{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

2

GALANGA JORDSTÆNGEL-­EKSTRAKT er i familie med den kendte ingefær, og den har med sit høje indhold af alpinetin en opregulering af APQ1. Den er traditionelt kendt i asiatisk medicin for en nervebeskyttende effekt, og i dag ved man med moderne forskning, at jordstænglerne bl.a. kan beskytte hippocampus mod skader. Hippocampus er en del af vores hukommelse, og det er her, at viden gennem vores liv bliver lagret, hvis ikke den bliver skadet eller overvældet af amygdalas stress og angst. Galanga-arterne kan muligvis også hjælpe på gluthation-enzymsystemet, som er vigtigt bl.a. til at beskytte hjernecellerne mod oxidation/iltning/frie radikaler.

3

4

VALNØDDER OG GRANATÆBLER beskytter hjernen. I et forsøg med rotter har forskere set, at ellaginsyre fra valnød og fra granatæble indeholder polyfenoler, som også er nævnt i artiklen side 8 om aquaporiner. Man ved i dag, at forskellige polyfenoler kan bremse inflammationer i hjernen og således forbedre den neurologiske kommunikation. En særlig interessant egenskab ved polyfenolerne er deres antioxidative virkning. Hjernen tager decideret skade af for dårlig og for

GRØN TE har med sit indhold af L-theanin en særlig plads i hjernesundhed. Grøn te kan med sit høje indhold af L-theanin gøre en stor forskel på uro, frygt og angst. Det er påvist i en forskningsundersøgelse i 2014 på Philadelphia University, at L-theanin virker på stress og angst. Alfa-hjernebølger, de elektriske

usund mad samt mangel på væske. Man ved, at det skader nervesystemet og producerer oxidativ stress, og i flere forskellige forsøg så forskerne, hvorledes ellaginsyren så at sige detoxer og beskytter hjernen mod blødninger i kapillærerne samt mod degeneration af neuroner og fibriller. Selvom et af forsøgene udelukkende var et dyrestudie, er det interessant at se en markant virkning efter blot fire uger. Rotterne fordoblede deres kognitive evner ved at spise valnødder.

impulser i sindet, som tilvejebringer tilstande af dyb afslapning og mental fokus, kan regulere overaktivitet af betabølger. Betabølger skaber følelser af hyperaktivitet og slår alarm i nervesystemet. En overflod af betabølger kan således skabe en ubehagelig følelse af frygt og angst.

5

FYRRENÅLEBARK forbedrer hjernens signaloverførsel. Flavonoiderne i fyrretræsbark forbedrer den rummelige hukommelse, viser et studie fra 2009. I kognitiv psykologi og neurovidenskab er rumlig hukommelse den del af hukommelsen, der er ansvarlig for registrering af oplysninger om ens omgivelser og dens rumlige orientering. I et andet studie har man set, hvorledes flavonoiderne i fyrrenålebark signifikant reducerer tabet af præ- og postsynaptiske proteiner. Præsynaptiske proteiner er afgørende for overførelsen af de elektriske impulser fra en nervecelle til en anden. Postsynaptiske

6

proteiner sørger for modtagelsen af neurotransmissionen og er forbundet til den postsynaptiske membran. I et studie fra 2006 fandt man ud af, at det aktive stof i fyrrenålebark, pycnogenol, nedsatte hyperaktivitet og øgede koncentration og opmærksomhed. Sidst, men ikke mindst, har forskere i et studie fra 2011 set, hvorledes flavonoiderne i fyrrenålebark har vist sig at forbedre de vaskulære kapillærer, optimere flowet i hjernen og øge blodtilførslen. Den øgede blodtilførsel betyder mere ilt og flere næringsstoffer til hjernens celler, ligesom flere affaldsstoffer kan filtreres fra. Den øgede drænage sørger yderligere for at hæmme mikroinflammationer.

SORT PEBER har vist sig at have en rigtig god evne til at bære mange forskellige aktive stoffer ind i cellerne.

// 17

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement