__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Chimamanda Ngozi Adichie

Dag Solstad

Sofi Oksanen

Toril Moi

John Freeman

Richard Russo

Mircea Ca˘rta˘rescu

Julie Otsuka

Elvira Nikolaisen & Mathias Eick


Helt siden oppstarten i 2007 har Litteraturhuset vært et vindu mot verden – flere hundre utenlandske forfattere og intellektuelle har stått på våre scener i løpet av disse seks årene. Vi ønsker å gi norske lesere et mangfoldig verdensbilde, men også å skape en internasjonal arena for forfattere. Nå har vi samla et knippe store forfattere med bakgrunn fra fire kontinenter, både for å snakke om sine egne bøker og for å snakke om litteraturen slik den ser ut i verden i dag. Gjennom fem dager med lesninger, intervjuer og seminarer stiller vi spørsmål om hvordan verden ser ut i samtidslitteraturen. Hvem skriver og beskriver, og hvilken makt ligger det i å skildre verden litterært? Lever vi i en tid med et mangfold av stemmer fra alle verdenshjørner, eller dominerer det angloamerikanske perspektivet mer enn noensinne? I tillegg har vi invitert skribenter og redaktører fra Europa til å delta i et seminar om vilkårene for kulturjournalistikken og den offentlige litterære samtalen. Og for å markere at Litteraturhusets oppstartsfase er over, spør vi hvilken rolle huset har fått, både i norsk og internasjonal sammenheng. Litteraturhuset ønsker velkommen til Symposium 2013.


Since its inception in 2007, the House of Literature in Oslo has functioned as a window on the world. We try to offer Norwegian readers a multifaceted view of the world and create an international arena for authors. In fulfilment of this ambition, over the past six years hundreds of authors and intellectuals have visited our stage. For Symposium 2013 we have gathered together great authors from several continents to talk about their books and about the place and role of literature in the modern world. Over five days of readings, interviews and seminars we will investigate the world through contemporary literature. Important questions will be asked, for example: Who are the key writers at the moment, and what power lies in their ability to describe the world through literature? Are we open to a plethora of voices from all corners of the earth, or does the Anglo-American perspective dominate more than ever? We have also invited European writers and editors to participate in a seminar on the effect of journalism on culture and literature and its role in public discourse. And to commemorate the end of the initial phase of our own existence, we will ask what role the House of Literature itself has played so far in both the Norwegian and international contexts.


Onsdag 30. oktober Kl. 19.00

Kjærlighet, hår og hudfarge Chimamanda Ngozi Adichie Med sin tredje roman Americanah løfter den nigerianske forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie forfatterskapet sitt til et nytt nivå. Fortellingen om Ifemelu og Obinze, to unge studenter fra Nigeria som ender i hver sitt land, er ikke bare en rørende kjærlighetsfortelling og en generassjonskildring fra et Nigeria i militærdiktaturets tid. Det er også en fortelling om verden slik den ser ut i dag, sett gjennom øynene til ei ung jente fra Lagos. Adichie skriver om det amerikanske og det britiske samfunnet med den samme selvfølgelighet som hun skriver om Nigeria. Gjennom Ifemelus skarpe blikk gir hun oss en historie om rase, kjønn og klasse og om likhetene og ulikhetene mellom tre kontinenter. På Litteraturhuset møter Adichie kulturhistoriker og UiO-professor Helge Jordheim til samtale.

7:00 PM

Love, race and hair Chimamanda Ngozi Adichie Nigerian Chimamanda Ngozi Adichie takes her authorship to new levels in Americanah, her third novel. The story of Ifemelu and Obinze, two young Nigerian students who end up in different countries, is not only a touching love story and a generational tale from Nigeria during the military dictatorship, but also a story about the wider world as it appears today, seen through the eyes of a young girl from Lagos. Adichie describes American and British society with the same confidence that she applies to Nigeria. Race, gender, class, and the similarities and differences among three continents are all seen through Ifemelu’s penetrating eyes. At the House of Literature Adichie meets cultural historian and professor at the University of Oslo, Helge Jordheim for a conversation.


Onsdag 30. oktober Kl. 21.00

Half of a Yellow Sun
 Norgespremiere i Litteraturhusets kino
 Vi befinner oss i Nigeria under Biafra-krigen (1967–1970). Gjennom to søstre og deres familier får vi en sterk episk fortelling som forener den store politiske historien til en hel generasjon med den intime skildringen av enkeltmenneskets forsøk på å navigere i kaos. Under Symposium 2013 blir det norgespremiere på filmen basert på Chimamanda Ngozi Adichies roman En halv gul sol, som hun mottok Orange Prize for Fiction for. Regissør Biyi Bandele er en anerkjent nigeriansk regissør, som særlig er kritikerrost for sine oppsetninger av Chinua Achebes stykker i Storbritannia. (Half of a Yellow Sun, Nigeria / Storbritannia, 2013. Regi: Biyi Bandele. 1 t 46 minutter). NB – Begrenset antall plasser. Gratisbilletter kan hentes ut fra kl. 18.30

9:00 PM

Half of a Yellow Sun Norwegian premiere! Film screening The film Half of a Yellow Sun is set in Nigeria during the Biafran war (1967–1970). Through the experiences of two sisters and their families we are told an epic tale that unites the major political experience of a generation with the intimate description of individual Nigerians’ attempts to navigate the chaos of a brutal civil war. Symposium 2013 will present the Norwegian premiere of the film based on Chimamanda Ngozi Adichie’s novel Half of a Yellow Sun, for which she won the Orange Prize for Fiction. Biyi Bandele is an acclaimed Nigerian director who is particularly renowned for his stagings of Chinua Achebe’s plays in Britain. Half of a Yellow Sun, Nigeria/United Kindom, 2013; dir. Biyi Bandele; 106 minutes. Please note: Limited number of seats. Free tickets available from 6.30 PM.


torsdag 31. oktober kl. 13–16

Trenger vi Litteraturhuset? Seminar om Litteraturhusets rolle Seks år etter at Norges første litteraturhus åpnet dørene, inviterer vi til oppsummering. Hva har Litteraturhuset betydd for litteraturen og den offentlige samtalen? For debattklimaet, mediene og forfatterne? Står huset i veien for bibliotekene, eller fungerer det som en berikelse, og er det et offentlig anliggende å sikre slike institusjoner? Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre snakker innledningsvis om Litteraturhusets rolle for det offentlige ordskiftet i Norge, mens forfatter Vigdis Hjorth innleder om Litteraturhuset og forfatterrollen. Kulturredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås, nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og litteratursjef ved Kulturhuset i Stockholm Ingemar Fasth vil alle belyse problemstillingen fra ulike ståsteder og delta i panelet. Seminaret foregår på norsk.


torsdag 31. oktober Kl. 18.00

Den tause historien Sofi Oksanen og Aslak Sira Myhre Vinner av Nordisk råds litteraturpris Sofi Oksanen har finsk far og estisk mor, og hennes forfatterskap har røtter i to land. «Noe av det som gjør Oksanen original og særdeles god, er evnen til å smelte sammen stor og liten kultur, (…) personlig historie med nasjoners og staters historie», skrev Finn Skårderud om hennes gjennombruddsroman Utrenskning. Her møter vi en ung kvinne som har reist fra øst til vest for å søke lykken, og en eldre som alltid har vært bundet til Estland. Deres historier strekker seg fra kommunisttiden til det nye Europa tar form i 90-årene. Gjennom de to kvinnene kan vi ane det Oksanen hevder er en vesensforskjell mellom østlig og vestlig historiefortelling: «Holocaust snakkes det om. Gulag skal det ikke snakkes om.» Møt Oksanen i samtale med Aslak Sira Myhre om Europas mange fortellinger om seg selv, og om Oksanens ønske om å fortelle den tause siden av historien.

6:00 PM

Silent History Sofi Oksanen and Aslak Sira Myhre Nordic Council’s Literature Prize winner Sofi Oksanen has a Finnish father and an Estonian mother, and her stories have roots in both countries. «One of the aspects that makes Oksanen such an original and exceptional author is her ability to combine high and low culture, (…) personal stories with the histories of nations and states», wrote critic Finn Skårderud about her big breakthrough novel Puhdistus (Purge). Here, we meet a young woman who left the East in pursuit of happiness, and an older who has never had the opportunity to flee. Their stories unfold through the communist era and up to the point where a new Europe takes shape in the 1990s. Through the stories of the two women we can glimpse what Oksanen claims is an essential distinction between Eastern and Western storytelling: «The Holocaust is talked about; the Gulag is never to be mentioned.» Meet Oksanen in conversation with Aslak Sira Myhre about Europe’s many stories about itself and Oksanen’s wish to give a voice to the silent part of history.


torsdag 31. oktober Kl. 20.00

Å skrive om makt Adichie, Oksanen og Moi Chimamanda Ngozi Adichie og Sofi Oksanen er blant de mest markante litterære stemmene i sin generasjon.Tilsynelatende er det få berøringspunkter mellom Adichies bøker om Nigeria og Oksanens om Finland og Estland. Men det er utenpå. De bruker begge den episke romanen til å skildre makt. Makt i familien og makt i samfunnet. De skriver begge om kjønn og om forholdet mellom valgene vi tar, og strukturene som former valgene. Adichie og Oksanen er begge feminister, men først og fremst forfattere og skildrere av sin tid og sin nære historie. De har lenge vært begeistret for hverandres bøker, men møtes for første gang på Litterarturhuset under Symposium 2013. Samtalen ledes av Toril Moi, feministisk teoretiker, professor i litteraturvitenskap og forfatter av blant annet Jeg er en kvinne – det personlige og filosofiske.

8:00 PM

Writing about Power Adichie, Oksanen and Moi Chimamanda Ngozi Adichie and Sofi Oksanen are among the most distinctive voices of their generation. On the surface, Adichie’s books about Nigeria and Oksanen’s books about Finland and Estonia might not seem to cover much common ground. However, they both use the epic novel to describe power – both in the family and in society. They both write about gender and the relationship between the choices we make and the structures that shape our choices. Adichie and Oksanen are both feminists, but first and foremost they are authors and conveyors of current times and the near past. They have long admired each other’s books, but will meet for the first time at the House of Literature during Symposium 2013. The conversation is led by Toril Moi, feminist theorist, professor of Literature and author of, among others, What Is a Woman? And Other Essays.


fredag 1. November Kl. 13 –16

Avis, blogg eller bokessay Hva er vilkårene for den offentlige samtalen om litteratur i Europa i dag? Den litterære offentligheten og kulturjournalistikken er i endring. Papiravisenes fremtid er uavklart, e-boka banker hardt på døra, og hvem som helst kan skrive litteraturkritikk i sin egen bokblogg på nettet. Hvordan påvirker dette den kvalifiserte, offentlige samtalen om kultur og litteratur i Europa? Er man villig til å satse på kritikk og litterære anmeldelser, og hva med satsningen på kulturjournalistikk i seg selv? Vi har invitert litteraturredaktør i The Independent Boyd Tonkin, forfatter og tidligere litteraturredaktør i The Times Erica Wagner, litteraturkritiker i Weekendavisen og programleder i Danmarks Radio Klaus Rothstein og kultursjef i NRK Hege Duckert til å diskutere vilkårene for den litterære samtalens fremtid. Moderator er Nazneen Khan-Østrem.

1:00 – 4:00 PM

Article, Blog Post or Book Essay What are the conditions for public discourse on literature in Europe today? Arts journalism is experiencing a seismic shift. The future of paper media is uncertain, e-books are knocking on the door and anybody can write literary criticism on their own blog. How does this affect the qualified, public discourse on arts and literature in Europe? Are editors ready to take a chance on book reviews or arts journalism? We have invited Boyd Tonkin, literary editor of The Independent; Erica Wagner, author and former literary editor of The Times; Klaus Rothstein, book critic for the Danish Weekendavisen and radio host at Danmarks Radio; and culture editor Hege Duckert at public broadcaster NRK to discuss the future of the literary debate. Moderated by Nazneen Khan-Østrem. Seminaret er delfinansiert med reisestøtte fra UD og Den norske ambassade i London.


fredag 1. November Kl. 17.00

Intellektuell skumringstid Mircea Ca˘rta˘rescu om østeuropeisk kultur og ytringsfrihet under press Hvordan har ytringsfriheten for intellektuelle og forfattere i Øst-Europa utviklet seg siden jernteppet, og endret noe seg da Romania ble med i EU i 2007? Forfatteren Mircea Ca˘rta˘rescu er en sterk og tidvis kontroversiell kommentator av rumensk politikk. Han hevder at Romania med høyrevridningen de senere år er inne i en intellektuell skumringstid. Hva gjør dette med litteraturen? Ca˘rta˘rescu sier selv at han ikke er en østeuropeisk forfatter, fordi litteraturen ikke avhenger av landegrenser. Likevel får disse grensene betydning om de avgjør hva en kan ytre seg om uten represalier. Når han samtidig påpeker at Romania er inne i en litterær blomstringstid, er det verdt å spørre: Er det på grunn av, eller på tross av, det politiske landskapet litteraturen oppstår i?

5:00 PM

Intellectual Twilight Mircea Ca˘rta˘rescu on the arts in Eastern Europe and freedom of speech under pressure How has freedom of speech for authors and intellectuals in Eastern Europe evolved since the fall of the Iron Curtain, and what changed with the admission of Romania to the European Union in 2007? Author Mircea Ca˘rta˘rescu has distinguished himself as a severe and occasionally controversial commentator on Romanian politics. He believes that the recent rise of rightwing populism has made Romania succumbe to an «intellectual twilight». How does this affect literature? Ca˘rta˘rescu has repeatedly declined to define himself as an Eastern European author, claiming that literature is not confined by state borders. Nevertheless, those same borders limit what one may say without consequences. Simultaneously, Ca˘rta˘rescu points to a literary blossoming in Romania, inviting the question: Is this because of or in spite of the political landscape?


fredag 1. November Kl. 18.30

Kom, japanere
 John Freeman presenterer Julie Otsuka
 Julie Otsukas PEN/Faulkner-prisbelønte bestselger Buddha på loftet er noe så uvanlig som en roman i vi-form. Som barn av én førstegenerasjons og én andregenerasjons innvandrer fra Japan har amerikanske Otsuka i to kritikerroste bøker tatt for seg den lite kjente historien om de første japanskamerikanerne, og ikke minst deres skjebne etter Pearl Harbor – de ble internert i leirer i frihetens land. «En tindrende debut,» skrev en dypt imponert Michiko Kakutani i The New York Times om When the Emperor Was Divine: «Otsuka har lyriske gaver, fortellermessig likevekt, et varmesøkende blikk for detaljer og en utvungen evne til empati med sine karakterer.» Tidligere Granta-redaktør John Freeman mener Otsuka er blant de absolutt fremste nye forfatterne i USA de siste årene, og presenterer henne nå for norske lesere.

6:30 PM

Come, Japanese John Freeman presents Julie Otsuka Julie Otsuka’s bestselling, PEN/Faulkner Prize winning The Buddha in the Attic is something as unusual as a novel written in the first person plural. As the child of one first generation and one second generation immigrant from Japan, American Otsuka has focused on the little known story of the first JapaneseAmericans, and in particular their fate after Pearl Harbor; they were interned in camps in the land of the free. «A crystalline debut novel» said a deeply impressed Michiko Kakutani in the New York Times about When the Emperor was divine: «Otsuka has lyric gifts and narrative poise, a heat-seeking eye for detail and effortless ability to empathize with her characters.» Former Granta editor John Freeman considers Otsuka one of the foremost new writers to have come out of the US in recent years and will present her to Norwegian readers this evening.


fredag 1. November Kl. 20.00

Småbyblues John Freeman presenterer Richard Russo Richard Russo er vår tids Dickens. Slik beskriver tidligere Grantaredaktør John Freeman den amerikanske forfatteren. Russo mottok Pulitzerprisen for sin roman Empire Falls i 2002, og boka ble senere dramatisert som HBO-serie. I denne tragikomiske, og ifølge kritikere briljante, skildringen av småbyen Maine viser han fram det amerikanske klassesamfunnet og småbybeboernes hverdagsproblemer når tekstilproduksjon og skjortefabrikken legges ned. «Han oversentimentaliserer aldri», hevdet NPRs litteraturanmelder, «og han gjør aldri drømmene og prøvelsene til sine arbeiderklassekarakterer små». Russos siste utgivelse er en memoarroman om morens oppvekst i den amerikanske etterkrigstida og går rett inn i diskusjonen om fakta og fiksjon, som også har vært sentral her hjemme. Russo presenteres og intervjues av John Freeman.

8:00 PM

Small Town Blues John Freeman presents Richard Russo According to John Freeman, former Granta editor, Richard Russo is the Charles Dickens of our age. Russo was awarded the Pulitzer Prize for his novel Empire Falls in 2002, and the book was made into a TV series that was aired on HBO. In this critically acclaimed, tragicomic and brilliant description of small town Maine, the author showcases American class and society, and the plight of ordinary people when the textile mill and shirt factory are shut down. «He doesn’t over-sentimentalise [small towns]», said Maureen Corrigan, the book critic for NPR’s Fresh Air. «Nor does he belittle the dreams and hardships of his working-class characters.» Russo’s most recent publication is a memoir about his mother’s childhood in the post-war years that lends itself well to the current Norwegian discussion about the relationship between fact and fiction in literature. Russo is introduced and interviewed by John Freeman.


fredag 1. November Kl. 21.30

I Concentrate On You Konsert med Elvira Nikolaisen og Mathias Eick Det blir klassiske låter fra den amerikanske sangboka når Elvira Nikolaisen og Mathias Eick inntar scenen denne kvelden. Sammen har de i høst gitt ut albumet I Concentrate On You til strålende anmeldelser og førsteplass på streaminglistene. Her får vi presentert udødelige sanger fra blant andre Frank Sinatra og Nina Simone, ikledd Nikolaisens stemningsfulle vokal i dialog med trompeten til en av Norges mest anerkjente jazzmusikere, Mathias Eick. Med seg har de Erlend Slettevoll på tangenter og Ole Morten Vågan på bass.

9:30 PM

I Concentrate on You Concert with Elvira Nikolaisen and Mathias Eick Classics from the American songbook are on the repertoire when Elvira Nikolaisen and Mathias Eick go on stage tonight. They released their joint album I Concentrate on You this Fall to rave reviews. Immortal songs from, among others, Frank Sinatra and Nina Simone are clothed in Nikolaisen’s atmospheric vocals in dialogue with Mathias Eick’s trumpet. Also on stage are Erlend Slettevoll on keyboards and Ole Morten Vågan on bass.


lørdag 2. November Kl. 15.00

Hvordan lese en forfatter? Foredrag ved John Freeman Toni Morrison, Haruki Murakami, Salman Rushdie, Günter Grass – John Freeman har møtt dem alle. Som redaktør i det internasjonalt anerkjente litteraturtidsskriftet Granta i fem år har Freeman møtt skrivende over hele verden. Mange har skrevet om hvordan man leser en roman, men hvordan leser man en forfatter? I boken How to Read a Novelist har han samlet 56 av intervjuene han har gjort med verdens litterære giganter. Nå holder han foredrag om hva man bør si, og kanskje ikke bør si, i møter med verdens beste forfattere.

3:00 PM

How to Read a Novelist Lecture by John Freeman Toni Morrison, Haruki Murakami, Salman Rushdie, Günter Grass – John Freeman has met them all. As editor of the internationally acclaimed literary magazine Granta for five years, Freeman met writers from all over the world. Many people have written on how to read a novel, but how does one read an author? Freeman has collected 56 interviews with the literary giants of the world in his book How to Read a Novelist. This is a lecture on what to say – and perhaps what not to say – when confronted with the world’s best authors.


lørdag 2. November Kl. 16.30

Historien om alt Mircea Ca˘rta˘rescu og Boyd Tonkin I sin romantrilogi Orbitor har Mircea Ca˘rta˘rescu satt seg fore å skrive hele den menneskelige tilværelsen. Bøkene kom ut på norsk mellom 2008 og 2011, i Steinar Lones prisvinnende oversettelse, mens de rumenske originalene er skrevet over et tidsspenn på femten år. De er dermed også et dokument over landets moderne historie, og det er hjembyen Bucurestis gater som danner reisverket når Ca˘rta˘rescu deler av sin enorme kunnskap om europeisk vitenskap, filosofi og litteratur. Ca˘rta˘rescu blir ofte nevnt som kandidat til Nobelprisen i litteratur, og hans kritikerroste romaner og essays er oversatt til en rekke språk. Nå møter han litteraturredaktør i The Independent Boyd Tonkin til samtale.

4:30 PM

The Story of Everything Mircea Ca˘rta˘rescu and Boyd Tonkin Mircea Ca˘rta˘rescu took it upon himself to write the story of the whole of human existence in his trilogy Orbitor. The books were published in Norwegian between 2008 and 2011, in an awardwinning translation by Steinar Lone. The Romanian editions, however, were published over a period of fifteen years. Thus, they are also a document of Romania’s recent history, and the author’s hometown of Bucharest forms the framework as Ca˘rta˘rescu invites his readers to share his enormous knowledge of European science, philosophy and culture. Ca˘rta˘rescu is often mentioned as a candidate for the Nobel Prize for Literature and his critically acclaimed essays have been translated into a number of languages. He is in conversation with Boyd Tonkin, literary editor of The Independent.


lørdag 2. November Kl. 18.00

Hvem skriver, og hvem beskrives? Toril Moi, John Freeman og Mircea Ca˘rta˘rescu om litteratur i dag Ett av de sentrale spørsmålene under Symposium 2013 er hvordan verden ser ut i litteraturen i dag. Finnes det en verdenslitteratur? Lever vi i en globalisert tid hvor et mylder av stemmer fra hele verden høres, eller har den angloamerikanske dominansen blitt større? Professor ved Duke University i USA Toril Moi, tidligere redaktør for Granta John Freeman og den rumenske forfatteren Mircea Ca˘rta˘rescu samtaler med tidligere litteraturredaktør i The Times Erica Wagner om hvem som skildrer verden.

6:00 PM

Who Writes, and about What? Toril Moi, John Freeman and Mircea Ca˘rta˘rescu on literature today One of the central questions posed at Symposium 2013 is what the world looks like in today’s literature. Does world literature exist? Do we live in a globalised era where a multitude of voices are heard, or does the English language dominate? Toril Moi, professor at Duke University, John Freeman, former editor of Granta, and Romanian author Mircea Ca˘rta˘rescu are in a discussion with Erica Wagner, former literary editor of The Times about who describes the world.


søndag 3. November Kl. 15.00

Ibsens sene stil
 Foredrag ved Toril Moi
 Henrik Ibsen var mot slutten av livet ikke bare en av Europas, men også en av litteraturhistoriens mest anerkjente dramatikere. Hans siste skuespill er imidlertid blitt ansett for å være symbolske, gåtefulle og nærmest obskure. I samtiden var ikke dette nødvendigvis hedersbetegnelser – i Frankrike ble stilen sågar omtalt som «den nordiske tåken» – mens modernismen senere har hatt en tendens til å oppvurdere det vanskelig tilgjengelige. Men hva er disse stykkene egentlig opptatt av? Hva er det som gir den aldrende Ibsens stykker sitt særpreg? Toril Moi er forfatter av boken Ibsens modernisme og har skrevet innledningen til Penguins nyutgivelse i 2014 av Ibsens sene skuespill. I dette foredraget vil hun ta for seg skuespillene Bygmester Solness (1892), Lille Eyolf (1894), John Gabriel Borkman (1896) og Når vi døde vågner (1899). Foredraget holdes på norsk.


søndag 3. November Kl. 17.00

Telemark, slekter og Norges historie Dag Solstad i samtale med Erik Rudeng Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896 heter Dag Solstads nye roman, en tittel som umiddelbart ikke leder tankene hen til en lettlest bestselger. Det er vel heller ikke Solstads intensjon når han har satt seg fore å skrive sin slekts historie utelukkende basert på de kilder som slektsgranskerne finner. På Litteraturhuset møter han Fritt Ords direktør Erik Rudeng til samtale om romanen og ikke minst om den historiske erfaringen som ligger bak så vel dette bokprosjektet som Norge slik vi kjenner det i dag. Rudeng var i ti år direktør ved Norsk Folkemuseum og har som historiker gitt ut biografier om to av det norske borgerskapets «dynastier». Nå møtes de to til samtale om det norske i dag og om vår nyere historie. Arrangementet holdes på norsk.


Over

7000

mottar Litteraturhusets nyhetsbrev Nærmere

10 000

følger oss på Facebook Nærmere

20 000

følger oss på Twitter

Følg Litteraturhuset på nett for å få ferske nyheter først www.litteraturhuset.no


Deltakere Den nigerianske forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie er verdenskjent for romanene Dyprød hibiskus og En halv gul sol, som nå er filmatisert. Bøkene hennes er oversatt til mer enn tretti språk og har vært nominert til, og mottatt, en rekke priser over hele verden. Adichie har vært tilknyttet flere amerikanske universiteter, seinest Harvard. I 2009 var hun hovedgjest og bidro som programkurator under Litteraturhusets afrikanske uke. Våren 2013 kom hennes tredje roman, Americanah, ut til strålende kritikker, og boka lanseres på norsk denne uken på Litteraturhuset. Mircea CA˘rtA˘rescu er en av Romanias og Europas fremste forfattere og blir stadig nevnt som aktuell kandidat til Nobelprisen i litteratur. Femten år brukte han på å skrive det som regnes som hans hovedverk, Orbitor. Dette tredelte monumentale verket på mange tusen sider har som overveldende ambisjon å beskrive hele den menneskelige tilværelsen, det store Altet. Her er oppvekstskildring, familiekrønike, et Bucuresti som både elskes og hates, vitenskap, filosofi og litteratur. Ca˘rta˘rescu har besøkt Litteraturhuset også tidligere. Den amerikanske forfatteren og litteraturkritikeren John Freeman var redaktør for det toneangivende litterære tidsskriftet Granta fra 2009 til 2013 og er en hyppig skribent i blant annet New York Times Book Review, Los Angeles Times, The Guardian and The Wall Street Journal. Han har også gitt ut bøker, The Tyranny of E-mail: The Four-Thousand Year Journey to Your Inbox, og intervjuboka How to Read a Novelist. Sistnevnte er en samling møter med litterære storheter i løpet av Freemans år som Granta-redaktør, og Freeman vil holde foredrag om nettopp det å skrive om, og snakke med, forfattere. På oppfordring fra Litteraturhuset vil Freeman også presentere to forfattere han har stor tro på, amerikanerne Julie Otsuka og Richard Russo, for norske lesere. Toril Moi er professor i litteraturvitenskap ved Duke University i USA og internasjonalt kjent for sitt vitenskapelige forfatterskap. Hennes anerkjente akademiske bidrag inkluderer bøker som Sexual/Textual Politics. Feminist Literary Theory, Simone de Beauvoir. En intellektuell kvinne blir til, Hva er en kvinne? og Ibsens modernisme. Moi holdt foredraget «Jeg er ikke en kvinnelig forfatter» under Litteraturhusets åpningshelg i 2007 og har siden vært tilbake flere ganger både som foredragsholder og litterær samtalepartner.


participants Nigerian author Chimamanda Ngozi Adichie is world reknown for her novels Purple Hibiscus and Half of a Yellow Sun; the latter has recently been adapted for the screen. Her books have been translated into more than thirty languages and have been nominated for and awarded a number of prizes all over the world. Adichie has been a fellow at several American universities, most recently Harvard and was one of the main guests during our African Week in 2009. Her third novel, Americanah, was published in 2013 to critical acclaim and will be released in Norwegian at the House of Literature this week. Mircea CA˘rtA˘rescu is one of Romania’s and Europe’s most prominent authors, and is regularly mentioned as a candidate for the Nobel Prize for Literature. He spent fifteen years writing Orbitor, which is considered his most important work. This monumental achievement, spanning thousands of pages, attempts to describe the whole of human existence. This is a coming-of-age novel, a family chronicle, a book about both love for and hatred of Bucharest, and a creative survey of science, film and literature. Ca˘rta˘rescu has visited the House of Literature previously. American author and critic John Freeman was editor for the seminal literary magazine Granta between 2009 and 2013 and is a frequent contributor to, among others, the New York Times Book Review, the Los Angeles Times, The Guardian and the Wall Street Journal. He has also published books: The Tyranny of E-mail, The Four-Thousand Year Journey to Your Inbox and the collection of interviews entitled How to Read a Novelist. The latter describes meetings with literary giants during Freeman’s years as editor of Granta, and Freeman will give a lecture on writing about and talking to authors. At the request of the House of Literature, he will also present two authors he believes in to Norwegian readers: Americans Julie Otsuka and Richard Russo. Toril Moi is professor of Literature and Romance Studies and professor of English, Philosophy and Theatre Studies at Duke University. She is internationally know for her academic contributions, including books like Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman and Henrik Ibsen and the Birth of Modernism: Art, Theatre, Philosophy. Moi gave the lecture «I Am Not a Female Author» at the opening weekend of the House of Literature in 2007 and has since returned on several occasions.


Deltakere Sofi Oksanen er et av de nye stjerneskuddene i finsk og europeisk litteratur. Hennes store gjennombrudd kom med Utrenskning i 2008, en bok hun fikk både Nordisk råds litteraturpris og The European Book Prize for. Siden den gang har hennes litterære omdømme bare vokst, og hennes fjerde roman, Da duene forsvant, hadde et førsteopplag så å si uten sidestykke i nordisk litteraturhistorie: 100 000 eksemplarer. Tidligere i år ble Oksanen tildelt Svenska Akademiens nordiske pris for sitt forfatterskap, og Finlands største avis, Helsingin Sanomat, kåret Utrenskning til 2000-tallets beste finske roman. Oksanen har besøkt Litteraturhuset ved flere anledninger tidligere. Julie Otsuka er en japansk-amerikansk forfatter, bosatt i USA. Hun har gitt ut to romaner, When the Emperor Was Divine og The Buddha in the Attic. Sistnevnte handler om unge japanske kvinner som kommer til USA for å gifte seg med menn de har fått kontakt med gjennom ekteskapsbyråer i Japan. The Buddha in the Attic vant både PEN/Faulkner-prisen for skjønnlitteratur og Prix Femina Étranger og ble nominert til den prestisjetunge National Book Award. Otsukas roman Buddha in the Attic kommer på norsk tidlig neste år. Amerikanske Richard Russo er en kritikerrost forfatter av både noveller, romaner og filmmanus. I 2002 fikk han Pulitzerprisen for bestselgeren Empire Falls, som følger livet til innehaveren Miles Roby i Empire Grill. Russo adapterte senere romanen for fjernsyn med bl.a. Paul Newman på rollelista. Romanen Nobody’s Fool fra 1993 skrev han også filmmanus til og ble i 1994 nominert til Oscar for den prestasjonen. Russos foreløpig siste utgivelse er Elsewhere: A Memoir, der han skriver om forholdet til moren Jean. Boyd Tonkin er litteraturredaktør for The Independent og prisvinnende journalist. Han har tidligere arbeidet for BBC og har publisert essays i en rekke aviser og tidsskrifter i mer enn tjue land. Tonkin har sittet i juryen for blant annet Independent Foreign Fiction Prize, Booker-prisen, Commonwealth Writers Prize og Prix Cévennes i Frankrike.


participants Sofi Oksanen is one of the new stars of Finnish and European literature. Her breakthrough came with Puhdistus (Purge) in 2008, for which she was awarded the Nordic Council’s Prize for Literature and the European Book Prize. Since then her literary credentials have only grown and her fourth novel, Kun kyyhkyset katosivat (When the Doves Disappeared) had an almost unheard-of first run in a Nordic context of 100,000 copies. Oksanen was awarded the Swedish Academy’s Nordic Prize earlier this year, while Finland’s main broadsheet, Helsingin Sanomat, chose Purge as the best Finnish novel since 2000. Oksanen has visited the House of Literature on several occasions.

Julie Otsuka is a Japanese-American author based in the US. She has published two novels: When the Emperor Was Divine and The Buddha in the Attic. The latter is about young Japanese women arriving in the US to marry men they have met through marriage brokers in Japan. The Buddha in the Attic won both the PEN/Faulkner Prize for Fiction and the Prix Femina Étranger, and was nominated for the prestigious National Book Award. The Buddha in the Attic will be published in Norwegian early next year.

American Richard Russo is a critically acclaimed author of novels, short stories and screenplays. He was awarded the Pulitzer Prize in 2002 for his best seller Empire Falls. Russo later adapted the novel for TV, with the cast including Paul Newman. He also wrote the screenplay based on his 1993 novel Nobody’s Fool and was nominated for an Oscar for his efforts. Russo’s latest book is Elsewhere: A Memoir, in which he writes about his relationship with his mother, Jean.

Boyd Tonkin is literary editor of The Independent and an award-winning journalist. He has previously worked for the BBC and has published essays in a number of newspapers and magazines in over twenty countries. He has been a jury member for, among others, the Independent Foreign Fiction Prize, the Booker Prize, the Commonwealth Writers’ Prize and the Prix Cévennes in France.


Deltakere Forfatter og litteraturkritiker Erica Wagner var inntil nylig litteraturredaktør i The Times. Hun anmelder jevnlig for The New York Times og i en rekke andre aviser og tidsskrift, samtidig som hun skriver på sin kommende bok The Chief Engineer, om mannen bak Brooklyn Bridge.

Klaus Rothstein er kritiker, kommentator og journalist i danske Weekendavisen og redaktør og programleder for Danmarks Radio. Han har skrevet en rekke essaysamlinger og debattbøker om litteratur, kultur og politikk.

Dag Solstad er en av Nordens aller fremste forfattere og intellektuelle. Helt siden debuten Irr! Grønt! i 1969 har han vært en toneangivende stemme i den norske litterære offentligheten og har besøkt Litteraturhuset en rekke ganger.

Vigdis Hjorth har etter debuten i 1983 markert seg som en sentral stemme i norsk litteratur og en politisk uredd forfatter. Hun har blitt tildelt både Gyldendalprisen og Kritikerprisen for sine romaner som ofte tar for seg eksistensielle spørsmål og kvinners vilkår med en politisk klangbunn. Hun har også vært en viktig formidler av litteratur, med foredrag og essays om forfattere som blant annet Brecht og Kierkegaard.

Jonas Gahr Støre har vært Norges helse- og omsorgsminister siden september i fjor. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 2009 og var utenriksminister i Stoltenbergs andre regjering. I sin tid i Utenriksdepartementet initierte Støre den åpne debattserien Refleks, som hadde Litteraturhuset som en av sine hovedarenaer.

Ingemar Fasth er litteratursjef ved Kulturhuset i Stockholm og tok initiativet til, og har ledet, Internationell författarscen på samme sted siden oppstarten i 1998.


participants Author and literary critic Erica Wagner was until recently literary editor of The Times. She writes regularly for the New York Times and a number of other newspapers and magazines. She is also working on her book The Chief Engineer, which is about the man behind the Brooklyn Bridge. Klaus Rothstein is a critic, commentator and journalist at the Danish Weekendavisen, as well as an editor and radio host at Danmarks Radio. He has authored several books on literature, culture, politics and running. Norwegian Dag Solstad is one of the Nordic countries’ leading authors and intellectuals. He has been a significant presence on the Norwegian literary scene since the appearance of his first novel, Irr! Grønt! in 1969 and has visited the House of Literature on several occasions. Since her debut in 1983, Vigdis Hjorth has established herself as a central voice in Norwegian literature and a politically fearless author. She has been awarded the Gyldendal Prize and the Norwegian Critics Prize for Literature for her novels, in which existential questions and the position of women are predominant topics. Hjorth has also been an important advocate of literature, giving lectures and writing essays on authors such as Brecht and Kierkegaard. Jonas Gahr Støre has been Norway’s minister of health and caring services since last September. He was elected to parliament in 2009 and was minister of foreign affairs in Stoltenberg’s second government. While he was minister of foreign affairs, Støre initiated the public debate series Refleks, which had the House of Literature as one of its main venues. Ingemar Fasth is head of literature at the House of Culture in Stockholm, where he was the initiator of the International Writers’ Stage and has been its head since its inception in 1998.


Deltakere Erik Rudeng er historiker og har vært administrerende direktør for Fritt Ord siden 2001, og var før det direktør ved Norsk Folkemuseum. Han har vært sjefsredaktør for samfunn og humaniora i Universitetsforlaget, og har også redigert og skrevet en rekke bøker om norsk kulturpolitikk og –historie. Helge Jordheim er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, med doktorgrad i tysk litteratur. Han har skrevet og redigert flere bøker om litteratur, historie og humaniora. Knut Olav Åmås er kultur-, debatt- og forskningsredaktør i Aftenposten. Han har hovedfag i filosofi og en doktorgrad i medievitenskap og har gitt ut og redigert en rekke bøker om filosofi, idéhistorie og litteratur. Hege Duckert er kultursjef i NRK og tidligere kulturredaktør i Dagbladet. Hun er en tydelig kommentator og kulturjournalist og har også gitt ut flere bøker, blant annet Mitt grådige hjerte om kvinner og kunst. Vigdis Moe Skarstein er leder for Nasjonalbiblioteket. Hun har tidligere vært styreleder i Norsk kulturråd, nestleder i styret for NRK og har sittet i en rekke offentlige utvalg for kultur, kommunikasjon og utdanning. NAZNEEN KHAN-ØSTREM er redaktør for sakprosa i forlaget Aschehoug og forfatter av bl.a. boka Min hellige krig. Khan-Østrem er tidligere journalist med kultur, musikk og utenriks som spesiale og har jobbet som lektor ved Høyskolen i Oslo, journalistutdanningen i en årrekke. Hun har også sittet i Kulturrådet.


participants Erik Rudeng is a historian and has been managing director of Fritt Ord since 2001. He was previously the director of the Norwegian Open Air Museum and chief politics and humanities editor at Universitetsforlaget. He has edited and written several books on Norwegian cultural politics and history.

Helge Jordheim has a PhD in German literature and is professor of Cultural History at the University of Oslo. He has written and edited several books on literature, history and the humanities.

Knut Olav Åmås is the arts editor of Aftenposten. He has published several books on philosophy and literature.

Hege Duckert is culture editor at NRK and former culture editor at Dagbladet. She has published several books, among them Mitt grådige hjerte – om kvinner og kunst (My Greedy Heart – On Women and Art).

Vigdis Moe Skarstein is head of the National Library of Norway. She was formerly chairman of the board for the Norwegian Arts Council and deputy chairperson of the NRK board.

NAZNEEN KHAN-ØSTREM is a non-fiction editor at Aschehoug publishing and author of the book Min hellige krig («My Holy War»). Khan-Østrem started her career as a journalist within culture, music and international news, has taught journalism at Oslo University College and is a former Norwegian Arts Council board member.


Alle arrangementer under

Symposium 2013

er gratis og åpne for alle Det er forhåndspåmelding til seminarene «Trenger vi Litteraturhuset?» torsdag kl. 13 og «Avis, blogg eller bokessay?» fredag kl. 13. Send e-post til post@litteraturhuset.no.

litteraturhuset.no/symposium

Symposium 2013 arrangeres med støtte fra Fritt Ord

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo / Tlf. 22 95 55 30 / www.litteraturhuset.no

Profile for Litteraturhuset

Symposium 2013  

Symposium 2013 på Litteraturhuset 30. oktober til 3. november.

Symposium 2013  

Symposium 2013 på Litteraturhuset 30. oktober til 3. november.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded