Sanningen finns inom dig - När du förändras, förändras allt

Page 1

Det här är en bok om sanning – den som finns inom dig. Och författaren Gordana Biernat vägleder dig till att finna den. Hon vet att om du förstår vem du är, inser din plats i tid och rum, hittar ditt flöde och lär dig hur rädslan fungerar – då når du din sanning och kan se hur unik du är och vilka krafter du besitter. Gordana Biernat är talaren och författaren från Sverige som blivit hundratusentals människors dagliga orakel världen över. Varje dag bidrar hon till

GORDANA BIERNAT

TWITTER: @mypowertalk INSTAGRAM: @mypowertalk www.mypowertalk.com Omslagsdesign: Gregor Biernat Författarfoto: ©Hubert M. Biernat Omslagslayout: Lilla blå tornet

nom sina unika och klartänkta budskap, som vart och ett skapar en våg av reflektion och insikt hos hennes ­läsare. Idag följer över 300 000 männi­skor henne troget på Twitter för att få vägledning om verklighetsuppfattning och medvetenhet i livet och för att påminnas om att lyssna inåt. 2016 blev Gordana – som enda europé – utsedd av Oprah Winfrey till en SuperSoul 100 Soul Teacher och är i och med det en på listan över de 100 mest nyskapande visionärer vars tankar och livsverk höjer med­vetandet i världen. Sanningen finns inom dig kan, om du tillåter det, hjälpa dig att skärpa din perception av dig själv genom att påminna dig om vem du verkligen är innerst inne, vad du behöver veta just nu och hur du ska agera i situationen eller vid hindret framför dig.

ISBN 978-91-88633-06-4

GORDANA BIERNAT

är en tänkare, författare, föreläsare och visdoms­ källa. Hon är en av Oprah Winfreys 100 Super­ själar – ”SuperSoul 100”, en grupp på 100 upp­ lysta leda­re och visionärer som använder sin röst och talang för att höja medvetandet bland människor i världen. Tänkaren i henne satte igång redan i barn­ domen. Gordana har alltid utforskat sin inre sanning med ett öppet spirituellt sätt att se på verkligheten. I unga år höll hon sina funderingar för sig själv, i sin inre trygga värld utan dömande och missförstånd. Idag delar hon med sig av sin livslånga utforskning till alla som vill lyssna. Det som började som ett roligt experiment på ­Twitter under namnet @mypowertalk har för­ vandlats till en fantastisk och viktig kanal för över 300 000 följare världen över som söker Gordanas visdom och vägledning varje dag. Gordana är även mentor och vägleder männi­­skor inom personlig utveckling, att finna sitt ­Högre Jag och leva sin fulla potential.

att höja medvetenheten i världen ge-

Sanningen finns inom dig

När du förändras, förändras allt. Det är sanning.

G O R D A N A B I E R N AT

Sanningen finns inom dig När du förändras, förändras allt.

Du är en fri själ som är här för att utforska vem DU är och vad du ÄLSKAR att göra.

# När ditt sökande efter visdom är beslutsamt och äkta kan det du behöver INTE längre döljas för dig.

# De modiga vågar gå dit ingen annan gått förut. Var modig: Våga utforska det som gömmer sig djupt därinne.

# OPRAH SUPERSOUL 100 TEACHER

Tillbringa mindre tid i ”jag var” och ”jag ska bli”. Enda utgångspunkten för förändring finns i ”JAG ÄR”.

#KnowTheTruthGORDANA BIERNAT

Sanningen finns inom dig När du förändras, förändras allt. Översättning: Maria Schneider och Gordana Biernat


www.livsenergi.se © 2017 Gordana Biernat Originally published in 2017 by Hay House UK Ltd. © 2017 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Originalets titel: #KNOWTHETRUTH Know the Truth, Why Knowing Who You Are Changes Everything Översättning: Maria Schneider och Gordana Biernat Formgivning omslag och inlaga: Gregor Biernat Svenskt omslag, layout och original: Lilla blå tornet Tryck: Scandbook, 2017 ISBN 978-91-88633-06-4


Innehåll Tack

...........................................................................

Inledning

13

...................................................................

Hur du använder boken

...................................................

17

...........................................................

18

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Mina sanningar  Synkronicitet

9

Del 1: När du vet vem du är förändras allt Vem är jag? Varför är jag här?

....................................   .. . . . . . . . . . . .

34

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

NUET — utgångspunkten för din skapande kraft  Hemlig kunskap

31

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Att tänka och att veta  Allting är medvetet  DU och din frekvens

...............................................

DU och dina begär och önskningar

50

...........................

57

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

DU, manifestation och verkligheten   Du är perfekt som du är

44

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Del 2: När du inser din plats i tid och rum förändras allt ...........................................

67

..................................................

70

Enhet — ETT med Alltet  Det finns bara DU  Glömskans slöja

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

”Här inne” och ”Där ute”  DU är viktig!

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................................

Dilemmat med att beskriva ETT

.................................

71 74 77 78


Den eviga tidens flöde

80

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Del 3: När du förstår hur du tänker förändras allt Tankar är viktiga

....................................

86

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

....................................................................

94

Övertygelser och trossystem  Dina övertygelser är formbara  Ego

85

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................

97

Negativitet och kamp

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Oro och dagdrömmar

............................................

Var kreativ och öppen

104

Del 4: När du hittar ditt flöde förändras allt Det enda beständiga är förändring

.............................   ..........................

116

.................................................

119

Förändring är ditt naturliga tillstånd  Gör det DU älskar  Rätt kunskap

111

.......................................................

Rättigheter, frihet och behov

...................................

122 123

Del 5: När du inser hur rädslan fungerar förändras allt Vad är rädsla?

......................................................

Det är DU som är verklig – inte rädslan

.......................

127 130

.. . . . . . .

134

Rädslan är en lögnare

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

Negativitet och Källan

............................................

138

........................................................

143

Hur du vänder oron för att bli avvisad till din fördel

Kom närmre

Del 6: När du skapar är fantasin ditt verktyg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

.......................................................

151

Kreativitetens källa  DU är kreativ

Kreativitet är lika med mod

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

Del 7: Varför nuet är utgångspunkten för allt NUET och illusionen av tid

......................................

159


Minnen

166

...............................................  ...................................

170

................................................................

173

Låt din intention färga dagen  Jag är

163

..............................................................

Ändra ditt förflutna

Del 8: Varför Gud = Du .......................................................

177

.........................................................

179

Vad är GUD?   Vem är DU?

Döende Gudar och Gudinnor

...................................

181

....................................

182

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

Vikten av att veta vem DU är  DU i relation till andra  Del 9: Varför Du = Kärlek DU är KÄRLEK

DU är LYSANDE

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

Fulländad ofullkomlighet

........................................

195

DU är din största tillgång

........................................

197

Del 10: Varför du är kärnan i det kreativa skapandet DU är Drömmaren  Hinder

...............................................

...............................................................

Tankefrön

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203 212 215

Del 11: Varför du är ansvarig för din verklighet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

Himmel eller Helvete? Ditt val   DU och dina Demoner

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234

.................................

238

...........................................

243

Din värld och den ”riktiga världen”  Arbetare eller Skapare? Ditt val  Din lilla ”Buddha i förklädnad”  ”The Wisdom Keeper”

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

Den kreativa sidan av att ta ansvar  Om författaren


Inledning

Inledning Den här boken kom till på ett annorlunda sätt. Trots att jag burit den så länge jag kan minnas i mitt hjärta, har orden och meningarna inte alltid varit givna. När jag slöt ögonen kunde jag bläddra i den och nästan läsa rubrikerna på de olika kapitlen. Ibland kunde jag till och med förnimma bo­kens omslag och känna dess tyngd i min hand. Men hur jag än försökte kunde jag inte se de riktiga orden framför mig. Att börja skriva en bok kändes som att öppna portarna på vid gavel till mitt hjärta och släppa in den yttre världen. Känslan av sårbarhet i den tanken grumlade meningarna och hindrade mig från glädjen att dela med mig av mina tankar i form av en färdig bok. En dag visade min man mig ett papper med några textrader på. Jag kände igen orden som mina egna, men mindes inte när jag hade skrivit dem. Anledningen till att jag inte kände igen texten var att han hade samlat åtta av mina tweets* efter varandra så att de bildade en halv sida text. Det underliga i detta var att även om jag hade skrivit och postat mina tweets oberoende av varandra — med dagar eller till och * Tweets är korta meddelanden som skickas på Twitter som är en social nätverkstjänst – twitter.com. Mitt användarnamn [twitterhandle] på Twitter är @Mypowertalk.

13


GORDANA BIERNAT: Sanningen finns inom dig

med veckor emellan — fungerade de utmärkt tillsammans och kändes meningsfulla. Det var som om jag hade skrivit hela texten i ett och samma andetag. Jag insåg att anledningen till att jag inte kunde se orden i min påtänkta bok var därför att jag letade efter dem på fel ställe. De fanns ju redan här … precis framför mig. Jag förstod att Sanningen finns inom dig redan var skriven, av mig — fast i kortare stycken med 140 tecken åt gången på Twitter. Då rädslan för att vara sårbar blev större än min längtan att dela med mig av mina tankar grep Universum in och, som så ofta i mitt liv, tog saken i egna händer. När jag läste orden på pappret insåg jag det vackra i synkroniciteten bakom Universums skapande kraft. Ibland när vi inte gör det vi var ämnade att göra får vi hjälp av Universum som agerar åt oss genom att obemärkt arbeta genom oss.

Vad boken handlar om Sanningen finns inom dig är en inspirationsbok som har sin grund i mina kristallklara och livsbejakande tweets och tankar kring vem vi är och varför vi är här. När jag först började dela med mig av mina reflektioner och insikter på Twitter förvånades jag över hur människor från olika kulturer, religioner, kön och åldrar berördes av dem. Och idag, när jag har fler än 300 000 följare på ­Twitter, är jag så glad över hur det har sammanfört mig med människor som är på samma livsväg som jag — tillsammans höjer vi medvetandet genom att söka vår egen sanning. Läsare från hela världen skriver till mig för att berätta hur min

14


Inledning

vägledning hjälper dem varje dag. De beskriver hur de använder mina meddelanden på Twitter för att lättare kunna fatta ett viktigt beslut, hitta ett inre lugn inför ett tal, förbereda sig inför ett möte eller bara hitta tillbaka till sitt sanna jag. Genom att fråga: ”Vad behöver jag fokusera på nu?” eller ”Vad behöver jag veta idag?” låter de synkroniciteten i mina tweets vägleda och hjälpa dem. Den här boken är en förlängning av detta och den är utformad för att hjälpa dig på samma sätt. I de korta kapitlen hittar du numrerade Tankar som utgår från mina ursprungliga tweets. Varje numrerad Tanke bär på ett budskap som förmedlar universella sanningar om vem vi är, varför vi är här och hur viktigt det är att komma ihåg sitt sanna jag. Alla de numrerade Tankarna följs även av en förklarande text som går djupare — som förstärker, förklarar och utvidgar deras innebörd. Informationen som finns i — och emellan — Tankarna kommer att ge dig en känsla av lättnad och lugn eftersom de ger mening i en till synes spirituellt frånkopplad värld. I en tid av ändlöst informationsflöde som strömmar från alla håll letar de flesta av oss efter omedelbar kontakt med något som intuitivt känns som sanningen. En snabb blick — det är allt vi är beredda att ge det. Som om vi intuitivt visste att det faktiskt bara tar några få se­kunder att finna tillbaka till vår inre sanning. Varför är det så? Därför att sanningen aldrig är komplicerad eller irrationell. Sanningen känns alltid enkel och självklar.

15


GORDANA BIERNAT: Sanningen finns inom dig

7

Lägg handen på ditt HJÄRTA. Känn hur det slår. Det är en gudagiven GÅVA. Lyssna på det. Det kommer alltid att tala SANNING.

Sanningen har en förmåga att ändra vår inre känslomässiga frekvens och som resultat av detta förändra vår yttre verklighet. Utan att kräva någon ansträngning av oss i gengäld. Allt vi behöver göra är släppa in sanningen i vår verklighet som en tanke, övertygelse eller handling. Om du tillåter det, kan Sanningen finns inom dig hjälpa dig att komma i kontakt med vem du är innerst inne — ditt sanna jag och din innersta kärna. Boken kommer inte att tala till dina inlärda uppfattningar och övertygelser, utan till människan inom dig. Den kommer att hjälpa dig att på ett snabbt och smidigt sätt minnas din medfödda, inne­boende kraft så att du enkelt kan skapa balans och helhet i din vardag. Jag vill förmedla mitt budskap så öppet, tydligt och direkt som möjligt, utan att det för den sakens skull blir för enkelt eller för grundläggande. Klarheten och transparensen i varje numrerad Tanke gör att du slipper tveka, en fördel som ofta leder till snabbare upptäckt av den källa till kraft som vi alla bär inom oss.

16


GORDANA BIERNAT: Sanningen finns inom dig

Mina sanningar

8

Det är inte vad du säger, utan vad du TÄNKER när du är ensam som har störst inverkan på hur ditt liv formas.

Även om jag ser mig själv som en social människa var jag ett väldigt ensamt barn. På något sätt, verkade mina tankar om min inre värld ständigt frikoppla mig från den riktiga världen ”utanför”. Ju mer jag försökte anpassa mig till den riktiga världen, ju längre bort tycktes jag komma från mitt sanna jag. Mina försök att ändra den jag var för att passa in och höra till kändes konstiga och obekväma och som barn valde jag ofta att fly den riktiga världen genom att tyst glida in i min trygga inre värld. Jag har alltid haft ett öppet, spirituellt sätt att se på verkligheten men under min barndom skedde alla tankar och funderingar i total tystnad, inuti mitt huvud. Där kunde jag vara mig själv. Inga missförstånd. Ingen som dömde. Ingen rädsla. Anledningen till att jag alltid föredrog mitt eget sällskap, och konstant valde min ensamma och tysta inre värld, kan inte förklaras med enkla psykologiska termer eller vaga kommentarer som de vuxna gärna använde under min barndom för att beskri-

18


Mina sanningar

va mitt beteende som till exempel ”Hon är introvert” eller ”Hon är bara ett blygt barn”. Jag tror att om vi verkligen vill förstå vårt förflutna måste vi se det ur ett ­högre och mer expanderat perspektiv. Som jag ser det valde mitt Högre Jag, av en god anledning, att födas som en flicka i en intellektuellt och känslomässigt tuff miljö. En miljö där barn och kvinnor hade liten eller ingen möjlighet alls till egna åsikter. Med en känslomässigt labil men mycket dominant far, och en extremt undergiven mor, var min barndom en plats där galenskap och ångest var varandras följeslagare. Tillsammans skapade de en verklighet fylld av oro och känslomässigt lidande i min vardag. Istället för att söka lycka och glädje i mitt liv, ägnade jag min energi åt att slingra mig undan fara och undvika rädsla, vilket till slut blev mitt naturliga sätt att interagera med den yttre verkligheten. Skillnaden mellan dessa två vägar är stor. Att söka lycka handlar om att lita på sig själv och alltid följa sin entusiasm, oavsett vilket. Att undvika rädsla är det totalt motsatta: det är att stänga ner sig själv och att ignorera sina egna sanningar och övertygelser till förmån för andras bara för att bli älskad och accepterad. Som barn kunde jag inte se skillnaden mellan de två olika sätten att vara. Jag var inte ens medveten om att det fanns något val. Jag reagerade på min stressiga yttre värld genom att helt enkelt undvika den. Istället försökte jag hitta min egen sanning och glädje i lugnet av min inre värld. Senare i livet har jag insett att just detta var den goda anledningen till att mitt Högre Jag valde en så usel uppväxtmiljö. Att födas in i en dysfunktionell familj gav mig inte bara en möjlighet,

19


GORDANA BIERNAT: Sanningen finns inom dig

det bokstavligen tvingade mig, till att i stillhet utforska min inre sanning. Tidigt i livet visste jag att den enda jag kunde prata med om mina tankar, om verkligheten eller om hur Universum var beskaffat var mig själv. Detta innebar i princip att konversationen alltid hade tre deltagare: MIG (mitt fysiska väsen), SJÄLVET (mitt Högre Jag) och JAG (Alltet). Du kan ersätta ordet Alltet med det som stämmer in på din egen övertygelse och uppfattning. För mig är Alltet och Gud olika begrepp som har samma innebörd. Men jag föredrar att använda ordet Alltet eftersom det inte är lika mångtydigt eller laddat med betydelse som ordet Gud. Vad jag refererar till här är det oändliga medvetandet som ­genomsyrar och omsluter allt det som har varit, är och någonsin kommer att vara. En religiös person skulle kalla det Gud. En andlig person skulle säga Källan. En forskare skulle definiera det som ett kvantfält som rymmer allt i ett tillstånd av konstant sannolikhet. Många skulle kalla det Universum. Jag föredrar att säga — Alltet. Som jag ser det är det bara olika namn som beskriver en och samma sak — ett oändligt medvetande som villkorslöst accepterar och upprätthåller vår existens. Det är underligt hur ensamheten kan få oss att ställa frågor för att sedan låta oss vänta tålmodigt på det tysta svaret inifrån. Vid läggdags kunde jag spendera timmar med att fantisera och utforska min inre verklighet. En natt då jag låg i sängen, slöt jag ögonen och försökte föreställa mig den sista stjärnan vid universums yttersta gräns. Även om jag genomsökte hela universum fram och tillbaka i mitt sinne kunde jag inte hitta något slut. Allt jag såg var blinkande stjärnor. Varje gång jag trodde att jag hade nått utkanten fick jag en

20


Mina sanningar

kittlande känsla i nacken och mitt inre Universum expanderade med miljontals nya stjärnor och galaxer. Min fantasi är oändlig, tänkte jag, kanske kunde den riktiga natthimlen ge mig ett bättre svar. För visst var väl den riktiga världen mer exakt? Jag steg upp och tittade ut genom sovrumsfönstret på den mörka stjärnfyllda natthimlen. Och det var då det blev uppenbart. Jag blundade — stjärnor. Jag öppnade ögonen igen — stjärnor. Jag insåg att det inte finns någon skillnad mellan tankarna inuti mitt huvud och verkligheten utanför. Oavsett vad jag gjorde förblev himlen mörk och stjärnorna fortsatte att lysa. Och oavsett hur långt bort jag tittade kunde jag inte skönja någon utkant. Jag var 11 år fyllda då jag blev medveten om att insidan och utsidan är en och samma sak. Anledningen till att jag kunde se alla stjärnorna och Universum även då jag slöt ögonen var att mina tankar och Universums minsta beståndsdelar är gjorda av samma stoff. Det jag upplevde var en universell esoterisk sanning som förändrade mig och hur jag uppfattar mig själv. Det var ett ögonblick av djup insikt som fyllde min kropp med en bubblig aha-känsla av en sanning utan återvändo. Jag tog mitt första medvetna steg ”inåt” och påbörjade ett livslångt äventyr av konstant utforskande och expanderande av gränserna för det som verkar vara ”utanför”. Så som mitt liv såg ut vid den tidpunkten, fanns det ingen att dela denna insikt med. Det blev istället mitt hemliga sätt att se på verkligheten. Nu väljer jag att låta mitt Universums gränser få växa genom att dela mina sanningar med dig.

21


GORDANA BIERNAT: Sanningen finns inom dig

Synkronicitet

9

Allting är sammankopplat. Det förändras och manifesteras genom perfekt synkronicitet i det oändliga.

Synkronicitet har på senare tid börjat spela en allt större roll i mitt liv. Den började pocka på min uppmärksamhet genom olika slumpmässiga tillfälligheter och ”hur-sannolikt-är-detta-situationer”. Den blev allt modigare och snart visade den sig i helt otroliga sammanhang. Jag kunde till exempel sätta mig ner, öppna en bok och med en djup suck börja läsa. De första orden jag såg kunde vara: ”Med en djup suck …”. Många skulle kanske säga att en sådan händelse är en ren tillfällighet. Men för mig är det Universum som talar till mig, och som genom synkronicitet visar hur min inre psykiska värld är sammanflätad med den yttre fysiska världen. En synkronistisk händelse som denna ger mig en glimt av magin bakom kulisserna genom att avslöja lite av hur allting är sammankopplat bortom tid och rum. Universum inte bara hör vad jag säger. Det verkar veta vad jag känner och tror innerst inne. Genom synkroniciteten i en sådan

22


Synkronicitet

händelse visar Universum att mina frågor besvaras omedelbart och villkorslöst. Bortom den fysiska verklighetens minsta beståndsdelar, genom det dolda och för ögat osynliga, interagerar jag i perfekt synkronicitet med ett medvetet Universum. Vilket, sett ur mitt värdsliga perspektiv gör Universum till min partner i allt skapande.

10

Slumpen är bara en förklädnad för något mycket mer djupgående och fantastiskt.

Vi upplever synkronicitet när vårt sinne är öppet och uppmärksamheten extra skärpt. Den visar sig ofta i vardagen som ett ”meningsfullt sammanträffande” eller en lycklig slump. När vi är öppna för det, poppar synkroniciteten upp som avslöjande tecken på hur sammanflätad den gränslösa inre och yttre verkligheten är med vår fysiska värld. ”Synkronicitet är när inre och yttre händelser möts på ett sätt som inte kan förklaras men som är meningsfullt för betraktaren.” Carl Gustav Jung

Vanligtvis brukar synkronicitet ske slumpmässigt när våra inre tankar och en yttre situation sammanfaller i tid — och mot alla odds kopplas ihop på ett till synes meningsfullt sätt. Det speciella med synkronicitet är att den bär på information som är meningsfull för betraktaren, samtidigt som den inte kan

23


GORDANA BIERNAT: Sanningen finns inom dig

beskrivas rationellt som en normal sekvens av orsak och verkan. Med andra ord, synkronicitet har förmågan att förena dig med Universum på ett mycket djupt och personligt plan. Jag vill låta ett avsnitt ur Kybalion — en bok som publice­rades 1908 och är skriven av tre anonyma författare om verklighetens sju andliga lagar och principer — belysa slumpens osynliga struktur och det som kopplar ihop tur med tillfällighet: ”Varje orsak har sin verkan; varje verkan har sin orsak; allt sker enligt bestämda lagar; slump är bara ett namn på en lag som ännu inte har erkänts.” Kybalion

Albert Einstein kallade den här märkliga samhörigheten för en ”kuslig händelse på distans”, medan kvantfysiker använder termen ”kvantmekanisk sammanflätning” för att beskriva det oändliga bandet mellan de minsta beståndsdelarna i vår fysiska verklighet. Ju mer vi släpper in synkroniciteten i våra liv, desto större mening finner vi i slumpmässiga händelser, ord, tecken och situationer. Och ju lättare blir det att prata med Universum eftersom synkroniciteten verkar vara det underliggande mönstret — eller som det står i Kybalion, ”Lagen som ännu inte erkänts” — i Universums struktur.

24


Synkronicitet

11

Sett ur ett större perspektiv är du alltid på rätt plats vid rätt tidpunkt för att uppleva vad du behöver just NU.

25


DEL 1: När du vet vem du är förändras allt

DU och din frekvens

26

Du attraherar allt som har samma frekvens som DU. Hur medveten är du om vad DU verkligen vill ha?

Skapandet av din verklighet handlar inte så mycket om att lagen om attraktionskraften drar saker till dig. Så som jag ser det är det snarare en lag om ömsesidig (lika) frekvens som skapar genom dig via dina tankar, känslor och uppfattningar. Lagen om ömsesidig (lika) frekvens fungerar oavsett om du tänker medvetet, dagdrömmer slumpmässigt, visualiserar, oroar dig, drömmer, fasar för eller önskar något. Den speglar dina uppfattningar på ett precist och villkorslöst sätt. När du tror att något är sant om dig själv eller din verklighet skickar du information till din källa i Alltet (kvantfältet, Källan, Universum, Gud) om hur verkligheten ter sig enligt dig. Du delar information om vad du tror är de mest sannolika förloppen och resultaten i din verklighet. Sedan anpassar dina uppfattningar din frekvens med motsvarande frekvens i kvantfältet

44


DU och din frekvens

och manifesterar din valda vibration genom dig så att du kan se, känna, höra och smaka den i din fysiska värld. Och här är nyckeln:

27

Du kan inte förnimma någon annan frekvens än den du är ”instämd” på med dina tankar, känslor och uppfattningar.

Det fungerar som en radiostation. Det finns många fre­kvenser där ute men du kan bara höra den som din radio är inställd på. För att ändra frekvens måste du ändra dina tankar, dina känslor och det du tror på. Om dina övertygelser (det du tror på) är i konflikt med dina tankar, dina ord och ditt agerande annihilerar de varandra och inget förändras — allt förblir detsamma. Detta är anledningen till att ”pep-talk” endast fungerar om du tror på det som sägs. Om både dina tankar och övertygelser är negativa blir resultatet precis så negativt som du har föreställt dig att det ska bli. Om dina tankar är positiva och matchar dina övertygelser exakt, blir resultatet precis så positivt som du har tänkt. Med andra ord, du får vad du medvetet eller omedvetet tänker.

45


DEL 2: När du inser din plats i tid och rum förändras allt

”Här inne” och ”Där ute”

56

Vi betraktar inte verkligheten, vi betraktar våra REAKTIONER på den. Med andra ord: Verkligheten är i grunden neutral. DU ger den mening.

Även om tiden jag tillbringade inom den akademiska världen gav mig möjligheter att utforska olika aspekter av mitt intellekt, gjorde det mig också smärtsamt medveten om den generellt accepterade klyftan mellan tankarnas subjektivitet och den yttre världens objektivitet. Under de åren jag studerade konst, psykologi och kommunikation kände jag aldrig att mina eller de övriga studenternas tankar verkligen betydde något — såvida de inte var de rätta tankarna, dvs. tankar som bekräftade en redan bestämd och ”objektiv” syn på världen utanför. Det verkade som om, åtminstone inom den akademiska världen, den ”objektiva” verkligheten inte behövde bevisa någonting. Den bara var. Accepterad som den var — som den enda Sanningen. Jag å andra sidan behövde bevisa varje tanke. De viktigaste upptäckterna i den tidiga kvantfysiken avslöjar

74


”Här inne” och ”Där ute”

att den grundläggande essensen av verkligheten inte är en objektiv, fysisk och materiell värld ”där ute”. Det visar sig istället att verkligheten där ute består, precis som verkligheten ”här inne”, av en oändlig mängd sannolikheter och möjligheter som väntar på att ett subjektivt medvetande ska ”tänka fram” dem. Ändå har det västerländska samhället inte tagit till sig dessa vetenskapligt bevisade fakta. Vår rådande världsbild — i vilken människan måste anpassa sig och underkasta sig en bestämd, objektiv materiell verklighet där ute — är utan tvekan fortfarande den mest accepterade. Hur påverkar den här världsbilden oss? Den ger oss en delad verklighetsupplevelse där här inne och där ute aldrig möts. Där där ute är den enda sanningen och därför har mer auktoritet än här inne. Där där ute är objektivt, konkret, verkligt och obestridligt, medan här inne är privat, flyktigt, overkligt och diskutabelt. Den här världsbilden ger oss en verklighet där vi tycks leva i våra subjektiva ”här-inne-bubblor”, planlöst flytandes omkring i den objektiva ”där-ute-verkligheten”, och där vi endast kan reagera och svara på vad än ”där-ute-verkligheten” väljer att kasta mot oss. Vi känner att vi inte har någon kontroll över vår egen verklighet — eftersom den tycks vara betingad och styrd av orubbliga fakta och sanningar från verkligheten där ute. Det är en verklighet som vi föds in i, och som vi aktivt tvingas delta i, men utan att kunna förändra något i. Här är ett förslag: Ta en tugga av äpplet och förstå var du är och hur din verklighet fungerar:

75


DU och dina Demoner

DU och dina Demoner

197

Enda sättet att se tydligt och agera medvetet är genom kärlekens frekvens. Kärlek ger energi. Hat kräver energi.

Ilskan är en Demon som äter av din energi — om du tillåter den att frossa på din kropp och plundra ditt sinne. Bitterhet är en Demon som äter av din själ — om du tillåter den att få fäste och vilseleda dig. Offret är en Demon som äter av din ande — om du tillåter dess bitterljuva omfamning att hålla dig hårt. Avund och Svartsjuka är Demoner som äter av din livskraft — om du tillåter deras giftiga händer att greppa ditt hjärta. Skuld är en Demon som äter av din personlighet — om du tillåter den att sitta på ditt bröst och tugga på din självkänsla. Jag har valt att kalla de här emotionella tillstånden för Demoner eftersom de, precis som demoner i medeltida beskrivningar, tar dig i ”besittning” genom att förvrida din verklighetsuppfattning och manipulera ditt omdöme. Det kan verka nästan omöjligt att inte reagera på dem och

225


DEL 11: Varför du är ansvarig för din verklighet

ännu svårare att bli av med dem när du väl har tillåtit Demonerna in i ditt system. De skapar rökridåer, illusioner och missförstånd för att få dig att stanna kvar i leken — tills de fullständigt dränerar dig på fysisk och emotionell energi. Det enda sättet att ”se” klart och att agera medvetet är att ta ansvar för ditt eget sinnestillstånd — genom att aktivt bannlysa de här känslorna av lägre frekvens ut ur ditt sy­stem. Att ändra sin frekvens på begäran — genom att medvetet välja att inte reagera på yttre ”triggers” medan man fokuserar på känslor som tacksamhet, uppskattning och kärlek — är ingen enkel sak att göra. Ändå är detta det enda sättet att återta ditt sanna jag och komma i samklang med din källa. Att förstå att du är Mästaren av din inre värld — och genom detta också Mästaren av hur den manifesteras i den yttre världen — är den egentliga innebörden av att expandera i sitt medvetande. Det är också det som de uråldriga spirituella metoderna för inre illumination — att tillåta ljuset inifrån att upplysa ditt inre väsen — handlar om.

198

Varje gång du väljer KÄRLEK istället för hat, KÄRLEK istället för rädsla, KÄRLEK istället för ilska skiftar din frekvens från ”brist” till ”överflöd”. Stanna kvar i KÄRLEKEN.

226


Om författaren Gordana Biernat är en tänkare, författare, föreläsare och­ visdomskälla. 2016 blev Gordana — som enda europé — utsedd av Oprah Winfrey till en SuperSoul100 Teacher och ingår, i och med det, i en grupp av de 100 mest upplysta ledare och visionärer vars tankar och livsverk höjer medvetandet i världen. Gordana har en magisterexamen i konstvetenskap från Lunds universitet där hon även har läst psykologi, kommunikation och media. Som föreläsare talar Gordana bland annat om vår verklighetsuppfattning, medvetenhet, kreativitet, ledarskap och konst. Som författare vill hon få oss att kommunicera medvetet på ett högre plan. Hon har skrivit för Oprah.com, flera stora nyhetssammanställare, bloggar, tryckta tidningar, tidskrifter och publikationer, inklusive The Huffington Post, The ­Times of India och Psychology Today.


Som tänkare delar Gordana med sig av sina tankar på Twitter där hon inspirerar hundratusentals följare till ­ ­kreativa processer och medveten kommunikation. I rollen som mentor vägleder hon dem som söker personlig utveckling till att finna sitt Högre Jag och leva sin fulla potential genom intellektuell och andlig utveckling. På fritiden njuter Gordana av livet, familjen, seriös litteratur, mat och vin. Twitter: https://twitter.com/mypowertalk E-post: info@mypowertalk.com Hemsida: www.mypowertalk.com/ Facebook: https://www.facebook.com/SuperSoul100

256


Det här är en bok om sanning – den som finns inom dig. Och författaren Gordana Biernat vägleder dig till att finna den. Hon vet att om du förstår vem du är, inser din plats i tid och rum, hittar ditt flöde och lär dig hur rädslan fungerar – då når du din sanning och kan se hur unik du är och vilka krafter du besitter. Gordana Biernat är talaren och författaren från Sverige som blivit hundratusentals människors dagliga orakel världen över. Varje dag bidrar hon till

GORDANA BIERNAT

TWITTER: @mypowertalk INSTAGRAM: @mypowertalk www.mypowertalk.com Omslagsdesign: Gregor Biernat Författarfoto: ©Hubert M. Biernat Omslagslayout: Lilla blå tornet

nom sina unika och klartänkta budskap, som vart och ett skapar en våg av reflektion och insikt hos hennes ­läsare. Idag följer över 300 000 männi­skor henne troget på Twitter för att få vägledning om verklighetsuppfattning och medvetenhet i livet och för att påminnas om att lyssna inåt. 2016 blev Gordana – som enda europé – utsedd av Oprah Winfrey till en SuperSoul 100 Soul Teacher och är i och med det en på listan över de 100 mest nyskapande visionärer vars tankar och livsverk höjer med­vetandet i världen. Sanningen finns inom dig kan, om du tillåter det, hjälpa dig att skärpa din perception av dig själv genom att påminna dig om vem du verkligen är innerst inne, vad du behöver veta just nu och hur du ska agera i situationen eller vid hindret framför dig.

ISBN 978-91-88633-06-4

GORDANA BIERNAT

är en tänkare, författare, föreläsare och visdoms­ källa. Hon är en av Oprah Winfreys 100 Super­ själar – ”SuperSoul 100”, en grupp på 100 upp­ lysta leda­re och visionärer som använder sin röst och talang för att höja medvetandet bland människor i världen. Tänkaren i henne satte igång redan i barn­ domen. Gordana har alltid utforskat sin inre sanning med ett öppet spirituellt sätt att se på verkligheten. I unga år höll hon sina funderingar för sig själv, i sin inre trygga värld utan dömande och missförstånd. Idag delar hon med sig av sin livslånga utforskning till alla som vill lyssna. Det som började som ett roligt experiment på ­Twitter under namnet @mypowertalk har för­ vandlats till en fantastisk och viktig kanal för över 300 000 följare världen över som söker Gordanas visdom och vägledning varje dag. Gordana är även mentor och vägleder männi­­skor inom personlig utveckling, att finna sitt ­Högre Jag och leva sin fulla potential.

att höja medvetenheten i världen ge-

Sanningen finns inom dig

När du förändras, förändras allt. Det är sanning.

G O R D A N A B I E R N AT

Sanningen finns inom dig När du förändras, förändras allt.

Du är en fri själ som är här för att utforska vem DU är och vad du ÄLSKAR att göra.

# När ditt sökande efter visdom är beslutsamt och äkta kan det du behöver INTE längre döljas för dig.

# De modiga vågar gå dit ingen annan gått förut. Var modig: Våga utforska det som gömmer sig djupt därinne.

# OPRAH SUPERSOUL 100 TEACHER

Tillbringa mindre tid i ”jag var” och ”jag ska bli”. Enda utgångspunkten för förändring finns i ”JAG ÄR”.

#KnowTheTruth