Page 1


Programmaboekje __________

____________

________ Naam: ____

____

____________

____________

__ Tent/kamer: Neemt deel

:

nde groepen

aan de volge

___

____________

____ rt: ________ Performing A

____________

o

______ ksh p: ____

Theorie / Wor

en: Bijzonderhed

______

____________

____________

____________

______

____________

____________

____________

______

____________

____________

____________

__

___________

___________

___________


Locaties

A-band Zaal K2 B-band Heritage Centre Zanggroep Bij Zanggroep Bij Bosshardt Dansgroep Zaal Dansgroep Zaal K1 Moderne Muziekstijlen Theaterzaal Theater Theater Zaal H en I Secretariaat Zaal Secretariaat Zaal C Chill & Prayer Zaal J Chill and Games Serre

Plattegrond Belmont


Algehele

leiding: M

ichel R

osenqu

kampstaff

ist Instr ucteu rs Brass : Bert N ijhuis Daniël R osenqu ist Simon S m edinga Zang: Moderne Roel va n Keste m u ziekstijlen: Y ren Diane R avin Groeneweg anselaa en r Jo s van den Heu Wolter ve L l o m merde Dans: David Mast Gemma (piano) Lyne Wouter Nohlm Michell ans e Nieuw land R ec re atie: Eric Kam Theat er: Ga perman briëlle B Fr e ed r dy g va s n der Woude m a Esri Dijk Counseling: D stra ieuwertje Mulde Linda R rs osenqu Marc Potters ist Kampmoede r: Edith va n den Hoek s a a H é r d le : An Marseil tariaat Secre Eveline s ert Sam Ko r : k Schippe ie Techn Rogier der n Hollan Irene de e uthuijs ity: Secur Edwin O ch René Lo ij de Staa n Rob va r ie e Sudm Nathan : Media 4


SWITCH

Het thema van SPA dit jaar is SWITCH. Switch zegt iets over toen en nu, over een verandering, over iets wat je misschien moet achterlaten. Maar switch is ook een kans, laat zien wie je bent, wat je kan en hoe je kan stralen. Maar ook hoe je als christen een licht in deze wereld bent. Weleens nagedacht over de uitspraak van Jezus waarin Hij zegt: “Jullie zijn het licht van de wereld�. (Matt 5:14). Tijdens SPA gaan we aan de slag met deze vragen en misschien vraagt dit wel een switch van jou! We zijn heel blij dat we deze keer ook een speciale gast hebben kunnen uitnodigen. Dewi Pechler komt tijdens de kampopening een vet optreden geven. Dewi werkte met het Leger des Heils mee in de productie van Majoor Bosshardt de Musical. Toen we haar vroegen of zij wilde komen zingen op SPA was ze heel entousiast en we heten haar dan ook van harte welkom. Ook gaan we dit jaar echt iets bijzonders doen. Wat? Dat houden we nog even geheim, maar twee dancecaptains van het Holland Show Ballet gaan ons daar bij helpen! Ook dit jaar hebben we weer een topteam aan instructeurs, kampstaff en groepsleiders weten te strikken voor SPA. Een paar nieuwe gezichten heten we van harte welkom! Natuurlijk gaan we er ook dit jaar voor om jou een topweek de bezorgen, waarin je veel plezier beleeft met elkaar, veel leert over je performing art, maar bovenal over wat een echte SWITCH voor jou kan betekenen. Namens alle instructeurs en groepsleiders wensen we je een te gekke week toe!

Roel van Kesteren & Michel Rosenquist

5


We zijn in het kamp om plezier te heb ben met zang, muziek, dans en theater. Iedereen houdt zich daarom aan de tijden van het programma. Wees op tijd voor elke activiteit. Als je tijdens activiteiten in de tent of kamer moet zijn, kan dat alleen met toestem ming van de groepsleiding. Het avondprogramma is er speciaa l voor jou, dus je bent er gewoon. Houd je daa rbij aan de indeling van de leeftijdsgroepen . Na het avondprogramma volgt direct de dag sluiting. Als je het kampterrein wilt verlaten kan dit alleen met toestemming van de kampleiding! De nachtrust is heel belangrijk om de week te overleven. Dus tussen 24.00 uur en 07.00 uur is het stil op het terrein. En iedereen is dan in zijn/haar eigen tent of kamer. Voor hotelgasten is het tijdens de hele week NIET toegestaan om andere mensen toe te laten op de kamer.

6

Geluids- en videoapparaten zijn ontzettend gaaf en het is prima als je ze hebt, zolang deze niet tot last zijn van je


mede kampbewoners. Zet die apparaten dan ook uit als je aan een kampactiviteit meedoet. Dus ook niet op trillen, tekstweergave of stand-by. Het zou zonde zijn als wij het apparaat moeten innemen en je het aan het einde van het kamp pas weer terugkrijgt. Alles wat je kapot maakt, zal moeten worden vergoed, door jou of degenen die voor jou verantwoordelijk zijn. Als groep ben je ook verantwoordelijk voor het meubilair in de tent of op de kamer. Pas er dus goed op. Want gaat er iets kapot, dan moet je de kosten (gezamenlijk) vergoeden. Terreindienst en corvee zijn niet altijd zo leuk, maar wel noodzakelijk om alles netjes te houden. Iedereen kan worden ingeroosterd. Houd de roosters in de gaten en kom op tijd. Gebruik van alcohol, tabak en drugs zijn tijdens de kampweek ten strengste verboden. Bij het niet houden aan de kampregels of bij ontoelaatbaar gedrag (naar het oordeel van de leiding) kun je naar huis gestuurd worden.

7


Aankomst kamp Zodra je arriveert (niet v贸贸r 14.00 uur!) moet je je eerst aanmelden bij het SPAsecretariaat bij de ingang van het hotel. Verder kun je kennismaken met je groepsleider. Hij of zij geeft jou de informatie die je nodig hebt. Telefoon Hotel Belmont: 0318-482365 (uitsluitend voor dringende zaken). Geef dit door aan je ouders! Secretariaat: 06-53170261 / 06-17362940 Bezoek Er is geen bezoek toegestaan tijdens het kamp. Kampmoeder De kampmoeder (Edith van den Hoek) is er als er iets is met je gezondheid of als je gewoon even wilt praten. Medicijngebruik Als je medicijnen gebruikt, zeg dat dan als je aankomt tegen de kampmoeder. Zij zal je medicijnen bewaren en zorgen dat je ze weer op tijd krijgt.

8


Diëten Als je een dieet hebt opgegeven bij aanmelding voor het kamp, dan kun je je maaltijden afhalen bij een aparte counter. Snoep ’s Avonds kun je in het Theehuis tijdens het snacken ook het nodige aan snoep kopen, zodat je de volgende dag weer goed kunt doorkomen! Programma Zorg ervoor dat je altijd 5 minuten voor aanvang van een nieuw programmaonderdeel op de gewenste stoel of plaats bent. Beddengoed Op ieder bed liggen een kussen en een matras. Je moet zelf zorgen voor een slaapzak of laken/deken, kussensloop én matrashoes. In de hotelkamers zijn wel handdoeken en beddengoed aanwezig. Kleding SPA-spektakel Tijdens het kamp krijg je je kamp T-shirt. Tijdens het SPA-Spektakel draag je dit T-shirt met daarbij een (schone) blauwe spijkerbroek.

9


Er mogen in de sporthal in Barneveld geen schoenen met naaldhakken worden gedragen. Waardevolle dingen Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen! Geld en dergelijke kunnen in bewaring worden gegeven bij het secretariaat. Gevonden voorwerpen De bagage die aan het eind van de week in Belmont achterblijft, wordt meegenomen naar het Hoofdkwartier in Almere. Daar staat het nog twee maanden. Daarna gaat het naar ReShare.  US: Niet vergeten!!! D Een slaapzak of deken/laken, kussensloop, matrashoes, handdoeken, toiletartikelen, schrijfpapier, potlood of pen, gum, standaard, instrument, Bijbel, N.B. en B.T.B. boekje en natuurlijk je kleren voor de hele week, inclusief een schone spijkerbroek voor vrijdag. Op donderdag is er een echte beachparty met als dresscode: zomers en stijlvol! Voor de dansers: neem vooral makkelijk zittende kleding (sportkleding bijvoorbeeld), 10 dansschoenen en/of extra sokken mee.


14.00

Aankomst deelnemers

Ver van jaard a Koe Niele g van nen n e n C Kimbe r arl ijn ley

ZAT ER DAG

Ingang hotel

Melden bij administratie

14.30

Muzikale - en theorietest Dans- en dramaselectie

16.00

Recreatie / Sport & Spel

17.30

Maaltijd

18.30

Repetitie

20.00

Pauze

20.30

Opening kamp

21.00

Dewi

22.00

Dagsluiting

22.45

Switch off 13-

24.00

Switch off 13+

50|50 Plaza

20 juli Theaterzaal Theaterzaal Theaterzaal

dus iedereen in eigen tent of kamer! 11


Switch on Prayertime 8:30 Ontbijt 9:30 Sunday worship 10:30 Pauze 11:00 Repetitie 12:30 Warme lunch 13:30 Repetitie orkshops 14:45 Theorie / W 15:30 Pauze ort & Spel 16:00 Recreatie / Sp 17:30 Broodmaaltijd 18:30 Senior Chillen 19:00 Repetitie 20:30 Vrije tijd 13+ Avondprogramma 1322:45 Switch off - 13 0 Switch off - 13+ 12 24:0 of kamer!

21 juli

Chillroom

a 50|50 plaz

aal Theaterz

a 50|50 plaz

a 50|50 plaz

dus iedereen in eigen

tent

n Edith van Verjaardag va Jon-Erik den Hoek en Nijhuis

7:30


13

maa n d a g 07.30 Switch on 08.15 Dagsluiting 50|50 Plaza 08.30 Snacks 50|50 Plaza 09.30 Avondprogramma (GPS fietstocht) 12.00 Picknick Lunch 13.30 Theorie / Workshops 14.30 Repetitie 16.00 Pauze 16.30 Bijbelstudie 17.30 Warme maaltijd 50|50 Plaza 18.30 Sport & Spel 20.00 Pauze 20.30 Repetitie 22.00 Ochtendgebed Theaterzaal 22.15 Ontbijt Theetuin 22.45 Switch off 1324.00 Switch off 13+ dus iedereen in eigen tent of kamer!

22 juli


50|50 Plaza 17.30 Maaltijd 18.30 Senior Chillen Theaterzaal 19.00 Gezamenlijke repetitie 20.00 Pauze 20.30 Worship (13+) Theaterzaal Simon & Zo (13-) Zaal K2 21.30 Dagsluiting (13-) Zaal K2 22.15 Film (13+) 22.45 Switch off 1324.00 Switch off 13+

23 juli

07.30 Switch on Chillroom Prayertime 50|50 Plaza 08.30 Ontbijt 09.30 Repetitie 10.45 Pauze 11.15 Bijbelstudie Theaterzaal 50|50 Plaza 12.30 Lunch 13.30 Repetitie 14.45 Theorie / Workshops 15.30 Pauze 16.00 Recreatie / Sport & Spel

dYqnsdYGDASIPASDFGHg

14


24 juli 07.30 08.30 09.30 10.45 11.15 12.30 13.30 14.45 15.30 16.00 17.00

Switch on Ochtendgebed Chillroom Ontbijt 50|50 Plaza Repetitie Pauze Bijbelstudie Theaterzaal Lunch 50|50 Plaza Repetitie Theorie / Workshops Pauze Gezamenlijke repetitie Recreatie / Sport & Spel

Beachparty

19.00 21.30 21.30 Dagsluiting 22.00 Party Theaterzaal 22.45 Switch off 1324.00 Switch off 13+ dus iedereen in eigen tent of kamer!

16


i

5 j ul

Switch

8.30

Ontbijt

9:30

10:45 11:15 12:30

13:30 15.00

17.00

18.00

19.30

22.45

24.00

dgebe

d

50|50 Plaz a

Repetit

Pauze

ie

Bijbels

Theorie

Start p

Maaltij

Theaterzaal

tudie

Lunch

Chillroom

on

Ochten

50|50 Plaz a

les + e

raktijk

2

7.30

xamen

exame

n

/ Work

shops

d Vertre 50|50 Plaz k naar a Utrech Gracht t entour Pa rkeerplaat Utrech Switch t s off 13Switch off 13+

dus ied

ereen in

eigen t

ent of

kamer!

17


Ochtendgebed

Switch on 07.30 Repetitie

Pauze

Chillroom

Vanaf 08.15 Ontbijt 5050 Plaza 09.30 10.45

11.15 Bijbelstudie Theaterzaal Inpakken en opruimen

Start repetities

Veluwehal

12.30 Lunch 5050 Plaza 13.30 14.30

Maaltijd

Veluwehal

Ronde met terreinbeheerder en Security

Kijk naar programma en tijden op het Infopunt bij ingang Hotel Belmont

16.00 17.30

18

19.00 SPA-Spektakel Veluwehal

Verjaardag van eij Sebastiaan Verh nd rla ge lin S ije ar en M

26 ju li


Avond programma

Iedere avond is er een avondprogramma. Het avondprogramma is vaak verdeeld over twee leeftijdsgroepen, namelijk: • •

van 9 t/m 12 jaar (13-) van 13 t/m 25 jaar (13+)

Er is dus geen keuzemogelijkheid… iedereen houdt zich aan deze leeftijdindeling!

Vrije avond!

Op zondagavond heeft de 13+ groep een vrije avond. Je kunt dan gebruik maken van alle game en sportfaciliteiten een film kijken in de Theaterzaal of gewoon lekker chillen op het terrein.

Beachparty!

Woensdagavond is er een te vette beachparty! Lekker genieten van de zomer met een heerlijke BBQ, toffe muziek en lekker weer (pray puntje ;-) Daarna is er een cool feest met onze eigen DJ Daem in de Theaterzaal. Dresscode: Zomers en stijlvol. Leef je uit en neem toffe zomerse outfits mee.

19


Dewi

Dewi Pechler, geboren op 09 september, 1983 te Dokkum, kreeg het artiestenvak met de paplepel ingegoten. Haar vader speelde in een reggae band en Dewi ging op jonge leeftijd al regelmatig mee naar optredens. Ze zong in de bus naar school, voor de koeien in het weiland naast haar huis en thuis voor de spiegel. Toen kwam het programma Idols om de hoek kijken. Ze schreef zich in voor een auditie en kwam tot haar blijdschap door de eerste ronde heen. Tijdens deze audities zong ze (a capella) het nummer “Your House” van Alanis Morisette en “Lately” van Stevie Wonder. Ze overtuigde de jury en belandde in de live shows. Met dit belangrijke optreden voor 1500 man publiek en miljoenen kijkers achter de buis werd ze finaal in het diepe gegooid! Haar populariteit groeide en ze heeft het tot de 4e plaats weten te schoppen. Dewi deed ook mee aan Popstars en The Winner Is. In september 2012 doet Dewi succesvol auditie voor de nieuwste Frank Wentink/ RTL Dinershow “21 on air” in Hilversum. Ook deed zij mee aan de Majoor Bosshardt musical in de Heineken Music Hall (Antje Contantje). We zijn super blij dat Dewi komt optreden tijdens de kampopening op zaterdagavond!

21


SIMON

EN ZO

In Supergraan spelen Simon en Zo de gelijkenis van het Zaad en de Zaaier. Een gelijkenis van Jezus, beschreven door Mattheus in hoofdstuk 13 vers 1 tot 24 van de bijbel. Een boeiend verhaal met een betekenis waarin iedereen wel iets van zichzelf zal herkennen. Simon en Zo hebben van deze gelijkenis een prachtig meespeelverhaal gemaakt, dus veel mogelijkheden voor jou om mee te spelen. Als publiek maar ook op de speelvloer. Als boer, als kraaien, als supergraan en als distels. Iedereen speelt mee. En dit maakt Supergraan tot een onvergetelijke gebeurtenis. Simon en Zo spelen op dinsdag 23 juli voor de 13- groep. Weather Het weer kan tijdens SPA heel verschillend zijn. Hou met je kleren rekening met warm en minder warm weer. Zon

22

Als we mazzel hebben schijnt de zon volop tijdens SPA. Hou er dan wel rekening mee dat je goed drinkt. En smeer je regelmatig in met zonnebrand.


A

Andre Maliepaard

ndre Maliepaard werkt als jeugdwerker in de NGK Ede en als teamleider | netwerker voor de stichting NGJ (Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk). Hij is co-auteur van het handboek voor jeugdleiders en is als auteur betrokken geweest bij veel verschillende uitgaven voor jongeren. Bijvoorbeeld de jongerenbijbel en verschillende dagboeken voor tieners. Daarnaast is andre een veelgevraagd spreker voor jeugd- en jongerendiensten. Andre is geboren in de vorige eeuw (1977), getrouwd en vader van drie dochters en een pleegzoon.

spreker orship 13+ Praise & W

love We zijn op SPA om samen LOL te hebben en God groot te maken! Hou dus ook een beetje rekening met elkaar. INFO Heb je een vraag over SPA of over het programma? Geeft niks hoor. Je kunt de kampstaff alles vragen. Samen komen we er wel uit!

23


Theorie

B

ij SPA willen we standaard altijd een stuk theorie als basis meegeven. De theorie is verdeeld in moeilijkheid over cursussen C1, C2, B1, B2 en A. Elke cursus wordt afgesloten met een examen. Daarnaast zijn er verschillende, vakgerichte, workshops. Om deel te kunnen nemen aan de workshops moet je het A examen hebben gehaald.

Theatertheorie

Voor de theatergroep geldt dat de 13- deelnemers basis theatertheorie krijgen. De 13+ deelnemers mogen kiezen uit twee verschillende workshops.

Dans

De dansgroep heeft geen keuze in workshops. Zij krijgen allemaal Choreografie. De dansgroep krijgt dit jaar wel een speciale masterclass! (pag 29)

24


Workshops Deelnemers Brass kunnen kiezen voor: Arrangeren Roel Blaastechniek David/Jos Directie Daniel/Bert Solfège Wouter Improvisatie Yavin Deelnemers Moderne Muziek Stijlen kunnen kiezen voor: Arrangeren Roel Blaastechniek David/Jos Solfège Wouter Improvisatie Yavin Deelnemers Zang kunnen kiezen voor: Directie Daniel/Bert Gospel Diane Solfège Wouter Muziek, Theater, film, acteren Esri Het podium als jouw speelplek Gabrielle Deelnemers Theater kunnen kiezen voor: Muziek, Theater, film, acteren Esri Het podium als jouw speelplek Gabrielle 25


Praktijkcijfer Op grond van je prestaties word je ingedeeld in drie niveaus: A, B of C. Bij je beoordeling aan het einde van de week krijg je een cijfer in jouw niveau. Voor Brass geldt dat je praktijk niveau los staat van de band waar je in speelt. Er zijn twee bands: de A-band en de B-band. Natuurlijk speelt de A-band moeilijkere muziek dan de B-band. Maar je kunt best praktijkniveau B hebben en in de A-band spelen

Prijsuitreiking

Net als vorig jaar zal ĂŠĂŠn van de hoogtepunten van het slotfestival de uitreiking zijn van de prijzen Top Brass, Top Vocal, Top Dance, Top Expressive en Top Modern Music. Om het voor de instructeurs iets gemakkelijker te maken om te bepalen wie voor deze prijzen in aanmerking komen, zijn de volgende regels opgesteld: 26


Voor de Toppers geldt: degene met het hoogste praktijkcijfer (minimaal A6) krijgt de Top-prijs. Bij een gelijke stand voor praktijk tussen twee of meer studenten is de inzet bij de workshops doorslaggevend. Ook dit jaar wordt weer aan alle Toppers de Commandantsbeurs uitgereikt. Dit betekent dat zij volgend jaar gratis aan het kamp mogen deelnemen. Naast deze prijzen zal er nog een prijs worden uitgereikt:

‘De Vooruitgangsprijs’.

Deze prijs is bedoeld als bemoediging voor degene die gedurende het kamp de meeste vooruitgang boekt. Je komt voor de vooruitgangsprijs alleen in aanmerking als je voor het eerst deelneemt aan het kamp.

27


Grachten N

a het grote suc6 van de evangelisatieactie in Utrecht gaan we het dit jaar nog eens “dunnetjes� overdoen. Maar dan met iedereen!

Het grootste gedeelte van de kampdeelnemers gaat via de boot door de grachten van Utrecht. Op de boot wordt er muziek gemaakt en gezongen. Terwijl een andere groep speciale Strijdkreten gaat uitdelen op de kade. De exacte instructies krijg je natuurlijk op het kamp. Maar een paar dingen zijn alvast goed om te onthouden. Moderne Muziek Stijlen krijgt een vaste locatie aan de route. Zij kunnen daar hun spullen aansluiten en spelen. Dat punt zal ergens halverwege de vaartocht zijn. Blijf bij je groepsleider. Hij/zij weet precies waar we moeten zijn en wat er van jou wordt verwacht. Volg, als we in Utrecht zijn, de instructies van staff en groepsleiders meteen op. Het is een grote operatie om met zoveel deelnemers in Utrecht actief te zijn dus werk zo goed mogelijk mee. Onthoud dat je een visitekaartje voor het Leger des Heils bent. Gedraag je daar dus naar en laat zien waar je voor staat. Het belangrijkste: Geniet van de avond. Het is een unieke kans om aan mensen op straat iets te laten horen van waar wij de hele week mee bezig zijn. En met een beetje mooi weer wordt het een superavond!

28


tocht! Dance masterclass

O

p zondag 21 juli komen 2 dancecaptains van het Holland Show Ballet naar Belmont! Speciaal voor onze dansgroep geven Anaifely en Nancy een masterclass waarin zij wat vertellen over hun vak. En samen met de groep gaan ze werken aan stoere choreo! 29


WEBS

ITE E

Op on z natuu e website k rlijk al on je all zie daar o ok alle n. Maar tij e voorbere idinge d we na ens d f oto’s e n tu e Zodat urlijk ook a n filmpjes. week zie je llema M iedere a a r dat g al op hoe le en die Fac aan u n en co k het is. Ze iet mee is ebook zett lf mee mmen e naar S doen? ts op PA ka n. #SPAS n d P e zie WITC o SPA F H! B. En st je berich n tjes twitte r mee arts.eu via www.schoolofperforming facebook.com/ldhspa twitter.com/spa_switch

30

N SO

CIAL


E

SNACKPROJECT!

lk jaar organiseert onze jeugdbeschermingsafdeling in Alkmaar een weekend voor pupillen van het Leger des Heils die kosteloos kunnen genieten van een weekendje weg. Dit weekend wordt vrijwillig gedraaid door medewerkers van de locatie Alkmaar. Een mooi initiatief waarbij het elk jaar opnieuw een uitdaging is om veel voor de kinderen voor elkaar te krijgen met zo min mogelijk budget. Sinds 2 jaar beschikken ze voor dat weekend over de mogelijkheid om gebruik te maken van een zorgboerderij! Een super locatie. Maar ieder jaar is een grote kostenpost de huur van een busje om de kinderen (30 stuks) en 7 begeleiders te vervoeren voor activiteiten. En dit jaar gaan we hen daarbij helpen! Wij snacken en van de opbrengst kunnen we 30 kinderen een te gekke vakantie bezorgen die ze anders niet hebben. Snack jij mee??!

31


SPA 2014

19 - 25 juli Jij komt toch ook?

SPA Switch  

Kampboekje School of Performing Arts 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you