{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 15

Ny viden om

broccolispirers

virkning på hjernen

Som fortalt på de foregående sider, leder forskerne konstant efter nye muligheder for at beskytte hjernens celler mod sygdom og for tidligt henfald. Det er vigtigt for at undgå aldersrelaterede sygdomme i hjernen. Nu har man opdaget, at specielt broccolispirer har et højt indhold af sulforaphane, en viden, du kan bruge i din hverdag i din mad, men også en viden, der har fundet vej til et nyt kosttilskud med en blanding af potente hjernehjælpere. AF MARIANNE PALM

Lad os begynde med en forkortelse, som er noget nemmere at huske på dansk. Sulforaphane forkortes i fagli­ ge artikler til SUL. Det helt specielle ved netop SUL er, at man har opdaget, at stoffet har en beskyttende effekt på en af vandkanalerne, AQP4, beskrevet på de foregående sider. Og det inte­ ressante er, at det netop er gennem denne kanal, de fleste aktive stoffer fra urter finder frem til cellen. Hvis AQP4 ikke virker optimalt, vil der ikke kun­ ne trænge næringsstoffer ind i cellen, og lige så vigtigt vil cellen ikke kunne slippe af med sine affaldsstoffer. Lige nu peger forskerne på, at netop SUL er en af de vigtigste komponenter til at fremme proteinopbygningen i selve kanalen. Når hjerner udsættes for sygdom fra fx tumorer (både godartede og ondar­ tede), for slag ved ulykker eller fx ved hjerneblødninger og andre sygdomme i hjernen som fx aldersrelaterede pro­ blemstillinger, vil der ofte opstå øde­ mer rundt om de påvirkede områder i hjernen. Og det er netop reduktionen

af disse ødemer, der tit danner grund­ lag for at kunne sige, om et givent stof har en positiv effekt på fx neuronerne i hjernen. Derfor ved man, at SUL ikke kun sørger for at lade næringsstoffer trænge ind, men det er også gennem opbygningen af AQP4, at hjerneøde­ mer kan mindskes, så cellerne bedre kan fungere og starte en positiv over­ levelsesstrategi. Lige nu er der kun et enkelt produkt på de danske helsehylder med SUL i. Her har man garanteret et minimum­ indhold af sulforaphane, med an­ dre ord lavet en standardisering af et broccolispireekstrakt, en metode, du desværre ikke kan benytte hjemme på køkkenbordet. Nervesystemet bliver hjulpet af med plaques Forskningen tyder også på at ved at tilføre SUL til det glymfatiske sy­ stem, kan man hjælpe hjernen med at nedsætte mængden af amyloid beta plaques, som kan være en af årsagerne til udviklingen af bl.a. Alzheimers.

I nogle af de samme forsøg har man set, at man gennem denne optimering også hjælper de kognitive funktioner, altså indlæring, hukommelse, udvik­ ling af sprog etc. SUL beskytter også mod frie radikaler og virker inflam­ mationshæmmende Broccolispirer Broccolispirer indeholder en forbin­ delse, glucoraphanin, der findes inden i plantecellen. Derudover indeholder plantecellernes membraner et enzym, myrosinase, og kun når plantecellerne tygges, kommer de to stoffer i kontakt med hinanden. Det fører til en kemisk reaktion, hvor myrosinase omdanner glucoraphanin til sulforaphane. I kost­ tilskuddet Clear Brain, Active Memory fra New Nordic har man i produktio­ nen sørget for omdannelsen, hvilket måske sikrer en endnu bedre optage­ lighed eller i hvert fald et minimum-­ indhold af sulforaphane. Se også på s. 21, hvordan du kan dyr­ ke dine egne spirer.

// 15

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement