{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

F O K U S PÅ H J E R N E SU N D H E D

HJERNEN SKAL UDSKILLE omkring syv gram „affaldsstoffer“ hvert døgn. Det gør den via det glymfatiske system, og der skal konstant og ifølge forskerne allermest om natten være et fint flow. Det sker bl.a. via de såkaldte aquaporiner, forkortet AQP, som du kan læse om på side 8. På side 11 kan du læse om hjernevask om natten, som bl.a. kan forbedres af et magnesiumtilskud. Der findes mange forskellige på de danske helsehylder, og ønsker du en sampak, der giver mening, kan du vælge Magnesium malat udvundet af æblesyre og tilsat peber til at lette optageligheden i kroppen. Produktet er ligeledes fra New Nordic.

KONKLUSION Verden over er der 47 millioner mennesker, der lider af problemer med aldersrelaterede problemstillinger i hjer­ nen. Derfor foregår der heldigvis rigtig meget forskning, og en del forskere har undersøgt forskellige planters aktive stoffer for deres evne til at påvirke hele vores centralner­ vesystem, herunder vores hjerner. Titusindvis af fysiologis­ ke og biokemiske processer foregår uophørligt for at hjæl­ pe os til ikke kun at opretholde livet, men også fungere så sundt som muligt. Det er nødvendigt for den enkelte, for familien og for samfundet. SUND-FORSKNING har i 2019 kigget forskerne over skulderen, og det arbejde har vi fort­ sat her i 2020. I håb om at vi alle kan leve et langt liv med fuld bevidsthed, en god hukommelse og hjernerigdom. Vi fortsætter i de kommende numre af magasinet med at kigge på de mange ingredienser, du kan fange ind på dit køkkenbord eller i danske kosttilskud med international forskning.

18

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement