sund-forskning.dk sensommer 2012

Page 46

Hjernen kan lære at give slip på traumer EMDR er en fin metode til at give slip på uhensigts­ mæssige mønstre, som måske stammer fra små eller store traumer fra fortiden. af

Hanne Hæsum Aut. cand. psych. EMDR terapeut www.emdr.dk

hanne.haesum@sund-forskning.dk

D

er er meget fokus på, hvordan traumer efter voldsomme hændelser kan påvirke vores måde at leve, fungere, trives, indlære, tænke og føle på. Selv om en stor del af danske læger sværger til medicinsk behandling eller kognitiv terapi, arbejdes der med andre tilgange, der i højere grad også medinddrager kropslige reaktioner. Det gælder terapiformen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), der af en lang række organisationer (bl.a. amerikanske psykiatere og krigsveteraner) peges på som effektiv til traumebehandling. EMDR er udviklet af psykolog Francine Shapiro og praktiseres i Danmark af psykologer. I EMDR arbejdes der med bilateral stimulation af hjernen via øjenbevægelser, berøring eller lyd. Samtidig arbejdes der med overbevisninger, selvopfattelser, følelser og kropsfornemmelser ud fra en særligt opbygget protokol. Mindre traumer kan være sværere end store traumer Det er ikke kun større traumer, der kan påvirke os. De mindre, men negative livserfaringer, så som sårende oplevelser (føle sig afvist, udenfor, uelsket) med forældre, lærere eller kammerater, som man kan få igennem barndommen, kan forstyrre personens selvopfattelse negativt på samme måde som større traumer. Til tider endnu mere.

46 sund-forskning.dk - Sensommer 2012

Negative oplevelser du ikke kan give slip på I Shapiro kan din selvopfattelse blive negativt påvirket, når de negative oplevelser ikke er blevet bearbejdet. Erindringer om det, der er sket, kan komme til at styre og forstyrre. Grunden til, at erindringerne ikke er blevet bearbejdet, er, at du måske har oplevet hændelsen så voldsom, at det har forårsaget, at hjernens sædvanlige system til informationsbearbejdning er holdt op med at fungere. Sædvanligvis vil bearbejdningssystemet hjælpe os til at fordøje og mentalt bearbejde en negativ hændelse (at jeg har tabt 500 kr.), således, at den ikke bliver ved med at påvirke dig, og det kan lægges ’på hylden’ som noget ærgerligt, der er forbi og hører fortiden til. Samtidig kan du slippe de reaktioner, der ikke længere er hensigtsmæssige, fx at tale negativt til dig selv: Jeg er en klovn, jeg duer ikke. Når du

Folk, der har været ude for voldsomme oplevelser, har risiko for at få posttraumatisk stress, PTSD, der kan give symptomer som forstyrrende erindringer, mareridt, flashbacks, undvigende adfærd, højt alarmberedskab, hukommelses-, koncentrations- og søvnproblemer, vredesudbrud, og nevøsitet. Også medicinsk uforklarlige fysiske symptomer som træthed, mave-tarmproblemer og smerter kan hænge sammen med PTSD.

har sluppet de ubehagelige erindringer og reaktioner, kan du fungere normalt igen. En kædereaktion Når vi har en oplevelse, vil denne i hukommelsesnetværket blive kædet sammen med tidligere oplevelser, for derefter at blive vurderet og tolket af os. Har vi en traumatisk (ubearbejdet) erindring kan de


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.