{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

VIDEN & VIDENSKAB

Håb for folk, der lider af migræne AF BJØRN FALCK MADSEN

Ny italiensk forskning afslører, at den patenterede Pycnogenol-­ ekstrakt, som er fremstillet af barken af fransk strandfyr, virker effektivt mod migræne. Det mindsker smerterne og dæmper symptomerne samtidig med at beskytte mod oxidativ stress.

Migræne i den ene eller anden form kan være en modbydelig oplevelse. Ikke desto mindre er det et tilbageven­ dende problem for rigtig mange men­ nesker. Afhængigt af sværhedsgraden og typen af migrænen kan den være mere eller mindre invaliderende. For­ skere er hele tiden på jagt efter nye og bedre måder at forebygge og behand­ le migræne på, og som noget nyt kan italienske forskere nu berette, at den patenterede barkekstrakt Pycnogenol ser ud til at have en god virkning. Færre anfald og mindre smerte Den nye undersøgelse, som omfatter 46 migrænepatienter med mild til moderat migræne, viser, at Pycnoge­ nol er i stand til at dæmpe smerter­ ne og samtidig mindsker antallet af migræneanfald og altså virker forebyg­ gende sammenlignet med standard­ behandling, herunder smertestillende

22

medicin. Deltagerne blev inddelt i tre grupper. To af grupperne fik standard­ behandling mod migræne, men den ene af de to grupper fik desuden Pyc­ nogenol. Den tredje gruppe blev be­ handlet med en type epilepsimedicin, som også anvendes mod migræne. Markant bedre end standard­ behandling Deltagerne i de tre grupper havde lig­ nende sygdomsmønster ved under­ søgelsens start, men efter otte uger viste det sig, at der var markant færre smerter hos dem, der havde taget Pyc­ nogenol. Antallet af migræneanfald var ligeledes betydeligt lavere i denne gruppe. I gruppen, der fik epilepsimedi­ cin, observerede forskerne ligeledes en reduktion i antallet af migræne­ anfald i forhold til standardbehand­ ling. Til gengæld var der bivirkninger

som blandt andet parastæsi, træthed, svimmelhed og kvalme selv ved lave doser. Beskytter mod oxidativ stress I alle tre grupper observerede forsker­ ne en øget forekomst af oxidativ stress ved undersøgelsens begyndelse. Det var dog kun de Pycnogenol-behand­ lede, som efter otte ugers anvendelse af præparatet havde markant lavere grad af oxidativ stress. Det viser sig, at Pycnogenol bekæmper dannelsen af de frie radikaler, som er skyld i net­ op dette fænomen. Den kombinerede effekt af færre migræneanfald, færre smerter og mindre oxidativ stress be­ virker, at Pycnogenol-behandlingen kan hjælpe migrænepatienter med at fungere langt bedre i hverdagen.

Kilde: Panminerva Med., oktober 2019

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement