Page 1

jaargang 12

Wijkkrant voor Lewenborg en omgeving

Volgende editie

Kopij sluitingsdatum:

6 november

2009

Nieuws van De Scheepsraad

Eerste Iftarmaaltijd in De Boei

Kinderboekenweek op de scholen

Pagina 7

Pagina 11

Pagina 15

Verschijningsdatum:

16 november

29 oktober om 19.30u: Informatie-avond Regiotram Lijn 2 in Wijkcentrum Het Dok De Regiotram heeft, zonder ook nog maar 1 meter te hebben gereden, al heel wat stof doen opwaaien. Na het traject Lijn 1, wat gaat lopen van het Hoofdstation naar het Zernikecomplex, komt er ook een tweede lijn die in 2015 klaar moet zijn. Deze lijn moet gaat lopen van het Hoofdstation, via het UMCG, naar Kardinge. Op 29 oktober wordt er door de Projectgroep Regiotram een informatieacvond gehouden in Het Dok. Een ideaal moment om uw stem te laten horen. Het traject voor Lijn 2 is opgedeeld in 4 delen: Hoofdstation – Zuiderdiep, Zuiderdiep – Vrydemaweg, Vrydemaweg – Busbaan Ulgersmaborg en Ulgersmaborg – Kardinge Hoofdstation – Zuiderdiep Dit gedeelte van het traject is gelijk aan het trajectgedeelte voor Lijn 1. Voor dit gedeelte zijn daarom ook geen aparte mogelijkheden uitgewerkt door de Projectgroep Zuiderdiep – Vrydemaweg Voor het gedeelte tussen het Zuiderdiep en de Vrydemaweg zijn er vooralsnog drie mogelijkheden geschetst. De eerste mogelijkheid is een traject door de binnenstad. Dit traject valt voor een deel samen met Lijn 1 en kan er voor zorgen dat Lijn 2 toch vanuit Lewenborg de Grote Markt aandoet. Vanaf het Hoofdstation gerekend zou Lijn 1 na de Grote Markt naar de W.A. Scholtenstraat gaan om via de Bloemsingel richting het Oosterhamriktracé. Er zou dan een halte gerealiseerd kunnen worden bij het UMCG aan de noordkant in plaats van bij de hoofdingang aan het Hanzeplein. Nadeel is dat er op sommige delen van het spoor gewacht moet worden op trams vanuit de andere richting omdat er (bijvoorbeeld in de Ooster-

weg, de E. Thomassen a Theussinklaan, Wielewaalplein en de Vinkenstraat. De haltes kunnen komen op het Wielewaalplein en de Oliemuldersweg.

straat) één spoor ligt (strengelspoor). De tweede optie is een traject via het Damsterdiep en de Oostersingel. Een halte dichterbij de hoofdingang van het UMCG is in deze variant een optie evenals een halte bij de Bloemsingel. Op sommige plaatsen is de Oostersingel echter dermate smal dat er weinig ruimte overblijft voor bijvoorbeeld voetgangers. De derde optie loopt via het Damsterdiep en de Petrus Campersingel. Vanaf het Damsterdiep kan de tram mogelijk via de Oostersingel en het Hanzeplein naar de Petrus Campersingel om vervolgens richting Oosterhamrikkade te gaan. Nadeel van deze optie is dat er aardig wat aanpassingen gedaan moeten worden aan enkele grote kruispunten. Vrydemaweg – Busbaan Ulgersmaborg Het deel tussen de Vrydemaweg en de Busbaan Ulgersmaborg is in twee varianten uitgewerkt. De eerste optie is via de Oosterhamrikkade NZ. Indien gekozen wordt voor een variant door de binnenstad of de Oostersingel, dan zal de tram via een nieuwe brug naar de Oosterhamrikkade NZ gaan. Wanneer gekozen wordt voor de Petrus Campersingel dan kan de tram rechtsaf de bestaande busbaan gebruiken. De haltes kunnen dan komen bij het Noorderbad en de Oliemuldersweg. Punt van aandacht bij dit deel is de brug over het Van Starkenborghkanaal. Deze zou iets aangepast moeten worden om te voldoen aan richtlijnen voor een brug over beroepsgoederenvaarweg. De tweede optie is een variant via de nieuwe Vrydema-

Ulgersmaborg – Kardinge Onafhankelijk van de keuzes in eerdere delen van het traject loopt het laatste deel in alle gevallen via de huidige busbaan langs Ulgersmaborg. Extra aandacht in dit deel wordt besteed aan de aansluiting op de bussen naar Lewenborg en Beijum. Er zal voor gezorgd worden dat tram en bus op hetzelfde perron stoppen. Hierdoor kan een snelle en comfortabele overstap worden gerealiseerd. Een ander punt van aandacht is het direct doortrekken van de lijn naar Lewenborg en Beijum. Voor Lewenborg zou een eerste verlening tot het Alfa College in aanmerking komen. Voor de bereikbaarheid moeten er dan nog steeds bussen blijven rijden omdat er een groot aantal leerlingen bijkomt door de VMBOschool en omdat de tram niet heel Lewenborg aandoet. Het doortrekken van de lijn is echter wel een serieuze optie. Busverbindingen Door de komst van lijn 2 wordt een aantal busverbindingen overbodig. Het gaat dan vooral om de verbindingen die over de route van de tram rijden. Voor het stadsvervoer betreft het de

lijnen 3 en 6. Voor het streekvervoer gaat het dan om de lijnen 163 (Lauwersoog), 65 en 165 (Zoutkamp), 40 (Delfzijl), 42 (Loppersum) en 161 (Middelstum). Voor inwoners van Lewenborg is een goede aansluiting van tram en bus van groot belang. Uitgaande van het gegeven dat de overstap op Kardinge plaatsvindt kan er een nieuwe buslijn komen tussen Lewenborg en Beijum die dezelfde frequentie heeft als de tram; 8 keer per uur. Dat zou een hogere frequentie zijn dan op dit moment (5x per uur) waardoor er een goede aansluiting komt op de tram.

Zoals u kunt lezen is er nog een aantal open punten voor Lijn 2. Donderdag 29 oktober om 19.30 uur is dan ook het moment om uw stem te laten horen en mee te praten over de Regiotram en de gevolgen voor Lewenborg en de Lewenborgers. Kom daarom naar deze informatieavond in wijkcentrum Het Dok.

Inspraakavond Oostelijke Ringweg 5 november

De ombouw van de oostelijke ringweg Groningen is opgedeeld in 4 projecten: - aansluiting Lewenborg - aansluiting Kardinge - aansluiting Beijum - zuid - aansluiting Beijum noord / Groningerweg Voor het eerste project 'aansluiting Lewenborg' is de inspraak gestart. Afgelopen tijd is hierover in de media bericht. Ook is in de afgelopen periode een brief verzonden aan aanwonenden en belanghebbenden. U heeft tot en met 11 november 2009 gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Op donderdagavond 5 november 2009 is er vanaf 19.30 uur een informatieavond in het informatiecentrum oostelijke ringweg aan het Grondzijl nummer 4 (gelegen op het bedrijventerrein Ulgersmaborg noord tegenover Kardinge). Tijdens die avond geven wij toelichting op het uitgewerkte plan voor de aansluiting Lewenborg. U bent dan van harte welkom. De inspraak voor de overige projecten volgt later. Naast de formele inspraak worden waar nodig en gewenst omwonenden betrokken bij de planuitwerking. Binnenkort starten we met de planuitwerking voor Beijum - zuid. Via informatie op onder andere de website, brieven en de buurtverenigingen worden aanwonenden en belanghebbenden geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Johan Postma, afdeling wegenbouw van de Provincie Groningen.


pagina 02

De Lewenborger

10-2009

Eeterie ‘Aan het Dok’ Tel. (050) 544 68 81 Openingstijden: ma. t/m vr. 12.00 - 13.30uur en 17.00 - 19.15 uur Elke werkdag een dagschotel en diverse menu’s

Wijkservicecentrum Het Dok info@wijkcentrumhetdok.nl Kajuit 4, 9733 CA Groningen Tel. (050) 544 68 88 Ook voor zaalverhuur www.wijkcentrumhetdok.nl

Wijkinternetcafé Lewenborg wijkinternetcafe@lewenborg.nl Open uren voor volwassenen: Maandag 19:00-21:00 uur, woensdag 10:00-12:00 uur, donderdag 14:00 17:00 uur en vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur.

Stip Lewenborg Stip Lewenborg is het Informatie Advies Centrum van de wijk Lewenborg. De inwoners van de wijk kunnen hier terecht voor alle vragen over wonen, welzijn, zorg, financiën, vervoer en andere belangrijke zaken. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur. Ma. 17.00-20.00 uur. Stip vindt u in Wijkcentrum Het Dok Kajuit 4, 9733 CA Groningen Tel. 544 68 78 E-mail: lewenborg@stip-groningen.nl

Kosten: 1 strip per uur á € 0,60 van een 10strippenkaart € 6,- Een halfjaarabonnement € 15,- onbeperkt internetten in de open uren. Jeugd uren (8 - 16 jaar) gratis: Maandag en dinsdag 15:30-16:30 uur en 16:30-17.30 uur, woensdag 15:00-16:00 uur en 16.00-17.00 uur Lan-party (vanaf 12 jaar) op vrijdag 15:30-16:30 uur en 16:30-17:30 uur www.wijkinternetcafe.nl

Meldpunt Overlast Tel. (050) 587 58 85 Stadsbeheer Tel. (050) 367 89 10 Politiespreekuur buurtagentlewenborg@groningen.politie.nl Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur zijn de buurtagenten Petra Bode, Roel Kruijer en Rob Loznik in het Dok aanwezig om vragen te beantwoorden, problemen te bespreken en informatie te verstrekken. MJD open spreekuur Maandag t/m donderdag van 9.00-10.00 uur in Het Dok De Scheepsraad info@descheepsraad.nl Tel. (050) 544 68 68 Openingstijden: Maandag 14.00-17.00 uur Woensdag 14.00-17.00 uur Donderdag 13.00-16.00 uur www.descheepsraad.nl

Muzikaal Diner in De Eeterie

Activiteiten Wijkcentrum Het Dok Wijkinternetcafé Lewenborg Bent u nog nooit in het Wijkinternetcafé geweest? U kunt gerust eens een keer langskomen in de open uren (openingstijden zie boven aan de pagina). Doet het internet het even niet of wilt u iets weten over pc of internet; wilt u een cursus volgen? Dan is het Wijkinternetcafé iets voor u, bovendien is het in de buurt.

Filmmiddag in het Dok met: ‘Oorlogswinter’ Wanneer Michiel onverwacht een opdracht krijgt, is hij vastbesloten te bewijzen dat hij deze kan volbrengen. Hierdoor raakt hij betrokken bij de gevaren van de oorlog.’

‘Het is de ijskoude winter van 1945. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang. In het westen van Nederland heerst grote honger, waardoor veel mensen naar het oosten trekken om daar voedsel te vinden voor hun gezinnen. In een dorpje in de buurt van Zwolle woont de veertienjarige Michiel

Dag: vrijdag 13 november Aanvang: 14.00 uur Lengte film: 1 uur 43 min. Entree: € 2,50 (inclusief koffie of thee) die niet kan wachten tot hij iets kan betekenen in het verzet.

Dag: donderdag 5 november Keuken open van 17.00-19.15 uur.

Dit tot ergernis van zijn vader, die als burgemeester vooral bezig is om escalaties in het dorp te voorkomen. Bij ons kun je iets opzoeken op Woningnet.nl of het e-loket van de Gemeente en daar hulp bij krijgen, want er is begeleiding aanwezig. Jeugd De jeugd kan bijna elke dag spelletjes bij ons doen en het internet op. Tot ziens in het Wijkinternetcafé! Website: www.wijkinternetcafe.nl

Theater te Water speelt: ‘Suzie gaat solo’ ‘s zomers speelt Theater te Water op haar theaterschip ‘de Verwondering’, ’s winters toeren ze langs zalen en kleine theaters. Donderdag 19 november speelt Theater te Water de nieuwe wintervoorstelling ‘Suzie gaat solo’ in Het Dok. Net als voorgaande jaren staat ook deze voorstelling weer bol van intriges en hilarische verwikkelingen. De regie is als vanouds in handen van regisseur en artistiek leider Just Vink.

De spelersgroep van ‘Suzie gaat solo’

Het verhaal: ‘Een meisje dat Idols wil winnen. Dat in de voetstappen van haar moeder wil treden, die in haar jonge jaren met ‘Hennie Huisman’ heeft meegedaan.

COLOFON

Wijkkrant De Lewenborger wordt uitgegeven door wijkvereniging De Scheepsraad

Redactie: Peter Masson Joanna Paszkiewicz Hanneke Verweij

Druk: Noordpers BV Uithuizen Oplage 6500 Advertenties: Jaap Wacht (0598) 391110

Op donderdag 5 november is er in de Eeterie weer een Muzikaal Diner. Tijdens de maaltijd kunt u genieten van gezellige livemuziek.

Bezorging: Santibri BV Klachten over de bezorging graag doorbellen naar (0598) 636338

Bingo met mooie prijzen!

Een meisje dat droomt van grote successen. Maar gaat de weg naar succes wel langs de voetstappen van je moeder? En was je moeder wel zo succesvol? Op wie kan je nog rekenen als je Idols wilt winnen? In ieder geval op Gordon, die met venijnige grapjes op je zit te wachten ..... ‘ Dag: donderdag 19 november Aanvang: 20.00 uur Entrée: € 7,Stadjerspaskorting mogelijk Reserveren kan bij Het Dok. Tel. 050-544 68 88

Donderdag 29 oktober is er weer een gezellige Bingo in Het Dok. Al jaren de leukste Bingo in Stad, en als vanouds zijn er ook deze keer hele mooie prijzen! U kunt vooraf lekker eten in de Eeterie. Wanneer u bij het afrekenen van uw dagmenu gelijk een bingokaart koopt, betaalt u slechts € 5,00 voor uw daghap.

Dag: donderdag 29 oktober Aanvang: 20.00 uur E n t r e e : g r a t i s (minimumleeftijd 18 jaar) Bingoboekjes: € 8,voor 10 ronden. De Superronde kost: € 2,-

(050) 544 68 68 of redactie@lewenborger.nl Verspreidingsgebied: Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Ruischerbrug, Rijksweg, Ruischerwaard en Zilvermeer

Volgende editie

Kopij sluitingsdatum:

06 november Verschijningsdatum:

16 november


10-2009

De Lewenborger

Groningen wil meer energie besparen In de wijk Lewenborg is een actie gestart om bestaande woningen duurzamer te maken. Bewoners uit de wijk kunnen een advies laten opstellen waarin aangegeven wordt hoe ze energie kunnen besparen. Bij de start van deze actie stelde wethouder Jannie Visscher een extra subside beschikbaar voor de aanschaf van een zonneboiler.

Met een zonneboiler wordt het water voor afwas en douche verwarmd. Hierdoor is er minder fossiele energie nodig en is er een financieel voordeel. Er is door de Scheepsraad besloten dat de € 5000 verdeeld wordt in 10 porties van € 500.- De eerste 10 kopers van een zonneboiler kunnen dus € 500 subsidie krijgen.

Aanmelden kan via het loket Energiek Advies. Het loket is elke donderdagavond geopend van 19.30 tot 21.00 uur. Het loket is gevestigd in het wijkcentrum `t DOK en geeft gratis advies en is onderdeel van het Informatiepunt Duurzaam Bouwen aan de Hereweg te Groningen.

wethouder Jannie Visscher overhandigt Fokko van der Heide, voorzitter van de Scheepsraad de cheque

NIEUWS VAN LEWENBORG ENERGIEK Zonneboiler subsidie De Scheepsraad heeft van de Gemeente Groningen € 5000,-- gekregen om te besteden aan duurzame energie. Er is voor gekozen om dit geld te gebruiken om 10 inwoners van Lewenborg elk € 500,-- subsidie te geven als ze een zonneboiler aanschaffen. Als u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie moet u zich melden bij het Loket Energiek Advies dat elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur zitting heeft in het Dok. Ze kunnen u aangeven welke bedrijven u verder kunnen helpen. Maar u kunt het ook melden bij het Informatiepunt Duurzaam Bouwen tel. 5290910 maandag t/m vrijdagochtend tussen 9.00 en 13.00 uur. Er geldt wie het eerst komt…… Naast de subsidie van de gemeente is er ook een aantrekkelijke rijkssubsidie die kan oplopen tot een € 900,--, dus als u een zonneboiler wilt aanschaffen is het nu voordelig.

uur een voorlichtingsavond over het project LEWENBORG ENERGIEK in het DOK. Via het project LEWENBORG ENERGIEK kunt u uw (koop) woning energiezuiniger maken. Dankzij gemeentelijke en rijkssubsidie is het mogelijk om voor slechts € 75, -- een Energie Prestatie Advies voor uw woning te laten maken. Een EPA kost normaal € 300,--. In het energieadvies wordt aangegeven welke maatregelen u in uw woning zou kunnen nemen om deze energiezuiniger te maken. Ook wordt er een indicatie gegeven van de kosten. Het is de bedoeling dat u door deze investeringen een lagere maandlast krijgt en een comfortabeler woning. Hoe dit te realiseren is, wordt u uitgelegd op de

Loket Energiek Advies Maar met uw vragen kunt u ook terecht bij het stedelijk Loket Energiek Advies. Hier wordt u gratis geholpen bij het aanvragen van subsidie en het selecteren van een bedrijf dat de maatregelen kan uitvoeren. Het Loket Energiek Advies is open op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in het Dok maar u kunt ook terecht op woendag-, donderdag- en vrijdagmiddag tussen 13.30 en 17.30 uur en zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur in de Centrale Bibliotheek in de Oude Boteringestraat. Voor telefonische vragen kunt u terecht op tel. 5290910 maandag t/ m vrijdagochtend.

LEVER UW GLOEILAMP IN VOOR EEN SPAARLAMP! Energie besparen kan heel eenvoudig. De eerste stap die u kunt zetten is het vervangen van gloeilampen door spaarlampen.

Voorlichtingsavond Op dinsdagavond 3 november is er vanaf 19.30

voorlichtingsavond.

We stellen in Lewenborg gratis 200 spaarlampen beschikbaar.

U levert een gloeilamp in en krijgt hiervoor een 9 Watt spaarlamp. Bezoekers aan de voorlichtingsavond op 3 november kunnen per woning max. 2 gloeilampen omruilen voor 2 spaarlampen.

pagina 03

Griepvaccinatie 2009 Gezondheidscentrum Lewenborg Het is weer tijd voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Ook dit jaar hebben wij weer een voorlevering ontvangen van de griepvaccinatie. Dit betekend dat mensen die door omstandigheden (overwinteren, opname in ziekenhuis) niet in de gelegenheid zijn om op een van bovengenoemde data hun griepvaccinatie te ontvangen, hun vaccinatie eerder kunnen krijgen. Wilt u hiervoor contact met de assistente opnemen? Mensen die in aanmerking komen voor een griepvaccinatie krijgen een persoonlijke uitnodiging om op 3 november of 5 november a.s. hun griepprik te laten zetten. Als u in het gezondheidscentrum bent, kunt u uw oproep hiervoor bij de assistente ophalen. Heeft u één week voor 3 november uw oproep nog niet kunnen ophalen, dan sturen wij u deze toe. Behalve voor de “gewone” influenza krijgt u dit jaar ook een uitnodiging voor vaccineren tegen de zgn. “Mexicaanse griep “. Daarvoor zijn 2 prikken nodig. De eerste minstens 14 dagen na de “gewone” vaccinatie. Wanneer u op de praktijk komt om uw griepprik op te halen ontvangt u een uitnodiging voor de 2 andere prikken. Op dit moment is het nl. nog niet precies bekend wanneer het vaccin beschikbaar komt. Wanneer komt u in aanmerking voor een gratis griepprik? Als u Diabetes, een hart-, long- of nierziekte heeft of als u 65 jaar of ouder bent, dan komt u in aanmerking voor de gratis griepprik. Ook wanneer u weinig afweer heeft door andere ziekten of een medische behandeling ondergaat of hebt ondergaan kunt u hiervoor in aanmerking komen. Waarom een griepprik? Als u een griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt veel kleiner. Mocht u toch griep krijgen, dan verloopt de ziekte meestal minder ernstig en is de kans op complicaties geringer. Geeft de griepprik bijwerkingen? De griepprik bevat stukgemaakt (dus onwerkzaam) virus. U kunt van de griepDus neem een of twee gloeilampen mee en u krijgt gratis een of twee spaarlampen. De 9 Watt spaarlamp vervangt een lamp van 45 Watt en met deze lamp bespaart u € 7,-- per jaar. Jaar in, jaar uit want een spaarlamp gaat jaren mee.

prik geen griep krijgen. Wel kan de griepprik de eerste dag wat pijn in de arm geven. Hoe werkt de griepprik? Als u een griepprik krijgt, reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het virus. De griepprik werkt al na 2 weken. Wanneer u dan in aanraking komt met het griepvirus, zullen uw afweerstoffen het virus onschadelijk maken. Waarom elk jaar een griepprik? Het griepvirus verandert regelmatig. Daarom heeft u ieder jaar een nieuwe griepprik nodig, zodat uw lichaam nieuwe afweerstoffen kan aanmaken. Zorg dus dat u in het najaar (eind oktober, begin november) de griepprik haalt, dan heeft u voldoende afweer tegen de tijd dat de griep weer heerst. Het is niet verstandig te wachten met de griepprik totdat de griep uitbreekt. Omdat de griepprik pas na twee weken werkt, is de kans groot dat u de griep al krijgt voordat de griepprik gaat werken. Wij verzoeken u dringend om op 3 november of 5 november uw griepprik te komen halen. De injectie wordt in de bovenarm gegeven, wilt u hiermee rekening houden bij de keuze van uw kleding? Graag ook uw oproep meenemen. Griepvaccinatie 2009 Dinsdag 3 november 2009 tussen 16.00u en 18.00u En Donderdag 5 november 2009 tussen 18.00u en 19.30u Gezondheidscentrum Lewenborg Kajuit 438 te Groningen


pagina 4

De Lewenborger

10-2009

Meerstad nadert moment van start verkoop Na een intensieve periode van voorbereidende werkzaamheden, start Bureau Meerstad in december van dit jaar de verkoop van 14 vrije kavels op de IJsbaanlocatie in Lageland, gemeente Slochteren. Op de zogenoemde IJsbaanlocatie is plaats voor in totaal 21 kavels. Daarvan zijn er reeds zeven bestemd voor bewoners die vanwege de komst van Meerstad moesten verplaatsen. De IJsbaanlocatie bevindt zich aan de oostzijde van het bijzondere woon-, werk- en

recreatiegebied Meerstad. IJsbaanlocatie De planontwikkeling van Meerstad heeft tot gevolg dat er een aantal bestaande woningen in het gebied moest verdwijnen. Voor 7 bewoners wordt de IJsbaanlocatie de nieuwe woonplek. De locatie ligt ten zuiden van het Slochterdiep, midden in het natuurlijke, weidse landschap van MiddenGroningen. Op deze locatie worden vanaf december nog 14 extra kavels vanaf 900 m2 aangeboden. Daarmee krij-

19 november 2009: Vrouw & Geld Café Groningen Op donderdag 19 novem-

geven in de financiële con-

ber strijkt het

sequenties van keuzes die

Vrouw&Geld Café van

zij maken.

19.00 – 22.30 uur neer in

Anders omgaan met geld

Groningen. In Huis “De

Nog veel vrouwen doen een

Beurs” (A-Kerkhof Zuid

stapje terug op het moment

Zijde 4) kunnen vrouwen

dat arbeid en zorg gecombi-

van alle leeftijden en et-

neerd moeten; dit leidt er-

nische achtergronden

toe dat veel vrouwen finan-

terecht om met onafhan-

cieel onzelfstandig zijn. Ook

kelijk (vrouwelijke) fi-

blijkt uit onderzoek dat

nancieel deskundigen in

vrouwen op een andere ma-

hun financiën te duiken.

nier met geld omgaan dan

De Vrouw&Geld Cafés

mannen. Vrouwen hebben

zijn een initiatief van E-

vaker een pensioenbreuk

Quality, kenniscentrum

dan mannen en krijgen

voor emancipatie, gezin

daardoor een pensioen dat

en diversiteit, en worden

beduidend lager ligt dan dat

mede mogelijk gemaakt

van mannen. En hoe zit het

door CentiQ, Wijzer in

eigenlijk met hypotheken,

geldzaken.

sparen en beleggen? Veel

Vrouwen zijn zich onvol-

vrouwen weten te weinig

doende bewust van het ef-

van financiële producten en

fect van bepaalde levens-

diensten.

en loopbaankeuzes (zoals

Aanmelden

deeltijdwerken en schei-

De Vrouw&Geld Cafés bie-

ding) op hun financiële situ-

den vrouwen een ontspan-

atie. Zo is 58% van de

nen omgeving om met on-

vrouwen economisch niet

afhankelijke deskundigen

zelfstandig (d.w.z. verdient

op het gebied van inkomen,

minder dan minimaal 70%

pensioen, hypotheken, spa-

van het wettelijk minimum-

ren, beleggen in hun finan-

loon) en komen vrouwen na

ciën te duiken. Het pro-

een echtscheiding sneller

gramma op 1 oktober start

dan mannen in armoede

om 19.00 uur en eindigt

terecht. Ook is de pensioen-

rond 22.30 uur. Deelname

opbouw van vrouwen door

is gratis, maar aanmelding

lagere arbeidsparticipatie

is verplicht. Vrouwen die

beduidend lager dan die van

geïnteresseerd zijn kunnen

mannen.

zich aanmelden via het digi-

Met de Vrouw&Geld Cafés

tale aanmeldingsformulier

streeft E-Quality er naar

op www.e-quality.nl.

vrouwen meer inzicht te

gen ook anderen de ruimte om in deze landelijke omgeving, binnen de gebruikelijke spelregels, hun droomwoning te realiseren. Nieuwbouwbeurs Op 23 & 24 oktober staat Bureau Meerstad op de Nieuwbouwbeurs Groningen in de Martinikerk. De beurs is voor Bureau Meerstad het moment om de kavels voor het eerst te presenteren aan het publiek. Vanaf dat moment ligt er voor geïnteresseerden een verkoopflyer gereed, voorzien van een locatiekaart, kavelkaart en kavelgroottes en prijzen. .

Naast de IJsbaanlocatie presenteert het projectbureau ook de actuele stand van zaken van Meeroevers en Meerstad in het algemeen. Meerstad, natuur wonen & meer In Meerstad, het gebied tussen Groningen en Harkstede (Slochteren) vindt de komende 25 jaar een enorme transformatie plaats. Er wordt een nieuw landschap

ontwikkeld van ca. 2300 hectare. Water, natuur, ca. 10.000 woningen en diverse voorzieningen en recreatiemogelijkheden zullen een uniek nieuw landschap gaan vormen. Wonen in Meerstad zal variëren van stedelijk wonen met hogere dichtheden in Meerstad-Centrum, ruimer wonen in het bos of bij het water tot zeer landelijk wonen aan de randen van het gebied.

Ook dit jaar bezorgen onze Sint en pieten u weer een onvergetelijk Sinterklaasfeest Maak uw Sinterklaasfeest dit jaar compleet en boek onze Sint en Pieten vanaf 14 november bij u thuis. We komen bij u langs in omgeving Groningen. Voor een zeer voordelige prijs krijgt u het volgende: - Een bezoek van 15/20 minuten, inclusief Sinterklaas en minimaal 1 piet, meestal 2 pieten. - Inclusief strooigoed en een kleine verrassing.

maakt: - Zeer geloofwaardige kostuums (niet van echt te onderscheiden) en we hebben op elk detail gelet! - Een professioneel en leuk optreden, met veel aandacht voor uw kind. - Inclusief kleine verrassing. Onze Sint en Pieten hebben jarenlange ervaring, dus succes gegarandeerd! Wees er snel bij en boek

nu! Vooral 4, 5 en 6 december gaan erg snel, wacht dus niet te lang om teleurstellingen te voorkomen. Ook komen we graag langs bij uw bedrijf, school, kindercreche, verzorgingsflat etc. Informeer naar onze prijzen! Voor meer info en boekingen belt u 0638822727

De prijs voor een bezoekje is € 35,00 (14 november t/m 3 december) De prijs voor een bezoekje op 4, 5 en 6 december is € 45,00. Voor de stad Groningen zijn de prijzen inclusief benzinekosten. Buiten de stad Groningen rekenen we een kilometervergoeding van € 0,25 per km. Wat ons bezoek uniek

Uitleen tuingereedschap tot eind 2009 Beste bewoners van Lewenborg. Lefier heeft besloten om per 1 januari 2010 de deuren te sluiten van het tuingereedschap uitleenpunt. Afgelopen jaar is gebleken dat er

weinig uitgeleend is en dit heeft ons doen besluiten om te stoppen en ons te focussen op andere projecten waar meer behoefte aan is in de wijk. Wij bedanken Ingrid Smit, die het uitgiftepunt al die tijd draaiende heeft gehouden. De maanden oktober, november en december is zij nog te bereiken voor het uitlenen van tuingereedschap. Heeft u vragen dan kunt u bellen met Sarah Ottens, tijdelijke wijkconsulent Lewenborg via telefoonnummer (050) 369 36 87


10-2009

De Lewenborger

pagina 05

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET CAFEGESPREK Joanna Paszkiewicz geeft een blik achter de schermen bij het Cafegesprek Soms wordt mij gevraagd (direct of indirect) welk criterium ik hanteer bij het zoeken naar kandidaten voor het Cafégesprek. Ik probeer om een PANORAMA te vormen van beroepen, ideële levensvisie, positie in de maatschappij of waar hij of zij vandaar komt. Vanzelfsprekend zijn dat mensen die op de ene of andere manier betrokken zijn bij het gebeuren binnen onze wijk. Een categorie wordt bijvoorbeeld gevormd door de “pioniers”, mensen die naar Lewenborg zijn gekomen in de tijd dat de wijk zich ontwikkelde. De andere categorie is mensen die zich inspannen bij bepaalde acties; gepland (als een verkiezing) of onverwacht (als evacuatie bij de brand). De groep die domineert is een beroepsgroep. Deze groep bestaat uit mensen die beslissen (politici, wethouders) of mensen van verschillende beroepen en specialiteiten, als bv. ondernemer van een supermarkt, eigenaar van een reddingshond, dierenarts, architect, bouwwerker, dichter, voetballer, student. Gedurende onze gesprekken probeer ik vaak om de discussie te leiden naar onderwerpen die boven de wijk uitgaan. Het gesprek voor september werd gevoerd met een fysiotherapeut, die een algemeen beroep deed op mensen om, onafhankelijk van hun leeftijd, alert te blijven op hun fysieke conditie. Ondanks het feit dat ik in dat gesprek probeer het principe van positief denken te realiseren, wil ik niet optimistisch blijven tot elke prijs. Ik denk dat kritische opmerkingen ook een positieve invloed kunnen hebben. Op deze manier probeer ik tot uitvoer te brengen wat ik in Warschau in mijn journalistieke beroep gedurende de jaren 70 en 80 geleerd heb. Het idee van Cafégesprek is zeven jaar oud en stamt uit een andere redactie. Ik had het voorgesteld aan het tijdschrift “ MCMulticultureel”, uitgegeven (tot 2004) door “Humanitas”, district Noord. De naam van deze rubriek is ontstaan door de volgende situatie: het restaurant “De Globe” in het gebouw

van “Humanitas” was in het begin van het jaren 2000 tijdens kantooruren een vaste ontmoetingsplaats van de vrijwilligers van deze organisatie maar ook nieuwkomers en - bovenal asielzoekers. Omdat het tijdschrift zich bezig gehouden heeft met hun problemen, heb ik een logo gemaakt met multiculturele symboliek. Dat bestond uit blanke en zwarte lippen die verticaal geplaatst waren als de vuurtjes. Met dit logo wilde ik een associatie maken met de Afrikaanse kunst, karakteristiek ook voor het sterk kontrast tussen zwart en wit en horizontaal en verticaal. Er waren zes lippen, omdat het tijdschrift bestemd was voor de Nederlanders zoals voor de buitenlanders van alle continenten. Deze serie van interviews was niet gemakkelijk om te doen omdat politieke kwesties vaak een rol speelden. De vluchtelingen zijn vaak in Nederland gekomen in verband met levensbedreigende omstandigheden in hun land van herkomst. Hierbij noem ik mijn bijzonder interview - ”Een plaats voor 30000” gepubliceerd met een fingeerde naam en met de witte, lege silhouet in plaats van foto van deze persoon. Dat was een gesprek met en speciale gast - een Irakees van 28 jaar oud. Hij heeft met mij gepraat over zijn dagelijks leven in een VN vluchtelingenkamp in de woestijn, bij de grens van Saoedi Arabië. Hij heeft daar drie jaar en drie maanden geleefd - van 18 maart 1991 tot 20 juni 1994. Hij was een van vijfduizend mensen die het kamp konden verlaten op uitnodiging van Nederland, de Verenigde Staten, Australië, Zweden, Noorwegen, Denemarken. Het is een keer voorgekomen, dat dezelfde persoon mij twee keer een interview heeft gegeven voor beide tijdschriften. Dat was Jaap de Ruijter de Wildt, sociaal – en mensenrechtenadvocaat, die heeft zijn eigen kantoor in onze wijk. Beide keren heeft hij gepraat over zijn advocatenpraktijk, maar elke keer in een andere context. Voor “MCMulticultureel”- over de juridische situatie van de

buitgeproduceerde asielzoekers. Voor “De Lewenborger”- over de sociale advocatuur, die in Nederland een unieke specialiteit is geworden. Het interview is een fascinerende journalistieke vorm, hoeveel waarin steeds een onzekerheid ligt: heeft die persoon gevraagd het interview toestaat? is dit een vruchtbaar gesprek? hoe staat het met de toestemming? In “De Lewenborger”, ondanks mijn inspanningen, is het mij toch niet gelukt om drie geplande interviews gepubliceerd te krijgen. Een met een gepensioneerde politieagent, de tweede met de regisseur van een amateurtoneelgroep en de derde met een blues musicus. Ik betreur dit ten zeerste omdat iedere persoon veel te zeggen zou hebben aan de lezers.

cent Nederlandse journalist. Als iemand die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst en die geformeerd is in een andere sociale omgeving en een andere politieke situatie, moet ik meteen raden op welke manier hij denkt en voelt,zodat ik kan raden wat hij wil benadrukken en wat hij wil zeggen, maar niet openlijk, en wat hij buiten beschouwing wil laten. De toestemming, de laatste stap van het interview

houdt mij in spanning. De vraag rijst of wij elkaar goed begrepen hebben, ook in ons taalgebruik dan wel letterlijk. Op deze momenten moet ik opnieuw een beroep doen op de goede wil van een andere persoon. Ik vraag hem niet alleen om de inhoud te verifiëren, maar ook de gewone fouten te corrigeren. Als ik deze finale medewerking vraag, gebruik ik vaak een argument: ik werk als vrijwilliger en ik vraag om vrijwilligers hulp.

Het succes van mijn interviews hangt in grote mate af van een positieve houding van de andere persoon tegenover mij. Hij moet iets meer geduld hebben dan in het geval van een 100 pro-

Sam’s Kledingactie Op zaterdag 3 oktober 2009 werden weer heel wat zakken met kleding afgeleverd bij de EMMAUSKERK. Om precies te zijn 177 zakken !! Wat gaat er nu met de kleding gebeuren? Deze vraag werd ons een paar keer gesteld. De kleding wordt opgehaald en verkocht aan een sorteerbedrijf. Van de opbrengst worden noodhulpprojecten van ‘CORDAID MENSEN IN NOOD” ondersteund. De kleding zelf wordt doorverkocht aan afnemers in met name Afrika en Oost Europa. Daar is grote behoefte aan goede betaalbare kleding. Iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat: Hartelijk Dank!!


pagina 06

De Lewenborger

Mijn kleine meisje. Mijn kleindochter is net twee geworden. Ik mag een middagje op haar passen. Als zij de kamer binnen komt, lacht zij naar mij en roept: “Oom mij grote baby.” Hiermee bedoelt zij: “Oma dit is mijn grote babypop.” Haar bruine krullen, die in twee staartjes boven op haar hoofd staan gebonden, springen op en neer. Ik krijg een kus en een knuffel en dan stort zij zich op mijn grote Omastoel, trekt met moeite de handel naar beneden en nestelt zich in mijn grote uitklapbare relax stoel en geen grote broer die haar eruit krijgt. Ik kijk het tafereel aan en besluit er een echt theevisite uurtje van te maken. “Merel, zal Oma eens een lekker kopje thee voor ons zetten? Met een koekje misschien? “ Zij kijkt me ernstig aan en zegt: “Mij mrlmrl.” Zij tuit haar lippen

in een rondje en laat haar tong hierin ronddraaien. Dat betekent dat ze dorst heeft. Ik loop naar de keuken en zet een keteltje water op. Al gauw zitten wij aan de thee. Ik met een heus kopje thee en zij met een beker thee met veel suiker en water erin, want te hete thee is taboe voor zo’n klein ding. Spoedig voelt ze zich zo op haar gemak, dat zij uit de stoel klimt en rondrent door mijn pas gezogen, opgeruimde kamer. Eerst moesten de kussens die ik zo zorgvuldig op de banken had geschikt het ontgelden. Op een grote hoop ermee. Daarna zijn de poppetjes, die als versieringen op de rugleningen gedrapeerd zijn aan de beurt. Alles moet op een grote hoop en dan komt het grote moment, het ogenblik, dat zij met haar grote babypop, die bijna net zo groot is als het kind zelf, er

10-2009

bovenop springt. Door de ongelijkheid van de kussens en popjes werd de landing een grote ramp. Zij duikelt van de stapel af en slaat met haar hoofd tegen de houten zitting van de bank. Ik kijk met opzet de andere kant uit en verwacht een gebrul van pijn, maar nee, zij lacht, wrijft over haar bolletje en vangt opnieuw een aanval aan. Dát is mijn kleindochter, denk ik trots. Geen angst voor vallen en . . een hoge pijngrens. Als zij uitgedold is, komt zij op mij af en roept: “Kom Oom, kom. Mij hoei doen.“ Ik moet op de bank plaatsnemen. Mijn benen worden omhoog getild tot gestrekte houding, zij kruipt op mijn schoot en laat zich langs mijn gestrekte benen naar beneden glijden, onder het roepen van: “Hoeieieieie!”

zo gaat het een hele poos door. Ik voel de spieren van mijn bovenbenen protesteren. Dat wordt morgen zeker wat stijfjes lopen. Als zij eindelijk uitge“hoeied” is, vraagt zij mij met haar allerliefste glimlach: “Oom tik pakken?” Ik heb namelijk een kratje met wat oud speelgoed van mijn kinderen overgehouden. Oud serviesje, puzzeltjes enz. Ik sleep de krat de kamer in en al spoedig heeft ze na wat gerommeld te hebben, het ouderwetse kamertje tik gevonden. En ja, hier leeft zij zich op uit. Het theeserviesje is nu even niet aan de beurt. Een uurtje na haar binnenkomst is de kamer veranderd in een gezellige, maar rommelige kamer. Overal liggen onderdelen van speelgoed. Van het hamertje tik liggen alle onderdelen uitgepakt. De spijkertjes liggen her en der door de kamer verspreid, maar twee rondjes zijn in het karton gespijkerd. Dat heeft ze dus voor elkaar. Nu zijn de treintjes aan de orde. Het houten treintje, met de wagonnetjes werden opgezet. De wagonnetjes, gevulde met kleine autootjes en Broem Broem, daar reed het treinstel door de kamer. De auto’s werden uitgeladen en de trein vertrok opnieuw. Zij speelde de sterren van

Nu even weer wat anders Recessie wat er heerst Klantvriendelijk zijn is anders Afstandelijkheid is wat heerst.

Wat kramen,zeker zes.

Het duurt zes weken PC. en telefoon Aansluiting wat een streken En dan op wat voor toon.

De Scheepsraad en de Hema Als broeders naast elkaar k'Wil weten het waarom,Ha,Ha Ze gaven wat te eten. Nu is het mij wel klaar.

de hemel. Ik mijmerde: Gunst, heeft zij nu niets van haar moeder, die vroeger zo netjes met een theeserviesje speelde, de poppen stukjes koek voerde, eindeloos en netjes, stuk voor stuk van het typisch meisjesspeelgoed genoot of is dit de moderne jeugd. Ja, het is toch allemaal veranderd misschien. Op het eind van de middag kwam haar moeder binnen. “Hallo, hier ben ik weer. Bedankt Mam voor het oppassen. Kom Merel we gaan naar huis. Waar is je jas en waar zijn je schoenen?” “Nee, “ brult het kind. “Niet has an.” Zij rent huilend heen en weer tussen speelgoed en krat en stopt alles weer terug in het kratje. Haar moeder drong verder aan: “Kom meisje, we moeten Oma niet te lang van haar tijd beroven.” Tot mijn genoegen, wilde ze niet eerder vertrekken dan dat ze al het speelgoed had opgeruimd, de kussens op de bank had gesmeten en de sierpoppetjes ergens op de bank had gedeponeerd. Toch de moeder denk ik trots. Alles moet weer netjes terug op zijn plaats. Toch niets nieuws onder de zon.

De nieuwbouw, renovatie Het winkelcentrum krijgt nu z'n smoel Te komen tot totale integratie Dat is het grote doel Henk S.

Geacht wordt het te weten Berichten een verhuizing Twee maanden niet vergeten Te melden voor behuizing.

Lezerspost oktober Van alles en nog wat ! Lewenborg oh lewenborg De wijk begint te dagen Je komt van richting Assen Ge ziet het al bij vlagen. Lewenborg oh lewenborg De wijk begint te dagen Je komt van richting Drachten Ook daar vandaan bij vlagen. Maar waar je ook vandaan komt De richting die is goed Doe het vlug met overleg Het vergt wel enig moed. Villa Tinné, Barentz en Vlaming Verrezen uit de grond Wie komt op deze benaming Het gaat van mond tot

mond. ‘k Moet zeggen het doet luxe aan De uitstraling chapeau Adreswijzingen die gaan Een villa ha, ha, ho. Het zijn appartementen Zeer ruim opgezet Ze kosten wel wat centen Alles wel keurig net. Toch zijn er mensen mal Die zien het toch niet zo Trappen de peuken in de hal op de vloer uit, geen chapeau. De vloeren zijn gereed Het ligt er prachtig in Het glimt zo als m’n ...... Echt naar mij zin.

Zo zijn er nog wat dingen Je kunt ze niet benoemen We blijven toch wel zingen De stee is om te roemen. Wat wordt het mooi Het winkelcentrum Ik doe toch nu een gooi Toch ‘t mooiste van ons spectrum. Wat winkels zijn bezet Café met groot terras Fam.Smit te-ter-a-tet Ik ben erg in m'n sas. De dierenwinkel Kleding Ten Hoor Een winkel van Sinkel (Aktion) Een cafetaria ging verloor. Een nieuwe komt er En ook de Hema,dat is wis De Wibra en het Kruitvat En vele nog dat is niet mis. De startmanifistatie Was weer een groot succes Er was nog al wat populatie

Vanaf 25 augustus geopend ! Op maandag uitsluitend geopend voor partijen e.d. tot 50 personen Vraag naar de mogelijkheden: 06 - 20 73 74 19 Openingstijden: dinsdag: 12.00 uur tot 02.00 uur woensdag: 12.00 uur tot 02.00 uur donderdag: 12.00 uur tot 02.00 uur zaterdag: 12.00 uur tot 02.00 uur zondag: 12.00 uur tot 21.00 uur Live voetbal op groot plasma scherm ! Graag tot ziens, Familie Smits Winkelcentrum Lewenborg / Kajuit 319b


10-2009

De Lewenborger

Verslag van de Algemene Vergadering van De Scheepsraad 23 september 2009 Over de Aldi-locatie is op dit moment niets anders bekend dan dat er grondgebonden woningen komen. Op woensdag 23 september werd de tweede Algemene Vergadering van dit jaar van De Scheepsraad gehouden. De avond begon al positief door de goede opkomst. Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering door terug te kijken op de afgelopen periode. De wijkvernieuwing heeft er flink de vaart in door de renovatie van het winkelcentrum en de te verwachten herbouw van de sporthal. In april is de gemeente, na aandringen van De Scheepsraad begonnen met de “boost”. Het ging hier om het aanpakken van achterstallig groenonderhoud en opruimen van zwerfafval. Op dit moment wordt er door De Scheepsraad druk met de Gemeente overlegd hoe we de kwaliteit van de openbare ruimtes op een hoog niveau kunnen houden. Voor vragen over de wijkvernieuwing kunt u terecht bij het Informatiecentrum op het winkelcentrum. Nadat de agenda voor de avond werd vastgesteld werd meegedeeld dat er wat wijzigingen zijn in de personele bezetting van het bestuurd van De Scheepsraad. Jan Lania heeft, na een half jaar, te kennen gegeven te willen stoppen en Patrick Walkier zal het komende half jaar afwezig zijn in verband met een verblijf in het buitenland. Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering werden er enkele vragen van de aanwezigen beantwoord:

Het Hestia-project is definitief van de baan. Ook hiervoor in de plaats zullen grondgebonden woningen gebouwd worden. De informatie die binnenkomt via het project Meeroeien zal worden besproken binnen het team van Meeroeien en zal worden teruggekoppeld aan de bewoners. Het STIP in Lewenborg is een succes. Het STIP functioneert naar behoren en de aanloop is vergelijkbaar met andere STIP-vestigingen in de stad. Nadat de begroting wordt besproken en vragen zijn beantwoord gaat de vergadering akkoord met de begroting voor 2010. Elk jaar maakt De Scheepsraad een werkplan voor het volgende jaar. Hierin staan de speerpunten vermeld waaraan en waarmee De Scheepsraad wil gaan werken voor Lewenborg. Het werkplan 2010 leverde aan aantal vragen op van de aanwezigen. Het ging daarbij om onder andere: Gevolgen van de bezuinigingen door de Gemeente Suggesties voor verdere verbetering van de wijkkrant en de websites De “boost” een onderdeel te laten worden van de Borgschouw Het feit dat het project Meeroeien vooral wordt gehouden in corporatieve

buurten en dat sommige contactpersonen anoniem willen blijven. Het bestuur gaf aan dat het vaak de enige manier is om mensen mee te laten doen en dat er geen belemmering is voor het project. Niettemin zal het in het projectteam worden ingebracht.

pagina 07

Helaas geen Meeroeien in Sloep dit jaar. Wel in 2010 In De Lewenborger van afgelopen september stond vermeld dat er op 21 september een schouw zou gaan plaatsvinden in uw straat. Zoals u misschien hebt vernomen is dit niet gebeurd. Er waren te weinig

mensen beschikbaar om uw straat naar behoren te schouwen. De schouw zal in het voorjaar van 2010 plaatsvinden. Dit zal tijdig kenbaar worden gemaakt in deze krant en via de flyers die worden verspreid.

Het wachten is op een bewonersavond voor de visieontwikkeling van Kardinge. Lidy Mulder is aftredend en herkiesbaar. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld stelt de voorzitter voor haar opnieuw te benoemen. De vergadering is akkoord. Na de pauze gaat het programma verder met een presentatie van stadsecoloog Wout Veldstra. Hij houdt een boeiende presentatie over Groene Pepers, de groenstructuurvisie van de gemeente Groningen. De stad Groningen zal, met uitzondering van Meerstad niet veel uitbreiden de komende decennia. Nieuwe projecten zullen vooral in de stad gaan spelen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het aanwezige groen in de stad. Het ecologisch beheer van de Gemeente zal dus in de komende jaren in het teken staan van het concept dat een gezonde stad bestaat uit een economisch en een ecologisch netwerk. Het gemeentelijk beleid is er in de komende jaren op gericht het ecologische netwerk in de stad te vervolmaken dor middel van ecologische zones en verbindingen.

Laat u 29 oktober informeren over de Regiotram Op de voorpagina kunt u allerlei informatie lezen over het traject van lijn 2 van de Regiotram. Op 29 oktober is er een informatiebijeenkomst in Het Dok. Deze avond begint om 19.30 uur en wordt georganiseerd door Project Regiotram. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het traject tussen het Hoofdstation en Kardinge. Tijdens de bijeenkomst presenteren de projectmedewerkers alle informatie van Lijn 2. Uiteraard is er ook veel ruimte voor het stellen van vragen. De informatieavond is dus bij uitstek een moment om uw stem te laten horen, vragen te stellen en suggesties aan te dragen. Dit is het moment om mee te praten. Alle vragen, ideeën en suggesties zullen worden verzameld en bestudeerd. Via de site www.regiotram.nl

kunt u ook suggesties aandragen. Het projectbureau zal alle suggesties over de diverse varianten bestuderen. Ook zal onderzoek worden gedaan naar de diverse gevolgen voor onder andere de verkeersveiligheid, kosten en opbrengsten en de effecten op het groen. Eind 2009 zal er dan een voorstel gedaan worden voor een voorkeurstracé. Na de besluitvorming hierover zullen B&W van de gemeente Groningen het tracé ter inspraak voorleggen aan de inwoners van stad en regio. Na verwerking van de inspraak zal de gemeenteraad het tracé van Lijn 2 definitief vaststellen. Naar aanleiding van het stuk hierboven kunnen we u niet vaak genoeg laten weten dat 29 oktober het moment is om uw stem te laten horen.

Na de mooie presentatie sluit de voorzitter de bijeenkomst en bedankt iedereen voor zijn komst en bijdrage.

Burgemeester brengt bezoek aan Lewenborg Op donderdag 15 oktober bracht burgemeester Rehwinkel een kort bezoek aan Lewenborg. Voor de burgemeester stond de middag in het teken van kennismaken met het stadsdeel Noorddijk waarbij, na bezoeken aan

de woonschepenhaven, Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg ook Lewenborg op het programma stond. Om half vier werd er een bezoek gebracht aan het Informatiecentrum op het winkelcentrum. Na een kort

bezoek aan de nieuwe bakkerij van de heer Meindertsma liet de burgemeester zich door De Scheepsraad bijpraten over de wijkvernieuwing. Aan de hand van de maquette werd de heer Rehwinkel op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen. Daarna was het tijd voor een wandeling langs het winkelcentrum en Het Dok richting het ACL. Onderweg werd de heer Rehwinkel op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen door mensen van de gemeente Groningen. Om vier uur zat het bezoek er al weer op en ging de burgemeester naar de volgende afspraak. Het was een kort maar goed bezoek geweest waarin we Lewenborg goed onder de aandacht hebben gebracht.

Oud papier wordt opgehaald op

19 december In Lewenborg Centrum + Zuid oost


pagina 8

De Lewenborger

40 jaar ijshockey in Groningen Dit jubileum zal gevierd worden op de ijsbaan in Kardinge op zaterdag 19 december 2009. De plannen hebben intussen vaste vorm aangenomen en er van uitgaand dat de financiën rond komen is het programma onder voorbehoud als volgt samengesteld: -Ontvangst veteranen en genodigden in VIP 1 en 2 -Wedstrijd veteranen -Aanbieden boek -demonstratie training teams U8 / U10 / U12 -demonstratie training U14 + keeperstraining -demonstratie training U17 + Kodiaks (jeugdrecreatie)

-Wedstrijd eredivisie -Feest Om dit alles te kunnen verwezenlijken is natuurlijk wat financiële ruggensteun nodig. Mochten er sponsors belangstelling hebben ons hierbij te helpen, dan kunnen zij contact opnemen met Rennie Schuurman, tel. 050-5733472 of rennie.schuurman@gmail.com We houden u op de hoogte en hopen er een geweldige dag van te maken met veel publiek! Gijs Bears IJshockey Groningen

10-2009

Stroeve start AB Groningen/ Lycurgus tegen Landstede AB Groningen/Lycurgus heeft z’n openingswedstrijd tegen Landstede Volleybal gewonnen. Na een pruttelende start bleven de Groningers baas in eigen huis: 3-2 na 21-25, 30-28, 2517, 16-25 en 15-8. Lycurgus en Landstede maakten er samen een aardige en spannende wedstrijd van voor het behoorlijk talrijk opgekomen publiek in het Alfa-college Sportcentrum. Maar meeslepend werd het eigenlijk nooit. Daarvoor speelden beide teams te wisselvalig

en vielen soms te ver terug in niveau. Alleen in de slotfase van de tweede set leek het publiek even in vervoering te worden gebracht toen Lycurgus pas na zeven setpunten de Zwollenaren op de knieën kregen. Dat gebeurde vooral onder impuls van aanvoerder Peter Barla die na een haperende beginfase eindelijk zijn draai begon te vinden. Maar toen Lycurgus na twee sets de stand weer gelijk had getrokken leek de formatie van Ronald Zoodsma de juiste remedie gevonden

te hebben om de gastheren eronder te houden. In de derde doorgang was Lycurgus heer en meester. Dankzij veel beter serveren en met goed en aantrekkelijk volleybal werd vlot een 2-1 voorsprong in sets genomen. Dat de scherpte bij Lycurgus nog niet optimaal is bleek wel in de vierde set toen na een gelijkopgaand begin Landstede vanaf 1111 ineens een gat van drie punten kon slaan. In de passing was de afstemming even zoek bij de gastheren terwijl onder aanvoering van Budinger en Kooistra de Zwollenaren optimaal profiteerden van de fouten aan de andere kant van het net. Knap was het dat Lycurgus zich daarna in de barrage direct wist te herstellen. Vanaf het begin voerden Barla c.s. de boventoon in die beslissende fase. Via 41, 6-3 en 8-5 werd het 118. Lycurgus demonstreerde eindelijk de grotere kwaliteiten in de ploeg.


10-2009

De Lewenborger

pagina 09

FC Lewenborg in middenmoot van 4e klasse D AB Groningen/Lycurgus nog op zoek naar scherpte voor competitiestart

AB Groningen/Lycurgus heeft in een driekamp met SV Dynamo en BMC/SSS de voorbereiding afgesloten met een nederlaag en een overwinning. In het Alfa College Sportcentrum was Dynamo in de eerste wedstrijd met 1-2 (setstanden 20-25, 23-25 en 25-22) te sterk. Daarna herstelde Lycurgus zich tegen SSS en werd het 3-0 (na 25-20, 2515 en 25-23). Tegen Dynamo ontbeerde de ploeg van Ronald Zoodsma nog de nodige scherpte. Dat kwam vooral tot uiting op de beslissende momenten in de tweede set toen Lycurgus een 21-20 voorsprong uit handen gaf door een paar slordigheden en de gasten de stand binnen de kortste keren omdraaiden. Met de Apeldoorners, dat een frisse indruk maakte, moet dit seizoen zeker weer rekening gehouden worden. Dat bewezen ze ook tegen SSS. Met diverse

invallers wonnen ze ook die wedstrijd met 2-1. In de laatste wedstrijd van de middag bleek Lycurgus een maatje te groot voor de debutanten uit Barneveld. Terwijl Zoodsma in de eerste wedstrijd en het eerste deel van de tweede wedstrijd met de basis Van Steen, Fransen, Barla, Andringa, Zijlstra, Schuurmans en Gammauf speelde, bracht de voormalige Sneker in de tweede set tegen SSS Ralph Koomen voor Schuurmans en Tjerk Dercksen voor Andringa. Later mocht ook Thijs Homan zijn debuut maken voor Lycurgus. De frèle spelverdeler uit Bedum speelde onbevangen en toonde opvallend veel branie. Vooral de afstemming met diagonaal Fransen verliep prima. Paul de Vries bleef nog aan de kant. De lange middenblokkeerder heeft inmiddels weer de training hervat na zijn achillespeesblessure en hoopt over een paar weken weer wedstrijdfit te zijn.

Nog een keer kennismaken met ijshockey! Na een succesvolle start in september 2009 van het opleidingsteam biedt Gijs Bears IJshockey opnieuw een kans om kennis te maken met ijshockey. Vanaf zaterdag 14 november kunnen jongens en meisjes van 4 tot 11 jaar uit Groningen en omstreken weer voor een aantrekkelijke prijs kennis maken met ijshockey in Kardinge. Spelenderwijs leert de trainer hen de eerste beginselen van de snelste teamsprot ter wereld. De kosten bedragen slechts € 20,00 voor zes wekelijkse trainingen op zaterdagmiddag van 14.15 – 15.15 uur. De cursus wordt afgesloten met een wedstrijdje en allen krijgen een diploma uitgereikt. Wat de kinderen zelf mee moeten nemen zijn ijshockeyschaatsen (kunnen ook gehuurd worden op de ijsbaan) en handschoenen.

De ijshockeyvereniging zorgt voor de rest, zoals een stick en een helm enz. Vind je het zo leuk, dat je verder wilt met deze prachtige sport, dan biedt Gijs Bears de mogelijkheid in alle categorieën, van Mini's tot en met Eredivisie! Velen gingen je voor en in december hopen wij ’40 jaar ijshockey in Groningen’ te vieren, waarbij in ieder geval een veteranenwedstrijd op het programma staat. Voor meer informatie of aanmelding voor het opleidingsteam kan men terecht bij Hilda Melishoek: hildamelishoek@gmail.com of tel. 06-38008655.

Smilde ’94 – Lewenborg 0-0 FC Lewenborg en Smilde kwamen niet tot scoren, in een levendige wedstrijd was de beginstand tevens de eindstand 0-0. Na de wedstrijd was de teleurstelling aan FC Lewenborg kant erg groot, maar het relativeringsvermogen van de ploeg misschien des te groter. Een gelijkspel was vanmiddag voor beide ploegen verdiend en daar kon iedereen zich wel in vinden. Lewenborg – VVK 3-0 Waar de stemming vorig week niet best was,na de gemiste kans in de uitwedstrijd bij Smilde,kon een week later niets de stemming bederven. Op een zonovergoten sportpark, met een zeer goede fluitende scheidsrechter waren de ideale omstandigheden gecreerd voor een mooie voetbalmiddag. In de beginfase was VVK voetballend wat nadrukkelijker aanwezig dan FC Lewenborg, daar werd de organisatie goed neergezet en rustig gewacht op de mogelijkheid om vooruit te kunnen voetballen. Daarna kwam FC Lewenborg ook wat beter in de wedstrijd, liet zich meer gelden en liet ook zien over de grond prima voetbal te kunnen spelen. De rust werd bereikt met en 2-0 voorsprong voor Lewenborg. Na de rust kwam VVK met drie spitsen en probeerde het FC Lewenborg onder druk te zetten. FC Lewenborg probeerde met snelle omschakelmomenten nog voor gevaar te stichten, een doelpunt werd afgekeurd, twee twijfelgevallen in het strafschopgebied zorgde niet voor penals maar toch werd het nog 30. Vv Bakkeveen – Lewenborg 3-1 FC Lewenborg is er niet in geslaagd zijn 2e positie op de ranglijst vast te houden. In een matige wedstrijd won Bakkeveen van FC Lewenborg met 3-2. Bakkeveen was voor FC Lewenborg een onbekende tegenstander en het was vooraf moeilijk in te schatten hoe de onderlinge verhouding zou zijn. Na de wedstrijd konden we concluderen dat het verschil niet zo groot was maar de punten bleven in Bakkeveen. Een teleurstellende middag waarin de ploeg matig voetbalde,wel

veel strijd leverde maar dat was vanmiddag niet genoeg. Na drie duels staan er vier punten op de teller, dit betekent middenmoter, de komende weken zal laten zien of FC Lewenborg dat ook daadwerkelijk is. Volgende week de thuiswedstrijd tegen LEO. Lewenborg – LEO 4-1 In de tweede thuiswedstrijd van het seizoen heeft FC Lewenborg met 4-1 gewonnen van LEO, na een 1-0 russtand liep FC Lewenborg na rust uit na een 4-1 zege. De organisatie stond de gehele wedstrijd prima, iedereen volbracht zijn taken zodat LEO moeilijk tot voetballen kwam. Na een kleine 10 minuten kwam FC Lewenborg al op voorsprong. LEO sloeg daarna veelvuldig het middenveld over en probeerde met lange ballen gevaar te stichten. Af en toe leek het ook gevaarlijk te worden,maar Richard en de verdediging hielden keurig stand, 1-0 ruststand. In de tweede helft liep Lewenborg uit naar 3-0. De wedstrijd leek gespeeld maar LEO sputterde nog even tegen, een aanval over rechts werd niet goed genoeg verdedigd en de 3-1 viel binnen. LEO leek er even in te geloven, Richard moest nog twee keer reddend optreden maar Ruben besloot de middag met zijn tweede doelpunt. Wederom via onze rechterkant kwam Ruben de zestien binnen en schoot goed raak 4-1. Hoogkerk – Lewenborg 2-2 FC Lewenborg heeft haar uitwedstrijd bij Hoogkerk niet om weten te zetten naar een overwinning. Na 90 minuten stond er een 22 eindstand op het scorebord. In de 35e minuut kwam FC Lewenborg op een 0-1 voorsprong. Dit was tevens de russtand. Na rust kwam Hoogkerk in de 60e minuut op 1-1. Na de aftrap leed FC Lewenborg te snel balverlies en de eerste de beste tegenaanval zorgde voor een afstandsschot die in de verre hoek ging, 1-2. Voor FC Lewenborg reden genoeg om zover mogelijk vooruit te voetballen. Na een verovering van de bal kreeg FC Lewenborg in de 65e minuut een vrije bal op zo'n 22 meter van het vijandelijke doel. De bal lag op zijn plek,de muur stond,de scheidsrechter was er klaar

voor alleen de keeper stond nog bij de paal na de muur te kijken en kon vervolgens de bal uit het doel halen. Ruben lette namelijk erg goed op de aanwijzing van de scheids en schoot de bal rustig in de verre hoek, 2-2. Lewenborg – FC Assen 0-2 FC Lewenborg heeft haar derde wedstrijd van het seizoen niet weten te winnen van FC Assen. Na 90 minuten stond er een 0-2 eindstand op het scorebord. FC Lewenborg en FC Assen speelden een uiterst sportieve pot waarin FC Assen de effectiefste bleek te zijn. In een wedstrijd zonder al te veel kansen speelde FC Lewenborg vrij oppervlakkig en had het moeite om goede kansen te creëren. In de 25e minuut kwam FC Assen op een 0-1 voorsprong. Na rust probeerde FC Lewenborg wat meer vooruit te voetballen en had het voldoende fases in de tweede helft een overwicht, maar er werden vooral geen beslissingen genomen. In de 70e minuut kwam FC Assen op een 0-2 voorsprong, de ontstane corner viel helaas na een foutieve beslissing van de scheidsrechter die een overduidelijke handsbal over het hoofd zag. De corner viel bij de eerste paal, waar Erkens geheel vrijstaand,door een communicatiefout, kon binnenkoppen. Vlak daarna schoot Ruben nog hard binnen en werden diverse pogingen tot doelpunten op zeep geholpen. Na 6 wedstrijden staat Lewenborg in de middenmoot op een 7e plaats met 8 punten uit 6 gespeelde wedstrijden (2 gewonnen, 2 gelijk, 2 verloren)


pagina 10

De Lewenborger

10-2009

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Waar moet ik op letten vóór ik een 'beëindigingsovereenkomst' teken? Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen door u een beëindigingsovereenkomst te laten ondertekenen. Dat heet ook wel 'ontslag met wederzijds goedvinden'. Maar wat is dat eigenlijk? Wat kunt u doen, als u zich onder druk gezet voelt om uw handtekening te zetten? En als u tekent: wat kunnen de consequenties zijn voor uw eventuele WW-uitkering? Een beëindigingsovereenkomst is een speciale vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Daarin spreken ze af een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst tussen hen en op welke voorwaarden dat gebeurt. Afspraken maken is wettelijk toegestaan, zelfs als die

afspraken voor u als werknemer ongunstig zijn. Bent u het met de beëindiging en de voorwaarden eens, dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Bent u het er niet mee eens? Dan kan uw werkgever u nooit verplichten zo'n overeenkomst te ondertekenen. Teken nooit als u niet akkoord bent met de inhoud, als u dingen niet begrijpt, of als u twijfelt! Zet u te snel uw handtekening, dan kunt u uzelf ernstig tekort doen. U kunt bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk uw werkloosheidsuitkering mislopen. Moet ik rekening houden met 'bedrijfseconomische redenen'? Steeds vaker willen werkgevers van mensen af omdat 'het economisch zo slecht

gaat'. Als werknemer kunt u met dit argument flink onder druk gezet worden. Toch is dat geen reden om dan maar de beëindigingsovereenkomst te ondertekenen. In de eerste plaats heeft u een ander belang dan uw werkgever. En in de tweede plaats moet uw werkgever kunnen aantonen dat er reële bedrijfseconomische gronden zijn voor uw ontslag. Waar kan ik zo nodig terecht voor juridisch advies? Bent u het niet eens met de inhoud van een beëindigingsovereenkomst, of begrijpt u daarin iets niet? Onderteken deze in geen geval! U zit er dan namelijk aan vast en kunt niet meer terug. Vraag eerst deskundig advies bij het Juridisch Loket.

Heeft u een minimuminkomen en een kind dat een voltijd MBO opleiding volgt waarvoor het moet reizen? En kunt u die reiskosten niet opbrengen? Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds maakt het misschien toch mogelijk. Sinds januari 2009 is het voor voltijd MBO leerlingen in de leeftijd tot 19 jaar mogelijk een tegemoetkoming voor de helft van de reiskosten te krijgen van de provincie Groningen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om de dichtstbijzijnde opleidingsmogelijkheid en moet de reisafstand tussen het woonadres en de school minimaal tien kilometer bedragen. De exacte voorwaarden zijn te vinden op de website www.studiefondsgroningen. nl. Op de website kunt u een test doen. De uitkomst van de test geeft aan of en zo ja waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Ook kunt u aangeven of u een aan-

vraagformulier wilt ontvangen. De aanvraagformulieren worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds in enkele ronden per studiejaar. Over de vergaderdata wordt u per brief geïnformeerd. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over het Studiefonds dan kunt u kijken op de website van het Studiefonds (www.studiefondsgroningen .nl) of u kunt contact opnemen met het secretariaat, telefonisch bereikbaar via nummer 050-316 4321.

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand ?

Rooster voor de kerkdiensten in Lewenborg

U heeft de hulp van een advocaat nodig, voor een procedure bij de rechtbank of voor een uitgebreid juridisch advies. Dat kost geld. Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen kunt afhankelijk van de soort zaak eventueel in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan kan de overheid het grootste deel van de advocaatkosten betalen en betaalt u alleen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

P.K.N.gemeente “Damsterboord”. Predikant: Ds J.Goorhuis Noorddijkerweg 15 a Groningen tel.050-5416019

Soorten gesubsidieerde rechtsbijstand Er is een aparte regeling voor de financiering van kortdurende juridische hulp. Als een advocaat maximaal drie uur nodig heeft voor uitzoekwerk of een juridisch advies wordt een eigen bijdrage gevraagd afhankelijk van het inkomen en vermogen. Deze bijdrage is € 39.of € 72.-. Er is ook een aparte regeling voor de financiering van bemiddeling (mediation). U lost dan zelf uw conflict op, onder begeleiding van een deskundige. Hiervoor gelden ook aparte inkomens en vermogensgrenzen Voor alle overige gesubsidieerde rechtsbijstand gelden onderstaande regels. U heeft bijvoorbeeld een advocaat nodig voor een procedure bij de rechtbank

of voor een juridisch advies dat meer dan 3 uur uitzoekwerk kost. Inkomens- en vermogensgrenzen Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van uw inkomen en vermogen. Er gelden verschillende grenzen voor alleenstaanden en gehuwden. Hier vindt u een eerste indicatie of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw uiteindelijke draagkracht en eigen bijdrage worden vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. De raad baseert zich daarbij op de gegevens over uw inkomen en vermogen zoals die bij de belastingdienst bekend zijn. Inkomen Voor het bepalen van de hoogte van uw inkomen vraagt de Raad voor Rechtsbijstand gegevens op bij de belastingdienst. Zij doen dit aan de hand van uw burgerservicenummer (sofi-nummer). Het inkomen dat telt voor de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand is uw inkomen van twee jaar geleden. Het gaat dan om het "verzamelinkomen" zoals dat wordt vastgesteld door de belastinginspecteur. Of uw "belastbaar loon" als u geen aangifte heeft gedaan. Als u in 2009 gesubsidieerde rechtsbijstand aanvraagt wordt gekeken naar uw in-

komen uit 2007 zoals dat bij de belastingdienst bekend is. Er gelden de volgende inkomensgrenzen: Alleenstaanden: wanneer uw jaarinkomen in 2007 hoger was dan € 23.800 komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Gehuwden, samenwonenden en éénoudergezinnen: wanneer uw gezamenlijk jaarinkomen in 2007 hoger was dan € 33.600 komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Vermogen: Per persoon mag men niet meer vermogen bezitten dan € 20.014. Per minderjarig kind mag men een bedrag van € 2.674 erbij tellen. Neem contact op met het Juridisch Loket Groningen als uw probleem net even anders is of als u nog extra informatie wilt of vragen heeft. Het Juridisch Loket Groningen geeft u gratis informatie en advies met betrekking tot alle rechtsgebieden, eventueel verwijzen wij u naar advocatuur, mediators of overige instanties. Het Juridisch Loket Groningen Coehoornsingel 4 9711 BS Groningen Telefoonnummer: 09008020 (10 cent/ per minuut) elke werkdag van 09.00 tot 20.00 uur www.juridischloket.nl

Diensten: 1 november 10.00 uur Emmauskerk Ds.J,Goorhuis Oecumenische dienst. 8 november 10.00 uur Noorddijk Ds.J.Goorhuis. 15 november 10.00 uur Middelbert Pastor ter Beek. 22 november 10.00 uur Noorddijk Ds.J.Goorhuis. 29 november 9.30 uur Emmauskerk Ds.J.Goorhuis. R.K.Walfriedparochie Pastor D. ten Dam. Marsstraat 41 Groningen tel. 05057774484 Diensten: 1 november 10.00 uur Emmauskerk Ds.J.Goorhuis Oecumenische dienst 8 november 11.15 uur Emmauskerk Pastor D. ten Dam. 15 november 11.15 uur Emmauskerk D.O.L. parochianen. 22 november 11.15 uur Emmauskerk Pastor F.de Smit 29 november 11.15 uur Emmauskerk Pastor D. ten Dam

Herstel gemeente Restoration Church Voorganger: Dr. H.J. van Mourik Postbus 9190 9703 LD Groningen tel.050-5494141 Diensten: 1 november 14.30 uur Emmauskerk Dr.H.J. van Mourik 8 november 14.30 uur Emmauskerk Dr.H.J. van Mourik 15 november 14.30 uur Emmauskerk Dr.H.J. van Mourik 22 november 14.30 uur Emmauskerk Dr.H.J. van Mourik 29 november 14.30 uur Emmauskerk Rev.J.J. van Mourik


10-2009

De Lewenborger

De eerste Iftarmaaltijd in “de Boei” Joanna Paszkiewicz Wat is de Iftarmaaltijd? Dit is de maaltijd die gedurende de vastenmaand Ramadan, de negende maand van de islamitische kalender, door Moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang. Waarom na zonsondergang? Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van de zon. Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van eten, drinken, seksuele relaties en alles wat geacht wordt het vasten te kunnen verbreken. Het is gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te

trekken. Op de laatste avond van de Ramadan verzamelen Moslims zich bij zonsondergang voor het Suikerfeest - de afsluiting en uitbundigste gebeurtenis in het Islamitische jaar. Voor de eerste keer waren de bewoners van Lewenborg uitgenodigd door “de Boei” voor de Iftarmaaltijd. Meer dan vijftig personen (ook mannen) waren aanwezig op deze avond van 9 september. De Iftarmaaltijd moet elke avond beginnen volgens strikt genomen tijdstippen. Deze dag het begon het om 20.15 uur. Moslimvrouwen van “de Boei” hebben de Iftarmaaltijd voorbereid.

Foto: Barbara Heininga-Ignaczewska ©

pagina 11

Seniorendag in Lewenborg: 11 oktober 2009 De Senioren Werkgroep Lewenborg heeft voor de 55 plussers in de wijk een mooie middag weten te organiseren met medewerking van het Alfa Collega eveneens in de wijk gevestigd.

Foto: Barbara HeiningaIgnaczewska © Maar het programma in “de Boei” was breder dan de maaltijd zelf. De avond begon met ontvangst en kennismaking met elkaar. Direct voor de maaltijd heeft Rabia Dini verteld over de religieuze en sociale betekenis van Ramadan . Zij heeft de aandacht gevestigd op de voordelen van het vasten. “Het vasten” zei ze “leert de mens zichzelf te bedwingen en kan ons eigenschappen aanleren zoals discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing”. (Rabia Dini komt uit Marokko. Zij woont in Lewenborg, zij woont al 32 jaar in Nederland en heeft vijf volwassen kinderen).

Onder muzikale omlijsting van de lokale zanger Glen kon een ieder die dit prettig vond zich laten verwennen door een team van schoonheidspecialistes van in totaal 20 vrouwen sterk, onder de bezielende leiding van hun docente. De meisjes zijn 2e- en 3e jaars studentes van een studie die in totaal 3 jaar tot 4 jaar in beslag neemt afhankelijk van de gekozen richting. Allround of specialistisch zijn hierin de keuzes. Daarnaast was er een informatiestand aanwezig om de ouderen van een goed advies te dienen op het gebied van verstandige voeding door een diëtiste en was er iemand van het zorgloket aanwezig om de weg te wijzen voor specifieke vragen

op het gebied van zorg in het algemeen. Deze verwenmiddag stond niet op zich zelf, immers wordt er door de Senioren Werkgroep Lewenborg iedere maand een gezellige middag georganiseerd, met wisselende thema’s, maar altijd met een mooi stukje (live)muziek. Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente, MJD en Café Smits. Zie ook de internetsite van de Senioren Krant Groningen: http:// www.seniorenkrantgroninge n.nl/index.php?id=1213

De eerste gezamenlijke Iftarmaaltijd in “de Boei” had een serieuze maar ook aardige sociale sfeer. De organisatoren putten uit een positieve ervaring, die kunnen zij gebruiken in de volgende jaren.

NAAIATELIER DE BOEI VAN START Dag van de Dialoog Praat mee op de Dag van de Dialoog op 5 november in Vrouwencentrum De Boei Wilt u eens andere mensen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan? Aan een gedekte tafel met zeven andere mensen kunt u tweeënhalf uur van gedachten wisselen over het thema: “Mijn droom voor mijn omgeving” Een getrainde gespreksleider zorgt ervoor dat er een dialoog plaatsvindt en dat er geen debat of discussie ontstaat. Het gaat er namelijk niet om elkaar te overtuigen, maar om mensen met verschillende achtergronden zoals leeftijd, beroep en cultuur, te ontmoeten en beter te leren kennen. Waar staat de dialoogtafel gedekt?

In Vrouwencentrum De Boei Wanneer en hoe laat kunt u aanschuiven? Donderdagochtend 5 november vanaf 9.30 uur in De Boei Wat is het thema? “Mijn droom voor mijn omgeving” Wie kunnen meedoen? Lewenborgers die graag met elkaar in contact en in gesprek willen komen. Hoe kunt u zich aanmelden? Telefonisch via de MJD: 050 3126123 Via MJD mail: dagvandedialoog@mjd.nl Via mail van De Boei: info@vrouwencentrumdeb oei.nl Kijk ook eens op de website: www.provinciegroningen indialoog.nl Aanmelden kan tot 30 oktober a.s!!!!

Vanaf donderdagochtend 12 november a.s. kunnen Lewenborgers met een kleine beurs elke donderdagochtend terecht bij Naaiatelier De Boei. Knopen aanzetten, ritsen vernieuwen, kleding op maat maken enz. Dit kunt u allemaal in De Boei door onze naaisters laten doen. Wat wij daarvoor vragen? Geen geld, maar een kleine tegenprestatie. Mogelijk kunt u ons ergens mee helpen! U bent van harte welkom in De Boei op donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur, vanaf 12 november. Kinderopvang is aanwezig!

STIP organiseert in samenwerking met MJD en Humanitas Landelijk Bureau een interactieve avond over dementie. “ik kan er vaak geen touw aan vastknopen” Wat is dementie? Wat is ouderdomsvergeetachtigheid? Hoe kom ik in contact met een dementerende? Waar moet ik over praten? Datum: 27 oktober Tijd: 19.30 tot 21.30 uur Waar: Woonzorgcentrum Mercator, Kraaiennest 70 Een interessante avond, in het kader van vrijwilligerseducatie, met medewerking van Joanne van der Meulen en Piet Risselada Informatie en opgeven bij: STIP Oosterparkwijk, Klaprooslaan 120, telefoon 050-368 38 96


pagina 12

De Lewenborger

FOTO VAN DE MAAND

10-2009

Cliëntenraad SOZAWE gaat nieuw seizoen in De Cliëntenraad heeft zich stevig op de markt geroerd en gaat met een nieuwe voorzitter het nieuwe seizoen in. Onze nieuwe voorzitter is mw. Janneke Harmsma, oud docent Alfa College, oud lid van het dagelijkse bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. Wat is de cliëntenraad? De taken van de Cliëntenraad is ingesteld om inhoud te geven aan de participatie van cliënten van de dienst SOZAWE. Zij doet dat zijn door desgevraagd of uit eigen beweging te advieseren over uit te brengen aan het college van B en W ten aanzien van voorstellen tot beleidswijzigingen en de uitvoering van wet- en regelgeving op het werkterrein van de dienst SOZAWE. De Cliëntenraad wil daarbij

De hand van de natuur? Of hebben we de natuur een handje geholpen? Deze wonderboom was te bewonderen in de vlindertuin in Lewenborg. Een appelboom waar ook peren in groeien. Misschien een pappelboom ? Foto genomen door Anita Swarts.

spreekbuis zijn van de cliënten van de dienst SOZAWE. De Cliëntenraad is onafhankelijk. De Cliëntenraad bestaat uit momenteel uit 8 leden die een uitkering van SOZAWE hebben, 1 lid zit namens de FNV in de Cliëntenraad. Wij zijn altijd op

zoek naar uitbreiding. Door te folderen en door een telefoondienst vangen we signalen op uit de achterban, die we gebruiken in de kontakten naar de sociale dienst. We volgen wat er met de adviezen en signalen gebeurt.

Collectanten gezocht voor landelijke collecte Alzheimer Nederland Alzheimer. Dementie. Een ongeneeslijke hersenaandoening met dramatische gevolgen voor

Hardop denken over de economische crisis Op dinsdag 17 november organiseert Damsterboord een thema-avond over de economische crisis. Gastspreker is dr. R. L. Haan. Bedoeling is met elkaar na te denken over economie en samenleven, over vrije marktwerking, inkomensverdeling, bonussen voor topfuncties en de vraag hoe wij ook zelf sociaal verantwoord kunnen omgaan met geld en goederen. Een kritisch gesprek begint bij jezelf: want hoe heeft de honger om zo veel mogelijk winst te vergaren, zoveel voeten in de aarde gekregen bij onze – zo van het christendom doordrongen – cultuur? Hoe kan het dat het vergroten van persoonlijke rijkdom zo’n algemeen streven lijkt? Terwijl je zou verwachten dat omzien naar

elkaar, vrijgevigheid en enige bescheidenheid kerngegevens zijn? Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Zo gauw mogelijk weer meer uitgeven en meer consumeren? Opdat de economie snel weer in zijn oude eer is hersteld? Of niet? Maar welke oplossingen moeten we dán aandragen om ook economisch tot een gezonde samenleving te komen? Welke alternatieven zijn er? Biedt de crisis ons de kans om nieuwe gedachten te vormen? Wellicht ook leidt het tot nieuwe keuzen.

mensen met dementie en

gen van de Gezondheids-

Kijk voor meer informatie

hun omgeving. Alzheimer

raad zal het aantal mensen

over ons werk op

Nederland werkt al 25

met dementie in 2050 ver-

www.alzheimer-

jaar aan een betere kwa-

dubbeld zijn. De belangrijk-

nederland.nl.

liteit van leven van men-

ste en meest bekende oor-

sen met dementie én hun

zaak van dementie is de

Om ons werk te kunnen

naasten. Door het subsi-

ziekte van Alzheimer.

blijven doen, hebben wij geld en hulp nodig. Daarom

diëren van wetenschappelijk onderzoek, voor-

Alzheimer Nederland komt

vragen wij u:

lichting, hulp en belan-

op voor de belangen van

Wilt u helpen met collec-

genbehartiging. Van 9

betrokkenen, informeert en

teren voor Alzheimer Ne-

tot en met 14 november

wijst de weg in de doolhof

derland in uw wijk?

2009 collecteren weer

van de zorg bij dementie.

Uw hulp is hard nodig!

zo’n 25.000 collectanten

Alzheimer Nederland stimu-

in het hele land om het

leert onderzoek naar de-

Het kost u maar één avond

werk van Alzheimer Ne-

mentie en bepleit goede

of middag in de collecte-

derland mogelijk te ma-

zorg voor mensen met de-

week. Als iedereen een

ken.

mentie bij politici en be-

stukje loopt en iedereen

leidsmakers. Met een lande-

een beetje geeft kunnen we

Er zijn in Nederland ruim

lijk bureau, 52 regionale

samen heel veel doen!

230.000 mensen met de-

afdelingen en meer dan 160

U kunt zich opgeven bij:

mentie, en dat aantal groeit

Alzheimer Cafés, combi-

de komende jaren sterk. Nu

neert Alzheimer Nederland

Carin Koning

al heeft een miljoen mensen

een landelijk bereik met

06-30792349

Iedereen is van harte uitgenodigd!

dagelijks te maken met de-

praktische en laagdrempeli-

of via www.alzheimer-

mentie, als patiënt of als

ge activiteiten in de regio.

nederland.nl/collecte.

Dr. R. L. Haan is econoom, voorzitter Dom Hélder Câmaraleerstoel aan de VU en voorzitter van Solidaridad en publiceert regelmatig op het grensvlak van theologie en economie. Hij was o.a. werkzaam bij het IMF, doceerde aan het theologisch universitair instituut Isedet in Argentinië en was directeur van de IKON.

naaste. Volgens berekenin-

Daarover willen wij deze avond met elkaar spreken. We hopen op een hardop denken over de economische crisis. Op dinsdag 17 november om 20.00uur in de Emmaüskerk, Ra 4 (Lewenborg) te Groningen. Zie voor meer informatie: www.damsterboord.nl .

Over dans, drank en droefenis De Zingerij onder leiding van dirigent Emma Boschma geeft in het weekend van 7/8 november twee keer een concert met tal van liederen over dans, drank en droefenis.

Datum, tijd en plaats concerten de Zingerij: Over dans, drank en droefenis Zaterdag 7 november 2009, 20 uur: kerk Engelbert, Engelberterweg 41

Zondag 8 november 2009, 15 uur: kerk Thesinge. Kapelstraat 2 a Dirigent: Emma Boschma Pianobegeleiding: Ellen Boschma Intermezzo's: Emma en Ellen Boscma


10-2009

De Lewenborger

pagina 13

De laatste nieuwtjes Beesten Ontmoeting en Activiteiten Plek MALLE

“Malle” had de afgelopen maanden niet te klagen over belangstelling. Vaak was het op open middagen een drukte van belang. In alle rennen waren wel kinders bezig met “hun” favoriete diertje. Ook was het leuk om te zien dat opa`s of oma`s in de rolstoel binnen gereden werden en bij koffie of thee zichtbaar genoten van alle beestjes en kinderdrukte. (Hadden ze ook eens een leuk uitje waar iedereen plezier in had.)

Dat “Malle” gewaardeerd wordt blijkt uit heel veel dingen. Positieve reakties; “het wordt steeds mooier!” “Wat houden jullie het netjes en schoon” en “ Wat is het altijd gezellig! ” Of je wordt verrast met een telefoontje; “Een gift? Ja graag altijd welkom hoor” De beide heren Arnold Kok en Hans-Peter King kwamen op “Malle” hun gift aanbieden. Na een kleine rondleiding gingen we luisteren waarom we dit mooie bedrag kregen. Nieuwsgierig? Lees verder. “Malle”doet goed werk! Het heeft een duidelijke sociale funktie in Lewenborg. Het heeft een ontspannen uitstraling en vervult een knuffel en kontakt funktie die uniek is voor de wijk.” We kregen er rode wangen van, € 500,- was voor ons! Nou € 500,- is veel geld maar wij konden het goed gebruiken. We hebben regenjacks gekocht want de

stagiaires kleden zich nooit warm genoeg aan. De broedmachine was kapot dus een nieuwe! In het voorjaar 2010 kopen we een trampoline zodat ook de springkinderen hun energie kwijt kunnen. Van het geld uit de erfenis (€ 350,-) hebben we een kleine wei (in wording) gemaakt. Daar kunnen dan baby`s en peuters veilig rondscharrelen. Pa of ma kan zich dan even rustig bezighouden met de andere kinderen. Dat we heel erg blij zijn met deze giften spreekt vanzelf. Niet alleen kunnen we iets extra`s doen, maar het is ook de waardering voor wat we nu al 12 jaar beogen te zijn, B.O.A.P. krijgt echt vorm. We zijn nog steeds bezig een echt toilet te krijgen, en zo zijn er nog wat dringende zaken die met behulp van de opbouwwerkster en

N.L.A. vorm moeten gaan krijgen. “Malle” is nog steeds onderdeel van het Le Roy project en wordt voor voer en nutsvoorzieningen financieel ondersteunt. Maar uiteindelijk is het een project dat gedragen wordt ,qua menskracht, door vrijwilligers. Dat koffie, thee, snoepje gratis is, dat komt uit de giftenpot. De dieren op “Malle” hebben het als gewoonlijk prima naar hun zin. Alles is gezond! De eerste eenden die uitgezet waren kwamen na 2 weken weer aanwandelen! “Hallo hier zijn we weer” Een paar weken later zijn ze opnieuw in de vrije natuur uitgezet en we hopen dat ze nu een goede stek hebben gevonden om te leven. Een paar kippen vonden het tijd worden om moeder te worden net als het kwarteltje. Dus er loopt nog wat herfst jong spul rond.

We gaan in de herfst / winter weer alleen open voor loslopende kinderen op woensdag en zondag. Als er begeleiding aanwezig is en toezicht op de kid`s kunt u altijd binnen komen, ook buiten de openingstijden. En misschien vind u het leuk om een dagdeel de dagelijkse verzorging te doen, of als toezichthouder aanwezig te zijn! Meer toezicht betekend dat we ook juist voor de kid`s vaker open kunnen zijn. Kom gerust eens langs, ook met de scootmobiel kunt u bij ons alle kanten op. Kom eens een keertje kijken wat “Malle” voor u /jou kan betekenen. Het team ziet je met plezier komen. Zo allemaal weer op de hoogte! Groetjes en bedankt van alle dieren en ander loslopend spul. Gitte en Samhitta.

Er was eens…...een sportveld

Buurtfeest LICHTBOEI 6 september

Ooit (het lijkt immers al weer zo lang geleden) lag er bij binnenkomst van de wijk aan de rechterkant van de weg een voetbalveld. Dat de tijd snel gaat bewijzen onderstaande foto’s. De eerste foto lijkt genomen te zijn tijdens de voorbereiding van een paasvuur. Niets is echter minder waar. Het zijn de bomen die gekapt

Na een erg natte zaterdag,hadden we zondag 6 september prachtig weer. Dit kwam goed uit want deze zondag was ons volleybal toernooi gepland, met aansluitend een BBQ. We gebruikten voor de eerste keer ons aangeschafte splinternieuwe volleybalnet. Dit volleybalnet met attributen samen met een partytent kon worden aangeschaft door de actie ; EEN GOED IDEE opgezet door de Gemeente Groningen. Ook was er een springkussen gehuurd voor de kinderen. Koffie en thee werd aangeboden door het buurtcomité. De opkomst was goed ,er konden 4 teams worden samengesteld. We waren blij met het enthousiasme van de buurtbewo-

zijn voor de bouw van de nieuwe VMBO school die in Lewenborg komt. Er was ook eens een voetbalveld. Nu is dit voetbalveld omgetoverd tot een grote parkeerplaats omdat de parkeerplaats bij De Kimkiel niet meer gebruikt kon worden. “Ooit” en “Er was eens…..”

ners , vooral ook de aanwezigheid en het meespelen van nieuwe bewoners vonden wij fijn. De overwinning werd gevierd met champagne. Het weer en de sfeer, het vlees en de salades waren prima.

Er zijn leuke foto,s gemaakt die te bekijken zijn op www.lichtboei.eu Iedereen die heeft meegedaan en z,n steentje heeft bijgedragen, BEDANKT! Groeten Buurtcomité LICHTBOEI. Ineke Visser.

Peuteropvang in Lewenborg Foto Wiebe Kremer: geen paasvuur maar gekapte bomen

Kindercentrum ’t Brugwachtertje (Anker 14-c) en Kapiteintje (Lijzijde 4) bieden naast peuterspeelzaalwerk nu ook peuteropvang voor halve dagen. Peuteropvang is door de gunstige openingstijden ideaal voor ouders die parttime werken. Zij komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag (www.belastingdienst.nl). Peuteropvang biedt kinderen een educatief programma ter voorbereiding op de basisschool en heeft ook het verzorgende aspect van de kinderopvang. Loopt u gerust binnen op de peuteropvang. U bent van harte welkom. Voor ieder kind ligt een cadeautje klaar. De openingstijden zijn: Kapiteintje: maandag en donderdag 8.45 uur tot 12.00 uur en 13.15 uur tot 15.30 uur, woensdag 8.45 uur tot 12.00 uur. Brugwachtertje: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.45 uur tot 12.00 uur en 13.15 uur tot 15.30 uur; woensdag 8.45 uur tot 12.00 uur.

Foto Wiebe Kremer: parkeerplaats in plaats van voetbalveld

Voor meer informatie en aanmelden: COP groep, Friesestraatweg 213 c, 9743 AD Groningen, telefoon 050 312 43 25. Zie ook www.cop-groningen.nl of www.kindercentranederland.nl.


pagina 14

Visie Vensterwijk Lewenborg Vensterwijk Lewenborg is een samenwerkingsverband tussen verschillende instanties op het gebied van onderwijs, sport, zorg, werk en welzijn, die tot doel hebben de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten en daarmee de leefbaarheid van de wijk Lewenborg te bevorderen. Gezamenlijk maken we er meer van! Sinds een paar jaar is Lewenborg ook een Bslim wijk en werken we aan een gezonde sportieve leefstijl.

De eerste weken in het nieuwe schooljaar zijn al weer verstreken. De activiteitenladder is uitgekomen en de kinderen hebben zich weer volop opgegeven. Zumba leeft ook in Lewen-

Opvoeddebat in de Euroborg 'opvoeden, hoe doe jij dat?' Van 4 tot 11 november is het de week van de Opvoeding. Op 4 november krijgen de Centra voor Jeugd en Gezin in Groningen het officiële startsein. Dat gebeurt tijdens het opvoeddebat in de Euroborg . Wilt u daar ook bij zijn? Dat kan! Voor de kinderen is er ondertussen oppas en/ of een gevarieerd programma verzorgd door de COP groep. Aanmelden: via de link : www.cjg.groningen.nl/ aanmelden of bij het CJG in het Vensterhuis, elke maandag en donderdagochtend. Programma 'opvoeden, hoe doe jij dat?' Woensdagmiddag 4 november van 13.00 tot 15.30 uur is de Euroborg het decor voor een Lagerhuisdebat onder leiding van Gijs Wanders, kinderboekenschrijver en oud nieuwslezer. Een groep vaders en moeders en een groep opvoedprofessionals verdedigen hun meningen over actuele en alledaagse thema's over opvoeden en opgroeien. Eén van de professionals is Ron Jans, trainer van FC Groningen en oud docent. Zang-

De Lewenborger

borg. We bieden deze cursus nu 2 x aan want 1 groep was zo gevuld. Ook is er dit jaar voor het eerst een zwerfvuilteam. Een leuke ontwikkeling ( zie verder op ) TMO kist Voor de zomervakantie hebben alle scholen een goed gevulde tmo ( tussen de middag opvang ) kist ontvangen. Hiervoor hebben studenten observaties gedaan en speelkaarten gemaakt. Hopelijk wordt er volop gebruik gemaakt van de kisten ( deze zijn bekostigd uit het b Slim budget ) We hopen hiermee dat kinderen tijdens de overblijf actiever gaan spelen met de materialen uit de kist en er staan leuke speel ideeën op voor de begeleiding. Sporthal Zoals het er nu voorstaat, zal de sporthal september 2010 in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent voor de scholen dat ze nog een jaar lang op alternatieve locaties moeten gymen en dat de naschoolse sportactiviteiten plaats vinden in de Kiel of andere sportzalen in de buurt.

duo 'De Trevira's' verzorgt de vrolijke noot. Tijdens de middag verricht José van Schie, wethouder Onderwijs, Jeugd, Welzijn, Sport en Recreatie, de officiële opening van de Centra voor Jeugd en gezin. Centrum voor Jeugd en Gezin open! Van 4t/m 11 november elke werkdag 's morgens in de hal van het Vensterhuis. Want ook in Lewenborg kan je je mening kwijt. Iedere dag een andere vraag of stelling - wat is jouw mening? Laat het weten onder het genot van koffie/ thee en iets lekkers. Tussen 8.30 en 12 uur. In de Herfstvakantie is er op maandag 19 oktober en donderdag 22 oktober ontmoetingsochtend voor ouders en kinderen in het Vensterhuis. Tijd voor een kop koffie, een spel, een activiteit of gesprek. Maandag bakken en breien en Donderdag zagen en timmeren. Op maandag 2 november 'Wat zal ik voor speelgoed kopen voor mijn kind?' Thema-ochtend van 9.30-11.30

Samenwerken in Lewenborg Op donderdag 5 november is er bijeenkomst voor alle professionals in de wijk Lewenborg. Samenwerken in Lewenborg. Doel is dat de professionals, werkzaam in de wijk Lewenborg elkaar kennen en op de hoogte zijn van alle projecten en activiteiten die er spelen in de wijk. Zo kunnen we de bewoners, ouders, kinderen beter informeren en adviseren. Dit komt het leefklimaat in de wijk ten goede. Nieuw dit jaar op de ladder het zwerfvuilteam: Kinderen konden zich via de ladder opgeven voor het zwerfvuilteam. Dankzij voldoende opgaves zijn we van start gegaan: Eens per 2 weken op de donderdag van 15.30 17.00 uur gaan de buurtconciërges met de kinderen door de wijk om zwerfvuil te ruimen. Zij bepalen ook welke routes er gelopen worden met de kinderen. Medewerkers vanuit SKSG en MJD staan op de achterwacht in geval dit noodzakelijk mocht zijn. Het doel van het zwerfvuilteam is om kinderen bewust te maken van hun eigen leefomgeving en het belang

uur. Met informatie, praten en ideeën over spelen, speelgoed en ontwikkeling. Toegang gratis. Iedereen Welkom, kinderopvang aanwezig, graag even opgeven via email of telefoonnummer: m.binsbergen@copgroningen.nl / 06 13197759. Woensdag 4 november Nog een inloopochtend met informatie over spel en speelgoed. Binnenlopen op je eigen tijd tussen 9 en 12 uur. Ontvangst en ruimte voor gesprek. Opgeven niet nodig. Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het Vensterhuis Anker 14 Groningen. INLOOPSPREEKUUR voor opvoed- en gezinsvragen (voor 0-23 jaar) Dinsdags 12.30 – 13.30 uur voor 0-4 jaar Dinsdags 13.30 – 14.30 uur voor 1-23 jaar (niet in schoolvakanties) In het Vensterhuis, Anker 14. TELEFONISCHE AFSPRAAK voor een gesprek met: Consultatie Bureau 0-4 jaar, telefoon 050-367 4991 Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar, telefoon 050-367 4000 Buurtmaatschappelijk werk/ MJD, telefoon 050-5446867 CJG consulent, telefoon 061319 7759 Wijkteam CJG: Hilde Post, Ina Kijlstra, Anneke Akker-

10-2009

om deze leefomgeving schoon te maken/houden. Net zoals in alle wijken staat daar een beloningssysteem tegen over. Wij hebben er voor gekozen om de kinderen na afloop van elke keer (als ze zich ook daadwerkelijk hebben ingezet) een geldelijke beloning van € 1,25 uit te betalen en per keer € 1,25 voor hen te sparen voor een uitstapje aan het eind van het jaar. Alle kinderen hebben een contract ondertekend waarmee ze akkoord gaan met de door ons gestelde voorwaarden. We gebruiken de periode september - december als "experimentele fase" om te kijken wat goed werkt en wat niet. We vinden het heel positief dat er een team gevormd is en we wensen de kinderen heel veel succes en plezier met hun werkzaamheden in de wijk.

Week van het opvoeden; De eerste week van november ( 4 tot en met 11 nov. ) zal in het teken staan van opvoeden. Het centrum voor Jeugd en Gezin zal die week verschillende opvoedthema’s onder uw aandacht brengen. Het begint allemaal met een groot opvoeddebat in de Euroborg. De website van CJG gaat officieel in de lucht. Kortom hou de activiteiten goed in de gaten. Spelweek In de eerste week van de zomervakantie hebben 100 kinderen meegedaan aan de spelweek Lewenborg. Ondanks het niet altijd mooie weer was de spelweek erg geslaagd. Samen met de vel vrijwilligers waren er iedere dag leuke activiteiten te doen. Er zijn veel foto’s gemaakt. Deze zijn te zien op onze website. Kijk voor foto’s van veel activiteiten op onze website: www.vensterwijklewenborg. nl Janet Meijer Locatiemanager Vensterwijk Lewenborg

mans, Linda Eising en Marjanne Binsbergen. Vragen over opvoeden en opgroeien? Raadpleeg www.cjg.groningen.nl of bel de Telefonische Advisering CJG 050-367 4992 (maandag t/m vrijdag van 8 tot 20 uur). Wat is er op Televisie? (Triple P artikel) Hoe goed of slecht is televisie voor opgroeiende kinderen? Onderzoekers blijven het met elkaar oneens over wat de werkelijke invloed is van televisie op de ontwikkeling van kinderen. Duidelijk is wel dat televisie goed, maar ook schadelijk kan zijn voor kinderen. Zo kunnen kinderen door televisie veel leren over de wereld om hen heen. Ze zien andere mensen, andere landen, dieren en gebeurtenissen waar ze anders niet mee in aanraking zouden komen. Televisie kan hun fantasie stimuleren en helpen te ontspannen na bijvoorbeeld een drukke dag op school. Maar lang niet alle televisieprogramma's zijn van goede kwaliteit of geschikt voor kinderen. Van sommige programma’s kunnen kinderen in verwarring raken of zelfs angstig worden. Kinderen die veel tv kijken, missen kansen om andere leuke of belangrijke dingen te doen, zoals huiswerk maken, lekker (buiten) spelen,

een boek lezen of met andere kinderen op te trekken. Als ouder kun je een sturende rol vervullen in het televisie kijken van je kind. Bijvoorbeeld door te bepalen wanneer je kinderen mogen kijken en wat ze wel of niet mogen zien. Blijf in de buurt zodat je kunt ingrijpen als je kinderen iets zien wat niet geschikt voor ze is. Houd eens een weekje bij hoeveel tijd je kind nu precies besteedt aan televisiekijken. Als je nieuwe regels voor televisiekijken wilt instellen, doe dat dan in samenspraak met de kinderen. Pak bijvoorbeeld de tvgids erbij en overleg over wat ze in ieder geval willen zien. De regel kan dan zijn: we bekijken alleen de uitgekozen programma's. Een goede regel is ook: de televisie blijft uit als er andere dingen te doen zijn zoals bijvoorbeeld huiswerk maken. Tip: Voor ouders van jonge kinderen kan het soms wennen zijn om het aantal uren tv kijken terug te brengen vanwege het eigen kijkgedrag. Probeer dan vooral te kijken als de kinderen in bed liggen. Gezinnen die bewust minder tv zijn gaan kijken, melden dat er meer met elkaar wordt gepraat, spelletjes gedaan en dat oude hobby’s weer worden opgepakt... www.positiefopvoeden.nl


10-2009

De Lewenborger

pagina 15

Kinderboekenweek op De Swoaistee Dit jaar werd de Kinderboekenweek geopend met een spetterend toneelstuk van de leerkrachten. Alle ruim 563 kinderen zaten gezamenlijk in ‘Het Dek’, onze gemeenschapsruimte, te genieten van het toneelstuk geschreven en gespeeld door leerkrachten en ondersteunend personeel van school. Vervolgens ging iedere groep op zijn eigen manier verder met het onderwerp van de Kinderboekenweek ‘Aan tafel! - eten

en snoepen’. Zo was er bij de jongste kinderen een heus speelrestaurant, de middenbouw drukte een gedicht van Edward van de Vendel met de drukpers en in de bovenbouw werden mooie kunstwerken gemaakt rondom het thema. Door de hele school heen werd de smaakkoffer van de Vensterwijk gebruikt, daardoor rook deze week de hele school naar popcorn en andere lekkernijen.

Op woensdag was er weer onze jaarlijkse kinderboekenbeurs. De kinderen konden hun boeken verkopen en andere boeken terugkopen. Ook stond boekhandel ‘Edzes’ er weer met een mooie stand met daarin de nieuwste kinderboeken. Op de vrijdag voor de herfstvakantie werd de Kinderboekenweek afgesloten met een weeksluiting, waarin de groepen aan elkaar lieten zien wat ze gedaan hadden deze periode.

Meester Garrie 60 jaar

Nieuwe stad gebouwd op De Tweemaster

In oktober is meester Garrie 60 jaar geworden. ’s Morgens werd hij door de hele school toegezongen en werden er een ballon in 60 ha-

Onze stad is gemaakt omdat we dat leuk vonden. Er zijn groepjes gemaakt van 6 kinderen. Het bouwen van de stad was heel erg moeilijk. Elk groepje heeft het zo neer gezet als ze zelf wilden. Er waren 2 flats, 1 kerk, 1ziekenhuis, 1 school, 2 winkels, 1stadhuis, 2 rijen huizen Het was moeilijk om alles in elkaar te zetten. Alle gebouwen en steden waren verschillend ingericht. Het was heel leuk om te maken. Het was wel jammer dat de gebouwen niet in kleur wa-

len ‘opgepompt’ voor hem door alle kinderen van de school. Hij vierde daarna zijn verjaardag met zijn groep Tjalk.

Kinderen ’t Kompas liepen 4 mijl Op zondag 11 oktober was het dan eindelijk zover: de 4 mijl waar ook 18 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van ’t Kompas aan mee zouden doen. Voordat de kinderen en begeleiders in de pendelbus stapten, werd er nog een groepsfoto gemaakt in het nieuwe blauwe Kompas T-shirt. De sfeer was uitstekend en de kinderen waren er helemaal klaar voor. In Haren hebben ze nog een goede warming up gedaan en daarna hebben ze geduldig gewacht tot ze ‘los’ mochten. Al vrij snel viel de

De Catamaran aan tafel

groep na de start uiteen en liep elk kind vervolgens in zijn/haar eigen tempo… Onderweg hebben ze genoten van de gezellige sfeer, de support door bekenden en het applaus van onbekenden. Bij de finish werden de kinderen met bloemen opgewacht door de leerkrachten, ouders en verdere familie. Ter afsluiting zijn de kinderen met hun ouders naar de McDonald’s geweest en hebben ze nog lang nagenoten van de geweldige prestatie die ze allen hebben geleverd!

Smakelijke afsluiting kinderboekenweek ’t Kompas Na een kinderboekenweek vol lekkers, had ’t Kompas donderdag 15 oktober de afsluiting van deze smulweek.Wat werden er een taarten en cakes binnengebracht! Geweldig, wat een inzet! (ook van de ouders). Bakker Teun Meindertsma heeft de baksels beoordeeld en hij kwam tot 2 prijzen. Bij de onderbouw was dat

ren. Bij alle steden stond de kerk in het midden omdat we dat goed vonden en leuk.

Emmy van den Berg en bij de bovenbouw Ramon Roek. Verder was er een troostprijs voor Victor Kip. Gefeliciteerd voor deze bakkers in opleiding!! Na de prijsuitreiking heeft iedereen heerlijk kunnen smullen van een zelfgekozen stuk taart.

De kinderboekenweek stond in het teken van eten en snoepen: “Aan tafel!”. De Catamaran had weer allerlei activiteiten georganiseerd. Er was een toneelvoorstelling van één van de kleutergroepen, waarin rupsje

Nooitgenoeg gaten at in allerlei soorten groenten en fruit en ook nog in een ijsje, kaas en worst. Daarna werd het een vlinder. Verder werden in alle groepen schuimpjes gebakken. Een echte kok, een vader van een kind van school,

Lekkere week op Tweemaster De Tweemaster heeft het de afgelopen week weer druk gehad met de kinderboekenweek. Er was een leuke opening met liedjes over eten en snoep van groep 1/2a en groep 5. Een andere activiteit was het voorlezen van de oudere kinderen aan de jongere kinderen. De kinderen zitten door de hele school en zoeken een gezellig plekje om te lezen.

De kinderen hebben ook in groepjes levend ganzenbord gespeeld. Ze moesten raden hoeveel snoepjes er in een pot zat, ze hebben een filmpje gezien over kauwgom en ze kwamen nog meer leuke activiteiten tegen tijdens het spel. Ze hebben ook mooie kunstwerken gemaakt die ze tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek in een

Twee steden hadden ook een naam gekregen en dat waren: Groningen en Naamloos.

heeft uitgelegd hoe ze dat konden doen. Dat was een basisrecept en de kinderen konden dat zelf aanvullen en in groepjes uitvoeren. Ze hebben allerlei verschillende kleuren, vormen en maten bedacht en gemaakt. De best gelukte schuimpjes per groep werden aan het eind van de week gepresenteerd voor de hele school. De moeders van de boekengroep hebben de mooiste gekozen. Ook waren ze de jury van de voorleeswedstrijd waar de Catamaran elk jaar aan meedoet. Het ging nu om de winnaar van de school. En natuurlijk werd het smikkelen en smullen in deze lekkerste kinderboekenweek ooit. Van deze activiteiten staan veel foto’s op de schoolwebsite www.obscatamaran.nl .

tentoonstelling aan de ouders hebben laten zien. Tijdens de tentoonstelling werden ook oude boeken verkocht en we hebben meer dan 100 euro verdient. Hiervoor gaan we nieuwe boeken kopen voor de bibliotheek. De laatste activiteit was de voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8. De wedstrijd werd gewonnen door Rawad Mehanna uit groep 8.


pagina 16

De Lewenborger

10–2009

Wijkkrant De Lewenborger  

Oktober editie van wijkkrant De Lewenborger

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you