Page 1

Familie Brons Stichting Uitgave: afdeling Communicatie, Lentis LEN 0088 / juni 2012

Informatie over vergoeding eigen bijdrage ggz 2012


Voor wie is de regeling bedoeld?

Hoe lang duurt het voordat u bericht krijgt?

Met ingang van 2012 moeten patienten van ggz-organisaties een eigen bijdrage betalen. Sommigen kunnen die eigen bijdrage door omstandigheden niet betalen, terwijl ze wel behandeling nodig hebben. Geldt dit voor u en krijgt u geen vergoeding van uw gemeente of uw zorgverzekeraar? Dan kunt u een beroep doen op de ‘Regeling vergoeding eigen bijdrage ggz 2012’ van de Familie Bronsstichting.

De Familie Bronsstichting beoordeelt uw aanvraag en bericht u over de uitslag. De behandeling van een aanvraag duurt over het algemeen twee tot vier weken. Bij goedkeuring regelt de Familie Bronsstichting de financiële afwikkeling. U kunt de nota van de zorgverzekeraar naar de stichting sturen, die vervolgens de betaling zal afhandelen.

De Familie Bronsstichting beheert een klein vermogen dat is ontstaan uit de ontmanteling van het voormalige Psychiatrische Ziekenhuis Groot Bronswijk in Wagenborgen. Met dit geld ondersteunt de stichting mensen met psychiatrische problemen in het voormalige werkgebied van Groot Bronswijk (Oost en Noordoost Groningen).

Inlichtingen Voor meer informatie of het aanvragen van een formulier kunt u contact opnemen met:

De ‘Regeling vergoeding eigen bijdrage ggz 2012’ geldt echter voor alle huidige en toekomstige patiënten van Lentis en de vestigingen van PsyQ in Groningen, Emmen, Enschede, Hilversum en Apeldoorn.

Lentis Informatieservice Telefoon: (050) 5223223 of (050) 5223150 E-mail: informatieservice@lentis.nl Bezoekadres: Hereweg 80, 9725 AG Groningen

Hoe gaat het aanvragen in zijn werk?

Familie Bronsstichting Postbus 286 9670 AG Winschoten E-mail: familiebronsstichting@lentis.nl

De vergoeding kan alleen schriftelijk worden aangevraagd. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de secretariaten van de afdelingen van Lentis en PsyQ. U kunt het formulier ook aanvragen bij de Informatieservice van Lentis (zie onder ‘Inlichtingen’) of downloaden van www.lentis.nl U kunt het formulier thuis invullen, of samen met uw huidige behandelaar of de behandelaar met wie u contact heeft na uw aanmelding. Op het formulier moeten gegevens worden ingevuld over uw financiële situatie, zoals uw netto-maandinkomen, vaste lasten, huur of hypotheek en andere kosten. U moet de juistheid van de gegevens kunnen aantonen met bewijsstukken. Deze bewijsstukken neemt u mee naar uw behandelaar. Deze zet mede een handtekening onder de aanvraag en zorgt ervoor dat het formulier en de bewijsstukken naar de Familie Bronsstichting worden gestuurd.

Regeling vergoeding eigen bijdrage 2012  

De regeling toegelicht.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you