Page 1

Je gedachten en gevoelens de baas

Een cognitief gedragstherapeutische training Informatie voor cliĂŤnten en verwijzers


Inhoud en doel van de training

Doelgroep

Bij deze training gaat het om het leren onderkennen en het leren veranderen van niet-realistische gedachten die vaak ten grondslag liggen aan nare gevoelens zoals angst en somberheid. De manier waarop mensen gebeurtenissen en situaties interpreteren is sterk bepalend voor de emoties en gevoelens die deze met zich mee-brengen. Gedurende de training leren de deelnemers stil te staan bij hun eigen gedachten en vervolgens wordt bij onprettige gevoelens onderzocht of deze gedachten wel kloppen. Zo niet, dan is het zinvol dat er een of meerdere, andere meer realistische gedachte tegenover worden gezet, waardoor de onprettige gevoelens doorgaans afnemen. Vervolgens zal er stilgestaan worden bij achterliggende ‘denkschema’s’. Dit zijn diepgaande overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld. Onbewust nemen mensen door de ‘gekleurde bril’ van hun schema’s de wereld om zich heen waar, wat hun gedachten en gevoelens sterk beïnvloedt. In de training zullen de deelnemers ontdekken wat hun persoonlijke schema’s zijn en hoe deze werken.

De training kan zinvol zijn voor een brede groep mensen met veel verschillende soorten psychische klachten. Wel moeten nietrealistische gedachten hierbij een rol spelen en er moet een bereidheid zijn hiermee aan de slag te gaan.

Opzet van de training De training bestaat uit acht bijeenkomsten van elk twee uur. De groeps-grootte is maximaal tien personen. Het is geen groepstherapie, maar individuele situaties/gedachten worden wel in de groep uitgewerkt. Er wordt dan ook duidelijk de afspraak gemaakt dat alles wat besproken wordt ‘binnenskamers’ blijft. Om te kunnen profiteren van de training moet iedere deelnemer bereid zijn om dagelijks gemiddeld een half uur tijd te besteden aan het maken van huiswerkopdrachten, die wekelijks worden besproken.

2

De training is niet geschikt in geval van ›› ›› ››

Ernstige depressiviteit Verslaving aan alcohol of drugs Ernstige psychosen.

Andere hulpverleningscontacten In principe kunnen andere hulpverleningscontacten, indien nodig, naast de training doorgaan. Vaak is het echter wenselijk om dit (tijdelijk) even op een laag pitje te zetten. Iedere deelnemer houdt, al dan niet op de achtergrond, zijn/ haar eigen individuele hulpverlener die zijn/haar persoonlijk aanspreekpunt blijft.

Informatie Bij vragen over de training ‘Je gedachten en gevoelens de baas’ kunt u con- tact opnemen met: mevrouw K. Folkers, Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut Telefoon (0596) 64 91 34

3


Poli Volwassenenpsychiatrie Delfzijl Jachtlaan 52 Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon (0596) 64 91 91 www.lentis.nl

Uitgave | Communicatie & Marketing

L 0078 | 01-2018

Je gedachten en gevoelens de baas  
Je gedachten en gevoelens de baas  

Een cognitief gedragstherapeutische training