{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 90

DET HOMØOPATISKE HJØRNE

MAVESMERTER

?

Jeg kan vist stadig sige godt nyt­ år til alle læserne, da det er det første Homøopatiske hjørne i det nye årti.

SVAR FRA Thomas Kjærsgaard Lægemiddelkonsulent og heilpraktiker

Jeg har i de sidste måneder observeret mange med smerter og ubehag i mave-tarm-regionen på grund af: – Maveinfektionen, der var i omløb sidst på året – Mavepine/kramper/kolik – Mavekatar Maveinfektion Maveinfektioner kan komme af både bakterier og virus. Er det meget alvorligt, eller forekom­ mer der blod i afføringen, skal man altid søge læge. Her vil jeg beskrive maveinfluenza, som ofte opstår på grund af vira, der indtræder i tarmsy­ stemet. Bl.a. ses Norovirus, som giver den til­ stand, der før blev kaldt Roskildesyge. Altså ma­ vesmerter, diarré, kvalme, feber etc. Når der er tale om en virus, er det formålsløst at behandle med penicillin, da det kun kan slå bakterier ned. Det er vigtigt ved enhver infektion at drikke ekstra meget vand. Dvs. ca. 0,04 liter pr. kilo kropsvægt (70 kilo = 2,8 liter) mod normalt 0,028 liter/kilo. Husk altid, at vand er godt og vigtigt for kroppen i næsten alle sammenhænge. Det er også vigtigt at styrke det uspecifikke immunforsvar, så alle paraderne er oppe. Det kunne være før stressperioder, vinter, større ar­ bejdsbyrder, større fysiske belastninger eller ved længere sygdomsforløb.

90

Her er det, Engystol kommer ind i billedet. La­ boratorieforsøg har nemlig vist, at dette homø­ opatiske lægemiddel aktiverer cellernes inter­ feronsystem. Interferon (IFN) er et af de vigtigste signalstoffer, der frigives af celler, som er infice­ ret af virus, bakterier eller parasitter. Ved at fri­ give interferon fra den inficerede celle aktiveres kroppens forsvarsmekanismer i de omkringlig­ gende celler, som derved stopper infektionen. Så når der er virus i omløb, er Engystol et godt og seriøst dokumenteret bud. Ved at tage blot en sugetablet om dagen holder man det uspecifikke immunforsvar oppe mod alle virale angreb. Det vil sige, at man opnår en god beskyttelse mod både almindelige influenza-A-vira og fx norovi­ rus. Får man ikke forebygget i tide og bliver ramt, er Engystol stadig et godt bud, men nu to tablet­ ter, tre gange dagligt i den akutte fase. Derudover evt. Diarreel tabletter, og husk al­ tid et godt probiotika. Fx en pose SymbioLact hver dag til hovedmåltidet. Ved diarré kan man også anvende et godt gammelt råd med en halv liter kogt vand, to spiseskeer sukker og en halv teske salt. Det giver de elektrolytter tilbage, som tabes ved de hyppige toiletbesøg og sukker hjæl­ per kroppen til bedre at optage salt og vand. Mavepine, kramper og kolik Muskulaturen i mave-tarm kaldes for glat muskulatur. Den kan udvides meget bedre end skeletmuskler, der sørger for, at vi kan bevæge os og transporterer tarmindholdet videre ved hjælp af uvilkårlige sammentrækninger. Når den glat­ te muskulatur trækker sig overdrevent sammen, taler man om spasmer (krampe). Det er for­ bundet med stærke smerter, som enhver kender som mavekramper. Er der meget luftdannelse i tarmen, kan muskulaturen udvides unaturligt meget, og så taler man om kolik. Kolik kan be­ skrives som en smerte, der får patienten til at krumme sig foroverbøjet sammen. Spascupreel er et godt dokumenteret homø­ opatisk lægemiddel, der bruges ved krampetil­ stande, kolik og smerter i de forskellige organer med glat muskulatur. De er fantastiske ved alle typer kramper i mave-/tarm-/underlivsregionen, inkl. menstruationssmerter.

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement