{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

Hvad er shamanisme? Shamanisme er en spirituel vej, hvor visdommen og de spirituelle redskaber kommer til én gennem praktiske erfaringer og arbejdet med sin personlige læremester. Shamanen kommunikerer med naturen, åndeverdenen og på sjæleplan med klienten. Der skelnes derfor mellem shamanisme som en personlig vej til fordybelse og indsigt i livet og på healerens vej, hvor det bliver et livslangt kald at stå til rådighed for Moder Jord og alle hendes levende væsener. Herunder klienter. Der er mange shamanistiske retnin­ ger, og grundlæggende for dem alle er arbejdet med Moder Jord, elementerne, Universet (Fader Sol, Bedstemor Måne og Stjernefolket) samt den guddommelige kraft. Ceremonier og ritualer er helt basale redskaber i den shamanistiske praksis, ligesom arbejdet med åndeverdenen og verden af levende energi, som er i og omkring os. Mange mennesker kender i dag til svedehytter, plantemedicin som ayahuascar og peyote samt offerpakker og shamanistiske indvielser, fordi de bliver mere og mere udbredte på vores breddegrader. Shamanisme er dog meget, meget mere end det og fuld af vidunderlig visdom og viden om helbredelse, planter, og hvordan man lever i pagt med sig selv og sine omgivelser.

sig selv til at heale sygdom, fast­ låste følelser, traumer og sjælelige kontrakter. Shamanisme kan synes mystisk med al snakken omkring ånder, sjælerejser og kommuni­ kation med træer og andre leven­ de væsener, men i bund og grund handler det shamanistiske arbejde udelukkende om energi og at lære at mestre arbejdet og kommunika­ tionen med den. Shamanen er en mester i at bevæge energi, og det er derigennem, at han forbinder sig med naturen og åndeverdenen. Alt er energi, og derfor kan de sha­ manistiske redskaber blandt andet hjælpe i healingen af sygdom og andre svære tilstande. Healing af Jorden Som kvinde optager healing af det feminine mig meget. Både det fe­ minine aspekt i os selv, men også healingen af Moder Jord. Alting er forbundet, og når vi healer os selv, er vi samtidig med til at heale Jorden.

Derfor er det så vigtigt at dele de kraftfulde shamanistiske ceremo­ nier, der rummer så stor kraft. Mange skønne kvinder fandt sid­ ste sommer vej til mit hus i skoven for at modtage ceremonien Livmo­ derens Rite, der er en enkel, men uhyre kraftfuld ceremoni, som healer livmoderen, der rent sym­ bolsk står for vores skaberkraft og personlige, kvindelige kraft. Jeg har oplevet mange spontane helbredel­ ser under ceremonien. Den ene hos en kvinde, som led af voldsomme menstruationssmerter hver eneste måned. Hun var lige ved at aflyse dagen grundet smerter. Heldig­ vis kom hun, og i dét øjeblik hun modtog riten, forsvandt smerterne, og de er aldrig kommet igen. Histo­ rier som hendes er grunden til, at jeg dannede mit firma, så jeg i hø­ jere grad kan dele de shamananis­ tiske redskaber og den ældgamle visdom.

SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

// 53

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement