__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HERLEV KIRKE

April­maj­juni­juli 2017 44.årgang nr.2


Livets rod  Nu er det forår, vi venter på  sommervarme efter vinters og  kulde, med storme og masser  af vand. Men lige nu ser vi planter  komme op i vores haver. Mens  jeg sidder og skriver, er haven  helt gul af erantis. Det er me­ get smukt, men om kort tid er  det bare grønne blade, som er  irriterende, fordi de overskyg­ ger andre planter. Men roden er  der stadig og derfor de kommer  næste år igen. I bibelen står der, at det vig­ tigste ved en plante ikke er  toppen, men roden. Fordi det  er roden, der bærer planten. Så  med daglig næring kan planten  holde i mange år. Sådan er det også med os. Det  er ikke udseendet, det kommer  an på, men roden hvor vi er  rodfæstet.  I dåben blev vi indskrevet i 

Guds bog, og derfor må vi kal­ de os Guds børn.  Vi behøver daglig næring for at  stå bedre fast. Selv store træer  kan vælte i storme.  Den gamle slange, som vi ken­ der, vil gerne angribe vort  hjertes sugerødder for at af­ skære os fra Jesus og dermed  forhindre os i at give næring til  andre, som har brug for det. Vi må hente daglig kraft, for at  vi kan stå bedre fast. Bente Gydesen menighedsrådsformand

Herre, gør mit liv til bøn, tømt for krav og tømt for løn, fyldt med sandhed, fyldt med ånd. Fyld med handlekraft min hånd! Jordens mindste suk og skrig høres lydt i Himmerig!

Helligånd, Guds åndedræt, lær du mig at bede ret, bed for mig, som ikke ved, hvad der tjener til min fred. Herre, bær mit suk og skrig som din bøn til Himmerig! Johannes Johansen 


På billedet ses menighedsrådet: Leif Kjøller­Rasmussen, Birgit Larsen,  Kaj Gydesen, Ane Mette Kamstrup, Bente Gydesen, Kirsten Hansen,  Ole Strømfeldt, Peder Noes, Kaare Christiansen, Stella Gaarsdal  Larsen, Bente Kjøller­Rasmussen, Joakim Hansen og Tom Kjær

Nyt fra menighedsrådet

Det nye menighedsråd har konstitueret sig og genvalgt Bente  Gydesen som formand, Ole Strømfeldt som næstformand og  kirkeværge, Kaj Gydesen som kontaktperson og Leif Kjøller­ Rasmussen som kasserer.

Medarbejderne

Vores kordegn gennem 19 år Eva Mølgaard har valgt at gå på  pension. Vi takker Eva for den tid, hun har været hos os, og vi  ønsker for hende, at hun nu kan være mere for familien. Vi ønsker  Guds velsignelse i tiden frem. Det bliver markeret ved en kirke­ frokost, søndag, d.2.april.    Samtidig kan vi byde velkommen til den nye kordegn, Stella  Gaarsdal Larsen. Hun begyndte 1.marts    Vi byder også velkommen til den nye kirketjener, Ib Kragh, som  begynder den 1.4. og afløser David Ryhl Korsgaard.

25­års præstejubilæum

Søndag, den 26.marts er det 25 år siden, Leif Kjøller­Ras­ mussen blev ordineret til præst. De første 6½ år var han præst i  Bregninge­Bjergsted og Alleshave på Vestsjælland. Præstefamiliens  25­års­jubilæum vil blive markeret ved en let kirkefrokost.


Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige  menighedsrådsmøder  følgende datoer kl.19.00 i  sognehuset, 2.sal: Onsdag, d.26.4. Onsdag, d.17.5. Onsdag, d.21.6.

Menighedens årsmøde

Vi holder menighedens års­ møde ved en kirkefrokost efter  en gudstjeneste. Det bliver  søndag, d.11.juni. Der vil  være beretning og regnskab.  Menighedsrådet vil fortælle om  dets arbejde og om de ting, vi  har med at gøre. Mødet er for  alle.

Gudstjenester på  Herlevgård

Vi mødes normalt to tirsdage  her måned kl.14.30. Den ene  gang er der altergangsguds­ tjeneste.  4.4. 18.4. 2.5. 16.5. 6.6.  20.6. 4.7. 18.7. 1.8. 

Fredagsmøder i  sognehuset

Fredagsmøde fredag, d.5.5.  kl.14 ­ billetter til skovtur Skovtur onsdag, d.31.5.  kl.13­20

Danmissionkredsen og  Sømandskredsen

Holder fællesmøder:  man. d.20.marts kl.14 man. d. 8. maj kl.10­14. Talere: Grethe Kock og  Jørgen Erik Larsen Kontakt: Bente Kjøller­ Rasmussen, 44 94 00 52 

Morgenandagt med  fællesbøn

Sædvanligvis den 1. og 3.  lørdag i måneden kl. 9.00­ 9.30 i kirken. 8.4. 22.4. 6.5. 20.5. 3.6.  17.6. 1.7. 15.7. 5.8.

Hilsen til koloni­ haverne og sommer­ husgæster

Sommeren nærmer sig. Vi  ønsker derfor alle, som  tilbringer sommeren i Herlev  velkomne i Herlev Kirke. Her  er der blandt andet lejlighed  til at sige Gud tak for den  pragtfulde natur, som vi nu  kan nyde. 


Babysalmesang

Der er mulighed for at mødre og  deres børn (fra 2 til 12 mdr) kan  komme en formiddag og lave  forskellige sanglege og synge  nogle af vore gode salmer. Efter  musiktimen er der plads og  mulighed for hyggesnak, amning,   flaske osv.     Der begynder nyt hold:     onsdag, d.19.4.    Kom også til en lille babysalmesangsgudstjeneste     søndag, d.2.april kl.14.30    Læs om tilmelding på: www.herlevkirke.dk

Forårsbasar 2017

Lørdag, d.1.4. kl. 11­15 Herlev Kirkes Sognehus

Bogbod Cafeteria Lotterier Salgsbod Tombola Musik og sang Loppemarked Fiskedam

Kirkens børne­, junior­ og  teenklubber i sognehuset

Børneklubben og juniorklubben onsdage  fra 15.45 til 17.15 ­ Teenklubben  torsdage kl.15.15. Sidste gang inden  sommerferien d.10.maj. Ring og hør nærmere hos  Bente Kjøller­Rasmussen tlf. 30 27 00 54  eller Jette Krastins tlf.  44 91 64 76.


Middag på tværs

Sammen med Tværkulturelt  Center inviterer Herlev Kirke  til en tværkulturel middag  fredag, d.28.4. kl.17.30­ ca. 20.30 i Herlev Kirkes  Sognehus. Alle er velkomne. Middagen afsluttes med en  kort aftensang i Herlev Kirke Tilmelding senest d.25.4. til: Leif Kjøller­Rasmussen,  tlf. 44 94 00 52 eller Birthe Munck­Fairwood,  tlf. 35 36 65 35 Pris: 30 kr.

Skt.Hans aften

De tre folkekirker i Herlev, baptisterne og  den katolske kirke afholder Skt.Hans aften  med bål ved Præstebro Kirke, fredag,  d.23.juni kl.19.00. Søndag, d.30.4. kl.12.30­ ca.14.30 er der kirkevandring fra  den nye baptistkirke, Korskirken, til  Præstebro Kirke.

Bibelkreds

Vi mødes i bibelkredsen i  Præsteboligen, Herlev Bygade 31 en række torsdage. Ring og hør,  hvornår vi mødes ­ tlf. 44 94 00 52 Bente og Leif Kjøller­Rasmussen


Menighedsplejen Kirkens Genbrug

Har du tid til overs og lyst til et sjovt og alsidigt arbejde, der  støtter et godt formål, hører vi gerne fra dig.  Butikken har  åbent hverdage fra 10­17 og lørdag fra 10­14.  Hverdagsvagterne er delt i 2.

Torsdagsspisning

Hver anden torsdag er der spisning i sognehuset. Vi begynder  præcis kl.12. Maden koster kun 35 kr. Kom og få et godt måltid  mad og mød andre mennesker. Se opslag ved kirke og sognehus.

Herlev Kirkes telefonkæde

En god tryghed i hverdagen. Du kan eventuelt kontakte  sognemedhjælperen for at høre om muligheden for at komme  med i telefonkæden.

Sommerferie for/med børn

Herlev Sogns menighedspleje tilbyder hjælp til enlige forsør­ gere i Herlev Sogn, som gerne vil give deres børn en god  oplevelse på en kirkelig sommerlejr, familielejr eller højskole i  sommerferien, men ikke har råd til det.     Vi kan give økonomisk  hjælp til opholdet og evt.  hjælpe med at finde et  velegnet tilbud.    Ansøgningsskema kan  rekvireres på kontoret i  åbningstiden.    Behandlingstid for  ansøgningen: ca. 14 dage.


Kirkekoncerter Søndag d. 9. april kl. 15.00

Orgelkoncert med organist Ole Reuss Schmidt  Musik af J. S. Bach, Johann Pachelbel og Carl Nielsen

Torsdag d. 11. maj kl. 19.30

Koncert med middelalderensemblet Giòia Musik fra 1200­1400 og egne  kompositioner i  middelalderstil

Torsdag d. 15. juni kl. 19.30

Vokalensemblet InVoca synger  sommersange og musik af Aaron Copland,  Benjamin Britten, Vagn Holmboe og  Johann Hermann Schein

Op til påske

Tirsdag, d.11.april kl.19.00 afholdes i Herlev  Kirke en “Op til påske”­aften, hvor vi under  oplæsning fra Bibelens påskeberetninger følger  med Jesus et stykke ad Via Dolorosa, Smerternes  Vej. Imellem læsningerne bliver der salmesang,  musik, stillebøn og en kort prædiken, alt sammen  som en forberedelse til den kommende påske.  Aftenen slutter med kaffe i Bjælkestuen.


Bethania Indre Mission  Herlevgårdsvej 28 Tirsdagsmøderne begynder normalt  kl.19.00

April:

Ti.d.4.: Bibelundervisning  v.sognepræst Niels Jørn Fogh:  Fil 2,19­3,11 Ti.d.11.: Op til påske ­ i Herlev  Kirke Ons.d.19.: BU inviterer til møde Fr.d.21.kl.14: Fredagsmøde  v.Keld Gaarn­Larsen og Karin  Christiansen: Den tredje alders  muligheder Ti.d.25.: Bethania­aften v.Lene  Kjær­Andersen og Henrik Boje  Jensen: Din troshistorie

Maj:

Ti.d.2.: Bibelundervisning  v.regionsleder Kurt Kristensen:  Fil 3,12­4,1 Ti.d.9.: Møde v.sognepræst  Morten Munch Ti.d.16.: Møde v.sognepræst  Jens Ole Christensen Ti.d.23.: Møde v.Johnny  Tidemand: Bibelsk arkæologi Ti.d.30.: Bethania­aften v.Jonas  Kjøller­Rasmussen: Kirkeliv på  amerikansk

Juni:

Ti.d.6.: Bibelundervisning  v.storbysekretær Henrik Boje  Jensen: Fil 4,2­23 Ti.d.13.: Møde v.sognepræst  Jens Henrik Jakobsen Ti.d.20: Møde v.sognepræst  Joannis Fonsdal: Dåbens  betydning

Fr.d.23.: Sankthansaften hos  Else og Niels Mølgaard,  Tippevangen 36 Ti.d.27.: Bethania­aften

Formand: Karen Margrethe  Laursen,  tlf.: 44 92 13 12 Bethanias Unge ­ fra 15 år Mødes hver onsdag, kl.19.00.  Formand: Anna Offersgaard,  tlf. 28 18 30 08 Bibelkredse Rundt i forskellige hjem ­  Kontaktperson: Søren Madsen,  tlf. 44 92 80 03 Fredagsmøder  ­  for alle Normalt 3. fredag i måneden  kl.14.  Leder: Bodil og  Henning  Christiansen, tlf. 44 98 12 91


Kollekter okt.16­feb.17 Åbne Døre 183,00 Indenlandsk Sømandsmission 414,00 DSUK 92,00 Menighedsfakultetet 295,00 Bibellæser­Ringen i Danmark 464,00 IKON 206,00 Indre Mission 316,00 Den grønlandske Bibelsag 237,00 Menighedsplejens Juleinds. 2.008,50 Bibelselskabet 837,00 Kirkens Korshær 100,00 KLF ­ Kirke og Medier 330,00 KFS 379,50 KPI 138,00 Menighedsplejen 509,00 Samvirkende Mpl 509,50 Diakonhøjskolen 245,00 Dk's folkekirkelige     søndagsskoler 283,00 I alt 7.546,50

Sommertur 12.6.­16.6.

Hvis du er interesseret i at  komme med på Herlev Kirkes  sommertur til Lolland­ Falster og Møn ­ så kontakt  os. Hør, om der er flere  pladser. Bente og Leif Kjøller­ Rasmussen, tlf. 44 94 00 52

Københavns Nærradio

Kristen radio på Evangelisk  Luthersk grund sender 24 timer  om ugen, til både børn, unge,  voksne og ældre. Vi sender  andagter, bibelundervisning,  debatprogrammer,  musikprogrammer m.m. Man. til fre., kl.14­15 & 21­23  (fre. dog til kl 01)  Lør. kl.10­11 & 21­23  ­ Søn. kl.  8­10  & 21­23  

Vi kan høres på  90,4 Mhz og på  www.knr.dk


HERLEV KIRKE Kontakt­oplysninger

Sognepræst Leif Kjøller­ Rasmussen (kbf), Herlev  Bygade 31, tlf. 44 94 00 52  e­mail: lkr@km.dk eller  lkr@herlevkirke.dk  Træffes  bedst ti og to­fr kl.12­13,  samt onsdag kl.17­18. I øvrigt efter  aftale. Sognepræst (50%) Joakim  Hansen ­ træffes bedst på  Herlev Bygade 38B.2 efter  aftale, tlf. 44 91 64 78 eller  tlf. 38 11 84 11.  e­mail:  joah@km.dk  Sygehus­ og sognepræst  Tom Kjær, tlf. 44 53 42 22 e­mail: tak@km.dk ­ Står  ikke til rådighed for kirkelige  handlinger uden særlig aftale.  Kordegn Stella Gaarsdal Larsen træffes på Kirkekontoret,  Herlev Bygade 38B.2.  Kontoret er åbent mandag­ fredag 9.30­13, torsdag tillige  15.30­18.  Tlf. 44 94 04 32, e­mail: herlevkirke@herlevkirke.dk Sognemedhjælper Jette  Krastins  tlf. 44 91 64 76,  Træffes bedst i Sognehuset,  Herlev Bygade 38B.2. ti12­14  og on.14­15.  e­mail: jk@herlevkirke.dk Organist Bjarne Kiel,  tlf. 61 79 38 10  e­mail:  organist@herlevkirke.dk

Kirketjener Ib Kragh  Kirketjeneren træffes i  arbejdstiden på  tlf. 21 25 15 95 e­mail:  kirketjener@herlevkirke.dk Multimedarbejder Bente  Kjøller­Rasmussen,  tlf. 30 27 00 54 e­mail:  kirketjener@herlevkirke.dk Menighedsrådsformand,  Bente Gydesen,  tlf. 28 83 78 79 e­mail: bg@herlevkirke.dk Herlev Menighedsråds  Administrationskontor, Sognehuset,  Herlev Bygade 38B.2., tlf. 44 94 04 32 Kirkeværge Ole Strømfeldt,  Kagsåvej 4, 2730 Herlev, tlf.  44 84 94 30. Træffes i  Sognehuset, Herlev Bygade  38B.2. efter aftale. Herlev Kirkes Sognehus, Herlev  Bygade 38B.1. og 2. sal,  "Bjælkestuen", Herlev Bygade 31,  kælderen. Kirkegårdskontoret, Krogestykket  13C, tlf. 51 85 45 35. Hverdage 11­14  (lørdag lukket) Menighedsplejen: Formand: Leif  Kjøller­Rasmussen, tlf. 44 94 00 52

Redaktion: Bente Gydesen, Ane­Mette Kamstrup­Jørgensen, kordegnen og  sognepræsterne Joakim Hansen og Leif Kjøller­Rasmussen (ansv.) NB: Sidste frist for meddelelser eller rettelser til næste kirkeblad (august ­  november 2017) er den 1. juni 2017.


Gudstjenester Sø.19.3. 10.00

3.s.i fasten Joakim Hansen

Sø.21.5. 10.00

5.s.e.påske Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.26.3. 10.00

Midfaste søndag Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe

To.25.5. 10.00

Kristihimmelfartsdag Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.28.5. 10.00

6.s.e.påske Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.4.6. 10.00

Pinsedag Leif Kjøller­Rasmussen

Ma.5.6. 10.00

Andenpinsedag Joakim Hansen

Sø.11.6. 10.00

Trinitatis Søndag Leif Kjøller­Rasmussen Kirkefrokost Menighedens årsmøde

Sø.18.6. 10.00

1.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.25.6. 10.00

2.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.2.7. 10.00

3.s.e.trinitatis Joakim Hansen

Sø.9.7. 10.00

4.s.e.trinitatis Joakim Hansen Kirkekaffe

Sø.16.7. 10.00

5.s.e.trinitatis Joakim Hansen

Sø.2.4. 10.00

Mariæ Bebudelse Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe

Sø.2.4. 14.30

Babysalmesangs­ gudstjeneste Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.9.4. 10.00

Palmesøndag Leif Kjøller­Rasmussen

Ti.11.4. 19.00

Op til Påske­ gudstjeneste Leif Kjøller­Rasmussen

To.13.4. 10.00

Skærtorsdag Leif Kjøller­Rasmussen

Fr.14.4. 16.00

Langfredag Joakim Hansen

Sø.16.4. 10.00

Påskedag Joakim Hansen

Ma.17.4. Andenpåskedag 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Sø.23.4. 10.00

1.s.e.påske Tom Kjær

Sø.30.4. 10.00

2.s.e.påske Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.23.7. 10.00

6.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.7.5. 10.00

3.s.e.påske Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe

Sø.30.7. 10.00

7.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen

Fr.12.5. 13.00

Konfirmation Joakim Hansen

Sø.6.8. 10.00

8.s.e.trintatis Leif Kjøller­Rasmussen

Lø.13.5. 13.00

Konfirmation Joakim Hansen

Sø.13.8. 10.00

9.s.e.trinitatis Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.14.5. 10.00

4.s.e.påske Joakim Hansen

Sø.13.8. 14.30

Engelsk gudstjeneste Leif Kjøller­Rasmussen

Herlev Kirkes hjemmeside med nyheder, gudstjenester,  prædikener, oversigt over arrangementer m.m. findes på:  www.herlevkirke.dk

Profile for Leif Kjøller-Rasmussen

Herlev Kirkeblad 2017-2  

Herlev Kirkeblad 2017-2  

Profile for leifkjr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded