{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 95

FA K TA: I parametret „problemer med at sidde“ startede 27 pct. af hundene med at have problemer. Efter forsøgsperioden viste statistikken 9 pct. I „problemer med at ligge“ lå tallet i forsøgsperiodens start på 23 pct., og i afslutningen var tallet faldet til 14 pct.

hunde. Desværre er behandlinger ret­ tet specifikt mod ledsmerter hos hun­ de en sjældenhed, ofte finder du be­ handlinger, hvor antiinflammtoriske effekter er i fokus.

Som hos mennesker er det hundens store led, som er mest udsatte. Hofte, albuer, knæ og rygsøjle er derfor ofte dér, slidgigten sætter ind først. Slidgigt er en kronisk ledlidelse, der medfører vedvarende vævsødelæggel­ se af den typiske ledstruktur. Taler vi normale knogleflader, der mødes og gnider mod hinanden, er de dækket af et tyndt lag brusk, som er et elastisk stof, der virker stødabsorberende. Og leddets bevægelige dele er lukket inde i en ledkapsel med ledvæske, som smører ledene. Ligesom hos menne­ sker slides noget af brusken med al­ deren, så knoglerne blottes og gnider direkte mod hinanden. En selvsagt smertende tilstand, som medfører nedsat bevægelighed. Må du tage aftenturen alene? Bliver din hund liggende i kurven, når det er tid til gåtur, kan det være ét af symptomerne på begyndende slid­ gigt. Derfor må du starte på behand­ lingen nu, hellere i går end i dag. Her kan NDS Pets Ezy Move blive din bed­ ste vens bedste ven. Ren kollagenpeptid skal der til Effekten af NDS Ezy Move er blevet undersøgt i adskillige prækliniske og kliniske forsøg.

Her vil vi nævne et af de kliniske forsøg, som NDS har foretaget i for­ bindelse med produktet. 30 hunde fik produktet, som består af rent kol­ lagenprotein, over en periode på 12 uger. Symptomudviklingen blev målt på følgende parametre: Graden af lammelse, evnen til at rejse sig, livs­ kraft, problemer med at sidde og ligge. Alle parametrene viste en positiv udvikling efter de 12 uger. Ved oral indtagelse ses det, at produktet delvist absorberes som intakte peptider. Her stimuleres bruskcellerne (chondrocyt­ ter), som er med til at forbedre pro­ duktionen af nyt bruskmatrix. Brusk­ matrix består hovedsagligt af kollagen og proteoglykaner, hvilket fungerer som en stødpude mellem knoglerne.

Symptomer på slidgigt hos hunde: — Hunden mangler lyst til at gå ture eller lege — Hunden har vanskeligt ved at rejse sig — Hunden har problemer med trapper — Hunden har svært ved at hoppe ind i bilen/op i en stol — Hunden halter eller er stivbenet — Hunden har nedsat appetit Læs mere om slidgigt hos hunde på netdyredoktor.dk

Effekten af NDS Ezy Move er blevet undersøgt i adskillige prækliniske og kliniske forsøg. Hvorfor er kollagen så vigtigt? Kollagen udgør en uundværlig bygge­ sten hos mennesker og andre dyr. Da slidgigt kategoriseres som en kronisk lidelse, der kan forbindes til ubalan­ cer i leddenes brusk, udgør kollagen en vigtig byggesten i brusken, og der­ for spiller syntesen af kollagen også en afgørende rolle i at opretholde bruskens mekaniske egenskaber og funktioner. Ved at tilføre kollagenpeptider kan du hjælpe kollagenproduktionen i gang både hos dig selv og din hund.

Hvordan virker NDS Ezy Move? Kollagenpeptiderne stimulerer ledbrusk-metabolismen. Når hunden spiser den korrekt doserede mængde, stimuleres bruskcellerne, som går ind i kampen for at forbedre produktionen af bruskmatrix. Kollagen og proteoglykaner er essensen af bruskmatrix, som fungerer som en stødpude mellem knoglerne. Dermed mindskes den smertefulde gnidning, når knogle gnider mod knogle.

// 95

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement