{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 78

SPØRG EKSPERTERNE

AV, JEG HAR KRONISKE SMERTER — HVAD GØR JEG? Lever du med kroniske smerter og er træt af, at det påvirker dit sind og din livskvalitet? Har du accepteret smerternes tilstand? Lever du i vrede eller frustration grundet dine smerter? Hvad und­ går du at gøre grundet smerter? Undersøgelser viser, at den måde, du håndterer smerter på, er afgørende for smerterne. Din psyke og det, du siger til dig selv, er meget afgørende for krop­ pens tilstand.

!

SVAR FRA Dinna Trehøje Cand.psych, biopat, naturopath ibm og zoneterapeut

Adskillige studier viser, at flere behandlings­ former har effektive resultater ved kroniske smertetilstande. En af disse behandlingsformer er Acceptance & Commitment Therapy (hvil­ ket forkortes ACT), som omhandler, hvordan

du selv via ændrede tankemønstre kan påvirke smerten. Det er ikke en behandlingsform, der har til opgave at reducere smerten, hvilket kan synes underligt, da man kunne forestille sig, at det ligger højt på ønskelisten hos en med kronis­ ke smerter. Det handler i stedet om at acceptere den tilstand, man er i og forsøge at finde værdi på trods af smerte. Det behøver ikke kun at være fysisk smerte, som ACT kan være behjælpelig med. Denne behandlingsform viser også sin effektivitet ved psykisk smerte. De fleste af os oplever fra tid til anden psykisk smerte eller negative tanker. En nær persons død eller andre omstændigheder kan medføre smerte. Endda på eksempelvis vo­ res gode dage eller ved lykkelige begivenheder, hvor vi ønsker, at en bestemt afdød person er til stede, vil fremkalde smerte. Tanker om noget ne­ gativt fra fortiden, nutiden eller fremtiden kan alt sammen fremkalde smerte hos os alle, lige­ gyldigt hvor privilegerede vi synes at være. Når vi oplever fysisk smerte, ubehagelige kropslige fornemmelser, destruktive tanker og ubelejlige følelser, så reagerer vi mennesker ofte uhensigtsmæssigt. ACT har til formål at lære os at håndtere smerte, hvilket både kan afhjælpes gennem mindfulness og seks kerneprocesser, som hjælper mod et mere værdistyret og nær­ værende liv.

HVORDAN ADSKILLE R DU DIG F RA DINE TANKE R? Gentag din mest negative tanke om dig selv, og fasthold, og tro på tanken i 30 sekunder. Det kunne eksempelvis være: „Jeg er ikke god nok“. Sæt nu følgende frase foran din negative sætning: „Jeg har den tanke, at ...“, så det kommer til at lyde: „Jeg har den tanke, at jeg ikke er god nok“. Tilføj følgende foran: „Jeg bemærker, at ...“, så sætningen nu lyder: „Jeg bemærker, at jeg har den tanke, at jeg ikke er god nok“. Gentag den sidste sætning, og mærk, hvordan denne sidste sætning føles modsat den første sætning. Mærker du en forskel? Dette er en enkel øvelse, og det kræver øvelse at kunne distancere sig fra sine negative tanker. Øv dig.

78

//

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement