Infographic - Premie aanvraag procedure

Page 1

AANVRAAG PROCEDURE

DE ONDERNEMING VRAAGT EEN PREMIE AAN *

1 CONTROLE

PC336 AANGESLOTEN * TWIJFEL? NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET LIBERFORM

2 AANVRAAG WACHTWOORD

VIA LIBERFORM.BE/NL-SUBSIDIEMODULE

24h AANVRAAG PREMIE PAS MOGELIJK NÁ PLAATSVINDEN VAN OPLEIDING **

3

1 PREMIE *

1 FACTUUR

** WANT AANWEZIGHEIDSATTEST MOET OOK INGEDIEND WORDEN!

WELKE OPLEIDINGEN

OPLEIDING SLUIT AAN BIJ FUNCTIE VAN WERKGEVER / WERKNEMER

OPLEIDINGEN ZOWEL TIJDENS ALS BUITEN DE UREN GEVOLGD ‘FORMEEL’ OPLEIDINGEN DOOR EXTERNE DOCENT E-LEARNING / BLENDED LEARNING / OPLEIDING MET COACHING

OPLEIDING MOET MINSTENS 1U DUREN PER SESSIE

› 1u

KOMEN NIET IN AANMERKING: DEELNAME AAN EXAMENS / TEAMBUILDINGSACTIVITEITEN / BEDRIJFSSPECIFIEKE OPLEIDING / GRATIS OPLEIDING AANGEBODEN DOOR LEVERANCIERS

WAT MET DE PREMIE ?

WERKGEVER / WERKNEMER VRAAGT TUSSENKOMST IN DE VORM VAN OPLEIDINGSPREMIE AAN BIJ LIBERFORM

10 EURO / UUR OF

MAX 60 EURO / DAG PER ONDERNEMING: - MIN. 1.750 EURO - MAX. JAARLIJKSE BIJDRAGE AAN HET FONDS

NOG NIET ALLES DUIDELIJK, NEEM GERUST CONTACT OP MET LIBERFORM - INFO@LIBERFORM.BE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.