{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 39

af multivitaminpiller er en både god og enkel måde at sikre et tilpas højt indtag af de forskellige vitaminer og mineraler. Det er sunde mennesker, der tager kosttilskud – med rette Hvad forskerne også fandt – og dette er rigtig interessant – var, at forsøgs­ deltagerne generelt tog præparaterne som en del af en sund livsstil og ikke som kompensation for usunde vaner. Kritikere af kosttilskud har ellers tit brugt som hovedargument mod vi­ taminpiller, at folk ikke skal tro, at disse præparater kan erstatte en sund kost. Men det argument falder til jor­ den med netop en undersøgelse som denne, der jo viser, at folk kun bruger præparaterne som et tilskud og ikke en erstatning.

De dokumenterede præparater er bedst Og så er der det evigt tilbagevendende spørgsmål omkring biotilgængelighed af stofferne – altså hvor godt (eller dår­ ligt) de optages i organismen. Uanset hvilket vitamin elle mineral, der er tale om, kan man ikke opnå en virkning af et stof, medmindre det bliver optaget i fordøjelsen. Mange forbrugere køber billige multivitaminer, hvor en stor del af stofferne ikke kan optages på

grund af ringe kvalitet. Selvom præpa­ raterne koster langt mindre, ender det derfor med at være spild af penge, for virkningen udebliver. Det kan svare sig at gå efter præparater med doku­ menteret kvalitet, og det er bestemt en god idé at gå producenten på klingen eller udspørge fagpersonalet i de bu­ tikker, hvor man køber præparaterne. Hvis man fremstiller et produkt, som man påstår er pålideligt, skal man også kunne bevise det.

Nye præparater med skræddersyet indhold til danske behov Der findes mange forskellige mul­ tivitaminpræparater på det danske marked, og der er stor forskel på så­ vel kvalitet som indhold. En overve­ jende del af præparaterne indeholder de forskellige vitaminer og mineraler i doser, der svarer til det anbefalede daglige indtag. Andre har markant højere doser. Der findes også præpa­ rater som eksempelvis Multivitamin Pharma Nord, hvor indholdet for nogle stoffers vedkommende ligger væsentligt højere end de normale an­ befalinger (eksempelvis C- og E-vita­ min samt en række af B-vitaminerne), hvor doserne omvendt er lavere end de normale anbefalinger for andre stoffers vedkommende. Hvor de fleste multivitaminer tilfører en bred vifte af vitaminer og mineraler i en kon­ servativ dosis, hører den sidstnævnte kategori til de moderne multivitamin­ præparater, som forsøger at skrædder­ sy næringsstoftilførslen bedre til dan­ skernes aktuelle situation. Og der er altså nogle stoffer som blandt andet selen, hvor vi bare ikke får nok. Kilde: Journal of Dietary Supplements, august 2019

SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

// 39

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement