Vouwfolder schooljaar 21-22

Page 1

Ronny, 60 jaar Toen ik 49 jaar was, ging ik terug naar school. Ik wou het rapport van mijn dochter kunnen lezen. Nu kan ik ook zelf formulieren invullen, QR-codes scannen of een brief van de verzekering lezen.

Het rapport lezen van je kind, betalen met je telefoon of papieren invullen voor je werk? Dat (en nog veel meer) kan je leren bij Ligo. Je leert stap voor stap, in je eigen tempo. Samen vergroten we jouw kansen. De meeste cursisten moeten niet betalen. We bespreken vooraf jouw situatie. HOE INSCHRIJVEN? Contacteer ons. We maken eerst een afspraak voor een gesprek. Wat heb je nodig? Wat wil je leren? Samen zoeken we de juiste cursus voor jou.

VU: Inge Schuurmans, Turnhoutsebaan 186, 2140 Borgerhout 434.020.857 · RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen Foto’s © Lies Engelen

03 230 22 33 www.ligo.be/antwerpen

Leren Verbinden Versterken

Scan de QR-code om naar onze website te gaan:

Kom langs: Turnhoutsebaan 186 • 2140 Borgerhout Minderbroedersrui 26 • 2000 Antwerpen Sint-Katelijnevest 54 • 2000 Antwerpen Desguinlei 33 • 2018 Antwerpen Uitbreidingstraat 584 • 2600 Berchem Bredabaan 190/192 • 2170 Merksem Wist je dat ... we ook les geven in Kapellen?

Cursussen voor volwassenen


Mehdi, 31 jaar Ik ben leergierig. Ik wil beter leren werken met de computer om een job te zoeken of een afspraak te maken. En beter rekenen.

Tirhas, 29 jaar Ik wil goed Nederlands kunnen om mijn kinderen te helpen met hun huiswerk. Wat ik nog wil leren? Internetbankieren. Het is makkelijk als je dat kan.

Ezatullah, 21 jaar

Evelyne, 35 jaar

Vroeger wist ik niet wat ik moest doen aan de ticketautomaat, maar nu wel.

Ik heb cursussen rekenen en taal gevolgd. Via Ligo kon ik als vrijwilliger in een rusthuis gaan werken. Nu werk ik als zorgkundige! Ik geloof meer in mezelf. Mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.