__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HERLEV KIRKE

Aug足sept足okt足nov 2015 42.奪rgang nr.3


Det afgørende valg Vi har for nyligt haft folketings­ valg her i Danmark, som vi skal have mindst hvert fjerde år. Valget er anledning til forskellige overvejelser. For, hvor vi mellem valgene kan brokke os over politikkerne og den måde de leder landet på, er ansvaret ved valget lagt over til os vælgere. Her er det os der skal vælge hvem vi vil have til at repræsentere os i den kommende periode. Det fører naturligt til forskellige overvejelser: Skal jeg stemme, eller lade være? Har det overhovedet nogen betydning hvem jeg stemmer på? Hvis jeg vælger ikke at stemme, har jeg så ikke truffet et valg alligevel? Og hvis jeg vælger at stemme, hvem vil så være de rigtige til at lede Danmark de næste fire år? Ligesom vi kan gøre os vore overvejelser i forbindelse med et folketingsvalg, kan vi også gøre os forskellige overvejelser i forhold til Gud. Findes Gud? Kan jeg bruge Ham til noget? Og hvis Han findes, hvordan skal jeg så forholde mig til Ham? Og træffer jeg ikke mit valg, lige meget hvordan jeg vælger at forholde mig til Ham? Vi kan på denne måde også gøre os mange overvejelser om hvordan vi skal forholde os over for Gud.

Overvejelser og beslutninger er vilkår der hører med til at være menneske. Og med til at skulle træffe et valg, følger også risikoen for at man træffer det forkerte valg. Derfor kan de valg som vi skal træffe her i livet, nogle gange være svære at træffe. Men kristendommens budskab til os er, at Gud har truffet et valg. Han har truffet det afgørende valg, at Han vil have med os at gøre, lige meget hvad det skal koste. Det er det budskab vi møder i Bibelen. Gud sendte sin søn, Jesus, til verden, for at oprette den brudte forbindelse mellem Gud og os. Gud valgte, at lade sin søn lide og dø, fordi han elskede verden og os der er i verden. Han ønsker, at vi skal leve vort liv sammen med Ham og få evigt liv, ved troen på Ham. Når du derfor overvejer, hvordan du skal forholde dig til Gud, skal du vide, at du er elsket af Ham og at Han har valgt dig, længe før du begyndte dine overvejelser. Sognepræst Joakim Hansen


Kærlighed fra Gud springer lige ud som en kilde klar og ren; i dens stille bund, i dens dybe grund gemmes livets ædelsten.

Kærlighed fra Gud som en yndig brud kommer smykket til os ned; luk kun op din favn, kom i Jesu navn, Himlen bringer du jo med.

Kærlighed fra Gud er det store bud, er det eneste, jeg ved; bliv i kærlighed, og du har Guds fred, thi Gud selv er kærlighed!


Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder følgende datoer kl.19.00 i sognehuset, 2.sal: Onsdag, d.12.8. Onsdag, d.16.9. Onsdag, d.21.10. Onsdag, d.25.11.

Danmissionkredsen

Mandage kl.14­16 i Sognehuset 1.sal 21.9. 19.10. 23.11. 14.12. Fællesmøde Kontakt: Bente Kjøller­ Rasmussen, 44 94 00 52

Sømandskredsen

Mandage kl.14­16 i Sognehuset 1.sal 5.10. 2.11. 14.12. Fællesmøde Kontakt: Bente Kjøller­ Rasmussen, 44 94 00 52

Morgenandagt med fællesbøn

Sædvanligvis den 1. og 3. lørdag i måneden kl. 9.00­9.30 i kirken. 1.8. 15.8. 5.9. 19.9. 3.10. 17.10. 7.11. 21.11. 5.12.

Fredagsmøder i sognehuset

Fredag, Fredag, Fredag, Fredag, møde

d.4.9. kl.14 Høstmøde d.9.10. kl.14 d.6.11. kl.14 d.4.12. kl.14 Advents­

Gudstjenester på Herlevgård

Vi mødes normalt to tirsdage hver måned kl.14.30. Den ene gang er der altergang. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 6.10. 20.10. 3.11. 17.11. 1.12.

Kirkeaftner

Onsdag, d.14.oktober kl.19.30 får vi besøg af borg­ mester Thomas Gyldal Peter­ sen, der vil fortælle om: Fællesskabernes Herlev. Kom og mød borgmesteren, som også kommer ind på kirkens rolle i Herlev. Onsdag d.11.november kl.19.30 får vi besøg af Kamma & Arne Puggaard, som fortæl­ ler om deres spændende arbejde i Mission Aviation Fellowship (MAF) Arne Puggaard er formand for den danske afdeling af Mis­ sion Aviation Fellowship, og han har bl.a. besøgt MAF’s flybaser i Bangladesh, Tanzania og Ugan­ da. Kamma og Arne Puggaard ledsager deres foredrag med billeder om MAF’s flymission fra en rejse til Madagaskar.


Børnegudstjeneste

Alle børn, der bliver døbt i Herlev kirke, får en dåbshilsen fra kirken en gang om året i 4 år. For dem, der blev døbt for 5 år siden inviterer vi til en særlig børnegudstjeneste lørdag, d.5. sep­ tember kl.11.00. Vi taler sammen om dåben i Herlev Kirke og hvad det bety­ der, at være døbt til at være et Guds barn. Alle børn og deres forældre er velkomne

Bliv minikonfirmand i Herlev kirke!

Går du i 4. klasse, så se her: Vi går på opdagelse i kirkens univers 7 torsdage i efteråret fra 14.15­16.00, første gang 1. oktober.Tilmelding senest 24. september. Nærmere oplysninger: Jette Krastins tlf. 44 91 64 76 ­ E­mail: jk@herlevkirke.dk Joakim Hansen tlf: 38 11 84 11 ­ Email: joah@km.dk

Kirkens Børne­ og Juniorklub i sognehuset

Børneklubben og juniorklubben onsdage fra 15.45 til 17.15. Opstart onsdag, d.16.9. Ring og hør nærmere hos Bente Kjøller­Rasmussen tlf. 44 94 00 52 eller Jette Krastins tlf. 44 91 64 76.

På sporet af Jesus

Velkommen til en festlig dag, hvor vi skal prøve at finde ud af, hvem Jesus var, og hvad han egentlig foretog sig dengang han vandrede rundt på de støvede veje i Israel. Skolernes 4. klasser er inviteret til at være med! Tirsdag d. 8. september kl. 9­12.30. Tilmelding senest d. 21. august til: Johnny Oslo Tidemand, tlf.: 20 71 51 22


Høstgudstjeneste

Søndag, den 20.9. kl.10 er der høstgudstjeneste. Vi pynter op til fest med blomster, korn og frugter. Børn og unge går i procession med frugt og grønt. Med vore dejlige høstsalmer siger vi tak til Gud, som hvert år giver en god høst. Der bliver lejlighed til at give en gave til forskellige gode kirkelige og sociale formål. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Kirkekoncert Koncert i Herlev kirke torsdag d. 1. oktober kl. 19.30 med Emdrup kirkes kvindekor, EKKO De synger klassisk kirkemusik i forskellige genrer og salmer sat i musik af Torsten Borbye Nielsen. Koret akkompagneres ef en trio: klaver, bas og fløjte Gratis entré

Salmemarathon

Kirkerne i Gladsaxe og Herlev indbyder til en tour de force for stemmebåndene. Over fire sæsoner vil vi synge os igennem hele den danske salmebog. Vi mødes hver 14. dag i kirkerne på skift og synger en portion salmer igennem. Hver salme får et par ord med på vejen, og der vil være en kaffepause til at skylle halsen. Næste gang, det bliver i Herlev Kirke ­ er d.28.oktober kl.19.00 ­ se i øvrigt opslag i kirken


Kirkeaftner i Herlev Kirkes Sognehus


Herlev Kirkes Menighedsråd

2015‐ 2016

indbyder til en række sammenkomster i Herlev Kirkes Sognehus Herlev Bygade 38B.1.sal (skråt over for kirken) * Kirkeaftnerne er stedet, hvor aktuelle emner belyses og debatteres på folkekirkens grund. * Kirkeaftnerne er åbne for alle * Der er hver aften god tid til at hygge sig ved kaffen og teen. * Kirkeaftnerne er tilrettelagt af menighedsrådet: Bente Gydesen Ole Strømfeldt Kaj Gydesen Ane­Mette Kamstrup Rie Thomsen Kirsten Hansen Birgit D. Larsen Joakim Hansen Leif Kjøller­Rasmussen Vel mødt i Herlev Kirkes Sognehus!


Kirkeaftner 2015­2016 Onsdag, d.14.10. kl.19.30 Borgmester Thomas Gyldal Petersen: Fællesskabernes Herlev Onsdag, d.11.11. kl.19.30 Formand for MAF Danmark Arne Puggaard: MAF flyver for livet Onsdag, d.10.2. kl.19.30 Fhh. sognepræst Hans Anker Jørgensen:

Livet er en kostbar gave

Onsdag, d.9.3. kl.19.30 Sognepræst Tom Andersen Kjær:

Center for tro og fordybelse


Kirkelig aktivitetsvejviser Herlev Kirke

Gudstjeneste ­ søn­ og helligdage kl.10.00 Morgenandagt ­ normalt den 1. og 3. lørdag hver måned kl.9.00

Herlevgård

Gudstjeneste ­ normalt den 1. og 3. tirsdag hver måned kl.14.30

Sognehuset

Kirkeaften ­ normalt den anden onsdag i måneden kl.19.30 Fredagsmøder ­ den 1. fredag hver måned kl.14­16 Børneklub og juniorklub onsdage kl.15.45­17.15 Kirkekaffe efter gudstjenesten ca. en gang hver måned Om Sømandskredsen, Danmission­kredsen, bibelkreds, Indre Mission og Bethanias Unge giver præsterne eller menighedsrådets medlemmer oplysninger. Sognepræst Leif Kjøller­Rasmussen Herlev Bygade 31 Tlf. 44 94 00 52 lkr@km.dk

Sognepræst Joakim Hansen Tlf. 44 91 64 78 eller 38 11 84 11 joah@km.dk


DSUK­dag Søndag, d.8. november holder vi DSUK­ dag i Herlev, hvor alle fra nær og fjern er velkomne. DSUK står for: Danske Sømands– og Udlandskirker Dagens program: Kl.10.00 gudstjeneste i Herlev Kirke, kl.11.30 kirkefrokost og lotteri i Sognehuset til fordel for DSUK. Derefter vil tidligere assistent ved sømandskirken i Rotterdam, Kristian Sørensen, fortælle om DSUK's arbejde.

Fælleskirkeligt udvalg Aftenåben kirke i Herlev Festuge

Fredag d.28. august kl. 19.00­22.15 i Herlev Kirke Kig indenfor i Herlev Kirke, og oplev roen falde på dig midt i festugens travlhed. Lyt til stille musik og meditativ læsning fra Bibelen, skriv en bøn eller få en samtale med en af præsterne. Program: Kl. 19.00­19.25: Velkomst og sang ved Herlev kirkes kor og organist Kl. 20.00­20.30: Kort gudstjeneste med sang bøn og stilhed Kl. 21.00­21.30: Meditation Kl. 22.00­22.15: Bøn og velsignelse

Fællesspisning og fest!

Lørdag d. 7. november kl. 18.00 ­ 21.30 i Birkholm Sognehus, Hjortespringvej 130 Herlev Fælleskirkelige Udvalg arrangerer en fest. Vi inviterer til sammenskudsgilde og festlig underholdning. Medbring en ret til buffeten – drikkevarer kan købes til rimelige priser.


Menighedsplejen Torsdagsspisning

Hver anden torsdag er der spisning i sognehuset. Vi begynder præcis kl.12. Maden koster kun 35 kr. Kom og få et godt måltid mad og mød andre mennesker. Se opslag ved kirke og sognehus.

Adventsmarked

Lørdag, den 28.november kl.11­15 holder Herlev Sogns Menighedspleje sit årlige, traditionelle adventsmarked. Salg af julegaver og dekorationer. Flæskesteg med rødkål. Kaffe eller gløgg med æbleskiver. Desuden er der tombola og lotteri og underholdning. Overskuddet går til Menighedsplejen i sognet.

Julehjælp

Herlev sogns menighedspleje uddeler julehjælp til mennesker med bopæl i Herlev sogn. De indkomne ansøgninger bliver behandlet, og der kommer skriftlig besked om afslag eller om dato for afhentning af julehjælpen. Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekon­ toret, Herlev Bygade 38B i åbningstiden fra den 9.11. og skal være afleveret senest den 19.11.

Løvfaldstur

Den årlige løvfaldstur afholdes lørdag den 26. september. Bussen afgår fra biblioteket kl.10.30! Vi kører en tur, spiser et rart sted og får også eftermiddagskaffe. Billetsalget finder sted hos sognemedhjælper Jette Krastins, tirsdag, den 1. september kl. 10.00­11.00 og derefter i sognemedhjælperens træffetider. Det er ikke muligt at bestille billetter før billetsalgets start. Turen er primært for folk, der bor i Herlev sogn eller folk med en naturlig tilknytning til Herlev Kirke.


Bethania Indre Mission i Herlev Herlevgårdsvej 28 Møderne begynder kl.19.00, hvis ikke andet er nævnt.

August:

Ti. d.4.: Missionær Preben Dahl: Den farveblinde maler Ti. d.11.: Hjælp til forfulgte – Evange­ liet til alle v/Samuel Nymann Erik­ sen, Dansk Europamission Ti. d.18.: Bibelen som autoritet – i lære og liv v/ Evang. Alliance, Herlev Ti. d.25.: Bethania­aften v/ ungdoms­ sekr. Lene Kjær Andersen. Emne: Nådegaver og åndens frugter.

September:

Ti. d. 1.: Bibelundervisning v/ sogne­ præst Leif Kjøller­Rasmussen: Mika 4,1­14 Ti. d.8.: Vicegeneralsekr. Peter Nord Hansen, Fredericia. IM’s fødselsdag Ti. d.15.: Sognepræst Niels Nymann Eriksen, Apostelkirken, Vesterbro Fr. d.18.: Eftermiddagsmøde v/ insp. Kai Lund, Bethesda. Emne: Dronning Ester Ti. d.22.: Tina Winther. Emne: For­ dybelse i Fadervor gennem sang Ma. d.28.­on.d.30.: Møderække v/ lektor Leif Andersen, MF

Oktober:

Ti. d. 6.: Bibelundervisning: Gå i Jesu fodspor v/ Karin Christiansen Ti. d.13.: Soldatermissionen v/ Inga og Bjarne Andersen, Høvelte solda­ terhjem Fr. d.16.: Eftermiddagsmøde v/ Ole Engel. Emne: Gyldne øjeblikke i et langt liv Ti. d.20.: Lovsangs­ og forbønsguds­ tjeneste i Herlev kirke v/ Leif Kjøller­ Rasmussen Ti. d.27.: Bethania­aften v/ stud.mag. Lars Jensen. Emne: Elsk Herren din Gud med hele dit sind

November:

Ti. d. 3.: Bibelundervisning v/ forstander Henrik Nymann Eriksen, LMH. Emne: Mika 5,1­14 Ti. d.10.: Rejsesekr. Per Weber, Ordet og Israel Fr. d.13 ­ sø. d.15.: Bethania­lejr v/ missionær Brian Madsen, Vejle Ti. d.17.: Pædagog Anders Enevoldsen, København Fr. d.20.: Eftermiddagsmøde v/ Maja og Arne Bechmann: På rejse gennem Bibelens verden i ord og billeder. Ti. d.24.: Bethania­aften v/ leder af IKC Anders Gravesen. Emne: Gud og Hans betingelsesløse kærlighed til alle. Formand: Karen Margrethe Laursen, tlf.: 44 92 13 12 Bethanias Unge ­ fra 15 år Mødes hver onsdag, kl.19.00. Formand: Anna Offersgaard, tlf. 28 18 30 08 Bibelkredse i forskellige hjem ­ Kontaktperson: Søren Madsen, tlf. 44 92 80 03 Fredagsmøder ­ for alle Normalt 3. fredag i måneden kl.14. Leder: Bodil og Henning Christiansen, tlf. 44 98 12 91


Kollekter febr.­juni 15

Bibelkreds

Vi mødes i bibelkredsen i Præsteboligen, Herlev Bygade 31 en række torsdage. Ring og hør, hvornår vi mødes ­ tlf.44 94 00 52 Bente og Leif Kjøller­ Rasmussen

Københavns Nærradio

Kristen radio på Evangelisk Luthersk grund sender 24 timer om ugen, til både børn, unge, voksne og ældre. Vi sender andagter, bibelundervisning, debatprogrammer, musikprogrammer m.m. Man. til fre., kl.14­15 & 21­23 (fre. dog til kl 01) Lør. kl.10­11 & 21­23 ­ Søn. kl. 8­10 & 21­23

Vi kan høres på 90,4 Mhz og på www.knr.dk


HERLEV KIRKE Kontakt­oplysninger

Sognepræst Leif Kjøller­ Rasmussen (kbf), Herlev Bygade 31, tlf. 44 94 00 52 e­mail: lkr@km.dk eller lkr@herlevkirke.dk Træffes bedst ti og to­fr kl.12­13, samt onsdag kl.17­18. I øvrigt efter aftale. Sognepræst (50%) Joakim Hansen ­ træffes bedst på Herlev Bygade 38B.2 efter aftale, tlf. 44 91 64 78 eller tlf. 38 11 84 11. e­mail: joah@km.dk Sygehus­ og sognepræst Tom Kjær, tlf. 44 53 42 22 e­mail: tak@km.dk ­ Står ikke til rådighed for kirkelige handlinger uden særlig aftale. Kordegn Eva Mølgaard træffes på Kirkekontoret, Herlev Bygade 38B.2. Kontoret er åbent mandag­ fredag 9.30­13, torsdag tillige 15.30­18. Tlf. 44 94 04 32, e­mail: herlevkirke@herlevkirke.dk Sognemedhjælper Jette Krastins tlf. 44 91 64 76, Træffes bedst i Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2. ti12­14 og on.11­12. e­mail: jk@herlevkirke.dk Organist Bjarne Kiel, Nyvej 12, 3230 Græsted, tlf. 61 79 38 10 e­mail: organist@herlevkirke.dk

Kirketjener David Ryhl Korsgaard. Kirketjeneren træffes i arbejdstiden på tlf. 21 25 15 95 e­mail: kirketjener@herlevkirke.dk Multimedarbejder Bente Kjøller­Rasmussen, tlf. 21 25 15 95 eller 30 27 00 54 e­mail: kirketjener@herlevkirke.dk Menighedsrådsformand, Bente Gydesen, tlf. 28 83 78 79 e­mail: bg@herlevkirke.dk Herlev Menighedsråds Administrationskontor, Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2., tlf. 44 94 04 32 Kirkeværge Ole Strømfeldt, Kagsåvej 4, 2730 Herlev, tlf. 44 84 94 30. Træffes i Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2. efter aftale. Herlev Kirkes Sognehus, Herlev Bygade 38B.1. og 2. sal, "Bjælkestuen", Herlev Bygade 31, kælderen. Kirkegårdskontoret, Krogestykket 13C, tlf. 44 94 50 12. Hverdage 11­14 (lørdag lukket) Menighedsplejen: Formand: Leif Kjøller­Rasmussen, tlf. 44 94 00 52

Redaktion: Bente Gydesen, Ane­Mette Kamstrup­Jørgensen, kordegnen og sognepræsterne Joakim Hansen og Leif Kjøller­Rasmussen (ansv.). NB: Sidste frist for meddelelser eller rettelser til næste kirkeblad (december 2015 ­ januar ­ februar ­ marts 2016) er den 10.okt 2015.


Gudstjenester

Herlev Kirkes hjemmeside med nyheder, gudstjenester, prĂŚdikener, oversigt over arrangementer m.m. findes pĂĽ: www.herlevkirke.dk

Profile for Leif Kjøller-Rasmussen

Herlev Kirkeblad 2015-3  

Herlev Kirkeblad 2015-3  

Profile for leifkjr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded