Page 1

jaargang 12

Wijkkrant voor Lewenborg en omgeving

Volgende editie

Kopij sluitingsdatum:

4 december

2009

Wijk-DIA terug in Lewenborg

Grizzlies zoekt hoofdsponsor

Opening De Kimkiel 28 november

Pagina 3

Pagina 6

Pagina 11

Verschijningsdatum:

14 december

Kritische vragen op Informatie-avond Lijn 2 Op donderdag 29 oktober hadden ongeveer 30 Lewenborgers zich in wijkcentrum Het Dok verzameld om zich te laten informeren, en hun mening te kunnen geven over de Regiotram en (in het bijzonder) lijn 2 die moet gaan rijden tussen het Hoofdstation en Kardinge. De hoop was vooraf misschien dat er meer mensen aanwezig zouden zijn maar de aanwezige mensen maakten er een nuttige en goede avond van. De avond werd opgedeeld in 2 delen: als eerste zou er een toelichting gegeven worden over het plan. Daarna zou er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Naast de aanwezigen van de Projectgroep Regiotram was ook wethouder Karin Dekker aanwezig om vragen te beantwoorden. Vragen Na de presentatie was er de

gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanuit de bewoners kwam het voorstel om dit per tracé-deel te doen. Dit voorstel werd overgenomen. Hieronder een samenvatting van de gestelde vragen en de antwoorden: Waarom een tramlijn naar Lewenborg en Beijum. Het openbaar vervoer is op dit moment al erg goed naar deze wijken. Als antwoord werd hier wederom verwezen naar het Raamwerk Regiorail en de toenemende aantallen reizigers. Daarom is ook gekozen voor een tram richting Lewenborg omdat de aantallen hier voldoende zijn voor een tram. In andere delen (bijvoorbeeld naar de westkant) is dit niet het geval op dit moment. Bovendien werd gesteld dat een tram comfortabeler is om te rijden en dat er dus meer mensen tegelijkertijd vervoerd kunnen worden.

Profielschetsen van de Oosterhamrikkade NZ ter hoogte van het Noorderbad. Zo zou de tramlijn eruit kunnen gaan zien.

Hoe verder ? Verwerken resultaten participatieperiode

November 2009

Standpuntbepaling voorkeurstracé 2

December 2009

Bekendmaking voorkeurstracé 2

Januari 2010

Inspraakperiode voorkeurstracé 2

Jan.—februari 2010

Vaststelling definitief tracé 2

Voorjaar 2010

Besluit financiering lijn 1 en 2

1e helft 2010

Voorlopig ontwerp lijn 2

Maart-dec. 2010

Aanbesteding lijn 2

2011

Vergunning, aanleg, oplevering lijn 2 2012-2015 Ingebruikname lijn 2

2015

Wanneer de tram niet over de Grote Markt gaat moet men vanuit Lewenborg 2x overstappen om op de Grote Markt te komen. Bovendien duurt het langer om op de Grote Markt te komen. Dit was een punt wat vanuit de Lewenborgers als een zeer groot nadeel wordt ervaren. Vooral voor mensen die minder goed ter been zijn kan het een groot probleem zijn dat ze niet meer rechtstreeks op de Grote Markt kunnen komen. Een echte oplossing werd hiervoor niet gegeven anders dan dat er nog het één en ander uitgezocht gaat worden. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar een koppeling tussen lijn 1 en 2 waardoor lijn 2 over de Grote Markt zou kunnen. Een door de projectgroep genoemd nadeel is dat er dan 32 trams per uur door de Oosterstraat rijden. Heeft deze avond nog zin ? Is alles niet al lang besloten? Alles is nog niet in kannen en kruiken. Het college en de raad vinden de tram wel een goed antwoord op de vervoersproblematiek maar er ligt nog niets vast. De exacte routes moeten nog definitief gemaakt worden en er wordt nog een onderzoek gedaan naar een busalternatief. Ook moet er nog voldoende geld beschikbaar komen. Pas wanneer alles goed is zal er een besluit genomen worden. Komen er op het traject minder haltes ten opzichte van het huidig aantal bushaltes? Op sommige delen kunnen er minder haltes komen. Dit komt omdat de tram langer is dan een bus en de snelheidswinst gebaat is bij grotere afstanden tussen de haltes. Eén en ander is uiteraard wel afhankelijk van de uiteindelijke tracé-keuze. Moet men ’s avonds langer wachten op een donker Kardinge ? Er zullen ’s avonds wel minder trams rijden maar de bussen blijven aansluiten op de tram.

Wat is het uitgangspunt van de tram: vervoer van passagiers of snelheidswinst? Wanneer de nadruk ligt op het vervoer van passagiers kan de tram misschien over de Zaagmuldersweg om zo de bewoners van de Oosterparkwijk te bedienen. Het projectteam gaf aan deze opmerking vaker te hebben gehoord en gaat hier serieus naar kijken. Voldoet de huidige brug over het Van Starkenborgkanaal aan de scheepvaarteisen? Er moet nog worden onderzocht of de brug aan de eisen voldoet. Wanneer er een nieuwe brug wordt aangelegd wanneer de tram door de Vinkenstraat gaat dan kan de afstand tussen de beide bruggen een probleem zijn. Een andere gemaakte opmerking in dit verband is om, wanneer de tram door de Vinkenstraat gaat, de huidige busbaar open te stellen voor auto’s om zo de ontsluiting naar de ringweg vanuit de aangrenzende wijken wordt verbeterd. Waar komt de remise? De remise komt op het Zernike-complex. Op Kardinge is dit geen optie omdat er dan extra spoor aangelegd moet worden. Komen er alleen bovenleidingen en hoe worden die “opgehangen”? Er komen alleen bovenleidingen omdat dit de enige optie is voor vervoer over een langere afstand. In de

ontwerpaanvraag wordt wel een optie gevraagd om bijvoorbeeld elektrisch te rijden over bijvoorbeeld de Grote Markt. Hier zijn dan geen bovenleidingen nodig maar dat moet nog worden uitgezocht. Zoals in het begin al gezegd was het een goede informatie-avond. De aanwezige mensen waren kritisch en stelden veel vragen. Wethouder Dekker maakte op een bepaald moment zelfs de opmerking dat dit de meest interactieve avond was die ze had meegemaakt. Er is vooral de zorg uitgesproken over het twee keer moeten overstappen wanneer men op de Grote Markt wil komen. Ook werd de opmerking gemaakt dat de Lewenborgers moeten “boeten” om ervoor te zorgen dat de mensen rondom de stad beter vervoer richting de stad hebben; voor de Lewenborgers wordt het er niet beter op. Het mooie van zo’n informatieavond is dat er verschillende meningen zijn die de ruimte krijgen. De inspraakprocedure van de participatieperiode is nu ten einde maar er komt nog een aantal momenten waarop iedereen zijn of haar mening kan geven / invloed kan uitoefenen (zoals bij de inspraakprocedure voor het voorkeurstracé).

Gebruik deze momenten goed.


pagina 02

De Lewenborger

11-2009

Eeterie ‘Aan het Dok’ Tel. (050) 544 68 81 Openingstijden: ma. t/m vr. 12.00 - 13.30uur en 17.00 - 19.15 uur Elke werkdag een dagschotel en diverse menu’s

Wijkservicecentrum Het Dok info@wijkcentrumhetdok.nl Kajuit 4, 9733 CA Groningen Tel. (050) 544 68 88 Ook voor zaalverhuur www.wijkcentrumhetdok.nl

Wijkinternetcafé Lewenborg wijkinternetcafe@lewenborg.nl Open uren voor volwassenen: Maandag 19:00-21:00 uur, woensdag 10:00-12:00 uur, donderdag 14:00 17:00 uur en vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur.

Stip Lewenborg Stip Lewenborg is het Informatie Advies Centrum van de wijk Lewenborg. De inwoners van de wijk kunnen hier terecht voor alle vragen over wonen, welzijn, zorg, financiën, vervoer en andere belangrijke zaken. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur. Ma. 17.00-20.00 uur. Stip vindt u in Wijkcentrum Het Dok Kajuit 4, 9733 CA Groningen Tel. 544 68 78 E-mail: lewenborg@stip-groningen.nl

Kosten: 1 strip per uur á € 0,60 van een 10strippenkaart € 6,- Een halfjaarabonnement € 15,- onbeperkt internetten in de open uren. Jeugd uren (8 - 16 jaar) gratis: Maandag en dinsdag 15:30-16:30 uur en 16:30-17.30 uur, woensdag 15:00-16:00 uur en 16.00-17.00 uur Lan-party (vanaf 12 jaar) op vrijdag 15:30-16:30 uur en 16:30-17:30 uur www.wijkinternetcafe.nl

Meldpunt Overlast Tel. (050) 587 58 85 Stadsbeheer Tel. (050) 367 89 10 Politiespreekuur buurtagentlewenborg@groningen.politie.nl Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur zijn de buurtagenten Petra Bode, Roel Kruijer en Rob Loznik in het Dok aanwezig om vragen te beantwoorden, problemen te bespreken en informatie te verstrekken. MJD open spreekuur Maandag t/m donderdag van 9.00-10.00 uur in Het Dok De Scheepsraad info@descheepsraad.nl Tel. (050) 544 68 68 Openingstijden: Maandag 14.00-17.00 uur Woensdag 14.00-17.00 uur Donderdag 13.00-16.00 uur www.descheepsraad.nl

Lezing over ‘Antarctica’

Activiteiten Wijkcentrum Het Dok Wijkinternetcafé Lewenborg Bent u nog nooit in het Wijkinternetcafé geweest? U kunt gerust een keer langskomen in de open uren (openingstijden zie boven aan de pagina). Doet het internet het even niet of wilt u iets weten over pc of internet; wilt u een cursus volgen? Dan is het Wijkinternetcafé iets voor u, bovendien is het in de buurt. Bij ons kun je ook iets opzoeken op Woningnet.nl of het e-loket van de Gemeente en daar hulp bij krijgen. Er is begeleiding aanwezig.

Theater te Water speelt ‘Suzie gaat solo’ ‘s Zomers speelt Theater te Water op haar theaterschip ‘de Verwondering’, ’s winters toeren ze langs zalen en kleine theaters. Donderdag 19 november speelt Theater te Water de nieuwe wintervoorstelling ‘Suzie gaat solo’ in Het Dok.

De spelersgroep van ‘Suzie gaat solo’

Net als voorgaande jaren staat ook deze voorstelling weer bol van intriges en hilarische verwikkelingen.

Het verhaal:

De regie is als vanouds in handen van regisseur en artistiek leider Just Vink.

‘Een meisje dat Idols wil winnen. Dat in de voetstappen van haar moeder wil treden, die in haar jonge jaren met ‘Hennie Huisman’ heeft meegedaan.

Een meisje dat droomt van grote successen. Maar gaat de weg naar succes wel langs de voetstappen van je moeder? En was je moeder wel zo succesvol? Op wie kan je nog rekenen als je Idols wilt winnen? In ieder geval op Gordon, die met venijnige grapjes op je zit te wachten ..... ‘

Een prachtige lezing over Antarctica. Onder andere zal de schipbreuk van de ms Explorer aan de orde komen. Dit cruiseschip zonk in november 2007 nadat het op een ijsberg liep. Dag: vrijdag 27 november Aanvang: 14.00 uur Entree: € 3,(incl. kopje koffie of thee) Gastsprekers: familie Jannenga en Weisenbach.

Dag: donderdag 19 november Aanvang: 20.00 uur Entrée: € 7,Stadjerspaskorting mogelijk Reserveren kan bij Het Dok. Tel. 050-544 68 88

Kerstbingo met mooie prijzen!

‘Wijkdiner Voor de Wijk Door de Wijk’ Jeugd De jeugd kan bijna elke dag spelletjes bij ons doen en het internet op. Tot ziens in het Wijkinternetcafé! Website: www.wijkinternetcafe.nl

Vrijdag 11 december vindt er in Wijkcentrum Het Dok voor de zesde maal het ‘Wijkdiner Voor de Wijk Door de Wijk’ plaats, tussen 17.00 uur en 21.00 uur.

Uit het meegebrachte eten wordt vervolgens een (multicultureel) buffet samengesteld. ‘Wijkdiner Voor de Wijk Door de Wijk’ wordt een gezellige en informele avond, met o.a. muziek, optredens, en lekker eten.

Een bijzonder initiatief voor Lewenborg. Net als vorige jaren brengen verschillende particulieren en organisaties uit Lewenborg zelfgemaakt eten mee voor het aantal mensen dat met hun groep meekomt. Als je alleen komt, neem dan gewoon je eigen maaltijd mee.

Groepen en particulieren die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Het Dok. Als je uiterlijk om 17.00 uur het eten brengt, dan kan men vanaf 17.30 uur aan het buffet! Voor informatie en opgave: Wijkcentrum Het Dok. Telefoon: 050 – 544.68.88 E-mail adres: info@wijkcentrumhetdok.nl

COLOFON

Wijkkrant De Lewenborger wordt uitgegeven door wijkvereniging De Scheepsraad

Redactie: Peter Masson Joanna Paszkiewicz Hanneke Verweij

Druk: Noordpers BV Uithuizen Oplage 6500 Advertenties: Jaap Wacht (0598) 391110

Donderdag 17 december is er weer een KerstBingo in Het Dok. Al jaren de leukste Bingo in Stad, en er zijn ook deze keer hele mooie prijzen!

Bezorging: Santibri BV Klachten over de bezorging graag doorbellen naar (0598) 636338

Dag: donderdag 17 december Aanvang: 20.00 uur E n t r e e : g r a t i s (minimumleeftijd 18 jaar) Bingoboekjes: € 8,voor 10 ronden. De Superronde kost: € 2,-

(050) 544 68 68 of redactie@lewenborger.nl Verspreidingsgebied: Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Ruischerbrug, Rijksweg, Ruischerwaard en Zilvermeer

Volgende editie

Kopij sluitingsdatum:

04 december Verschijningsdatum:

14 december


11-2009

De Lewenborger

Kruising in plaats van rotonde grootste verandering in plannen ringweg Voor bewoners en belanghebbenden van de wijken Lewenborg en Ulgersmaborg, maar ook andere geinteresseerden, werd op donderdag 5 november een informatiebijeenkomst gehouden over de reconstructie van de oostelijke ringweg. Tijdens deze avond kon men informatie krijgen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de reconstructie van het kruispunt Kluiverboom/ Akeleiweg/Oostelijke Ringweg in Groningen. Er waren verschillende medewerkers van de provincie en de gemeente Groningen aanwezig voor de nodige toelichting en beantwoording van

eventuele vragen. In twee ruimtes werden de plannen gepresenteerd. In de grote zaal was te zien hoe de nieuwe situatie eruit zou komen te zien. Wat op de centrale maquette direct opviel was dat de rotonde op de Kluiverboom was verdwenen. In plaats daarvan was een “normaal”kruispunt aangelegd. Navraag gaf geen definitief antwoord of er nu een kruispunt zou komen of een rotonde. Verkeersmetingen moeten uiteindelijk de doorslag geven maar dat de veel bediscussieerde rotonde vervangen is door een kruispunt zal veel mensen tot tevredenheid stemmen. Hierover was namelijk tijdens de diverse eerdere bijeenkom-

sten het nodige over te doen geweest. Verder werd op twee grote schermen getoond hoe de situatie er uit komt te zien ten opzichte van de huidige situatie. Via een camera op een kraan waren foto’s genomen van de ringweg en waren de nieuwe plannen hier overheen getekend. Zo kon er gewisseld worden tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie. In de andere ruimte werd ingegaan op het geluid wat het verkeer op de ringweg gaat produceren. Er waren tekeningen te zien van metingen met betrekking tot het aantal decibellen wat van de ringweg afkomt. Daarnaast werd aangegeven wat de maatregelen zijn die genomen worden om geluidsoverlast tegen te gaan. Zo wordt er gebruik gemaakt van geluidreducerend asfalt en komen er ook geluidswallen langs de ringweg. Deze geluidswallen worden doorgetrokken tot aan de kruising op de Kluiverboom.

Op bovenstaande afbeelding is de nieuwe situatie te zien van de aansluiting op de ringweg

Vanaf het voorjaar 2010 gaan de aansluitingen van de wijken op de ringweg op de schop. De werkzaamheden duren ca. vier jaar

Foto: Arjan de Rooij Goed nieuws vanuit de Groningse politiek. De DIA (het wijkloket voor paspoorten, rijbewijzen en dergelijke) komt terug in Lewenborg. Een interview met Arjan de Rooij (fractievoorzitter van de PVDA in de Gemeenteraad van Groningen). Wat is een DIA ( loket burgerzaken)? Een DIA (of Wijk-DIA) is het loket van de Gemeente Groningen waar bewoners hun rijbewijzen, paspoorten, idkaarten kunnen halen, maar ook aangifte van geboorte

Wat is de reden geweest om het uit Lewenborg weg te halen? De reden om het loket uit Lewenborg weg te halen is vooral een financiele reden geweest. Het toenmalige college stond voor grote bezuinigingen. Het loket in Lewenborg ging dicht en het was ook de bedoeling om, in een later stadium, het loket in Hoogkerk te sluiten Waarom komt de WijkDIA nu terug? Dit najaar is door het college voorgesteld om het loket in Hoogkerk open te houden. Dit leverde natuurlijk een grote golf van verbazing op waaronder onder andere bij de PVDA. Als Hoogkerk open zou blijven waarom moest Lewenborg dan dicht? De PVDA is daaarop met het initiatief voor een motie gekomen om de DIA in Lewenborg terug te krijgen. Dit initiatief werd breed ondersteund.

ZATERDAG 28 NOVEMBER 10.00-14.00 u

OPEN DAG GEZONDHEIDSCENTRUM LEWENBORG Kajuit 438 9733 CZ Groningen U heeft het misschien al opgemerkt of gehoord: het Gezondheidscentrum Lewenborg heeft een nieuw huis gevonden aan de Kajuit. Huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, apotheek, thuiszorg, bloedprikken, verloskundige, diëtiste en psycholoog, kortom alles en iedereen onder één dak. Veel mensen vinden het leuk om daar al meteen een

Bovendien ziet de PVDA de terugkeer ook als de kers op de taart van de wijkvernieuwing. Lewenborg heeft straks een mooi winkelcentrum, een verbouwd wijkcentrum en daar past een Wijk-DIA erg mooi bij. Hoe zeker is de terugkeer? De terugkeer is zeker. Er was een probleem met de financiën om één en ander rond te krijgen. De wethouder had eerst het plan om de tarieven te verhogen om de kosten terug te verdienen maar dat is door de raad (waaronder de PVDA) afgekeurd. Inmiddels schijnt daar een oplossing voor gevonden te zijn en zijn er financieel dus ook geen belemmeringen meer. Op 11 november wordt de begroting besproken in de Gemeenteraad en wordt dit punt behandeld. Op het moment van schrijven is de uitkomst nog niet bekend. Voor wie is de Wijk-DIA (voor iedereen of alleen voor Lewenborgers)? De Wijk-DIA is voor iedereen. Dit komt ook omdat er een wetswijziging plaats gaat vinden die het voor

kijkje te nemen. En wij kunnen u verzekeren: het gebouw ziet er prachtig uit en we zijn er erg wijs mee. Om u dat allemaal te laten zien heten wij u zaterdag bij de open dag van harte welkom. Wij ontvangen u met koffie, thee en limonade en wij laten u graag al onze ruimten en werkmogelijkheden zien. Tot ziens!

ST.HUBERTUS MIS IN ENGELBERT Joanna Paszkiewicz

Wijk-DIA keert terug in Lewenborg kunnen doen. Dit loket is tot een aantal jaar geleden in Het Dok gehuisvest geweest. Op dit moment is er, naast het loket aan de Kreupelstraat, nog een Wijk -DIA in Hoogkerk

pagina 03

Voor de tweede keer was het vieren van de St.Hubertusmis mogelijk in het oude kerkje in Engelbert (op 17 oktober). De priester Annemieke Duurkoop, pastoor van de Oud-Katholieke Parochie van de H.Martinus voor Groningen, Friesland en Drenthe, was de celebrant ( met de musicale medewerking van Jacht-

hoornbalzers "Sonneurs van het Noorden" en Gregoriaanse Schola "Ïn Amicita et Devotione"). Na de mis heeft de priester de kerkgangers uitgenodigd om haar naar buiten, achter de kerk, te volgen alwaar de aanwezigen de honden konden laten zegenen. De Jachthoornblazers begeleidde de zegening met hun spel.

Foto: Ineke Spiele iedereen mogelijk moet maken om “overal” zijn paspoort, rijbewijs en dergelijke te halen of andere zaken te regelen. Dat was ook één van de redenen voor de PVDA om te proberen het loket in Lewenborg weer open te krijgen. Bewoners van bijvoorbeeld Meerstad, Beijum en andere omliggende wijken kunnen dan in Lewenborg terecht.

Waar komt de Wijk-DIA? De Wijk-DIA wordt ondergebracht in Het Dok en zal ingepast worden in de huidige verbouwingsplannen voor Het Dok. Een onderzoek heeft uitgewezen dat er ruimte is om één en ander te realiseren. Het moet dus redelijk soepel in te passen zijn en er wordt geen vertraging verwacht bij de verbouw van het wijkcentrum.


pagina 04

De Lewenborger

11-2009

Incassokosten

Wanneer kan ik een toeslag krijgen op grond van de Toeslagenwet? In Nederland kennen we het sociaal minimum. Dit is het bedrag dat minimaal nodig is om van te kunnen leven. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het sociaal minimum is minimaal 70% en maximaal 100% van het minimumloon. De hoogte hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Als u getrouwd bent of samenwoont, is het sociaal minimum voor u 100% van het minimumloon. Voor een alleenstaande van 23 jaar en ouder is het 70% van het minimumloon. Voor een alleenstaande jonger dan 23 jaar gelden aparte voorwaarden en lagere normen. Een alleenstaande ouder heeft recht op 90% van het minimumloon. De exacte hoogte van het minimumloon staat vermeld op www.szw.nl. Wanneer een aanvulling via toeslag?: U ontvangt een uitkering

van het UWV, of uw werkgever betaalt u in het tweede ziektejaar uw salaris. Dan kan het gebeuren dat het totale inkomen van u en uw gezinsleden onder het sociaal minimum zakt. In dat geval kunt u een toeslag aanvragen. Daarnaast zijn er enkele uitzonderingsgevallen waarin er geen recht bestaat op een toeslag, o.a. bij verblijf in detentie, u ontvangt een strafkorting op uw uitkering, de vermindering wordt niet door de toeslag aangevuld, u bent illegaal, enz. De toeslag is een aanvulling op uw eigen inkomen. De toeslag en de uitkering waarop de toeslag een aanvulling is, kunnen samen nooit meer bedragen dan het laatstverdiende loon. Het recht op een toeslag is vastgelegd in de Toeslagenwet. De aanvraag voor een toeslag kunt u indienen bij

het UWV, aanvraagformulier is te downloaden via de website, www.uwv.nl Neem contact op met het Juridisch Loket Groningen als u nog vragen heeft of als u nog extra informatie wilt. Het Juridisch Loket Groningen geeft u gratis informatie en advies met betrekking tot alle rechtsgebieden, eventueel verwijzen wij u naar advocatuur, mediators of overige instanties. Het Juridisch Loket Groningen Coehoornsingel 4, 9711 BS Groningen Telefoonnummer: 09008020 (10 cent/ per minuut) elke werkdag van 09.00 tot 20.00 uur www.juridischloket.nl

U heeft iets gekocht, maar vergeten de rekening te betalen. Of u had het geld even niet. Dan ligt er opeens een brief of een rekening van een incassobureau. Boven op het aankoopbedrag moet u incassokosten betalen. Wat zijn nu redelijke incassokosten? Heeft de leverancier in zijn algemene voorwaarden een vast bedrag of percentage aan incassokosten opgenomen dan mag hij deze in principe van u vragen als u niet of te laat betaalt. Tenzij de incassokosten dus onredelijk hoog zijn. Als vuistregel wordt vaak een maximum van 15% van de hoofdsom aangehouden als ‘redelijke’ incassokosten. Dit mag nog vermeerderd worden met de wettelijke rente. Al staat er niets in de wet over de hoogte van incassokosten, er is wel een norm voor. Bij invorderingsprocedures gebruiken kantonrechters het Rapport Voorwerk 2, voor meer informatie zie www.rechtspraak.nl. In dit rapport staan vaste bedragen om te bepalen hoeveel incassokosten de schuldeiser maximaal mag berekenen. Op een vordering van € 250,-- is dat bijvoorbeeld € 44,03( incl. BTW). Houden alle incassobureaus zich aan de richtlijnen? Nee, dat gebeurt niet altijd.

Veel incassobureaus zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). Zij mogen dan het Incasso keurmerk voeren en moeten zich aan bepaalde regels houden. Heeft u een conflict met NVIincassobureau, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de NVIgeschillencommissie. Deze kijkt dan of het bureau zich aan de NVI-regels heeft gehouden en doet eventueel een uitspraak. Op www.nvio.nl vindt u meer informatie en kunt u nagaan of een bepaald incassobureau is aangesloten. Heeft u te maken met een niet aangesloten incassobureau? Dan kunt u nergens terecht met uw klacht. In het uiterste geval zult u naar de rechter moeten. Neem contact op met het Juridisch Loket Groningen als uw probleem net even anders is of als u nog extra informatie wilt of vragen heeft. Het Juridisch Loket Groningen Coehoornsingel 4, 9711 BS Groningen Telefoonnummer: 09008020 (10 cent/ per minuut) elke werkdag van 09.00 tot 20.00 uur www.juridischloketl.nl


11-2009

De Lewenborger

pagina 05

DE WERELD IS DRUK Joanna Paszkiewicz praat met een bewoner van Drielanden, Jelle Krouwel J.P.: - In Drielanden wonen betekent… goed wonen? J.K.: - Vooral rustig wonen. Ik kan dit waarderen als iemand die in Rotterdam, Amsterdam en Haarlem woonde, voordat ik naar Groningen ben verhuisd. J.P.: - Direct naar dit huis? J.K.: - Nee, mijn vrouw (zij is pedagoog) en ik woonden eerst in Helpman, in een appartement. Voordat we hier naar toe verhuisden werd mijn beeld van Lewenborg vooral bepaald door de flatgebouwen en het sombere winkelcentrum. Maar al snel ontdekten wij de positieve kanten: rust en stilte, iets van echte natuur in de omgeving en de vriendelijkheid van de mensen in de wijk. Dit is een aantrekkelijke kracht van het Noorden, een contrast met de grote steden waar wij allebei hebben gewoond. Wij hebben hier de kwaliteit van leven gevonden. De wereld is druk… dus in ons familiemodel zoeken wij rust, harmonie. Voor onszelf en voor onze twee jongens van drie en zes. J.P.: - Kunt u mij een voorbeeld geven van sommige regels van dit familiemodel?

J.K.: - Wij eten altijd samen; alle maaltijden aan deze tafel. Zonder haast, zonder spanning. En ook zonder televisie en radio. Onze jongens kijken niet zoveel televisie. Zelf kijk ik bijna nooit naar de televisie. J.P. : - Dus hoe komt u aan het nieuws? J.K.: - Wij hebben een abonnement op de krant. J.P.: - Zijn er in uw familie nog andere regels om gezond te leven? J. K.: - Als het even kan ga ik op de fiets naar mijn werk, ik fiets zo’n drie uur per week. Op de fiets heb je de tijd om lekker rond te kijken en tegelijkertijd je energie kwijt te raken. J.P.: - Maar U heeft ook een auto, denk ik. J.K.: - Ik gebruik de auto regelmatig. Het is een van de weinige plaatsen waar ik alleen ben. Daar kan ik ongenuanceerd hard muziek draaien, meestal jazz. J.P.: - In uw familiemodel zijn zeker ook regels over voeding? J.K.: - Wij eten divers. Wij eten producten van het seizoen; deze week heb ik bijvoorbeeld experimenten met pompoen gedaan, niet allemaal even succesvol.

Wij eten veel biologische producten. Niet alles natuurlijk, dat kan te duur zijn, maar brood en melk wel. J.P.: - Welke vakantie past bij dit model? J.K: - Afgelopen jaar zijn we met een oude tent naar de Franse Alpen geweest. Het was daar ’s nachts nog flink koud. Dat was voor de jongens ook een mooie ervaring, dat bergklimaat. Maar ook thuis kunnen zij dichtbij de natuur zijn. In de zomer zijn er kikkers en salamanders in onze tuin. En in de sloot hiervoor zwemt een zwanenfamilie. Hopelijk kunnen we dit jaar weer schaatsen hier rond de wijk. J.P.: - Is er misschien iets in Lewenborg waar u minder van houdt? J.K.: - Ik kan het moeilijk begrijpen als wijkbewoners zelfs iets kapot maken. Dat heb ik vroeger in andere steden zo vaak gezien… De vernieling van onze bushaltes verbaast me. J.P. - Als dagelijkse buspassagier zie ik de vernieling van bushaltes steeds vaker. Dat vindt ’s nachts plaats. U kunt dus niet verwachten (zoals mensen soms zeggen) dat de politie niets doet. Laatste tijd heb ik iets onaardig in de bus ge-

zien en ik vroeg me af waarom de mannen in de bus niet reageerden. J.K.: - Door angst misschien? Ik kan me voorstellen dat mensen bang zijn om er iets van te zeggen. Ik heb in Rotterdam eens meegemaakt dat twee jongens de deur van de tram open trapten en vernielingen aanrichtten. De chauffeur sloot zijn hokje af en wachtte tien minuten, daarna reed hij door. Geen van de passagiers reageerde, ook ik niet. Ik schaam me

er nog voor. J.P: - Ik heb u ontmoet op zondagochtend tijdens een wandeling. Het was te zien dat u veel aandacht geeft aan uw kinderen. J.K.: - Ik probeer in mijn leven bepaalde proporties te houden – hard werken in combinatie met een goed familieleven. Van mijn jeugd weet ik hoe belangrijk het is om een vader te hebben.

Bazaar in de Emmauskerk Datum activiteit: 28 november 2009. 10.00 tot 15.00 uur. Plaats van bazaar: Emmauskerk , Ra 4. Zaterdag 28 november belooft een gezellige dag te worden. U bent dan vanaf 10.00 tot 15.00 uur van harte welkom op de bazaar in de Emmauskerk. Er is voor jong en oud van alles te koop, doen en te beleven. Kinderen kunnen zich o.a. laten schminken of grabbe-

len uit de “Grabbeljas”. Er staat een rad van fortuin met allerlei prijzen. Je kunt er zelfgemaakte spullen, goede 2e hands artikelen, hapjes, kleding en sieraden vanuit de Fair-Trade wereld kopen Muziek is er ook en nog veel meer andere verrassingen. Wij heten u van harte welkom op onze bazaar. O ja, we zitten op 28 november vlak voor de Sinterklaas en Kerst. Misschien vindt u in de Emmauskerk een leuk cadeautje


pagina 06

De Lewenborger

11-2009

Groninger Grizzlies – Amstel Tijgers Amsterdam

Op zondag 1 november 2009 vond de allerlaatste wedstrijd in de bekercompetitie plaats, een thuiswedstrijd tegen de Amstel Tijgers Amsterdam. De allereerste wedstrijd speelden

de Grizzlies in Amsterdam tegen hen en gingen zij met de overwinning naar huis. Na een spannende wedstrijd was de winst opnieuw voor de Grizzlies en nu dus voor eigen publiek.

In de eerste periode scoorde Brady Olsen met assist van Ricardo Dijkema en Arjan Peters 1-0. Al snel in de tweede periode maakte Brady Olsen er 2-0 van, nu met assist van Peter Cartwright en Ben Heersink. Even later scoorde hij weer met assist van Jeroen van Olphen en Francis Walker, 3-0. Toen kwamen de Tijgers terug tot 3-2. In de derde periode kende de scheidsrechter de Grizzlies een penaltyshot toe en dat resulteerde in 42, gescoord door Peter Cartwright. In de laatste minuut brachten de Amsterdammers de eindstand op 4 -3. Na een rustperiode van

JUBILEUM en REUNIE 40 JAAR IJSHOCKEY in GRONINGEN lijk te bereiken. Dus hoort, zegt het voort…

Op 23 december 1969 wordt de Groninger IJshockey Stichting (GIJS) opgericht. In zeer korte tijd worden de ijshockeyers zeer geliefd onder het Groningse sportpubliek en worden liefkozend Gijssies genoemd. Inmiddels is dat bijna 40 jaar geleden. In die tijd is er veel gebeurd. De club heeft vele ups en downs gekend, met als prachtig hoogtepunt de landstitel in 1986. Het 40-jarig bestaan van de club is reden voor een feestje. Op zaterdag 19 december zal het jubileum worden gevierd. Het thema van de dag is Verleden – Heden - Toekomst. Niet alleen het huidige eerste team komt in actie, maar ook de jeugd zal vertegenwoordigd zijn. En niet te vergeten een wedstrijd tussen Oud-GIJS-spelers en hun voormalige opponenten. Wat te denken van illustere namen als Johan Toren, Joep Franke, Ron Berteling en Henk Hille. Iedereen die het Groningse ijshockey een warm hart toedraagt of heeft gedragen, wordt van harte uitgenodigd aan de festiviteiten deel te nemen. Hieronder staat het volledige programma. Helaas is het niet mogelijk iedereen persoon-

Sportcentrum Kardinge, het grootste multifunctionele sportcentrum van Noord Nederland, is de thuisbasis van het ijshockeyteam "De Groninger Grizzlies". Vrijdag 13 november 2009 start de Eredivisie competitie. Helaas hebben de Groninger Grizzlies nog geen hoofdsponsor en is deelname aan de compettie onzeker. Om toch deel te kunnen nemen aan deze competitie is er gekozen voor een UNIEKE oplossing te weten een:

Het unieke aan deze verloting is dat u nooit kunt verliezen! Deelname aan deze verloting betekent dat u verzekerd bent van:

Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan de eerste manager/coach van de club, Frans van Erp. Daarna gaat het boek in de verkoop. Om nu al verzekerd te zijn van een exemplaar kunt een boek reserveren door een mailtje te sturen naar de auteur, j.h.kerkhof@gmail.com.

PROGRAMMA (onder voorbehoud) 13.00: Start reunie in het Leo Koopmans Restaurant en de Martin Leeflang Zaal 13.30: Aanbieding jubileumboek “Terug in de Gijstijd – 40 jaar ijshockey in Groningen” aan Frans van Erp in de Martin Leeflang Zaal 13.45: Aanbieding van de wedstrijdshirts aan de Oud-GIJSspelers in de Martin Leeflang Zaal 14.45 - 16.45: Wedstrijd Oud-GIJS - Oud-Tegenstanders in de Johan Toren Hal 17.00 - 18.30: Demonstratietrainingen jeugdteams in de Johan Toren Hal 19.30 - 21.45: Eredivisiewedstrijd Groninger Grizzlies - Amstel Tijgers Amsterdam in de Johan Toren Hal

de Grizzlies plaats in Kardinge tegen de Eindhoven Kemphanen.

Hoofdsponsor voor nog geen 2 cent per persoon?

Verloting van het hoofdsponsorschap.

Op deze dag wordt ook het eerste exemplaar van het door Jan Kerkhof geschreven jubileumboek “TERUG IN DE GIJSTIJD – 40 jaar ijshockey in Groningen” gepresenteerd. In dit boek wordt de rijke historie van het eerste team van GIJS belicht. Per seizoen wordt het wel en wee in eerst het Stadspark en later Kardinge beschreven. Het gebonden boek telt maar liefst 160 pagina’s, voorzien van meer dan 160 foto’s en plaatjes. Velen in kleur. Ook vindt u in dit boek alle uitslagen, standen en topscorerslijsten. En dit alles voor 22 euro.

twee weken begint half november de eerste wedstrijd voor de reguliere competitie en mag de hoop gerechtvaardigd zijn dat alle blessures verleden tijd zijn. Op zondag 15 november, aanvang 18.15 uur vindt de eerste thuiswedstrijd voor

2 meter boardingreclame, 2 businesskaarten en een vermelding (met een link naar) van uw website op de site van de Groninger Grizzlies. En natuurlijk de kans om hoofdsponsor te worden! Kosten: De kosten voor deelname bedragen € 2500,00 voor dit seizoen. Exposure Boardingreclame: Sportcentrum Kardinge trekt jaarlijks een half miljoen betalende bezoekers. Hiervan bezoekt ongeveer een 1/3 deel een of meerder malen de ijshal. Naast het ijshockey ( jeugd en eredivisie) maken ook de kunstrijders en de Shorttrackers gebruik van deze baan en natuurlijk de vrijschaatsers. Al met al een zeer grote groep met potentials die in aanraking komen met de reclame uitingen. Last but not least is er nog de zekerheid dat SBS 6 verslag gaat doen van de Eredivisie competitie, waarbij naast de normale verslaggeving ieder team minimaal één keer als "team van de week" wordt gepresenteerd. In deze uitzending wordt er extra uitgebreide aandacht aan de wedstrijd,het team en zijn hoofdsponsor besteed. [ Wilt u meer informatie over de uitzendingen neem dan contact op met het bestuur via noordman@ladaholland.nl)

Doelstelling: Voor het einde van de maand minimaal 40 deelnemers verzamelen, om zo deelname aan de competitie zeker te stellen. Bij realisatie zal er aan het eind van november een officiële trekking plaatsvinden in het bijzijn van alle spelers, coach, bedrijven en pers. Wilt u de Grizzlies steunen en mee helpen om het eredivisie ijshockey voor Groningen te behouden, dan verzoeken wij u de bijgaande overeenkomst te ondertekenen en te sturen naar rpost@scarlet.nl of noordman@lada-holland.nl of per post naar De Groninger Grizzlies - Grevingaheerd 216 - 9737SV Groningen. U kunt ook naar onze presentatie komen op zondag 15 november 2009 aanvang 17.00 uur in de businessroom van het sportcentrum Kardinge, waarna U tevens bent uitgenodigd om de wedstrijd bij te wonen tussen de Groninger Grizzlies en de Kemphanen Eindhoven Inhoud hoofdsponsorschap: - Verbinding van uw bedrijfsnaam aan de roepnaam van De Grizzlies. [zoals b.v. voorheen Gjaltema Gijs Grizzlies en Pecoma Grizzlies] - Bedrijfslogo op voorzijde wedstrijdshirt van de spelers - 5 meter boarding reclame inclusief aanmaakkosten - 6 businesskaarten -10 Seizoenskaarten - Het prominent dan wel meerdere malen plaatsen van bedrijfslogo op presentatie/pers wand. - Bedrijfslogo voorzijde jassen van alle spelers en begeleiders - Voorafgaand aan elke periode [3] van elke thuiswedstrijd het ten gehore brengen van een geluidsreclame [jingle of gesproken]. - Plaatsen van een A5 advertentie in het programmaboekje, welke tijdens alle thuiswedstrijden wordt uitgebracht en gratis wordt uitgedeeld. - Plaatsen van een direct zichtbare advertentie op de website van de Groninger Grizzlies.


11-2009

De Lewenborger

pagina 07

FC Lewenborg verliest maar herstelt goed AB Groningen/Lycurgus op derde plaats in competitie na dwaling en goede winst

AB Groningen/ Lycurgus—Orion 2-3 De strijd tussen de getipte titelfavorieten AB Groningen/Lycurgus en Langhekel/ Orion is in een 2-3 overwinning geëindigd voor de bezoekers. De setstanden waren 22-25, 25-23, 25-17, 23-25 en 13-15. De ruim 650 toeschouwers in het zeer goed gevulde Alfa-college Sportcentrum konden ruim twee uur lang genieten van een enerverende wedstrijd die zoals het in een echt topduel eigenlijk hoort een zinderende en vooral tumultueuze slotfase kende. En het waren opmerkelijk genoeg niet de spelers maar de scheidsrechters die een hoofdrol opeisten toen bij de stand 10-11 Orion aanvaller Joris

Marcelis keihard in het net sloeg. Eerste scheidsrechter Thijs Schuurman volgde onmiddellijk zijn eigen waarneming en kende het punt aan Lycurgus toe. Maar even later liet hij zich leiden door tweede scheidsrechter Robert de Wit, die naar zijn zeggen had gezien dat de smash via de rechterhand van Ernst Zijlstra was buitengegaan. Ondanks dat Schuurmans overtuigd was van zijn eigen waarneming herriep hij zijn eerdere beslissing waardoor het punt alsnog naar Orion ging. Die arbitrale dwaling bleek op dat moment weliswaar cruciaal maar eigenlijk had

Lycurgus het duel al eerder moeten beslissen. Dat was in de vierde set toen de formatie van Ronald Zoodsma verzuimde door te drukken, nadat ze via uitstekend volleybal verdiend op een 2-1 voorsprong in sets waren gekomen. De Groningers dicteerden in feite vanaf de tweede doorgang de wedstrijd dankzij vooral een betere side-out. Zowel in de passing als aan het net waren ze Orion op dat moment de baas. Bovendien hadden de gasten de grootste moeite met de gevaarlijke floaterservices van o.a. Ruud Schuurmans en de kanonskogels van Fransen en Barla. Maar een paar onnodige servefouten en enkele missers aan het net van de beide topschutters hielden Orion in het zadel, waarna de Doetinchemmers toch nog een barrage uit het vuur sleepten.

Nesselande— AB Groningen/Lycurgus 0-3 AB Groningen/Lycurgus heeft zich na de nederlaag van een week eerder in eigen huis tegen Orion uitstekend gerevancheerd. In sporthal Swama rekenden de Groningers op overtuigende wijze af met landskampioen Zadkine.Rotterdam Nesselande: 0-3 (setstanden 15-25, 2325 en 20-25). Voor het eerst dit seizoen begon AB Groningen/ Lycurgus met Paul de Vries in de basis. De lange middenman is weer volledig hersteld van een hardnekkige achillespeesblessure en leverde direct een belangrij-

Asser Boys – FC Lewenborg 3-0 Zondagmiddag 25 oktober stond de uitwedstrijd tegen Asser Boys op het programma. Lewenborg moest het vandaag zonder aanvoerder Mathijs de Rijber en Jelmer Wildeboer stellen. Daarentegen was John de Jonge weer van de partij en verder kreeg het team versterking van de A1 junioren Jeroen Loos en Chagal Vasilda ,die beiden op de bank begonnen, en Ad van der Boom van het 2e die in de basis begon. Lewenborg had zijn zaakjes in de 1e helft goed voor elkaar. De organisatie stond goed en daardoor had Asser Boys moeite om gevaarlijk te worden. De verdedigers van de thuisploeg schoven elkaar veelal de bal toe maar doordat Lewenborg erg compact stond werden de aanvallers niet gevonden. De beste kansen waren in de 1e helft voor FC Lewenborg. De grootste was voor Rick die na een mooie voorzet van Ruben de bal direct achter de keeper had moeten schieten, maar de spits besloot de bal aan te nemen en zodoende kon de keeper de bal nog pareren. Ook Johnny werd nog een keer gevaarlijk via een kopbal. Keeper Richard moest in de 1e helft één keer goed redding brengen na een vrije bal van Asser Boys. Met een 0-0 stand zochten beide teams de kleedkamer op. Zo goed als de organisatie in de 1e helft stond, daar was in de 2e helft weinig meer over. Lewenborg kwam er moeilijk meer uit en de ruimte tussen linies werd te groot. Asser Boys speelde in de 2e helft duidelijk beter als in 1e helft en bepaalde dan ook het

spelbeeld. Nadat een afgeslagen corner in het strafschopgebied van de oranjehemden blijft liggen is het de aanvoerder van de thuisploeg die zijn ploeg in de 55e minuut aan de leiding brengt. In de 69e minuut komt de thuisploeg via een afstandschot op 2-0. Niet veel later maakt Asser Boys via een mooie aanval de 30. Aan het eind van de wedstrijd raakt Limuel nog geblesseerd aan zijn enkel en moet per brancard van het veld. Niet veel later maakt de scheidsrechter een einde aan de wedstrijd en zo verliest Lewenborg vandaag met 3-0 van Asser Boys.

ke bijdrage. Waarschijnlijk was het niet geheel toevallig dat Lycurgus juist met de terugkeer van De Vries de blokkering aanmerkelijk beter op orde had dan bij de twee voorgaande wedstrijden. Daarnaast was de foutenlast aan Groningse zijde flink lager dan bij de Rotterdammers. Het waren de twee belangrijkste redenen, waardoor Lycurgus de wedstrijd drie sets lang domineerde. Nesselande had weinig in te brengen tegen de grote servicedruk van de gasten, waardoor zij de grootste moeite hadden een belangrijke troef als Jairo

Hooi op het midden in het spel te betrekken. En als dat zoals in de tweede set wat beter lukte, dan had Lycurgus altijd nog het schutterskoppel Barla en Fransen. Zij werden topscorer in deze ontmoeting met respectievelijk 15 en 13 punten. Verder viel het uitstekende spel van Robbert Andringa op die vooral serverend en passend zijn mannetje stond.

FC Lewenborg – Zuidhorn 4-1 FC Lewenborg heeft gemakkelijk de drie punten in eigen huis gehouden door met 4-1 te winnen van Zuidhorn. Zuidhorn speelde een werkelijk waar dramatische eerste helft waar FC Lewenborg dankbaar gebruik van maakte. De eerste kans was toch voor Zuidhorn,na balverlies van Mathijs op eigen helft kon Zuidhorn via de linkerkant doorbreken, het schot ging voorlangs Vlak daarna kwam het eerste wapenfeit van FC Lewenborg,Ruben schoot op de vuisten van de keeper en Johnny miste in de rebound. Na een kwartier kwam FC Lewenborg wel op 1-0. Na een goed lopende aanval veroverde Ad de bal en die kwam terecht bij Rick, die zich aan de zijkant van de 16 bevond. Hij bedacht zich niet en stifte de bal bijzonder fraai over de doelman, 1-0.

Dankzij de overwinning op Nesselande is AB Groningen/Lycurgus opgeklommen naar de derde plaats met 6 punten uit 3 wedstrijden.

FC Lewenborg speelde goed in de organisatie en kwam na een half uur op 2-0. Wederom was het Rick Stevens die scoorde, hiervoor zette hij 4 man te kijk in de 16 en schoot rustig binnen, 2-0. Zuidhorn probeerde het wel,maar verder dan een voorzet voorlangs kwam de ploeg niet. Ruststand 2-0. Nadat er in de rust was besproken wat er in de tweede helft moest gebeuren kon er rustig van het bakje thee worden genoten. Bij Zuidhorn, die twee deuren verder zat was dit niet het geval,een donderspeech van jewelste van trainer de Wal maakte FC Lewenborg extra scherp voor de volgende 45 minuten. Je zou verwachten dat Zuidhorn van de meet af aan in de aanval zou gaan maar niets was minder waar. De wil was er waarschijnlijk wel maar het lukte niet. Toen Ruben binnen 3 minuten na rust de 3-0 liet aantekenen,na een goede actie van Johnny, was het geloof in een goed resultaat wel verdwenen bij de gasten. Halverwege de tweede helft veroverde Mathijs de bal op eigen helft en zette via een 'ouderwetse punter' over 30 meter Rick alleen richting de doelman en liet de doelman met een lobje kansloos 4 -0. Daarna kreeg de ingevallen Yorick de kans op de 5-0 maar de keeper redde uitstekend. Via Antal van de Pruik kwam Zuidhorn tot 41 maar veel spannender werd het niet. FC Lewenborg liet nog een paar goede kansen onbenut en Zuidhorn was niet bij machtte om al teveel kansen te bewerkstelligen. Al met al een terechte overwinning voor de oranjehemden die blijven aanhaken bij de bovenste plekken.


pagina 08

De Lewenborger

COP-groep op de fiets

Dochter

De COP groep is één van de uitvoerders van de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG). De centra (CJG’s) bieden opvoedadvies en ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren. 17 medewerkers van de COP werken vanuit de CJG’s. Zij hebben de contacten met de ouders en gaan ook bij ze op bezoek.

Op maandag 26 oktober kregen deze 17 medewerkers een dienstfiets van de COP. Deze medewerkers zijn al een vertrouwd beeld in de wijken. Met de nieuwe fietsen zullen zij nog meer zichtbaar en herkenbaar zijn voor ouders. De fietsen hebben de (rode) kleur en het logo van de COP groep.

Soms is het leven hard Soms met opgekropte woede en smart Soms met teleurstellingen en leed Soms met rotzooi in de keet Maar dochter, ij houd van je Soms zijn er ook mooie dingen Soms zijn er zaken die gewoon swingen Vaak is geluk niet te dwingen Soms moet je hart gewoon zingen Ook dan, dochter, houd ik van je Met al die ups en downs in het leven Al is het maar even Zal ik altijd naast je staan Want ik ben met je begaan Want, dochter, ik houd van je Zo stil is het aan je grafje Zoals je ziet denk ik aan je Zoals je ziet luister ik naar je Zoals je ziet gedenk ik met je

TAXATIE EN INKOOPDAG OUDE BOEKEN EN ANSICHTKAARTEN IN HOTEL CORPS DE GARDE. Woensdag 18 november van 13.00 – ca. 17.00 uur opent Hotel Corps de Garde, Oudeboteringestraat 74 in Groningen haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Er zullen ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke boeken, bijbels die op originele wijze gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een afspraak gemaakt worden.

nen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter plaatse verkopen. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt

11-2009

Jaarlijkse collecte Multiple Sclerose start 23 november Vanaf 23 november zullen de vrijwilligers van het MS Fonds regen en wind trotseren om met de collectebus langs de deuren te gaan. Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te genezen. Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek. Multiple Sclerose is de bekende onbekende. Iedereen kent de letters MS, maar wat de ziekte precies is, is

bij de meesten onbekend. Over de ziekte zelf zijn vele vragen, niet alleen bij patiënten maar zeker ook bij het grote publiek. Vragen wegnemen en oplossen is een constante uitdaging voor het MS Fonds en is helaas ook gebonden aan beperkte budgetten. Het MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften. Ook ú kunt het MS Fonds steunen: geef aan de collectant of doneer op giro 5057 te Maassluis. Wilt u meer informatie? Kijk op www.msfonds.nl of bel met 010-5919839

Uitleen tuingereedschap tot eind 2009 Beste bewoners van Lewenborg. Lefier heeft besloten om per 1 januari 2010 de deuren te sluiten van het tuingereedschap uitleenpunt. Afgelopen jaar is gebleken dat er weinig uitgeleend is en dit heeft ons doen besluiten om te stoppen en ons te focussen op andere projecten waar meer behoefte aan is in de wijk.

Wij bedanken Ingrid Smit, die het uitgiftepunt al die tijd draaiende heeft gehouden. De maanden oktober, november en december is zij nog te bereiken voor het uitlenen van tuingereedschap. Heeft u vragen dan kunt u bellen met Sarah Ottens, tijdelijke wijkconsulent Lewenborg via telefoonnummer (050) 369 36 87

Voor taxatie wordt 3,- euro per persoon gevraagd. Taxatie gebeurd zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent versche-

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!! Op maandag uitsluitend geopend voor partijen e.d. tot 50 personen Vraag naar de mogelijkheden: 06 - 20 73 74 19 Openingstijden: maandag: 14.00 uur tot 01.00 uur dinsdag: 14.00 uur tot 01.00 uur woensdag: GESLOTEN donderdag: 14.00 uur tot 01.00 uur vrijdag: 14.00 uur tot 02.00 uur zaterdag: 14.00 uur tot 02.00 uur zondag: 14.00 uur tot 22.00 uur Live voetbal op groot plasma scherm !

Kijk ook op www.taxispaarkaart.nl

Graag tot ziens, Familie Smits Winkelcentrum Lewenborg / Kajuit 319b


11-2009

De Lewenborger

pagina 09

Start bouw huizen Boerhof Maandag 9 november jongstleden werdt de eerste paal van de Boerhof locatie in de grond geslagen. Op de locatie waar vroeger onder andere garage Boerhof was gevestigd wordt momenteel hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein. Op dit terrein worden in totaal 28 koop en 29 huurwoningen gerealiseerd. Een betaalbare en ruime woning met een diepe tuin en een eigen parkeerplaats. En bovendien vlakbij het centrum van Groningen. Dat lijkt wellicht onmogelijk, maar niets is minder waar. Aan de rand van de stadswijk Lewenborg worden 57 fraaie rijwoningen gerealiseerd: Plan Boerhof, bestaande uit 28 koopwoningen en 29 huurwoningen. De ideale woonlocatie waar u alle gemakken van de stad combineert met de ruimte van de stadswijk. De royale rijwoning kunt u helemaal naar uw smaak inrichten. Een plek waar u zich thuis voelt en bij kunt komen van een drukke dag op het werk. De tuin achter het huis is de ideale plek om ’s avonds even op adem te komen. Een moderne, zonnige woning, met de ruimte om lekker te leven.

Betaalbaar wonen op een aantrekkelijke locatie op nog geen 10 minuten van de Groningse binnenstad. Een echte buitenkans! De prijzen voor de koopwoningen zijn vanaf € 184.500 v.o.n. De huurwoningen Bent u geïnteresseerd in één van de huurwoningen? Ga dan even naar www.lefier.nl. Hier vindt u de toewijzingscriteria die gelden voor deze woningen. Hier vindt u ook meer informatie over onder andere de huurprijzen. Informatieavond inrichtingsplan Bent u nieuwsgierig naar het inrichtingsplan? Kom dan donderdag 17 december aanstaande naar het wijkcentrum Het Dok. Hier wordt een presentatie gehouden over het inrichtingsplan. In dit plan wordt aangegeven aan wat voor groenvoorziening wordt gedacht om het terrein mee in te richten, wat voor soort bestrating, speelgelegenheden, verlichting enzovoort. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het wijkcentrum Het Dok aan de Kajuit 4. Graag tot dan!

Project welkom in de buurt zoekt vrijwilligers! Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers uit de wijk Lewenborg, die zich in willen zetten voor hun wijk en het leuk vinden in nieuwe bewoners wegwijs te maken in de wijk. Vindt u het leuk om in een team te werken en nieuwe contacten op te doen, dan bent u degene die wij zoeken. Werkzaamheden ‘Welkom in de buurt’ is een nieuw project in Lewenborg om nieuwe bewoners wegwijs te maken in hun wijk. Als vrijwilliger help je mee om een informatiepakket samen te stellen voor de nieuwe bewoners, ga je met dit informatiepakket langs de nieuwe bewoners en help je mee met het bedenken en organiseren van bewonersavonden in de wijk. Tijdsinvestering Het project gaat een jaar duren en gaat van start per januari 2010. De werkuren tijdens het project zijn in overleg. Wat vragen wij? Wij vragen vrijwilligers die het leuk vinden om zich in te zetten voor de wijk, vrijwilligers die goed met anderen kunnen omgaan en goed kunnen werken in teamverband. Creatieve eigen ideeën over de invulling van het informatiepakket en de bewonersavonden zijn in overleg.

Martini Sport organiseert eerste netwerkavond voor nieuw sportplatform Martini Sport, het nieuwe platform voor Sport, Voeding & Gezondheid, organiseert op 18 november haar eerste netwerkavond in de ABN-AMRO lounge van de Euroborg. Het nieuwe platform, waar tevens een gelijknamige krant aan is gekoppeld, heeft als doelstelling om sport in Groningen te promoten en om mensen te stimuleren gezonder te leven. Het nevendoel is het

bij elkaar brengen van bedrijven in en rond Groningen om zo groeiend platform te creëren en ieders zakennetwerk te vergroten. Het thema van de avond is ‘topsport in Groningen’ en zal mede worden ingevuld door een discussiepanel, bestaande uit Hans Nijland (directeur FC Groningen), Ronald Zoodsma (trainer Lycurgus), Marco van den Berg (trainer Gasterra Flames) en Dick Heuvelman

(journalist). Het publiek wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie onder leiding van Gert Klooster. Bezoekers aan de netwerkavond krijgen de kans een advertentie te plaatsen in de Martini Sportkrant en kosteloos deel te nemen aan toekomstige netwerkavonden. Meer informatie is te vinden op www.martinisport.nl

Wat bieden wij? − Wij bieden een cursus aan die je kan gebruiken bij het benaderen van de nieuwe bewoners − Wij bieden leuke, creatieve werkzaamheden aan die je zelf invulling mag gaan geven − Wij bieden zinvolle vrijetijdsbesteding aan waarin je leuke

nieuwe contacten op kunt doen Interesse of meer informatie? Lijkt je dit leuk om te doen of wil je gewoon wat meer weten? Neem dan contact op met de coördinator van dit project: Nicolette Niessen Email: welkomindebuurtlewenborg@gmail.com Telefoon: 06-53559307

Programma Bibliotheek

Nederland leest… Oeroeg van Hella Haasse! Vanaf vrijdag 23 oktober tot en met 20 november kan elk bibliotheeklid gratis het boek Oeroeg van Hella Haasse halen! Nog geen lid? Pak dan deze kans! Wacht niet te lang, want op = op. Vrijdag 23 oktober tot en met vrijdag 20 november www.nederlandleest.nl De Jonge Jury, dat ben jij! De Jonge Jury daagt alle jongeren van twaalf tot zes-

tien jaar uit om jeugdboeken die in 2008 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2010 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind februari, ook via de website! Dinsdag1 september tot en met zondag 28 februari www.jongejury.nl Informatie Voor volledige programmaoverzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens: www.mijneigenbibliothe ek.nl

Oud papier wordt opgehaald op

19 december In Lewenborg Centrum + Zuid oost


pagina 10

De Lewenborger

11-2009

Rooster voor de kerkdiensten in Lewenborg P.K.N.gemeente “Damsterboord”. Predikant: Ds J.Goorhuis Noorddijkerweg 15 a Groningen tel.050-5416019 Diensten: 22 november 10.00 uur Noorddijk Ds.J.Goorhuis 29 november 9.30 uur Emmauskerk Ds.J.Goorhuis 6 december 10.00 uur Emmauskerk Ds.J.Goorhuis Oecumenische dienst 13 december 10.00 uur Noorddijk Ds.J.Giethoorn.

R.K.Walfriedparochie Pastor D. ten Dam. Marsstraat 41 Groningen tel. 05057774484 Diensten: 22 november 11.15 uur Emmauskerk Pastor F.de Smit 29 november 11.15 uur Emmauskerk Paster D. ten Dam. 6 december 10.00 uur Emmauskerk Ds.J.Goorhuis Oecumenische dienst. 13 december 11.15 uur Emmauskerk Pastor D. ten Dam. Herstel gemeente Restoration Church Voorganger: Dr. H.J. van Mourik Postbus 9190 9703 LD Groningen tel.050-5494141 Diensten: 22 november Emmauskerk 14.30 Dr.H.J. van Mourik 29 november Emmauskerk 14.30 Rev.J.J. van Mourik 6 december Emmauskerk 14.30 Dr. H.J. van Mourik 13 december Emmauskerk 14.30 Br. J. Seubring

Kinderen schaatsen in Kardinge voor Afrika

Op de ijsbaan van het gemeentelijke Sportcentrum Kardinge hebben 1175 leerlingen rondjes voor Afrika geschaatst. Burgemeester Peter Rehwinkel loste het startschot. Marathonschaatster Danniëlle Bekkering begeleidde samen met schaatsinstructeurs van

Schaatsschool Kardinge de kinderen bij hun eerste meters op het ijs. De kinderen schaatsten in het kader van de landelijke scholierenactie ‘Schaatsen en Zwemmen voor Water’ van kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland. In heel Nederland schaatsen en zwemmen ruim 40.000 kinderen voor een waterprogramma in Zambia. De opbrengst van de actie is voor toegankelijk en veilig drinkwater voor kinderen en hun omgeving in Zambia.

In Mansa in de provincie Luapula legt Plan Nederland waterpunten aan, bouwt Plan latrines bij huizen en scholen en wordt de bevolking getraind over hygiëne, het onderhoud en beheer van drinkwatersystemen en het opzetten van groentetuintjes. Ruim 120.000 volwassen en kinderen profiteren van dit project.

uur

uur

uur

uur

Oproep Werkgroep Kunst OPROEP : DE WERKGROEP KUNST DOET EEN OPROEP AAN (AMATEUR) KUNSTENAARSDIE IN LEWENBORG WONEN . ZIT JE BOORDEVOL LEUKE IDEEEN VOOR HET TE HOUDEN WIJKVERNIEUWINGSFEEST? HEB JE

ZIN OM DIE FEESTELIJKE IDEEEN MET ANDEREN TE DELEN ? NEEM DAN KONTAKT OP MET : De Scheepsraad; Gyan Otto: 0505416642 OF MAIL MET: gyanotto@gmail.com


11-2009

De Lewenborger

Darttoernooi ’t Kompas Vrijdagavond voor de herfstvakantie was het jaarlijks darttoernooi op 't Kompas. Bij voldoende deelname wordt er dan op de vrijdag voor de herfstvakantie in 2 groepen een competitie gespeeld. De kinderen speelden deze avond in 5 poules, de ouders in 3 poules. Onder het genot van een hapje en een drankje werden er diverse pijltjes richting dartbord geworpen. Rond 23.00 uur kon de balans worden opgemaakt:

De winnaars bij de kinderen en de ouders: 1. Michelle Smit 2. Lola Mathey 3. Victor Kip 1. Henk Wolthuis (vader Judith) 2. Leon Denninger (vader Leonie) 3. Jacco Kip (vader Victor) Alle winnaars keerden huiswaarts met een gouden, zilveren of bronzen medaille

pagina 11

KCN in Lewenborg gaat van start Op maandag 16 november openen de deuren van KCN Lewenborg op het Kindercentrum ‘t Brugwachtertje (Anker 14-c). Peuteropvang is door de gunstige openingstijden ideaal voor ouders die zorg en arbeid combineren. Zij komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag (zie www.belastingdienst.nl). Peuterspeelzaal ’t Brugwachtertje blijft op de normale tijden, net als peuterspeelzaal 't Kapiteintje, peuterspeelzaalkinderen opvangen in de wijk.

Peuteropvang biedt kinderen een educatief programma ter voorbereiding op de basisschool en heeft ook het verzorgende aspect van de kinderopvang. Ouders kunnen binnen lopen op de peuteropvang. Ze zijn van harte welkom. Voor ieder kind ligt een cadeautje klaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kindercentrum ’t Brugwachtertje: 050-5494146 Servicebureau COP groep: 050-3124325 Aanmelden kan via de website www.copgroningen.nl

De openingstijden zijn vanaf maandag 16 november: 't Kapiteintje peuterspeelzaal Maandagmorgen Woensdagmorgen donderdagmorgen 08.45 uur tot 12.00 uur Maandagmiddag Donderdagmiddag 13.15 uur tot 15.30 uur

't Brugwachtertje peuterspeelzaal Maandag tot en met vrijdagmorgen

KCN Lewenborg

08.45 uur tot 12.00 uur Maandagmiddag Dinsdagmiddag Donderdagmiddag Vrijdagmiddag 13.15 uur tot 15.30 uur

08.00 uur tot 13.00 uur Bij voldoende aanmeldingen. Maandag tot en met vrijdagmiddag 12.00 uur tot 17.00 uur 13.00 uur tot 18.00 uur

Maandag tot en met vrijdagmorgen.

Stip organiseert in samenwerking met Thuiszorg Groningen en Woonzorgcentrum Mercator een informatiebijeenkomst met als thema:

Sponsorloop De Tweemaster zeer succesvol De sponsorloop die onlangs op De Tweemaster werd gehouden is een succes geworden. Allereerst was de dag zelf een groot succes met goed weer en zeer enthousiaste kinderen. Alle kinderen zetten letterlijk hun beste beentje voor om zoveel mogelijk rondjes rond de school te lopen. Ze hadden allemaal voor sponsoren gezorgd en waren vast van plan zoveel moge-

lijk geld binnen te halen. Nu alle formulieren geteld zijn blijkt dat er erg veel geld is binnengehaald. De toppers zaten in groep 5/6; zij hebben het meeste geld binnengehaald. Het geld wat bijelkaar is gelopen zal gebruikt worden voor het jubileumfeest aan het einde van het jaar. Alle sponsoren worden hartelijk bedankt !!!!

‘Vergeetachtigheid’ Weet u nog waar u uw bril heeft gelaten? Of u de deur wel achter u op slot hebt gedaan? Welke boodschappen u moest gaan halen? Wat u ook al weer in de keuken moest doen? Iedereen herkent dit wel, iedereen vergeet dingen. Als je wat ouder wordt, wordt de vergeetachtigheid vaak erger, het geheugen werkt niet meer zo als op jonge leeftijd. Onderwerpen zijn: hoe werkt het geheugen? welke factoren zijn van invloed op vergeetachtigheid? tips en geheugensteuntjes geheugenoefening Informatie en opgeven bij: Stip Lewenborg, Datum: Dinsdag, 24 november Kajuit 4, telefoon 050-5446878 Tijd: 10.00 tot 11.30 uur lewenborg@stip-groningen.nl Waar: Woonzorgcentrum Mercator, Kraaienest 70 Openingstijden: maandag van 17.00 – 20.00 uur en De koffie staat klaar! dinsdag t/m vrijdag van 14.00 – 17.00 uur.


pagina 12

De Lewenborger

11–2009

De Lewenborger november 2009  

Wijkkrant De Lewenborger

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you