__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HERLEV KIRKE

Dec 2016 ­ Mar 2017 44.årgang nr.1


Den rette julestemning Vi er på den tid af året, hvor jule­ stemningen gerne må melde sig hos os. Det er længe siden butikkerne har sat det hele i gang med juleka­ taloger og juleudsmykning. Siden er flere og flere kommet med, så vi hvor vi end kigger hen, bliver mindet om at julen er over os. Vi er måske også godt i gang med de forberedelser der skal gøres inden jul. Og hvis det ikke er nok til at sætte os i julestemning, kan de klassiske julesange der bliver spillet år efter år, være med til at give os det sidste nyk, for at komme i den rette julestemning. Men der findes også julesange, der ikke bidrager med at sætte os i julestemning. En af dem der kan få gassen til at gå af ballonen, er ny­ klassikeren ”Jul, det er cool”, af Mc Einar. Den handler faktisk om jule­ stemning, bare ikke nogen særlig god julestemning. Den beskriver hvordan de fleste af os i december gør et febrilsk forsøg på at komme i den rette julestemning. Et forsøg, der bliver vanskeliggjort af virkelig­ heden, hvor det barske vintervejr og travlheden gør, at man bliver irrita­ bel og stresset og må se langt efter julehyggen. Den store kommercialisering af julen, hvor hyggen og glæden er no­ get der kan købes i butikkerne, er en medvirkende faktor til, at julen føles overfladisk, og den rette julestemning uopnåelig.

Salmen ”Julebudet til dem der bygge” som er gengivet her, kom­ mer med et modsvar til følelsen af, at julen og julestemningen, er no­ get, vi skal præstere. Den skildrer ikke forestillingen om den idylliske jul med familien, men beskriver det julebudskab, der giver håb og glæ­ de. Forfatteren til salmen Jens Christian Hostrup havde selv oplevet sorg og tab. Hans julesalme handler ikke om den rette julestemning og den perfekte jul, men om julens budskab der er et lys der ikke sluk­ kes, et lys der jager mørket på flugt, et lys der skaber frelse, fred, glæde og liv. Det er en beskrivelse af, hvor­ dan Gud ved at lade sin søn føde i vores verden, har givet os del i sin verden. Derfor kan englen i jule­ evangeliet forkynde en glæde der er for hele folket, for alle mennesker i alle livets situationer også når vi rammes af modgang og sorg. Derfor kan vi også med frimodighed gå julen i møde ­ uanset hvilken stem­ ning vi befinder os i ­ med budet om at Gud har tændt et lys der aldrig slukkes. Og derfor: Glædelig jul. Sognepræst Joakim Hansen


Julebudet Julebudet til dem, der bygge her i mørket og dødens skygge, det er det lys, som, aldrig slukt, jager det stigende mulm på flugt, åbner udsigten fra det lave, trøster mildelig mellem grave. Julebudet i vinterens vånde, det er Gud Faders varme ånde, menneskefaldet til frelse vendt, menneskets adel på ny erkendt, hjertets ret til at kæmpe og vinde evig fastslået, trods hver en fjende. Julebud under storm og torden melder og giver fred på jorden, fred til at stride vor strid med mod, fred til at vente på enden god, højt under medbør og dybt i sorgen, fred for både i går og i morgen. Julebudet til dem, der græde, det er vældet til evig glæde. Glæd dig da kun, du menneskesjæl, stinger end ormen endnu din hæl! Favn kun trøstig, hvad Gud har givet, løft dit hoved, og tak for livet! J. Chr. Hostrup 1881 og 1884.

Menighedsrådsvalg 2016

Kirsten Hansen Ved udløbet af fristen for indleve­ ring af kandidater, var der kun ind­ Kaj Gydesen Kaare Christiansen leveret 1 kandidatliste. Peder Noes Valgt blev for de næste 4 år er: Bente Gydesen Rådet konstituerer sig efter mødet Ole Strømfeldt i november og bliver bekendtgjort i Birgit Larsen kirken derefter. Ane Mette Kamstrup


Advent

Adventslys

Første søndag i advent, d.27.11., er kirkeårets nyt­ årsdag. Børn fra kirkens bør­ ne­ og juniorklub vil tænde fire adventslys ved gudstje­ nesten.

Musikgudstjeneste Anden søndag i advent, d.4.12., vil kirkens kor syn­ ge nogle sange ved gudstje­ nesten

Lucia­optog

Tredje søndag i advent, d.11.12. vil konfirmander gå Lucia­optog ved gudstjene­ sten og synge et par sange sammen med tidligere kon­ firmander.

De 9 læsninger

Fjerde søndag i advent, d.18.12. vil der være De 9 Læsninger ved gudstjene­ sten.

Børn i Herlev Kirke

Børn i børnehaver og andre børn inviteres til "Jul i Herlev Kirke". Det er fredag, d.16.12. kl.10.00. Vi vil synge nogle af vore dejlige julesalmer og høre om julen.

Nytårsaften og nytårsdag

Nytårsaften kl.23.30 er der gudstjeneste ved Leif Kjøller­Rasmussen. Kl.24.00 lytter vi i stilhed til midnatsklokken og byder derefter år 2017 velkom­ men. Nytårsdag kl.16.00 er der gudstjene­ ste ved sygehus­ og sognepræst Tom Kjær

Fredagsmøder i sognehuset

Fredag, d.2.12. kl.14 ­ adventsmøde Fredag, d.6.1. kl.14 ­ nytårsfest Fredag, d.3.2. kl.14. Fredag, d.3.3. kl.14.

Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder følgende datoer kl.19.00 i sognehuset, 2.sal: Onsdag, d.18.1. Onsdag, d.15.2. Onsdag, d.15.3.


Morgenandagt med fællesbøn

Sædvanligvis den 1. og 3. lørdag i måneden kl. 9.00­ 9.30 i kirken. 3.12. 17.12. 7.1. 21.1. 4.2. 18.2. 4.3. 18.3.

Gudstjenester på Herlevgård

Vi mødes normalt to tirsdage hver måned kl.14.30. Den ene gang er der altergangs­ gudstjeneste. 6.12. 20.12. 3.1. 17.1. 7.2. 21.2. 7.3. 21.3.

Forårsbasar 2017

Danmission­ kredsen og Sømandskredsen

Holder fællesmøder: man. d. 12.12. man. d. 9.1. man. d. 20.2.

Kontakt: Bente Kjøller­ Rasmussen, 44 94 00 52

Lørdag, d.1.4. kl. 11­15 Herlev Kirkes Sognehus

Bogbod Cafeteria Lotterier Salgsbod Tombola Musik og sang Loppemarked Fiskedam

Bibelkreds

Vi mødes i bibelkredsen i Præsteboligen, Herlev Bygade 31 en række torsdage. Ring og hør, hvornår vi mødes ­ tlf. 44 94 00 52 Bente og Leif Kjøller­Rasmussen


Babysalmesang

Der er mulighed for at mødre og deres børn (fra 2 til 12 mdr) kan komme en formiddag og lave forskellige sanglege og synge nogle af vore gode salmer. Efter musiktimen er der plads og mulighed for hyggesnak, amning, flaske osv. Der begynder nye hold: onsdag, d.26.10. og onsdag, d. 25.1. Kom også til en lille babysalmesangsgudstjeneste søndag, d.11.december kl.14.30 Læs om tilmelding på: www.herlevkirke.dk

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag, den 26.2. kl.10 holder vi familiegudstjeneste i Herlev Kirke. Børnene må gerne komme udklædt i kirken. Det bliver det hele mere festligt af. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden ved Sognehuset, hvor der også er gratis sodavand, boller og kaffe til alle. Vær med til at sætte kulør på dagen!

Kirkens børne­, junior­ og teenklubber i sognehuset Børneklubben og juniorklubben onsdage fra 15.45 til 17.15 Teenklubben torsdage kl.15.15 Ring og hør nærmere hos Bente Kjøller­Rasmussen tlf. 44 94 00 52 eller Jette Krastins tlf. 44 91 64 76.


Kirkeaftener Onsdag, d.8.2. kl.19.30: Sognepræst Michael Rønne­ Rasmussen: Luther og Käthe i Wittenberg I 500­året for Luthers opslag af de 95 teser, der indledte refor­ mationen, tager vi på en billedvandring i det Wittenberg, der blev ramme for Luthers virke som både præst, professor, reformator og ægtemand og familiefar. Onsdag, d.8.3. kl.19.30: Fhv. professor Martin Schwarz Lausten: Luther ­ Munk ­ Oprører ­ Reformator Hvad var det Martin Luther ville? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den katolske kirker så uoverstigelig, at han udstødtes som kætter og blev fredløs? Der berettes om Luthers liv som munk, om de bibelstudier, som gav ham et nyt syn på kristendommen. Vi får også et strejf til den lutherske reformation i Danmark.

Salmemarathon

Kirkerne i Gladsaxe og Herlev indbyder til Salmemarathon. Vi vil synge os igennem hele den danske salmebog. Vi mødes hver 14. dag i kirkerne på skift og synger en portion salmer igennem. Næste gang, det bliver i Herlev Kirke, er onsdag, d.25. januar kl.19.00 ­ se i øvrigt på hjemmesiden

Konfirmandindskrivning

Indskrivning til konfirmation i 2018 finder sted tirsdag d. 14. marts kl.17­18 og torsdag d.16. marts kl.16­18. ­ se også på vores hjemmeside, hvor konfirmationsdatoerne kanes. Sognepræst Joakim Hansen


Menighedsplejen Husk adventsmarked lørdag, d.26.11. kl.11­15 Torsdagsspisning

Hver anden torsdag er der spisning i sognehuset. Vi begynder præcis kl.12. Maden koster kun 35 kr. Kom og få et godt måltid mad og mød andre mennesker. Se opslag ved kirke og sognehus.

Herlev Kirkes telefonkæde

En god tryghed i hverdagen. Du kan eventuelt kontakte sognemedhjælperen for at høre om muligheden for at komme med i telefonkæden.

Menighedsplejens årsmøde

Menighedsplejen afholder offentligt årsmøde søndag, den 5.februar med gudstjeneste og kirkefrokost. Alle er velkomne. Vi hører om Menighedsplejens arbejde i det år, der er gået. Der serveres en let frokost.

Evangelisk Alliance

Den 9.­13. januar mødes vi en række aftener kl. 19.30 til fællesbøn og andagt. Man. d.9.1.: Lindehøj Kirke Tir. d.10.1.: Bethania Ons.d.11.1.: Birkholm Sognehus Tor. d.12.1.: Herlev Kirke Fre. d.13.1.: Præstebro Kirke


Bethania Indre Mission Herlevgårdsvej 28 Møderne begynder normalt kl.19.00

December:

Ti. d.6.: Bibelundervisning v/Inger Margrethe Kofod­Svendsen: Åb 3,7­ 13: Til menigheden i Filadelfia Ti. d.13: Cand.teol. Chr. Holmgaard Fr. d.16 kl.14: Eftermiddagsmøde v/Judy og Arne Skjerning: Julens sange Ti. d.20: Julehygge Ti. d.27: Julefest v/Henrik Boje Jensen

Januar:

Ti. d.3. Videotale v/Henrik Højlund Ma. d.9.­fr. d.13. kl 19.30: Evangelisk Alliances bedeuge i Herlev Sø. d.15. kl. 19.00: Evangelisk Alliances bedeuge i Bethesda Ti. d.17.: Fritidsforkynder Karsten Amby: ”Det er gratis, men koster alt”. Fr. d.20. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde v/Maja og Arne Bechmann: ”Det vrimler med Engle” Ti. d.24.: Sognepræst Arne Kappel­ gaard: ”Vi er hinandens tjenere.” Ti. d.31.: Terapeut John Hansen: ”Meditation og Sjælesorg”

Februar:

Ti. d.7.: Bibelundervisning v.lektor, dr.theol. Finn Rønne, DBI: Fil 1,1­30 Ti. d.14.: Rektor Børge Haahr, DBI: "Det evige liv, læst ud fra GT" Fr. d.17. kl.14.00: Eftermiddagsmøde v/Jørgen Erik Larsen: Sømands­ missionen Ti. d.21.: Ungdomskonsulent Lene Kjær Andersen: "Gud har talt" Ti. d.28.: Generalforsamling

Marts:

Ti. d.7.: Bibelundervisning v/Joakim Hansen: Fil 2,1­18

Ti. d.14.: Møde v/missionær Palle Kure Fr. d.17.kl.14.00: Inger Margrethe Kofod­Svendsen: "Glæden kommer, når den tør slippe smerten" Ti. d.21.: Missionær Thomas Høyer: "Hvad får vi i nadveren" Ti. d.28.: Fortælling fra IKC (Inter­ nationalt Kristen Center) v/Stella Meldgaard

Formand: Karen Margrethe Laursen, tlf.: 44 92 13 12 Bethanias Unge ­ fra 15 år Mødes hver onsdag, kl.19.00. Formand: Anna Offersgaard, tlf. 28 18 30 08

Bibelkredse

Rundt i forskellige hjem ­ Kontaktperson: Søren Madsen, tlf. 44 92 80 03

Fredagsmøder ­ for alle Normalt 3. fredag i måneden kl.14. Leder: Bodil og Henning Christiansen, tlf. 44 98 12 91


Kollekter juni­okt.16

Blå Kors 462,00 Diakonissestiftelsen 293,00 KFUM's sociale Arbejde 1 77,50 KFUM's Soldatermission 293,50 Døvemenighederne 99,00 Missionen blandt Hjemløse 377,00 Diakonhøjskolen 1 62,00 Danmarks Kirkelige Mediecenter 334,50 Danmission 222,00 Dansk Missionsråd 294,00 Spedalskhedsmissionen 270,00 Folkekirkens Mission 221 ,00 DSUK 305,00 Norea Radio 300,00 Høstoffer 3.751 ,00 Folkekirkens Nødhjælp 1 52,00 Sommertur 12.6.­16.6.

I alt

7.71 3,50

I 2017 går Herlev Kirkes sommertur til Lolland­Falster og Møn. Vi skal bo i Maribo. Hvis du er interesseret i at komme med på ­ så kontakt os. Bente og Leif Kjøller­ Rasmussen, tlf. 44 94 00 52

Københavns Nærradio

Kristen radio på Evangelisk Luthersk grund sender 24 timer om ugen, til både børn, unge, voksne og ældre. Vi sender andagter, bibelundervisning, debatprogrammer, musikprogrammer m.m. Man. til fre., kl.14­15 & 21­23 (fre. dog til kl 01) Lør. kl.10­11 & 21­23 ­ Søn. kl. 8­ 10 & 21­23

Vi kan høres på 90,4 Mhz og på www.knr.dk


HERLEV KIRKE Kontakt­oplysninger

Sognepræst Leif Kjøller­ Rasmussen (kbf), Herlev Bygade 31, tlf. 44 94 00 52 e­mail: lkr@km.dk eller lkr@herlevkirke.dk Træffes bedst ti og to­fr kl.12­13, samt onsdag kl.17­18. I øvrigt efter aftale. Sognepræst (50%) Joakim Hansen ­ træffes bedst på Herlev Bygade 38B.2 efter aftale, tlf. 44 91 64 78 eller tlf. 38 11 84 11. e­mail: joah@km.dk Sygehus­ og sognepræst Tom Kjær, tlf. 44 53 42 22 e­mail: tak@km.dk ­ Står ikke til rådighed for kirkelige handlinger uden særlig aftale. Kordegn Eva Mølgaard træffes på Kirkekontoret, Herlev Bygade 38B.2. Kontoret er åbent mandag­ fredag 9.30­13, torsdag tillige 15.30­18. Tlf. 44 94 04 32, e­mail: herlevkirke@herlevkirke.dk Sognemedhjælper Jette Krastins tlf. 44 91 64 76, Træffes bedst i Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2. ti.12­14 og on.14­15. e­mail: jk@herlevkirke.dk Organist Bjarne Kiel tlf. 61 79 38 10 e­mail: organist@herlevkirke.dk

Kirketjener David Ryhl Korsgaard. Kirketjeneren træffes i arbejdstiden på tlf. 21 25 15 95 e­mail: kirketjener@herlevkirke.dk Multimedarbejder Bente Kjøller­Rasmussen, tlf. 30 27 00 54 e­mail: kirketjener@herlevkirke.dk Menighedsrådsformand, Bente Gydesen, tlf. 28 83 78 79 e­mail: bg@herlevkirke.dk Herlev Menighedsråds Administrationskontor, Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2., tlf. 44 94 04 32 Kirkeværge Ole Strømfeldt, Kagsåvej 4, 2730 Herlev, tlf. 44 84 94 30. Træffes i Sognehuset, Herlev Bygade 38B.2. efter aftale. Herlev Kirkes Sognehus, Herlev Bygade 38B.1. og 2. sal, "Bjælkestuen", Herlev Bygade 31, kælderen. Kirkegårdskontoret, Krogestykket 13C, tlf. 44 94 50 12. Hverdage 11­14 (lørdag lukket) Menighedsplejen: Formand: Leif Kjøller­Rasmussen, tlf. 44 94 00 52

Redaktion: Bente Gydesen, Ane­Mette Kamstrup­Jørgensen, kordegnen og sognepræsterne Joakim Hansen og Leif Kjøller­Rasmussen (ansv.). NB: Sidste frist for meddelelser eller rettelser til næste kirkeblad (april ­ maj ­ juni ­ juli 2017) er den 10.februar 2017.


Gudstjenester Sø. 4.12. 2.s.i advent 10.00 Joakim Hansen Musikgudstjeneste Sø.11.12. 3.s.i advent 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Lucia­optog

Sø.22.1. 10.00

3.s.e.h.3 kg. Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.29.1. 10.00

4.s.e.h.3 kg. Joakim Hansen

Sø.5.2. 10.00

S.s.e.h.3 kg. Leif Kjøller­Rasmussen Kirkefrokost Menighedsplejens årsmøde

Sø.12.2. 10.00

Septuagesima Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.19.2. 10.00

Sexagesima Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.26.2. 10.00

Fastelavn Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe

Sø.5.3. 10.00

1.s.i fasten Joakim Hansen

Sø.12.3. 10.00

2.s.i fasten Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.19.3. 10.00

3.s.i fasten Joakim Hansen

Sø.26.3. 10.00

Midfaste Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.11.12. Babysalmesang 14.30 Leif Kjøller­Rasmussen Sø.18.12. 4.s.i advent 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen De 9 Læsninger Lø.24.12. Juleaften 13.00 Leif Kjøller­Rasmussen Lø.24.12. Juleaften 14.30 Leif Kjøller­Rasmussen Lø.24.12. Juleaften 16.00 Joakim Hansen Sø.25.12. Juledag 10.00 Leif Kjøller­Rasmussen Ma.26.12. Sct.Stefans dag Joakim Hansen 10.00 Lø.31.12. Nytårsaften 23.30 Leif Kjøller­Rasmussen Sø.1.1. 16.00

Nytårsdag Tom Kjær

Sø.8.1. 10.00

1.s.e.h.3 kg. Joakim Hansen Kirkekaffe

Sø.2.4. 10.00

Mariæ Bebudelse Leif Kjøller­Rasmussen Kirkekaffe

To.12.1. 19.30

Evangelisk Alliance Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.9.4. 10.00

Palmesøndag Leif Kjøller­Rasmussen

Sø.15.1. 10.00

2.s.e.h.3 kg. Leif Kjøller­Rasmussen

Ti.11.4. 19.00

Op til påske Leif Kjøller­Rasmussen

Herlev Kirkes hjemmeside med nyheder, gudstjenester, prædikener, oversigt over arrangementer m.m. findes på: www.herlevkirke.dk

Profile for Leif Kjøller-Rasmussen

Herlev Kirkeblad 2017-1  

Herlev Kirkeblad 2017-1  

Profile for leifkjr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded