Page 1

Schamanismen är en livsväg. Att följa hjärtats väg. Denna bok talar till ditt hjärta. Många av oss uppfattar världen endast med våra vanliga ögon. Vi får tidigt lära oss att passa in i samhället, vi vandrar på egots väg och vägleds av våra tankar, föreställningar, rädslor och sociala präglingar. Det här sättet att leva kan leda till en känsla av tomhet. I vårt inre längtar vi efter att leva ett mer meningsfullt liv. När vi vandrar den andliga vägen uppfattar vi våra liv och världen omkring oss utifrån en upplevelse av inre frid, kärlek och självförtroende. Schamanernas sätt att leva handlar om att hedra och respektera sig själva, varandra och allt det i livets väv som främjar ett harmoniskt levnadssätt. Livsväven knyter samman alla livsformer och vi är en naturlig del av den. Vi har mycket att lära av schamanerna för att hitta vår mening i livet. Sandra Ingerman säger att ”schamaner utstrålar ett inre ljus som har en upplyftande inverkan på alla”. I Jordmedicin förser hon oss med en mängd övningar och ger ovärderlig vägledning för både nya och erfarna utövare av schamanism. Framför allt visar Sandra oss på den andliga dimensionen som den högsta verkligheten i vårt universum, och hjälper oss att väva in det osynliga i vårt dagliga liv. Foto: Jackie Mathey

Sandra Ingerman är certifierad terapeut och har praktiserat och undervisat om schamanism och healing i över 30 år. Hon är en uppskattad lärare och kursledare. I den här boken ger hon en detaljerad vägledning om hur man kan leva på schamanens vis genom att göra inre resor. På så sätt kan vi upptäcka kraften i att ha ett syfte, ett fokus och en fördjupad kontakt med de andliga dimensionerna. Mer information finns på hennes hemsida www.sandraingerman.com.

ISBN 978-91-88633-23-1

JORD MEDICIN Naturfolkens källa till daglig healing och energi

SANDRA INGERMAN


JORD MEDICIN Naturfolkens källa till daglig healing och energi

SANDRA INGERMAN

Översättning: Eva Trägårdh


Till mina andehjälpare som lyser upp min väg och till jorden som är mitt hem. Jag vill tacka och hedra mina föräldrar, Aaron och Lee Ingerman, och min man, Woods.


Innehåll

Förord . . . 9 Inledning . . . 13 DEL 1 Att vara schaman . . . 25 Kapitel 1 Ceremonier och portaler för att få tillgång till de dolda världarna . . . 27 Kapitel 2 Hitta redskapen till dina ceremonier . . . 47 DEL 2 Medkännande andehjälpare och andliga bundsförvanter . . . 65 Kapitel 3 Kraftdjur, beskyddare, inre lärare och hjälpande förfäder  . . . 71 Kapitel 4 Naturen är vår främsta healer och andliga bundsförvant  . . . 87 Kapitel 5 Din osynliga och synliga schamanska gemenskap . . . 107 DEL 3 Skapa förändring och transformation . . . 119 Kapitel 6 Healing för kropp, sinne och själ . . . 121 Kapitel 7 Initiering genom död och pånyttfödelse . . . 133 DEL 4 Odla din inre trädgård . . . 149 Kapitel 8 Din själs öde uppstår från din jordiska dröm . . . 151


Kapitel 9

Dröm fram det liv du önskar . . . 165 Kapitel 10 Övervinn hindren . . . 183 DEL 5 Stärk ditt inre uttryck . . . 197 Kapitel 11 Den osynliga kraften i dina tankar och känslor  . . . 199 Kapitel 12 Få kraft i ditt dagliga liv med hjälp av ord, förlåtelse och tacksamhet  . . . 219 Kapitel 13 Beskydd, varseblivning och projicering . . . 231 DEL 6 Att leva i det heliga flödet . . . 247 Kapitel 14 Ditt inre ljus . . . 249 Kapitel 15 Lyssna efter vägledning bortom form, tid och rum . . . 265 Kapitel 16 Sprid ljuset . . . 277 Författarens tack . . . 291 Noter . . . 293 Litteratur . . . 297 Resurser . . . 301 Om författaren . . . 303


Förord

Trots att jag som barn kände stöd från min familj och mina lärare kändes det aldrig som om jag fick någon ”instruktionsmanual” för hur man ska leva i den här världen. Jag hade en bra barndom. Jag hade kärleksfulla föräldrar, och även om jag och min bror bråkade en hel del hade vi på det hela taget en väldigt bra relation. Jag älskade att gå i skolan och lära mig nya saker. Redan som barn hade jag ett rikt inre liv och kände mig hemma i de andliga världarna. Vad jag saknade då, var att ha en väg eller en tradition att följa. Det här var på 1960-talet, som var en ganska vild och kaotisk period då många ungdomar försökte väcka en ny medvetenhet i världen. Jag sökte efter sätt att uppleva en kontakt med livet, men trots det kände jag mig vilsen och visste inte hur jag skulle kunna leva ett meningsfullt liv. Som tonåring protesterade jag mot kriget i Vietnam. Jag kände mig så maktlös eftersom jag såg kriget som så orättvist. Oavsett vad jag kände hade jag ingen makt att skapa förändring. Just därför kom det som en stor gåva när jag 1980 blev introducerad till schamanismen och dess inre resor. Jag fick möta min andehjälpare, en skyddsande som under de följande åren besvarade mina frågor om hur jag kunde skapa glädje, mening och hälsa i mitt liv. Schamanismen gav mig en väg och en struktur att följa för att fördjupa mitt andliga sökande. Jag fann den kraft och styrka jag behövde genom att praktisera schamanismen som ett sätt att leva. 9


Under mitt fortsatta arbete tillsammans med min skyddsande och flera andra andehjälpare började jag förstå att schamanism handlar om så mycket mer än att enbart göra inre resor i de osynliga världarna för att få tillgång till information. Schamanismen är ett sätt att leva. Så småningom började jag undervisa i schamanism som ett sätt att förändra våra liv och världen omkring oss. Som en del av det här arbetet, som jag kallar jordmedicin, blev jag inbjuden till The School of Integrative Medicine vid Michiganuniversitetet för att medverka i en pilotstudie av jordmedicinens effekter på människor som hade haft hjärtinfarkt. I studien delade man in deltagarna i tre grupper. En av grupperna arbetade med mig och fick lära sig de schamanska principerna som jag lär ut i jordmedicinen. Den här gruppen jämfördes med en grupp som hade fått den sedvanliga medicinska vården vid hjärtinfarkt och en annan grupp som hade deltagit i en retreat om livsstilsförändringar, ledd av Michiganuniversitetets center för kardiovaskulära sjukdomar. Under den här retreaten undervisade man om näring, motion och stresshantering. I studien användes flera olika fysiska och mentala referenspunkter för att mäta framgångarna med programmet. Hos gruppen som arbetade med jordmedicin tillsammans med mig, kunde man med hjälp av testet Beck Depression Inventory se en omedelbar 50-procentig minskning av förekomsten av depression. Den här gruppen uppvisade också en tydlig förbättring i ett test där man mätte deras upplevelse av hoppfullhet. Glädjande nog kvarstod de här resultaten efter ett halvår. Det här var en randomiserad studie och jag hade ingen kontroll över vilka som deltog i min grupp. De flesta av gruppmedlemmarna var konservativa kristna. Människorna i gruppen var helt fantastiska, och genom att arbeta med dem fick jag möjlighet att lära ut schamanska principer som åstadkom läkning och ingav hoppfullhet till 10


människor av alla trosuppfattningar. Slutsatsen av den publicerade pilotstudien var att en andlig retreat som den jag höll om jordmedicin, kunde användas för att öka hoppfullheten och samtidigt minska depressionen hos människor som drabbats av hjärtinfarkt.2 I vår värld i dag är det av största vikt att kunna bibehålla ett tillstånd av hoppfullhet för att hålla sig frisk såväl fysiskt som känslomässigt. Vid långvariga tillstånd av uppgivenhet och nedstämdhet förlorar vi den livskraft vi behöver för att hitta kreativa förändringslösningar och välja en ny inriktning, så att vi kan utvecklas och leva ett djupare och mera meningsfullt liv. Så länge vi har hoppet kvar, har vi en grund att bygga vidare på för att skapa läkning och positiv förändring. Min egen livshistoria handlar på många sätt om läkning av en svår depression. Jag valde att följa min andliga väg som ett sätt att läka mig själv. På ett djupare plan insåg jag att min depression i själva verket fungerade som en initiering till schamanismen och den sårade krigarens väg. Alla övningar som jag lär ut i Jordmedicin är sådana som jag har gjort till en del av mitt dagliga liv. De här övningarna blev verkligen min ”medicin”. Genom mina inre resor och de andliga övningar som jag beskriver i den här boken har jag lärt mig att så att säga rida på depressionens vågor, vilket har hjälpt mig att skapa ett djupt, rikt och meningsfullt liv. Eftersom jag har fortsatt kontakt med deltagarna från de kurser jag har hållit över hela världen, liksom med dem som läser artiklarna jag skriver varje månad, vet jag med säkerhet att de som tillämpar det jag lär ut och praktiserar en schamansk livsstil får skörda många fördelar. Den här vägen är dock inte alltid lätt att följa, och mina egna erfarenheter har visat mig att den kräver en hel del disciplin och uthållighet. Ibland känns det helt enkelt lättare att falla tillbaka i en livsstil där man inte dagligen och stundligen måste vara uppmärksam 11


på sitt beteende. Det schamanska arbetet kräver av oss att vi är fast beslutna att vara flitiga och uthålliga och göra våra övningar. Det är en stor glädje att få dela med mig till dig som läsare av det jag har lärt mig under alla år då jag har undervisat om hur man kan göra det schamanska utövandet till en del av sitt dagliga liv och på så sätt tjäna allt liv på jorden. Alla levande varelser står i kontakt med varandra, och alla förändringar som du gör i varje ögonblick sprider sig som ringar på vattnet genom hela livsväven.

12


Inledning

Även om schamanismen är en mycket gammal lära, är den relevant för oss alla som söker redskap för att leva ett sunt och harmoniskt liv och som vill uppleva fred på jorden som helhet. Som diplomerad psykoterapeut har min passion för att undervisa om schamanism varit ett sätt att föra in de gamla naturfolkens traditioner i den västerländska kulturen för att hantera våra nutida utmaningar. Schamanismen är en tradition som hela tiden utvecklas för att möta de behov som finns i varje tidsperiod och kultur. Dess öppenhet för att utvecklas och förändras är en stor anledning till att den upplevs som så relevant än i dag; tusentals människor tilltalas av schamanismens enhetsmedvetande och av användningen av ljus och ljud för att åstadkomma läkning. Jag känner så starkt att schamanska utövare behöver fortsätta utveckla sina metoder för att hålla dem aktuella och säkerställa att traditionen fortsätter vara relevant i vår värld i dag. I den bemärkelsen är Jordmedicin inte bara en nybörjarkurs i schamanism. Snarare kommer den här boken att ta med dig på en resa in i dina inre världar, där du får lära dig hur du kan leva ett schamanskt liv och omfatta ett tillstånd av glädje som liksom bubblar upp djupt inifrån ditt inre. Du kommer att lära dig vara centrerad mitt i all förändring och att kunna hålla fokus och vara hoppfull oavsett vad som pågår i omvärlden. Du kommer att få redskap som hjälper dig att vakna varje morgon och vara närvarande med det som livet för 13


med sig, för livet förser oss alltid med situationer och erfarenheter som hjälper oss att växa och utvecklas. För att kunna se att livets alla utmaningar är en del av det livsäventyr vi har valt att gå in i, behöver vi lära oss att förändra vår perception. Du kommer att känna dig mera säker på hur du på ett bättre sätt kan navigera på livets flod och inte bara kunna möta de små krusningarna utan också de stora vågorna. Det är viktigt att inse att livet är fyllt av förändringar och växlande omständigheter. Det är också viktigt att samarbeta med förändringarna i stället för att göra motstånd mot det som händer i våra liv. I Jordmedicin kommer jag att beskriva olika övningar som hjälper dig att odla ditt inre liv, och på så sätt också medverka till en bättre värld i det yttre. Du behöver återfå ett tillstånd av hälsa och välbefinnande i ditt inre, eftersom allt du upplever inom dig speglas tillbaka till dig i omvärlden. När du lär dig att vara lugn, balanserad, glad och tacksam kommer världen att spegla tillbaka det tillståndet till dig. Det ultimata målet är att skapa ett hälsosamt inre landskap. Du kommer att växa inifrån. Innan vi kan uttrycka oss helt och fullt i världen behöver vi växa inifrån och ut. När du odlar ett rikt inre landskap tar du steget in i en ny och fantastisk dimension av livet. När människor gör långa resor för att få undervisning av schamaner i någon av våra ursprungskulturer, är en av de saker som slår dem att schamaner utstrålar ett ljus som har en upplyftande verkan på alla som kommer i deras närhet. I första hand är det deras blotta närvaro som läker, och i andra hand metoderna de använder sig av. Det är energin bakom metoderna som läker. I vår kultur har vi en tendens att bli beroende av metoder, och vi glömmer ofta bort att den främsta formen av healing är att förkroppsliga kärlek. Schamaner skrattar mycket. Deras ögon glittrar av glädje och de bär på en inre frid som de flesta av oss i den västerländska världen 14


önskar att vi kunde få uppleva. Schamaner hyser en stark medkänsla med människors lidande som härrör från deras egna erfarenheter av att vara en ”sårad healer”. Deras egna initieringar leder dem genom upplevelser av djupt lidande, så att de sedan alltid kommer att hålla fast vid tillståndet av medkänsla. Ärren och minnena från deras egna sår slipar bort egot och gör så att deras andliga ljus blir desto starkare. De uppnår ett tillstånd av inre frid genom att utveckla en rik inre värld. Många människor i vår kultur fokuserar enbart på att göra förändringar i den yttre världen. Naturligtvis behöver vi göra upp planer i livet, men vi behöver uppväga våra rationella planer med att också utforska vår inre värld och lära oss att odla en rik, fridfull och kraftfull inre rymd. Vi behöver gå från de yttre visionerna till att odla kraften i att arbeta med våra inre visioner. Vi behöver vakna och ta oss ur det kollektiva transtillståndet, som gör att vi enbart fokuserar på det materiella planet. Det är dags att utforska hur vi kan öppna oss för nya dimensioner av livet. När vi lär oss att göra det får vi vägledning genom vår inre visdom och vår andliga kraft, på sätt som går bortom det rationella tänkandet. I den här boken lär jag ut hur du kan färdas i schamanens inre världar. De här världarna har många aspekter. Förutom att odla ett rikt inre landskap tar schamanen också hjälp av skyddsandar och bundsförvanter som kan bidra med visdom, vägledning och healing. Schamanernas sätt att leva handlar om att hedra och respektera naturen. En grundläggande del av den schamanska läran handlar om att vi är en del av naturen och inte åtskilda från den. Vi lär oss att leva och spontant följa med i livets flöde i stället för att försöka kämpa emot det. I schamanska kulturer respekterar människor sig själva, varandra och allt det som främjar ett harmoniskt levnadssätt. Jorden är vårt hem. Enda sättet att upprätthålla livet är att återknyta till naturen. 15


Många av oss uppfattar bara världen med våra vanliga ögon. Vi vandrar på egots väg och vägleds av våra tankar, föreställningar, rädslor och sociala präglingar. Det här sättet att leva kan leda till en känsla av tomhet. I vårt inre längtar vi efter en andlig kontakt och efter att leva ett meningsfullt liv. När vi vandrar den andliga vägen uppfattar vi våra liv och världen omkring oss utifrån en upplevelse av inre frid, kärlek och självförtroende. Det krävs en hel del arbete med personlig utveckling för att kunna lämna egots väg och ge sig in på den andliga vägen. Jordmedicin förser dig med redskap för att ta dig över den här bron. Jag vill ge dig en inbjudan till att korsa bron tillsammans med mig och alla andra i vår världsomspännande gemenskap.

SCHAMANEN GENOM HISTORIEN I den här boken vägleder jag dig genom schamanska övningar som du kan göra till en del av ditt dagliga liv. Min uppgift är inte att lära dig hur du ska bli en schaman. Det är andarna som väljer ut personer för att initieras till schamaner så att de kan följa schamanens väg och arbeta för sin grupps eller bys räkning. Schamanismen är inte ett yrke som man väljer, snarare är den en del av vissa människors öde. Schamanismen är en urgammal och universell form av andligt utövande som har funnits i över hundratusen år. Ordet schaman kommer från tungus-folket i Sibirien och betyder ”andlig healer” eller ”en som ser i mörkret”. Schamanismen har praktiserats i Sibirien, Asien, Europa, Afrika, Australien, Grönland och Nord- och Sydamerika. Eftersom schamanismen har utövats över hela världen har du säkerligen egna förfäder som en gång i tiden har praktiserat schamanism. En schaman är en man eller en kvinna som använder förmågan att se med sitt starka öga. Schamanismen är ett sätt att öppna hjärtat 16


och skapa en port genom vilken vi kan färdas in i de dolda världarna. Där samspelar schamanen direkt med medkännande andehjälpare för att få tillgång till gudomlig information och be om healing för en klients räkning eller för sin bys räkning. I det schamanska utövandet tar man upp den andliga aspekten av fysiska sjukdomar. En sjukdom kan manifesteras på en känslomässig eller en fysisk nivå. I arbetet med schamansk healing blir schamanen visad vad de andliga aspekterna av sjukdomen handlar om. Det finns vissa generella sjukdomsdiagnoser, men det finns många olika slags ceremonier som en schaman kan utföra för en klients räkning. Nyckeln till framgångsrik schamansk healing är att schamanen öppnar sig för och blir en kanal för andehjälparnas obegränsade kraft. Det är viktigt att utforma en personlig behandlingsplan för varje klient som är i behov av healing. Den främsta diagnosen vid sjukdom har att göra med förlust av själslig kraft, vilket innebär att en klient kan ha förlorat en del eller ett fragment av sin själ på grund av ett trauma. En klient kan ha förlorat en del av sin kraft, eller också kan det finnas en andlig blockering som behöver tas bort. Det händer ibland att klienter har problem med andar som har bosatt sig i deras kropp. I de flesta fall handlar det om en kombination av de här sakerna. Schamanerna arbetar tillsammans med sina andehjälpare för att diagnosticera problem. De verkar för byns räkning för att hämta tillbaka förlorade själsfragment, återfå personlig kraft och dra ut och ta bort andliga blockeringar som inte hör hemma i kroppen.1 Utöver detta utför schamaner ceremonier för att leda de dödas själar till andra världar bortom den fysiska. Det innefattar även att hjälpa människor som har blivit besatta av andar. Schamanens roll är att hämta fram information för en klients eller för sin bys räkning. Schamaner är inte bara experter på olika metoder för healing och förutsägelser om framtiden. De har alltid fungerat och fungerar fort17


Schamanismen är en livsväg. Att följa hjärtats väg. Denna bok talar till ditt hjärta. Många av oss uppfattar världen endast med våra vanliga ögon. Vi får tidigt lära oss att passa in i samhället, vi vandrar på egots väg och vägleds av våra tankar, föreställningar, rädslor och sociala präglingar. Det här sättet att leva kan leda till en känsla av tomhet. I vårt inre längtar vi efter att leva ett mer meningsfullt liv. När vi vandrar den andliga vägen uppfattar vi våra liv och världen omkring oss utifrån en upplevelse av inre frid, kärlek och självförtroende. Schamanernas sätt att leva handlar om att hedra och respektera sig själva, varandra och allt det i livets väv som främjar ett harmoniskt levnadssätt. Livsväven knyter samman alla livsformer och vi är en naturlig del av den. Vi har mycket att lära av schamanerna för att hitta vår mening i livet. Sandra Ingerman säger att ”schamaner utstrålar ett inre ljus som har en upplyftande inverkan på alla”. I Jordmedicin förser hon oss med en mängd övningar och ger ovärderlig vägledning för både nya och erfarna utövare av schamanism. Framför allt visar Sandra oss på den andliga dimensionen som den högsta verkligheten i vårt universum, och hjälper oss att väva in det osynliga i vårt dagliga liv. Foto: Jackie Mathey

Sandra Ingerman är certifierad terapeut och har praktiserat och undervisat om schamanism och healing i över 30 år. Hon är en uppskattad lärare och kursledare. I den här boken ger hon en detaljerad vägledning om hur man kan leva på schamanens vis genom att göra inre resor. På så sätt kan vi upptäcka kraften i att ha ett syfte, ett fokus och en fördjupad kontakt med de andliga dimensionerna. Mer information finns på hennes hemsida www.sandraingerman.com.

ISBN 978-91-88633-23-1

JORD MEDICIN Naturfolkens källa till daglig healing och energi

SANDRA INGERMAN

Profile for Livsenergi

Jordmedicin  

Naturfolkens källa till daglig healing och energi av Sandra Ingerman

Jordmedicin  

Naturfolkens källa till daglig healing och energi av Sandra Ingerman

Advertisement