Samen werken aan geletterdheid: brochure voor partners

Page 1

Door Ligo sta ik sterker in mijn schoenen. Ik voel me heel fier. En mijn zoon is ook trots op mij.” Evelyne

Leren · Verbinden · Versterken

Samen werken aan

geletterdheid Ligo is dé leerpartner voor laaggeletterde volwassenen. In deze brochure ontdek je waar Ligo voor staat. Je maakt kennis met enkele samenwerkingen tussen Ligo en andere organisaties. Je vindt ook informatie over de werking van Ligo in jouw regio.


Samen werken aan geletterdheid. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? 1 op 7 Wist je dat 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen* onvoldoende geletterd is om mee te kunnen? Onze maatschappij stelt steeds hogere eisen: bijblijven op het werk, facturen van gas en elektriciteit controleren, solliciteren voor een job, informatie zoeken op het internet, de kinderen helpen met hun huiswerk en ze volgen via Smartschool, online bankieren, prijzen vergelijken, formulieren invullen, … Voor heel wat volwassenen is dat absoluut niet vanzelfsprekend. Deze volwassenen versterken, daar zet Ligo op in. We ondersteunen hen bij het vergroten van hun kansen als ouder, als burger, als werknemer. * Bron: PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Volwassenen = alle 16- tot 65- jarigen die in Vlaanderen wonen.

2

“ “

Als je Nederlands spreekt, wordt alles makkelijker. Vroeger wist ik niet wat ik moest doen aan een automaat, maar nu wel. Ik krijg veel hulp, maar ik wil het ook zelf kunnen.” Ezatullah Ik volgde een cursus Budgetteren. En daar leerde ik nadenken over alles wat ik uitgaf. Nu vergelijk ik op voorhand prijzen op het internet. En een factuur controleer ik helemaal. Of ik vraag uitleg als iets niet duidelijk is.” Pegie

Nu kan ik mijn kinderen volgen via Smartschool. Dit leerde ik bij Ligo. Ik krijg een sms als er nieuwe resultaten zijn en ik weet hoe ik naar de punten kan kijken. Ik kan nu ook beter volgen wat er allemaal gebeurt op de school en wat mijn kinderen er leren.” Cindy


Leren · Verbinden · Versterken Samen met partners kan Ligo laaggeletterde volwassenen bereiken Hun dagelijkse leven speelt zich af op vele plekken: een beroepsopleiding of werkvloer, de school van de kinderen, een inburgeringstraject of een lokale armoedevereniging, … Dat zijn ideale settings om aan geletterdheid te werken.

We leren niet alleen de woorden die we nodig hebben. We leren ook hoe we de bus kunnen nemen naar ons werk.” Naima

Samen met partners werkt Ligo aan geletterdheid Zo leren we van elkaar.

Samen met partners maakt Ligo een aanbod op maat We stemmen af over een goede doorverwijzing naar het open aanbod van Ligo, we zetten samen specifiek aanbod op, of een combinatie. We vertrekken vanuit wat ons doelpubliek nodig heeft: helpen bij huiswerk van de kinderen, busuren opzoeken, een rijbewijs halen, online tools kunnen gebruiken voor het werk.

Als je zelf naar school gaat, kan je Nederlands praten met de leraar van de kinderen, of in de winkel. En het helpt om werk te vinden. Wat ik nog wil leren? Internetbankieren. Het is makkelijk als je dat kan.” Tirhas

Als geletterdheidscoach (G-coach) bij een organisatie kom je erg dicht bij cursisten en hun begeleiders. Je bent er dan een brugfiguur: je herformuleert wat een instructeur zegt voor een cursist, maar ook omgekeerd. Win-win dus.” Kato van Ligo

Een aantal maanden geleden kende ik niets van de computer. Nu voel ik me zeker genoeg om aan de opleiding Logistiek Assistent te beginnen. Ik zoek nu ook vacatures op internet en solliciteer per e-mail.” Martine

3


Enkele concrete samenwerkingen met Ligo Schoolbabbels voor ouders Een schoolrapport interpreteren, met de zorgcoördinator gaan praten of Smartschool opvolgen. Dat is niet voor alle ouders evident. Daarom werkt Ligo ook met ouders en schoolteams, op hun eigen school. Onze missie: alle ouders betrekken bij het schoolgebeuren.

Anderstalige ouders komen hier om de 2 weken samen. Ze leren bij over het reilen en zeilen op school, over diensten of vrijetijdsactiviteiten. We verkennen samen de digitale platformen van de school: van Google Meet voor het oudercontact tot Facebook. Het Nederlands van de cursisten gaat er mee op vooruit. Er is een nauwe samenwerking met de stad, brugfiguren en de schooldirectie. De zorgcoördinator komt regelmatig mee ‘schoolbabbelen’.” Sofie en Lieselot van Ligo

4

“ “ “

Alles is leuk: een beetje Nederlands leren, de papieren van de school begrijpen, de andere mama’s leren kennen!” Rachida Tof om te zien hoe de ouders veel opener zijn geworden.” zorgjuf Els Je moet de ouders kunnen uitleggen waarom op tijd komen belangrijk is, hoe we omgaan met sportlessen, hoe een schoolreis verloopt, … De ervaring van Ligo met laaggeletterde volwassenen biedt ook handvaten voor klare taal. De schoolbabbels hebben een niet te onderschatten sociale functie. Zo zie je ouders die elkaar onderling helpen met papieren vertalen en invullen. Of wat dacht je van een groep mama’s die elkaar leren autorijden! We staan zelf soms versteld tot wat de schoolbabbels uiteindelijk leiden.” Bren, medewerker bij Huis van het Welzijn in Harelbeke


Vlimpers in de vingers Vlaamse overheidsbedrijven werken met een online HR Management-systeem: Vlimpers. Eenvoudig voor mensen met een administratieve job, een obstakel voor mensen met amper computerervaring. Ligo begeleidt werknemers op maat, op de werkvloer. Dat gaat van een computer aanzetten tot verlof aanvragen in Vlimpers. Ook teamleiders zijn welkom in de leermomenten. Zo krijgen ze meer inzicht in wat de obstakels voor hun teamleden precies zijn. Dat helpt om die obstakels in de praktijk te overwinnen.

De leraar legt alles op een rustige manier uit: dat geeft vertrouwen. Ik vind de opleiding superleuk, het werkt zelfs een beetje verslavend. Ik ben dankbaar voor deze mooie kans. Zowel op het werk als privé is het toch belangrijk om mee te zijn met de technologie.” Anne

Het is interessant om de cursisten te kunnen begeleiden in hun werkomgeving. We werken enerzijds rond toepassingen die de deelnemers nodig hebben voor hun werk. Daarnaast gaan we in op hun specifieke leervragen. Door precies te oefenen wat cursisten nodig hebben, zijn ze erg gemotiveerd. Ze leren zelfs meer bij dan strikt genomen nodig is.” Veerle van Ligo

De leraren van Ligo deden eerst een intake om na te gaan wat onze werknemers precies nodig hadden. Op basis daarvan werd een traject uitgestippeld, helemaal op maat. Super!” Lobke, medewerker bij de Vlaamse overheid

5


De Brug verbindt De Brug is een samenwerkingsproject tussen Ligo Kempen en ISOM (Intergemeentelijke samenwerking OCMW’s Midden-Kempen). De doelstelling van het project is mensen uit hun sociaal isolement halen en hen helpen om sterkere burgers te worden.

Cursisten geven aan waaraan ze willen werken: een factuur betalen, leren fietsen, gezond koken, Nederlands praten, een treinabonnement aanvragen, … Wij zien als leraar ook kansen om te werken aan budgetbeheer, opvoedingsvragen, betere communicatie, ... En we verweven in ons aanbod vragen van de maatschappelijk werker en de trajectbegeleider. Dat gaat meestal over afspraken maken, dagbesteding, mobiliteit, … Door die leervragen te verbinden, kunnen we cursisten versterken op allerlei domeinen. Zo kunnen ze ook verder doorstromen, naar vrijwilligerswerk bijvoorbeeld.” Pieter en Lies van Ligo

De communicatie met cliënten verloopt vlotter. Dankzij de leraars kunnen we de progressie van een cliënt beter opvolgen.” een trajectbegeleider

6

En wat zeggen cursisten van De Brug?

“ “ “

Nu durf ik meer Nederlands te praten en ik vind het fijn om zo meer contact te maken met andere mensen.” Ik leerde om op te zoeken waar en wanneer ik een bus kan nemen. Zo geraak ik op veel meer plaatsen.” Ik durf nu veel meer te vragen aan de werkers op het OCMW en zo kunnen zij me veel beter helpen.”


Samenwerken met Ligo Antwerpen Ligo, Centrum voor Basiseducatie Antwerpen wil laaggeletterde, kortgeschoolde volwassenen helpen om op een duurzame manier aansluiting te (blijven) vinden bij onze samenleving: in een beroepsopleiding, op het werk, in hun buurt of op de school van hun kinderen. Om dat te doen, zetten wij al jaren bewust in op samenwerking met vele organisaties in onze regio. In overleg met de partner maken we een aanbod op maat of verwijzen we door naar ons open aanbod. Binnen onze doelgroep focussen we op werkzoekenden, werkenden, ouders en mensen in armoede. We vertrekken van hun leervragen en werken samen aan digitale, numerieke, taalen sociale vaardigheden. Leren, verbinden, versterken. Daar gaan we voor!

Ligo Antwerpen in cijfers: 35 jaar ervaring 350 medewerkers 7000 cursisten van 130 nationaliteiten meer dan 100 samenwerkingspartners

Inge Schuurmans Directeur Ligo Antwerpen

Ligo Antwerpen is actief in alle districten van de stad Antwerpen én in de ruimere regio: Zwijndrecht, Mortsel, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, Schoten, Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Kalmthout en Essen. 7


Aanbod in samenwerking met partners Zijn er in je organisatie medewerkers, cliënten, vrijwilligers, … zonder diploma secundair onderwijs die het moeilijk hebben met het invullen van (digitale) formulieren, met eenvoudige rekenopdrachten of met vlot communiceren? Lopen ze aan tegen drempels zoals het behalen van een VCA-attest of theoretisch rijbewijs, een sollicitatiegesprek of een toelatingsproef voor een opleiding? Ligo Antwerpen is er om hen te versterken. We kunnen ook met jouw organisatie een samenwerking op poten zetten. We geven het cursusaanbod samen vorm, volledig op maat van jouw doelgroep. De lessen kunnen in jouw organisatie doorgaan (in een leslokaal of op de werk- of opleidingsvloer) of op onze eigen locaties in Antwerpen en Kapellen. We vertrekken van de reële context van de cursisten.

8

Een aantal praktijkvoorbeelden ter inspiratie: • Een aanbod op de werkvloer voor medewerkers van de groendienst en de straatvegers (met Stad Antwerpen) • Een traject voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ernstige welzijnsproblemen, waarin gewerkt wordt aan basisvaardigheden en arbeidsattitudes. Cursisten krijgen zo meer zicht op hun eigen talenten en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt (met VDAB, Filet Divers) • Jonge anderstalige nieuwkomers die een OKAN-traject afronden, klaarstomen voor een beroepsopleiding of eerste werkervaring (met OKAN-scholen, CVO’s, VDAB, Buurtsport en Atlas) • Een aanbod op de opleidingsvloer voor cursisten in een beroepsopleiding zoals schilder, huishoudhulp of koken (met verschillende CVO’s) • Functionele rekenlessen in de vooropleidingen elektriciteit en lassen bij Steunpunt Tewerkstelling • Ouders versterken op de school van hun kinderen of in de Huizen van het Kind: leren werken met Smartschool, communiceren met de school of kinderopvang, mogelijkheden verkennen voor vrijetijdsactiviteiten • De sociale vaardigheden van mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie versterken in samenwerking (met wijkgezondheidscentrum ’t Spoor)


• Digitale ondersteuning bieden in de webpunten van de Stad Antwerpen • Startaanbod ICT voor bewoners van de gemeente Mortsel (met dienst Welzijn) • Cursisten toeleiden naar en ondersteunen bij vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld maaltijdbediening in een woonzorgcentrum of onthaal in het Red Star Linemuseum • Cursisten opleiden tot aspirant-trainer, samen met Beerschot Atletiek

Vragen over een samenwerking of een idee voor een nieuw partnerschap? Neem contact op met Inge Schuurmans: inge.schuurmans@ligo-antwerpen.be 0472 39 99 27

9


Doorverwijzen naar Ligo Antwerpen Je kan laaggeletterde volwassenen ook doorverwijzen naar Ligo Antwerpen. We vertrekken steeds vanuit de leervragen en doelstellingen van cursisten. We werken stap voor stap aan hun basisvaardigheden. In elke cursus zetten we in op digitale, numerieke, taal- én sociale vaardigheden. Samen vergroten we de kansen van onze cursisten in de samenleving.

Geboren in Kalmthout of in Bagdad? We richten ons zowel op anderstaligen als op Nederlandstaligen. Nieuwkomers komen terecht in onze lessen NT2 of Alfa NT2, via Atlas of de contactpunten van Integratie en Inburgering in Mortsel, Schoten en Kapellen. Wie voldoende Nederlands begrijpt om een andere les te volgen (minstens niveau 1.2 behaald), kan zich rechtstreeks bij ons inschrijven voor een cursus uit ons open aanbod. We maken eerst een afspraak voor een gesprek en zoeken samen de juiste cursus. Dit cursusaanbod vind je ook op

www.ligo.be/antwerpen

10


• STARTEN MET COMPUTER, SMARTPHONE OF TABLET Leren werken met een computer, een e-mail of WhatsApp-bericht versturen, apps gebruiken, … • VERDER GAAN MET COMPUTER, SMARTPHONE OF TABLET Basiskennis herhalen (e-mail, internet, apps), online administratie, de computer virusvrij houden, … • BETER LEZEN EN SCHRIJVEN Begrijpen wat je leest, korte briefjes schrijven, een WhatsApp-bericht sturen, weten wat je moet doen met je papieren, … • NEDERLANDS OPFRISSEN Individueel en in groep je Nederlands verbeteren: zonder fouten schrijven, een e-mail schrijven, een moeilijkere brief lezen en begrijpen, … • CREATIEF SCHRIJVEN Voor wie zijn ideeën niet op papier krijgt. We schrijven een gedicht, verhaal of herinnering. • LEESATELIER Samen verhalen, gedichten en stukjes uit boeken lezen.

• FRANS OF ENGELS: DE EERSTE STAPPEN Voor wie nog geen Frans of Engels kent en weinig ervaring heeft met het leren of spreken van een andere taal. • BETER LEREN REKENEN Beter leren (hoofd)rekenen, berekenen van oppervlakte, inhoud of procenten, eenvoudige vraagstukken oplossen. • WISKUNDE Rekenen tot niveau 1ste graad secundair onderwijs: vraagstukken, meetkunde en algebra. We bepalen altijd eerst het niveau van de cursist en bekijken welke cursus daarbij aansluit. • PROFESSIONEEL REKENEN Voorbereiding op een opleiding of een examen (sollicitatie, werk): hoofdrekenen, omtrek en oppervlakte, ruimtelijk inzicht, vraagstukken, probleemoplossend denken. • SAMEN STERKER IN DE WERELD Versterkende cursus waarbij de thema’s samen worden gekozen: het nieuws, gezondheid, milieu, openbaar vervoer, …

11


• STERK NAAR WERK Voorbereiding op werk zoeken en werken: talenten, zelfvertrouwen, solliciteren, werken met smartphone en computer, afspraken maken.

• RIJBEWIJS We leren samen de verkeersregels in eenvoudige taal en oefenen veel. Na de cursus doe je een vertraagd theorie-examen voor rijbewijs B.

• IK HELP MIJN KIND Leer je kind beter helpen, thuis en op school: Smartschool, communiceren met de juf, afspraken maken met je kind.

• VCA: VOORBEREIDING EXAMEN Heb je een VCA-attest nodig voor je werk? Wij bereiden je voor op het examen.

• PAPIEREN EN BANKIEREN Hoe betaal je met je telefoon? Wat is Doccle? Hoe kan je veilig (online) formulieren invullen? • VERSTERK JEZELF We werken samen aan je veerkracht en je zelfbeeld. Je ontdekt wat je nog graag zou leren en wat je nodig hebt om sterker te worden.

12

• NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN (NT2) Inschrijven voor de lessen Nederlands voor anderstaligen (NT2 en Alfa NT2) gebeurt steeds bij een contactpunt van Integratie & Inburgering. Zij doen een intakegesprek en zoeken de meest geschikte school en cursus voor elke kandidaat-cursist. www.atlas-antwerpen.be www.integratie-inburgering.be


Laaggeletterde volwassenen bereiken in de buurt via de Open Leersalons Heel wat mensen uit onze doelgroep weten niet dat we bestaan of dat zij (gratis) bij ons terecht kunnen. Om hen op een laagdrempelige manier te bereiken en bedienen, willen we nog meer buurtgericht gaan werken. In 2021 startten we met Open Leersalons, waar buurtbewoners terecht kunnen met specifieke, individuele leervragen: een formulier invullen, online een afspraak maken, een CV opstellen... Er worden lokaal ook infosessies en korte cursussen georganiseerd, of er kan doorverwezen worden naar ons reguliere aanbod. Er zijn nu Open Leersalons in Kapellen, Brasschaat, Kalmthout. Mortsel, Borgerhout, Deurne, Antwerpen-Noord en op het Kiel.

13


WERKINGSGEBIED

14


Leren Verbinden Versterken

Praktische informatie • Ligo is er voor Nederlandstalige of anderstalige volwassenen zonder diploma secundair onderwijs. • Verwijs je kandidaat-cursisten door naar ons open cursusaanbod? Tijdens een intakegesprek bekijken we met elke cursist wat hij of zij nodig heeft en wil leren én welk aanbod daar het best bij past. • De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld. Er zijn een paar uitzonderingen. We bespreken de situatie met de cursist en/of de samenwerkingspartner. We vragen een bijdrage voor kopiekosten en eventuele handboeken.

15


Ligo Antwerpen Turnhoutsebaan 186 2140 Borgerhout 03 230 22 33 info@ligo-antwerpen.be www.ligo.be/antwerpen ligoantwerpen

Zie jij kansen om laaggeletterde volwassenen sterker te maken, samen met Ligo? Wil je een verkennend gesprek of meer informatie? Contacteer Ligo, Centrum voor Basiseducatie Antwerpen

VU: Inge Schuurmans, Turnhoutsebaan 186, 2140 Borgerhout · 434.020.857 – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen • Foto’s: Lies Engelen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.