{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

ved eller er psykosomatisk, underforstået at det ikke er reel smerte, forstår ikke fysiologien bag. Hvad smerte IKKE er Det hjælper mange at forstå, hvad smerte IKKE er. For mennesker med kroniske smerter lader det til, at følgende fire punkter kan have indflydelse på, hvordan de lever med smerten 1.

Smerte måler ikke vævskade

2. Smerte påvirkes af en lang række biopsykosociale faktorer 3. Forholdet mellem smerte og vævenes tilstand bliver mindre forudsigeligt, desto længere smerten har stået på 4. Smerte kan ses som bevidsthedens reaktion, når hjernen konkluderer, at kroppen er i fare

Det er faktisk hverken nødvendigt eller tilstrækkeligt for styrken af smerte, at den skal være forårsaget af en oplevelse, begivenhed eller skade på væv, for at der er sammenhæng med, hvordan smerten faktisk føles. Ingenmandsland Når smerten ikke kan forklares med en diagnose, bliver smerten til problemet i sig selv og udfordrer den traditio­ nelle opfattelse af, at smerte altid har en årsag, der kan identificeres. Den smerteplagede havner i et ingenmands­ land, idet man hverken kan defineres som syg eller rask. Som smerteramt uden diagnose risikerer man at blive defineret som psykisk syg, hypokonder eller ekstremt op­ mærksomhedskrævende.

Sygerollens paradoks Et væsentligt dilemma opstår for den kronisk smerteramte. På den ene side har man brug for andres accept af, at man har smerter, både fordi man har behov for forståelse for de ting, man ikke længere er i stand til, og fordi smerten ikke kan undgå at have en stor betydning for ens identitet. Smerten italesættes således, for at man kan kommuni­ kere sine problemer til andre, og for at man kan italesætte sin nye virkelighed og bedre selv komme overens med den. Men italesættelsen foregår på en knivsæg, for ved at itale­ sætte smerten udsætter man sig for en risiko: At man bliver opfattet som irriterende og hypokonder af andre.

Kronisk smerte vækker andre menneskers ængstelse. Vi forventer, at smerte forsvinder, men det gør den ikke altid. Vi forventer, at de mennesker, der rammes, formår at skubbe smerten i baggrunden og leve et „normalt“ liv alligevel. Det sker langt fra altid. For nogle betyder det, at de misunder folk med synlige lidelser. Kroniske smer­ teramte uden diagnose falder udenfor kulturen, fordi de ikke passer ind i de normer, der eksisterer omkring det at være syg eller rask, og fordi smertens vedholdenhed på en gang skræmmer, irriterer og undrer menneskene omkring den smerteramte. Der er generelt stor bekymring blandt kroniske smer­ tepatienter i at blive set som psykisk syg. Hvis smertepa­ tienter i andres øjne har fordele af at være syge, holdes de ansvarlige for deres egen smerte. Selv om der for nogle kan være en form for fordele ved at være syg (fx en følelse af øget omsorg), er de ofte uvillige til at diskutere det, fordi de er bange for at blive set som psykisk syge.

// 55

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement