__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Klachtenprocedure voor patiĂŤnten van Lentis, FPC Dr. S. Van Mesdag en het UCP


Een kritische vraag, ontevreden of een klacht? Lentis, het UCP of de Van Mesdag zetten zich in voor goede zorg die aansluit bij wat u nodig heeft. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw behandelaar u niet prettig behandelt. Of omdat u het oneens bent met een beslissing. Het is belangrijk dat u ons dat zo snel mogelijk vertelt, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Zo voorkomt u dat uw onvrede steeds groter wordt. Wij horen bovendien graag wat beter kan. Niet alleen patiĂŤnten, maar ook familie en naasten kunnen hun klachten uiten. U kunt uw klacht op verschillende manieren aan de orde stellen. We raden u aan om het eerst te bespreken met de medewerker over wie u een klacht heeft. Meestal is een klacht op die manier goed op te lossen. Vindt u dat lastig of geeft de medewerker geen gehoor? Dan kunt u bij een leidinggevende terecht, bijvoorbeeld de teamleider, de manager, de directeur of de Raad van Bestuur. Als u hierbij hulp nodig heeft of er niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, open en onbevooroordeeld en is er voor iedereen die in behandeling is bij Lentis, het UCP of de Van Mesdag en voor medewerkers die ondersteuning wensen bij het oplossen van een klacht. De klachtenfunctionaris probeert in een gesprek met u duidelijk te krijgen waar de klacht over gaat en wat u wilt met de klacht. Het kan zijn dat u de klacht alleen wil uiten en het daarbij wenst te laten. Maar de klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over een

2


gesprek met de medewerker waarover u een klacht hebt. En zij kan met u meegaan naar de gesprekken met de medewerker om te bemiddelen of met de betrokken medewerker een gesprek voeren over uw klacht. Als dit niet tot een voor u wenselijke oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris draagt dan haar bevindingen over aan de klachtencommissie.

De klachtencommissie Bent u niet tevreden over hoe uw klacht wordt opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie Lentis / UCP / Van Mesdag. Deze commissie beoordeelt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig. U stuurt uw klacht in een ondertekende brief naar de klachtencommissie. De commissie onderzoekt dan of ze de klacht in behandeling neemt. Soms heeft de commissie eerst meer informatie van u nodig. Daarna nodigt ze u en de betrokken medewerker uit voor een hoorzitting. Iedereen kan daar zijn kant van het verhaal vertellen. De hoorzitting is besloten en vertrouwelijk. U mag wel iemand meenemen om u bij te staan. Dat geldt ook voor de betrokken medewerker. De klachtencommissie laat u met een schriftelijk advies weten of ze de klacht terecht vindt en waarom ze dat vindt. De commissie stuurt dit advies naar u, de betrokken medewerker, zijn / haar leidinggevenden en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt hierna een besluit over de klacht en / of welke maatregelen er moeten worden genomen. Over dit besluit wordt u schriftelijk geĂŻnformeerd.

3


Niet tevreden? Bent u ontevreden over de afhandeling of hebben we uw klacht niet binnen de gestelde termijn behandeld? Dan kunt u met uw klacht naar de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. U kunt hier ook direct met uw klacht terecht als onze klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of als van u redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat u de klacht aan ons voorlegt. Het advies van de Geschillencommissie is bindend.

Klacht indienen bij Tuchtcollege Wilt u uw klacht niet binnen Lentis aan de orde stellen? Dan kunt u uw klacht ook direct voorleggen aan het Tuchtcollege, de burgerlijk rechter of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Krijgt u gelijk? Dan kunnen de Geschillencommissie en de burgerlijk rechter u eventueel een schadevergoeding toekennen.

Een klacht bij onvrijwillige opname Bent u onvrijwillig opgenomen? Ook dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Bijvoorbeeld over de beslissing om u onder dwang te behandelen of uw vrijheden te beperken. Dit noemen we BOPZ-klachten. Voor het indienen van deze klachten gelden precieze regels die in de wet Bopz staan. Anders dan bij algemene klachten, neemt de klachtencommissie zelf een beslissing over uw Bopz-klacht. Bij een Bopz-klacht kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit kan als de beslissing van de klachtencommissie luidt dat uw klacht ongegrond is of als de commissie niet binnen de wettelijk gestelde termijn van twee weken een beslissing heeft genomen over uw klacht. U kunt dan een verzoekschrift indienen bij de Rechtbank of de Inspectie voor de Gezondheidszorg vragen dat voor u te doen.

4


Bopz-klachten Een Bopz- klacht dient u in door een ondertekende brief te sturen naar de klachtencommissie. Vindt u het lastig om uw klacht te omschrijven, dan kunt u contact opnemen met de patiĂŤntenvertrouwenspersoon voor hulp bij het indienen van uw klacht (de contactgegevens vindt u achterin deze folder). Vaak lukt het om binnen Lentis, UCP of de Van Mesdag een oplossing te vinden voor uw klacht. Als dat niet lukt, of als u liever geen gebruik maakt van onze mogelijkheden hiervoor, dan kunt u uw klacht ook buiten de organisatie indienen, bijvoorbeeld bij de Rechtbank Groningen of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), adressen van deze instanties vindt u op de volgende pagina. Het is dan wel verstandig om juridische ondersteuning te zoeken. Vaak duren deze procedures lang.

Ondersteuning bij het indienen van uw klacht U kunt ondersteuning krijgen bij het indienen van uw klacht. De patiĂŤntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon kan u daarbij helpen. De contactgegevens vindt u achterin de folder. U kunt zich ook laten bijstaan door een familielid, vriend, vriendin of partner. Het is vaak makkelijker om het gesprek over iets moeilijks aan te gaan als er iemand bij is die u goed kent.

5


Meer informatie Voor algemene informatie kunt kijken op de websites www.lentis.nl, www.umcg.nl en www.vanmesdag.nl of neemt u contact met ons op.

Contactgegevens Lentis Klachtenfunctionaris Willemien Starke Gebouw De Reehorst Zuidlaren Telefoon: 06 51 93 96 30 E-mail: klachtenfunctionaris@lentis.nl PatiĂŤntenvertrouwenspersonen (pvp) Marieke Rosing (locaties Groningen & Winschoten) Telefoon: 06 54 31 55 42 E- mail: m.rosing@pvp.nl Irma de Ronde (locaties Zuidlaren) Telefoon: 06 48 98 11 36 E-mail: i.de.ronde@pvp.nl Familievertrouwenspersoon (fvp) Jettie Zijlstra Telefoon: 06 51 03 01 35 E-mail: j.zijlstra@lsvp.nl

6


Contactgegevens UCP Klachtenfunctionaris UMCG / Secretariaat Huispostcode LA10 Postbus 30.001 9700 RB Groningen E-mail: klachtenfunctionaris@umcg.nl PatiĂŤntenvertrouwenspersonen (pvp) Marieke Rosing Telefoon: 06 54 31 55 42 E- mail: m.rosing@pvp.nl Familievertrouwenspersoon (fvp) Aart van der Horst Telefoon: 06 15 14 74 98 e-mail: a.vanderhorst@lffvp.nl

Gezamenlijke klachtencommissie Lentis, UCP, Van Mesdag Klachtencommissie Lentis / UCP / Van Mesdag Postbus 128 9470 AC Zuidlaren Telefoon: 050 – 409 72 04 E-mail: klachtenlentis.ucp@lentis.nl

7


Overige contactgegevens Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg Postbus 90600 2509 LP Den Haag Telefoon: 070 - 310 53 80 www.degeschillencommissiezorg.nl Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Postbus 11144 9700 CC Groningen Telefoon: 050 – 599 26 41 www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen Guyotplein 1 9712 NX Groningen Telefoon: 088 - 361 44 44 www.rechtspraak.nl Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, landelijk meldpunt Postbus 2115 3500 GC Utrecht Telefoon: 088 – 120 50 20 www.igz.nl

L 0064 | 11-2018

Profile for Lentis

Klachtenprocedure voor patiënten van Lentis, FPC Dr. S. van Mesdag en het UCP  

Informatie voor cliënten/patiënten over de procedure van behandeling van een klacht.

Klachtenprocedure voor patiënten van Lentis, FPC Dr. S. van Mesdag en het UCP  

Informatie voor cliënten/patiënten over de procedure van behandeling van een klacht.

Profile for lentisggz