{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

R E L IG IO N

Omgivet af naturens ro og healende energi findes en helt særlig lille perle på danmarkskortet. Enkeltmandsfirmaet Den Shamanistiske Vej er forankret i gammel visdom fra Nord- og Sydamerika og drives af Rikke Agersted, som i 19 år har arbejdet med healing og naturens helbredende kræfter. Både i form af naturmedicin og urtekundskaber, men også på traditionel shamanistisk vis, hvor åndemaneri, healing, sjælehentninger, trommerejser og livstransformerende ceremonier udgør en del af virket.

At leve i pagt med naturen Indsamling af brændenælder til tør­ ring og blanchering til fryseren. Bær og frugt, som plukkes til henkogning og vinterlager. Skældud af egernet, der vil have hasselnødderne for sig selv og blåmejsens banken på ruden dagen lang i parringstiden som for også at hive mig ud af vinterhiet er blot nog­ le af hverdagens oplevelser, når man bor i skoven. Her er også tæt kontakt til naturånderne og en velsignet ro og fred, som nærer de mennesker, der kommer på besøg. Energien er med i det shamanistiske arbejde. Klienterne tager ofte en dyb indånding, når de kommer og udbryder som det første: „Hvor er her skønt!“. Når sjælen og kroppen på den måde slapper af, er første skridt i en healingproces allere­ de taget. At leve i og med naturen er helt grundlæggende for mig, og det er den perfekte ramme for mit shamanistiske arbejde. Den helbredende kraft er allerede i og omkring os Vi er alle formet af det liv, vi har levet. Opdragelse, kost, uddannelse, religi­ øse overbevisninger og de knubs på vejen, den enkelte er stødt på. Alt er med til at forme det filter, vi ser verden igennem. Er verden åben, lys og imø­ dekommende, eller er den et uvenligt sted, hvor frygt og modvilje bor?

50

//

De shamanistiske redskaber hjælper den enkelte med at fjerne filtrene af frygt og smerte. Én ting er at heale den fysiske krop, som er hylsteret, sjælen bor i. En sund kost, motion, medita­ tion og generel pleje af kroppen giver sjælen et stærkt fundament at udtryk­ ke sig igennem. En anden ting er at heale selve sjælen. Hvis den såres, eller man gennemlever noget trauma­ tisk, efterlader det energetiske præg­ ninger eller „software“ i sjælen. Der­ ved kan der opstå fysisk sygdom men også mental og spirituel. Kunsten er at finde og afinstallere softwaret. Når det sker, kan sjælen igen frit udtrykke sine drømme og visioner for livet, og personen oplever en fornyet livskraft og energi til at skabe et liv i skønhed og mening. Kroppens kloge vejledning Som sjælens bolig i den fysiske ver­ den er kroppen det redskab, sjælen kan bruge til at udtrykke sig med. Her i den vestlige verden har vi dog glemt at lytte til den. Til tegnene og den sag­ te hvisken fra de første små tegn, når ubalancer opstår. Vi overhører dem eller prøver at fikse dem med en pille, mad eller alkohol. Stress og depres­ sion er blevet helt naturlige elementer af vores liv, men er ikke normalt og er nærmest helt ukendt i andre dele af verden. Sygdommene er kraftige vink med en vognstang om, at sjælen ikke

trives. At vi har puttet den ned i en kasse, den ikke passer ind i. Når man går ind og arbejder på sjæleplan med disse sygdomme gen­ nem den shamanistiske healing, kan vejen tilbage til balance og kraft være utrolig kort. Det vigtige er at få fat i læringen – hvad sygdommen kom for at fortælle. På den måde bliver den en ven, som viser vejen tilbage til lyset. Hvis man vel at mærke er klar til at tage de konsekvenser, som mistriv­ sel i livet har skabt. Det er ikke altid nemt, hvis det betyder store skift eller opbrud fra de ting, som ikke længere tjener én. Til gengæld kommer beløn­ ningen hurtigt i form af færre symp­ tomer. Når intentionen mangler Sommetider kommer vi uforvarende til at skabe en uhensigtsmæssig situa­ tion for os selv eller de mennesker, der er tæt på os. Vores tanker og følelser er kraftfulde, og da alt, set med de sha­ manistiske øjne, er energi, kan vi med eller uden intentioner målrette energi­ en til at skabe eller destruere. Når jeg har klienter, bruger jeg selvfølgelig alle mine kompetencer, selvom de bestil­ ler tid til en bestemt behandling. For en del år siden blev jeg kontak­ tet af en mor, hvis treårige søn havde haft fem lungebetændelser i sit korte liv. Den sidste gang var den ene lunge kollapset. Drengen var altid lidt små­

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement