__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HERLEV KIRKE

Aug­sept­okt­nov 2017 44.årgang nr.3


SYNG DIG GLAD For nogle år siden var der en  artikel i fysioterapeuternes  fagblad med overskriften:  Syng dig glad. Jeg synes, det er en  rigtig god opfordring. Syng  dig glad. Der er noget befriende  ved at synge. Man bruger  lungerne og det er godt for  både krop og sjæl. Der er forskellige sang­ stemmer. Nogle synger højt  og klart. Nogle kan bedre  klare de dybe toner. Nogle  brummer. Men vi kan alle  bruge vore stemmer. Enhver  fugl synger med sit næb. Det giver glæde, når  man synger ­ alene eller  sammen med andre. Man  kan ikke så let være sur,  hvis man synger. Fysioterapeuterne hav­ de opdaget, at folk hurtigere  blev raske, hvis de sang  sammen med dem i stedet  for kun at give dem massa­ ge eller forskellige former  for fysisk træning. Luther levede for 500  år siden og var rigtig glad  for at synge. Han gjorde en  stor indsats for, at sangen  skulle blive en væsentlig del  af gudstjenesten. Han skrev 

selv salmer og han opfor­ drede andre til at skrive nye  salmer. Vi har en stor sangskat  og der skrives hele tiden nye  salmer. Det er både tekst og  melodi, som gør, at vi kan  synge med. Derfor er det  vigtigt med både gode tek­ ster og gode melodier. Der er både sange, der  er gode, når vi er kede af  det og sange, der passer,  når vi er glade.  Man kan al­ tid finde hjælp og trøst i den  salmebog, som udtrykker al­ le de følelser, vi kan opleve. Vi fejrer i år 500­året  for reformationen og det be­ tyder også, at der har været  sunget på dansk i vore kir­ ker i 500 år. Lad os synge af glæde  og takke Gud. Så vil vi ople­ ve, at vi synger os glade. Sognepræst  Leif Kjøller­Rasmussen


Giv mig, Gud, en salmetunge, så for dig jeg ret kan sjunge højt og lydelig, så jeg føle kan med glæde: sødt det er om dig at kvæde uden skrømt og svig!

Himlene din glans forkynde, lad hver morgen mig begynde dagen med din pris! Og når aftenklokken ringer, lad min sang på lærkevinger stige ligervis!

Aldrig noksom dig kan love mand på mark og fugl i skove for din miskundhed; lige god i ny og næde gør du os til gavn og glæde, mer end engle ved.

Vi strikker dåbsklude

En flok damer i menigheden mødes den 2.fredag i måneden ­  normalt kl.14 ­ i sognehuset for at strikke dåbsklude. En  dåbsklud er den klud, der bliver brugt   til at tørre barnets hoved med ved dåb­ en. Fremover vil det være en strikket  klud, som dåbsbarnet får med hjem som  et minde fra dåben i Herlev Kirke og  som en hilsen fra menigheden.


Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige  menighedsrådsmøder følgende  datoer kl.19.00 i sognehuset,  2.sal: Onsdag, d.9.8. Onsdag, d.20.9. Onsdag, d.18.10. Onsdag, d.15.11.

Gudstjenester på  Herlevgård

Vi mødes normalt to tirsdage  hver måned kl.14.30. Den ene  gang er der altergang. 1.8. 15.8. 5.9. 19.9. 3.10.  17.10. 7.11. 21.11. 5.12. 19.12.

Danmission­ kredsen og  Sømandskredsen

Holder fællesmøder kl.14: 

man. d.18.9. Christa Herum man. d.16.10. man. d.20.11. 

Kontakt: Bente Kjøller­ Rasmussen, 44 94 00 52 

Kirkeaftner

Fredagsmøder i  sognehuset kl.14

Fredag, d.8.9. Høstmøde Fredag, d.6.10.  Fredag, d.3.11.  Fredag, d.8.12. Adventsmøde

Morgenandagt med  fællesbøn

Sædvanligvis den 1. og 3. lørdag  i måneden kl. 9.00­9.30 i kirken. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 7.10. 21.10.  4.11. 18.11. 2.12.

Vi havde i foråret to Luther­ aftner og markerer 500­året  for reformationen med endnu  to aftner. Onsdag, d.11.10. kl.19  viser vi en film, der handler  om Luther ­ fra han blev munk  i 1505 og til den gode nyhed  fra Augsburg i 1530. Filmen  varer 2 timer og der vil være  en kaffepause. Onsdag, d.8.11. kl.19  vil vi synge en række af Lu­ thers salmer og Leif Kjøller­ Rasmussen vil fortælle noget  om dem og om Luthers betyd­ ning for kirkemusikken.


Børnegudstjeneste

Alle børn, der bliver døbt i Herlev  kirke, får en dåbshilsen fra kirken en  gang om året i 4 år. For dem, der blev  døbt for 5 år siden inviterer vi til en  særlig børnegudstjeneste lørdag,  d.26. august kl.11.00. Vi taler  sammen om dåben i Herlev Kirke og  hvad det betyder, at være døbt til at  være et Guds barn. Alle børn og deres forældre er  velkomne 

Bliv minikonfirmand i Herlev kirke!

Går du i 4. klasse, så se her: Vi går på opdagelse i kirkens univers 7  torsdage i efteråret fra 14.15­16.00 Nærmere oplysninger: Jette Krastins tlf. 44 91 64 76 ­ E­mail:  jk@herlevkirke.dk Joakim Hansen tlf: 38 11 84 11 ­ Email:  joah@km.dk

Kirkens Børne­ og Juniorklub i  sognehuset

Børneklubben og juniorklubben onsdage fra  15.45 til 17.15.  Opstart onsdag, d.13.september foran  præsteboligen Ring og hør nærmere hos  Bente Kjøller­Rasmussen tlf. 44 94 00 52 eller  Jette Krastins tlf.  44 91 64 76.

På sporet af Jesus

Velkommen til en festlig dag, hvor vi skal prøve  at finde ud af, hvem Jesus var, og hvad han  egentlig foretog sig dengang han vandrede  rundt på de støvede veje i Israel. Skolernes  4. klasser er inviteret til at være med!  Tirsdag d. 12. september kl. 9­12.30


Høstgudstjeneste Søndag, den 8.10. kl.10 er  der høstgudstjeneste. Vi pynter  op til fest med blomster, korn  og frugter. Børn og unge går i  procession med frugt og grønt. Med vore dejlige høstsalmer  siger vi tak til Gud, som hvert  år giver en god høst. Der bliver lejlighed til at give en  gave til forskellige gode  kirkelige og sociale formål.  Efter gudstjenesten er der  kirkekaffe.

Babysalmesang

Der er mulighed for at mødre og deres  børn (fra 2 til 12 mdr) kan komme og lave  forskellige sanglege og synge nogle af vore  gode salmer. Efter musiktimen er der plads  og mulighed for en lille kop kaffe, hygge­ snak, amning,  flaske osv. Der begynder  nye hold: onsdag, d.23.8. og onsdag, d.  25.10. Man kan finde flere oplysninger på vores  hjemmeside: www.herlevkirke.dk Underviser: Bettina C. Rasmussen


Kirkeaftner i Herlev Kirkes Sognehus

Sognehuset

Til opslagstavlen


Herlev Kirkes  Menighedsråd  indbyder til en række  sammenkomster i

2017­ 2018

Herlev Kirkes Sognehus Herlev Bygade 38B.1.sal (skråt over for kirken) * Kirkeaftnerne er stedet, hvor aktuelle  emner belyses og debatteres på  folkekirkens grund. * Kirkeaftnerne er åbne for alle * Der er hver aften god tid til at hygge sig  ved kaffen og teen. * Kirkeaftnerne er tilrettelagt af  menighedsrådet: Bente Gydesen Ole Strømfeldt Ane­Mette Kamstrup Kaj Gydesen Kirsten Hansen Kaare Christiansen Peder Noes Birgit D. Larsen Leif Kjøller­Rasmussen Joakim Hansen Vel mødt i Herlev Kirkes Sognehus!


Kirkeaftner 2017­2018 Onsdag, d.11.10. kl.19.00: Film om Martin Luther

Onsdag, d.8.11. kl.19.00  Sognepræst  Leif Kjøller­Rasmussen: Luthers salmer Onsdag, d.14.2. kl.19.00 Fhv. chefpolitiinspektør  Per Larsen:  På kanten  Onsdag, d.14.3. kl.19.00 Astrofysiker Johan Fynbo:  Tro og videnskab  


Kirkelig aktivitetsvejviser Herlev Kirke

Gudstjeneste ­ søn­ og helligdage kl.10.00 Morgenandagt ­ normalt den 1. og 3. lørdag  hver måned kl.9.00

Herlevgård

Gudstjeneste ­ normalt den 1. og 3. tirsdag  hver måned kl.14.30

Sognehuset

Kirkeaften ­ normalt den anden onsdag i  måneden kl.19.00 Fredagsmøder ­ den 1. fredag hver måned  kl.14­16 Børneklub og juniorklub onsdage kl.15.45­17.15 Kirkekaffe efter gudstjenesten ca. en gang hver  måned Babysalmesang ­ se hjemmesiden Om Sømandskredsen, Danmission­kredsen,  bibelkreds, Indre Mission og Bethanias Unge  giver præsterne eller menighedsrådets  medlemmer oplysninger. Sognepræst Leif Kjøller­Rasmussen Herlev Bygade 31 Tlf. 44 94 00 52 lkr@km.dk

Sognepræst Joakim Hansen Tlf. 44 91 64 78 eller 38 11 84 11 joah@km.dk


DSUK­dag Søndag, d.19. november holder vi DSUK­ dag i Herlev, hvor alle fra nær og fjern er  velkomne.  DSUK står for: Danske Sømands– og  Udlandskirker Dagens program: Kl.10.00 gudstjeneste  i Herlev Kirke, kl.11.30 kirkefrokost og lotteri  i Sognehuset til fordel for DSUK.  Derefter vil Jens Barfod (tidl. sogne­ præst i Gråsten), fortælle om oplevelser og  erfaringer fra arbejdet som præst for DSUK   i Schweiz og Rotterdam.

Fælleskirkeligt udvalg

Aftenåben kirke i Herlev Festuge  Fredag d.1. september  kl. 19.00­22.15 i Herlev Kirke Kig indenfor i Herlev Kirke, og oplev roen falde på dig midt i festugens  travlhed. Lyt til stille musik og meditativ læsning fra Bibelen, skriv en bøn  eller få en samtale med en af præsterne. Program: Kl. 19.00­19.25: Sang ved Herlev kirkes kor og organist  Kl. 20.00­20.30: Kort gudstjeneste med sang bøn og stilhed  Kl. 21.00­21.30: Meditation Kl. 22.00­22.15: Bøn og velsignelse ”Reformationen i et økumenisk perspektiv” Fredag d. 3. november kl. 17.30 ­ 21.00 i Korskirken Oplæg ved tre kompetente foredragsholdere, om  hvordan reformationen påvirkede vore kirker. Fra katolsk kirke:  Bendt Fabricius, cand. mag. i  italiensk, organist og har studeret reformationstiden  bl.a. i Vatikanets arkiver.   Fra baptistkirken: Johannes Aakjær Stenbuch,  cand. mag og ph.d. i filosofi.  Fra Folkekirken: Et oplæg om den lutherske arvs  udtryk i Folkekirken i dag. Vi indleder aftenen med en festlig buffet, hvortil alle  bedes medbringe en lille ret. Drikkevarer kan købes. Efter de tre korte oplæg er der tid til debat,  fællessange og traditionen tro lidt underholdning.


Menighedsplejen Herlev Festuge

Fredag, d.1.9. og lørdag, d.2.9. deltager Herlev Sogns Menighedspleje i  Herlev Festuge. Vi har cafeteria og loppemarked i teltet foran præsteboligen.  Kom og støt vores arbejde. Overskuddet går til et godt formål ­ til gavn for de  svagt stillede i Herlev Sogn.

Adventsmarked

Lørdag, den 2.december kl.11­15 holder  Herlev Sogns Menighedspleje sit årlige,  traditionelle adventsmarked.  Salg af julegaver og dekorationer. Flæskesteg med rødkål. Kaffe eller gløgg med æbleskiver.  Desuden er der tombola og lotteri og  underholdning. Overskuddet går til Menighedsplejen i sognet.

Julehjælp

Herlev sogns menighedspleje uddeler julehjælp til mennesker med bopæl i  Herlev sogn. De indkomne ansøgninger bliver behandlet, og  der kommer skriftlig besked om afslag eller om  dato for afhentning af julehjælpen. Ansøgningsskema kan afhentes på kirke­ kontoret, Herlev Bygade 38B i åbningstiden  fra den 6.11. og skal være afleveret senest  den 16.11.

Løvfaldstur

Den årlige løvfaldstur afholdes lørdag den 7.  oktober. Bussen afgår fra biblioteket kl.10.30! Vi kører en tur, spiser et rart sted og får også  eftermiddagskaffe.  Billetsalget finder sted hos sognemedhjælper  Jette Krastins, tirsdag, den 5. september kl.  10.00­11.00 og derefter i sognemedhjælperens  træffetider. Det er ikke muligt at bestille billetter før  billetsalgets start.  Turen er primært for folk, der bor i Herlev sogn eller folk med en naturlig  tilknytning til Herlev Kirke.


Bethania Indre Mission i Herlev Herlevgårdsvej 28 Møderne begynder kl.19.00, hvis ikke andet er nævnt. August: Ti d.8.: Bibelundervisning. Video v.  sognepræst Henrik Højlund: Missi­ onsbefalingen ­ "Idet I lærer dem" Ti d.15.: Fritidsforkynder Lars Hvam,  Søbørg Ti d.22. Bibelaften: "Luther og Bibelen"  Oplæg v/ Niels Jørn Fogh, Leif  Kjøller­Rasmussen og Jonas  Kjøller­Rasmussen Ti d.29.: Gud og kreativitet, konsulent  for kreativ forkyndelse Helle Noer  September: Ti d.5.: Bibelundervisning /v Lars  Jensen, Emne: Jonas 1 Ti d.12.: Tina Winther: Sang og  musikaften Fr d.15.kl.14: Fængselspræst Erik  Adrian, København Ti d.19.: Konsulent i søndagsskolerne,  Michael Dilling Nørgaard Ti d.26.: Sognepræst Michael Skov  Andersen: Gudsfrygt ­ hvad er det? Oktober: Ma d.2.­on d.4.: Møderække v. højsko­ leforstander Henrik Nymann Eriksen Ti d.10.: Soldaterhjemsleder Bjarne  Kjær Andersen, Høvelte Ti d.17.: Fritidsforkynder Harry  Dalgaard, Dianalund Fr d.21. kl.14: Lisa Jensen: Sorgen  ved at miste ægtefælle, og genfinde  glæde ved livet Ti d.24. Forbøns­ og lovsangsaften. V.  Leif Kjøller­Rasmussen i Herlev  Kirke Fr 27.­ sø 29.10.: Bethanialejr. Egil  Kildeholm Jensen, Rønde: Himlen Ti 31.: Sognepræst Nikolai Kjærby,  Husum: Vi er konger og præster ­  hvad menes der med det?

November: Ti d.7.: Bibelundervisning  v/ Børge  Rasmussen, Græsted: Jonas 2­3  Ti d.14.: Torben Østermark,  Friluftsmissionen Fr d.17. kl.14: Stud teol Jonathan  Madsen: Fra min studietid på DBI og  min rejse til Indien Ti  d.21.: Sognepræst Michael  Thomsen, Skævinge Ti d.28.: Advents sangaftens fest v.  musikkonsulent Filip Skjerning

Formand: Karen Margrethe Laursen,   tlf.: 30 24 15 97 Bethanias Unge ­ fra 15 år Mødes hver onsdag, kl.19.00.  Formand: Anna Offersgaard,  tlf. 28 18 30 08 Bibelkredse i forskellige hjem ­  Kontaktperson: Søren Madsen,  tlf. 44 92 80 03 Fredagsmøder  ­  for alle Normalt 3. fredag i måneden kl.14.  Leder: Bodil og  Henning  Christiansen, tlf. 44 98 12 91


Kollekter marts­maj 17

Bibelkreds

Folkekirkens nødhjælp 2110,00 Brødremenighedens     Danske Mission 441,00 Kristelig Handicapforening 286,00 Filadelfia ­ Center for     diakoni og ledelse 52,00 Dansk Bibel­Institut 325,50 Danske Sømands­     og Udlandskirker 304,00 Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 370,50 Kirkefondet 627,00 Menighedsplejen 50,00 KFUM og K i Danmark 232,00 Folkekirkens Ungdomskor 367,50 Promissio 539,00 I alt 5704,50

Vi mødes i bibelkredsen i  Præsteboligen, Herlev  Bygade 31 en række  torsdage. Ring og hør,  hvornår vi mødes ­  tlf.44 94 00 52 Bente og Leif  Kjøller­ Rasmussen

Københavns Nærradio

Kristen radio på Evangelisk Luthersk  grund sender 24 timer om ugen, til  både børn, unge, voksne og ældre. Vi  sender andagter, bibelundervisning,  debatprogrammer, musikprogrammer  m.m. Man. til fre., kl.14­15 & 21­23 (fre.  dog til kl 01)  Lør. kl.10­11 & 21­23  ­ Søn. kl. 8­10   & 21­23  

Vi kan høres på  90,4 Mhz og på  www.knr.dk


HERLEV KIRKE Kontakt­oplysninger

Sognepræst Leif Kjøller­ Rasmussen (kbf), Herlev  Bygade 31, tlf. 44 94 00 52  e­mail: lkr@km.dk eller  lkr@herlevkirke.dk  Træffes  bedst ti og to­fr kl.12­13,  samt onsdag kl.17­18. I øvrigt efter  aftale. Sognepræst (50%) Joakim  Hansen ­ træffes bedst på  Herlev Bygade 38B.2 efter  aftale, tlf. 44 91 64 78 eller  tlf. 38 11 84 11.  e­mail:  joah@km.dk  Sygehus­ og sognepræst Tom Kjær,  tlf. 44 53 42 22 e­mail:  tak@km.dk ­ Står ikke til  rådighed for kirkelige  handlinger uden særlig aftale. 

Kirketjener Ib Kragh Kirketjeneren træffes på  tlf. 21 25 15 95 ­ kl.9­13 e­mail:  kirketjener@herlevkirke.dk Multimedarbejder Bente  Kjøller­Rasmussen,  tlf. 30 27 00 54 e­mail:  kirketjener@herlevkirke.dk Menighedsrådsformand,  Bente Gydesen,  tlf. 28 83 78 79 e­mail: bg@herlevkirke.dk Herlev Menighedsråds  Administrationskontor,  Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2., tlf. 44 94 04 32

Kordegn Stella Gaarsdal  Larsen træffes på Kirkekontoret,  Herlev Bygade 38B.2.  Kontoret er åbent mandag­ fredag 9.30­13, torsdag tillige  15.30­18.  Tlf. 44 94 04 32, e­mail: herlevkirke@herlevkirke.dk

Kirkeværge Ole Strømfeldt, Kagsåvej 4, 2730 Herlev, tlf. 44 84 94  30. Træffes i Sognehuset,  Herlev Bygade 38B.2. efter  aftale.

Sognemedhjælper Jette Krastins   tlf. 44 91 64 76, Træffes  bedst i Sognehuset, Herlev  Bygade 38B.2. ti12­14 og  on.14­15.  e­mail: jk@herlevkirke.dk

"Bjælkestuen", Herlev Bygade 31,  kælderen.

Organist Bjarne Kiel,  tlf. 61 79 38 10  e­mail:  organist@herlevkirke.dk

Herlev Kirkes Sognehus,  Herlev Bygade 38B.1. og 2.  sal, 

Kirkegårdskontoret, Krogestykket  13C, tlf. 51 85 45 35. Hverdage 11­14  (lørdag lukket) Menighedsplejen: Formand: Leif  Kjøller­Rasmussen, tlf. 44 94 00 52

Redaktion: Bente Gydesen, Ane­Mette Kamstrup­Jørgensen, kordegnen og  sognepræsterne Joakim Hansen og Leif Kjøller­Rasmussen (ansv.) NB: Sidste frist for meddelelser eller rettelser til næste kirkeblad (december  2017 ­ marts 2018) er den 10. oktober 2017.


Gudstjenester Sø.23.7. 6.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.1.10. 10.00

16.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.30.7. 7.s.e.trintatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.8.10. 10.00

17.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen Høstgudstjeneste Kirkekaffe

Sø.6.8. 10.00

8.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe

Sø.13.8. 9.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen 14.30

Engelsk gudstjeneste Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.20.8. 10.00 Lø.26.8. 11.00

10.s.e.trinitatis Joakim Hansen Børnegudstjenste Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.27.8. 11.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Fr.1.9. 19.00

Natkirke Joakim Hansen og det  fælleskirkelige udvalg

Sø.3.9. 10.00

12.s.e.trinitatis Tom Kjær

Sø.10.9. 13.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen 19.00

Konfirmandvelkomst Joakim Hansen

Sø.17.9. 14.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe Sø.24.9. 15.s.e.trinitatis Joakim Hansen 10.00

Sø.15.10. 18.s.e.trinitatis 10.00 Joakim Hansen Sø.22.10. 19.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Ti.24.10. 19.00

Lovsangs­ og  forbønsgudstjeneste Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.29.10. 20.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Sø.5.11. 10.00

Allehelgen Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe

Sø.12.11. 22.s.e.trinitatis 10.00 Joakim Hansen Sø.19.11. 23.s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen DSUK­dag Kirkefrokost Sø.26.11. Sidste s.e.trinitatis 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Sø.3.12. 10.00

1.s.i advent Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe

Sø.10.12. 2.s.i advent 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Lucia­optog

Herlev Kirkes hjemmeside med nyheder, gudstjenester,  prædikener, oversigt over arrangementer m.m. findes på:   www.herlevkirke.dk

Profile for Leif Kjøller-Rasmussen

Kb2017 3 net  

Kirkeblad for Herlev Sogn, aug-dec 2017

Kb2017 3 net  

Kirkeblad for Herlev Sogn, aug-dec 2017

Profile for leifkjr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded