och refererar inte till bristfälliga vetenskapliga studier. Du behöver inte oroa dig för att denna information ska visa sig vara felaktig eller förlegad, som fallet kan vara med annan hälsolitteratur, eftersom alla hälsorön jag delar med mig av kommer från en ren, oförvanskad, högtstående källa – den medkännande Anden. Det finns inget mer läkande än medkänsla. Om du är en person som endast tror på vetenskapliga resultat ska du veta att jag också tycker om vetenskapen. Du ska också veta att utöver levertransplantationer (ett område där vi ligger otroligt långt fram), har vetenskapen ännu mycket att lära om leverns vardagliga funktioner, problem och behov. Trots att vi har det otroligt bra, är vi sjukare och tröttare än någonsin förr. Om medicinska experter kunnat ana hur stor del av befolkningens lidande som kan spåras till en överbelastad eller försummad lever, skulle det revolutionera synen på i stort sett alla aspekter av vår hälsa. Till skillnad från andra forskningsområden, som bygger på mätbara värden och matematik, är det vetenskapliga resonemanget kring kronisk sjukdom ännu helt teoretisk – och dagens teorier rymmer väldigt lite sanning, vilket är anledningen till att så många fortfarande lider av kroniska symtom och åkommor. Om det får fortsätta så här kommer snart vartenda studieresultat drivas av baktankar och egennytta. Det är denna trend som lett fram till att det medicinska etablissemanget redan från starten svikit såväl läkare som patienter och att man låtit hundratals miljoner människor med kronisk sjukdom lida.

VÅGA IFRÅGASÄTTA En gång i tiden levde vi efter auktoriteternas lagar. Vi fick veta att jorden var platt, och sedan att solen snurrade runt jorden, så vi trodde på det. Dessa teorier var inte fakta och ändå behandlade man dem som det. Människorna som levde på den tiden tyckte inte att allt var snedvridet; det var bara så livet var. Den som ifrågasatte denna sanning framstod som en idiot. Sedan kom vetenskapens paradigmskifte. Ifrågasättarna – de engagerade vetenskapsmännen och tänkarna – de som hela tiden motsatt sig att acceptera ”fakta” som 15


nominellt värde, bevisade äntligen att en analys kunde bana väg för en djupare, sannare förståelse för vår värld. Nuförtiden är vetenskapen den nya auktoriteten. Ibland kan detta rädda liv. Kirurger använder till exempel numera steril utrustning, eftersom de, till skillnad från kirurger förr i tiden, är medvetna om infektionsrisken. Men bara för att det görs framsteg på vissa plan får vi inte sluta att aktivt ifrågasätta. Det är dags för nästa paradigmskifte. Att forskning visar något är inte ett tillräckligt bra svar när det handlar om kronisk sjukdom. Är det väl utförd forskning? Vem har sponsrat den? Användes ett tillräckligt varierat urval? Var det brett nog? Hanterade man kontrollgrupperna på ett korrekt sätt? Togs tillräckligt många faktorer med i beräkningen? Använde man sig av tillräckligt ­avancerade mätverktyg? Visar analysen av resultatet en annan bild än själva siffrorna? Fanns det avvikelser? Hade någon med stort inflytande ett finger med i spelet? En del forskning håller verkligen måttet. Annan är full av kryphål i form av vinster, mutor, för litet urval och dålig kontroll. Man serverar oss ordet forskning som något vi bara ska buga inför utan att ifrågasätta. Det låter som en auktoritär ideologi, inte sant? Och detta trossystem har inte förändrats så mycket som vi kan tro. Framsteg sker inte om inte själva grundstommen ifrågasätts – och i dagens samhälle får man inte lov att ifrågasätta den vetenskapliga grundstommen. Trender ser inte alltid ut som trender. De kan ofta förkläs till att likna medicinsk information. Mycket av den hälsoinformation som cirkulerar är bara återvunna teorier, eller ännu värre, förvanskade rykten. Vi får akta oss när det ligger egenintressen bakom spridandet av ett budskap så att det inte är förvrängt när det väl når oss. Tillförlitliga förstahandskällor var länge det som rankades högst. Men den enorma efterfrågan på hälsolitteratur som finns idag, har lett till att man ibland har för bråttom i sin forskning, och publikationer kan ibland baseras på en enstaka källa som låter okej. Vi måste fundera över vilka egenintressen som driver personer som analyserar och publicerar. Och till och med själva forskningsresultaten – är de tillförlitliga? Man använder ofta forskning som en anfallsstrategi. Ett sådant ord kan få allt att verka vet-

tigt. Tänk bara på matkriget där veganer kämpar mot paleo-anhängare med forskning, och paleoanhängare använder samma medel när de kämpar mot veganerna. Båda sidor använder forskningsstudier för att försvara sin ståndpunkt – för det finns studier som bekräftar i stort sett allt. (Äta lever för att hjälpa levern? Det finns studier som visar det. Äta ost för att leva ett långt liv? Det finns studier som visar det. Är de sanna eller vinklade? Det får du själv avgöra när du läser den här boken.) Och när forskningen inte räcker till, hittar mat­ krigarna känslomässiga argument för att bräcka mot­ståndarna. Veganer anklagar paleo-anhängare för att döda djur. Paleo-anhängare anklagar veganer för att svälta sig själva och sina barn. Att må bra handlar inte om att välja sida eller om att följa ett visst trossystem – inte ens om det är ett trossystem som baseras på vetenskapligt underlag. Det handlar om att förstå det syfte som levern har i kroppen och hjälpa den att uppfylla det. Vi kommer inte dithän genom att behandla vetenskapen som en gud, och de som ifrågasätter teorier och upptäckter som idioter. Medicinsk vetenskap tar hand om sina egna intressen. Även om enskilda utövare inom vården kan ha de bästa avsikter, tar industrin i stort inte hand om oss; den tar hand om sig själv eftersom den har ett anseende att bevara. Det är självupptagenhet i sin mest kroniska form. Vi måste vara öppna med att även forskning inom områden vi ser som konkreta ibland uppvisar brister. Om du hört att man återkallat delar till höftproteser eller nät till bråckoperationer, då vet du vad jag menar. Det handlar om konkret utrustning som utformats med vetenskaplig precision och sedan genomgått omfattande tester innan den tagits i bruk, men som det trots denna noggrannhet inte fanns garantier för. Med en del utrustning uppstod oväntade problem, och ett forskningsområde som verkade oantastligt visade sig ha brister. Tänk sedan på den vetenskapliga ovisshet som finns kring kroniska sjukdomar, levern och de otaliga funktioner som levern har. Här handlar det inte om föremål som kan hållas i handen, mätas och analyseras oberoende av resten av din kropp. Det handlar om aktiva delar av människokroppen, och vi vet alla att den mänskliga kroppen är ett av livets stora mirakler och mysterier. 16


Jag betonar att vetenskap är en mänsklig aktivitet under utveckling, speciellt när det kommer till att förstå sig på människokroppen. Och det krävs konstant uppmärksamhet, lyhördhet och anpassningsförmåga för att det arbetet ska leda oss framåt. Om du aldrig haft problem med hälsan, aldrig lidit i åratal utan att få veta varför, eller om du tror bergfast på ett visst medicinskt, vetenskapligt eller kostrelaterat synsätt, då hoppas jag ändå att du närmar dig resten av denna bok med nyfikenhet och ett öppet sinne. Innebörden av dagens utbredda kroniska symtom och sjukdomar är så mycket större än någon hittills upptäckt. Det du kommer att läsa här liknar inget annat du tidigare läst om levern, kroniska hälsoproblem eller hur du blir frisk. Denna information har hjälpt tiotusentals personer under de senaste decennierna.

blir experter på den hälsoinformation jag delar med mig av och när de sprider det medkännande budskapet till alla de möter, med avsikt att verkligen hjälpa. Jag är så tacksam för detta. Det som blir farligt är när informationen förvanskas – blandas upp och kombineras med trendig felinformation, förändras tillräckligt för att verka unik, eller helt fräckt blir stulen och förärad vad man tror är säkra källor, men som helt saknar kontakt med sanningen. Jag berättar detta för att du ska kunna skydda dig själv och dina nära och kära från alla falska budskap som cirkulerar. Denna bok är inte en upprepning av allt du redan läst. Den bygger inte på ett synsätt som lägger skulden på dina gener eller hävdar att det skulle vara fel på din kropp. Inte heller ger den en ny twist på trendig högproteinkost som håller dina symtom i schack. Denna information är helt färsk och ger ett nytt perspektiv på de symtom som bromsar väldigt många människor – och ett helt nytt sätt att se på hur man blir frisk. Jag kan förstå om det känns tveksamt. Vi reagerar och vi dömer, det är så vi gör. Det kan vara en instinkt som skyddar oss i vissa sammanhang, ibland gör det livet lättare att leva. Men i det här fallet hoppas jag att du tänker om. Du kanske dömer så hårt att du går miste om sanningen. Du kanske går miste om möjligheten att hjälpa dig själv eller någon i din närhet. Så spänn på dig säkerhetsbältet tillsammans med mig. Vi har en gemensam uppgift att få folk att må bättre, och jag vill att du blir den nya experten på leverhälsa. Tack för att du följer med mig på resan mot läkning och att du tar dig tid att läsa denna bok. Sanningen kommer att förändra allt för dig och människorna i din närhet – och nu har du den äntligen i din hand.

VI GÖR DET TILLSAMMANS Sedan jag började dela med mig av Andens information har jag haft glädjen att se vilken skillnad det gjort för många personer. Sedan bokserien om Medial Läkning kom ut har jag blivit minst sagt rörd över att se denna information nå längre ut i världen och hjälpa tusentals fler. Men jag har också sett några av mina budskap förvanskas av målinriktade personer som försökt klättra på karriärstegen och vinna anseende och ära. Det är ett sätt att spela på människors inre, djupa lidande och dra nytta av det. Det var aldrig tänkt att den gåva jag fått skulle användas på detta sätt. Anden är en röst för de som behöver svar, en källa utan koppling till det system fyllt med fällor som skördat så många liv längs vägen. Det bästa som finns är när människor

”Vi ser dig. Vi vet vad du tampas med. Och vi vill inte att du ska behöva uthärda det en enda sekund till.”

17


ditt välbefinnande för att omvandla alla andra – och samtidigt förhindra att okända hälso­ problem som lurar under ytan blossar upp!

Den fjärde boken i serien MEDIAL LÄKNING

Anthony William har blivit eftertraktad i hela värl­ den p.g.a. sin förmåga att identifiera orsaken till människors hälsoproblem. Som medicinskt medium har han hjälpt tiotusentals människor att bli friska genom att förmedla de underliggande orsakerna till sjukdomar, symtom och tillstånd samt ge råd hur om man kommer till rätta med problemen.

Övriga böcker i serien Medial Läkning:

ISBN 978-91-88633-30-9

NEW YORK TIMES BÄSTSÄLJANDE FÖRFATTARE

MEDIAL LEVERNS LÄKNING OKÄNDA KRAFT

Vår livsviktiga lever har svar på många hälsoproblem som håller oss tillbaka i livet. En vanlig men ännu okänd orsak till att många människor mår dåligt är att levern är överbelastad. Det visar sig inte bara i form av allvarliga sjukdomar som levercancer, cirros och hepatit, utan lika gärna som allmänt dåligt hälsotillstånd, matsmältningsproblem, känslomässiga utmaningar, viktuppgång, högt blodtryck, hjärtbesvär, hjärndimma eller autoimmuna och kroniska sjuk­domar. Allt detta har enligt Anthony William sitt ursprung i en överbelastad lever och kan läka när du utnyttjar kraften i detta anspråkslösa organ. Anthony William delar med sig av enastående insikter om leverns okända funktioner, förklarar vad som ligger bakom många sjukdomar och tillstånd, och vägleder läsaren till bättre hälsa. Upptäck vad en frisk lever kan bidra till: bättre sömn, balanserat blodsocker, sänkt blodtryck, hälsosam vikt och mer energi. En hälsosam lever dämpar även stress, motverkar åldrande och skyddar mot hot såsom gifter och patogener. Om vi bara ger den rätt stöd, visar levern oss sin okända kraft!

Anthony William

Tänk om du kunde fokusera på en aspekt av

MEDIAL

Anthony William

LÄKNING

LEVERNS OKÄNDA KRAFT Bli fri från eksem, psoriasis, diabetes, streptokocker, akne, gikt, svullen mage, gallsten, binjure­stress, utmattning, fettlever, vikt­problem, SIBO och autoimmuna sjukdomar.

Profile for Livsenergi

Medial Läkning: Leverns okända kraft  

av Anthony William

Medial Läkning: Leverns okända kraft  

av Anthony William

Advertisement