Page 1

‘In de put, uit de put’ Zelf depressiviteit overwinnen

Themabijeenkomsten voor mensen die last hebben van depressiviteit, somberheid of ‘nergens meer zin in hebben’.


Inleiding Iedereen voelt zich wel eens somber of depressief. Bijvoorbeeld wanneer er iets onplezierigs gebeurt; conflicten met anderen, tegenslagen of ziekten zijn. Soms gebeurt het dat deze gevoelens van somberheid blijven bestaan. Alles lijkt kleurloos en u heeft nergens meer zin in. Er kunnen klachten ontstaan als slaapproblemen, eetproblemen, vermoeidheid, schuldgevoelens en andere klachten. Sommige mensen weten waar hun somberheid vandaan komt, anderen kunnen geen duidelijke oorzaak aanwijzen voor deze somberheidsklachten. De themabijeenkomsten ‘In de put, uit de put’ kunnen helpen de depressiviteit te overwinnen of de somberheidsgevoelens te verminderen.

In de put, uit de put Tijdens de themabijeenkomsten wordt er vooral gekeken naar uw sterke kanten. Door middel van verschillende onderwerpen wordt er inzicht verkregen in wat een depressie is en wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan anders leren denken. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten zijn: ›› Wat is een depressie? ›› Een probleem aanpakken ›› Ontspannen ›› Plezierige activiteiten ›› Denkpatronen en ‘anders denken’ ›› Assertiviteit ›› Geleerde vaardigheden behouden ›› Een toekomstplan maken.

2


Werkwijze De bijeenkomsten zijn in groepsverband en duren twee uur. De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers. Er is één themabijeenkomst per week en wordt gegeven door twee verpleegkundigen van de kortdurende deeltijdbehandeling. Tijdens de themabijeenkomst wordt informatie gegeven over de bovenstaande onderwerpen en wordt er gewerkt door middel van aansluitende huiswerkopdrachten. Door de huiswerkopdrachten bent u niet alleen in maar ook buiten de cursus bezig om te leren door te doen.

Iets voor u? De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die last hebben van somberheid, depressieve klachten of ‘nergens zin in hebben’. Daarnaast kunt u last hebben van bijkomende klachten, zoals eetof slaapproblemen. De bijeenkomsten zijn open, u kunt ieder gewenst moment instromen.

Intake en ver wijzing Voorafgaand aan de bijeenkomsten is er een gesprek of u in aanmerking komt voor deelname. Dit is met een van de verpleegkundigen van de kortdurende deeltijdbehandeling. U hoeft niet ingeschreven te zijn bij de kortdurende deeltijdbehandeling. Bespreek in dit geval met uw hoofdbehandelaar van Lentis de mogelijkheden tot meedoen aan de bijeenkomsten.

3


Plaats en tijd De themabijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur op de kortdurende deeltijdbehandeling, Jachtlaan 12 te Delfzijl.

Aanmelding en aanvullende informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team kortdurende deeltijdbehandeling, Merel Mobach of Coosje Klootwijk, telefoon: (0596) 64 91 05. Of via uw hoofdbehandelaar van Lentis.

Lentis Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl 0596 - 64 91 91 www.lentis.nl

Uitgave | Communicatie & Marketing

L 0033| 01-2018

'In de put, uit de put', zelf depressiviteit overwinnen  
'In de put, uit de put', zelf depressiviteit overwinnen  

Themabijeenkomsten voor mensen die last hebben van depressiviteit, somberheid of ‘nergens meer zin in hebben'.