Page 1

Reglement Lentis Poëzieprijs 2019 1.

De Lentis Poëzieprijs wordt uitgeschreven voor mensen die psychische klachten hebben of hebben gehad. 2. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 750,-- De overige genomineerden (4) krijgen elk een geldbedrag van € 150,--. 3. U kunt maximaal twee gedichten inzenden, in de Nederlandse of Groningse streektaal, over het thema ‘Hou me vast!’ ‘Laat me los!’. 4. De tekst van uw inzending is niet eerder gepubliceerd of bekroond. 5. De Lentis Poëzieprijs is ingesteld voor geschreven tekst, andere uitingsvormen worden niet als inzending geaccepteerd. 6. De gedichten worden geanonimiseerd door de jury beoordeeld. 7. Op vrijdag 21 juni 2019 maakt de jury de uitslag publiekelijk bekend. 8. De uitspraak van de jury is onherroepelijk; over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 9. De ingezonden tekst wordt niet teruggestuurd. 10. Met inzending van uw gedicht(en) geeft u aan Lentis toestemming om deze te gebruiken voor andere doeleinden, zoals plaatsing op de website van Lentis en op andere informatiedragers (papier en digitaal). 11. Door in te zenden verklaart u zich ermee akkoord dat u de tekst zonder vergoeding hiervoor beschikbaar stelt. 12. Uw inzending(en) moet(en) uiterlijk 13 mei 2019 binnen zijn bij de organisatie, dat kan via het e-mailadres: poezieprijs@lentis.nl Vermeld bij uw inzending: - uw naam (voorletters, eventueel voornaam, achternaam) - man of vrouw - adres, postcode en woonplaats - geboortedatum - telefoonnummer waarop u te bereiken bent - publiceren onder eigen naam of pseudoniem. 13. Door deelname aan de Lentis Poëzieprijs verklaart u zich akkoord met dit reglement.

Lentis Poëzieprijs 2019, 190409