Page 1

Wonen Stadskanaal


Welkom bij Wonen Stadskanaal

Je hebt interesse om begeleid te wonen in Stadskanaal. In deze folder willen wij jou graag informeren over de mogelijkheden en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen.

2


Mogelijkheden bij Wonen Stadskanaal Het kerngebouw van Wonen Stadskanaal aan het Hofje 6 bestaat uit een U-vormig gebouw waarin 11 mensen kunnen wonen. In het midden bevindt zich de inloop, de activiteitenruimte en het kantoor van het begeleidingsteam. In de woonwijk bij het Hofje woont een aantal mensen die worden begeleid vanuit het Hofje. Ook in andere wijken van Stadskanaal begeleiden we mensen. De mate van begeleiding hangt af van je zorgvraag van je indicatie.

Voor wie is Wonen Stadskanaal? Bij Wonen Stadskanaal kun je terecht als je volwassen bent, last hebt van langdurige psychiatrische problematiek en daardoor voor langere tijd beperkt bent in je sociaal of maatschappelijk functioneren. Je vindt het moeilijk om in het dagelijkse leven zelfstandig te zijn.

Vanuit welke visie werken wij bij Wonen Stadskanaal? Wij willen bewoners met hun psychiatrische beperking op respectvolle wijze ondersteunen in hun herstelproces, zodat zij met succes en tevredenheid kunnen wonen, werken, ontmoeten, deelnemen aan de maatschappij en leren in een omgeving van hun keuze met niet meer professionele ondersteuning dan nodig is.

3


Hoe werken wij? Voor ons is het belangrijkste dat we samen werken aan jouw herstel. Hierbij gaan we uit van jouw mogelijkheden. Wij bespreken samen welke wensen je voor je toekomst hebt. Daarnaast brengen we je wensen en behoeften in kaart met betrekking tot lichamelijke verzorging, huishoudelijke zaken en dagbesteding. Vervolgens gaan we aan de slag met het woonbegeleidingsplan dat gericht is op jouw herstel. Om dit te bevorderen werken we samen actief aan een zinvolle dagbesteding en een gezonde leefstijl. Je kunt deelnemen aan activiteiten binnen het wonen en bij het AC De Regenboog, niet ver van de woonvorm. Om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen, helpen we je bij het aanleren van woonvaardigheden zoals: koken, de was doen, boodschappen doen, het huishouden en sociale contacten onderhouden.

Samen met jou maken we afspraken over: ›› ›› ›› ›› ››

4

het gebruiken van je medicijnen het huishouden het contact met je begeleidingsteam deelname aan dagbesteding rekening houden met andere bewoners om prettig samen te wonen.


Wat kun je van ons verwachten? Je krijgt een persoonlijk begeleider als vast aanspreekpunt en gezamenlijk maken jullie een passend woonbegeleidingsplan, waarin duidelijke afspraken over de zorg en het wonen staan. Je kunt ons 24 uur per dag bereiken. We vinden het contact met je familie en naasten erg belangrijk en als jij dat wilt betrekken hen bij jouw wonen.

Aanmeldprocedure Stap 1: Je kunt een afspraak met het team maken om te komen kijken op een van de locaties. Wij noemen dat een oriĂŤntatie om te bekijken of je in Stadskanaal begeleid wilt gaan wonen. Het telefoonnummer is: (0599) 65 39 01.

Stap 2: Wanneer je er voor kiest om bij ons te komen wonen, dan kun je je op de wachtlijst laten plaatsen via : wachtlijstbeheer@lentis.nl of telefonisch: (050) 409 75 13.

Stap 3: Bij het WMO-loket van je gemeente vraag je om een toewijzing om bij ons te komen wonen.

5


Stap 4: De vervolgstap is dat je wordt aangemeld bij het FACT Stadskanaal. Daarvoor is een verwijsbrief van je behandelaar nodig. De brief kan gericht worden aan: factstadskanaal@lentis.nl

Stap 5: De behandelaar, woonbegeleider en jijzelf hebben een gesprek over jouw behoefte aan woonondersteuning. Ze vragen naar je woonvaardigheden en wat jij nodig hebt om naar succes en tevredenheid te kunnen wonen. Dit noemen wij een intake.

Stap 6: Na een positieve intake word je op de plaatsingslijst gezet. Het kan nog enige tijd duren voordat je daadwerkelijk bij Wonen Stadskanaal kunt komen.

Meer informatie Voor het maken van een afspraak voor een oriĂŤntatiebezoek, voor vragen naar aanleiding van deze folder of voor meer informatie kun je contact opnemen met het team van Wonen Stadskanaal. Wonen Stadskanaal Hofje 6 9503 BP Stadskanaal Tel: (0599) 65 39 01 www.lentis.nl

6


7


Lentis Wonen Stadskanaal Hofje 6 9503 BP Stadskanaal Tel: (0599) 65 39 01 www.lentis.nl

Uitgave | Communicatie & Marketing

L 0118| 04-2018

Wonen Stadskanaal  

Bij Wonen Stadskanaal kun je terecht als je last hebt van langdurige psychiatrische problematiek en daardoor voor langere tijd beperkt bent...

Wonen Stadskanaal  

Bij Wonen Stadskanaal kun je terecht als je last hebt van langdurige psychiatrische problematiek en daardoor voor langere tijd beperkt bent...