{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

MAD & KROP

STUDI E R

er vigtige

Hvorfor ikke bare spise løs af tomater og opnå en god effekt på kredsløbet? Jo, gør det endelig, så du får masser af tomaternes forskellige aktive stoffer. Men vil du gerne forebygge og støtte dit kredsløb, eller er du i risikogruppen eller endog allerede har kredsløbsproblemer, så skal man måske tage forskningen alvorligt. For en tomat er jo desværre ikke bare længere en tomat. Dens indhold af aktive stoffer er bestemt af en hel stribe af forhold, bl.a. hvilken muld tomatplanten har mødt, hvor meget sol, der har modnet den, og sikkert et helt landskab af andre forhold, som redaktionen – eller andre – ikke kender endnu. Og så viser forskningen jo også, at det bestemt ikke er ligegyldigt, om industrien forsøger at efterligne naturen med en syntetisk model. Læs videre her, og bliv klogere på forskningen, der har gjort Sano Kardio til et præmieret kosttilskud.

BLODTRYKKET angives med to tal adskilt af en skråstreg, fx 180/85. Systolisk: Det første tal er trykket i pulsårerne (arterierne), når hjertet trækker sig sammen. Diastolisk blodtryk er trykket i puls-­ årerne mellem hjerteslagene, altså i de små pauser, hvor blodkarrene helst skal være afspændte.

30

//

Forhøjet blodtryk Ud over de forskellige cases, som er beskrevet på de foregå­ ende sider, er der også lavet forsøg med personer, som har forhøjet blodtryk. I et af forsøgene, hvor der indgik 126 deltagere, så man en reduktion af det systoliske blodtryk, altså en forbedring. Har du fx et blodtryk på 180/85, er 180 det systoliske blodtryk, og det skal helst ikke være for højt. Det gælder i øvrigt også det diastoliske, men her er der ny forskning på vej, som antyder, at det mere handler om at holde øje med forskellen mellem det diastoliske og det systoliske blodtryk, hvis du er bange for kredsløbsli­ delser som fx blodpropper, der kan forårsage hjerteanfald eller hjerneblødninger. Den viden vender vi retur med, når der foreligger nogle flere svar fra bl.a. Rigshospitalet i Dan­ mark. I samme studie så man, at CRP (C-reaktivt protein), som er den markør, der kan fortælle, om der er inflam­ mation, også blev nedsat. Det indikerer, at produktet er inflammationshæmmende. Samtidig så man, at der skete en øgning af SOD (superoxid dismutase aktivitet), hvilket er en de vigtigste forsvarsmekanismer mod frie iltradikaler, som ellers kan skabe ravage på alle cellers overflade. Målin­ gerne blev foretaget med de analysemetoder, der normalt

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement