Aktivitetshefte 2023

Page 1

Aktivitetshefte

Tilbud til seniorer i Lillehammer 2023

Oppdatert 1.februar 2023

1

Informasjon om aktivitetene

Dette heftet er laget i samarbeid med alle foreningene, lagene, tjenestene og frivillige som vises til i heftet. De ulike aktørene har skrevet kort om sine aktiviteter. Vi har valgt å ikke skrive tidspunkt, sted eller medlemskontigent på alle aktivitetene siden det ofte kan forekomme endringer i løpet av et år. Der det er oppgitt tidspunkt, er det med forbehold om endringer(eks.koronapandemien), og det vil være lurt å ta kontakt med de aktuelle for å få rett informasjon. Aktivitetsheftet vil bli oppdatert forløpende på nettsiden og trykkes hvert år.

Heftet er tilgjengelig på Lillehammer kommunes hjemmeside: www.lillehammer.kommune.no/seniortilbud

Ta gjerne kontakt for å informere om andre aktiviteter som bør stå i aktivitetsheftet, eller endringer som bør foretas

Med vennlig hilsen

Kristine Holen Klæboe

Ergoterapeut, forebyggende hjemmebesøk

Lillehammer Rehabiliteringssenter

Mob: 468 07 384 / 61 10 78 80

Mail: kristine.holen.klaboe@lillehammer.kommune.no

2

Å være senior og ikke minst å bli pensjonist gjør at mange spør seg: Hva skal jeg finne på nå når jeg ikke lenger har det sosiale fellesskapet og de faste rutinene som en jobb og en arbeidsplass fører med seg?

Lillehammer byr på mange, varierte og interessante tilbud så det er gode muligheter til å fylle dagene med aktiviteter som du selv ønsker! Kanskje har du lyst til å hjelpe andre? Vi trenger flere frivillige og engasjerte personer på flere arenaer og i ulike aktiviteter (se side 14).

For å gjøre tilbudene lettere tilgjengelig har vi samlet en oversikt i dette heftet. Håper du finner noe du liker! Ta kontakt og bli med!

INNHOLDSFORTEGNELSE:

3
GÅTURER s.4 TRENING s.5 DANS s.12 SVØMMING s.13 FRIVILLIG s.14 FOREDRAG OG KURS s.17 DATA OG DIGITAL KOMPETANSE s.20 SOSIALE MØTEPLASSER s.21 SPISE SAMMEN MED ANDRE s.29 SANG, MUSIKK OG UNDERHOLDNING s.31 TRANSPORT s.33 TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? s.34 KONTAKT INFORMASJON TIL LILLEHAMMER KOMMUNE s.35

GÅGRUPPE, DNT Lillehammer

Den Norsk Turistforening på Lillehammer arrangerer felles gåturer både på dag og kveldstid. Turene er både i Lillehammer, Øyer og Gausdal. Det står i programmet hvilke av turene som passer for voksne og seniorer. For program og medlemskap se: https://lillehammer.dnt.no/

Kontaktinformasjon: DNT Lillehammer tlf. 61 26 20 02

STOLPEJAKT, TUR-ORIENTERING OG SKIJEGER`N

Lillehammer orienteringsklubb tilrettelegger hvert år med stolpejakt, tur-orientering og skijeger`n for hele befolkningen i Lillehammers vakre frilufts- og byområder.

Stolpejakten er et gratis mosjonstilbud som går ut på å finne stolper plassert på ulike steder i kommunen. Mange av stolpene er enkle og finne og tilgjengelig for alle inkludert de som bruker rullator, rullestol eller triller barnevogn. Stolpejaktheftet ligger gratis tilgjengelig både hos kommunes servicetorg og i flere av butikkene i Lillehammer sentrum.

Stolpejaktkart kan også lastes ned på Stolpejaktappen.

Stolpene settes ut i slutten av mai og står ute til 1. november.

Tur-orientering passer for deg som vil litt mer ut i skogen eller på fjellet. Konvolutter med kart til turorientering kan fås kjøpt i alle Lillehammers sportsbutikker fra midten av mai.

Skijegern passer for deg liker å gå på ski og gjerne vil ha nye turmål gjennom å finne skijegerposter. Skijegerkonvolutter kan fås kjøpt før jul hos Lillehammer sportsbutikker og er supre aktive julegaver.

Hvis du er på Facebook kan du gjerne følge oss på: "Stolpejakten i Lillehammer", "Tur-o-Lillehammer" eller "Skijegern"

Lillehammer orienteringsklubb ønsker deg god tur i våre fine nærområder!

Kontaktinformasjon: e-post: post@lillehammerorienteringsklubb.no

4
GÅ TURER

ACTIC, Jorekstad

Vi har mange seniorer som trener hos oss, og det er hyggelig hvis det blir flere. Vi tilbyr blant annet sirkeltrening, yoga, og individuelle veiledningstimer. Våre medlemmer har også tilgang til svømmehallen inkludert i medlemskapet. For å tegne medlemskap, ta kontakt eller gå på nettsiden.

Kontaktinformasjon: Actic tlf. 61 25 93 40

E-post: lillehammer@actic.no

Adresse: Jørstadmoveien 690, 2625 Fåberg

Nettside: http://www.actic.no/finn-sentre/gym-lillehammer/jorekstad-fritidsbad/

BALANSEGRUPPE, Lillehammer rehabiliteringssenter

Dette er en gruppe for deg som har nedsatt balanse, er redd for å falle og/ eller har falt. Tilbudet er både for deg som går med hjelpemidler og du som klarer deg uten. Det er en gruppebasert trening som ledes av kommunalt ansatt fysioterapeut på Lillehammer rehabiliteringssenter. Målet er at du skal få bedre balanse, og at du skal få råd og tips om hva du kan trene på / gjøre hjemme. Gruppa varer i 7 uker, og det er 2 treninger pr uke. Det betales egenandel. For informasjon om tidspunkt og påmelding, ta kontakt.

Kontaktinformasjon: Fysioterapeutene på Lillehammer rehabiliteringssenter

tlf. 61 24 86 00 / 468 56 486

e-post: Randi.Sivertsvoll@lillehammer.kommune.no

Adresse: Storgata 9A, 2609 Lillehammer

ESPERN EXPRESS treningssenter, Mesnakvatalet

Uansett hvor gammel du er og om du ikke har trent tidligere, vil trening som senior redusere og forebygge aldersrelaterte fysiske og psykiske forandringer. Menn og kvinner kan, uansett alder, forbedre både kondisjon, styrke, bevegelighet, koordinasjon og balanse. Styrketrening gir økt styrke og bedre funksjonsevne, gjør deg mer robust til å takle dagliglivet og forebygger beinskjørhet.

På vårt ubemannede senter på Lillehammer vil du finne topp moderne utstyr i et senter med sentral beliggenhet. Apparatene er enkle å bruke. Hos oss finner du styrkeapparater, en kondisjonsavdeling, frivekter og trx/slynge. Vi kan hjelpe deg i gang med treningen dersom du ønsker det, gi deg et tilpasset treningsprogram ut fra dine behov og mål. For informasjon om medlemskap og pris ta kontakt.

Kontaktinformasjon: Mesnakvartalet tlf. 62 555 333 e-post: firma@espern.no

5
TRENING

FEELGOOD treningssenter

Når du blir «voksen» (kanskje allerede fra 35 år) er FEELGOOD aktiv helse ditt beste alternativ for risikofri styrketrening med god uttøying av voksne/ eldre kropper som må vedlikeholdes for å sikre en god livskvalitet.

Kom innom for en gratis og uforpliktende prøvetime. Ta kontakt for mer informasjon om åpningstider og medlemskap. Følg oss på Facebook: Feelgood Lillehammer

Kontaktinformasjon: Feelgood Lillehammer tlf. 98 26 33 25

e-post: lillehammer@feelgoodsenter.no

Adresse: Storgata 113, 2615 Lillehammer

FITNESSPIONT treningssenter

Vi arrangerer seniortrening hver mandag fra 11-11:45. Timen vil inneholde bevegelighet, kondisjonstrening og styrketrening. Timen passer alle, og øvelsene er tilpasset så alle kan utføre øvelsene i sitt eget tempo.

Kontaktinformasjon: Ta kontakt på tlf. 954 88 881 eller e-post: lillehammer@fitnesspoint.no

FRAKK SENIOR, Spenst

Her på Spenst Lillehammer kan du sammen med fysioterapeut og instruktør delta på gruppetimer tilrettelagt for senior. Disse timene heter Frakk SENIOR og inneholder elementer som skal ivareta og øke ditt funksjonsnivå. Timene er tilrettelagt aldersgruppen både når det gjelder nivå og musikk.

Spenst i Nordre Ål har vi Fakk Senior timer 3 ganger i uken hvor du kan velge mellom timer som Sykkel, Mobilitet, Yoga, Bevegelighet og Styrke og Rotimer. Vi avslutter hver fredag en god treningsuke med hyggelig samvær og nystekte vafler.

Spenst i Søre Ål har vi Frakk Senior timer 2 ganger i uken hvor timene består av kondisjon, styrke og bevegelighet. Her kan du også spille Padel, en blanding mellom Squash og tennis. Vi gir alle Frakke Seniorer 2 gratis prøvetimer på Padel. Hver torsdag avslutter vi med nystekte vafler og hyggelig samvær. Du er hjertelig velkommen innom for gratis prøvetime. Vår fysioterapeut setter opp et styrkeprogram tilrettelagt for deg og din helse. For informasjon om treningen, tidspunkt og medlemskap se vår hjemmeside www.spenstlillehammer.no eller ta kontakt.

Kontaktinformasjon: Spenst Lillehammer tlf. 61 26 86 30

e-post: post@spenstlillehammer.no

Adresse: Oskar Skoglysvei 2, 2619 Lillehammer (Nordre Ål)

Hagevegen4, 2614 Lillehammer (Søre Ål)

6
TRENING

FRISKLIVSSENTRALEN: Lillehammer, Øyer og Gausdal

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste. Tilbudet er til personer som har behov for hjelp og støtte til å endre levevaner. Alle får tilbud om helsesamtale hvor det legges en plan videre, og man kan følges opp over en 3-måneders periode. Det vi kan tilby er:

• Individuelle veiledningssamtaler innen aktivitet/trening, kost og røykeslutt

• Treningsgrupper på dagtid

• Sov godt kurs

• «Bra Mat»- kurs

• Kurs i hverdagsglede

Friskliv Senior

Treningstilbud for seniorer 1 ganger i uka. På treningen er det fokus på styrke og balanse inne i hallen på Jorekstad. Etter trening er det kaffe. Påmelding til Frisklivssentralen. Du kan få henvisning fra lege, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta kontakt direkte med Frisklivssentralen. For mer informasjon og timeplaner se Facebook: «Frisklivssentralen Gausdal, Øyer og Lillehammer», eller kommunens hjemmeside.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Jorekstad, Jørstadmoveien 690

2625 Fåberg

tlf 954 76 164 / 902 69 136

e-post: frisklivssentralen@helse-sg.no

Telefontid: mandag – fredag kl.9:00 – 15:00

7
TRENING

FRISKIS OG SVETTIS

Mandager: Sirkel soft er styrketrening som er tilrettelagt for senior. Du jobber i eget tempo, og ut i fra egne forutsetninger. Alle øvelsene vil du ha god nytte av i hverdagen, og vi bruker enkle og funksjonelle øvelser. Etter denne treningen er det servering av kaffe og frukt, så her har vi fokus på det sosiale.

Tirsdager: Yoga soft. Her har vi fokus på pust, og øvelsene er tilrettelagt for senior.

Onsdager: Dekktrening soft. Vi tar på oss seler, og trekker dekk etter oss. Dette er en skånsom måte å øke kondisjon og styrke på, i tillegg til at du får være ute i frisk luft.

Du må ha med egne staver.

Torsdager: Spinn soft. Sykling i sal på stasjonær sykkel, og timen er tilrettelagt for senior og deg som vil ta det litt rolig. Fengende musikk hjelper oss å holde energien oppe.

I tillegg har vi kombikort sammen med Håkons hall sportssenter slik at du kan bruke deres styrkerom, og våre gruppetimer slik som det passer deg.

Alle nye får 3 gratis prøvetimer før de bestemmer seg for medlemskap.

Kontaktinformasjon: Randi Hoff tlf 995 35 036,

e-post: lillehammer@friskissvettis.no

Adresse: Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer.

HYGGE HOCKEY/ PENSJONIST HOCKEY

Vi er en gjeng ishockey-glade karer (gjennomsnittsalder 72 år) som møtes i Kristins hall i perioden oktobermars. Det er bare å møte opp med eller uten erfaring fra ishockey. Ta med eget utstyr. Det er plass til alle, om man vil spille ishockey eller bare gå på skøyter. Hvis du er interessert, ta kontakt.

Kontaktinformasjon: Per Sørensen tlf 905 22 559

HÅKONSHALL SPORTSSENTER, Håkons Hall

I Håkonshall sportssenter har vi flere treningsmuligheter; styrkerom, løpebane, Squash og Golf. Her har du har også mulighet til å trene med Friskis & Svettis, som har et bra treningstilbud til seniorer.

For mer informasjon ta kontakt eller besøk vår hjemmeside: www.olympiaparken.no

Kontaktinformasjon: Håkons Hall tlf 61 05 42 00

Adresse: Nordseterveien 45, 2618 Lillehammer

8
TRENING

LILLEHAMMER FRISBEE

Aktiviteten passer for spillere på alle nivåer og i alle aldre!

Lillehammer Frisbee er en relativt ny oppstartet klubb som har diskgolf som hovedaktivitet. Målet til klubben er å skape aktivitet på alle nivåer og være samlende for de som spiller diskgolf i Lillehammer. Diskgolf er en lett tilgjengelig aktivitet, banene er gratis å spille på, og det eneste man trenger, er en frisbee. Det ligger baner flere steder på Lillehammer, oversikt finner du på hjemmesiden vår

Vi har onsdagsgolf, som er en uhøytidelig konkurranse for både våre medlemmer og andre som vil delta. Ta kontakt for tid og sted. I tillegg arrangerer vi av og til små turneringer og klubbmesterskap hver høst.

Kontaktinformasjon: http://www.lillehammerfrisbee.no/

e-post: lillehammerfrisbee@gmail.com

SATS, Lillehammer

Vi har egen trening for seniorer. Det er i hovedsak styrketrening i gruppe med litt oppvarming i forkant. Hver onsdag og fredag serverer vi kaffe og noe å bite i etter trening. Har du lyst å være med, ta kontakt for prøvetime.

Kontaktinformasjon: Sats tlf 61 27 97 70 (trykk 4 for resepsjon)

e-post: staff.lillehammer@sats.no

Adresse: Sliperiveien 2

2609 Lillehammer, Norway

SENIOR BOWLING

Vi er ca 30 seniorer (damer og herrer) i alderen 65-85 år, som møtes hver tirsdag for å spille bowling. Hver tirsdag reiser vi til Bowling 1 på Gjøvik, men vi har fortsatt håp om at det skal bli bowlinghall på Lillehammer.

Vi møtes på Kiwi Vingnes hver tirdag for avreise til Gjøvik, hvor vi bowler, drikker kaffe og spiser nystekte vafler. Vi har plass til flere medlemmer, ta kontakt.

Vi spiller hjemme- og bortekamper i løpet av året mot veteranlag fra Jessheim, Årnes, Elverum, Hamar og Gjøvik. I tillegg har vi egne turneringer. Vi arrangerer også en langtur i året med bowlingspill og sosialt samvær. Medlemmene betaler årlig kontingent. Følg oss på Facebook: Lillehammer Bowling.

Kontaktinformasjon: Helge Høistad, leder tlf 977 89 032 e-post: helghoei@online.no

Arild Larsen (Kasserer og turneringsleder) tlf. 952 87 433 e-post: arilla@online.no

9
TRENING

SENIORGRUPPE, Lillehammer rehabiliteringssenter

Gruppen ledes av fysioterapeut på Lillehammer rehabiliteringssenter. 1 time i uka i maks 12 uker. Felles trening i gruppe med fokus på styrketrening og balanse. Det betales egenandel. Ta kontakt for påmelding

Kontaktinformasjon: Fysioterapeutene på Lillehammer rehabiliteringssenter, tlf 61 24 86 00 / 468 56 486

e-post: Randi.Sivertsvoll@lillehammer.kommune.no

Adresse: Storgata 9A, 2609 Lillehammer

SPINNING FOR ALLE, Frelsesarmeen

Vi arrangerer spinning for alle på Spenst Nordre Ål, hver fredag. Ta kontakt hvis du har spørsmål om tidspunkt.

Kontaktinformasjon: Henrik Stjer tlf. 472 54 276

E-post: henrik.ster@frelsesarmeen.no

STERK OG STØDIG

Greier du mindre i dag enn for ett år siden? Synes du vinterføre har blitt en belastning?

Da er Sterk og stødig-treningsgruppe noe for deg. Sterk og stødig er trening i gruppe for deg over 65, som merker at du av og til er litt ustø. Gruppetreningstilbudet foregår en gang i uken. Treningen inneholder øvelser for å bedre muskelstyrken og balansen, samtidig som man får muligheten til å være sammen og trene med andre seniorer.

Øvelsene foregår både stående og gående, og det er anledning til å støtte seg til en stol eller sette seg ned ved behov. Treningsgruppene blir instruert av frivillige instruktører som er kurset i sterk og stødig-konseptet, og som blir veiledet av kommunale fysioterapeuter.

Du må kunne gå uten hjelpemidler innendørs, og fortsatt klare deg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen eller andre. Du må komme deg til og fra treningen på egenhånd.

Snakk med legen din om treningen dersom du har sykdommer som du må ta hensyn til. Tilbudet er gratis.

Du trenger: klær som er lette å bevege seg i, innetreningsko og drikkeflaske. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med: Fysioterapeut Ragnhild Meling Pedersen

tlf 61 24 86 00/ 469 38 671

epost: ragnhild.meling.pedersen@lillehammer.kommune.no

10
TRENING

TRENINGSTILBUD, Skogli

Skogli tilbyr treningsmuligheter for alle over 25 år i vår treningssal og basseng som er åpent for publikum. Tilbudet fungerer som et hvilket som helst treningssenter, hvor du kan komme å få brukt våre treningsfasiliteter.

Det kan kjøpes månedskort, men også engangsbilletter. For treningssalen anbefaler vi en time med treningsveiledning først, slik at vi kan skreddersy et program ut fra dine behov/problemer. For medlemskap se: http://skogli.no/informasjon/publikum/

Kontaktinformasjon: Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS tlf. 61 24 91 00

Adresse: Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer

11
TRENING

Vi danser runddans, pols, vågåspringleik, turdanser, stildans og sangdans. Info om våre aktiviteter finnes på Facebooksiden "Lillehammer Spel og Dansarlag med venner og kjente".

Kontaktinformasjon: Kirsti Lier Ramberg (leder) tlf. 976 87 497

e-post: ramberglier@gmail.com

LILLEHAMMER SENIORDANS

Aldersgruppen 55+. Dans to og to eller i en ring til fengende og fin musikk. Dansen ledes av en danseleder som går nøye igjennom trinn og turer. Nybegynnere får egen opplæring. Treningene på mandagene passer for de som er nye innen seniordans. Man bytter partner ofte, alle kan være med. Man trenger ikke å ha partner for å begynne. I sittedans, sitter vi og danser til musikk i en ring eller to og to overfor hverandre. Det er medlemskontingent og mange sosiale arrangement for medlemmene gjennom året. Ta kontakt for informasjon om tid og sted.

Kontakt informasjon: Solveig Englund tlf 419 30 602

e-post: senglund@bbnett.no

LÅGEN INTERNATIONALE FOLKEDANS

Lågen Internasjonale Folkedansklubb ble stiftet i 1982. Vi har danser fra mange land og områder, bl.a. Balkan, Tyrkia, Armenia, Israel og USA for å nevne noen. Dette er for det meste ring – og rekkedanser, men vi har også noen pardanser. Vi lærer nye danser ved at vi har utenlandske instruktører som kommer til klubben og holder kurs, eller noen av klubbens medlemmer deltar på kurs i utlandet og deretter formidler dansene til resten av klubben. Vi har også instruktører fra andre klubber som kommer og underviser i danser som er nye for Lågen. Medlemmene deler på ansvaret for dansekveldene, og noen av medlemmene har instruksjon. Vi har likevel mye dans uten instruksjon når det er danser som vi kjenner.Vi har både lette og rolige danser, men også en del danser som er mer krevende. Vi er ingen stor klubb. Pr. i dag så har vi 12 aktive medlemmer og noen passive som kommer innom på sosiale kvelder eller kurs. Ta kontakt for informasjon om når og hvor vi danser.

Kontaktinformasjon: Toril Larsen Bouchikhi tlf 906 71 710

SWING, Lillehammer

Det er swing en dag i uka med unntak av siste uka i juni, hele juli og første uka i august. Vi har levende musikk hver tirsdag i februar og mars, unntatt første tirsdag i disse to måneder. April, mai og juni vil det være levende musikk annenhver tirsdag. De kvelder hvor det ikke er levende musikk, så danser vi etter våre egne spillelister. Vi har salg av kaffe og kaker hver dansekveld fra åpning til slutt. De danseglade er fra 25 år til 87 år. Det er fritt fram for alle å komme, og vi har både single og par, og alle danser med alle. Du trenger ikke være medlem for å være med på swingkvelder. For mer informasjon om tid og sted gå inn på nettsidene eller ta kontakt.

Kontaktinformasjon: www.lillehammerswingklubb.no eller på

e-post: post@lillehammerswingklubb.no

12
LILLEHAMMER SPEL OG DANSARLAG
DANS

VANNJOGGING, Jorekstad

Vannjogging! Passer for alle! Bare møt opp å bli med. For tidspunkt se: www.jorekstad.no/ eller ta kontakt.

Kontaktinformasjon: Jorekstad AS tlf. 61 05 70 60

e-post: post@jorekstad.no

Adresse: Jørstadmoveien 690, 2625 Fåberg

VARMTVANNSBASSENG, Skogli

Skogli tilbyr treningsmuligheter for alle i sitt varmtvannsbasseng. Varmtvannsbasseng er åpent for publikum mandag-torsdag. Du kan enten kjøpe enkelt billett eller et hefte med 10 billetter. For priser og åpningstider se www.skogli.no/informasjon/publikum/apningstider-bassenget eller ta kontakt

Kontaktinformasjon: Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS tlf 61 24 91 00

Adresse: Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer

13
SVØMMING

Frivillig arbeid er oppgaver man utfører for andre enn familie og nære venner uten lønn eller honorar. Mange lag og organisasjoner er avhengig av frivillig innsats. Har du tid og lyst til å gjøre noe for andre, se oversikt nedenfor:

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

Lillehammer Frivilligsentral er en møteplass for mangfold, kontakt og nettverksbygging for folk i alle aldre. Å være frivillig kan bety å gjøre en forskjell for andre samtidig som man får noe tilbake.

• Besøksvenn: Lillehammer Frivilligsentral organiserer frivillige til å besøke eldre, enten hjemmeboende eller på institusjon, og til aktiviteter rettet mot innvandrere/flykninger, som vennekontakt, samtalepartner eller leksehjelp

• Følgesvenn: Lillehammer Frivilligsentral organiserer frivillige som kan følge til tannlege, lege og sykehus.

• Å delta i sosiale aktiviteter ved institusjon: Lillehammer Frivilligsentral organiserer frivillige til å bistå kommunale institusjoner med ulike kulturelle aktiviteter, utflukter ol.

Kontakt informasjon:

Adresse: Brubakken 14

2615 Lillehammer

tlf 992 69 600

e-post: post@lillehammer.frivilligsentral.no

Hjemmeside: www.lillehammer.frivillig.no

Facebook: Lillehammer frivilligsentral

Åpningstider: Mandag-torsdag kl.10:00-14:00 og fredag kl.10:00-13:00

14
FRIVILLIG

INSTRUKTØR TIL TRENINGGRUPPE «STERK OG STØDIG»

Vi trenger frivillige instruktører til treningsgrupper for seniorer. Vi søker etter personer som har lyst til å lede treningsgrupper for eldre som har fokus på balanse- og styrketrening. Det trengs ingen bakgrunn innen idrett eller trening for å være instruktør.

Aktuelle instruktører vil få opplæring i form av et tredagers instruktørkurs, i tillegg til kurs i førstehjelp. Instruktørene vil ha jevnlig oppfølging av fysioterapeut i Lillehammer kommune.

Målgruppen for treningen er hjemmeboende eldre som fortsatt klarer seg godt i eget hjem og går inne uten hjelpemidler. Gruppene gjennomføres én gang per uke på dagtid. Instruktørene vil primært få ansvar for én gruppe hver, der man leder gruppen enten hver uke eller med noen ukers intervall. Dette er avhengig av ønske og behov.

Treningsgruppene er et ledd i satsningen på fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre i Lillehammer. «Sterk og stødig» er en nasjonal modell for helsefremmende og fallforebyggende treningsgrupper for eldre, som koordineres av Aldring og helse.

Kontaktinformasjon: Ragnhild Meling Pedersen tlf. 61 24 86 00 / 469 38 671 e-post: ragnhild.meling.pedersen@lillehammer.kommune.no

SMÅJOBBSENTRALEN: av og for pensjonister

Småjobbsentralen er også drevet av forvillige som formidler hjelp for pensjonister og trygdede til enklere jobber: Vedlikehold, vask, reparasjoner, hagearbeid, snømåking og rydding, i tillegg til brukerveiledning på data. Tjenestene er mot en timebetaling. Småjobbsentralen har telefontid mandag-fredag kl 10:00-14:00. Ta kontakt dersom du har ønske om å bidra med å hjelpe andre eller har behov for hjelp.

Kontaktinformasjon: Småjobbsentralen tlf. 977 11 960

KIRKENS BESØKSTJENESTE – NOE FOR DEG?

Vi ønsker å legge til rette for kontakt med menigheten også når livet gir begrensninger i å delta i våre sammenhenger. Derfor ønsker vi å starte opp besøkstjeneste i regi av menighetene i Lillehammer. Besøkstjenesten er en del av menighetenes diakonale tjeneste. Kan dette være en oppgave for deg? Ta kontakt.

Kontaktinformasjon:

Diakon Solbjørg Skruklien, tlf. 97991322, email: ss775@kirken.no

Lillehammer kirkekontor: tlf. 97991301/ 61270888, email: post.lillehammer@kirken.no

15
FRIVILLIG
16 FRIVILLIG

BOK FOR DAGEN, Lillehammer bibliotek

«Bok for dagen» er hver fredag, i perioden mellom høstferie og påske. Der møtes flere og får presentert en bok, drikker kaffe og koser seg. Vi har også en boksirkel en gang i måneden. Biblioteket er et hyggelig møtested for alle, med bøker, lydbøker, filmer, tidsskrifter og aviser. Se informasjon om åpningstider på http://www.lillehammerbibliotek.no

Kontaktinformasjon: Lillehammer bibliotek tlf 61 24 71 40

Adresse: Wiesesgate 2, Pb. 986, 2626 Lillehammer

E-post: biblioteket@lillehammer.kommune.no

BILFØRER 65+, Statens vegvesen

«Bilfører 65+» er et tilbud til deg som er en erfaren sjåfør. Ulykkesstatistikken viser at risikoen for at du skal havne i ulykker øker etter at du har fylt 70år. Samme statistikk viser også at det hjelper å holde seg oppdatert. Derfor inviterer vi til samlinger for sjåfører over 65år. Vårt ønske er at du i mange år fremover skal være en trygg trafikant. Kurset er gratis.

Kontaktinformasjon: For påmelding ring oss på tlf. 815 35 080 eller på internettsiden: https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/bilforer65pluss

FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG

Fåberg og Lillehammer historielag har som oppgave å ta vare på og formidle den lokale historien for hele kommunen. Fram til by-jubileet i 2027 blir det ekstra aktiviteter i historielaget Fåberg og Lillehammer historielag gir ut et medlemsblad «Nytt om Gammelt» 3 ganger i året. Der informerer vi om medlemsturer (både bussturer og vandreturer) og ca 8 gratis lokalhistoriske seminarer på Litteraturhus

Lillehammer/Lillehammer bibliotek hver vinter. Vi gir ut en årbok med lokalhistoriske artikler + andre lokalhistoriske bøker. Historielaget er organisert med mange undergrupper. For tida har vi vandrebokgruppa og stedsnavngruppe, årbokredaksjon, krigsgravgruppe, fotogruppe, kulturstigruppe og gruppe for lokalhistoriske seminarer. På hjemmesida vår: www.faberghistorielag.no kan du se hva vi kan tilby, bestille bøker, melde deg inn etc. Som medlem får du rabatter på medlemsturer og bøker.

Har du lyst til å være med oss i dette arbeidet, ta kontakt

Kontaktinformasjon: Grethe Borgen, historielagets leder tlf. 995 35 880 epost: borgengrethe@gmail.com"

17
FOREDRAG OG KURS

HØRSELSHJELP

I regi av Hørselslaget (HLF)kan vi tilby hørselshjelp, blant annet bytte av batteri på høreapparat, første mandagen i måneden kl.10:00-13:00.

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf 992 69 600

e-post: post@lillehammer.frivilligsentral.no

Hørselslaget (HLF) besøker også de fem bo-og-servicesentrene i Lillehammer en gang i måneden. Ta kontakt med Aktiv Omsorg for mer informasjon om dag og tidspunkt.

Kontaktinformasjon: Aktiv Omsorg tlf: se ukeplan på bo- og servicesentrene

e-post: Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no

Facebook: Aktiv Omsorg Lillehammer

KURS I MESTRING AV BELASTNING

Kurs i mestring av belastning er for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastninger i livet, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder. Øvelser er en viktig del av kurset

Ta kontakt for mer informasjon om kurset, tidspunkt, lengde og pris.

kontaktinformasjon: Rask psykisk helsehjelp sin telefon tlf 91 71 33 38 er åpen fra kl:10-13 alle hverdager. Oppdatert informasjon finner du på kommunens nettsider www.lillehammer.kommune.no

KURS I MESTRING AV DEPRESJON

Kurs i mestring av depresjon er for voksne med nedstemthet og eller depresjonssymptomer, der dette går ut over livskvalitet og funksjonsevne. Kurset lærer deg metoder for å endre tanke- og handlingsmønster. Målet er at du skal lære å forebygge depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn, og selv kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønster.

Ta kontakt for mer informasjon om kurset, tidspunkt, lengde og pris.

Kontaktinformasjon: Rask psykisk helsehjelp sin telefon tlf. 91 71 33 38 er åpen fra kl:10-13 alle hverdager. Oppdatert informasjon finner du på kommunens nettsider www.lillehammer.kommune.no eller se QR-kode:

18
FOREDRAG OG KURS

PENSJONISTUNIVERSITETET

Pensjonistuniversitetet i Lillehammer er en organisasjon der pensjonister møtes 7-8 formiddager hvert semester. Vi har vanlige foredrag, beregnet på alle. I omlag en klokketime får vi kunnskap fra dyktige forelesere, lokale så vel som folk utenfra. I løpet av et semester er vi gjerne innom naturvitenskap, historie, litteratur, geografi og politikk – og ofte mer. For informasjon om program, tidspunkt og sted se: www.pensjonistuniversitetetlillehammer.no/ eller ta kontakt. Årlig kontingent. Ta kontakt for informasjon om pris.

Kontaktinformasjon: Frøydis Guldahl tlf. 971 79 481 e-post: froydisg@online.no

SLEKT OG DATA OPPLAND

Formålet med foreningen Slekt og Data er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie der databehandling og internett er en naturlig del av virksomheten. Målet vårt er å spre kunnskap om og stimulere til slektsforskning.

Slekt og Data Oppland vil skape et lokalt forum for medlemmer bosatt i Oppland. Dette gjør vi gjennom medlemsmøter og andre arrangementer. Vi tilrettelegger også for samarbeid og informasjonsutveksling medlemmene imellom. Vi vil bidra til at "nye" slektsforskere får hjelp og veiledning, for eksempel gjennom kurs. Du har mulighet til å «Spørre en slektsgransker» på biblioteket. Ta kontakt, mer informasjon og påmelding: https://slektogdata.no/nb/slekt-og-data-der-du-bor/oppland

Kontaktinformasjonen: leder@op.slektogdata.no

SORGGRUPPE

Ved behov blir det startet sorggruppe ved Lillehammer Frivilligsentral.

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf 992 69 600 e-post: post@lillehammer.frivilligsentral.no

19
FOREDRAG OG KURS

DIGITAL SENIOR- Trygt å trykke, Røde kors

Røde kors arrangerer kurset Digital senior hver høst og vår. I hovedsak gir kurset grunnleggende opplæring i praktisk bruk av nettbrett, men er også en arena for sosial aktivitet. Mange opplever usikkerhet overfor dagens digitaliserte samfunn, og med ny kunnskap jobber vi for å komme dit at det er «trygt å trykke». Målet er å forebygge digitalt utenforskap og ensomhet blant seniorer. Det er et kurs som går over 10 uker med en kurskveld på ca 2 timer hver uke. Kursdeltakerne møter frivillige veiledere og loses gjennom et program som har som mål å gi digital basiskompetanse. Gjennom ulike digitale aktiviteter oppnås opplevelse av mestring og selvstendighet. Nettvett, symboler og ikoner, sikkerhet på nett, personvern, epost, videosamtale og apper er noen av temaene det jobbes med. Tid til pauser med litt kaffe og «biteti» er viktig! For mer informasjon se: https://www.rodekors.no/lillehammer eller ta kontakt.

Kontaktinformasjon: Lillehammer Røde Kors, tlf 415 80 011 epost: lillehammer@rodekors.org Adresse: Anne Mourudsveg 10 G, 2615 Lillehammer

INDIVIDUELL VEILEDNINGSTJENESTE, Lillehammer Frivilligsentralen

Mange har behov for veiledning på bærbar PC, mobil og nettbrett. Andre trenger hjelp til å forstå tekst og ordlyd i offentlige dokumenter. Ved Lillehammer Frivilligsentral har vi etablert en ressursgruppe som tilbyr individuell veiledning på tema som:

- Bistå med å ringe til aktuelle aktører - Bestillinger på nett - Bruk av QR-kode

- Bistå med å forfatte enkle skriv/svar - Bruk av nettbank - Laste ned apper

- Forklare ordlyd i offentlige papirer - Åpne/laste ned dokument - Bruk av e-post, Facebook

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf. 992 69 600

Adresse: Brubakken 14, 2615 Lillehammer e-post: post@lillehammer.frivilligsentral.no

ÅPNE DATATREFF, Lillehammer Seniornett

Seniornett holder åpne datatreff med veiledere på Lillehammer Rehabiliteringssenter, Storgt 9, hver onsdag kl 12-14. Det er et opplegg med temamøter, veiledning, læring av hverandre, på PC, Nettbrett og Smarttelefon. Hyggelig miljø, møt likesinnede. Alle er velkomne. Det kan holdes datakurs, avhengig av behov og påmeldinger.

Kontaktinformasjon: E-post: Seniornett.Lillehammer@seniornett.no

20
DATA OG DIGITAL KOMPETANSE

BESØKSVENN, Røde Kors

Røde Kors: Besøkstjenesten organiserer frivillige som besøker eldre hjemme eller på institusjoner i Lillehammer. Det er også besøksvenner med hund.

Ta kontakt om du ønsker å være en besøksvenn eller ha en besøksvenn.

Kontaktinformasjon: e-post: lillehammer@rodekors.org

Adresse: Anne Mourudsveg 10 G, 2615 Lillehammer

HJERTEROM, Frelsesarmeen

"Hjerterom" - et formiddagstreff annenhver tirsdag med mat, prat, aktivitet og sangstund. Innvandrerkvinner fra vårt tiltak AKS (Arbeid, Kompetanse og Samhandling; språk- og arbeidstreningstiltak) er med-verter på "Hjerterom". Ta kontakt for mer informasjon om tidspunkt.

Kontaktinformasjon: Hilde Langseth e-post: hilde.langseth@frelsesarmeen.no

Sted: Frelsesarmeen Lillehammer, Fossvegen 21, 2609 Lillehammer.

HYGGESTUND, Lillehammer Menighet

Lillehammer menighet inviterer til Hyggestund på Kirkesenteret 3.torsdag i måneden kl.11-13 med foredrag, sang/ musikk, utlodning og bevertning.

Kontaktinformasjon: Diakon Solbjørg Skruklien, tlf.97991322. www.kirken.no/lillehammer

HYGGETREFF, Nordre Ål Menighet

Nordre Ål menighet inviterer til hyggetreff i kirkestua 1.tirsdag i måneden kl.11-13 med underholdning, andakt, allsang, loddsalg og bevertning.

Kontaktinformasjon: Diakon Solbjørg Skruklien, tlf.97991322. www.kirken.no/lillehammer

KARATREFFEN, Lillehammer Frivilligsentral

Karatreffen er en uformell sammenkomst med prat om løst og fast over en kopp kaffe. Annen hver fredag kl.11:00-13:00. Ingen påmelding.

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf. 992 69 600 e-post: post@lillehammer.frivilligsentral.no

21
SOSIALE MØTEPLASSER

KORTSPILL, Lillehammer Frivilligsentral

Kortspill på Lillehammer Frivilligsentral hver onsdag kl.10:00-13:00. Gratis. Ingen påmelding

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf 992 69 600

e-post: post@lillehammer.frivilligsentral.no

LANDSFORENINGEN FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER (LOP)

Dette er en politisk og livssynsmessig uavhengig interesseorganisasjon for offentlige pensjonister, samt for deres ektefeller/samboere. I Lillehammer er det ca 300 medlemmer. Vi møters hver 2.onsdag i måneden fra september til juni. I tillegg arrangerer vi en lang tur og en dagstur i året. Møtene begynner med kaffe/te og noe

å bite i før det er foredrag med aktuelle temaer. Vi er mange, men har plass til flere! Du kan melde deg inn ved

å sende en e-post med din adresse til: anneklun@bbnett.no For informasjon om møtetidspunkt og sted, ta kontakt.

LOP Lillehammer sin hjemmeside: http://lop.no/lokallag/oppland/lillehammer

Kontaktinformasjon: Per Rasmussen tlf 995 07 051 e-post: prasmus@online.no

LILLEHAMMER HUSFLIDSLAG

Vi har aktivtetskvelder, ulike kurstilbud og temamøter. Alt er åpent for alle, både medlemmer og de som ikke har medlemskap. Se medlemsavisa for program: www.husflid.no/lillehammer

Kontaktinformasjon: e-post lillehammer.husflidslag@gmail.com

LILLEHAMMER IDRETTSFORENING

Lillehammer Idrettsforening (LIF) er en særidrettsforening som har friidrett på programmet. Vi holder til på Stampesletta Friidrettsstadion om sommeren og i Håkons Hall om vinteren.

Våre aktiviteter er en rekke friidrettsstevner om sommeren, i tillegg til diverse treningsgrupper for barn og unge. Vi arrangerer også friidrettsuker for 7-13 år i sommerferien. For å kunne avvikle stevnene til foreningen trenger vi en rekke personer. Det er mange forskjellige oppgaver som skal gjøres. Selv om man etter hvert har fysiske utfordringer og kanskje andre mer eller mindre endringer i livssituasjonen, har vi muligheter til å finne oppgaver som man fortsatt kan beherske. Dette anser vi som svært viktig både for den enkelte og for foreningen.

I tillegg har vi en treningsgruppe for personer med psykisk utviklingshemming. Disse trener friidrett på bane

22
SOSIALE MØTEPLASSER

SOSIALE MØTEPLASSER

om sommeren og går på truger ute om vinteren. Vi har også en egen dugnadsgruppe som består av personer på 60+. Dette er en gruppe som er viktig for anlegget på Stampesletta, men også for gjengen som holder på. Arbeidsøktene avsluttes med kaffe, noe å bite i og en god prat.

Ta kontakt dersom du ønsker å være med eller trenger mer informasjon.

Kontaktinformasjon: Arild Kjæreng kontaktperson for LIF tlf. 911 45 442 e-post: adkg@online.no

LILLEHAMMER JEGER- OG FISKEFORENING

Lillehammer jeger- og fiskerforening er Opplands største jeger- og fiskerforening med ca. 500 medlemmer. Foreningen fyller i år 125 år. Vi har egen hjemmeside og vi finnes også på Facebook. Der gis oversikt over aktivitetene til enhver tid.

Foreningens hovedaktivitet er leirdueskyting på to baner, Burmabanen i Vingrom og Flømyra ved Nordseterveien. Der vil du alltid finne noen å snakke med om jakt- og fiske. Vi holder på med bygging av en ny leirduene på Korsåsen. Det er alltid behov for nye engasjerte medlemmer som kan bidra med sin erfaring og kunnskaper.

Foreningen er Opplands største arrangør av jegerprøvekurs og driver med hundedressur og hundeutstilling. Vår skyte simulator er for tiden uten av drift, men det planlegges plass for den i prosjektert klubbhus på Korsåsen. Foreningen er også engasjert i ungdomsaktiviteter med fisking og ulike jaktformer. Vi ønsker nye medlemmer i alle aldre velkommen. Følg med på hjemmesiden eller ta kontakt.

Kontaktinformasjon: Svein-Harald Foss(styret) tlf. 928 64 295.

LØRDAGSKAFFE, Lillehammer Frivilligsentral

Lillehammer Frivilligsentral tilbyr «byens beste vafler» til en billig penge hver lørdag kl. 11:00-13:00.

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf. 992 69 600

e-post: post@lillehammer.frivilligsentral.no

ONSDAGSTREFFEN, Røde Kors

En sosial møteplass for seniorer som møtes for å ha det sosial. Servering av snitter, kaffe og vafler. Ulike kulturinnslag og enkel trim på Røde Korshuset. Ta kontakt for informasjon for tidspunkt.

Kontaktinformasjon: Berit Hoelseth tlf 916 42 491 eller Oline Dalen tlf 41580011

e-post: bhoelse@online.no oline.dalen@redcross.no Adresse: Anne Mourudsveg 10 G, 2615 Lillehammer

23

PENSJONISTFORENING, Fåberg

Fåberg pensjonistforening har jevnlig medlemsmøter en gang i måneden, bortsett fra sommermånedene. Tid og sted annonseres i GD, GD-kulturkalenderen samt ved sms. Innhold på møtene er underholdning, foredrag, loddsalg og bevertning. Av årlige tradisjoner har vi en dagstur i juni, en overnattingstur på høsten, kålfest i oktober og julemiddag i desember. Medlemmer betaler årlig kontingent. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Kontaktinformasjon: Ole Reidar Rønningen tlf. 930 39 897 e-post: or-roenn@online.no

PENSJONISTFORENING, Lillehammer

Lillehammer pensjonistforening har medlemsmøter på Lillehammer kirkesenter. Tid og sted annonseres i GD eller ta kontakt med leder. Innhold på møtene er aktuelle saker fra Pensjonistforbundet og andre, foredrag om ulike emner, underholdning/musikk, loddsalg og bevertning (snitter, kake, kaffe). Av årlige tradisjoner har vi to dagsturer og en overnattingstur. Medlemmer betaler årlig kontingent.

Kontaktinformasjon: Dag Erik Johansen tlf 482 47 471 e-post: dejohans@online.no

SJAKK, Lillehammer Schakselskap

Lillehammer Schakselskap har vært byens sjakklubb i over 100 år! Vi holder til sentralt i byen og har åpent flere dager i uka. Alle som vil spille sjakk er hjertelig velkomne. Vi har spillere i alle aldre og på alle nivåer. I tillegg til vanlige spillekvelder, holder vi også kurs for nybegynnere og viderekomne. Mer informasjon finner du på våre nettsider: www.lhsjakk.com

Kontaktinformasjon: Magne Lind tlf. 951 03 193 e-post: magnelind@hotmail.com

SENIORUKA

Den 1. oktober er FN’s internationale Eldredag. I Lillehammer har dette de senere år vært markert med ei «senioruke» i regi av Lillehammer kommune og Eldrerådet. Dette i et samarbeid med ulike organisasjoner, grupper, lag og foreninger. Programmet bygger på kulturelle innslag, aktiviteter, foredrag, og informasjoner om ulike tilbud og muligheter som finnes i kommunen. Nærmere informasjon om program og innhold vil foreligge på kommunens hjemmeside i løpet av august

Kontaktinformasjon: Lillehammer kommune, Servicetorget, tlf 61 10 70 00

24
SOSIALE MØTEPLASSER

SOSIALE MØTEPLASSER

SENIORKINO, Lillehammer kino

Seniorkino er første torsdag hver måned kl. 12.00.

Vi serverer kaffe og biteti fra kl. 11.45, alt er inkludert i kinobilletten. Vi har som regel to ulike filmer å velge blant. Det er annonse i GD lørdagen i forkant med info om hvilke filmer som går. For pris ta kontakt eller se på Lillehammer kino hjemmesider.

Kontaktinformasjon: Telefon: 468 23 497

Epost: kinoen@lillehammer.kommune.no

Facebook: www.facebook.com/lillehammerkino

Adresse: Kirkegaten 69, Serviceboks 114, 2626 Lillehammer

STRIKKEGRUPPE, Lillehammer Frivilligsentral

Dette er en åpen gruppe for alle som er glad i å strikke. Her kan du strikke det du vil, eller strikke til gode formål. Sentralen holder da garn.

Hver torsdag kl.10:30-13:00. Vi spiser formiddagsmat sammen, salg av lodd og utlodning.

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf 992 69 600 e-post: post@lillehammer.frivilligsentral.no

TREFFPUNKT, Lillehammer Frivilligsentral

Vil du snakke om litt mer enn vær og vind? Løselig samtale rundt aktuelle saker som engasjerer her og nå. Annen hver fredag kl. 11:00-13:00. Ingen påmelding

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf

post@lillehammer.frivilligsentral.no

TVERRKULTURELL HÅNDARBEIDSGRUPPE,

Ta med eget håndarbeid, eller få hjelp til å komme i gang. Utlån av symaskiner. Hver onsdag kl.17:00-19:30. Ingen påmelding. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf. 992 69 600 e-post: post@lillehammer.frivilligsentral.no

25
992
69 600 e-post:
Lillehammer Frivilligsentral
26 SOSIALE MØTEPLASSER
27 SOSIALE MØTEPLASSER

Meierigården er et tilbud for innbyggere i Lillehammer kommune. Vi har et særlig fokus og kompetanse på forebyggende og støttende arbeid for personer med demens, deres nettverk og pårørende.

På gateplan er det et fast arrangement hver dag klokken 12.00. Du kan også komme innom, kjøpe deg en kaffekopp eller en porsjon suppe, lese aviser eller slå av en prat i vår åpningstid mellom 1130-1430

I andre etasje finner du rådgivnings- og oppfølgingssenteret for personer med demens og deres pårørende. Her er det rom for de gode samtalene, eller for en stund i stillhet. Sammen med den enkelte, deres pårørende og nære nettverk utvikler vi dagaktivitetstilbud for personer med demens, helst så tidlig som mulig i en sykdomsutvikling.

Sammen snakker vi særlig om det du alltid har vært glad i å gjøre. Med litt tilrettelegging er det så mye vi kan få til sammen hjemme eller i nærmiljøet-du, dine venner, ditt nettverk eller dine tidligere arbeidskollegaer i samarbeid med oss.

Mange har behov for støttende og lyttende samtaler i et demensforløp, både den som er syk og de pårørende. Hos oss kan du få samtaler når du har behov for det. Dette er lavterskel samtaler hvor du står i sentrum, og kan komme med du har på hjertet. Vi er ansatte med god kompetanse, og har mange års erfaring på demensfeltet.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Wiesesgate 2C, 2609 Lillehammer

Tlf 948 60 053

Facebook: Meierigården Lillehammer kommune

Åpningstider på gateplan: Mandag – Fredag 11.30 – 14.30

28
Velkommen til
SOSIALE MØTEPLASSER
Meierigården!

MATPAKKEFELLESSKAP, Skårsetlia bo-og servicesenter

Ta med niste eller kjøp mat i kaféen. Kaffe og te kan kjøpes. Åpent for alle. Mandag til fredag kl.10:00

MIDDAG, Søre Ål Bo- og Servicesenter- Kafé Sør

På Kafe Sør serverer vi middag mandag -fredag fra kl.13.30-14.30. Alle er hjertelig velkomne.

Kontaktinformasjon: Kafé Sør tlf 489 51 845

MIDDAG, Horsters Kafè

Horsters Kafé er åpen for alle. Åpent hverdager kl. 9.00-16.30.

Hjemmelaget middag og bakst! Vi serverer middag frem til kl. 16:00. Velkommen til oss! Se vår hjemmeside: www.horsterscatering.no

Kontaktinformasjon: Hosters kafe tlf. 404 37 319 e-post: horsters@lipro.no

MIDDAG, Gartnerhagen Kafè

På Gartnerhagen Kafè har vi middagsservering mandag til fredag kl.13:30- 14:30. Vi har varierte menyer som skifter ukentlig og tilpasser etter ønske og behov for den enkelte. Alle er hjertelig velkomne. Ta kontakt ved spørsmål om priser.

Kontaktinformasjon: Gartnerhagen Kafe tlf. 947 822 39

MIDDAG, Skårsetlia Kafè

Vi har middagsservering kl.13:30- 14:30 mandag til fredag. Vi har varierte menyer som skifter ukentlig og tilpasser etter ønske og behov for den enkelte. Alle er hjertelig velkomne. Ta kontakt ved spørsmål om priser.

Kontaktinformasjon: Skårsetlia Kafe tlf. 948 765 53

29
SAMMEN MED ANDRE
SPISE

MAT FOR HJEMMEBOENDE, Lillehammer helsehus

Bor du hjemme og har problemer med å lage middag til deg selv, kan du få kjøpt og levert middag på døren. Lillehammer Helsehus kan tilby: Smakfulle, næringsrike og varierte middagsporsjoner laget på vårt kjøkken. Middagen er nedkjølt og sendes hjem til deg.

Middag kjøres ut fra vårt kjøkken 2 ganger i uken.

Kjøkkenet produserer 5 ulike middagsretter i uken, to fiskeretter og 3 kjøttretter. Ønsker du å bestille flere middagsporsjoner i uken, vil to av disse være av samme rett. Middagen er gasspakket og har holdbarhet inntil 8 dager fra pakkedato. Porsjonene er merket med holdbarhet, ingrediensliste og næringsinnhold.

Levering: Middagen leveres på faste leveringsdager som blir oppgitt ved bestilling.

Dersom du ikke er til stede ved levering må du sette ut kjølebag som kan kjøpes av oss eller du bruker din egen. Kjølebagen leveres ved førte levering. Matporsjonene anbefales ikke oppbevart utover en time i kjølebagen. Kjøleelementer som følger porsjonen, blir byttet ut.

Betaling: Faktura sendes deg en gang i måneden, etterskuddsvis.

Bestilling: For bestilling ring tildelingskontoret tlf. 61 10 78 48. For informasjon om matretter og pris kontakt kjøkkenet ved Lillehammer Helsehus tlf 61 10 78 80

30
SAMMEN MED ANDRE
SPISE

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Ulike kulturtilbud for eldre. Arrangeres i all hovedsak på byen bo- og servicesenter. Gratis og åpent for alle! Arrangementene gjøres kjent i alle tilgjengelige digitale kulturkalendre for Lillehammer

Kontaktinformasjon: Leder Kultur og fritid Maria Seines

e-post: maria.seines@lillehammer.kommune.no tlf 61 10 51 38

LILLEHAMMER OG ØYER SENIORTEATER

Er en aktivitetsgruppe for teaterinteresserte seniorer knyttet til Den kulturelle spaserstokken. Vi omfatter for tiden 17 seniorer med en gjennomsnittsalder på 75 år. Vi ønsker nye medlemmer velkommen og trenger alltid noen som kan lage kostymer, rekvisitter, til scenerigging og som har erfaring med sang og amatørteater. Det er alltid noe som foregår på, bak eller rundt scenen. Alle kan bidra på en eller annen måte.

Seniorteatret har ukentlige øvelser på dagtid på Tingberg i Øyer. Gruppen har som intensjon å øve inn et skuespill for offentlig framvisning årlig. Vi har i tillegg opptrådt på andre arrangementer for seniorer i Øyer og Lillehammer, blant annet på Rullatorfestivalen. I 2018 representerte vi Norge på nordisk seniorteaterfestival i Janderup, Danmark. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktinformasjon: Berit Louise Eskerud tlf. 974 09 099

e-post: beskerud@online.no

LILLEHAMMER SENIORKOR

Korets formål er å aktivisere sanginteresserte seniorer av begge kjønn slik at de sammen med likesinnede kan dyrke og utvikle sin interesse for sang i et godt og positivt miljø. Det sosiale fellesskapet skal alltid være viktig. Som aktivt medlem opptas alle sanginteresserte seniorer fra Lillehammer og omegn. Vi har korøvinger en gang i uka. For informasjon om tid og sted, ta kontakt.

Kontaktperson: Kjell Magne Aasen tlf. 415 69 555

e-post: bekje@online.no

31
SANG, MUSIKK OG UNDERHOLDNING

SANG, MUSIKK OG UNDERHOLDNING

LILLEHAMMER VETERANKORPS

Lillehammer Veterankorps ble stiftet i 1986, og teller i dag rundt 25 musikanter i alderen 26 til 82 år. Vi øver en gang i uken, marsjerer i gata og har det trivelig sammen. Vi ønsker både menn og kvinner hjertelig velkomne til å bli med oss å spille. Har du ikke spilt på noen år? Ingen fare, gamle kunster kan børstes støv av! Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktinformasjon: Jonny Slåen tlf. 995 33 209 e-post: veterankorpslillehammer@gmail.com

Mannskoret Klang har en ubrutt sangtradisjon siden 1905. Koret har alle disse årene vært en betydelig kulturbærer i Lillehammer og omegn. Koret ser det som en viktig oppgave å formidle mannskorsang basert på årelang musikktradisjon. Vi ønsker alle sangglade kandidater velkommen til å bli med i et hyggelig og inspirerende sangermiljø. Besøk gjerne vår side for mer informasjon kontaktpersoner og for å bli med. www.mannskoretklang.no

Kontaktinformasjon:

Se nettsiden og trykk på kontakter: www.mannskoretklang.no/kontakter/

VINGNES MUSIKKFORENING

Vingnes musikkforening ble stiftet i 1888. Vi en sosial gjeng på 8-10 stykker som møtes hver onsdagskveld på Vingartun for å spille og skravle. Ta kontakt hvis du er interessert i å være med.

Kontaktinformasjon: Per Arne Paulsen tlf. 917 47 846 E-post: perpau@frisurf.no

VINGROM SENIORKOR

Vingrom seniorkor er et aktivitetstilbud for alle sangglade med formiddagsfri på onsdager. Vi møtes på Sanghuset i Vingrom. Hver øvelse inneholder: Oppvarming og sangteknikk, med vekt på holdning, pust, avspenning og god stemmebruk. Vi har en felles matpause med medbrakt niste og servert kaffe/te.

Vi synger et variert program som vi gjerne deler med våre medmennesker- på egne konserter av forskjellig slag. Vi besøker gjerne Lillehammer helsehus og instiusjoner og vi er et nært samarbeid med Vingrom barnehage og synger sammen med dem. Vi har motto: Glad sang i trivelig miljø. Ta kontakt hvis du vil være med.

Kontaktinformasjon: Gerd Rindal (dirigent) tlf. 909 48 051

e-post: gerinda@online.no og inger.reistad@gmail.com

32
MANNSKORET KLANG

BESTILLINGSRUTER LILLEHAMMER, Innlandstrafikk

Det er bestillingsruter både i Lillehammer og Saksumdal. Se rutetabell og priser: https://www.innlandstrafikk.no/reise/rutetabeller

Bestillingsruter Lillehammer: søk linje 5005

Bestillingsruter Saksumsdal: søk linje 5006

Disse rutene kjøres av drosje til egne kollektivpriser, og rabatter for honnør. Det betyr at en vanlig taxi eller en maxi-taxi med skiltet «bestillingsrute» henter deg. De kjører faste tider, men må bestilles i forkant. OBS!

Bestillingsrutene i Lillehammer kjører deg kun til og fra Lillehammer sentrum eller sykehuset.

Bestillingsrutene i Saksumdal kjører deg mellom Lillehammer og Saksumdal.

Slik bestiller du:

1. Ring Lillehammer Taxi tlf 06565 senest en-to timer før avgang. Oppgi henteadresse og hvor du skal. Returreise kan også bestilles ombord i bilen.

2. Du blir hentet på den oppgitte henteadressen til avtalt tid. OBS! Avbestilling av tur må skje senest en time før avgang. Ved manglende oppmøte blir du ilagt gebyr på 50kr.

KIRKESKYSS

SERVICEBUSS, Innlandstrafikk

Servicebussen (Linje B8) Skårsetlia- Søre Ål, kjører innom Gartnerhagen Bo og Servicesenter, sentrum og Strandtorget. Bussen kjører en gang i timen, mandag til lørdag, mellom kl. 09:00 og 15:00. For informasjon om billetter og priser eller rutetider ta kontakt

Kontaktinformasjon: Kundesenter Innlandstrafikk: tlf 02040 https://www.innlandstrafikk.no/reise/rutetabeller

33
Lillehammer Kirke: ring søndag kl. 10.00-10.20 tlf. 979 91 323 Søre Ål Kirke: ring tlf 61 25 41 91
TRANSPORT

KIRKENS BESØKSTJENESTE

Vi ønsker å legge til rette for kontakt med menigheten også når livet gir begrensninger i å delta i våre sammenhenger. Derfor ønsker vi å starte opp besøkstjeneste i regi av menighetene i Lillehammer.

Ønsker du besøk? Besøkstjenesten er en del av menighetenes diakonale tjeneste. Vi oppfordrer enhver som ønsker besøk eller være besøker, om å ta kontakt med

Diakon Solbjørg Skruklien, tlf. 97991322, e-post: ss775@kirken.no eller Lillehammer kirkekontor: tlf. 97991301/ 61270888

e-post: post.lillehammer@kirken.no

KIRKENS SOS

Noen som ringer tenker på å ta sitt eget liv, andre er usikre, ensomme eller redde. Noen trenger bare å slå av en prat. Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. Du kan ringe, sende en melding som sms eller chat, se nettsiden: https://www.kirkens-sos.no/

Kirkens SOS telefon: 22 40 00 40

Bekymringstelefonen: 948 56 004

Økonomitelefonen: 22 42 73 00

PENSJONISTFORBUNDET

Gode råd for dårlig råd. Sliter du med dårlig råd? Sparing i fond eller bank? Hva må jeg tenke på hvis jeg skal være kausjonist? Hva kan jeg gi som forskudd på arv? Spørsmålene er mange og Pensjonistforbundets økonomitelefon kan hjelpe deg. Rådgivingstelefonen er åpen alle virkedager fra klokken 10 til 14(med unntak av juli måned). https://pensjonistforbundet.no/side/79-okonomitelefonen

VERN FOR ELDRE

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter. Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00. http://www.vernforeldre.no/

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196

34
TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Notater: Dato:__________

Navn på ansatt:__________________________________

Telefonnr:___________________________________

Avtale:________________________________________

35
TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? KONTAKTINFORMASJON TIL LILLEHAMMER KOMMUNE
36