{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

MAD OG KROP

Sund mad, vitaminer og samtaler hjælper unge til job og uddannelse

— Vi har knækket koden. Mange unge er gået fra at være syge og dårlige, ledige og på offentlig hjælp til at være kommet i uddannelse og job, fortæller Tom Thinggaard, sekretariatschef for Talentspejderne, der står bag et utraditionelt og overraskende effektivt hjælpeprogram, hvor unge med udfordringer kommer på rette spor med en kombination af blandt andet positiv psykologi, motiverende samtaler med frivillige mentorer, sunde opskrifter og kosttilskud.

AF BJØRN FALCK MADSEN

– Hele 81 pct. af dem, som har været igennem talentpro­ grammet, er kommet i uddannelse og job, viser et netop afsluttet projekt. Vi har skabt banebrydende resultater med de unge mennesker, og de kan meget mere, end de tror, siger Tom Thinggaard fra Talentspejderne, som står bag den nye og højst utraditionelle metode til at give de unge en meningsfyldt tilværelse. I korte træk går programmet ud på, at Talentspejderne udvælger og uddanner en række voksne frivillige mentorer, som skal hjælpe de unge med at få øjnene op for deres egne evner og lære at bruge dem rigtigt. I mange tilfælde er der tale om unge med depres­ sion, angst, lavt selvværd eller svære problemer på hjem­ mefronten, og det kan i sagens natur være en temmelig udfordrende opgave at forme disse individer, så de passer ind i den skabelon, samfundet anvender som målestok for folks egnethed. Koden er knækket Ikke mindre end 50.000 unge danskere i alderen 15-25 år står ifølge de nyeste tal fra Undervisningsministeriet uden uddannelse eller beskæftigelse, så der er et kæmpe behov for hjælp. Ifølge Tom Thinggaard lader det imidlertid til, at koden er knækket, for over 650 unge fra forskellige kom­ muner i landet har allerede været igennem forløbet, og re­ sultaterne peger i samme positive retning. Talentprogrammet, som hedder „Kandidaterne“, er ud­ viklet for midler fra erhvervslivet og henvender sig direkte

40

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement