Cursistbrochure schooljaar 21-22

Page 1

Open School heeft een nieuwe naam: welkom bij Ligo Antwerpen!

Cursusaanbod

schooljaar 2021 - 2022

Leren • Verbinden • Versterken


Het rapport lezen van je kind, betalen met je telefoon of papieren invullen voor je werk? Dat (en nog veel meer) kan je leren bij Ligo Antwerpen. Je leert stap voor stap, in je eigen tempo. Samen vergroten we jouw kansen. In deze folder ontdek je onze cursussen vanaf september 2021.

IK HELP MIJN KIND Leer je kind beter helpen, thuis en op school:   • Werken met Smartschool of Bingel  • Contact houden met de school of leraar van je kind  • Afspraken maken met je kind, bijvoorbeeld over gamen of smartphone  • Een leuke uitstap plannen

PAPIEREN EN BANKIEREN Hoe betaal je met je telefoon? Wat is Doccle? Hoe kan je veilig online formulieren invullen?  Deze cursus helpt je op weg om online je administratie te doen, op je smartphone of op de computer.

STERK NAAR WERK Wil je graag werken, maar weet je niet wat je wil en kan? Of voel je je onzeker bij een sollicitatiegesprek?  In deze cursus oefenen we samen op het solliciteren. Zo leer je wat je talenten zijn en krijg je meer zelfvertrouwen. Je leert beter werken met je smartphone en met de computer. Je leert ook afspraken maken, bijvoorbeeld met VDAB.


VCA: VOORBEREIDING EXAMEN Heb je een VCA-attest nodig voor je werk? Wij bereiden je voor op het examen.

RIJBEWIJS Wil je graag je rijbewijs B halen? Vind je het moeilijk om zelf de verkeersregels te leren? Volg onze cursus rijbewijs. We leren samen de verkeersregels in eenvoudige taal en oefenen veel. Na de cursus doe je een vertraagd theorie-examen.

VERSTERK JEZELF Voel je je soms onzeker? Heb je vaak stress? Vind je het moeilijk om neen te zeggen? We werken samen aan je veerkracht en je zelfbeeld. Je ontdekt wat je nog graag zou leren en wat je nodig hebt om sterker te worden.

SAMEN STERKER IN DE WERELD Er gebeurt veel in de wereld. Elke dag is er nieuws. Maar waar vind je de juiste informatie?  Je werkt in deze cursus rond thema’s die je samen kiest in de klas, bijvoorbeeld:  • Wat is gezond leven? • Hoe gebruik je het openbaar vervoer? • Hoe leef je milieubewust?


STARTEN MET COMPUTER, SMARTPHONE OF TABLET Je leert waar je je computer, smartphone of tablet elke dag voor kan gebruiken. We werken stap voor stap. • Hoe werkt een computer: aan- en uitzetten, het toetsenbord, de muis, … • Informatie opzoeken met je smartphone • Een e-mail, sms of WhatsApp-bericht versturen • Apps gebruiken op je tablet • Een foto bewaren en terugvinden

VERDER GAAN MET COMPUTER, SMARTPHONE OF TABLET Kan je al een beetje met de computer werken? Of wil je meer kunnen doen met je tablet of smartphone? We bekijken samen wat je wil leren: • Basiskennis herhalen: e-mail, internet, apps • Je administratie online doen: afspraken maken en betaling doen, tax-on-web, je dossier bij je ziekenfonds, ... • Een uitstap plannen, iets (ver)kopen, muziek afspelen, foto’s bewerken, sociale media • Je computer virusvrij en op orde houden

Wist je dat ... ... we ook les geven in Kapellen, overdag en ‘s avonds? Je kan er leren werken met een computer of smartphone, je Nederlands opfrissen (spelling, grammatica, een e-mail schrijven) of beter leren rekenen. Je kan ook samen verhalen lezen of meer leren over gezond leven.


BETER LEREN REKENEN 1+1=2, dat weten we allemaal. Maar grotere sommen maken, % berekenen bij de solden of je kinderen helpen met hun huiswerk… dat is al wat moeilijker! • Leer beter (hoofd)rekenen, plus, min, delen, vermenigvuldigen • Berekenen van oppervlakte, inhoud, procenten, … • Eenvoudige vraagstukken oplossen

WISKUNDE Rekenen dat lukt je wel, maar weet je hoe je begint aan 8x3+(6-1)? In de cursus wiskunde krijg je vraagstukken, meetkunde en algebra. We bepalen eerst je niveau en bekijken samen welke cursus goed is voor jou. Je werkt individueel en in groep.

PROFESSIONEEL REKENEN Als je wil starten met een opleiding bij VDAB of als je ergens wil solliciteren, moet je vaak een examen doen. Na deze cursus ben je beter voorbereid. • Hoofdrekenen, cijferen, werken met procenten • Omtrek en oppervlakte berekenen • Ruimtelijk inzicht verbeteren • Vraagstukken oplossen • Probleemoplossend denken


BETER LEZEN EN SCHRIJVEN Vind je lezen en schrijven soms moeilijk? Leer bij ons zelf je plan trekken! • Begrijpen wat je leest • Korte briefjes schrijven of een WhatsApp-bericht sturen • Weten wat je moet doen met je papieren

CREATIEF SCHRIJVEN Hou jij van schrijven maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Kom dan naar de cursus Creatief Schrijven. Je krijgt tips en wij helpen jou om je ideeën op papier te zetten.

NEDERLANDS OPFRISSEN Individueel je Nederlands verbeteren en ook in groep nieuwe dingen leren: • Vlotte zinnen schrijven, zonder fouten • Werkwoorden, nieuwe spelling, moeilijke woorden oefenen • Een brief of e-mail schrijven of typen • Een moeilijke tekst lezen en begrijpen

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Inschrijven voor onze cursussen NT2 doe je bij Atlas of een Agentschap Integratie & Inburgering. www.atlas-antwerpen.be www.integratie-inburgering.be


Praktische info Inschrijven voor een cursus? Contacteer ons. We maken meestal eerst een afspraak voor een gesprek. Wat heb je nodig? Wat wil je leren? Samen zoeken we de juiste cursus voor jou. 03 230 22 33 www.ligo.be/antwerpen Voor wie? Je bent een Nederlandstalige of anderstalige volwassene. Je hebt geen diploma secundair onderwijs. Je wil graag iets bijleren: voor je werk, voor je kinderen of voor jezelf. Hoeveel kost het? De meeste cursisten moeten niet betalen. We bespreken vooraf jouw situatie.

VANAF JANUARI 2022 FRANS OF ENGELS: DE EERSTE STAPPEN Ken je nog geen Frans of Engels? Dan kan je bij ons je eerste woordjes en handige zinnetjes leren. Deze cursus is er voor wie nog niet veel ervaring heeft met het leren of spreken van een andere taal.

LEESATELIER Je leest graag, maar thuis een boek lezen komt er niet van. Samen lukt het wel! We lezen verhalen, gedichten en stukjes uit boeken. We vertellen elkaar ook wat we er van vinden. Zo ontdek je wat je leuk vindt.


Inschrijven voor een cursus? Bel ons: 03 230 22 33 Mail ons: info@ligo-antwerpen.be Kom langs: Turnhoutsebaan 186 – 2140 Borgerhout Minderbroedersrui 26 – 2000 Antwerpen Sint-Katelijnevest 54 – 2000 Antwerpen Desguinlei 33 – 2018 Antwerpen Uitbreidingstraat 584 – 2600 Berchem Bredabaan 190/192 – 2170 Merksem Antwerpsesteenweg 51 – 2950 Kapellen (na afspraak) Meer info: www.ligo.be/antwerpen

Foto’s:

Lies Engelen

Verantwoordelijke uitgever: Inge Schuurmans, Turnhoutsebaan 186, 2140 Borgerhout 434.020.857 – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Leren Verbinden Versterken


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.