Page 1

Magazine van het Leger des Heils Jaargang 126 nr. 12

Vrede op aarde? TALIBANSTRIJDER ontvluchtte de waanzin VOOR VREDE MOET JE VECHTEN generaal buiten dienst Ted Meines LEGER DES HEILS ACTIEF IN JORDANIĂ‹ noodteam helpt Syrische vluchtelingen STILLE NACHT vrede op aarde?


Magazine van het Leger des Heils Jaargang 126 nr. 12

Vrede op aarde? TALIBANSTRIJDER ontvluchtte de waanzin

Vrede op aarde?

VOOR VREDE MOET JE VECHTEN generaal buiten dienst Ted Meines LEGER DES HEILS ACTIEF IN JORDANIË noodteam helpt Syrische vluchtelingen STILLE NACHT vrede op aarde?

redactie Hoofdredacteur

nr. 12

Majoor Robert Paul Fennema

We zingen het zo gemakkelijk met Kerst: vrede op aarde… en in de mensen een welbehagen. Maar als we om ons heen kijken, lijkt het meer op oorlog op aarde. Is het dan maar een beetje onzin om over vrede op aarde te zingen? Of gaat het eigenlijk ergens anders over?

Eindredacteur Menno de Boer

Redactie | redactie@legerdesheils.nl Jurjen Sietsema Willemijn de Jong Nathan Sudmeier Marko Mellema

Vormgeving

Nathan Sudmeier

Traffic

Arnoud van Roosmalen

Coverfoto

Nathan Sudmeier

reageren & abonnementen LEGER DES HEILS T.A.V. REDACTIE POSTBUS 3006, 1300 EH, ALMERE Redactie | redactie@legerdesheils.nl Abonnement | www.legerdesheils.nl

druk Senefelder Misset BV Mercuriusstraat 35 7006 RK Doetinchem

strijdkreet Magazine van het leger des heils Stichter | William Booth Internationaal leider | Generaal André Cox Leider Nederland | Commissioner Hans van Vliet www.legerdesheils.nl | info@legerdesheils.nl © Leger des Heils 2013 Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Muhammad Khurram kreeg van zijn Talibancommandant de opdracht een geboeide en geblinddoekte man dood te schieten. Vreemd genoeg was dat het begin van zijn weg met God. “De wereldproblematiek oplossen gaat dan misschien niet lukken, de wereld verbeteren kan wel,” zegt oorlogscorrspondent Arnold Karskens. “Op veel plaatsen zetten Jordaanse scholen hun deuren open voor de kinderen van de vluchtelingen,” weet Henk van Hattem, die namens het Leger des Heils de noodhulp aan Syrische vluchtelingen aan het opstarten is. “Mijn stelling is dat, als wij de vrede niet meer als optie hebben, ons bestaan zinloos is. Daarom moeten we er alles aan doen om die vrede te bereiken en in stand te houden,” aldus luitenantgeneraal buiten dienst Ted Meines. Zou ‘in het schemerlicht van de vroege morgen’ de vrede op aarde ooit het daglicht zien? Er is één mens geweest die echte vrede bezat. Hij werd ruim tweeduizend jaar geleden geboren in een stille nacht in een stal vlakbij het plaatsje Bethlehem. Zijn geboorte is de basis van ‘Stille Nacht’ en ‘Vrede op aarde’. Dat heeft verandering in de wereld gebracht. Voorgoed! Jezus zegt het later als volgt: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”


INHOUD Voor vrede moet je vechten

4

Leger helpt syrische vluchtelingen

6

Ik ben het licht van de wereld

9

Talibanstrijder ontvluchtte de waanzin

10

er komt geen vrede op aarde

14

stille nacht, vrede op aarde?

16

De geboorte van jezus

20

Online kerstpot 23

strijdkreet | 3


Luitenant-generaal (b.d.) Ted Meines (Leeuwarderadeel, 1921) meldde zich in 1945 aan als oorlogsvrijwilliger om naar Indië te gaan. Hij volgde eerst een officiersopleiding en werd in 1949, aan het eind van de politionele acties, uitgezonden. In de jaren daarna verdiende hij zijn sporen als landmachtofficier en klom op tot de rang van luitenantgeneraal. In 1976 werd Meines algemeen directeur van de Nederlandse Hartstichting. Eind jaren ’80 bracht hij in totaal 32 veteranenorganisaties (met samen ongeveer 160.000 leden) bij elkaar in de Stichting Veteranenplatform. Mede door zijn inzet kwam er vanuit de overheid een veteranenbeleid en later de veteranenwet. Tot op de dag van vandaag is Meines hét boegbeeld van de veteranen in Nederland. Door velen geliefd en gerespecteerd om zijn warmte en toegankelijkheid.

4 | strijdkreet


Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines:

VOOR VREDE MOET JE VECHTEN Jurjen sietsema

Jurjen sietsema

V

klinkt

Indonesië, naar Jakarta. Tijdens een diner zat ik naast

wellicht als een cliché, of als

Indonesische veteranen. Onze vroegere tegenstanders.

een wensdroom. Ver weg. Een

Aan die tafel is weer iets van een vrede tussen Nederlandse

rede

tikkeltje niet

naïef

voor

dienst

op

Ted

aarde.

Het

misschien

ook.

Luitenant-generaal Meines

(92).

“Vrede

Maar

en Indonesische veteranen ontstaan. Ondanks alles zul je

buiten

verder moeten. Hoe moeilijk het soms ook is. Het is onze

moet

verantwoordelijkheid. Vrede moet een optie blijven.”

elke dag bevochten worden. Ze is niet maar

Het startpunt van vrede zit volgens Meines in

zeggen zoals ik het als gereformeerde

intermenselijke relaties. In één-op-één contacten én in de

jongen heb meegekregen van thuis en in

wil om te vergeven. “Zelf ben ik dankbaar voor elke dag

de kerk: ‘de mens is in zonde ontvangen

dat ik er nog mag zijn. Voor oudere mensen zoals ik, is

en geboren’. Dat klinkt misschien wat

de wetenschap dat er nog mensen zijn die op ons zitten

hoogdravend, maar het is wel waar.”

te wachten, een levensinjectie. Dat houdt mij op de been.

vanzelfsprekend.

Laat

ik

het

Dat ik nog van betekenis mag zijn voor andere mensen “Wij mensen zijn niet in de eerste plaats uit op vrede.

met de gaven en talenten die ik van God in bruikleen heb

Daarvoor zijn we teveel bezig met het veiligstellen van

gekregen. In 1952 ontmoette ik dominee Martin Luther

onze eigen belangen. In het klein en in het groot. Op

King. Hij zei tegen mij, ‘Be yourself, be good, and tell it.’

landelijk of op wereldniveau. Mijn stelling is, dat als wij

(Wees jezelf, wees goed en vertel het). Niet om jezelf op de

de vrede niet meer als optie hebben, ons bestaan zinloos

borst te kloppen, maar om andere mensen te inspireren

is. Daarom moeten we er alles aan doen om die vrede

hetzelfde te doen. Daar begint vrede voor mij. En dan

te bereiken en in stand te houden. Soms met de dood

weet ik dat ik een mens ben. Dat ik fouten maak. Dat we

voor ogen.” Meines weet wat het is om de vijand recht

allemaal fouten maken. En dan vraag ik mij af: durven wij,

in de ogen te kijken. In de Tweede Wereldoorlog hielp hij,

om die vrede te bereiken, ook naar boven te kijken met

met gevaar voor eigen leven, Joodse kinderen onder te

de woorden van het zesde couplet van het Wilhelmus?

duiken. Tijdens de Koude Oorlog was hij kwartiermaker

‘Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God mijn Heer. Op

voor de Koninklijke Landmacht en werd hij naar Duitsland

U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer’…”

gestuurd om met de Duitsers te onderhandelen over een plek voor een Nederlandse brigade. “Daar zit je dan. De

“Misschien moeten we, wanneer we om ons heen kijken,

oorlog lag nog veel te vers in het geheugen. Dan kun je

erkennen dat we het allemaal niet alleen kunnen. Dat

je tanden wel laten zien, maar dat heeft geen zin. Je zult

we God nodig hebben om vrede te bereiken. En voor

namelijk toch weer met elkaar verder moeten.”

vrede moet je vechten. Daar is energie voor nodig. Maar laten we dat nooit opgeven. Laten we blijven geloven in

“Een ander voorbeeld: in 1976 werd ik directeur van de

vrede. Op elk niveau. Laat vrede altijd een optie blijven.

Nederlandse Hartstichting en maakte ik een reis naar

Met Gods hulp.”

strijdkreet | 5


Leger helpt Syrische vluchtelingen jurjen sietsema

Hollandse Hoogte | Henk van hattem

V

talloze

rede

op

aarde

is

wereldwijd

een lastig concept, maar zeker in

het

Midden-Oosten

mensen

vrijwel

worden

iedere

dag

geconfronteerd met de gevolgen van strijd en conflict. Zo is Syrië sinds het voorjaar van 2011 het toneel van een grootschalige gewapende opstand tegen de regering van Assad. De opstand is uitgemond in een burgeroorlog die al meer dan 100.000 doden heeft geëist en meer dan 2 miljoen mensen het land heeft doen ontvluchten. Een internationaal noodteam van het Leger des Heils is sinds een aantal weken in Jordanië om hulpverlening aan Syrische vluchtelingen op te starten. Volgens de (Nederlandse) teamleider, majoor Henk van Hattem, is de schaal van het vluchtelingenprobleem enorm en zijn de omstandigheden schrijnend. “Wij zijn kwartiermakers,” laat Henk van Hattem vanuit zijn kantoor in de Jordaanse hoofdstad Amman weten. “De echte hulp moet nog op gang komen. Op dit moment onderhandelen wij met plaatselijke leveranciers en kijken we of we op structurele basis contracten met hen kunnen sluiten voor de levering van hulpgoederen. We hebben net een eerste hulpproject rond waarbij we, dankzij een aantal plaatselijke leveranciers en een Jordaanse liefdadigheidsorganisatie, een eerste zending hulpgoederen konden verdelen. Dan moet je denken aan gaskachels, gasflessen, kleding en persoonlijke verzorgingsproducten.”

6 | strijdkreet


strijdkreet | 7


SCHRIJNEND

VREDE BEGINT SOMS MET ‘ER ZIJN’

Het noodteam van het Leger des Heils is net

Omdat meteorologen een strenge winter verwachten,

terug uit Maffraq, een provincie in het noorden van

zet het Leger, samen met de Lutheran World Federation

Jordanië, grenzend aan Syrië. “We hebben daar een

(LWF) een winterproject op. Het Leger des Heils deelt het

vluchtelingenkamp bezocht waar op dit moment 130.000

kantoor in Amman met deze samenwerkingspartner, die

mensen worden opgevangen in omstandigheden waar

vanuit de Lutherse kerk noodhulp verleent en actief is in

je je soms geen voorstelling van kunt maken. En dat is

dertig landen. Naast financiële hulp aan het project, blijft

nog maar een relatief klein deel van de vluchtelingen.

het Leger des Heils de komende tijd ook fysiek volop

De rest (ruim 300.000) zit verspreid over heel Jordanië.

actief in de vluchtelingenkampen van Jordanië. Vrede

In garages, in huizen en in ruimtes die je misschien net

begint soms met het ‘er zijn’ voor mensen die slachtoffer

‘hokken’ zou kunnen noemen. Ze zitten er vaak met

zijn van strijd… “Wij gaan begin december plaatsmaken

grote gezinnen en betalen er de hoofdprijs voor. Eén van

voor een nieuw, ‘vers’ team. Overal waar je komt zie

de gezinnen die we hebben ontmoet, woont met vier

je de ellende en de verhalen die wij van vluchtelingen

kinderen in een kale ruimte. Ze betalen er 100 Jordaanse

horen over wat ze hebben gezien en meegemaakt, zijn

Dinar (€103,20) per maand voor. Een enorm bedrag.”

verbijsterend. Het Leger blijft er zolang het nodig is en we er iets kunnen betekenen voor de mensen. Het is

MET Z’N VEERTIENEN IN EEN AFBRAAKPAND

een grote operatie waarvan we de enorme omvang een

“In Al-Maffraq (de hoofdstad van de provincie Maffraq)

beetje in beeld beginnen te krijgen en die niet zonder

ontmoetten we een familie die met z’n veertienen in

hulp van buiten kan. Daarom zijn we dankbaar voor alle

een afbraakpand wonen. De gaten in de muren worden

middelen die we krijgen,” besluit Van Hattem.

afgedekt met tapijten en gordijnen. Het toilet is met een gordijn afgescheiden van de woonruimte. Zo houden ze nog een beetje de schijn van waardigheid op terwijl de situatie natuurlijk mensonterend is. Het jongste lid van de familie, verloor beide ouders in het Syrische conflict. Hij moet eigenlijk naar school, maar daarvoor is geen mogelijkheid. Hij brengt nu zijn tijd noodgedwongen door bij zijn grootouders.” TEKORTEN NEMEN TOE “De vluchtelingenstroom uit Syrië krijgt voor gastland Jordanië inmiddels een vervelend bij-effect,” zegt Henk. “Er ontstaat een steeds groter tekort aan voedsel, woonruimte maar ook aan bijvoorbeeld brandstof. Daardoor stijgen de prijzen steeds verder en komen niet alleen vluchtelingen, maar ook de Jordaniërs zelf in de problemen. Er zijn steeds meer gezinnen die het hoofd financieel bijna niet meer boven water kunnen houden.” HOOP “Toch zijn er ook hoopvolle ontwikkelingen, Op veel plaatsen zetten Jordaanse scholen hun deuren open voor de kinderen van Syrische vluchtelingen. De cultuurverschillen tussen de beide landen zijn niet zo groot, het samenleven en het samen naar school gaan zal voor weinig problemen zorgen.”

8 | strijdkreet


“Ik ben het licht van de wereld” johannes 9:5

Generaal Andre Cox

H

Internationaal leider van het leger des Heils

et Kerstfeest wordt overal ter wereld op verschillende manieren gevierd. En toch vergeten we zo gemakkelijk de echte betekenis van het feest dat de wereld heeft gevormd en veranderd. Mensen van allerlei nationaliteiten en culturen zijn in de loop der tijd getrokken tot Gods liefde in Jezus. Zijn komst naar deze aarde heeft de manier waarop we denken en doen op tal van terreinen veranderd. De profeet Jesaja voorspelde honderden jaren van tevoren al dat Jezus zou komen: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 9, vers 5). Een bekend Kerstlied drukt zo prachtig het verlangen uit dat veel mensen nog steeds hebben: “Kom, o lang verwachte Jezus, geboren om uw volk te bevrijden…” (Song Book of The Salvation Army 79 v 1). De wereld zal nooit een een krachtiger Licht kennen dan het licht dat Jezus bracht. In het Evangelie van Johannes staat het als volgt: “Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam… de wereld heeft het niet herkend ...maar wie hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” (Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 9, vers 9 tot en met 13). Ondanks deze prachtige realiteit, leven nog steeds veel te veel mensen in duisternis en wanhoop. In lijden en angst, zonder de wil om verder te leven, omdat ze voor zichzelf geen

toekomst meer zien in deze wereld. Ze hebben elk gevoel voor richting en doel verloren, omdat ze weigeren hun leven op ‘het Licht’ te richten. De Bijbel presenteert Jezus als het Licht dat in deze wereld gekomen is, licht dat helderder schijnt dan we ons kunnen voorstellen. We zijn weliswaar omringd door flitsend licht, neon reclames, oplichtende billboards en andere verlokkende lichtbronnen, maar er is geen licht te vinden dat vergelijkbaar is met het licht van Jezus. Alleen dat licht kan ons de vreugdevolle kennis van een persoonlijke Redder schenken. De impact van de komst van Christus in deze wereld is nog altijd opvallend groot. Mensen ervaren verandering in hun leven omdat ze bevrijding, vrede en vergeving hebben gevonden. De boodschap van de engelen klinkt nog iedere dag krachtig na in onze harten en levens. Kerst is een prachtige gelegenheid voor ons om niet alleen getuigen, maar ook dragers van ‘het Licht’ te zijn. We moeten dankbaar zijn en Kerst vieren vanwege de ware betekenis ervan: “Hij kwam om ons een rijk leven te geven… Hij (het Licht) kwam om dood, twijfel en duisternis uit te bannen. Hij kwam om mensen te bevrijden.” (Song Book of The Salvation Army 274, refrein). Ik hoop dat het ‘Licht van de wereld’ in jullie harten mag schijnen deze Kerst. En vervolgens via jullie in de harten van anderen, zodat er minder duisternis in de wereld zal zijn het komende jaar. Ik wens iedereen Gods rijke zegen als we samen Hem bedanken voor de geboorte van onze Redder.

strijdkreet | 9


Talibanstrijder ontvluchtte de waanzin:

“Ik strijd nu om anderen te redden” Menno de boer

M

Wendy bos

Zijn

kuikentjes. Hun opdracht was om die kuikentjes dood

achternaam betekent: een blij

te trappen. Uit naam van Allah. Zo begint de gewenning

mens. En dat is hij ook, ondanks

aan het nemen van een leven. Langzamerhand ga je zo

tegenslagen en een leven van

steeds meer grenzen over.”

uhammad

Khurram.

krankzinnig geweld. Geboren in Pakistan, vlakbij de hoofdstad Islamabad en opgegroeid in een

Rambo

wereld waar ‘de waarheid’ bepaald wordt door

“Ik groeide dus op in een wereld van geweld en extreme

de loop van een geweer. Ooit kreeg hij van zijn

opvattingen. Ik moet eerlijk bekennen dat het ‘heldendom’

Taliban-commandant de opdracht een geboeide

me wel aansprak. Je loopt rond met een geweer en voelt

en geblinddoekte man dood te schieten. Vreemd

je net Rambo. Voor een jonge man is dat best stoer. Maar

genoeg was dat het begin van zijn weg met God.

ik had wel een hekel aan de opstelling van de leiders, die altijd gelijk hadden. Ik had daar altijd vragen bij. ‘Waarom

“Waar ik ben opgegroeid, bepaalt de Taliban de

heb jij gelijk en ik of iemand anders niet?’ dacht ik vaak. Ik

waarheid. Deze extreem fanatieke moslims hebben altijd

stelde ook te veel vragen volgens de leiders. Dat hoorde

gelijk, een andere mening telt niet. En wie anders denkt,

niet. Je moest gewoon gehoorzamen.”

wordt hardhandig op andere gedachten gebracht… of vermoord. In de naam van Allah is alles geoorloofd.”

Schiet hem maar dood Het leven als Talibanstrijder, waarin aanslagen aan de orde

Het begint al op school

van de dag waren, sleepte zich voort. “In de strijd om altijd

Muhammads vader is een strenge moslim, die dertig

maar gelijk te hebben, vallen veel slachtoffers. Het meest

jaar in Saoedi Arabië tussen extreem fanatieke moslims

onder de eigen bevolking. De meeste aanslagen worden

doorbracht. Alhoewel hij zelf niet actief was in de strijd

gepleegd op moskeeën van gematigde moslims,” weet

van de Taliban om de sharia (de streng religieuze leer van

Muhammad. De vraag of er een god was die voorspoed,

plichten en regels) overal te laten gelden, ondersteunde

vrede en geluk voor mensen op het oog had, werd voor

Muhammads vader wel het gedachtegoed. En zowel

hem steeds belangrijker. “Ik begon te twijfelen of die

thuis als op de madrassa – een religieuze school waar de

god er wel was,” vertelt hij. “En die twijfel viel weg toen

islam wordt onderwezen – werden de extreme regels van

ik, na afronding van mijn training, iemand dood moest

het moslim fundamentalisme met de paplepel ingegoten.

schieten. Het was een moslim journalist uit Pakistan,

“Op school begint het proces van hersenspoeling,” zegt

die geboeid en geblinddoekt voor me op zijn knieën zat.

Muhammad. “De extremisten hebben enorme invloed op

‘Schiet hem dood’ was de eerste opdracht die ik van mijn

de scholen en gebruiken de lessen om kinderen te trainen.

commandant kreeg. Ik aarzelde en dacht: God waar bent

Ik heb meegemaakt dat kinderen van een jaar of acht in

u? Maar ik moest schieten. Weigeren was geen optie. Ik

een afgesloten ruimte werden gezet met een heleboel

haalde de trekker over en…

10 | strijdkreet


strijdkreet | 11


Niks. ‘Het geweer doet het niet’ zei ik tegen de

zat iemand. ‘Was dat Jezus?’ vroeg ik me af. De man

commandant. ‘Nog eens’ luidde het antwoord. Ik haalde

keek me aan en lachte. Toen wist ik: Hij is het! ‘Daar ben

opnieuw de trekker over, maar opnieuw weigerde het

je dan eindelijk’ zei Hij, zonder zijn mond te bewegen.

wapen. ‘Neem mijn wapen maar…’ Wonder boven

Ik was de enige die het hoorde… ‘Wees niet bang. Je

wonder weigerde ook het wapen van de commandant.

bent niet alleen’ verzekerde Jezus mij. En toen werd ik

Toen besefte ik: God is er! De commandant keek hij

wakker.”

mij aan en zei: ‘Er is iets vreemds met jou’. We zijn weggelopen en helaas is de gevangene later wel door iemand anders vermoord. Maar daar begon mijn weg met God.”

“Soup, soap, salvation,” grijnst Muhammad. “Ik wil nu actief zijn in een ander leger.”

Naar Nederland Na jaren van uitzichtloos geweld, was Muhammad het

Uit de gevangenis

zat. Hij kon er niet meer tegen: “Ik ben naar Nederland

“De volgende dag werd ik geroepen, kreeg ik mijn

gevlucht en in mijn laatste gesprek met mijn moeder zei

mobiele telefoon terug en werd ik vrijgelaten. Eenmaal

ik: ‘Mam, ik kom niet meer terug. Dat weet je hè?’

buiten de gevangenis belde ik direct mijn advocaat. Die

Ze wist het. Dat was de laatste keer dat we elkaar zagen;

was stomverbaasd. ‘Je hele dossier ligt hier, we hebben

nu zo’n zes jaar geleden. Geld had ik genoeg in die tijd. Ik

er nog niets aan gedaan. Hoe kun jij vrij zijn?’ was zijn

had veel geld verdiend in Pakistan, dat op een rekening

reactie.” Muhammad was alles kwijt, maar vol vertrouwen.

in Dubai stond. Daarmee kon ik een nieuwe start in

“Alles in je leven gebeurt met een reden. God zorgt voor

Nederland maken. Ik had al snel een mooi appartement,

de balans,” verzekert hij. Na een korte zwerftocht kwam

een baan en een relatie. Op Oudejaarsavond 2010 keek

hij terecht bij een van de korpsen van het Leger des

ik uit over de stad vanuit mijn appartement en bad tot

Heils. “Soup, soap, salvation,” grijnst Muhammad. “Ik

God: ‘Ik weet dat U er bent, maar ik wil zo graag een

wil nu actief zijn in een ander leger. Een leger waar we

perfecte connectie met U’. Mijn gebed werd op een

strijden om anderen te redden. Natuurlijk ben ik soms

vreemde manier verhoord toen de politie in juli 2011

nog boos als ik aan het verleden denk en aan de mensen

op de stoep stond met de mededeling dat ik illegaal

die mij van alles hebben aangedaan, maar ik bid nu voor

in Nederland verbleef. Of ik maar mee wilde komen. Ik

hen. Ik wil iedereen, moslims, hindoes, joden, atheïsten,

belandde in de gevangenis tussen de moordenaars en

enzovoort, vertellen van de genade van God. Die er ook

de verkrachters en was even helemaal de weg kwijt. Ik

voor hen is.”

raakte alles kwijt; mijn woning, mijn vriendin en mijn werk. Ik had niets meer.”

Kerstgroet Op de vraag of hij wellicht en kerstgroet heeft voor

Jezus in een droom

Nederland, zegt Muhammad: “Jullie hebben hier zoveel

“Drie maanden later zat ik op zondag te huilen in de

vrijheid. Besef dat je die van God hebt gekregen en ga

stiltekamer van de gevangenis. Een rooms-katholieke

er goed mee om. Geniet van de vrijheid die Christus

priester kwam binnen, legde zijn hand op mijn schouder

geeft, zeker nu we vieren dat Hij in de wereld kwam. Een

en zei: ‘Jongen, ook Jezus werd gestraft terwijl hij niets

gezegend Kerstfeest!”

gedaan had. Het komt goed.’ Ik ging terug naar mijn cel en viel in slaap. Op een moment dat ik anders nooit

En wat is zijn kerstboodschap voor Pakistan? Na even

slaap. En ik droomde. Ik was in een wat mistige ruimte

nadenken besluit de ex-Taliban strijder met: “God heeft

waar een tafel met voedsel stond en mensen in lange

door de geschiedenis heen op veel verschillende manieren

gewaden rondliepen of muziek maakten. Links van mij

gesproken en tekens gegeven van Zijn bestaan. God wil

stond een groepje mensen waarvan er twee naar mij toe

contact met mensen. Wees dankbaar dat God ons leven

kwamen. ‘Er is iemand die je roept’ zeiden ze. Ik liep naar

en een vrije wil schenkt. Respecteer dat en besef dat jij

het groepje toe en de groep week uiteen. In het midden

niet God bent…”

12 | strijdkreet


Weigeren was geen optie. Ik haalde de trekker over en...

strijdkreet | 13


H

ij schuift regelmatig aan bij praatprogramma’s op radio en tv, schreef acht boeken, kreeg een mensenrechtenonderscheiding en is voorzitter van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Arnold Karskens is al jaren de bekendste Nederlandse oorlogsverslaggever - “Ik noem mezelf liever vredesjournalist” - en verbleef daarvoor in ruim dertig conflictzones. Van Afghanistan tot Mali. Deze doorgewinterde ‘war correspondent’ gelooft niet in vrede op aarde… Dat blijkt uit zijn reactie op stellige uitspraken van anderen. willemijn de jong

hollandse hoogte

ER KOMT GEEN VREDE OP AARDE 14 | strijdkreet


Nicky van ’t Riet, Defensiewoordvoerder in de

te verhullen door de schuld aan een ander te geven en

Tweede Kamer zegt: ‘Nederland neemt deel aan

grijpen daarbij naar de wapens.”

vredesmissies omdat het in de Grondwet staat.’ “In de artikelen die ik schrijf, zit altijd een waarschuwing

Psychologieprofessor Joshua Greene: “Groepen

tegen oorlog. Ook tegen de Tweede Kamer zei ik over de

mensen met verschillende moralen komen met

Nederlandse missies in Afghanistan ‘weet waar je aan

elkaar in aanraking en kunnen geen compromissen

begint’. Ik ben zelden een voorstander van het sturen

sluiten. De oplossing voor de conflicten die

van bewapende Nederlanders naar oorlogssituaties. Wij

hieruit voortkomen, is het ontwikkelen van een

maken het daar in de regel niet beter op. Zo zitten de

gezamenlijke, wereldwijde moraal.”

burgers in Syrië bijvoorbeeld niet te wachten op nog meer

“Conflicten komen niet zozeer voort uit idealen of moraal.

soldaten die hen komen ‘bevrijden’, want dan zitten ze

De oorlog in Afghanistan wordt veel meer aangewakkerd

nog meer knel tussen het vuur van die twee partijen.

door geo-politieke motieven, het willen heersen over een

Ze willen vooral rust. Als de Verenigde Naties een

gebied, en economische belangen zoals de schaarste

missie starten om vrede af te dwingen, lukt dat

van grondstoffen. Afghanistan is een strategische plek;

in de praktijk niet. De VN kunnen wel ergens de

mensen die macht willen, hebben veel voor zo’n gebied

vrede handhaven. Kijk maar naar Sierra Leone

over. En vergis je niet, er wordt heel veel geld verdiend

en Liberia destijds. Maar in een oorlogsgebied

aan oorlog. Geld is een grotere drijfveer achter oorlog

komt pas vrede als de mensen zelf vrede

dan moraal. Die moraal wordt gebruikt om de strijd te

willen. Door de gewapende bemoeienis

verantwoorden tegenover het volk. Om haat te kunnen

van het Westen sterven er nog veel meer

zaaien via de media. Om rebellen tot actie aan te zetten,

onschuldige burgers. Dat zijn ook de

ook al moeten ze mensen onthoofden zoals in Syrië. En

lessen uit Irak en Afghanistan.”

ondertussen verdienen de wapenhandelaars bakken met geld. Wat kan hun die slachtoffers schelen. Daarom Enns:

denk ik ook niet dat we vrede op aarde krijgen. Met het

‘Zolang er wapens zijn, zullen

bijbrengen van kennis over democratie en het oplossen

Theoloog

Fernando

van corruptie kun je wel meer oorlog voorkomen, maar

ze gebruikt worden’. “Ja, dat ben ik met hem eens. Ik

de aard van mensen zal nooit helemaal veranderen. Ik

ben van mening dat je wapens

zie het als ‘survival of the fittest’: we willen het beste voor

mag gebruiken om je eigen

onszelf. We hebben een probleem met hebzucht. Dat is

land

als

de oorzaak van veel wereldproblemen. Overbevissing,

een vijand aanvalt, maar

te

niet om zelf een ander

te veel CO2-uitstoot, uitbuiting. We vinden onze mooie auto, de zalm op ons bord en onze goedkope kleren

land aan te vallen. Je

belangrijker. Iedereen droomt van wereldvrede en dat is

moet

verdedigen

weten:

oorlog

heeft vaak een reden.

wel iets heel moois. Maar we zijn niet bereid daarvoor te geven of zelfs maar te delen.”

Het is het gevolg van oneerlijkheid.

Om

oorlog

Einstein: ‘Wij kunnen problemen niet op hetzelfde

te voorkomen, moet je dus de oorzaak aanpakken.

bewustzijnsniveau oplossen als waarop wij die

Bijvoorbeeld de corruptie in Mali, dat voedt namelijk

hebben gecreëerd.’

extremisme. Mensen moeten leren praten in plaats van

“De wereldproblematiek oplossen gaat je misschien niet

meteen naar machtsmiddelen als wapens te grijpen. In

lukken, de wereld verbeteren wel. Door vriendelijker en

mijn werk zie ik dat strijd voortkomt uit een gebrek aan

toleranter te zijn voor de mensen om je heen. Bereid zijn

kennis. Mensen weten niet hoe ze op een geweldloze

om te delen. Die ‘boodschap’ zie ik bij het Leger des Heils.

manier hun recht kunnen laten gelden. Ze weten vaak niet

Geen leger met wapens, maar een Leger van vrede. Door

wat tolerantie is. Ze kennen het democratische systeem

te luisteren en te delen. Ik denk dat daar meer toekomst

niet. En mensen met macht, proberen hun eigen zwakte

in zit dan in een zogenaamde vredesmissie ver weg.”

strijdkreet | 15


STILLE NACHT VREDE OP AARDE? menno de boer

hollandse hoogte

I

n het schemerlicht van de vroege morgen, rillend door de mist, ineens die schreeuw Een snik, een

uitbarsting van stemmen gezang, de klank van Kerst. Was dit het moment waar ik op had gewacht?

Het geweer in mijn hand voelde koud en vreemd. Het wapen had geen plaats in deze plotselinge viering. Duitse kelen

spraken

welkomstwoorden

waar ik tot voor kort nog schoot en vervloekte richting een vijand zonder gezicht.

Even verderop, tussen ons in, grijpen dode vingers in elkaar. De

dood

kent

geen

grenzen

en

heeft geen vijanden. Ik klim uit de loopgraaf en proef de stilte van het Niemandsland. ik stotter kleine woordjes en grijp de uitgestoken hand van een grote, grijs bemodderde soldaat.

Ik schreeuw het uit en zing De dood heeft geen vijanden En ik ook niet meer‌

16 | strijdkreet


strijdkreet | 17


en dan is het ijs gebroken. Er wordt gezongen, gepraat en zelfs een potje gevoetbald. Mensen die elkaar vinden in de waanzin van de strijd. Even rust, even vrede op

Met de komst van Jezus geeft God ons vergeving en vrijheid

aarde… Na dit intermezzo barst de loopgravenstrijd echter weer in volle hevigheid los en wordt de oorlog naar een nog gruwelijker niveau van vernietiging getild. Stille nacht en vrede op aarde? Wat is dat toch met ons mensen? Waarom moeten wij altijd strijden? Om geld, om macht, om levensruimte, om niks… Als we het even niet met elkaar eens zijn, slaan we elkaar soms zomaar de hersens in. Hebben duizenden jaren van ‘ontwikkeling’ ons dan niet geleerd hoe zinloos oorlog is? De mens kan zo ondoorgrondelijk en grillig zijn. Beweren dat de mens erop uit is om goed te doen en in vrede en harmonie met zijn medemensen te leven, stuit op onoverkomelijke historische bewijzen van het tegendeel. Wat dan? Is de mens slecht? Of zijn het de – overigens meestal door de mens gecreëerde – omstandigheden die het slechtste in ons bovenhalen? Vaak kiezen we niet

K

voor stilte en vrede. Eerder voor kilte en wreedheid. Wat mankeert er aan ons dat we de ware vrede niet kunnen erstmis 1914. In de waanzin van een van

vinden? Niet in onszelf en al helemaal niet in de ander.

de bloedigste oorlogen die de mensheid

In de Bijbel, in het boek Romeinen, staat in hoofdstuk

ooit gekend heeft, gebeurt een wonder.

3 een weinig bemoedigend beeld van de mens. En, als

Er gloort een sprankje hoop. Tijdens de

we om ons heen kijken in deze wereld, helaas maar al

overeengekomen wapenstilstand klinkt ineens het ‘Stille

te herkenbaar: “Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet

Nacht’ over het strijdperk. Tussen de Duitse en geallieerde

één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God

loopgraven lag een strook modder, omgeploegd

zoekt. Ze hebben zich allemaal van God afgewend, heel

door granaatexplosies, bezaaid met landmijnen en

de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het

prikkeldraad. Het Niemandsland. Het enige wat er

goede doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open

nog groeide was de klaproos, de rode bloem die later

graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het

symbool van de Eerste Wereldoorlog zou worden. Het

gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn.

leven in de loopgraven was een nachtmerrie. Modderige

Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende

geulen, waarin je tot je knieën in de blubber zakte. Alles

en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet…”

werd vochtig, smerig en het water drong door alles heen. En temidden van die ellende, ineens ‘Stille Nacht’. Als een

Heftig hoor. Niemand die het echt goed doet. En al zou je

soort verzekering dat alles wel goed komt. De soldaten

zoiets hebben van: ‘nou, dat valt in mijn leven wel mee’,

verlaten voorzichtig de loopgraven en kijken nieuwsgierig

dan herhaal ik het hier even in de taal van vandaag: de

door de ijzige mist naar ‘de andere kant’. En dan ineens

ander beschadigen, oneerlijk zijn, egoïsme, roddelen,

staan ze tegenover elkaar – de vijanden. Een angstige

liegen, bedriegen, schelden, vloeken, slaan, vechten,

handdruk tussen twee ‘dapperen’ is het eerste contact

ruzie zoeken… Vrede? Hoop?

18 | strijdkreet


Er is één mens geweest die wel echte vrede bezat. Hij werd ruim tweeduizend jaar geleden geboren in een stille nacht in een stal vlakbij het plaatsje Bethlehem. Zijn geboorte is de basis van ‘Stille Nacht’ en ‘Vrede op aarde’. Het heeft verandering in de wereld gebracht. Voorgoed. Jezus zegt het later als volgt: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”( Bijbelboek Johannes hoofdstuk 14 vers 27) “Hij heeft verandering in de wereld gebracht? Als ik om me heen kijk, is het nog altijd een zootje.” Een logische gedachte. Je kunt inderdaad zo moedeloos worden als je om je heen kijkt. Armoede, misbruik, moderne

slavenhandel,

oorlog,

conflicten,

fraude,

bedrog, verrijking, machtswellust. De orde van de dag. Maar Jezus’ verandering is dan ook een andere. Een verandering die in je hart plaatsvindt, waardoor de wereld om je heen in een heel ander perspectief komt te staan. Met de komst van Jezus Christus naar deze aarde, geeft God ons vergeving, vrede, vrijheid en leven. Allemaal geschenken van God. Een heel bekende passage uit de Bijbel zegt: ‘Want God had de wereld (iedereen!) zo lief dat Hij zijn enige Zoon ervoor over had. Iedereen die in Hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven’ (bijbelboek Johannes, hoofdstuk 3 vers 16). Geloven draait om vertrouwen. Het is geen gokken. Het is je toevertrouwen aan de Persoon die speciaal voor jou naar deze aarde kwam. Als je dat doet, zal Zijn Heilige Geest je helpen je leven verder in te richten. En dan wordt de wereld heel anders. Dan komt er ruimte voor echte vrede. De zoektocht naar ware vrede kan beginnen met een gebed. God hoort je altijd als je bidt. Je kunt dat natuurlijk in je eigen woorden doen, maar misschien kun je gebruikmaken van dit gebed: ‘Jezus, ik heb spijt van alle dingen die ik fout doe in

mijn leven. Dank U dat U voor mij naar deze wereld

kwam, zodat ik vergeving krijg en vrede kan vinden. Vrede met U, met mezelf en met de mensen om mij

heen. Dank U dat U mij een nieuwe leven aanbiedt. Ik wil dat geschenk graag ontvangen. Alstublieft kom

in mijn leven door uw Heilige Geest en blijf voortaan altijd bij mij. Dank U Jezus, Amen.’

strijdkreet | 19


20 | strijdkreet


strijdkreet | 21


Met toestemming overgenomen uit ‘Manga Messias’.

22 | strijdkreet


Kerstpot Leger des Heils hard nodig De Kerstpot van het Leger des Heils is al jaren een fenomeen. Ieder jaar, rond de kerstperiode, staan er door heel Nederland Kerstpotten waar mensen een donatie in kunnen doen die ten goede komt van de meest kwetsbaren in ons land. Ook dit jaar is die steun hard nodig. Zeker in een tijd waarin, als gevolg van de economische crisis, de armoede in Nederland blijft stijgen. Start je eigen online kerstpot! Onderdak, een kop soep en warme kleding zijn nog steeds noodzakelijk om mensen te helpen die het minder getroffen hebben. Natuurlijk kunt u uw gift doneren bij een van de talloze kerstpotten in het land, maar u kunt ook zelf een actie starten op het internet. Op www.kerstpot.nl kunt u namelijk ook een digitale kerstpot aanmaken en zo de meest kwetsbaren in Nederland helpen. Online doneren kan natuurlijk ook! De opbrengst van de kerstpot komt onder meer ten goede aan kerstmaaltijden voor de minima en kledingprojecten in de winter. Maar ook gedurende de rest van het jaar worden tal van maatschappelijke activiteiten gefinancierd uit de opbrengst van de kerstpotten. Zo kunnen we het warme gevoel van Kerst voor een langere periode delen met hen die het nodig hebben. Ga naar kerstpot.nl en vraag je familie en vrienden via facebook, mail of twitter om een bijdrage.

www.kerstpot.nl


Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Uit de Bijbel: Johannes 3:16

www.legerdesheils.nl

doen wat we geloven

Strijdkreet - Issue 12  

Vrede op aarde? | Talibanstrijder ontvluchtte de waanzin Voor vrede moet je vechten | Leger des Heils actief voor Syrische vluchtelingen | M...

Strijdkreet - Issue 12  

Vrede op aarde? | Talibanstrijder ontvluchtte de waanzin Voor vrede moet je vechten | Leger des Heils actief voor Syrische vluchtelingen | M...