__MAIN_TEXT__

Page 1

LIETUVIŠKI DOKUMENTINIAI FILMAI LITHUANIAN DOCUMENTARY FILMS 74

2018–2019


LIETUVIŠKI DOKUMENTINIAI FILMAI LITHUANIAN DOCUMENTARY FILMS 2018–2019

1


© LIETUVOS KINO CENTRAS / LITHUANIAN FILM CENTRE www.lkc.lt

VILNIUS, 2019 ISSN 2538-9335

REDAKTORIAI / EDITORIAL TEAM Virginija Bračiulytė Justinas Šuliokas Dalia Nakutytė

GRAFIKOS DIZAINERĖ / GRAPHIC DESIGNER Dovilė Alseikaitė

Printed by

www.kopa.eu

Leidinys sudarytas remiantis prodiuserių pateikta informacija The publication is based on information provided by the producers Viršelyje panaudoti kadrai iš filmų „100 metų kartu“ (rež. Edita Kabaraitė) ir „Animus Animalis (istorija apie žmones, žvėris ir daiktus)“ (rež. Aistė Žegulytė) Cover: stills from 100 Years Together (dir. Edita Kabaraitė) and Animus Animalis (a story about People, Animals and Things) (dir. Aistė Žegulytė)

2


TURINYS / CONTENTS Gaminami filmai / Films in Production .............................................................................. 5 Baigti filmai / Completed Films ......................................................................................... 21

Kino industrijos gidas / Film Industry Guide: Faktai ir statistika / Facts and Figures ...................................................................................... 58 Pelno mokesčio lengvata / Film Tax Incentive ...................................................................... 60 Festivaliai ir industrijai skirti renginiai / Festivals and Industry Events ............................ 62 Prodiuserių bendrovės / Production Companies ................................................................. 69 Naudingi kontaktai / Useful Contacts ................................................................................... 72

3


Kadras iš filmo „Šuolis“ (rež. Giedrė Žickytė) Still from The Jump (dir. Giedrė Žickytė)

4


GAMINAMI FILMAI FILMS IN PRODUCTION

5


GAMINAMI FILMAI / FILMS IN PRODUCTION Būsiu su tavim / I‘ll Stand by You ........................................................... 7 Greimas. Varžtų sistema / Greimas. The System of Bolts ..................... 8 Kapinynas / Burial ......................................................................................... 9 Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus / Mončys. A Samogitian from Paris .... 10 Nykstančios rūšys / Endangered Species ............................................ 11 Paskui laiką per miestą / Of Time and My City ................................... 12 Pavyzdingas elgesys / Exemplary Behaviour ....................................... 13 Prologos / Prologos ................................................................................... 14 Soviet Man / Soviet Man ........................................................................... 15 Suakmenėjęs laikas / Petrified Time ..................................................... 16 Šaukštas / Spoon ...................................................................................... 17 Švelnūs kariai / Gentle Warriors ........................................................... 18 Uostas / The Harbor .................................................................................. 19

6


BŪSIU SU TAVIM

I’LL STAND BY YOU , 75 l DCP l Dolby Stereo l Lithuania / Italy Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERIAI / DIRECTORS Virginija Vareikytė, Maximilien Dejoie SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Virginija Vareikytė OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Maximilien Dejoie, Vytautas Katkus PRODIUSERIAI / PRODUCERS Lukas Trimonis, Maximilien Dejoie GAMINTOJAI / PRODUCTION In Script, M&N Production Dvi moterys – psichologė ir policininkė – apvažiuoja savo gimtojo Lietuvos miesto apylinkes, norėdamos pasiekti vienišus vyresnio amžiaus žmones, kuriems kyla minčių apie savižudybę. Kartu jos bando išgelbėti savo šalį nuo dar nematyto masto savižudybių epidemijos. Two women, a psychologist and a police officer, criss-cross the rural outskirts of their hometown in Lithuania in order to reach out to lonely elderly people dealing with suicidal thoughts. Together they attempt to spare their country an epidemic of suicides of an extent never seen before.

© In Script, M&N Production

KONTAKTAI / CONTACT Lukas Trimonis Šv. Mikalojaus g. 15-13, LT-01133 Vilnius +370 699 14 913 lukas@inscript.lt www.inscript.lt

PLATINTOJAS UŽSIENYJE / INTERNATIONAL DISTRIBUTOR CAT&Docs 18 rue Quincampoix, 75004 Paris, France +33 1 44 61 77 48 info@catndocs.com www.catndocs.com

7


GREIMAS. VARŽTŲ SISTEMA

GREIMAS. THE SYSTEM OF BOLTS , 80 l DCP, HDCAM l Stereo l Biografinis / Biography l Lithuania Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERIUS / DIRECTOR Saulius Beržinis SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Akvilė Žilionytė, Saulius Beržinis OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Vytautas Gradeckas, Vincas Kubilius, Artūras Kavaliauskas KOMPOZITORIUS / COMPOSER Martynas Bialobžeskis PRODIUSERĖ / PRODUCER Laura Ratkevičiūtė GAMINTOJAS / PRODUCTION Filmų KOPA

KONTAKTAI / CONTACT Laura Ratkevičiūtė S. Konarskio g. 49-27, LT-03123 Vilnius +370 673 11 777 berkopa@hotmail.com

8

Algirdas Julius Greimas – Lietuvos valstybės bendraamžis. Abu 100-mečiai. Tarpukariu parvežė naujosios Vakarų kultūros bagažą. Nacių okupacijos rezistentas. Artėjant sovietams pasirinko „išbėgiją“. Taip pat – vienas iš pasaulio semiotikos kūrėjų. Jo nuopelnas Lietuvai – mūsų pokario Atgimimo strategija. Apie Lietuvos 100-mečio procesų ir savo gyvenimo kaitą sakė: „Mano „intelektualinis“ kelias paaiškinamas kilme, įvykiais, kuriems atsivėrė jaunystės Lietuva. Būti semiotiku – kelti prasmės klausimą!“ Born in 1917, Algirdas Julius Greimas was a contemporary of the Republic of Lithuania, working hard to expose the country to Western culture. A member of the anti-Nazi resistance, he chose to become an émigré after the Soviet occupation of Lithuania. He is also the one to be credited with creating a post-war revival strategy for the country. He is known in the world as one of the creators of the science of Semiotics. Speaking about Lithuania’s 100-year history and his own life, he said: ”My intellectual trajectory can be explained by my origin and the events that occurred during my youth in Lithuania. To be a semiotician is to raise the question of meaning.”


KAPINYNAS BURIAL

, 70 l DCP, HD l 5.1 l Lithuania Numatoma užbaigti / To be completed 2020 REŽISIERĖ / DIRECTOR Emilija Škarnulytė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Emilija Škarnulytė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Eitvydas Doškus KOMPOZITORIUS / COMPOSER Per Martinsen PRODIUSERĖ / PRODUCER Dagnė Vildžiūnaitė GAMINTOJAS / PRODUCTION Just a moment „Kapinynas“ – tai tarsi archeologinė ekspedicija iš ateities į paprastam žmogui nebeprieinamas vietas, stebint visą branduolinio kuro ciklą: nuo urano kasyklų, kunkuliuojančių branduolinių reaktorių iki radioaktyviųjų kapaviečių. Burial invites the viewer for an immersive sensorial trip to see the entire cycle of nuclear fuel: from uranium mines to burial sites for contaminated ruins. This cycle never really ends, even though it‘s obviously self-destructive. What’s been taken from Earth will never return the same after being touched by humans.

KONTAKTAI / CONTACT Dagnė Vildžiūnaitė Pylimo g. 9-13, LT-01118 Vilnius +370 686 88 980 dagne@justamoment.lt

9


MONČYS. ŽEMAITIS IŠ PARYŽIAUS

MONČYS. A SAMOGITIAN FROM PARIS , 64 l DCP l Stereo l Lithuania Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERIUS / DIRECTOR Linas Mikuta SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Linas Mikuta OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Kristina Sereikaitė, Adomas Jablonskis PRODIUSERĖ / PRODUCER Jurga Gluskinienė GAMINTOJAS / PRODUCTION Monoklis

KONTAKTAI / CONTACT Jurga Gluskinienė Viršuliškių g. 13-21, LT-05107 Vilnius +370 687 90 681 jurga@monoklis.lt www.monoklis.lt

10

Filme rodomas lietuvių išeivijos menininko, skulptoriaus Antano Mončio gyvenimo ir kūrybos kelias, jo santykis su gimtąja žeme Žemaitija bei kūrybine „gimtine“ – Prancūzija. Tai filmas-kelionė per geografines Lietuvos ir Prancūzijos vietas, labiausiai paveikusias jo, kaip žmogaus ir menininko, asmenybę. Kiekviena vieta – tai palikti pėdsakai, jo dvasiniai tvariniai, skulptūros bei menininką pažinoję ir jį mylėję žmonės – mokiniai, pasekėjai, gerbėjai, artimieji... The documentary narrates the artistic path of Antanas Mončys, a Lithuanian artist and sculptor who emigrated to France. From his relationship with his native land of Žemaitija (“Samogitia”) to his “creative homeland” in France, this film is a journey through locations in Lithuania and abroad that had played significant roles in shaping Mončys as a person and an artist. He left marks in every one of the locales, be it sculptures or memories of the people who knew and loved him – his students, followers, admirers, family members.


NYKSTANČIOS RŪŠYS ENDANGERED SPECIES

, 60 l DCP l Linear PCM 5.1 Surround Sound l Lithuania Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERIUS / DIRECTOR Šarūnas Mikulskis SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Šarūnas Mikulskis OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Vilius Mačiulskis, Mykolas Alekna, Linas Dabriška, Audrius Zelenius PRODIUSERIAI / PRODUCERS Kęstutis Drazdauskas, Justė Michailinaitė, Asta Valčiukaitė GAMINTOJAS / PRODUCTION Artbox laisvalaikio klubas Filme pasakojama istorija – ne apie nykstančias žuvis, o apie ypatingą žmonių rūšį, Neringos žvejus. Kartu su šiais žvejais nyksta ir genius loci – šimtmečius tvėręs Neringos unikalumas, kaip ir žvejybos laiveliai, tapę neatsiejama marių peizažo dalimi. Endangered Species is a story about the fishermen of Neringa. They are likely to become extinct, without much notice. Genius Loci of Neringa, the fishing boats, once integral part of the lagoon landscape, are going away with them.

KONTAKTAI / CONTACT Kęstutis Drazdauskas J. Basanavičiaus g. 2-5, LT-01118 Vilnius +370 687 13 078 kestas@artbox.lt www.artbox.lt

11


PASKUI LAIKĄ PER MIESTĄ OF TIME AND MY CITY

, 20 l DCP l 5.1 l Nespalvotas / B/W l Miesto simfonija / City ​​symphony l Lithuania Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERIUS / DIRECTOR Eitvydas Doškus SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Eitvydas Doškus OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Eitvydas Doškus KOMPOZITORIAI / COMPOSERS Paulius Kilbauskas, Vygintas Kisevičius PRODIUSERĖ / PRODUCER Dagnė Vildžiūnaitė GAMINTOJAS / PRODUCTION Meno avilys

KONTAKTAI / CONTACT Dagnė Vildžiūnaitė Pylimo g. 9-13, LT-01118 Vilnius +370 686 88 980 dagne@justamoment.lt

12

Šiandien miestai – daugelio mūsų gyvenimo liudytojai. Mes čia visi trumpam. Ir nors medžiai, kalvos ir pastatai jame stovi kur kas ilgiau, nei būsiu aš, kai kurie jų priešais mane išnyksta – sugriūva patys, yra neatpažįstamai atnaujinami arba pakeičiami kuo nors kitu. Filme stebiu ir kalbinu savo Vilnių, atsisveikinu su išeinančiu ir pasitinku naujai užgimstantį. Per detales, praeivius, architektūrą ir net dangų virš jo gaudau miesto keitimosi akimirką, užčiuopiu praeitį ir susapnuoju ateitį. Today, cities are witnesses of our lives. We are all here just for a brief instant. And even though trees, hills, and buildings are here to stay for much longer than I will, some of them still vanish right before my eyes: they collapse, become renovated or replaced with something new. In this film, I observe and address my Vilnius, see off the parting city and greet the newborn. With the help of details, the passersby, architecture and even the sky, I trace this fleeting change, encounter the past, and envisage the future.


PAVYZDINGAS ELGESYS EXEMPLARY BEHAVIOUR

, 100 l DCP l Dolby Surround l Lithuania / Bulgaria / Slovenia Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERIAI / DIRECTORS Audrius Mickevičius, Nerijus Milerius SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Audrius Mickevičius, Georgi Tenev OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Vladas Jarutis, Audrius Kemežys KOMPOZITORIUS / COMPOSER Marjan Šijanec PRODIUSERIAI / PRODUCERS Rasa Miškinytė, Martichka Bozhilova, Igor Pediček GAMINTOJAI / PRODUCTION Era Film, Agitprop, CASABLANCA film production

Filmas tyrinėja paradoksalų reiškinį – Vilniaus Lukiškių kalėjimo nuteistųjų iki gyvos galvos pavyzdingo elgesio atvejus ir asmenines jų pastangas grįžti į visuomenę. Kai kurie sunkūs nusikaltėliai keičiasi, bet ar keičiasi visuomenės požiūris į nuteistuosius? Lietuva – vienintelė valstybė Europos Sąjungoje, netaikanti lygtinio paleidimo nuteistiesiems iki gyvos galvos. „Pavyzdingas elgesys“ – tai socialiai atsakinga ir emociškai paveiki kelionė, filmo autoriams, kaliniams ir visuomenei bandant išplėsti tolerancijos vieni kitiems ribas. The documentary explores a paradoxical phenomenon, cases of good behaviour among murder convicts serving life sentences in Lukiškės Prison in Vilnius, in hope of having their sentences reduced and being rehabilitated back into society. Exemplary Behaviour is a journey for everyone involved, the filmmakers, the convicts and the society in search for more tolerance.

Nuotr. autorius / Photo by Audrius Mickevičius, © Era Film

KONTAKTAI / CONTACT Rasa Miškinytė K. Ladygos g. 1-119, LT-08235 Vilnius +370 682 96 128 rasa@erafilm.lt www.erafilm.lt

13


PROLOGOS PROLOGOS

, 86 l HD l 5.1 l Eksperimentinis / Experimental l Lithuania / Greece Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERIUS / DIRECTOR Mantas Kvedaravičius SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Mantas Kvedaravičius OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Mantas Kvedaravičius, Mehdi Mohammed PRODIUSERIAI / PRODUCERS Mantas Kvedaravičius, Uljana Kim, Christos V. Konstantakopoulos GAMINTOJAI / PRODUCTION Extimacy Films, Studio Uljana Kim, Faliro House Productions

KONTAKTAI / CONTACT Mantas Kvedaravičius Gelvonų g. 17-17, LT-07139 Vilnius +370 699 28 383 info@extimacyfilms.lt

14

Vienišas rašytojas iš Sudano įsivaizduoja savo kelionę per šlovingosios Graikijos žemes. Septyniolika šunų, apleistas tekstilės fabrikas ir netikėtas senos moters svetingumas lydi jį kelyje. Grįžimas namo stebuklingas – jis jau nebe pakvaišęs klajoklis, bet pranašas, ateisiantis baigiantis laikui. A lone writer from Sudan imagines his journey across the landscape of once glorious Greece. He encounters seventeen dogs, an abandoned textile factory, and unexpected hospitality of an old woman. His return home is marked by the incredible; he is no longer a mad wanderer, but a prophet to be.


SOVIET MAN

SOVIET MAN

, 70 l DCP l 5.1 l Latvia / Lithuania / Czech Republic Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERIUS / DIRECTOR Ivo Briedis SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Rita Ruduša OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Mārtiņš Jurevics KOMPOZITORIUS / COMPOSER Martynas Bialobžeskis PRODIUSERĖS / PRODUCERS Elīna Gediņa-Ducena, Jurga Gluskinienė, Jitka Kotrlová GAMINTOJAI / PRODUCTION Mistrus Media, Monoklis, Frame Films

„Sovietinio žmogaus“ sampratos dekonstravimas žvelgiant paskutinės sovietinės ir pirmosios postsovietinės kartos akimis. Filmas fiksuoja skirtingus 1991 metų TV laidos dalyvių gyvenimus ir mėgina atsakyti į klausimą, kokį kelią jie, jų šalys, vyriausybės ir tėvynainiai nuėjo žlugus Sovietų Sąjungai, tuo pat metu juose ir jų aplinkoje ieško „sovietinio žmogaus“ apraiškų. Ką iš tikrųjų slepia „sovietinio žmogaus“, dar vadinamo homo sovieticus, reiškinys? Kaip jį atpažinti ir kaip jo atsikratyti? Ir kodėl? Filmo tikslas – išprovokuoti diskusiją ir palikti liudijimą apie tuos laikus. Deconstruction of the “Soviet Man” through the eyes of the last Soviet and the first post-Soviet generation. The film traces the different lives of several participants in a 1991 TV show, looking at how far they themselves, their countries, their governments and their compatriots have moved away from the Soviet Union and the “Soviet Man” around and also within. What really is this phenomenon of the “Soviet Man” or “Homo Sovieticus”? How to recognize it and how to get rid of it? And why?

KONTAKTAI / CONTACT Jurga Gluskinienė Viršuliškių g. 13-21, LT-05107 Vilnius +370 687 90 681 jurga@monoklis.lt www.monoklis.lt

15


SUAKMENĖJĘS LAIKAS PETRIFIED TIME

, 140 l DCP, HDCAM l Stereo l Dokumentinė kino saga / Documentary saga l Lithuania Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERIUS / DIRECTOR Saulius Beržinis SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Sergejus Kanovičius, Saulius Beržinis OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Kristina Sereikaitė, Titas Satkūnas, Andrius Kaušinis, Vytautas Gradeckas, Artūras Kavaliauskas, Pijus Peleckis PRODIUSERĖ / PRODUCER Laura Ratkevičiūtė GAMINTOJAI / PRODUCTION Filmų KOPA, Šeduvos žydų memorialinis fondas / Šeduva Jewish Memorial Fund

KONTAKTAI / CONTACT Laura Ratkevičiūtė S. Konarskio g. 49-27, LT-03123 Vilnius +370 673 11 777 berkopa@hotmail.com @SuakmenėjęsLaikas/PetrifiedTime

16

Po 70 metų paskutinysis Šeduvoje gimęs žydas Pinchas Nolis sugrįžta iš Izraelio atsekti savo šeimos istorijos. Kas jo tėvas? Kaimynų nužudytas mamos vyras? Ar mamos gelbėtojas Stasys Paluckas? Asmeninė istorija, vos įskaitoma kaip rašmenys senųjų žydų kapuose, virsta į tapatybės paieškas, žydų gyvenimo bei žūties pėdsakų atkūrimą šiandieninėje Šeduvoje. Izraelyje. Pietų Afrikoje. Kas išžudė miestelio žydus? Kodėl? Pinch Nolis, the last living Jewish native of Šeduva, returns from Israel to research his family history. Who was his father? Was it his mother‘s husband, killed by their neighbours? Or was it his mother‘s saviour Stasys Paluckas? Personal history, indecipherable as characters on ancient Jewish tombstones, develops into a search for identity, for traces of Jewish life and death in present-day Šeduva, Israel, South Africa.


ŠAUKŠTAS SPOON

, 66 l DCP l Dolby 5.1 l Nespalvotas / B/W l Latvia / Lithuania / Norway Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERĖ / DIRECTOR Laila Pakalniņa SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Laila Pakalniņa OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Gints Bērziņš KOMPOZITORĖ / COMPOSER Malika Makouf Rasmussen PRODIUSERĖS / PRODUCERS Laila Pakalniņa, Dagnė Vildžiūnaitė, Hege Dehli GAMINTOJAI / PRODUCTION Kompānija Hargla, Just a moment, Mechanix Film AS Žmogus skverbiasi vis gilyn į žemę. Iki pat ten, kur telkšo nafta. Didelės grupės sudėtingomis technologijomis apsiginklavusių profesionalų išgauna naftą ir transportuoja ją milžiniškais atstumais kitoms specialistų komandoms, įvaldžiusioms ne mažiau sudėtingas mašinas, kurios iš juodojo aukso gamina nepakeičiamą plastiką. Vėliau plastikas keliauja į gamyklas ir ten, padedant kitiems darbštiems žmonėms, virsta tonomis plastikinių šaukštelių. Šaukšteliai iškeliauja visomis pasaulio kryptimis, nutupia įvairiausiose maitinimo įstaigose ir greičiausiai būna nemokamai duodami čia apsilankantiems klientams. Šis ilgas ir sudėtingas gyvenimas baigiasi vienu – dažniausiai skubriu – užkandžiu. Men can drill very deep into the earth, down to where oil is. Large groups of qualified men, equipped with machines, extract oil and transport it far away, to a place where other qualified men transform it into plastic. The plastic is then taken to a factory, where still more men turn it into spoons, which will be transported even further to all sorts of eateries and, likely, will be available free of charge. This meaningful life will last for one unceremonious meal. The film examines what society invests into the making of a plastic spoon that can be thrown away without much thought.

KONTAKTAI / CONTACT Dagnė Vildžiūnaitė Pylimo g. 9-13, LT-01118 Vilnius +370 686 88 980 dagne@justamoment.lt

17


ŠVELNŪS KARIAI

GENTLE WARRIORS , 80 l DCP l Dolby l Lithuania / Estonia Numatoma užbaigti / To be completed 2019 REŽISIERĖ / DIRECTOR Marija Stonytė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Marija Stonytė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Vytautas Plukas KOMPOZITORĖ / COMPOSER Ann Reimann PRODIUSERIAI / PRODUCERS Giedrė Žickytė, Riho Västrik GAMINTOJAI / PRODUCTION Moonmakers, Vesilind

PARDAVIMO AGENTAS / SALES AGENT CAT&Docs 18 rue Quincampoix, 75004 Paris, France +33 1 44 61 77 48 cat@catndocs.com www.catndocs.com

18

KONTAKTAI / CONTACT Giedrė Žickytė J. Basanavičiaus g. 6-10, LT-01118 Vilnius +370 659 01 278 giedre@moonmakers.lt www.moonmakers.lt

Trys merginos iš skirtingų Lietuvos miestų savanoriškai pradeda devynių mėnesių karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Filmo herojes, atsidūrusias tradiciškai vyrų valdomoje teritorijoje, vienija jaunatviškas maksimalizmas ir romantinė savanoriškos tarnybos vizija. Realybė pamažu keis jų pirminius tikslus ir įsivaizdavimą, ką reiškia būti kare – kariuomenėje ir gyvenime. Three young women decide to sign up for voluntary military service. They spend nine months living and training with 600 men at an isolated military base in Rukla, Lithuania. The girls explore a fanciful idea of what it means to be a soldier. Their expectations are soon challenged by reality as they start the service. By observing the physical and emotional transformation of our characters, we witness the bearing of an independent woman who is responsible for her own fate and happiness.


UOSTAS

THE HARBOR , 80 l DCP l 5.1 l Lithuania Numatoma užbaigti / To be completed 2020 REŽISIERĖ / DIRECTOR Albina Griniūtė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Albina Griniūtė OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHER Albina Griniūtė KOMPOZITORIUS / COMPOSER Vytis Puronas PRODIUSERĖS / PRODUCERS Dagnė Vildžiūnaitė, Albina Griniūtė GAMINTOJAS / PRODUCTION Just a moment Atlanto vandenyno viduryje, nedidelėje saloje, įsikūrusi spalvingiausia pasaulyje prieplauka, išmarginta tūkstančiais piešinių, – pagal seną jūreivių prietarą kiekvienas čia atplaukęs privalo palikti savo žymę. Ši prieplauka – tarsi nuolat rašoma jūrų kronika, kurią perskaityti galima tik atskleidus šių piešinių paslaptis. Kas tie žmonės, besileidžiantys į kelionę per vandenyną burlaiviais, ir kokius įrašus jie palieka šioje paslaptingoje jūrų kronikoje?

Right in the middle of the Atlantic Ocean, on a small island, you can find the most colourful marina in the world. It’s covered in thousands of drawings because, according to old sailors’ superstition, everyone who comes here by boat must leave their mark. This place has become a sea chronicle that is being constantly written and can only be understood by those who know how to read the drawings. Who are these people who have chosen a life aboard a boat and made the ocean their home?

Nuotr. autorė / Photo by Albina Griniūtė

KONTAKTAI / CONTACT Dagnė Vildžiūnaitė Pylimo g. 9-13, LT-01118 Vilnius +370 686 88 980 dagne@justamoment.lt

19


Kadras iš filmo „Nijolė“ (rež. Sandro Bozzolo) Still from Nijolė (dir. Sandro Bozzolo) Nuotr. autorius / Photo by Sandro Bozzolo

20


BAIGTI FILMAI COMPLETED FILMS

21


BAIGTI FILMAI / COMPLETED FILMS 100 metų kartu / 100 Years Together ........................ 23 Aleksandras Didysis / El Padre Medico ................... 24 Animus Animalis (istorija apie žmones, žvėris ir daiktus) / Animus Animalis (a story about People, Animals and Things) .................................................... 25 Aš priglaudžiau prie žemės širdį / Chodakowski Sisters. Lithuanian Case ............................................. 26 Europos balkonas / Balcon de Europa ..................... 27 Išeiti iš namų / Leaving the Comfort Zone .......... 28 Iš kur tas švytėjimas / Where Does That Shining Come From ................ 29 Kaubojus / Cowboy ................................................... 30 Kelionės namo / Back to the Dreamland ............... 31 Laiko tiltai / Bridges of Time ................................... 32 Langai / Windows ....................................................... 33 Lituanie, mano laisve / Lituanie, My Freedom ...... 34 Lizdas. Filmas apie du žmones ir du paukščius / Nest. A Movie About Two People and Two Birds ... 35 Mudu abudu / Both of Us ........................................ 36 Mulai / The Mules ...................................................... 37 Neregėta Europa / Europe Unseen ......................... 38 Nijolė / Nijolė ............................................................... 39

22

Nupučiama siena / Blurred Border ............................ 40 Pavasarių dar bus / There Will Be More Springs to Come .................. 41 Pjesė dviem rankoms / A Piece for Two Hands ........ 42 Riedėjo gniūžtė į pietus / The Snowball Rolled South ........................................ 43 Riteris ir freilina. Portretas Lietuvos fone / A Knight and a Maid of Honour. A Portrait Against the Background of Lithuania .......................................... 44 Romas, Tomas ir Josifas / Romas, Thomas and Yosif ..45 Rūgštus miškas / Acid Forest ................................... 46 Rūta / Rūta ................................................................... 47 Second Hand / Second Hand ................................. 48 Spec. Žvėrynas / Delta Zoo ....................................... 49 Šuolis / The Jump ....................................................... 50 Tobulas alkis / The Perpetual Desire .................... 51 Tulpių laukas / Tulip Field ..................................... 52 Tumo kodeksas / Code of Tumas ........................ 53 Vanago portretas / The Portrait of Vanagas ........... 54 Vienas gyvenimas / One Life ...................................... 55 Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas / Zikaras. Creator of Freedom Monument .............. 56


100 METŲ KARTU

100 YEARS TOGETHER 75′ l DCP l Linear PCM 5.1 Surround Sound l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Edita Kabaraitė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Edita Kabaraitė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Rytis Kurkulis KOMPOZITORIUS / COMPOSER Martynas Bialobžeskis PRODIUSERIAI / PRODUCERS Kęstutis Drazdauskas, Justė Michailinaitė GAMINTOJAS / PRODUCTION Artbox „100 metų kartu“ – Lietuvos šimtamečių kino portretai. Herojų istorijos, jų veidų raukšlėse ir akyse užrašytos ilgo gyvenimo patirtys, vis dar negyjančios žaizdos ir paslaptys atskleidžia, kaip valstybei svarbūs įvykiai paveikė jos žmonių likimus. Kartu – tai 15 nuoširdžių ir optimizmo kupinų pasakojimų, pakerinčių paprastumu ir įkvepiančių noru gyventi. A cinematic portrait of Lithuanian centenarians reveals how major historical events in Lithuania affected the fate of its people. At the same time, this film bestows 100 good emotions. The heroes of the film charm with their optimism and inspire with their passion to live.

KONTAKTAI / CONTACT Kęstutis Drazdauskas J. Basanavičiaus g. 2-5, LT-01118 Vilnius +370 687 13 078 kestas@artbox.lt www.100metukartu.lt @100metukartu

23


ALEKSANDRAS DIDYSIS EL PADRE MEDICO

, 98 l DCP l Dolby 5.1 l Lithuania / Brazil REŽISIERIUS / DIRECTOR Vytautas Puidokas SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Vytautas Puidokas, Tadas Vaitmonas OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Rimvydas Leipus, Narvydas Naujalis KOMPOZITORIAI / COMPOSERS Paulius Kilbauskas, Vygintas Kisevičius PRODIUSERIAI / PRODUCERS Paulius Juočeris, Gabija Siurbytė, Maurício Monteiro Filho GAMINTOJAI / PRODUCTION Filmuva, Lente Viva Filmes

Iš asmeninio A. F. Bendoraičio archyvo / From the private archive of A. F. Bendoraitis

KONTAKTAI / CONTACT Paulius Juočeris A. Jakšto g. 3-14, LT-01105 Vilnius +370 618 87 174 paulius@ironcat.lt www.elpadremedico.com

24

Dvi modernios ligoninės, laivų-poliklinikų sistema, tūkstančiai išgelbėtų Amazonijos indėnų – šie nuopelnai priklauso lietuvių misionieriui, gydytojui ir filantropui Aleksandrui Ferdinandui Bendoraičiui (1919–1998). Vis dėlto džiunglėse įvykęs nusikaltimas apnuogina ir kitą Bendoraičio asmenybės pusę, o susitikimai su artimiausiais jo aplinkos žmonėmis veda į realybę, kurioje ištirpsta riba tarp to, kas tikra ir kas ne.   In 1960s, Alexander Ferdinand Bendoraitis, a Lithuanian doctor, priest and war refugee, resettles in Amazonian jungle and becomes a local hero. He establishes a network of boat-clinics, starts the pacification of indigenous tribes and builds two modern hospitals. However, as he gets involved in a brutal crime, countless fake narratives that he had created around himself begin to resurface.


ANIMUS ANIMALIS (ISTORIJA APIE ŽMONES, ŽVĖRIS IR DAIKTUS)

ANIMUS ANIMALIS (A STORY ABOUT PEOPLE, ANIMALS AND THINGS)

, 69 l DCP l Dolby l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Aistė Žegulytė SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Titas Laucius, Aistė Žegulytė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Vytautas Katkus KOMPOZITORIAI / COMPOSERS Gediminas Jakubka, Mindaugas Urbaitis PRODIUSERĖ / PRODUCER Giedrė Burokaitė GAMINTOJAS / PRODUCTION Meno avilys Taksidermistas, elnių augintojas ir zoologijos muziejaus darbuotojas gyvena aplinkoje, kurioje riba tarp tikrovės ir dirbtinumo beveik nebepastebima. Tai pasaulis, kuriame medžiojami ne tik elniai, šernai, bet ir plastikiniai aligatorių manekenai, o pagamintos žvėrių iškamšos rungiasi dėl gyviausios pozos bei tikriausio žvilgsnio. Svarbiausios ekspozicijos įrengiamos dirbtinėse gamtos vitrinose, tarp aerozoliu nupurkštų medžių ir dirbtinio sniego. Iš visų pusių žiūrintys žvėrys – gyvi ar mirę – nepaliauja stebėti žmogaus. A taxidermist, a deer farmer and a museum worker live in the environment where the line separating reality and artificiality has become near-imperceptible. In their world, one hunts down deer and boars as well as plastic alligator mannequins, while stuffed animals compete among themselves for the most life-like pose and real-looking gaze. Key exhibits are staged in showcases of fabricated nature, posing against painted trees and plastic snow. Animal eyes are gazing from all sides – dead or alive – they won‘t stop looking at you.

KONTAKTAI / CONTACT Giedrė Burokaitė Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius +370 675 21 161 giedre@menoavilys.org www.menoavilys.org

25


AŠ PRIGLAUDŽIAU PRIE ŽEMĖS ŠIRDĮ CHODAKOWSKI SISTERS. LITHUANIAN CASE

, 80 l DCP l 5.1 l Spalvotas ir nespalvotas / Colour and B/W l Istorinis / Historical documentary l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Ramunė Kudzmanaitė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Ramunė Kudzmanaitė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Rimvydas Leipus DAILININKAS / PRODUCTION DESIGNER Ramūnas Rastauskas AKTORĖS / CAST Dovilė Gasiūnaitė, Gabija Jaraminaitė PRODIUSERĖ / PRODUCER Teresa Rožanovska GAMINTOJAS / PRODUCTION Ketvirta versija

KONTAKTAI / CONTACT Teresa Rožanovska Riovonių g. 8-2, LT-03154 Vilnius +370 618 07 994 ketvirtaversija@gmail.com www.unnecessaryfilms.eu @aspriglaudziaupriezemessirdi

26

Lenkės seserys Chodakauskaitės – Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė – visą savo sąmoningą gyvenimą atidavė Lietuvos valstybės kūrimui. Pirmosios Lietuvos Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko žmonos ne tik aktyviai rėmė svarbiausius valstybės vyrus, bet ir smarkiai veikė vidaus ir užsienio politiką. Daugybės šalių ambasadorių laiškai ir atsiminimai liudija, kad šios moterys išsilavinimu, erudicija ir veikla dažnai užgoždavo ne vieną vyrą. Jadvyga buvo pirmoji moteris diplomatė Lietuvos diplomatijos istorijoje, pirmoji moteris dėstytoja Rusijos universitete. Sofija paveikė ne vieną diplomatą, kad priimtų Lietuvai palankius sprendimus. Chodakowski Sisters. Lithuanian Case is the story of two bright women who left a mark in the history of interwar Lithuania. The sisters Sofia and Jadwiga Chodakowski, descendants of the Polish nobility, were the wives of President Antanas Smetona and Prime Minister Juozas Tūbelis and devoted their lives to the project of the First Republic, often taking the liberty to correct political mistakes of their husbands. Influence exerted by the sisters on the social and political lives of the country‘s elites is indisputable.


EUROPOS BALKONAS BALCON DE EUROPA

, 67 l DCP l Dolby 5.1 l Meninė dokumentika / Creative documentary l Russia / Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Dali Rust OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Vladas Naudžius PRODIUSERIAI / PRODUCERS Alexey Telnov, Dali Rust GAMINTOJAI / PRODUCTION Sankt Peterburgo dokumentinių filmų studija / Saint Petersburg Documentary Film Studio, Eik ART Filmo veiksmas vyksta Europos pietuose esančiame mieste su gausiai lankoma vieta Balcon de Europa („Europos balkonas“). Lyg iš balkono stebime mini pasaulio modelį vienoje vietoje, kur masinių švenčių fone vyksta pavienio žmogaus kasdienis dienos ritualas. Filmo herojų susikurtas gyvenimo ritmas jiems yra stabilumo ir patikimumo garantas sparčiai besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje. The story of the film is set in a coastal town by the Mediterranean, home to a popular tourist attraction Balcon de Europa (“The balcony of Europe”). We can observe, as if from a balcony, a mini model of our world where daily rituals of one person play out in the background of massive feasts. The rhythm of life maintained by the characters of the film is their guarantee of stability and security in this fast-changing contemporary world.

Nuotr. autorius / Photo by Tadas Juras

KONTAKTAI / CONTACT Dali Rust Krokuvos g. 37-7, LT-09305 Vilnius +370 699 98 363 dalirust@gmail.com

27


IŠEITI IŠ NAMŲ

LEAVING THE COMFORT ZONE , 70 l DCP l Dolby ProLogic l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Miglė Satkauskaitė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Miglė Satkauskaitė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Saulius Lukoševičius KOMPOZITORIAI / COMPOSERS Societas Sonus Vilnensis: Martynas Bialobžeskis, Jonas Jurkūnas PRODIUSERĖ / PRODUCER Rasa Miškinytė GAMINTOJAI / PRODUCTION Era Film, Kakava Kalnų keliautojas Algimantas Jucevičius kažkada yra pasakęs: „Didžiausia pergalė – išeiti iš namų.“ Jis įkvėpė šimtus žmonių palikti komforto zoną ir išplėsti horizontą. Filmas kurtas per Jucevičiaus vadovaujamą ekspediciją į Tian Šanio kalnus Kirgizijoje. Kūrybinė komanda petys petin kopia į kalnus ir mėgina pažinti neeilinę Algimanto asmenybę, suprasti jo požiūrį į riziką, į ekstremalias situacijas, draugų praradimą, priartėti prie begalinės jo išminties. Nuotr. autorius / Photo by Arūnas Matukas

KONTAKTAI / CONTACT Rasa Miškinytė K. Ladygos g. 1-119, LT-08235 Vilnius +370 682 96 128 rasa@erafilm.lt www.iseitiisnamu.lt @iseitiisnamu

28

Veteran mountain climber Algimantas Jucevičius has once said that the biggest victory one can achieve is to leave one’s home. He has inspired hundreds of people to leave their comfort zone and expand their horizons. This film follows Algimantas’ latest expedition to the Tian Shan mountains in Kyrgyzstan. We walk side by side with Algimantas and get to know the character of this leader and adventurer and his perspective on taking risks, facing extreme conditions, losing friends and gaining wisdom.


IŠ KUR TAS ŠVYTĖJIMAS WHERE DOES THAT SHINING COME FROM

, 52 l DCP l Stereo l Lithuania

REŽISIERĖ / DIRECTOR Agnė Marcinkevičiūtė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Agnė Marcinkevičiūtė OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHER Kristina Sereikaitė KOMPOZITORIUS / COMPOSER Antanas Jasenka PRODIUSERIAI / PRODUCERS Arūnas Stoškus, Kęstutis Petrulis GAMINTOJAS / PRODUCTION Studija 2 Tapytojos Nomedos Saukienės kino portretas – tai ir filmas žmogaus pašaukimo tema. Nomeda yra toli nuo menininkų sambūrių ir manifestų. Jos kelias ramus, kantrus: moterystė, motinystė, pirmųjų anūkės žingsnių stebėjimas. O kūryba Dusetų miestelyje, garsaus menininko Šarūno Saukos pavėsyje, skleidžiasi tik tada, kai lieka laiko... „Nė vienas paveikslas nevertas vaiko ašaros“, – taip kalba Nomeda, dailininkė, natiurmortų, nutviekstų metafizine šviesa, autorė. The film portrait of the painter Nomeda Saukienė explores the topic of one’s calling in life in an unusual way. Nomeda is not a member of any group of artists, not a signatory of manifests. Her way of life is tranquil and patient: one of a woman, a mother and, as of very recently, a grandmother. As for creating art, that she does in a small town of Dusetos, by the side of her famous painter husband Šarūnas Sauka, but only when there is enough time for it. “No painting is worth a child’s tear,” says Nomeda.

KONTAKTAI / CONTACT Arūnas Stoškus S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius +370 698 08 876 studija2000@gmail.com

29


KAUBOJUS COWBOY

, 37 l DCP l Stereo l Biografinis / Biography l Lithuania REŽISIERIUS / DIRECTOR Raimondas Kavaliauskas SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Raimondas Kavaliauskas, Lukrecijus Tubys OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Raimondas Kavaliauskas, Evaldas Valaitis KOMPOZITORIUS / COMPOSER Jonas Jurkūnas PRODIUSERIS / PRODUCER Raimondas Kavaliauskas GAMINTOJAS / PRODUCTION Vaizdinių kūryba Filme pasakojama apie visuomenės atstumtą keistuolį, kurio vienintelė transporto priemonė – aštuonių šunų kinkinys. Pagrindinis vaikų namuose užaugusio vyro tikslas – būti pavyzdingu tėvu ir užauginti stiprų sūnų, tačiau likimas turi paruošęs kiek kitokį scenarijų. Komiška, tragiška bei įkvepianti istorija apie stiprybę, optimizmą ir harmonijos paieškas.

KONTAKTAI / CONTACT Raimondas Kavaliauskas Ramunių g. 34, LT-11347 Vilnius +370 689 96 768 raimondaskavaliauskas@gmail.com

30

Cowboy tells a story about an eccentric outcast who uses a cart of eight dogs as his only means of transport. This man, who grew up in a foster home, has one main purpose, to be a good father to his son, but it seems that fate has something different in store for him. This comic and tragic story speaks about strength, optimism and search for inner harmony.


KELIONĖS NAMO

BACK TO THE DREAMLAND , 60 l DCP l Dolby l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Ramunė Rakauskaitė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Ramunė Rakauskaitė OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Kristina Sereikaitė, Eitvydas Doškus KOMPOZITORIUS / COMPOSER Domas Strupinskas PRODIUSERĖ / PRODUCER Algimantė Matelienė GAMINTOJAS / PRODUCTION Studio Nominum Nostalgiškai šmaikštus pasakojimas apie pirmąsias Amerikos lietuvių akistatas su okupuota tėvyne. Ką jautė ir atvykstantys, ir jų laukiantys Lietuvoje – šiandien nebepakartojama, tačiau neabejotinai keista, žavinga, graudu. Karo metais emigravusiems lietuviams įstrigę nostalgiški tėvynės vaizdiniai ir lūkesčiai – dažnai naivūs, bet visada nuoširdūs. JAV lietuvių juostose fiksuoti sovietinės Lietuvos vaizdai atskleidžia išnykusias istorines realijas, paties egzodo mentalitetą, savitą Lietuvos sampratą, parodo išeivių viltis, prarastos tėvynės nostalgiją. An adventurous, breath-taking and risky story of return. In the 1960’s, WWII refugees, who left Eastern Europe, finally have an opportunity to visit their motherland. However, in the years of their absence, their country was transformed into a Soviet republic with a parallel reality. Images of their now occupied homeland, documented with amateur cameras, reveal the reality of the Soviet period, the mentality of the exodus and its distinctive idea of Lithuania. The film explores feelings of homesickness and broken illusions, but also talks about relationships among people unaffected by the political regime.

© Studio Nominum

KONTAKTAI / CONTACT Algimantė Matelienė A. Goštauto g. 2, LT-01104 Vilnius +370 5 212 31 13 grupe1@nominum.lt www.nominum.lt

31


LAIKO TILTAI

BRIDGES OF TIME , 80 l DCP l Dolby l Spalvotas ir nespalvotas / Colour and B/W l Latvia / Lithuania / Estonia REŽISIERIAI / DIRECTORS Audrius Stonys, Kristīne Briede SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Kristīne Briede, Audrius Stonys, Ramunė Rakauskaitė, Arūnas Matelis, Riho Västrik OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Valdis Celmiņš, Audrius Kemežys, Joosep Matjus, Jānis Šēnbergs, Laisvūnas Karvelis KOMPOZITORIUS / COMPOSER Giedrius Puskunigis PRODIUSERIAI / PRODUCERS Uldis Cekulis, Algimantė Matelienė, Arūnas Matelis, Riho Västrik GAMINTOJAI / PRODUCTION VFS Films, Studio Nominum, Vesilind

Nuotr. autorius / Photo by Herz Frank

KONTAKTAI / CONTACT Algimantė Matelienė A. Goštauto g. 2, LT-01104 Vilnius +370 5 212 31 13 grupe1@nominum.lt www.nominum.lt

32

Kelionė į sielą per poetinės dokumentikos istoriją. Tai pasakojimas apie trijų Baltijos šalių poetinės dokumentikos kiną, kupiną metaforų, pasižymintį novatoriška vizualiąja kalba ir asociatyviojo mąstymo ieškojimais, bei apie jo kūrėjus, kurie 7 dešimtmečiu Sovietų Sąjungoje sulaužė propagandinio kino tradicijas. Ši kinematografinė kelionė padeda atrasti kinematografinius kodus, slepiančius poetinės dokumentikos filmavimo bei prasmių paslaptis. The film tells the story of the Baltic school of poetic documentary and its creators, filmmakers who broke with the tradition of Soviet propaganda documentary in the 1960s. The film introduces the grand masters of the Baltic poetic documentary, surveys their work and a unique collection of archive footage promising a new wave in the history of cinema yet to be discovered.


LANGAI

WINDOWS 20′30′′ l DCP l Dolby 5.1 l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Akvilė Žilionytė SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Akvilė Žilionytė, Christopher Thomson OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Vytautas Gradeckas AKTORIAI / CAST Severija Janušauskaitė, Marius Povilas Elijas Martynenko PRODIUSERĖ / PRODUCER Akvilė Žilionytė GAMINTOJAS / PRODUCTION Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre Per pastaruosius 7 metus gyvenau 5 šalyse, 7 miestuose, 16 namų. Šiandien turiu tris dienas išsikraustyti iš savo šešioliktų namų, pakuoju daiktus ir pro savo langą matau 215 langų. Languose poros, vienišiai, mes, jie ir jūs. Vieni miega, vaikščioja, skaito, kiti įsikrausto ir išsikrausto. Filmuoju juos tam, kad nepamirščiau.

Nuotr. autorius / Photo by Vytautas Gradeckas

Over the last seven years, I have lived in five countries, seven cities and 16 houses. I now only have three days to pack my things. It‘s my sixteenth home, sixteenth room from which I‘ll move out. I am packing things and, through my window, I can see 215 other windows. Through these windows, I can see immigrants, couples, lost souls. Some are reading, some playing, some sleeping, some learning to walk the balance beam, they are coming in, they are going out. I film so that I wouldn‘t forget about them.

KONTAKTAI / CONTACT Akvilė Žilionytė +370 625 67 732 akvilezilionyte@gmail.com

33


LITUANIE, MANO LAISVE LITUANIE, MY FREEDOM

, 62 l DCP l 5.1 l Istorinis / Historical documentary l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Martina Jablonskytė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Martina Jablonskytė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Audrius Zelenius KOMPOZITORIUS / COMPOSER Saulius Petreikis PRODIUSERĖ / PRODUCER Teresa Rožanovska GAMINTOJAS / PRODUCTION Ketvirta versija

KONTAKTAI / CONTACT Teresa Rožanovska Riovonių g. 8-2, LT-03154 Vilnius +370 618 07 994 ketvirtaversija@gmail.com www.unnecessaryfilms.eu @Lituaniemanolaisve

34

Dokumentinis filmas apie drąsią lietuvių avantiūrą 1919 m. Paryžiuje. Istorijos vingiais mus veda smalsi jauna paryžietė, mėgstanti nuotykius ir nebijanti klausti „kodėl?“ Kartu su ja mes susipažįstame su įdomiomis asmenybėmis, klaidžiuose archyvų labirintuose ieškome nuotraukų ir kino kadrų, iš kurių kaip mozaiką dėliojame istoriją, nutikusią lygiai prieš šimtą metų Paryžiaus taikos konferencijoje. Sekdami laisvės pėdsakais, atsiduriame Paryžiuje, kuris netikėtai pats tampa svarbiu filmo personažu. Lituanie, My Freedom is a documentary about a brave adventure in 1919 that happened in Paris. We are guided through the bends and curves of history by a young and curious Parisian girl. Together with her we meet interesting personalities, look for photos, film archives and those expressive details in puzzling mazes from which we are putting together a mosaic as a story which happened exactly 100 years ago during the Paris Peace Conference. By following the footsteps of Freedom, we end up in Paris, which suddenly itself becomes an important character of the movie.


LIZDAS. FILMAS APIE DU ŽMONES IR DU PAUKŠČIUS NEST. A MOVIE ABOUT TWO PEOPLE AND TWO BIRDS

, 15 l DCP l Linear PCM 5.1 Surround Sound l Nespalvotas / B/W l Lithuania REŽISIERIUS / DIRECTOR Ričardas Matačius SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Ričardas Matačius, Gailė Garnelytė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Adomas Jablonskis KOMPOZITORIUS / COMPOSER Martynas Bialobžeskis AKTORIAI / CAST Aleksas Kazanavičius, Aušra Pukelytė PRODIUSERĖ / PRODUCER Urtė Aškelovičiūtė GAMINTOJAS / PRODUCTION Incubus Films

Kai du krankliai neteko namų, juos priglaudė dviejų aktorių šeima. Globotiniams suteikti žmogiški vardai (Bronius ir Aura), artimas santykis ir meilė, kasdienis pusryčių stalas. Bronius ir Aura menininkų porai tapo tarsi vaikais, tačiau, būdami paukščiai ir vedami instinkto, išskridę iš namų nebesugrįžo. Aleksą ir Aušrą ilgai kamuoja ilgesys, klausimas „kodėl?“, bet jie ir toliau gyvena savajame „lizde“ laukdami, kol kas nors nutūps ieškodamas prieglobsčio.

KONTAKTAI / CONTACT Urtė Aškelovičiūtė Užupio g. 16-41, LT-01203 Vilnius +370 618 86 288 urte.askeloviciute@gmail.com

When two birds got lost from their nest, they found a new one at two actors’ home. They were given human names (Bronius and Aura), they shared breakfast and received lots of love, they became children for this family. But the children learned to fly, left and never came back home. Aleksas and Aušra are still wondering why, but they continue to live in their own “nest”, waiting for someone new to find it in search of a home.

35


MUDU ABUDU BOTH OF US

, 12 l DCP l Linear PCM 5.1 Surround Sound l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Elena Kairytė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Elena Kairytė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Vytautas Plukas PRODIUSERIAI / PRODUCERS Rūta Jekentaitė, Martynas Mickėnas GAMINTOJAS / PRODUCTION Baltic Productions Kaip pasikeičia menininkų poros kasdienybė, kai praeina jaunystė, išblėsta šlovė bei pakylėjimo jausmas, o du žmonės vis dar lieka kartu? Šiame dokumentiniame filme stebime dviejų stiprių asmenybių, menininkų kasdieną. Tai – netobulai tobulos meilės istorija, kurios epicentre – du žmonės, pasitinkantys savo gyvenimo saulėlydį drauge. What changes does life bring into the daily routine of a couple of artists once they have passed their peak of youth and glory? This is their story of an imperfectly perfect love. KONTAKTAI / CONTACT Rūta Jekentaitė Paupio g. 16, LT-11341 Vilnius +370 614 71 774 ruta@strictlyproduction.com

36


MULAI

THE MULES , 88 l DCP l Stereo l Lithuania REŽISIERIUS / DIRECTOR Martynas Starkus SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Martynas Starkus, Jonas Banys OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Edvinas Urnikas PRODIUSERIAI / PRODUCERS Martynas Starkus, Juliana Miliut GAMINTOJAS / PRODUCTION TV Manija Mulas. Taip vadinamas žmogus, už nedidelį atlygį sutinkantis gabenti narkotikus. Detaliai narpliodami trijų herojų – lietuvių, įkalintų Pietų Amerikos kalėjimuose už narkotikų kontrabandą, – istorijas, jų mintis ir dvasines būsenas, filmo kūrėjai rekonstruoja lūžį, kuris jaunus, vilčių ir gyvenimo džiaugsmo kupinus žmones nubloškia į patį dugną. Silpnumo akimirka priverčia juos kovoti dėl ateities ir kuo greitesnio grįžimo į tėvynę. O tai dažniausiai atrodo nepasiekiama svajonė. A “mule” is a person who, in exchange for a fee, smuggles drugs across the border. The film tells a story of three young Europeans who fell victim to a momentary lapse of judgement and currently serve time in prisons across South America. A moment of weakness results in having to fight for the future and hope to return to their homeland. And that, in most cases, seems like an unreachable dream.

KONTAKTAI / CONTACT Martynas Starkus Tuskulėnų g. 33C, LT-09219 Vilnius +370 678 83 030 martynas.starkus@gmail.com

37


NEREGĖTA EUROPA EUROPE UNSEEN , 70 l DCP l 5.1 l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Akvilė Gelažiūtė SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Akvilė Gelažiūtė, Martynas Norvaišas OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Martynas Norvaišas KOMPOZITORIUS / COMPOSER Jonas Narbutas PRODIUSERĖ / PRODUCER Kristina Ramanauskaitė GAMINTOJAS / PRODUCTION Revoliucijos idėja (Magic Films) Algirdas ir Žydrūnė leidžiasi į povestuvinę kelionę po Europą kemperiu su draugais. Irma pavydi Algirdui, kad jis pasiglemžė geriausią draugę, Olegas ieško gyvenimo meilės, Algirdas rūpinasi tobulu medaus mėnesiu, o Žydrūnė – savo geriausia drauge. Olegui nelengva – jis sunkiai mato, Žydrūnė mato dviem procentais, Irma nemato visai. Beprotiškai lekiant serpantinais, be smalsumo klaidžiojant Rumunijos miestelių gatvėmis ir ieškant „ekstremalių pramogų“, atsiskleidžia, kodėl jie visi yra kartu ir ko ieško šioje kelionėje. KONTAKTAI / CONTACT Kristina Ramanauskaitė Smolensko g. 10D-37, LT-03234 Vilnius +370 629 19 897 kristina@magicfilms.co

38

For their honeymoon, Algirdas and Žydrūnė set out on a Eurotrip with a campervan and two friends, each with their own issues. Irma resents Algirdas for stealing her best girlfriend; Olegas is looking for a love of his own; Algirdas is determined to make sure that the honeymoon is perfect; and Žydrūnė is taking care of her best friend. As the road trip progresses, we discover why the four are together and what made them go on the journey.


NIJOLĖ , 79 l DCP l Dolby l Biografinis / Biography l Lithuania / Italy

NIJOLĖ

REŽISIERIUS / DIRECTOR Sandro Bozzolo SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT María Cecilia Reyes, Sandro Bozzolo OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Sandro Bozzolo KOMPOZITORĖ / COMPOSER Lina Lapelytė PRODIUSERIAI / PRODUCERS Dagnė Vildžiūnaitė, Sandro Bozzolo, Max Chicco GAMINTOJAI / PRODUCTION Just a moment, Meibi Ekscentriškojo Antano Mockaus mama Nijolė Šivickas – nenuilstanti moteris, laiką leidžianti tylioje studijoje, eksperimentuodama ir medituodama, planuodama ir užsimiršdama. Ji retai išeina viešumon ir jau daugiau nei dešimt metų atsisako dalyvauti parodose ar eksponuoti meno galerijose. Filme Antanas atsargiai bando praverti Nijolės pasaulio duris ir mes su nuostaba stebime, kaip žymaus vyro figūra pasislenka į šešėlį tam, kad tik su sūnui būdingu švelnumu pristatytų pasauliui savo mamą. Nijolės negali suprasti – su ja reikia gyventi. Nijolė Šivickas, the mother of the eccentric former Bogotá Mayor Antanas Mockus, is a restless woman. She spends her days in the silence of her studio, experimenting and meditating, planning and forgetting herself. She rarely goes out and has been refusing to take part in exhibitions and gallery showings for over a decade. The film is an intimate portrait of an extraordinary woman as seen through the eyes of her best work of art, her own son.

Nuotr. autorius / Photo by Sandro Bozzolo

KONTAKTAI / CONTACT Dagnė Vildžiūnaitė Pylimo g. 9-13, LT-01118 Vilnius +370 686 88 980 dagne@justamoment.lt @nijolefilm

39


NUPUČIAMA SIENA BLURRED BORDER

, 4x15 l HD l Interaktyvus / Interactive web documentary l Lithuania REŽISIERIUS / DIRECTOR Andrius Lekavičius SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Andrius Lekavičius OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Adomas Jablonskis KOMPOZITORIUS / COMPOSER Tomas Narkevičius PRODIUSERIAI / PRODUCERS Laura Almantaitė, Andrius Lekavičius GAMINTOJAS / PRODUCTION 360 laipsnių filmai Interaktyvaus dokumentinio filmo projektas, vaizduojantis padalytą gyvenimą Kuršių nerijoje, kai subyrėjus Sovietų Sąjungai pusiasalio viduryje atsirado siena, skirianti Lietuvą ir Rusijos Federacijai priskirtą Kaliningradą. Kuršių nerija – 98 km nusidriekęs smėlio pusiasalis, skiriantis Kuršių marias nuo Baltijos jūros. Pietuose lietuviškoji nerijos dalis ribojasi su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi (buv. vok. Königsberg, liet. Karaliaučius). KONTAKTAI / CONTACT Andrius Lekavičius Užupio g. 27-10, LT-01202 Vilnius +370 615 56 131 hi@al-vr.com www.blurredborder.com @blurredborder

40

Blurred Border is a character-driven web documentary that portrays two sides of a 100-kilometre peninsula which, after the collapse of the Soviet Union, was divided into two halves – one part of Lithuania and the other, Kaliningrad. The Curonian Spit is a narrow sand peninsula that separates the Curonian Lagoon from the Baltic Sea. In the south, the Lithuanian part borders the Kaliningrad region of the Russian Federation (formerly Königsberg in German, Karaliaučius in Lithuanian).


PAVASARIŲ DAR BUS

THERE WILL BE MORE SPRINGS TO COME

, 27 l DCP l 5.1 l Lithuania

REŽISIERĖ / DIRECTOR Neringa Starkevičiūtė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Neringa Starkevičiūtė OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHER Neringa Starkevičiūtė KOMPOZITORIUS / COMPOSER Kristijonas Ribaitis PRODIUSERĖ / PRODUCER Neringa Starkevičiūtė GAMINTOJAS / PRODUCTION Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre Filme pasakojama apie žmogaus laikinumą šioje žemėje, savęs ieškojimą, sutrikimą ir laiko kaitą. Egzistencija atskleidžiama per braškių auginimą. Daugiau nei penkerius metus filmuotoje medžiagoje gvildenama šalies politinė ir ekonominė situacija. The film ponders the temporariness of human life on this planet, our search for identity, confusion and passage of time. Existence reveals itself through strawberry cultivation. The footage which spans five years considers political and economic issues of the country.

KONTAKTAI / CONTACT Neringa Starkevičiūtė S. Dariaus ir S. Girėno g. 70, LT-46261 Kaunas +370 677 94 145 neringalaf@gmail.com

41


PJESĖ DVIEM RANKOMS A PIECE FOR TWO HANDS , 20 l DCP l Stereo l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Akvilė Žilionytė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Akvilė Žilionytė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Vytautas Gradeckas AKTORIAI / CAST Jevgenija Karpikova, Marius Povilas Elijas Martynenko PRODIUSERĖ / PRODUCER Akvilė Žilionytė GAMINTOJAS / PRODUCTION Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre Filme pateikiami 23 prisiminimai – tai sukurti arba tikrų žmonių prisiminimai. Herojai kalbasi vienas su kitu ir su savimi. „Aš prisimenu, kaip pirmąsyk bučiavausi su žmogumi, kurio lūpos buvo tokios pat didelės kaip mano. Jausmas buvo toks, lyg sutiktum kažką, kas būtų perskaitęs visas tavo mėgstamiausias knygas“, – pasakoja vienas herojų. Nuotr. autorius / Photo by Vytautas Gradeckas

KONTAKTAI / CONTACT Akvilė Žilionytė +370 625 67 732 akvilezilionyte@gmail.com

42

“I remember the first time I kissed someone whose lips were as big as mine. The feeling was very intense, like meeting someone who had read all my favourite books.” The film unfolds through 23 memory fragments related by a man and a woman in conversation with each other and with themselves.


RIEDĖJO GNIŪŽTĖ Į PIETUS

THE SNOWBALL ROLLED SOUTH

, 52 l DCP l Stereo l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Ieva Balsiūnaitė SCENARIJAUS AUTORĖS / SCRIPT Ieva Balsiūnaitė, Sofija Korf OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Jonas Jakūnas, Sofija Korf PRODIUSERĖ / PRODUCER Ieva Balsiūnaitė GAMINTOJAI / PRODUCTION Ieva Balsiūnaitė, Jonas Jakūnas, Sofija Korf Dauguma Pietų Afrikos Respublikos žydų yra kilę iš Lietuvos. Kai daugybė Lietuvoje gyvenusių žydų buvo nužudyti nacių ir su jais kolaboravusių lietuvių, į Pietų Afriką sugebėję pasitraukti litvakai klestėjo kaip žinomi menininkai, verslininkai ir aktyvistai. Filmas atskleidžia šias istorines įtampas ir perkelia jas į šių dienų kontekstą. Istorijas pasakoja skirtingos kartos, kurias vienija Holokausto atminimas, nespalvotose fotografijose įamžintas naujo gyvenimo Pietų Afrikoje siekis ir pastangos suprasti, kas iš tiesų esi: žydas, lietuvis ar afrikietis. Almost all Jews in South Africa originally came from Lithuania. As early as the 19th century, a handful of them reached the shores of South Africa. Those who made the trip became successful artists, entrepreneurs and activists, while those who stayed behind were massacred by Nazis and Lithuanian collaborators. The film explores how these bittersweet circumstances have constructed the identities of South African Litvaks. Personal recounts and anecdotes paint the tragedy of the Holocaust, hopes of a new life in South Africa, as well as unique bonds for the future.

Nuotr. autorė / Photo by Sofija Korf

KONTAKTAI / CONTACT Ieva Balsiūnaitė Saulės g. 18, LT-51364 Kaunas +370 654 99 245 i.balsiunaite@gmail.com @litvaksdocumentary

43


RITERIS IR FREILINA. PORTRETAS LIETUVOS FONE

A KNIGHT AND A MAID OF HONOUR. A PORTRAIT AGAINST THE BACKGROUND OF LITHUANIA , 60 l DCP l Stereo l Spalvotas ir nespalvotas / Colour and B/W l Lithuania / Russia REŽISIERIUS / DIRECTOR Pavel Medvedev SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Sergej Lichotkin, Zdislavas Juchnevičius OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Artem Ignatov PRODIUSERIAI / PRODUCERS Natalija Ju, Sergej Lichotkin GAMINTOJAI / PRODUCTION Studija JU, Jaunimo studija, Medvedfilm Production

KONTAKTAI / CONTACT Natalija Ju Sodų g. 4, Nemėžis, LT-13263 Vilniaus r. +370 682 23 949 info@studijaju.com www.studijaju.com

44

Piotras Stolypinas, Rusijos premjeras ir vidaus reikalų ministras, per 49 metus ilgokai gyveno Lietuvoje, buvo Kauno gubernijos bajorų vadovas. Čia jis atvyko kartu su jauna žmona Olga – buvusia Rusijos caro motinos freilina. Laiką Lietuvoje Olga pavadino laimingiausiu šeimos gyvenime. XX amžius ištrynė visus Didžiojo Reformatoriaus bandymus. Liko atminimas apie sąžiningą ir nesavanaudišką tarnavimą. Fate granted to Pyotr Arkadyevich Stolypin 49 years of life. For 40 of those years, his life was inseparably linked with Lithuania. Not even 27 years old, Pyotr Stolypin was appointed Marshal of the Kovno Governorate. He came to Kovno with his wife Olga Neidhardt, maid of honour to the Empress Maria Feodorovna. They settled in Kalnaberžė, the manor of Pyotr Arkadyevich, and would recall the time there as one of the happiest periods of their lives. The 20th century erased all the initiatives of the great reformer Pyotr Stolypin. A memory of honest and selfless service has remained.


ROMAS, TOMAS IR JOSIFAS

ROMAS, THOMAS AND YOSIF

58′40” l DCP l Stereo l Spalvotas ir nespalvotas / Colour and B/W l Biografinis / Biography l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Lilija Vjugina SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Lilija Vjugina OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Aleksandra Mamajeva, Audrius Zelenius, Andrius Seliuta, Kęstutis Plevokas PRODIUSERĖ / PRODUCER Teresa Rožanovska GAMINTOJAS / PRODUCTION Ketvirta versija Kai literatų iš Maskvos šeima Liudmila ir Andrejus Sergejevai pirmą kartą atvyko ilsėtis į Palangą, jie net neįsivaizdavo, kaip jų šeimos poilsis paveiks XX a. literatūros istoriją. Palangoje sutuoktiniai susidraugavo su poetu Tomu Venclova ir jam netrukus pristatė savo draugą Josifą Brodskį. Vilniuje Brodskis pirmą kartą iš Venclovos išgirdo apie lenkų poetą Česlovą Milošą, su kuriuo susipažino jau JAV. Milošas rašė: „Mes, trys poetai, padarėme daugiau nei politikai – įtvirtinome draugystę tarp mūsų tautų.“ When a family of writers from Moscow – Lyudmila and Andrei Sergeyev – first arrived in Palanga, a Lithuanian coastal resort on the Baltic Sea, they could not have imagined the influence their holidays would have for the history of twentieth-century literature. In Palanga, the Sergeyevs met with the Lithuanian poet Tomas Venclova, whom they later introduced to their friend Yosif Brodsky and who exposed the latter to the works of the Polish author Czesław Miłosz. The three of them, Miłosz later wrote, did more to further friendship among their respective nations than any government.

KONTAKTAI / CONTACT Teresa Rožanovska Riovonių g. 8-2, LT-03154 Vilnius +370 618 07 994 ketvirtaversija@gmail.com www.unnecessaryfilms.eu

45


RŪGŠTUS MIŠKAS

ACID FOREST

, 62 l DCP l 5.1 l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Rugilė Barzdžiukaitė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Rugilė Barzdžiukaitė OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHER Rugilė Barzdžiukaitė PRODIUSERIAI / PRODUCERS Dovydas Korba, Rugilė Barzdžiukaitė GAMINTOJAS / PRODUCTION Neon Realism Pabandykite įsivaizduoti turistų traukos vietą, į kurią plūstama pamatyti mirusio miško. Čia jie tampa ne tik stebėtojais, bet ir stebimaisiais – į juos žiūri ir jų klausosi juodi paukščiai. Miškas kai kuriems lankytojams primena atominės katastrofos padarinius, kiti prisimena režisieriaus Hitchcocko filmą „Paukščiai“. Žmonių reakcija į šią aplinką yra tokia pat daugiasluoksnė, kaip ir neįtikėtina paties miško istorija.

KONTAKTAI / CONTACT Dovydas Korba Vytenio g. 22-702, LT-03229 Vilnius +370 698 22 661 info@neonrealism.lt www.neonrealism.lt @filmacidforest

46

Can you imagine a tourist site where people come to see a dead forest? Where they are not only observers, but also the ones being observed and listened to by black birds? The forest reminds of a nuclear fallout for some visitors, while others recall Hitchcock’s The Birds. People’s observations and responses to this environment are as multi-layered and bizarre as the story of the forest itself.


RŪTA

RŪTA

, 90 l DCP l Dolby 5.1 l Biografinis / Biography l Lithuania REŽISIERIAI / DIRECTORS Rokas Darulis, Ronaldas Buožis SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Rokas Darulis, Ronaldas Buožis OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Ronaldas Buožis KOMPOZITORIUS / COMPOSER Leon Somov PRODIUSERĖ / PRODUCER Laura Almantaitė GAMINTOJAS / PRODUCTION Kino paslaptis Šis biografinis dokumentinis filmas – tai jaudinanti istorija apie Rūtos Meilutytės, vienos žinomiausių Lietuvos sportininkių, įvairiaspalvį gyvenimą bei sportinę karjerą. Apie Rūtą lydinčius iššūkius ir „geriausios pasaulyje“ titulo kainą. Nuo sudėtingos vaikystės iki pirmojo plaukimo baseine, olimpinio aukso ir Rio nesėkmės – viskas sutelpa į detalų ir artimą pasakojimą. Penkiolikmetė plaukikė iš Lietuvos laimi Londono olimpines žaidynes ir žaibiškai patraukia viso pasaulio dėmesį, dar nežinodama, kaip tai pakeis jos gyvenimą. Rūta is a compelling story about one of Lithuania‘s most accomplished athletes, the swimmer Rūta Meilutytė, her career developments and personal life. The documentary follows the swimmer’s complicated childhood and her rise to fame, from her first strokes in a swimming pool to winning Olympic gold and beyond. It is a story of a fifteen-year-old girl who becomes an international star overnight, not yet realising how this will affect her life.

Nuotr. autorius / Photo by Rokas Darulis

KONTAKTAI / CONTACT Ronaldas Buožis Aguonų g. 14-17, LT-03213 Vilnius +370 688 41 882 dop@ronaldasbuozis.com @RutaMovie

47


SECOND HAND SECOND HAND

, 85 l DCP l Stereo l Lithuania / Switzerland / Ireland REŽISIERIUS / DIRECTOR Artūras Jevdokimovas SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Arūnas Matelis, Artūras Jevdokimovas, Ramunė Rakauskaitė OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Eitvydas Doškus, Vytautas Rimkevičius, Jonas Kiauleikis KOMPOZITORIUS / COMPOSER Jokūbas Tulaba PRODIUSERIAI / PRODUCERS Arūnas Matelis, Mark Olexa, Jeremiah Cullinane GAMINTOJAI / PRODUCTION Studio Nominum, Dok Mobile, Planet Korda Pictures

KONTAKTAI / CONTACT Algimantė Matelienė A. Goštauto g. 2, LT-01104 Vilnius +370 5 212 31 13 grupe1@nominum.lt www.2ndhand.lt

48

Filmas „Second Hand“ – Anglijos lietuvių gyvenimo dokumentinis skerspjūvis: sukrečiantis, jaudinantis, šokiruojantis. Tai migrantų likimai, susidedantys iš švelniai ironiškų ir linksmų, jaudinamų ir itin unikalių istorijų, turinčių kriminalinį atspalvį. Tai žmogiškų aistrų tragikomedija, paremta tikrais, iki šiol mažai žinotais, stulbinamais (tiek lietuviams, tiek britams) faktais. Filme atskleidžiamas gyvenimas, pilnas nuotykių, konfliktų, bičiulystės ir praradimų. Second Hand is a documentary about Lithuanian migrants who work in the second-hand clothing business in England. The film is a cross-section of their lives: overwhelming, moving and shocking, consisting of ironic and lively, touching, and quite exceptional moments, not without occasional criminal undertones. It is a film that provides deeper insight into the secret lives and murky businesses of migrant workers whose way of life contributes to shaping a new picture of London itself.


SPEC. ŽVĖRYNAS

DELTA ZOO

, 91 l DCP, HD l 5.1 l Spalvotas ir nespalvotas / Colour and B/W l Iš dalies animuotas / Partly-animated documentary l Lithuania / Latvia REŽISIERIUS / DIRECTOR Andrius Lekavičius SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Andrius Lekavičius OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Saulius Lukoševičius KOMPOZITORIUS / COMPOSER Andris Indāns

PRODIUSERIAI / PRODUCERS Gabrielė Vaičiūnaitė, Andrius Lekavičius, Rokas Janauskas, Marta Bite GAMINTOJAI / PRODUCTION 360 laipsnių filmai, Tanka Lietuva, 1991-ieji. Nepriklausomybė jau paskelbta, bet šalyje vis dar dislokuoti sovietų tankai. Reaguojant į nuolatinę agresiją, surenkamas neoficialus lietuviškas specialusis būrys, kurį aplinkiniai vadina „Franco žvėrynu“. Neįgiję tinkamo pasirengimo, bet patriotizmo ir drąsos vedami 15 stipriausių Lietuvos jaunuolių yra pasiruošę kovoti prieš sovietų tankus plikomis rankomis... ir Bruce‘o Lee suktukais. In the 1990s, every boy in the world was watching karate action films on VHS and dreaming of being a super hero. The fight for Lithuania’s independence in 1991 gave a group of young men a chance to do just that. On 11 March 1990, a year before the formal dissolution of the Soviet Union, Lithuania became the first Soviet republic to declare itself independent. Reacting to Soviet aggression, the newly re-established Lithuanian Army Command decided to create a first ever national commando unit known as Francas’ Zoo.

Nuotr. autorius / Photo by Tadas Dambrauskas

KONTAKTAI / CONTACT Andrius Lekavičius Užupio g. 27-10, LT-01202 Vilnius +370 615 56 131 hi@al-vr.com @speczverynas

49


ŠUOLIS

THE JUMP , 90 l DCP l Linear PCM 5.1 Surround Sound l Spalvotas ir nespalvotas / Colour and B/W l Lithuania / France / Latvia REŽISIERĖ / DIRECTOR Giedrė Žickytė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Giedrė Žickytė OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS Rimvydas Leipus, Valdis Celmiņš, Vytautas Plukas KOMPOZITORIUS / COMPOSER Giedrius Puskunigis AKTORIUS / CAST Simas Kudirka PRODIUSERIAI / PRODUCERS Giedrė Žickytė, Catherine Siméon, Uldis Cekulis, Daniel J. Chalfen GAMINTOJAI / PRODUCTION Moonmakers, Faites un Voeu, VFS Films, Naked Edge Films

© Moonmakers

PARDAVIMO AGENTAS / SALES AGENT MetFilm Sales Ealing Studios, Ealing Green, W5 5EP London, United Kingdom +44 20 8280 9117 sales@metfilm.co.uk www.metfilmsales.com

50

KONTAKTAI / CONTACT Giedrė Žickytė J. Basanavičiaus g. 6-10, LT-01118 Vilnius +370 659 01 278 giedre@moonmakers.lt www.moonmakers.lt

1970-ųjų lapkritis, Atlanto vandenynas. Lietuvis jūreivis Simas Kudirka iš Sovietų Sąjungos žvejybos laivo „Tarybų Lietuva“ peršoka į Amerikos pakrančių apsaugos katerį „Vigilant“. Bet ar to pakaks, kad jo svajonė būti laisvam išsipildytų? Taip prasideda keistesnė nei pramanas istorija apie įkalinimą, atradimą, šlovę ir laisvę. It’s 1970, the middle of the Cold War. An American patrol boat meets a Soviet fishing vessel in the Atlantic Ocean. Suddenly, a Lithuanian sailor jumps across ten feet of icy water, landing on the deck of the American boat. He requests political asylum. To his horror, the Americans hand him back to the Soviets in one of the biggest Cold War muddles. Told through incredible archives and relived by Simas Kudirka himself as he returns to the US to retrace his steps, this is a stranger-than-fiction story of imprisonment, twist of fate, fame, and freedom.


TOBULAS ALKIS

THE PERPETUAL DESIRE

, 52 l DCP l Linear PCM 5.1 Surround Sound l Lithuania REŽISIERIAI / DIRECTORS Gintautas Smilga, Ramūnas Aušrotas SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Ramūnas Aušrotas, Elena Leontjeva OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Edgaras Kordiukovas KOMPOZITORIUS / COMPOSER Vytis Smolskas PRODIUSERIS / PRODUCER Kęstutis Drazdauskas GAMINTOJAS / PRODUCTION Artbox laisvalaikio klubas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas inicijavo tarpdisciplininį tyrimą, skirtą stokos reiškiniui nagrinėti, taip grąžindamas jį į mokslinį diskursą bei šiuolaikinio žmogaus mąstymo lauką. Dokumentinis filmas „Tobulas alkis“, kur remiamasi tyrimo duomenimis, chronologine tvarka pasakoja apie stokos reiškinio atradimą ir jo suvokimo kitimą iš mokslo istorijos perspektyvos nuo senovės graikų iki šių dienų. Kartu atskleidžiama, kuo naudinga dabartiniam žmogui suvokti šį reiškinį. A multidisciplinary study, launched by the Lithuanian Free Market Institute, has reignited scientific interest in scarcity. Drawing on the results of the study, The Perpetual Desire traces the emergence of the concept and its evolution from the times of Ancient Greece to the present day. At the same time, the film looks at how scarcity is still a relevant concept in the present times of seeming abundance.

KONTAKTAI / CONTACT Kęstutis Drazdauskas J. Basanavičiaus g. 2-5, LT-01118 Vilnius +370 687 13 078 kestas@artbox.lt www.artbox.lt

51


TULPIŲ LAUKAS

TULIP FIELD

, 82 l DCP l Dolby Stereo l Lithuania REŽISIERIUS / DIRECTOR Aloyzas Jančoras SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Aloyzas Jančoras, Meilė Jančorienė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Aloyzas Jančoras KOMPOZITORIUS / COMPOSER Andrius Kulikauskas AKTORĖ / CAST Viktorija Kuodytė PRODIUSERIS / PRODUCER Aloyzas Jančoras GAMINTOJAS / PRODUCTION Aloyzo Jančoro videoantologija

KONTAKTAI / CONTACT Aloyzas Jančoras Vanaginės g. 78, Didžioji Riešė, LT-14262 Vilniaus r. +370 610 32 898 aloyzas.jancoras@gmail.com

52

Kino pasakojimas apie vieną iš talentingiausių Lietuvos kino režisierių Algimantą Puipą ir jo brolį Audrių Puipą, trumpai gyvenusį, bet palikusį originalių meno kūrinių – tapybos darbų. Kino režisieriui Algimantui brolio mirtis prieš dvidešimt metų buvo didžiulė netektis, skausmas, kurį išgyvena iki šios dienos. Šiuo metu Algimantas kuria vaidybinį filmą – dramą apie kitus du brolius, kupinus abipusio keršto ir laukiančius vienas kito mirties. Ši skausminga priešingybė ir yra pagrindinė dokumentinio filmo ašis, ties kuria sukasi meilės ir neapykantos, blogio ir gėrio polifonija. This is a story about one of the most talented Lithuanian filmmakers, Algimantas Puipa, and his brother Audrius Puipa, who lived a brief but productive life and left an oeuvre of very original paintings. Twenty years ago, the death of Algimantas’ brother was a great loss, one he is still going through today. At the moment, Algimantas Puipa is developing a feature film about two other brothers overwhelmed by a mutual desire for revenge and anticipation of each other‘s death. This agonizing opposition is the axis of the documentary Tulip Field, spinning the polyphony of love and hate, good and evil.


TUMO KODEKSAS

CODE OF TUMAS

, 75 l DCP l 5.1 l Biografinis / Biography l Lithuania REŽISIERIUS / DIRECTOR Eimantas Belickas SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Liudvika Pociūnienė OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Narvydas Naujalis DAILININKĖ / PRODUCTION DESIGNER Dalia Dudėnaitė KOMPOZITORIUS / COMPOSER Gabrielius Zapalskis AKTORIAI / CAST Ramūnas Cicėnas, Rolandas Kazlas PRODIUSERĖ / PRODUCER Teresa Rožanovska GAMINTOJAS / PRODUCTION Ketvirta versija

Neįveikiamos autoironiškos pozicijos, nenumaldomas kaip sąžinės balsas, nepavargstantis nesutaikomų pozicijų taikytojas; Tumas – pirmiausia laisvas žmogus, kuriam prisitaikymas prie jėgos politikos reikalavimų ar materialinio išskaičiavimo tiesiog nepriimtinas. Jis tai rodo daugelį stebinančia maniera – nerimtai kalbėdamas apie dalykus, daugelio laikomus rimtais, o rimtai – apie tuos mažmožius, kurių „dideli“ žmonės kartais tiesiog nepastebi. A true story of the priest and writer, journalist and Franciscan monk Juozas Tumas-Vaižgantas. A towering figure in pre-WWII Republic of Lithuania, his personality embodies the idea that a modern state is first and foremost a cultural project. His good humour and deeply Christian values contributed to a legend of a genuinely free personality, unstoppable as the voice of conscience, a tireless negotiator between irreconcilable positions. The legend of Tumas’ life and work has inspired many to resist attempts by an unfree society to enslave their minds.

Nuotr. autorius / Photo by Andrius Seliuta

KONTAKTAI / CONTACT Teresa Rožanovska Riovonių g. 8-2, LT-03154 Vilnius +370 618 07 994 ketvirtaversija@gmail.com www.unnecessaryfilms.eu @tumokodeksas

53


VANAGO PORTRETAS

THE PORTRAIT OF VANAGAS , 68 l DCP, H264 l 5.1 l Lithuania REŽISIERIUS / DIRECTOR Vytautas V. Landsbergis SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Vytautas V. Landsbergis OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Povilas Baltinas KOMPOZITORIAI / COMPOSERS Jonas Landsbergis, Vytautas Leistrumas AKTORIUS / CAST Mantas Petravičius PRODIUSERIAI / PRODUCERS Vytautas V. Landsbergis, Ramunė Rakauskaitė, Vytis Vidūnas, Uljana Kim GAMINTOJAI / PRODUCTION A Propos studija, Studio Uljana Kim

Nuotr. autorius / Photo by Rytis Šeškaitis

KONTAKTAI / CONTACT Vytautas V. Landsbergis Nugalėtojų g. 3D-2, LT-10105 Vilnius +370 687 75 055 v.v.landsbergis@gmail.com

54

Filmas pasakoja apie Adolfą Ramanauską-Vanagą, vieną garsiausių Lietuvos pokario partizanų vadų, miškuose kovojusį ir su šeima besislapsčiusį net 11 metų, išduotą ir itin žiauriai sovietų nukankintą. Remiantis paties Vanago dienoraščiais ir artimųjų atsiminimais, bandoma rekonstruoti jo pasaulėjautą, patirti tą ypatingą dvasios stiprybę ir subtilius asmenybės niuansus. Tačiau visa tai tėra vaizduotės fonas, kuris padeda dailininko Manto Petravičiaus rankoms nupiešti Vanago portretą dirbtuvėje ir leistis į paslaptingas keliones po tas vietas, kuriose slapstėsi ir kovojo Vanagas. The Portrait of Vanagas tells the story of Adolfas Ramanauskas-Vanagas, one of the most famous post-war partisan leaders in Lithuania. He was fighting and hiding in the woods with his family for 11 years, was betrayed and killed in extremely cruel circumstances by the Soviets. The film, based on Vanagas’ diaries and testimonies from his relatives, tries to reconstruct the world of this freedom fighter, convey the strength of his spirit and subtle nuances of his personality. However, all this is a background for artistic imagination of the painter Mantas Petravičius who is painting a portrait of Vanagas in his studio and going on mysterious trips to the places where Vanagas hid and fought.


VIENAS GYVENIMAS ONE LIFE

, 20 l DCP l 5.1 l Lithuania REŽISIERĖ / DIRECTOR Marija Stonytė SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Marija Stonytė OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHER Laura Aliukonytė KOMPOZITORĖ / COMPOSER Jurga Šeduikytė PRODIUSERĖS / PRODUCERS Giedrė Žickytė, Andrėja Čebatavičiūtė GAMINTOJAS / PRODUCTION Moonmakers Viename Vilniaus butų įkurtoje privačioje fermoje gimsta drugelis. Vos gimęs jis parduodamas kaip žymaus akordionisto kalėdinio koncerto puošmena. Per šią kelionę iš gimtųjų namų į koncerto salę stebime, kaip moderniame, žmogaus valdomame pasaulyje bando išgyventi nuostabus gamtos kūrinys. Ar tūkstantinėje salėje atsiras bent vienas žmogus, kuris sustos ir prisimins visai šalia plazdančią gyvybę? A butterfly hatches in a private butterfly farm hidden in a Vilnius flat. It will be soon sold to become a decoration for a Christmas performance by a famous accordionist. In this journey from its birthplace to the concert hall, we observe a fragile creature trying to survive in a world ruled by humans. Will there be anyone in the audience to stand up for the fluttering life?

KONTAKTAI / CONTACT Giedrė Žickytė J. Basanavičiaus g. 6-10, LT-01118 Vilnius +370 659 01 278 giedre@moonmakers.lt www.moonmakers.lt

55


ZIKARAS. LAISVĖS PAMINKLO KŪRĖJAS

ZIKARAS. CREATOR OF FREEDOM MONUMENT , 70 l DCP l Dolby 5.1 l Lithuania REŽISIERIUS / DIRECTOR Linas Mikuta SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Linas Mikuta OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER Povilas Baltinas KOMPOZITORIAI / COMPOSERS Indrė Jurgelevičiūtė, Merope PRODIUSERĖ / PRODUCER Jūratė Kavaliauskienė GAMINTOJAS / PRODUCTION Dermė

KONTAKTAI / CONTACT Jūratė Kavaliauskienė Algirdo g. 45, LT-36106 Panevėžys +370 614 93 342 jurateka@gmail.com

56

Filmas apie pirmą profesionalų Lietuvos skulptorių Juozą Zikarą – Laisvės paminklo Kaune kūrėją, Lietuvos pinigų bei valstybinių simbolių ir istorinių asmenybių biustų autorių. Zikaro likimas klostėsi panašiai kaip tarpukario Lietuvos valstybės likimas: gimęs kuklioje trobelėje Panevėžio rajone, jis pasiekia meno aukštumas ir pelno pripažinimą, kuria Lietuvos, kaip valstybės, atpažinimo ženklus. Okupantas sunaikina tiek Lietuvos valstybę, tiek jos simbolių kūrėją Zikarą, tačiau nepalaužia jos dvasios, kuriai lemta vieną dieną atgimti. This is an exciting film about the first professional Lithuanian sculptor Juozas Zikaras, the creator of the Freedom Monument in Kaunas. He also designed the coins for the interwar Republic of Lithuania and many national symbols, as well as busts of many important historical personages. The fate of Juozas Zikaras was incredibly similar to that of his young country. Born in a very poor family in the countryside near Panevėžys, Zikaras reached the pinnacle of recognition and created the identifying symbols of Lithuania.


KINO INDUSTRIJOS GIDAS FILM INDUSTRY GUIDE

57


FAKTAI IR STATISTIKA / FACTS AND FIGU RES 2016

2017

2018

Lietuviškų filmų dalis rinkoje / Market share of Lithuanian films

19,5%

21,42%

27,9%

Europietiškų filmų dalis rinkoje / Market share of European films

8,5%

13,19%

11,8%

Amerikietiškų filmų dalis rinkoje / Market share of US films

71,5%

64,62%

58,7%

Kitų šalių filmų dalis rinkoje / Market share of films from other countries

0,5%

0,94%

1,6%

Nacionalinių filmų premjeros / National cinema premieres

13

11

21

Bendras pagamintų nacionalinių filmų skaičius / Total Lithuanian films produced

58

41

54

Bendras pagamintų nacionalinių vaidybinių filmų skaičius / Total Lithuanian feature films produced

21

15

21

Bendras išplatintų filmų skaičius / Total films distributed Bendras parduotų bilietų skaičius* / Total admissions*

291

309

351

3 668 370

4 066 209

4 265 414

Vidutinė bilieto kaina, Eur / Average ticket price in Eur

4,83

5,02

5,26

Apsilankymų skaičius kino teatre vienam gyventojui / Admissions per capita

1,29

1,45

1,53

29

27

28

Kino teatrų skaičius / Number of cinema theatres

TOP 10 2018

* Išskyrus festivaliuose rodytus filmus / Excluding festival admissions

Filmo pavadinimas / Film title Tarp pilkų debesų / Ashes in the Snow Klasės susitikimas: berniukai sugrįžta! / Class Reunion: The Boys Are Back! Bohemijos rapsodija / Bohemian Rhapsody

Gamybos šalis / Country of origin

Parduoti bilietai / Admissions

Pajamos / GBO, Eur

LT, US

240 880

1 295 396

LT

182 583

1 005 157

UK, US

161 095

950 986

Grinčas / The Grinch

US

131 098

648 378

Monstrų viešbutis 3: atostogos / Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

US

128 402

612 862

Lietuviški svingeriai / Lithuanian Swingers

LT

111 943

645 911

Moterys meluoja geriau. Robertėlis / Women Lie Better. Robbie

LT

107 770

595 682

Nerealieji 2 / Incredibles 2

US

103 448

499 648

Taip gimė žvaigždė / A Star Is Born

US

96 024

553 346

Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių / Fifty Shades Freed

US

89 502

511 889

58


59


In Ce ve rt stm ifi ca en te t

Donation Agreement

60

Lithuanian Donor

n

io at ic

Foreign Producer

pl

Donation

Ap

Lithuanian Production Company

n tio ca ate lifi fic ua ti Q Cer

LITHUANIAN FILM TAX INCENTIVE ALLOWS TO SAVE UP TO 30% OF YOUR PRODUCTION BUDGET

Pr o Se du rv cti ic on es

30%


PELNO MOKESČIO LENGVATA / FILM TAX INCENTIVE HOW DOES IT WORK?

The incentive is available for feature films, TV films, documentaries and animated films. The scheme involves a foreign production company, a Lithuanian production company, a local donor providing financial support for the production and the Lithuanian Film Centre that administers the scheme. The foreign production company can save up to 30% of its Lithuanian production costs while the local donor is motivated to invest into film production by a corporate tax break.

ELIGIBILITY

l Film has to meet cultural content and production criteria. l Minimum spend has to be € 43,000. l At least 80% of Lithuanian production costs must be

incurred in Lithuania.

CULTURAL CONTENT CRITERIA

The film cannot be pornographic, incite violence or hatred. It has to meet at least two of the following criteria: l the script is based on events that are part of Lithuanian or European culture, history, mythology, religion; l the film reflects events of Lithuanian or European social life or politics; l the film tells about a well-known figure related to Lithuanian or European culture, history, religion or society or a mythological character; l the script is based on a culturally significant work of Lithuanian or European literature; l the film builds on important Lithuanian or European values: diversity of cultures and religions, human rights and civic awareness, democracy and solidarity, minority rights and tolerance, respect for cultural and family traditions;

l the film focuses on issues of Lithuanian or European identity; l the film is set in Lithuania or Europe.

PRODUCTION CRITERIA

The film has to meet all of the following production criteria: l the production is not a promotional film, advertisement, unscripted entertainment (e.g., a game show, reality show, talk show, talent show), a music video, a computer game or a television series; l at least three days of shooting take place in Lithuania in the course of the production (except for animation projects); l at least 20% of an animated film’s production costs in Lithuania must be incurred for producing two of the elements listed below: l shooting (if it is required by the script); l characters and backgrounds design; l layouts and/or storyboards; l visual effects; l at least 51% of the crew hired by the Lithuanian production company are citizens of Lithuania or citizens of other European Economic Area (EEA) countries. More information: www.lkc.lt/eng Contact: Milda Vakarinaitė Administration of Film Tax Incentive m.vakarinaite@lkc.lt, +370 5 231 07 23

61


FESTIVALIAI IR INDUSTRIJAI SKIRTI RENGINIAI FESTIVALS AND INDUSTRY EVENTS Tarptautinis moterų filmų festivalis „ŠERŠĖLIAFAM“ International Women Film Festival “ŠERŠĖLIAFAM”

Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ Vilnius International Film Festival “Kino Pavasaris”

Vasario 7–10 / 7–10 February 2019

Kovo 21–balandžio 4 / 21 March–4 April 2019

KONTAKTAI / CONTACT

KONTAKTAI / CONTACT

Andrė Balžekienė Šv. Ignoto g. 4/3, LT-01144 Vilnius +370 673 16 864 serseliafam@kinopasaka.lt www.serseliafam.wordpress.com

Vida Ramaškienė Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius +370 5 249 72 21 vida@kinopavasaris.lt www.kinopavasaris.lt

Nuo 2006 m. rengiamame tarptautiniame moterų kino festivalyje „Šeršėliafam“ pristatoma moterų režisierių kūryba, siekiama atkreipti dėmesį į moterų padėtį bei iššūkius visuomenėje. Festivalis vyksta Vilniuje, kino teatre „Pasaka“, bei kituose Lietuvos miestuose. Jo metu siūlomos ne tik filmų peržiūros, bet ir diskusijos, susitikimai, konferencija, išrenkama Metų kino moteris.

Nuo 1995 m. vykstantis Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ – didžiausias ir laukiamiausias metų kino renginys Lietuvoje, kasmet pristatantis daugiau nei 150 filmų ir sulaukiantis daugiau nei 116 000 žiūrovų. Gausiausiai lankomo renginio šalyje vardą užsitarnavo pateikdamas žiūrovams kruopščiai atrinktą, didžiuosiuose pasaulio festivaliuose kino profesionalų ir mėgėjų įvertintą kino programą. Vieni pagrindinių šiemet 24-ą kartą vyksiančio „Kino pavasario“ akcentų: festivalis 18-oje šalies miestų, Europos režisierių debiutinių filmų konkursas, ryškiausi metų atradimai ir pripažintų kūrėjų filmai bei tarptautinis kino industrijos renginys „Meeting Point – Vilnius“.

The International Women Film Festival has been held in Vilnius, Lithuania, since 2006. Every year, films created by and about women are screened in the cinema theater Pasaka in Vilnius and several smaller towns in Lithuania. The festival also includes special discussions, a conference and an award for Film Industry Woman of the Year.

62

Vilnius International Film Festival “Kino Pavasaris”, founded in 1995, is the largest cinema event in Lithuania, drawing more than 116,000 viewers with over 150 films every year. Vilnius IFF has earned its place as the country‘s most visited cinema event thanks to its programmes of carefully selected titles that were highly praised by cinema professionals and enthusiasts at major festivals around the world. The 24th edition of “Kino Pavasaris” will visit 18 Lithuanian towns, premiere Lithuanian films, hold a competition programme for debuting European directors, showcase the year’s best discoveries and works from renowned filmmakers and organize the international film industry event “Meeting Point – Vilnius”.


Tarptautinis kino industrijos renginys „Meeting Point – Vilnius“ International Film Industry Event “Meeting Point – Vilnius”

BLON Animacijos ir videožaidimų festivalis BLON Animation and Games Festival

Balandžio 2–4 / 2–4 April 2019

KONTAKTAI / CONTACT

KONTAKTAI / CONTACT

Laura Almantaitė Bangų g. 5A, LT-91250 Klaipėda +370 698 27 519 laura@blon.lt www.blon.lt

Alessandra Pastore Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius +370 5 249 72 21 industry@kinopavasaris.lt www.kinopavasaris.lt „Meeting Point – Vilnius“ – jau dešimtą kartą vykstantis tarptautinis kino industrijos renginys, siekiantis atrasti, įkvėpti ir remti Europos talentus bei jų kuriamus debiutinius filmus. Kiekvienais metais daugiau nei 250 kino industrijos profesionalų pritraukiančio renginio tikslas – sukurti galimybes bendradarbiauti skirtingiems Europos makroregionams: nuo Baltijos šalių iki Pietryčių Europos, nuo Kaukazo iki Vakarų Europos. Renginio dalyviai klausosi įkvepiančių pokalbių, dalyvauja projektų pristatymo sesijose „Coming Soon“ ir meistriškumo kursuose, mezga perspektyvias pažintis. “Meeting Point – Vilnius”, returning for its 10th edition this year, is an international audiovisual industry event seeking to present, develop and support European talent and debut films. Bringing together over 250 film professionals, it aims to build and cross nets between different European macro-regions: from the Baltics to the South East, from the Caucasus to Western Europe. The event is a combination of inspiring talks, “Coming Soon” project presentations, masterclasses and networking opportunities.

Balandžio 11–14 / 11–14 April 2019

BLON – tai unikalaus formato animacijos ir videožaidimų festivalis, kuriame gali sutikti didžiausių pasaulio animacijos ar videožaidimų studijų talentą ir niekam nežinomą būsimą genialų kūrėją. Šis festivalis – tai inovatyvus ir rafinuotas inkubatorius, kuriame jaunieji talentai ir industrijos rykliai keičiasi įkvėpimu.  BLON programoje – kontroversiški filmai ir videožaidimai suaugusiesiems bei vaikams skirta subtili ir estetiška Prancūzijos, Japonijos, Skandinavijos ir kitų šalių meistrų animacijos ir videožaidimų programa. BLON programa interaktyvi, tad dalyviai ateina ne tik pažiūrėti filmų ar pažaisti. Festivalio metu vyksta susitikimai su pasaulinį pripažinimą pelniusiais užsienio šalių kūrėjais, seminarai, meistrystės dirbtuvės profesionalams ir naujokams, kūrybinės dirbtuvės vaikams. BLON eksperimentuoja ir siūlo pasisemti patirties, kuri išlieka! BLON is an innovative and singular festival that invites its visitors to experience outstanding animated films, games, AR and VR from around the globe. BLON is a boutique space where young talents interact with industry sharks. The festival seeks to facilitate exchanging knowledge, experience and inspiration among professionals in animation and game design. Besides programming creative, entertaining and controversial animated films and games for (young) adults, BLON presents beautiful, artistic content for young audiences. BLON invites you to Klaipėda for inspiration, business and fun.

63


Tarptautinis kino festivalis „Baltijos banga“ International Film Festival “The Baltic Wave”

Vilniaus queer festivalis „Kreivės“ Vilnius Queer Festival “Kreivės”

Rugpjūčio 23–29 / 23–29 August 2019

Rugsėjo 4–8 / 4–8 September 2019

KONTAKTAI / CONTACT

KONTAKTAI / CONTACT

Ieva Norvilienė Vasario 16-osios g. 8, LT-01107 Vilnius Tel. +370 686 97 584 info@baltijosbanga.lt www.baltijosbanga.lt

Augustas Čičelis Pelesos g. 13-18, LT-02114 Vilnius +370 684 12 216 augustas@in-co.lt www.festivaliskreives.lt

„Baltijos banga“ – vienintelis kasmetis trijų Baltijos šalių kino festivalis, vykstantis Nidoje ir minintis Baltijos kelią. Festivalį rengia Lietuvos kinematografininkų sąjunga kartu su Latvijos ir Estijos kinematografininkais, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“ bei Neringos miesto savivaldybe. Programoje pristatomi geriausi Lietuvos, Latvijos bei Estijos vaidybiniai, dokumentiniai ir animaciniai filmai; svečių teisėmis pristatyti savo filmų kviečiamos ir kitos Baltijos šalys. Festivalio metu veikia vaikų ir jaunimo animacijos mokyklėlė, o nuo 2018-ųjų organizuojamas tarptautinis kino forumas, kurio tikslas – skatinti prodiuserių, režisierių ir kino industrijos atstovų bendradarbiavimą ir diskusijas apie filmų platinimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Vilniaus queer festivalis „Kreivės“ – 2014-aisiais pristatyta kultūrinė ir socialinė iniciatyva. Tai vienintelis kasmetis LGBTQ festivalis Lietuvoje ir regione. Sekant ankstesnėmis ir bendradarbiaujant su kitomis kreivomis iniciatyvomis, kuriama filmų peržiūroms, renginiams ir bendravimui tinkama erdvė. Festivalio sumanytojų vizija – bendruomenė, pastebinti ir aktyviai remianti LGBTQ išraiškų ir požiūrių įvairovę. Festivalį organizuoja asociacija „In corpore“.

“The Baltic Wave” is the only film festival of the three Baltic countries which is held annually in Nida on the anniversary of the Baltic Way and showcases the best of feature film, documentary and animation from Lithuania, Latvia and Estonia. The festival is organized by the Lithuanian Filmmakers Union in partnership with the Filmmakers Unions of Latvia and Estonia, Nida Culture and Tourism Information Center “Agila” and Neringa Municipality. Other countries bordering the Baltic Sea are invited to present their films as the festival’s special guests. An animation workshop is held for children and youth. In 2018, “The Baltic Wave” launched an international forum for producers, directors and film and TV professionals to discuss distribution possibilities in Lithuania, Latvia and Estonia. The forum is expected to become an important platform for a more active co-operation among Baltic film industry professionals.

64

Vilnius Queer Festival “Kreivės” is a cultural and social initiative which started in 2014. It is the only annual LGBTQ festival in Lithuania and the Baltics. Building on earlier and cooperating with concurrent queer initiatives, we aspire to be a unique space for film screenings, events and community building. Our vision is to build a community which acknowledges and passionately supports variety in LGBTQ expressions and viewpoints. The festival is organized by the association “In Corpore”.


Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis“ International Animation Film Festival “Tindirindis”

Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis International Vilnius Documentary Film Festival

Rugsėjo 19–22 / 19–22 September 2019

Rugsėjo 19–spalio 6 / 19 September–6 October 2019

KONTAKTAI / CONTACT

KONTAKTAI / CONTACT

Valentas Aškinis Nugalėtojų g. 11, LT-10105 Vilnius +370 610 47 151 tindirindis_festival@yahoo.com www.tindirindis.lt

Vilma Levickaitė A. Goštauto g. 2/15, LT-01104 Vilnius +370 5 261 05 05 vilma@skalvija.lt www.vdff.lt

16 metų Lietuvoje vykstantis konkursinis festivalis, kuriame rodoma geriausia nekomercinė pasaulio animacija, skatinanti kūrybiškumą. Programose – filmai vaikams, suaugusiesiems, eksperimentiniai, studentų, debiutiniai, muzikiniai vaizdo klipai. 2018 m. atsirado nominacija „Geriausias Animadoc“, o nuo 2019-ųjų – „Geriausias taikomosios animacijos darbas“, siekiant pristatyti naujų animacijos formų kūrinius: performansus, interaktyvius medijų kūrinius, aplikacijas, instaliacijas, reklamas, edukacinius, VR darbus. Festivalio tikslas – atskleisti animacijos galimybes, įvairovę ir perspektyvas. Festivalio metu vyksta lietuvių ir užsienio animacijos meistrų retrospektyvos ir susitikimai su žiūrovais, kūrybinės dirbtuvės vaikams, meistriškumo pamokos studentams ir industrijos atstovams su žymiais animacijos meno kūrėjais iš užsienio.

Didžiausias ir seniausias tarptautinis dokumentinio kino festivalis Baltijos šalyse, įkurtas 2003 metais. Jo tikslas – lietuvių žiūrovams pristatyti geriausius, aktualiausius pastarųjų metų kūrybinės dokumentikos filmus, suteikti galimybę susipažinti su garsiausių autorinės dokumentikos kūrėjų darbais. Tradiciškai festivalio programą sudaro pagrindinė programa (naujausi, tarptautiniuose kino festivaliuose apdovanoti filmai), specialioji programa (filmai aktualia tema), retrospektyvos, lietuviškų dokumentinių filmų premjeros. Kino profesionalams rengiamos paskaitos ir kūrybinės kino dirbtuvės.

“Tindirindis” has been celebrating non-commercial animation for sixteen years, screening films for children and adults, works by student and debuting artists, experimental films and music videos. It launched the new “Best Animadoc” award in 2018 and will be awarding a prize for “Best Work of Applied Animation” to celebrate new-format animation: performances, interactive media, apps, installations, advertisement, educational and VR work. The festival includes Lithuanian and international retrospectives, meetings with animation artists, workshops for children, master classes for students and industry professionals.

The Vilnius Documentary Film Festival (VDFF), which was founded in 2003, is the oldest and the largest international documentary film festival in the Baltics. The aim of the festival is to show best and most relevant documentaries from the past few years and provide a chance for the audience to get to know the work of best documentary filmmakers. The festival focuses on documentaries awarded at the most prestigious film festivals from around the world.

65


Europos kino festivalis „GoDebut“ GoDebut European Film Festival

Tarptautinis Kauno kino festivalis Kaunas International Film Festival

Rugsėjis / September 2019

Rugsėjo 26–spalio 6 / 26 September–6 October 2019

KONTAKTAI / CONTACT

KONTAKTAI / CONTACT

Kęstutis Meškys Nemuno g. 2, LT-91199 Klaipėda +370 46 43 34 37
 info@godebutfest.lt www.godebutfest.lt

Kristina Bliznec Vytauto pr. 79, LT-44321 Kaunas +370 678 32 246 info@kinofestivalis.lt www.kinofestivalis.lt

Europos kino festivalis „GoDebut“ – vienintelis tokio pobūdžio kino forumas ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Festivalio tikslas – skatinti Europos šalių jaunųjų ir debiutuojančių kino kūrėjų, kino mokyklų absolventų veiklą, kūrybiškumą, sukurti tarptautinę platformą jų kino darbams pristatyti, stiprinti tarptautinį kūrybinį bendradarbiavimą ir kūrybinių industrijų sektorių regione.


Tarptautinis Kauno kino festivalis – vienas ryškiausių kino festivalių Lietuvoje ir svarbiausias kino renginys Kaune. Jame rodomi pasaulyje pripažinti filmai, teikiama pirmenybė tokiems, kuriuose dera meninė kokybė ir ryški socialinė pozicija. Festivalyje vyksta naujausių filmų premjeros, specialiosios programos, retrospektyvos. Nuo 2010 m. festivalis vykdo kino edukacijos projektus ir platina arthauzinį kiną Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse.

GoDebut European Film Festival is a unique festival not only in Lithuania, but in the Baltic States as well. The festival’s goals include promoting young debuting filmmakers and film school graduates, stimulating their creative endeavours, creating an international platform to showcase their work, and strengthening international collaboration and creative industries in the region.

66

Kaunas IFF is one of Lithuania’s most appreciated film festivals and the main film event in Kaunas. It presents internationally acclaimed works and new discoveries. The priority of Kaunas IFF is a combination of artistic and social statement in the moving image. The festival continues its strategy of presenting exclusively Lithuanian or Baltic premieres. Since 2010, Kaunas IFF has been active in the field of cinema education and arthouse film distribution.


Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo kino festivalis International Vilnius Film Festival for Children and Youth

Spalio 4–31 / 4–31 October 2019

Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ International Human Rights Documentary Film Festival “Inconvenient Films” Spalio 10–20 / 10–20 October 2019

KONTAKTAI / CONTACT Lina Užkuraitytė Vytenio g. 35-59, LT-03207 Vilnius +370 677 52 036 lina.uzkuraityte@gmail.com www.kidsfestival.lt

KONTAKTAI / CONTACT Gediminas Andriukaitis Smetonos g. 5-311, LT-01115 Vilnius +370 605 12 624 gediminas@nepatoguskinas.lt www.nepatoguskinas.lt

Festivalis įkurtas 2004 m., yra Europos filmų vaikams asociacijos (ECFA) narys, bendradarbiauja su daugeliu kitų tarptautinių vaikų ir jaunimo filmų festivalių visame pasaulyje. Įvairiose programose pristatoma 14–20 meninių, dokumentinių, animacinių bei trumpametražių filmų. Konkursinės programos filmus vertina trys skirtingo amžiaus vaikų ir jaunimo komisijos, profesionalų ir pedagogų žiuri. Kiekvienais metais festivalio filmus vienija temos, aktualios jauniems žmonėms visame pasaulyje.

Nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis, rengiamas Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose. Festivalio metu pristatoma daugiau kaip 50-ies dokumentinių filmų programa, rengiami susitikimai su kino kūrėjais, organizuojamos diskusijos su filmų herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Ryškią socialinę misiją vykdantis nekomercinio pobūdžio festivalis „Nepatogus kinas“ – vienas gausiausiai lankomų kino renginių Lietuvoje ir vienintelis tokio pobūdžio kino festivalis Baltijos šalyse.

The International Vilnius Film Festival for Children and Youth has been taking place since 2004. The festival is a member of the European Children’s Film Association (ECFA) and cooperates with many other international children and youth film festivals around the world. Each year, the festival screens between 14 and 20 feature, documentary, animated and short films from all over the world. The competition program is judged by a jury made up of children and youths as well as film professionals and teachers. The festival’s main mission is to present a variety of films for young people, to help develop children‘s ability to communicate through images, stimulate their interest in film art, cultivate the new generation’s aesthetic tastes, educate young viewers through film, as well as provide a space for discussion between children and adults.

“Inconvenient Films” is an international documentary film festival that takes place in Vilnius, Lithuania. Established in 2007 as an annual film event, it is currently the biggest documentary film festival in the country. The festival invites filmmakers, experts, activists and festival viewers to appreciate and discuss the role of documentaries in reflecting and shaping our understanding of reality, as well as raising awareness about human rights issues around the world.

67


Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumas „Baltic Pitching Forum“ Short Film Project Event “Baltic Pitching Forum”

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ European Film Forum “Scanorama” Lapkričio 7–24 / 7–24 November 2019

Spalio 11–12 / 11–12 October 2019 KONTAKTAI / CONTACT Gabrielė Cegialytė Šiltadaržio g. 6, LT-01124 Vilnius +370 628 35 040 office@filmshorts.lt www.bpf.lt

„Baltic Pitching Forum“ – unikali platforma Baltijos šalių kino kūrėjams pristatyti trumpametražių filmų projektus, siekiant surasti partnerių, reikiamą finansavimą ir sudominti potencialius platintojus. Forumas suteikia itin reikalingą erdvę, kurioje režisieriai ir prodiuseriai gali ne vien susipažinti su kolegomis iš kitų Baltijos šalių, bet ir pristatyti savo būsimus filmus tiek jiems, tiek žiuri komisijai. Į Lietuvą vertinti projektų, pasidalyti žiniomis, komentarais ir pasiūlymais atvyksta aktyvūs Europos prodiuseriai, televizijų, įvairių fondų atstovai, festivalių ir vaizdo dalijimosi (angl. VOD – video on demand) platformų programų sudarytojai, filmų platintojai. The Baltic Pitching Forum is a unique platform for networking and bringing into the spotlight the latest short film projects from the Baltics. The Forum provides space for film directors and producers to present their short film projects and be noticed by European producers, TV commissioners, fund representatives, festival or VOD programmers and distributors. The main goal of the Baltic Pitching Forum is to facilitate interaction, cooperation and coproduction among filmmakers from the Baltics and the rest of Europe.

68

KONTAKTAI / CONTACT Gražina Arlickaitė A. Goštauto g. 4, LT-01106 Vilnius +370 5 276 03 67 info@kino.lt www.scanorama.lt

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ – didžiausias rudens sezono tarptautinis kino įvykis, rengiamas nuo 2003 metų. „Scanorama“ pirmoji Lietuvoje atvedė Europos kiną į platesnę geografinę teritoriją (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai). Europos festivalių asociacija 2017 m. „Scanoramai“ suteikė kokybės ženklą „EFFE Label“. 2017 m. „Scanorama“ kartu su dar 6 Europos kino festivaliais įkūrė bendradarbiavimo tinklą „Moving Images – Open Borders“ (liet. „Judantys vaizdai – be sienų“). Festivalio globėja – Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Scanorama“ nuo pat pradžių savo koncepciją grindė Europos kino vertybėmis, akcentavo šiaurietiškų ir baltiškų dimensijų artumą, apgalvotai plėtė europinį kontekstą. Festivalis pristato įdomiausius pastarųjų metų Europos kino kūrinius, kviečia į susitikimus su reikšmingiausiais kino kūrėjais, rodo kino klasikos retrospektyvas, jau 10 metų rengia trumpametražių filmų konkursinę programą „Naujasis Baltijos kinas“. European Film Forum “Scanorama” has been the biggest autumn cinema event in Lithuania since 2003 and the first festival to branch out into four cities across the country (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai). “Scanorama” has been awarded the EFFE Label by the European Festivals Association and is one of the seven co-founders of the Moving Images – Open Borders network. “Scanorama” screens the most significant recent works of European cinema as well as classic retrospectives, invites viewers to meet outstanding filmmakers and organizes the short film competition programme New Baltic Cinema.


PRODIUSERIŲ BENDROVĖS / PRODUCTION COMPANIES 360 LAIPSNIŲ FILMAI Andrius Lekavičius Užupio g. 27-10, LT-01202 Vilnius +370 615 56 131 hi@al-vr.com www.al-vr.com ALOYZO JANČORO VIDEOANTOLOGIJA Aloyzas Jančoras Vanaginės g. 78, Didžioji Riešė, LT-14262 Vilniaus r. +370 610 32 898 aloyzas.jancoras@gmail.com ANIMACIJOS STUDIJA Algirdas Selenis Kalvarijų g. 196-58, LT-08201 Vilnius +370 680 77 310 selenis.studija@gmail.com www.animacijosstudija.jimdo.com ANIMATRIX Dovydas Vilkelis Pylimo g. 19, LT-01141 Vilnius +370 671 17 365 dovydas@animatrix.lt www.animatrix.lt

A PROPOS STUDIJA Ramunė Landsbergienė Nemenčinės pl. 8-5, LT-10102 Vilnius +370 687 62 040 ramuneland@gmail.com ARTBOX Kęstutis Drazdauskas J. Basanavičiaus g. 2-5, LT-01118 Vilnius +370 687 13 078 kestas@artbox.lt www.artbox.lt ART SHOT Agnė Adomėnė J. Savickio g. 21-3B, LT-01108 Vilnius +370 620 88 522 agne@artshot.lt www.artshot.lt BALTIC PRODUCTIONS Rūta Jekentaitė Paupio g. 16, LT-11341 Vilnius +370 614 71 774 ruta@strictlyproduction.com

ČIOBRELIAI (M-FILMS) Marija Razgutė Šiltadaržio g. 6, LT-01124 Vilnius +370 601 07 802 marija@m-films.lt www.m-films.lt DANSU FILMS Gabija Siurbytė Paplaujos g. 5, LT-11342 Vilnius +370 698 14 141 gabija@dansu.eu www.dansu.eu DOCTOR ANIMA Miglė Pelakauskė Vaidilutės g. 79, LT-10100 Vilnius +370 685 51 745 hello@petpunk.com www.petpunk.com DOKUMENTIKA Algirdas Tarvydas Apkasų g. 35-29, LT-08226 Vilnius +370 698 82 544 dokumentika77@gmail.com

DUBLIS LT Justinas Krisiūnas Laisvės pr. 77C, LT-06155 Vilnius +370 600 58 120 EIK ART Dali Rust Krokuvos g. 37-7, LT-09305 Vilnius +370 699 98 363 dalirust@gmail.com ERA FILM Rasa Miškinytė K. Ladygos g. 1-119, LT-08235 Vilnius +370 682 96 128 rasa@erafilm.lt www.erafilm.lt EXTIMACY FILMS Mantas Kvedaravičius Gelvonų g. 17-17, LT-07139 Vilnius +370 699 28 383 info@extimacyfilms.lt FILMAI LT Artūras Dvinelis Gedvydžių g. 31-60, LT-06310 Vilnius +370 654 07 477 arturas.dvinelis@gmail.com

69


FILM JAM Stasys Baltakis Paupio g. 16, LT-11341 Vilnius +370 605 07 462 stasys@filmjam.eu www.filmjam.eu FILMŲ KOPA Laura Ratkevičiūtė S. Konarskio g. 49-27, LT-03123 Vilnius +370 673 11 777 berkopa@hotmail.com FILMŲ ŠTRICHAI Jūratė Leikaitė-Aškinienė Nugalėtojų g. 11, LT-10105 Vilnius +370 618 00 654 leikaite@yahoo.com FRALITA FILMS Živilė Gallego S. Konarskio g. 49-36, LT-03123 Vilnius +370 643 30 022 zivile.gallego@fralita.com www.fralitafilms.com GLUK MEDIA Bartoš Polonski Smolensko g. 10C, LT-03201 Vilnius +370 658 18 375 bartas@gluk.lt

70

JUST A MOMENT Dagnė Vildžiūnaitė Pylimo g. 9-13, LT-01118 Vilnius +370 686 88 980 dagne@justamoment.lt www.justamoment.lt

MEINART Meinardas Valkevičius Lvovo g. 89-76, LT-08104 Vilnius +370 696 91 051 info@meinart.lt www.meinart.lt

KETVIRTA VERSIJA Teresa Rožanovska Riovonių g. 8-2, LT-03154 Vilnius +370 618 07 994 ketvirtaversija@gmail.com www.unnecessaryfilms.eu

MENO AVILYS Giedrė Burokaitė Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius +370 675 21 161 giedre@menoavilys.org www.menoavilys.org

IRON CAT Paulius Juočeris A. Jakšto g. 3-14, LT-01105 Vilnius +370 618 87 174 paulius@ironcat.lt www.ironcat.lt

KINO GAMYBA Justina Ragauskaitė Karių Kapų g. 15, LT-10313 Vilnius +370 601 11 518 justina@blitzstudio.lt

IRON SOLUTIONS Vesta Juocevičiūtė Fabijoniškių g. 47-9, LT-07118 Vilnius +370 612 22 198 vesta@irondigital.eu www.irondigital.eu

KINOMIND FILMS Gabija Budreckytė Aušros Vartų g. 17-8A, LT-01304 Vilnius +370 622 19 180 hello@kinomindfilms.com www.kinomindfilms.com

MONOKLIS Jurga Gluskinienė Viršuliškių g. 13-21, LT-05107 Vilnius +370 687 90 681 jurga@monoklis.lt www.monoklis.lt

JONI ART Rasa Jonikaitė Birželio 23-iosios g. 1-19, LT-03205 Vilnius +370 670 60 287 info@rasajoni.com www.joniart.com

KINO PASLAPTIS Ronaldas Buožis Aguonų g. 14-17, LT-03213 Vilnius +370 688 41 882 dop@ronaldasbuozis.com

INCUBUS FILMS Urtė Aškelovičiūtė Užupio g. 16-41, LT-01203 Vilnius +370 618 86 288 urte.askeloviciute@gmail.com IN SCRIPT Lukas Trimonis Šv. Mikalojaus g. 15-13, LT-01133 Vilnius +370 699 14 913 lukas@inscript.lt www.inscript.lt

MOONMAKERS Giedrė Žickytė J. Basanavičiaus g. 6-10, LT-01118 Vilnius +370 659 01 278 giedre@moonmakers.lt www.moonmakers.lt NARATYVAS Romas Zabarauskas Savanorių g. 6-23, LT-03116 Vilnius +370 610 86 027 theosarapo@gmail.com


NEON REALISM Rugilė Barzdžiukaitė Vytenio g. 22-702, LT-03229 Vilnius +370 615 23 994 rugile@neonrealism.lt www.neonrealism.lt

SENGIRĖ Mindaugas Survila A. Mickevičiaus g. 25, Juodšiliai, LT-14103 Vilniaus r. +370 618 10 909 survila@gmail.com www.sengire.lt

STUDIO NOMINUM Algimantė Matelienė A. Goštauto g. 2, LT-01104 Vilnius +370 5 212 31 13 grupe1@nominum.lt www.nominum.lt

OAK9 ENTERTAINMENT Mindaugas Jokūbaitis Maironio g. 11, LT-01125 Kaunas +370 698 86 645 mindaugas@oak9e.com www.oak9e.com

STUDIJA 2 Kęstutis Petrulis S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius +370 687 41 669 studija2000@gmail.com

STUDIO ULJANA KIM Uljana Kim Antakalnio g. 94-25, LT-10202 Vilnius +370 699 26 552 kim@lfc.lt

STUDIJA JU Natalija Ju Naugarduko g. 91-311, LT-03202 Vilnius +370 682 23 949 info@studijaju.com www.studijaju.com

TAURAS FILMS Žilvinas Naujokas +370 687 45 758 info@taurasfilms.com www.taurasfilms.com

OKTA Vitalijus Žukas Karačiūnų g. 16C-1, LT-10151 Vilnius +370 611 40 558 vitalijus.zhukas@gmail.com www.okta-studio.com PO MOKYKLOS (AFTERSCHOOL) Klementina Remeikaitė Lvovo g. 11-25, LT-09313 Vilnius +370 614 18 571 k.remeikaite@gmail.com REVOLIUCIJOS IDĖJA (MAGIC FILMS) Kristina Ramanauskaitė Smolensko g. 10D-37, LT-03234 Vilnius +370 629 19 897 kristina@magicfilms.co

STUDIJA KINEMA Jurga Dikčiuvienė Grybautojų g. 30, LT-10103 Vilnius +370 653 88 512 jurga.dikciuviene@gmail.com www.kinema.lt STUDIJA PERIFERIJA Rimantas Gruodis Kazliškių g. 5-33, LT-09203 Vilnius +370 5 261 48 16 studijaperiferija2@gmail.com

TYLUS KINAS Antanas Skučas Žirmūnų g. 102-69, LT-09121 Vilnius +370 633 83 291 ant.skucas@gmail.com www.tyluskinas.lt TREMORA Ieva Norvilienė Pamėnkalnio g. 23-7, LT-01113 Vilnius +370 686 97 584 ieva@tremora.com www.tremora.com

TV MANIJA Martynas Starkus Tuskulėnų g. 33C, LT-09219 Vilnius +370 678 83 030 martynas.starkus@gmail.com ŪKŲ STUDIJA Audrius Stonys Nemenčinės pl. 10-29, LT-10102 Vilnius +370 686 78 415 ukufilms@gmail.com www.stonys.lt VABALO FILMAI Rokas Vabalas Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius +370 616 86 688 rokas.vabalas@gmail.com VAIZDINIŲ KŪRYBA Raimondas Kavaliauskas Ramunių g. 34, LT-11347 Vilnius +370 689 96 768 raimondaskavaliauskas@gmail.com VILANIMOS FILMŲ STUDIJA Valentas Aškinis Antakalnio g. 116-33, LT-10200 Vilnius +370 610 47 151 tindirindis_festival@yahoo.com

71


NAUDINGI KONTAKTAI / USEFUL CONTACTS PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AUTORINIO KINO ALJANSAS ALLIANCE OF CINEMA AUTEURS Gynėjų g. 4-327, LT-01109 Vilnius +370 699 26 552 info@autoriniokinoaljansas.lt www.autoriniokinoaljansas.lt AUDIOVIZUALINIŲ MENŲ INDUSTRIJOS INKUBATORIUS AUDIOVISUAL ARTS INDUSTRY INCUBATOR Kosčiuškos g. 12, LT-01110 Vilnius +370 699 22 849 info@amiincubator.com www.amiincubator.com LIETUVIŠKŲ TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ AGENTŪRA „LITHUANIAN SHORTS“ LITHUANIAN SHORT FILM AGENCY „LITHUANIAN SHORTS“ Šiltadaržio g. 6, LT-01124 Vilnius +370 673 16 548 info@filmshorts.lt www.lithuanianshorts.com LIETUVOS ANIMACIJOS ASOCIACIJA LITHUANIAN ANIMATION ASSOCIATION Vaidilutės g. 79, LT-10100 Vilnius +370 620 88 522 agne@artshot.lt www.lithuanian-animation.eu

72

LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGA LITHUANIAN FILMMAKERS UNION Vasario 16-osios g. 8, LT-01107 Vilnius +370 5 212 07 59 lks@kinosajunga.lt www.kinosajunga.lt LIETUVOS KINO OPERATORIŲ SĄJUNGA LITHUANIAN ASSOCIATION OF CINEMATOGRAPHERS Žemaitijos g. 8-27, LT-01133 Vilnius +370 5 260 89 72 +370 685 11 158 lac@lac.lt www.lac.lt NEPRIKLAUSOMŲ PRODIUSERIŲ ASOCIACIJA INDEPENDENT PRODUCERS ASSOCIATION OF LITHUANIA Architektų g. 25-21, LT-04105 Vilnius +370 687 13 078 info@filmproducers.lt www.filmproducers.lt VILNIAUS KINO KLASTERIS VILNIUS FILM CLUSTER A. Vienuolio g. 8-409, LT-01104 Vilnius +370 686 55 088 info@kinoklasteris.lt www.filmcluster.eu

LOCAL INSTITUTIONS LIETUVOS KINO CENTRAS LITHUANIAN FILM CENTRE Z. Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius +370 5 213 05 47 info@lkc.lt www.lkc.lt ROLANDAS KVIETKAUSKAS Direktorius / Director +370 5 213 07 34 r.kvietkauskas@lkc.lt DOVILĖ BUTNORIŪTĖ Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėja Head of Department of Film Promotion, Information and Heritage +370 5 216 44 08 d.butnoriute@lkc.lt IRMA ŠIMANSKYTĖ Filmų gamybos skyriaus vedėja Head of Department of Film Production +370 5 213 04 51 i.simanskyte@lkc.lt

KŪRYBIŠKOS EUROPOS BIURO LIETUVOJE MEDIA SKYRIUS CREATIVE EUROPE DESK LITHUANIA MEDIA OFFICE Z. Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius +370 5 213 06 43 media@kurybiskaeuropa.eu www.kurybiskaeuropa.eu


LITHUANIAN FILM CENTRE

74

Profile for Lietuvos Kino Centras

Lietuviški dokumentiniai filmai / Lithuanian documentary films 2018-2019  

Lietuviški dokumentiniai filmai / Lithuanian documentary films 2018-2019  

Advertisement