Mamino Sunce | broj 88.

Page 1

maminosunce broj 88/veljača 2022.

besplatni časopis za trudnice, mame i tate

Carski

rez

Kašalj

kao simptom

Pregovaranje

s djecom

! a m a v s a n i d o g 8 1 ć Ve
Umjesto uvodnika 10 DJEČJIH ZAPOVIJEDI

1. Moje ruke su male: ne očekujte savršenstvo dok spremam

krevet, crtam ili bacam loptu. Moje su noge kratke: usporite kako bih vas mogao stići.

2. Moje oči nisu vidjele svijet kao što su vaše: pomozite mi da otkrijem svijet. Nemojte me sputavati.

3. Kućni posao neće pobjeći. Ja neću još dugo biti malen – nađite vremena za igru sa mnom.

4. Ja sam vaš poseban darak, tako sa mnom i postupajte.

5. Trebam vašu podršku dok rastem. Nemojte mi prigovarati i

veljača 2022. www.MaminoSunce.hr

Impresum Izdavač: Crna ovca j.d.o.o.

bez da prigovarate meni.

Glavna urednica: Andrea Hribar Livada

pogriješim kako bih mogao naučiti iz vlastitih pogrešaka. Tako ću

info@maminosunce.hr

kažnjavati me. Zapamtite možete prigovarati mojim postupcima

6. Pružite mi slobodu samostalnog odlučivanja. Dopustite mi da jednog dana biti sposoban donositi pravilne odluke.

7. Nemojte se bojati otići bez mene na vikend. Potreban vam je

odmor od mene, a i meni od vas. To je također odličan način da mi pokažete kako ste si međusobno važni.

www.maminosunce.hr

8. Znam da je to teško, ali nemojte me uspoređivati s mojom braćom i sestrama ili s drugom djecom.

9. Nemojte raditi stvari umjesto mene. Tada osjećam da način na koji ja to radim nije dovoljno dobar i razočarava vas.

10. Zapamtite: volim vas više od svega. Vi ste moj svijet i sve što učinite ili ne učinite ostavlja trag u mome srcu.

Izlazi šest puta godišnje. Sljedeći broj izlazi u travnju 2022. ISSN broj: 2757-1890

Uredništvo ne odgovara za sadržaj objavljenih tekstova te informacije u oglasima. Svi tekstovi služe isključivo u informativne svrhe, a u slučaju bolesti ili poteškoća, potražite savjet liječnika.

4 MaminoSunce


SADRŽAJ Prenošena trudnoća 6 Placenta praevia 14 Carski rez 20

6

Akutni bronhiolitis 24 Kašalj je samo simptom

30

Izolacija i povratak u kolektiv

36

Gdje su nestali stričevi i tete iz djetinjstva naše djece?

40

Kako se razvija spolnost kod djece?

44

Što kad porođaj ne prođe kako smo zamislile

46

20

Ja i moje dijete 52 Einsteinov sindrom i hiperleksija

58

Kako izgraditi dobar odnos s djetetom?

62

Dječja prava i odgovornosti

66

Pregovaranjes djecom

70

Prednosti učenja stranog jezika - za cijelu obitelj

30

44 76 MaminoSunce

5


Prenošena

trudnoća

Prenošena je trudnoća ona trudnoća koja traje puna 42 tjedna gestacije, računajući od prvog dana posljednje redovite menstruacije ili dulje, odnosno 294 dana ili dulje od posljednje redovite menstruacije, odnosno dulje od 40 tjedana od posljednje ovulacije.

6 MaminoSunce


D

Prof. dr. sc. Snježana Škrablin Spec. ginekologije i opstetricije Subspec. fetalne medicine i opstetricije Subspec. humane reprodukcije ijete iz biološki prenesene trudnoće

Jednako tako, u nekih žena ovulacija nastupa prije

„prezrelosti“ i rađa se s rizikom

tjedana može dosegnuti i prije no što nastupi 42

po definiciji ima kliničke znakove

perinatalnih komplikacija. Na sreću, samo je

manji dio trudnoća koje traju dulje od 42 tjedna ili 294 dana zaista preneseno. Najčešće se radi o

pogreškama u točnoj ocjeni trajanja trudnoće zbog neredovitih menstruacija ili poremetnji ovulacije.

To su lažna prenošenja, a djeca koja se rađaju iz lažno prenesenih trudnoća nemaju povišen rizik perinatalnih komplikacija.

Trajanje trudnoće računa se, naime, najčešće menstruacijskom dobi. Definicija po kojoj je

prenesena ona trudnoća koja traje 42 tjedna

ili dulje od prvog dana posljednje menstruacije podrazumijeva tako da je 14 dana nakon

14. dana ciklusa pa se u njih 40 postkoncepcijskih

tjedna menstruacijske dobi. Dakle, mali je broj, oko trećina od ukupno 10% trudnoća koje traju dulje od punih 42 tjedna menstruacijske dobi, zaista

biološki produljenih, odnosno, neke su trudnoće biološki produljene i onda kada traju samo 41

tjedan. Kako nema mogućnosti točne procjene

biološkog trajanja trudnoće, sve se trudnoće za

koje se nađe da traju 42 tjedna ili dulje, smatraju prenesenim, premda je mali broj djece koja se

rađaju iz njih zaista prezrelih. Zbog porasta rizika za djecu koja se rađaju prezrela, svaku trudnoću

koja traje 42 tjedna i dulje valja nadzirati s punom pažnjom i smatrati je visoko rizičnom.

posljednje menstruacije uslijedila ovulacija i

Učestalost trudnoća koje su prešle rok rađanja

menstruacijskog ciklusa vrlo su česte i u posve

proporciji izbornih carskih rezova, proporciji

nakon nje trudnoća. Međutim, varijacije trajanja zdravih žena, nerijetko zbog poremetnji ovulacija;

one ne moraju nastupiti uvijek istog dana u ciklusu. Oko 70% trudnoća koje po menstruacijskoj dobi traju dulje od punih 42 tjedna nisu tako prava

prenošenja već su posljedica zakašnjelih ovulacija.

različita je, ovisno o paritetu populacije,

prijevremenih porođaja, učestalosti indukcija

porođaja, poremetnjama trudnoće itd. Procjenjuje se kako oko 10% (4-14%) trudnoća traju dulje od 42 puna menstruacijska tjedna. Najmanje

je prenesenih trudnoća u sredinama u kojima

MaminoSunce

7


se menstruacijska dob korigira ultrazvučnom

dulje od 42 tjedna, perinatalni mortalitet dvostruko

tamo gdje se trajanje trudnoće računa samo prema

tjedna 5-7 puta je viši no u ročnih trudnoća. Dijete je

procjenom trajanja trudnoće, mnogo ih je više

posljednjoj menstruaciji ili prema kliničkom nalazu

trudnoće, a posebno često gdje se kao parametar rabi samo prvo micanje djeteta. Prava, biološka

prenošenja, ukoliko nisu posljedica malformacija djeteta (anencefalije), vjerojatno su genetski

predodređena. Ako je majka prenosila, njena će kći prenositi značajno češće, a žena koja je jednom

prenijela, dva ili tri puta češće prenijet će ponovno u idućoj trudnoći.

OPASNOSTI ZA DIJETE I MAJKU

Opasnosti za djecu iz prenesenih trudnoća brojna su, premda su izvješća iz literature jako različita. Perinatalni mortalitet prenesene djece 1,5 do

2,9 puta je viši no djece rođene točno u terminu. Engleski autori nalaze da je, kad trudnoća traje

8 MaminoSunce

viši, kada traje 43 tjedna 4 puta je viši, kad traje 44

ugroženo asfiksijom, infekcijom, nerijetko teži 4500 grama ili više (3-10 puta češće no ročna djeca).

U 20-40% trudnoća, djeca iz prenesenih trudnoća imaju znakove dizmaturiteta, identična su djeci

koja su rođena nakon intrauterine restrikcije rasta

zbog nedostatne djelotvornosti posteljice. Posebno opasno je razdoblje porođaja i ranog neonatalnog razdoblja; asfiksija u porođaju često nastupa

iznenada, opasan je sindrom aspiracije mekonija,

česti su znakovi neuroloških poremetnji, posebice konvulzije.

Porođaji prenesenih trudnoća nerijetko su

produljeni, zbog fetalne makrosomije povišena je

učestalost ozljeda mekih tkiva, carski rez dvostruko je češći, a zbog toga i komplikacije operacijski

dovršenih trudnoća; najopasnije su tromboembolije.


SINDROM PREZRELOG NOVOROĐENČETA

vrijednosti eritropoetina u krvi pupčane arterije u

koje su nastavljene nakon termina, opisao 37

istraživanja i pored opisanih promjena posteljice i

Godine 1954. Clifford je, prateći skupinu trudnoća novorođenčadi tipičnog izgleda i neonatalnog tijeka. Dijete je dugo i mršavo, naborane, staračke kože,

zabrinutog izgleda, nemirno, otvorenih očiju, dugih nokata, koža mu se ljušti, posebice na tabanima i

dlanovima. Najčešće nije pothranjeno po definiciji,

a njegova je težina iznad desete percentile za dob

trudnoće, ali njegov izgled svjedoči o pothranjivanju koje je vjerojatno nastupilo tek koncem trudnoće. Najveći broj djece iz Cliffordove skupine umrla su u neonatalnoj dobi ili su preživjeli s teškim

neurološkim poremetnjama. Prenošenja je podijelio u stupnjeve: kod prvog stupnja koža je čista, kod

djece iz prenesenih trudnoća. Pravo značenje ovih

nalaza nije još jasno, jer su sva djeca iz navedenih pored narastajućih vrijednosti eritropoetina rođena uredno, vaginalno, bez ikakvih poremetnji tijeka

porođaja, urednih Apgar zbrojeva, plodova voda u svih je bila čista, a neonatalni tijek uredan. Pored

toga, popuštanje djelotvornosti posteljice ne može biti vodeća osobitost prenesenih trudnoća, jer je

dobro poznato kako fetusi nastavljaju rast do 42. tjedna, a makrosomija je to češća što trudnoća dulje traje. Najčešće su komplikacije koje se

pripisuju prenošenju zapravo posljedica kompresije pupkovine zbog redukcije količine plodove vode.

drugog zamrljana mekonijem, kod trećeg prljavo

POSTUPAK

nađen u oko 10% djece rođene između 41. i 43.

-pravilnoj procjeni trajanja trudnoće

žuta. Sindrom prezrelog novorođenčeta kasnije je tjedna trudnoće i u trećine djece rođene nakon 43. tjedna trudnoće . Oligohidramnij jako povećava

vjerojatnost rađanja prezrelog novorođenčeta; u

trudnoća gestacije 42 tjedna i više oligohidramnij točno predviđa 88% djece sa sindromom prezrelosti.

Godinama se naučavalo kako posteljica nakon

36. tjedna trudnoće počinje pokazivati znakove

popuštanja djelotvornosti pa se vjerovalo kako je sindrom prezrelog, pothranjenog novorođenčeta

posljedica posteljične nedjelotvornosti u prenesenih trudnoća. Patološko-histološki znakovi popuštanja djelotvornosti posteljice konzistentni i tipični za prenošenje ipak nikad nisu nađeni . Međutim,

nedavno je nađena pojačana apoptoza u posteljica prenesenih trudnoća, kao i povišene i rastuće

Postupak ovisi o:

-rezultatima nadzora stanja djeteta

-procijenjenoj zrelosti vrata maternice.

Točna dijagnoza stupnja ugroženosti djeteta i točna

ocjena kako postupiti ovisi o preciznom poznavanju gestacijske dobi. U žena s pravilnim, redovitim

ciklusima to obično nije problem, a dvojbi o pravom trajanju trudnoće najčešće nema. Međutim, kako je menstruacijski ciklus nerijetko nedovoljno pravilan, a precizno je datiranje ovulacije iz koje je uslijedila trudnoća gotovo nemoguće, precizan podatak o

trajanju trudnoće daje jedino ultrazvučna biometrija tijekom prvih tjedana trudnoće. To potvrđuje koliko

je važno nadzor trudnoće započeti rano. Zanimljivo je kako u SAD-u još nije prihvaćena preporuka o ranoj ultrazvučnoj biometriji kao postupku koji je

neophodan za smanjenje rizika pogrešne procjene

MaminoSunce

9


prenošenja. U dvojbenih situacija, posebice u

i citološki pregled plodove vode aspirirane

o približnom trajanju trudnoće daje amnioskopija,

vrijednosti glukoze (manje od 20 mg/dl) i porasle

trudnoća koje su blizu terminu, točnu orijentaciju jednostavna, prilično zaboravljena i u svijetu

gotovo napuštena metoda koja se, međutim, svakodnevno potvrđuje vrlo korisnom. To je

metoda direktnog promatranja i pregledavanja

izgleda i količine plodove vode i predležeće česti fetusa kroz poseban tubus obasjan izvorom

hladnog svjetla. Amnioskopija pomaže procjeni

stanja djeteta kod sumnje na prenošenje i već je

godinama nezaobilazna metoda nadzora trudnoća sa sumnjom prenošenja u Klinici za ženske

bolesti u Zagrebu. Još od ranih radova E. Salinga prvenstvena indikacija za uporabu amnioskopije

upravo je sumnja na prenošenje ili preeklampsija. Još točniju procjenu trajanja trudnoće, zrelosti i

eventualne ugroženosti djeteta daje biokemijski

10 MaminoSunce

amniocentezom. Više od 30% lipidnih stanica, niske vrijednosti kreatinina (iznad 20 mg%) susreću se u ročnih trudnoća, 60- 90% ili više lipidnih stanica i gotovo nemjerljive vrijednosti glukoze u plodovoj

vodi kod prenošenja. Vrijednosti glukoze, kreatinina i lipidnih stanica olakšavanju odjeljivanje prave od lažne prenošenosti i jako olakšavaju svakodnevni rad. Zrelosti parametara plućnog profila pokazuju

pak stupanj zrelosti fetalnih pluća, ali ne olakšavaju razlikovanje prave od lažne prenošenosti.

Sumnja na prenošenje prihvaćena je indikacija za

nadzor stanja djeteta premda prospektivne studije

nisu objektivno potvrdile vrijednost ove preporuke.

Nadzor se obično sastoji od kardiotokografije, testa opterećenja, biofizikalnog profila, procjene količine plodove vode ili kombinacije metoda, a nema


dokaza kako je jedna od metoda bitno pouzdanija

u određenom mjeri nepouzdana, u ostalih nema

i opstetričara (ACOG-u) nadzor valja započeti s

češće no porođaje koji su započeli spontano.

od druge . Prema Američkom udruženju ginekologa 42 tjedna amenoreje, no nema preporuka koliko je često potrebno testiranje ponavljati. Većina istraživača preporučit će testiranje dva puta

tjedno, uz opasku kako doplerske metode nemaju vrijednosti za nadzor prenesenog djeteta i nisu opravdane uz indikaciju prenošenja.

Porođaj valja planirati onda kada se procijeni

kako je rizik biti rođen manji od rizika daljnjeg

zadržavanja u maternici. U trudnoćama koje se

smatraju rizičnim nema potrebe trudnoću nastavljati nakon navršenih 39 tjedana trudnoće, pod uvjetom da je gestacijska dob pouzdano procijenjena.

Jednako tako ukoliko se ustanovi manjak plodove

vode ili promjena u stanju djeteta, odnosno ukoliko

dokaza kako inducirane porođaje prate poremetnje Ukoliko je vrat maternice nezreo, indukcija

porođaja oksitocinom završit će dvostruko češćim

neuspjehom, od konzervativnog postupka, čekanja spontanog početka porođaja uz nadzor stanja

djeteta. U takvih je žena neophodno poduzeti neki od postupaka kojima se potiče sazrijevanje vrata maternice. Premda ima studija koje ne nalaze

prednosti vaginalne ili intracervikalne aplikacije

prostaglandina E2 (PGE2) u usporedbi s placebom ili Foleyevim kateterom, preporuka američkog

udruženja ginekologa i opstetričara (ACOG-a) je

svakako rabiti PGE2 gel u svim slučajevima kada

porođaj u prenesene trudnoće želimo inducirati, a vrat maternice nije zreo.

Uz oligohidramnij može nastupiti kompresija

ZRELI VRAT MATERNICE – INDUKCIJA AMNIOTOMIJOM, OKSITOCINOM ILI KOMBINIRANO

popuštanja funkcije posteljice. Može nastati akutno,

sintetizirao oktapeptid oksitocin i za to dobio

rezultati testiranja stanja djeteta više ne jamče normalnu oksgenaciju, trudnoću valja završiti.

pupkovine, a manjak plodove vode najraniji je znak tijekom manje od 48 sati.

Što je najbolje učiniti u trudnoćama koje se

smatraju nisko rizičnim, a termin je prošao i

nastupa realna opasnost od prenošenja? To nije

sasvim razjašnjeno. Postoje dva moguća izbora:

inducirati porođaj, kao što to u trudnoćama sigurne amenoreje preporučaju američki autori ili čekati na njegov spontani početak uz redoviti nadzor

stanja djeteta. Stupanj procijenjene zrelosti vrata maternice nerijetko je odlučujući činitelj.

Ako je vrat maternice klinički zreo, indukcija se

smatra opravdanom. Osim u prvorotkinja u kojih

je precizna ocjena zrelosti vrata maternice uvijek

Vincent du Vigneaud je 1954. godine otkrio i

Nobelovu nagradu pa se od tada oksitocin rabi

kao komercijalni pripravak. To je prirodni, selektivni

pokretač motoričke aktivnosti maternice, djelotvoran uz njen zreli vrat. Mehanizam pokretanja trudova odgovara prirodnom tijeku rađanja. Trudovi

započinju 3-5 minuta nakon pokretanja infuzije, a

odgovor mišića ovisi o trajanju trudnoće, odnosno postojanju receptora za hormon pa je najbolji u

ročnih trudnoća. Nepažljivom primjene visoke doze mogu uzrokovati tahisistoliju, hiperstimulaciju pa čak i rupturu maternice.

U terminu i uz zreli vrat maternice, porođaj se

može inducirati odvajanjem plodovih ovoja od

MaminoSunce 11


sveze s decuduom (tzv. membrane stripping) ili

0.5 mg koji se najčešće aplicira svakih 3-6 sati unutar

porast serumskih vrijednosti PGF2alfa, jakog

aplikacije započeti s infuzijom oksitocina.

amniotomijom. Odvajanje ovoja od decue prati aktivatora motoričke aktivnosti, ali je uz oba

načina indukcije nerijetko korisna dodatna infuzija oksitocina.

DJELOMIČNO ZRELI ILI NEZRELI VRAT MATERNICE Indukcija porođaja uz Bishopov indeks ispod 4 nezamisliva je bez prethodnog poticanja

sazrijevanja vratamaternice, neki taj proces zovu preindukcijom. Sazrijevanje vrata maternice

moguće je postići na nekoliko načina: mehanički, farmakološkim pripravcima ili kombinacijom oba postupka.

Mehanička sredstva su laminarije (pripravci algi ili sintetičkih tvari koji bubre unutar vrata maternice

apsorbirajući vodu) ili balončić Foleyeva katetera ili sličnih komercijalnih pripravaka. Farmakološki su agensi pripravci prostaglandina E (PGE): i

PGE2 (dinoproston) i PGE1 (misoprostol). Brojne su i različite preporuke kako, koliko često i u

kojoj dozi primijeniti pripravke PGE Rezultati

najnovijih istraživanja na velikom broju trudnoća nude nekoliko mogućih protokola: najčešće se preporučuje dinoproston gel svakih 6-12 sati s

maksimalnom preporučenom dozom dinoprostona tijekom 24 sata od 1,5 mg (7,5 ml gela), ali ima i drukčijih preporuka. PGE2 gel dostupan je u dozi od 1 mg, 2 mg i 3 mg i može se u stražnji

svod rodnice aplicirati svakih 3 ili 4 sata. PGE2

dostupan je i u obliku 10 mg čepića koji stavljeni u rodnicu trajno otpuštaju sredstvo (0.3 mg/sat), a nakon postizanja zadovoljavajućeg se učinka

uklanjaju i kao intracervikalni pripravak u dozi od

12 MaminoSunce

vrata maternice. Nema precizne preporuke kada nakon PGE1 je noviji preparat i dostupan je u obliku peroralnih tableta od 100 mcg i 200 mcg. U dozama od 25 mcg i 50 mcg aplicira se svaka 3 ili 4 sata u stražnji svod rodnice.

Učinak pojedinog pripravka ili kombinacije procjenjuje se razdobljem aplikacija-porođaj, proporcijom

trudnoća koje moraju biti završene carskim rezom zbog neuspjeha, dodatno potrebnim stimulacijom trudova oksitocinom i cijenom. Dvanaestsatna

preindukcija najskuplja je kada se primjenjuje vaginalni pripravak koji konstantno otpušta PGE2 (168 USD), a najjeftinija uz 25 mcg vaginalni pripravak PGE1 ili uz

stavljanje Foleyevog katetera (2-4USD). Procjenjujući djelotvornost, Foleyev kateter jednako je djelotvoran kao preporučene doze PGE1 ili PGE2. Neovisno o

sredstvu, uspjeh svake preindukcije valja razmotriti nakon najkasnije 12 sati i ukoliko nema spontanih

trudova, ovisno o napredovanju lokalnog nalaza ponoviti aplikaciju ili pokušati nastaviti s oksitocinom. Ukoliko

se porođaj ne uhoda nakon najdulje 24 sata, izgledi da će se uhodati daljim apliciranje PG i daljim čekanjem minimalni su. Premda u Klinici, sve trudnice u kojih

provodimo preindukciju nadziremo intenzivno, postoje studije u kojima se dopušta ambulantna preindukcija i boravak kod kuće do početka aktivnog porođaja.

GinOps d.o.o. Poliklinika za ginekologiju, porodništvo, humanu reprodukciju i bolesti dojke Zagreb, Korčulanska 3f ginops@ginops.hr, 01 6180 955 ginops.hrPlacenta

Dr. Tihana Mazalin

praevia Posteljica je jedan od najvažnijih privremenih organa u ženinom tijelu. Njezina je funkcija omogućiti dotok hranjivih tvari i kisika do ploda koji je u aktivnom razvoju svih devet mjeseci trudnoće. Upravo zbog toga, bolesti posteljice mogu lako ugroziti trudnoću i zahtijevaju njezino pomno praćenje.

14 MaminoSunce


N

ormalna posteljica mora biti pravilne

Ova anomalija susreće se u jednoj od dvjesto

pupkovinom. Osim izgleda, posteljica treba

izvođenja carskog reza i drugih operativnih

veličine i oblika te komunikacije s

biti smještena na primjerenom mjestu u stijenci

maternice. Najčešće je to na prednjem ili stražnjem materničnom zidu.

Poremećaji položaja posteljice česti su problem tijekom trudnoće. Jedna od češćih anomalija

trudnoća, a njezina pojavnost raste porastom

zahvata na maternici. Ožiljno tkivo poslije carskog reza i operacija na maternici može ostaviti

trajno oštećenje sluznice maternice i učiniti je nepogodnim mjestom za implantaciju.

posteljice u trudnoći je predležeća posteljica (lat.

UZROCI NISKOG SIJELA POSTELJICE

posteljica nisko položena na sluznici maternice, pri

njezinog nastanka i dalje nije razjašnjeno.

placenta praevia). Riječ je o stanju u kojem je

čemu onemogućuje prirodni (fiziološki) porođaj kroz

vaginalni kanal (rodnicu), što čini trudnoću rizičnom.

NORMALNA I ZDRAVA POSTELJICA – PREDUVJET UREDNE TRUDNOĆE

Nakon oplodnje jajne stanice, dolazi do njezine

Iako se o ovoj anomaliji zna mnogo, pitanje

Dosadašnje iskustvo i znanje prepoznalo je neke rizične čimbenike i skupine žena u kojih se ovaj poremećaj učestalije pojavljuje, a to su:

 višerotkinje i trudnice starije životne dobi

 postojanje placente previje u prethodnim trudnoćama

implantacije u endometrij (sluznicu) maternice.

 uporaba psihoaktivnih tvari (kokaina) i duhanskih

ili stražnjoj stijenci maternice te na tom mjestu

 žene koje su doživjele spontani i/ili inducirani

prvog trimestra trudnoće. Mjesto na kojem se jajna

 žene koje imaju anomalije koje otežavaju

Proces implantacije najčešće se odvija na prednjoj započinje razvoj posteljice, koji završava na kraju

stanica ugnijezdila i na kojem se razvija posteljica nazivamo njezinim sijelom.

Kako trudnoća napreduje i maternica se povećava,

proizvoda

gubitak ploda

normalnu implantaciju (primjerice, fibromi ili miomi maternice)

maternice, koji tijekom porođaja čini početak

ZAŠTO JE PREDLEŽEĆA POSTELJICA OPASNA?

posljedica je izostanka pomicanja posteljice.

zapreku za plod jer prekriva dio unutrašnjeg ušća

posteljica se pomiče i još više udaljava od vrata porođajnog kanala. Nisko ležeća posteljica

Krivo položena posteljica predstavlja fizičku

MaminoSunce 15


maternice pa plod prilikom kontrakcija ne može

 rubna placenta praevia, kod koje se posteljica

kontrakcije maternice i istezanje njezinog vrata

 djelomična placenta praevia, pri čemu je ušće

sluznice i ometaju dotok krvi tijekom porođaja. Na

 kompletna placenta praevia, kao najteži oblik kod

spontano proći kroz porođajni kanal. Osim toga, dovode do prijevremenog odvajanja posteljice od

taj način je onemogućen vaginalni porođaj te može doći do vitalne ugroze ploda. Zbog toga je često potrebno trudnoću dovršiti carskim rezom.

VRSTE PLACENTE PREVIJE

Niski položaj posteljice dijagnosticira se

transvaginalnim ultrazvukom. Jednom kad se

postavi sumnja na predležeću posteljicu, liječnik ginekolog detaljnije će odrediti njezin položaj.

Položaj i tip posteljice niskog sijela definira se s obzirom na stupanj prekrivanja ušća vrata maternice. Prema tome, razlikuje se:

16 MaminoSunce

nalazi na rubu ušća, ali ga ne prekriva

maternice djelomično prekriveno posteljicom

kojeg je cijelo ušće prekriveno tkivom posteljice.

KAKO PREPOZNATI POSTELJICU NISKOG SIJELA? Placenta previja danas se uglavnom prepoznaje i prije pojave simptoma zahvaljujući redovitim

ultrazvučnim pregledima tijekom trudnoće. Zato je bitno steći naviku redovitih ginekoloških pregleda i tu naviku njegovati bez obzira na trudnoću. U žena kod kojih placenta previja nije utvrđena

kontrolnim ultrazvukom, dijagnoza se najčešće

postavlja uslijed epizode krvarenja. Svako bezbolno


LAKSOL Baby MEDICINSKI PROIZVOD CE 0426

BROJ 1

KOD ZATVORA*

ZA DJECU STARIJU OD 6 MJESECI Makrogol je 1. izbor za liječenje funkcionalne konstipacije kod djece prema preporuci Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu (ESPGHAN)**.

putem osmotskog mehanizma regulira rad crijeva na prirodan način ne apsorbira se, ne fermentira u crijevima, ne iritira sluznicu te se eliminira stolicom pogodan u slučajevima akutnog i kroničnog zatvora olakšava pražnjenje crijeva bez grčeva, abdominalne boli ili hitnih stanja učinkovitost proizvoda ne smanjuje se tijekom dugotrajne upotrebe

30 vrećica 1 vrećica sadrži 5 g makrogola 3350 okus naranče *Ramkumar D, Rao SS. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation. Am J Gastroenterol. 2005. 100:936-971. **Tabbers MM et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: Evidence based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014. 50: 258-274.

www.nutripharm.hr BESPLATNI INFO TELEFON 0800 301 302


krvarenje nakon 20. tjedna trudnoće zahtijeva

Ukoliko se anomalija primijeti unutar prvih 20 tjedana

U slučaju sumnje na posteljicu niskog sijela,

posebne mjere. Ukoliko nisko sijelo postoji i nakon

trudnoće, liječnik najčešće neće savjetovati nikakve

isključenje niskog sijela posteljice.

ginekološki pregled treba strogo izbjegavati sve

dok ginekolog ultrazvučnim pregledom ne odbaci

20. tjedna, osnovne su preporuke mirovanje i

izbjegavanje intimnih odnosa radi čuvanja trudnoće.

sumnju na postojanje placente previje jer se

Glavni cilj mirovanja i neprakticiranja spolnih odnosa

posteljice.

i plod. Na taj se način produljuje vrijeme trudnoće,

jest smanjiti mehanički stres na posteljicu, maternicu

pregledom može uzrokovati daljnje oštećenje Kako se posteljica tijekom trudnoće pomiče dalje

od ušća, definitivna se dijagnoza placente previje postavlja tek nakon 32. tjedna, kada je posteljica postigla svoj konačni položaj s obzirom na ušće maternice.

ŠTO NAKON POSTAVLJENE DIJAGNOZE?

Placenta previja jest anomalija koja nema posebne mogućnosti liječenja. Daljnji tijek i praćenje

 stupnja zrelosti ploda, trajanja trudnoće i zdravlja majke

 jačine krvarenja i eventualne ugroze ploda.

Kada plod dosegne odgovarajući stupanj zrelosti pri kojem je sposoban za izvanmaternični život, liječnik će indicirati carski rez i njime dovršiti trudnoću.

Kako se bliži porođaj, žena može osjećati dodatan

stres zbog stanja posteljice, ali uz pridržavanje uputa liječnika, carski rez i završetak trudnoće uglavnom prolaze bez komplikacija.

Tijekom trudnoće koju prati posteljica niskog sijela, svako krvarenje treba shvatiti ozbiljno te se obratiti

trudnoće određuju se na temelju:  objektivnog nalaza ultrazvuka

koje je dragocjeno jer omogućuje sazrijevanje ploda.

ginekologu radi procjene težine krvarenja, zdravlja ploda i posteljice. Na temelju toga, ginekolog će

donijeti najbolju odluku o daljnjem zbrinjavanju vaše

trudnoće kako bi sačuvao zdravlje vašeg ploda i vas!

Poliklinika Mazalin

Ivana Trnskog 17, Zagreb 01/2442 133 098 517230

info@poliklinika-mazalin.hr www.poliklinika-mazalin.hr

www.facebook.com/Poliklinika-Mazalin-176112842434347 www.instagram.com/poliklinika_mazalin/

18 MaminoSunceDr. Tihana Mazalin

Carski rez Carski rez je jedan od najpoznatijih operativnih zahvata u ginekologiji. Može se izvoditi kao elektivan ili hitan kirurški zahvat, ovisno o indikaciji. Elektivan carski rez jest unaprijed ugovoren operativni zahvat, a hitan carski rez izvodi se u akutnim stanjima, kada daljnje trajanje trudnoće ugrožava život majke i/ili ploda.

20 MaminoSunce


KADA SE IZVODI CARSKI REZ?

Svrha sedacije je smanjiti budnost i osjet boli,

relativne ili apsolutne. Relativne indikacije su ona

anestezije primjenjuje vrlo rijetko, u slučajevima

Indikacije za izvođenje carskog reza mogu biti

stanja ili bolesti kod kojih izvođenje carskog reza ovisi i o drugim faktorima te se trudnoća može

dovršiti i vaginalnim putem. Apsolutne indikacije su stanja u kojima je carski rez obavezan (primjerice, pretjerano uska zdjelica). Najčešće indikacije za izvođenje carskog reza su:   

stav zatkom ili poprečni stav ploda apsolutno uska zdjelica

višeplodne trudnoće i prethodno izvođenje

carskog reza  

prerasla posteljica ili posteljica niskog sijela

bilo koja fizička prepreka u porođajnom kanalu,

uključujući i ispalu pupkovinu 

bolesti drugih organskih sustava koje

ugrožavaju zdravlje majke 

infekcije, poput genitalnog herpesa

IZVOĐENJE CARSKOG REZA

Prijeoperativna priprema za carski rez uključuje

postavljanje mokraćnog katetera i pristupa krvnoj

žili (veni). Tijekom zahvata primjenjuju se slijedeći lijekovi:  

lijekovi za sedaciju

nadoknada tekućine (fiziološka otopina, a po

potrebi transfuzija) 

oksitocin, nakon završetka zahvata.

ali bez potpunog gubitka svijesti. Potpuna se iznimne hitnosti.

Oksitocin je prirodno prisutan hormon u ljudskom

tijelu. U žena potiče kontrakciju maternice tijekom prirodnog porođaja. Kako carski rez nije prirodan način porođaja, nije praćen povećanjem razine oksitocina pa je potrebna njegova primjena

venskim putem. On će potaknuti kontrakcije

maternice nakon učinjenog reza te tako umanjiti krvarenje i olakšati šivanje maternice.

U izvođenju carskog reza, uz sedaciju se primjenjuje i regionalna anestezija. Kod

regionalne anestezije, pacijentica će izgubiti

osjet od struka na niže primjenom spinalne ili epiduralne anestezije. Spinalna ili epiduralna anestezija primjenjuju se u područje leđne

moždine umetanjem tanke igle između kralježaka. Primjena anestetika može biti nelagodna, ali najčešće prolazi bez komplikacija. Tijekom

primjene anestetika pacijentica sjedi nagnuta

prema naprijed ili leži na boku nogu savinutih u kukovima.

Stijenka trbuha sastoji se od 4 sloja: kože,

trbušnih mišića i njihove ovojnice te trbušne

maramice. Svi se slojevi moraju prerezati kako bi liječnik mogao doći do stijenke maternice.

Vodoravni rez kojeg čini kirurg smješten je u

donjoj polovici trbuha. Nakon izvođenja rezova,

MaminoSunce 21


plod se vadi iz maternice, a svaki se sloj šiva

reza na potrbušnici.

Minimalno dan prije izvođenja carskog reza,

koži, koji se zatvori tkivnim (kirurškim) ljepilom.

pojedinačno.

preporučljivo je izbjegavati brijanje i/ili depilaciju intimnog područja, jer se time povećava rizik od bakterijske infekcije.

POŠTEDNI CARSKI REZ

Poštedni carski rez (poznati i pod nazivom francuski

Slojevi se šivaju kružnom tehnikom, osim reza na Ovakvom se tehnikom šivanja smanjuje broj rezova i šavova čime se omogućuje brži i lakši oporavak. Također, pri izvođenju operacije nije potrebno postavljanje katetera u mokraćovod čime se otklanja mogućnost mokraćne infekcije.

carski rez) metoda je izvođenja carskog reza kod

KOMPLIKACIJE ZAHVATA

potrbušnici. U ovoj se tehnici mišići trbuha uzdužno

donosi minimalne komplikacije za majku. Bez

koje se ne izvodi rez na trbušnim mišićima niti

razmiču, a maternici se pristupa u krajnjem donjem dijelu, što također otklanja potrebu za izvođenjem

22 MaminoSunce

Izvođenje carskog reza danas je sofisticirano i obzira na to, rizik od komplikacija ipak postoji.

Svijest o postojanju komplikacija bitna je ukoliko se


odlučite na carski rez pod relativnom indikacijom

mirovanje pogoduje stvaranju ugrušaka u venama

komplikacije su:

Kad dođe u svoj dom, žena bi trebala nastaviti

ili bez opravdanog medicinskog razloga. Najčešće 

nogu što može uzrokovati vensku trombozu.

bakterijske upale rane ili sluznice uterusa

s izbjegavanjem dizanja težih predmeta, fizičke

(endometritis)   

aktivnosti i vožnje narednih 6 tjedana uz primjenu

nuspojave anestezije

steznika, a potom je potrebno učiniti kontrolni

povećani gubitci krvi

ginekološki pregled i ultrazvuk. U periodu

stvaranje ožiljka na maternici, što može utjecati

oporavka trebalo bi izbjegavati spolne odnose,

na iduće trudnoće i porode 

jer oni povećavaju rizik od infekcija i pojačavaju

oštećenje susjednih organa (najčešće mjehura

bolnost.

i crijeva) 

TRUDNOĆA NAKON CARSKOG REZA – IMA LI RAZLOGA ZA BRIGU?

ozljede novorođenčeta tijekom porođaja.

CARSKI REZ I BABINJE – NJEGA I ŽIVOT NAKON CARSKOG REZA

Carski rez povećava rizik od komplikacija idućih

Nakon zahvata tipično se javlja bol zbog popuštanja anestezije. Kako je potrebno određeno vrijeme za

cijeljenje reza, rotkinje bi trebale izbjegavati dizanje većih tereta (uključujući i novorođenče) te paziti prilikom dojenja.

Prvih nekoliko dana oporavka žena i dijete trebaju provesti u bolnici. Poželjno je što prije ustati

iz kreveta i započeti s laganim kretanjem jer

trudnoća, no moguć je i normalan porođaj.

Najbitnije je osigurati dovoljan razmak (minimalno 18 mjeseci) od carskog reza do sljedeće

trudnoće, kako bi se maternica u potpunosti

opravila i rana pravilno i čvrsto zacijelila. Čak

75% žena nakon carskog reza uspješno završi iduću trudnoću vaginalnim porodom. Strpljenje i praćenje uputa ginekologa ključ su sigurne i zdrave sljedeće trudnoće!

Poliklinika Mazalin

Ivana Trnskog 17, Zagreb 01/2442 133 098 517230

info@poliklinika-mazalin.hr www.poliklinika-mazalin.hr

www.facebook.com/Poliklinika-Mazalin-176112842434347 www.instagram.com/poliklinika_mazalin/

MaminoSunce 23


dr.sc. Željka Vlašić Lončarić, dr.med. spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske pulmologije

Akutni bronhiolitis

Jesen i zima najčešća su godišnja doba kada djeca poboljevaju od ove, uglavnom blage i u potpunosti izlječive bolesti, ali i vrlo česte među najmlađom populacijom. Rano prepoznavanje simptoma i pravovremeni posjet liječniku od velike je važnosti, kako bi se provelo potrebno liječenje, dijete što prije oporavilo te kako bi se spriječile nepotrebne hospitalizacije i u konačnici razvoj komplikacija ove bolesti.

24 MaminoSunce


DEFINICIJA I EPIDEMIOLOGIJA

Epidemijsko javljanje RSV-a u Republici Hrvatskoj

virusna bolest malih bronha i bronhiola, ponekad

periodicitetom intenzivnosti svake druge godine.

Bronhiolitis je akutna, kratkotrajna (do 2 tjedna),

dramatičnog tijeka, većinom u djece od 2 mjeseca

obično počinje u studenom i traje do svibnja, s

starosti do 2 godine života.

PATOGENEZA

simptomima: tahipnejom (ubrzanim disanjem),

1. Pomoću sitnih čestica aerosola, prilikom

Opisuje se kao klinički sindrom označen slijedećim dispnejom (otežanim disanjem i korištenjem pomoćne dišne muskulature), najčešćim

auskultacijskim nalazom krepitacija (sitnog

pucketanja) nad plućima; većinom odličnog ishoda. Epidemiološki gledano, sezona javljanja akutnog bronhiolitisa je od listopada do svibnja, iako je

moguća i rijetka pojavnost tijekom ljetnih mjeseci. Ovaj je klinički entitet jedan od najčešćih uzroka hospitalizacije djece u mlađoj od jedne godine,

zahvaća gotovo 60% dojenčadi, dovodi do 50%

hospitalizacija u prva tri mjeseca života. Mortalitet

iznosi 0,2- 1% (uz primjerenu medicinsku skrb). Ako pak gledamo spolnu uvjetovanost, 1,7 puta češći je u dječaka.

Uzročnici akutnog bronhiolitisa su poglavito respiratorni virusi, među njima najpoznatiji i najčešći te za pojedine skupine dojenčadi i

najopasniji, respiratorni sincicijski virus (RSV). Potom slijede virusi influence, paranifluence, adenovirusi, rinovirusi, metapneumovirusi,

enterovirusi, bokavirusi i vrlo rijetko atipične

bakterije – Mycoplasma i Chlamdia pneumoniae.

Respiratorni virusi šire se na dva načina:

kašljanja, kihanja ili govora, s osobe na osobu na većoj udaljenosti (manjoj od 1,5 metra). Na taj

način prenose se adenovirusi, virusi influence,

varicele, mumpsa, rubele i ospica.

2. Pomoću velikih kapljica sekreta, sekret iz nosa bolesnika kontaminira predmete te se preko ruku prenese na sluznicu nosa ili oka osjetljive osobe (često autoinokulacija).

Na ovaj način prenose se rinovirusi, parainfluenca virusi i RSV.

Preživljavanje RSV-a različito je ovisno o podlozi na koju se „hvata“. Tako se zadržava na glatkim

predmetima oko 6 sati, na gumenim rukavicama

oko 1.5 sat, na tekstilu (odjeća) i papiru 30-45 min te na koži 20 min.

Patogenetski gledano, kod razvoja simptoma

bolesti, RSV-om zahvaćena područja u plućima su mali bronhi i bronhioli, gdje dolazi do propadanja respiratornog epitela, destrukcije stanica s

trepetljikama (koje inače služe za adekvatnu eliminaciju sekreta iz dišnih putova), otok i

MaminoSunce 25


infiltracija sluznice upalnim stanicama.

Dijagnozu ove bolesti postavljamo prema

KLINIČKA SLIKA

epidemiološkim podatcima o sezonskom javljanju

Simptomi bolesti razvijaju se postupno, nakon

inkubacije od 2 do 5 dana. U početku su to klinički znakovi zahvaćanja gornjeg dišnog sustava

(začepljenost nosa ili sekrecija iz nosa, crvenilo očnih spojnica), moguća je i povišena tjelesna temperatura.

U daljnjem tijeku bolesti razvijaju se i simptomi od strane donjeg dišnog sustava: progresivni

tvrdokorni kašalj sve do kašlja nalik na hripavac, ubrzano i otežano disanje, katkad i kratkotrajni

periodi prestanka disanja (apneja), uz poremećeno opće stanje; stenjanje, letargiju, povraćanje,

odbijanje ili otežano uzimanje hrane i tekućine, dehidraciju.

26 MaminoSunce

određenim kriterijima: kliničkoj slici, dobi djeteta,

bolesti te identifikacijom virusa ili antigena virusa i izolacijom virusa.

U samom dijagnostičkom postupku dokazivanja

akutnog bronhiolitisa potrebno je učiniti osnovnu laboratorijsku obradu: krvnu sliku i C-reaktivni

protein te plinove u krvi (ukoliko se radi o težoj kliničkoj slici), koji uglavnom ne odstupaju od

referentnih vrijednosti za dob. Radiološki nalaz

torakalnih organa i ultrazvučna pretraga istih daju nam također vrijedne informacije kod procjene težine bolesti i pomažu pri planu terapijskog

postupka. Identifikacija virusa utvrđuje se iz brisa nazofarinksa IFA ili PCR metodom.

Na osnovu svih navedenih kriterija krucijalno je


procijeniti težinu bolesti, jer se velik dio djece

bolesti te trovanje salicilatima.

liječiti u ambulantnim uvjetima.

TERAPIJA I PREVENCIJA

akutnog bronhiolitisa mogu se razviti komplikacije,

svakako mislimo na više metoda, koje se

kojima je ona dijagnosticirana na vrijeme, može U malom broju slučajeva dojenčadi koje boluju od koje mogu biti rane i kasne. Najčešće rane

komplikacije su upala pluća (pneumonija), upala uha (otitis) te razne sekundarne bakterijske

infekcije. U kasne komplikacije bolesti ubrajamo rekurentne bronhoopstrukcije kao posljedica hiperreaktivnosti bronha te ponekad i razvoj sindroma astme.

Rizični čimbenici za razvoj težeg oblika akutnog bronhiolitisa su brojni: niska gestacijska dob,

prematurusi (osobito <28 tj.), niski socioekonomski uvjeti, zajednica s puno članova, vrtići, izloženost pasivnom pušenju, izostanak dojenja, blizanačke ili višeplodne trudnoće, kronična plućna bolest

(cistična fibroza, primarna cilijarna diskinezija), anatomske anomalije respiratornog trakta,

teška prirođena ili stečena neurološka bolest,

prirođena srčana greška, prirođena ili stečena

imunodeficijencija te genetska predispozicija za atopijske bolesti/ bronhalna hiperreaktivnost.

U diferencijalnoj dijagnozi bronhiolitisa potrebno je misliti na velik broj kliničkih entiteta koji mogu imati vrlo sličnu kliničku sliku: opstrukcija nazo/ orofarinksa, opstruktivni bronhitis u tijeku

respiratornog katara, hripavac, pneumonija,

anatomske anomalije pluća, gastroezofagealni

refluks, masivna aspiracija hrane, aspiracija krutog

stranog tijela u dišne putove, cistična fibroza, teške neuromuskularne bolesti, prirođene srčane greške, miokarditis, kronične srčane bolesti, metaboličke

Kada govorimo o liječenju akutnog bronhiolitisa, istovremeno primjenjuju. To su prvenstveno razne

simptomtske i suportivne mjere te medikamentozno liječenje.

U suportivne mjere liječenja ubrajamo: pažljiv monitoring (praćenje saturacije kisika u krvi), toaletu dišnih putova, respiratornu fizikalnu

terapiju, terapiju kisikom, regulaciju temperature, nadoknadu tekućine i hrane – infuzija,

nazogastrična sonda. U težim kliničkim slučajevima

provodi se terapijska bronhoskopija – radi efektivne evakuacije sekreta iz dišnih putova te razni oblici

neinvazivne/invazivne potpore disanju (mehanička ventilacija).

Medikamentozno liječenje počiva na velikom broju

lijekova, najviše inhalacijskih (hipertonična otopina

soli, racemični epinefrin, budesonid, salbutamol) te sistemnih (metilprednizolon, aminofilin, antibioticikod sekundarnih bakerijskih infekcija), koji se

daju ovisno o težini simptoma bolesti, trajanju, komorbiditetima itd.

Cilj liječenja akutnog bronhiolitisa je osigurati

potpornu i medikamentoznu terapiju, spriječiti pojavu komplikacija te ukloniti postojeće komplikacije.

Kao što je ranije napomenuto, velik se broj djece

s akutnim bronhiolitisom može liječiti ambulantno,

ako su simptomi blagi i ako na vrijeme započnemo

liječenje. Ipak, manji broj djece potrebno je liječiti u bolničkim uvjetima.

MaminoSunce 27


Indikacije za bolničko liječenje akutnog bronhiolitisa

liječenje, prevencija hospitalizacija i razvoja

<92% na sobnom zraku, slab unos hrane i tekućine,

Za posebno vulnerabilne skupine djece

su: snižena vrijednost saturacije kisika u krvi

dehidracija, kronične bolesti, plućne komplikacije, apneja, cijanoza (plavičasto obojenje kože i sluznica), konvulzije.

Ishod ove bolesti u najvećem broju slučajeva je

odličan i slijedi potpuno ozdravljenje. Kod malog broj bolesnika, u pravilu onih s komorbiditetima, mogu preostati sekvele u smislu kronične bronhalne hiperreaktivnosti.

Prevencija akutnog bronhiolitisa poglavito se odnosi na higijensko- simptomatske mjere u doba godine

kada je i rizik za oboljevanje najveći (higijena ruku, redovito provjetravanje prostorija, preferiranje

boravka na otvorenom – kolektivi), a potom kod već same pojave znakova bolesti - rano simptomatsko

28 MaminoSunce

komplikacija bolesti.

(prematurusi, djeca s kroničnim bolestima) u tijeku sezone RSV bronhiolitisa primjenuje se pasivna

imunizacija monoklonskim protutijelima (Synagis, palivizumab) u prve dvije godine života, čime se ne sprječava mogućnost zaraze virusom, ali se smanjuju rizici za razvoj težeg oblika bolesti i smrtni ishod.

Poliklinika za dječje bolesti Helena Kneza Branimira 71, Zagreb e-mail: info@poliklinika-helena.hr tel: 01 231 0067 www.poliklinika-helena.hrKašalj

je samo simptom Kašalj je obrambeni refleks sa zadaćom eliminacije sekreta iz dišnih putova, u cilju sprječavanja spuštanja sekreta, a time i uzročnika bolesti, u donje dišne putove, kako bi se zaustavilo širenje bolesti i mogućnost komplikacija.

30 MaminoSunce


Mirjana Kolarek Karakaš dr.med. spec. pedijatar

U

slučaju infekcije donjih dišnih putova,

kašalj omogućuje eliminaciju sekreta i brže ozdravljenje.

Sve se odvija po principu „Refleksnog luka“ koji

kreće od podražaja u nosu, sinusima, glasnicama, dušniku, bronhima, koji prenose impulse putem

živčanih putova do živčanih centara u produženoj

dišnim putovima.

- bolesti izvan dišnog sustava, GERB

gastroezofagealni refluks, vraćanje hrane iz želuca u jednjak.

- kod mlađe djece imati na umu mogućnost aspiracije stranog tijela (kikiriki, sitne igračke, tvrdi bomboni)

moždini, pod nadzorom kore mozga. Tu počinju

- psihosomatske bolesti (nakašljavanje).

izvršnim organima (mišići glasnica, dušnika,

VRSTE KAŠLJA

mišića, koji pomažu eliminaciji sekreta.

- kašljem izbacujemo sekret iz dišnih putova te

živčani putovi koji prenose podražaje prema

bronha, ošita, međurebrenih, trbušnih i lumbalnih

UZROCI NASTANKA KAŠLJA Podražaj:

- mehanički - toplinski - kemijski

- infekcijski (virusi, bakterije, gljivice).

VANJSKI PODRAŽAJI - čestice prašine, plinovi

Produktivan:

pomažemo aktivnost trepetiljka epitela dišnih putova

- produktivan, vlažan kašalj se ne smije

zaustavljati lijekovima za suzbijanje kašlja (ako je prisutan vlažan kašalj, sekret treba izbaciti).

- mala djeca, osobito novorođenčad i dojenčad, sekret gutaju jer ga ne znaju ispljunuti te ga

eliminiraju stolicom koja je svojim sadržajem

sluzava, ali mogu i povratiti što je dobro, važno je odstraniti ga iz dišnih putova.

- nagle promjene u temperaturi okoline, prijelaz iz

Neproduktivan, suh:

- nastaje posljedica nagomilavanja sekreta u donjim

oštećenja sluznice, krvarenja nastalih pucanjem

hladnog na toplo

Nesvrsishodan, čak i štetan zbog mogućeg

MaminoSunce 31


sitnih krvnih žilica, širenja infekcije

napad, upalni proces pluća i porebrice, bol).

(mogući simptom brojnih bolesti pluća, pleure,

- zviždanje u prsima, uporan suhi kašalj uz popratni

jednjaka, želuca (GERB), limfatičkih struktura u

noću i u naporu, pod utjecajem alergena, prašine,

nosa, paranasalnih sinusa, grla, uha, srca, prsištu koji pritišću na dišni sustav.

PO ZVUKU RASPOZNAJEMO VRSTU KAŠLJA - suhi, grčeviti kašalj (magareći kašalj kod hripavca).

- promukao poput „laveža psa ili tuljana“

- produktivan (bronhitis, upala pluća, cistična

zvuk sličan zvižduku, otežano disanje, pogoršanje dima, u blizini dlakavih životinja.

Kašalj koji se ponavlja sezonski, svako proljeće, kasno ljeto, svake godine u istim mjesecima,

pobuđuje sumnju na alergijsku povezanost na

neki alergen izvana, pelud trava, korova, stabla. Na alergiju sumnjamo dodatno, imajući u vidu podatak da je netko od roditelja alergičan.

- dvoglasan, bitonalan (suženje dušnika ili bronha

KADA SE ZBOG KAŠLJA JAVITI LIJEČNIKU?

- suzdržani kašalj (otežano disanje, astmatski

sa sekrecijom iz nosa do upale sinusa ili upale

fibroza).

zbog pritiska izvana).

32 MaminoSunce

Kod akutne respiratorne bolesti, od obične prehlade


pluća, kašalj je gotovo redovita pojava.

se primijeniti neki sirup na biljnoj bazi za lakše

upalnog podražaja sluznice. Nakon nekoliko dana

davati na svoju ruku prije nego doktor posluša

Obično počinje kao suh, neproduktivan, zbog

može postati vlažan, produktivan zbog pojačanog lučenja sluzi.

Sekret se stvara u gornjim dišnim putovima (nos, sinusi, ždrijelo, adenoidne vegetacije ili „treća mandula“).

iskašljavanje. Sirupe za zaustavljanje kašlja ne dijete. Važan je unos vitamina konzumacijom voća i povrća.

Ako kašalj traje dulje od dva tjedna, bez prekida, svakako se javiti doktoru!!

Odlazak liječniku ovisi o više faktora.

NA KRAJU VAŽNO JE PONOVITI

li kašlje dojenče od 2 mjeseca ili dijete od 10

Kod izostanka drugih znakova bolesti liječi se

Prvenstveno o dobi djeteta (nije svejedno da godina), da li je prisutna povišena temperatura (iznad 38 stupnjeva C), važan je zvuk - ako

kašalj zvuči poput „laveža psa“ apsolutno otići

odmah, ako dijete hvata zrak, ne može udahnuti

ili izdahnuti, jednako tako! Kod sumnje na strano tijelo u dišnim putovima, hitno u bolnicu!

Na strano tijelo u dišnom sustavu posumnjamo ako dijete počne iznenada, grčevito kašljati, bez temperature, bez prethodnih simptoma

Kašalj nije bolest, kašalj je samo simptom!

simptomatskom terapijom, a ne antibioticima! Ovisno o uzroku i dobi djeteta simptomatska terapija uključuje (ekspektorans ili antitusik, inhalacije, kapi za nos, balzami za tijelo).

Važan je unos tekućine (topli čaj ili voda),

zbog nadoknade izgubljene tekućine, ali i zbog razrjeđivanja sekreta kako bi ga bilo lakše iskašljati.

respiratorne bolesti, osobito ako je mlađe, do

Svježi zrak!

djelovima igračaka.

Mirovanje!

3-4 godine života, ako se igralo s nekim sitnim

U slučaju kašlja, u slučaju pojave simptoma

bilo koje bolesti, jako je važno procijeniti opće stanje djeteta.

Ako je dijete afebrilno, temperatura ispod 38

stupnjeva C, dobro jede, pije tekućinu, igra se, normalno diše, ne „zviždi“ mu u prsima, nema

drugih znakova bolesti, ne treba odmah posjećivati doktora.

Mirovanje i topli čaj su lijek. Kod sekrecije iz nosa koriste dekongestivne kapi za nos. Može

Provjetravati prostoriju u kojoj boravi! Jačanje imuniteta, uravnotežena prehrana, vitamini!

Konzultacija s vašim liječnikom!

Specijalistička pedijatrijska ordinacija Mirjana Kolarek Karakaš, dr. med. spec. pedijatar Kolodvorska 20, Varaždin tel: 042 398 540 https://pedijatrija.info


Čime hranite svoj mozak? Crijeva su dio probavnog sustava, a između ostaloga sudjeluju u probavljanju života. Sigurno ste doživjeli iskustvo leptirića u trbuhu, nervozu, tjeskobu ili strah? Da, to su bila vaša crijeva. Ona nisu samo povezana s vašim mozgom, nego se u njima nalazi brat blizanac središnjeg živčanog sustava. Naime, intestinalni ili enterični živčani sustav (sustav gastrointestinalnog trakta) nastao je tijekom fetalnog razdoblja od istoga tkiva kao i središnji živčani sustav s kojim je povezan dvosmjernim informacijskim kanalom. U crijevima se nalazi toliko puno neurona da ih znanstvenici nazivaju „drugim mozgom“. Šteta što naš „drugi mozak“ ne dobiva pažnju koju zaslužuje već je prva i jedina asocijacija na spomen njegova imena povezana s poslom izbacivanja otpadnih i neprobavljenih tvari iz ljudskog tijela. Za početak, podatak kako se u crijevima proizvodi 80-90% serotina (hormon sreće) trebao bi biti dovoljan da skrene pozornost na ovaj nepravedno zapostavljeni organ. Hm, umjesto korištenja antidepresiva možda bi se bilo bolje usmjeriti na pažljiviji odabir našeg jelovnika? Zdravlje nema cijene, zar ne? Probajte se toga

Željko Vukobratović, psiholog mob: 098 980 3919

sjetiti drugi put kada čekate u redu restorana brze prehrane i pitajte se koje će dobro ta hrana donijeti vašim crijevima. Ako se 70-80% našeg imunog sustava nalazi u crijevima vraćamo se na pitanje jelovnika. Ono što donosi kratkotrajno zadovoljstvo nepcu, ne znači kako donosi dugoročno zadovoljstvo vašem tijelu. Za kraj da vidimo, koga mi to uopće hranimo? U crijevima se nalaze stotine milijardi bakterija. Neke od njih su dobre, neke loše. Ponekad taj dobar-loš odnos ovisi u kojem se omjeru nalaze. Kako bi situacija bila što bolja, na nama je podržati raznolikost bakterija i stvoriti im poticajnu radnu okolinu da podržavamo i potičemo razvoj dobrih bakterija u optimalnom omjeru. Mudar unos hrane i smanjena količina stresa je nešto čime podupiremo brojnost i stabilnu populaciju dobrih bakterija. Ako imate potrebu usmjerenu k dobrobiti vaših mozgova i bakterija, javite se radi savjetovanja. Mikrobiomskim testom imate priliku upoznati se sa zdravstvenim stanjem vaših crijeva. Tekućim probioticima pomoći ćete bakterijama i mozgu smještenom u trbušnoj šupljini, a razgovorom utažite potrebe mozga pozicioniranim iznad ramena.

Zdrava probava – zdrav mozak, Dr. med. David Perlmutter i Kristin Loberg Promijenite stanje svojih crijeva i promijenit ćete svoje raspoloženje Šest najvažnijih ključeva za jačanje mozga jačanjem crijeva: 1. Birajte hranu bogatu probioticima 2. Smanjite unos ugljikohidrata, prihvatite visokokvalitetnu masnoću 3. Uživajte u vinu, čaju, kavi i čokoladi 4. Birajte hranu bogatu prebioticima 5. Pijte filtriranu vodu 6. Postite po jedanput u svakom godišnjem dobu. ONO STE ŠTO JEDETE Vaginalni porođaj i dojenje djeteta stvara najbolji mehanizam obrane i potiče stvaranje dobrih bakterija u crijevima. Ako se iz bilo kojeg razloga podvrgnete carskom rezu, razgovarajte s liječnikom o primjeni takozvane „tehničke gaze“.

34 MaminoSunceIzolacija i

povratak u kolektiv 36 MaminoSunce


S

vi znamo kako izbjeći bolest koja se jako brzo širi:

1. Izbjegavanje dodira lica, nosa, usta i očiju nečistim rukama.

2. Izbjegavanje rukovanja, grljenja i ljubljenja. 3. Održavanje razdaljine od jednog metra pri

razgovoru na otvorenom te dva metra u zatvorenom prostoru.

4. Redovito pranje ruku toplom vodom i sapunom najmanje 20 sekundi.

5. Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi alkohola najmanje 60%.

6. Redovito provjetravanje prostorija boravka.

7. Izbjegavanje kontakta s osobama koje imaju simptome.

8. Izbjegavanje veće grupe ljudi i javnih okupljanja. 9. Dobra termička obrada mesa i jaja.

10. Izbjegavanje nezaštićenog kontakta s divljim životinjama.

No ako smo u izolaciji ili samoizolaciji desetak dana bez prijatelja i bez događanja naporno je i svi jedva čekamo povratak u svakodnevne obaveze i život. U izolaciji smo i nema prostora za aktivnost, igru, trošenje energije.

Djeca postaju razdražljiva, neposlušna i imaju

poremećen dnevno - noćni ritam. Od zatvorenog prostora postaju i blijeda.

Rasvjeta - smanjuje se boravak na dnevnom svjetlu koje je bitno za funkcioniranje i održavanje životne aktivnosti.

Dr. Vesna Perić Matošević, spec.ped. U vrijeme izolacije: vrijeme budnosti, vrijeme

aktivnosti, vrijeme rada, vrijeme odmora i vrijeme sna sve se odvija u zatvorenom prostoru.

Izostanak prirodne osvijetljenosti se nadoknađuje električnim izvorima rasvjete - žaruljama.

Žarulje su štetne za oči, a i za hormonalnu razvnotežu - lučenje melatonina - hormona zaduženog za san i spavanje.

U izolaciji tako dolazi do poremećaja spavanja,

prehrane, potištenosti i pomanjkanja komunikacije. Prekomjerna rasvjeta može dovesti do kroničnog

pomanjkanja sna do slabljenja imunološkog sustava, a i do poremećaja vida.

Bljeskanje ili treperenje svjetla također uvjetuje

nesanicu, glavobolju, tjeskobu i naravno, umor.

Fluorescentne žarulje mogu kod nekih osoba izazvati pojavu osipa po tijelu.

Razbijenu štednu žarulju treba odložiti u plastičnu

vrećicu i odnijeti u reciklažno dvorište - opasni otpad. U stanu su i elektrozagađenja: mobiteli, televizori... Pretjerano korištenje može također dovesti do

poremećaja spavanja, pažnje kao i razvoja govora u dječjoj dobi - i poteškoća učenja.

Glavobolja, razdražljivost, nervoza, nemir, slabija i

kraća koncentracija, umor i isprekidan san - sve to može biti povezano sa elektrozagađenjima. I zato:

- ukloniti sve uređaje iz sobe za san

- mobitele koristiti za slanje poruka - mobitele držati što dalje od tijela.

MaminoSunce 37


U zatvorenom prostoru postoji i onečišćenje zraka

I u izolaciji trebamo osmisliti i popuniti vrijeme

peći na drva, plinske peći, kamini…

vježbati i pokušati ublažiti poremećaj dnevno - noćnog

naročito u ovo vrijeme godine - grijanje:

Zrak onečišćavamo i sredstvima za čišćenje,

dezinfekciju, kozmetičkom preparatima i pojavio se novi naziv za zatvoreni prostor: “sindrom bolesne zgrade”.

U takvom prostoru javlja se glavobolja, iritacija nosa, kihanje, iritacija grla, očiju, javlja se suhi kašalj, suha koža, vrtoglavica, umor...

posvećeno djeci: igrati se s njima, učiti s njima, ritma.

I zato prisjetimo se preporuka od početka i probajmo ih primjenjivati za dobrobit svih nas.

Dani postaju dulji - očekujemo povratak prirodi u

proljeće i nadam se da ćemo zaboraviti na izolacije, ali zdravstvene preporuke neka nas i dalje prate

U prostoru se mogu umnažati: bakterije, virusi, grinje,

plijesni, slina (vlažni stropovi, odvodi, ovlaživači zraka, tepih, namještaj, posteljina).

U zatvorenom prostoru na nas djeluje i buka.

Potrebno je ukloniti izvore zagađenja, koristiti blaža

sredstva za čišćenje i održavanje higijene, ventilirati prostor.

38 MaminoSunce

Pedijatrijska ordinacija dr. Vesna Perić Matošević, spec.ped Grižanska 4, Zagreb 01/299 5543Barbara Perasović Cigrovski

Gdje su nestali stričevi i tete

iz djetinjstva naše djece? Kada se sjetim svog djetinjstva, neminovno mi naviru sjećanja s raznih druženja. Odrasli su brbljali i jeli na ručkovima kod baka i djedova, roštiljali s prijateljima, pili i plesali na novogodišnjim tulumima i sanjkanjima.

40 MaminoSunce


Odrasli se nisu pitali je li djeci dosadno, niti je li

ovaj vikend možda ipak bolje podrediti djeci i otići u dječji zabavni park ili dječji hotel. Nisu se pitali je li u redu da djeca vide pijanog strica, nisu se

pretjerano obazirali na to je li neki rođak ili prijatelj možda dosadan djeci, niti na to da baka daje previše (mokrih) pusa.

Djeca su se pritom većinom držala skupa. Na wc

su nas odvodile starije sestrične ili djeca maminih prijatelja, spačke smo radili zajedno i izvlačili se iz nevolja koliko god je bilo moguće bez da nas

„starci“ vide. Nije nas se pitalo je li nam dosadno,

želimo li puse od rođaka koje ne volimo ili želimo li možda ovaj vikend provesti nekako drukčije.

Druženja su nama djeci bila ponekad zabavna, ponekad dosadna, ali djeca su uvijek bila dio

K

ada se sjetim svog djetinjstva, neminovno mi naviru sjećanja s raznih druženja.

Odrasli su brbljali i jeli na ručkovima kod

baka i djedova, roštiljali s prijateljima, pili i plesali

na novogodišnjim tulumima i sanjkanjima. Na, za

današnje doba, suludo dugom ljetovanju od četiri

tjedna bilo je mjesta i za spavanje kod dede na selu i za ljetovanje s ujakom, tetom i bratićima.

druženja. Za djecu nije bio izdvojen poseban

jelovnik ili poseban stol, kreirani posebni sadržaji. Puno rođaka smo voljeli, a neke prijatelje naših roditelja i obožavali.

Nemam namjeru glorificirati prošla vremena i

odgojne metode naših roditelja. Nove odgojne

paradigme polako mijenjaju stare obrasce i dobro je da mijenjaju one obrasce u kojima se nije

vodilo računa o djetetovom razvoju, potrebama i integritetu.

MaminoSunce 41


Još manje imam namjeru generalizirati, moje

No usudila bih se reći kako je jedna stvar drukčija

druge djece pa i one koja su bila sličnog statusa,

manje sadržaja prilagođenih djeci i manje vremena

djetinjstvo se sigurno razlikuje od djetinjstva s kojima sam se na tim odraslim druženjima

igrala. Uostalom, moje djetinjstvo se razlikuje od djetinjstva moje sestre ili djetinjstva kakvom ga

pamte moji roditelji: sjećanje uključuje doživljaj,

subjektivnu interpretaciju stvarnosti. Sjećanje je

također uvijek obojano ljepšim bojama koje postaju sve ljepše što vrijeme više odmiče.

42 MaminoSunce

u odnosu na tipično odrastanje današnje djece:

provedeno unutar nuklearne obitelji, a više odraslih koji su na ovaj ili onaj način uključeni u dječji život. Odgojni stil naših roditelja sigurno nije savršen i

kada sami postanemo roditelji ponekad radimo sve

kako bismo djecu zaštitili od utjecaja koji su drukčiji od naših. Spremni smo posvađati se s vlastitim

roditeljima ili im barem prigovarati za njihove metode


Djeci njihovi roditelji nisu dovoljni. Od roditelja

ne mogu vidjeti cijelu paletu različitih vrijednosti, načina komunikacije, čak niti načine iskazivanja

ljubavi. A bez izloženosti tim različitostima, ne mogu naučiti o fleksibilnosti, o tome da se obitelji razlikuju u svojim vrijednostima. Ne mogu naučiti kako se

s djedom mogu izvući jedino ribanjem onoga što

su zašarala, dok kod bake uvijek prolazi smiješak i pusa.

Djeci je važno vidjeti i nas roditelje kako živimo svoj

život. Uče o našim granicama, našim prijateljstvima, vide model odraslog života kojeg ne mogu vidjeti ako smo sami s njima.

Naši prijatelji će se i drukčije smijati s djecom,

a djeca drukčije s njima. Djeca će biti drukčija s

drugima, imati će prilike izaći iz neke uloge u kojoj s našom djecom. Svjesno ili nesvjesno, odvajamo

posebno vrijeme za našu obitelj i posebno vrijeme za prijatelje. Pandemija koja nas je snašla još

više potencira odvajanje odnosno zatvaranje u

nuklearnu obitelj. Ponuda s raznim poticajima za

su možda zapala s nama.

U krajnjoj liniji, djeca će imati više osoba koje ih vole i vide – više sigurnosti, više osjećaja pripadanja, više ljubavi.

A to ipak zvuči kao šareno djetinjstvo.

djecu nikada nije bila više primamljiva i jasno je da ćemo birati sadržaje za djecu koje ih vesele.

No, važno je osvijestiti kako veći broj odraslih

s kojima dijete razvija pozitivne odnose, djeluje pozitivno na dječji razvoj.

Centar za roditelje Klubko info@klubko.hr www.klubko.hr

MaminoSunce 43


Jelena Borić, mag.psych.,TA specijalizant

Kako se razvija spolnost kod djece?

Od prvog dana života djeca počinju istraživati i upoznavati vlastito tijelo, kako se ono kreće i što sve s njim mogu napraviti. Najčešće uživaju biti gola, opirući se dodatnim ”smetnjama” poput pelena ili odjeće.

44 MaminoSunce


O

tkrivanje spolnih dijelova tijela najčešće je

Samozadovoljavanje djeteta povezano je s

Simultano s razvojem kognicije i pojma

seksualnošću. Fokus je na ugodi i opuštanju koju

slučajno, kroz igru, kupanje, dodirivanje.

o sebi, djeca već krajem druge godine života

formiraju svoj spolni identitet. Svijest da je dijete dječak ili djevojčica te da se to kroz život neće

promijeniti učvršćuje se oko četvrte godine. Tada

se najčešće javlja povećana radoznalost za svoje i tuđe spolne organe.

Kroz igre ”doktora”, ”mame i tate”, međusobno

pokazivanje spolovila, gledanje odraslih dok se

tuširaju ili presvlače možemo primijetiti kako djeca

te dobi pokazuju velik interes za spolne razlike. Te

igre i istraživanja su najčešće bezazleni i normalan dio odrastanja.

Ukoliko se tome pridoda prevelika važnost moguće je kod djeteta izazvati osjećaj srama i nelagode te tako utjecati na djetetovu sliku o sebi te njegove kasnije stavove o seksualnosti. Naravno, ako

dođe do učestalih međusobnih diranja, primjerice

u vrtiću, važno je prekinuti ta ponašanja i objasniti rječnikom primjerenim djeci sve što ih zanima.

Sadržaj je moguće popratiti dodatnim materijalima,

slikovnicama, pričama. Interes za svoj i tuđe spolne organe smanjuje se u šestoj i sedmoj godini te traje sve do početka puberteta.

Samozadovoljavanje je također prirodan dio djetetova odrastanja

Često je odraslima teško povezati pojam

samozadovoljavanja s pojmom djece. Najčešće se javlja između prve i treće godine.

normalnim spolnim razvojem te nema veze sa

osjećaju kada dodiruju ili trljaju spolovila. Kod neke djece samozadovoljavanje će biti učestalije, a kod

neke rjeđe. Može biti povezano s dosadom, pomoć pri uspavljivanju, izbacivanju viška energije.

Problem se može javiti kada samozadovoljavanje postane prečesto i preintenzivno. Ono nam može

ukazivati da je dijete osjeća unutarnju napetost te

da je pod povećanim stresom. Samozadovoljavanje tada postaje mehanizam opuštanja i samozaštite.

Kako je dječje samozadovoljavanje u našoj kulturi tabu tema, odrasli često ne znaju kako reagirati u takvoj situaciji. Ako se dijete samozadovoljava u javnosti poželjno je bez posramljivanja, čuđenja ili kazne odvratiti pozornost. Kasnije je poželjno djetetu objasniti da je to samo njegova stvar

te da to može raditi kada nikoga nema, u sobi,

kupaonici i slično. Smanjenje unutarnje napetosti

kod djeteta često dovodi do smanjenja učestalosti samozadovoljavanja. Ako je potrebno, može se

potražiti dodatna pomoć stručnjaka kako bi dobile smjernice u daljnjem odgoju.

Centar Proventus Kružna 81, Zagreb info@centarproventus.hr tel: 5813 604 www.terapijaigrom.hr www.centarproventus.hr

MaminoSunce 45


Što kad porođaj ne prođe kako smo zamislile Dolazak djeteta povezujemo s velikom radosti i to je zaista jedan od najznačajnijih trenutaka u životu. Razloga za veselje ima mnogo, a možda najveći je čista spoznaja čuda da je na svijet upravo došlo dijete, i to naše.

46 MaminoSunce


Jasmina Brković Porođajna edukatorica i Birth story listener®

P

ostajanje roditeljem je čudesno i prekrasno,

nelagodom i boli druge vrste, a to su neugodni

šokantno kad se prvi put susretnemo s

Ako se pri porođaju dogodila situacija gdje smo

ali istovremeno je zbunjujuće i pomalo

odgovornosti koja dolazi uz brigu o novorođenčetu. Značaj i opseg tih promjena koje su nas zatekle

nakon porođaja tek ćemo spoznati u mjesecima i godinama pred nama.

Postpartum je vrijeme pomiješanih osjećaja i to je uobičajeno, no ono što može baciti veliku sjenu

na to razdoblje je oporavak od porođaja koji nije prošao onako kako smo zamislile.

Iako znamo da je porođaj nepredvidiv događaj,

svejedno ga dočekujemo s nekim očekivanjima i naravno, željom da naše dijete i mi budemo

sigurni i zaštićeni. Ništa nas u potpunosti ne može pripremiti za ono što slijedi. Porođaj je intenzivan

događaj i katkad za nas to može biti preplavljujuće.

osjećaji i bolna sjećanja na porođaj.

se osjećale uplašeno, izvan kontrole, kao da je

naša ili dobrobit djeteta ugrožena, to može ostaviti posljedice na naše emocionalno stanje. Pojavljuju se na primjer tuga, ljutnja ili krivnja koje ne može izbrisati zahvalnost za to što smo dijete i mi živi i (relativno) zdravi.

Mnoge žene ne mogu si objasniti što se točno

događa s njima ili misle da tako ne bi trebalo biti pa

o tome ne govore, a i kad se otvore se često suoče s komentarima okoline koji ne potvrđuju njihovo

iskustvo. “Sve je dobro prošlo” nije utjeha za majku

koja se osjeća loše. Zbog tog manjka razumijevanja i emocionalne podrške ona se često osjećaja još više zbunjeno i izolirano.

POROĐAJ JE VIŠE OD “BITNO DA STE ŽIVI I ZDRAVI”

VAŽNO JE KAKO SE MAJKA OSJEĆALA

kako bi mogle brinuti o svojem djetetu. Onima koje

Koliko smo potresene nakon porođaja ne ovisi

Žene nakon porođaja i same trebaju pažnju i njegu

Vrlo je važno napraviti razliku između onoga što se dogodilo naspram toga kako smo mi to doživjele.

se oporavljaju od carskog reza, epiziotomije ili neke

o tome je li se dogodila neka komplikacija nego

ih u tome ometaju tjelesna bol i otežano kretanje.

primjerice pupkovina omotana oko bebinog vrata,

porođajne ozljede teže je brinuti za novorođenče jer No čak i kad dođemo kući “čitave”, dakle žive i zdrave, može se dogoditi da se suočimo s

kakve je to osjećaje u nama izazvalo. Ista situacija, za jednu ženu može biti traumatično iskustvo jer je doživjela paniku i nije znala što se događa, dok za

MaminoSunce 47


drugu može biti samo još jedan trenutak u porođaju

EMOCIONALNA PODRŠKA JE PRESUDNA

Suprotno uvriježenom mišljenju, negativan doživljaj

zajedništvu. Mnogo će značiti razgovor s osobom

koji nije doživjela kao prijetnju.

porođaja ne uzrokuju samo tragični događaji i

izvanredne situacije. Trudnice i nove majke su u

razdoblju kada se osjećaju izuzetno ranjivo i zbog

toga ih grubo ophođenje ili izostanak razumijevanja mogu boljeti jednako ili više od fizičke ozljede koju su doživjele.

Kako će žena doživjeti svoj porođaj ovisi o njezinom osjećaju kontrole, podršci medicinskog osoblja i pratnje te njezinim prethodnim iskustvima, a ne

o tome što se činjenično dogodilo. Nemoguće je

procijeniti kako se žena osjeća nakon porođaja iz otpusnog pisma, to možemo saznati samo ako je pitamo.

Većina ljudi nije upoznata s tim koliko porođaj i

postpartum mogu imati sveobuhvatan utjecaj na

zdravlje žene, njezinu kvalitetu života i majčinstvo. Žene ne zaboravljaju svoj porođaj čak ni kad bi to zaista željele.

48 MaminoSunce

Potpuni oporavak nakon porođaja događa se u

od povjerenja pod uvjetom da je ona empatična i uvažava što smo prošle. Ako u porođaju i ranom

majčinstvu uz sebe nemamo nekoga tko nas vidi, sluša s razumijevanjem i bez osude, teže ćemo prebroditi svoje osjećaje i zacijeliti.

Važno je znati da ovdje vrijeme ne liječi sve rane. Ako ne preradimo svoje iskustvo, emocije koje

nismo otpustile mogu godinama ostati s nama. Negativan doživljaj porođaja nije presuda, ali

potrebno se tome posvetiti. Kada imamo slomljenu

ruku nećemo je ignorirati i ostaviti da “zacijeli sama od sebe”, a isto bi trebalo postupiti s emocionalnim povredama. Uz podršku i njegu, sve može zacijeliti pa i bolna sjećanja.

www.lele.hr


Nutripharm® Laksol Baby

– koristan u liječenju zatvora

Nutripharm® Laksol odsada je dostupan i u dozi

Učinkovitost proizvoda ne smanjuje se tijekom

Baby. Nutripharm® Laksol Baby sadrži makrogol koji

Laksola Baby sadrži 30 vrećica s praškom za

prilagođenoj za malu djecu, pod nazivom Laksol je prvi izbor za liječenje funkcionalne konstipacije

kod djece prema preporuci Europskog društva

za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i

prehranu (ESPGHAN)*. Nutripharm® Laksol Baby

putem osmotskog mehanizma regulira rad crijeva na prirodan način. Ne apsorbira se, ne fermentira u

dugotrajne upotrebe. Jedno pakiranje Nutripharm® otapanje ugodnog okusa naranče, a pripremljena

otopina može se primjenjivati kod djece starije od 6 mjeseci. Nutripharm® Laksol i Laksol Baby dostupni su u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama bez recepta.

crijevima, ne iritira sluznicu te se eliminira stolicom.

Nutripharm® Laksol Baby omekšava stolicu te olakšava pražnjenje crijeva bez grčeva, bolova u trbuhu ili hitnih stanja. Nutripharm® Laksol Baby pogodan je u slučajevima kronične konstipacije te

kod

povremeno

nepravilnog

rada

crijeva.

*Tabbers MM et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: Evidence based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014. 50: 258-274.

MaminoSunce 49


Otkrijte što se krije u novim dm-ovim

paketima za trudnice i bebe Period trudnoće te prvi mjeseci s bebom mogu biti izazovni, a u moru dostupnih informacija i proizvoda, ponekad je teže pronaći one koji su nam najpotrebniji. Upravo zato dm se pobrinuo da slatko iščekivanje te period uhodavanja s vašom bebom prođe što lakše te je za vas pripremio prigodne pakete s raznim pogodnostima i poklonima koje možete preuzeti u dm-u od 1. veljače, uz predočenje kartice dm active beauty.

50 MaminoSunce


PAKET ZA TRUDNICE

Svaka žena koja prolazi ili je prošla trudnoću zna

do najbližeg dm-a i preuzmete besplatan paket

mjeseci tijekom kojih se u ženskom tijelu razvija novi

Premium Care veličine 2-5 kg, vlažne maramice

da je izraz „drugo stanje“ precizan opis tih devet

život. Kako bi vam bio podrška u tom uzbudljivom,

ali na trenutke zbunjujućem periodu, dm je pripremio

dobrodošlice u kojemu vas čekaju pelene Pampers

Pampers new baby, čestitka, savjetnik za vas i

vašu bebu te knjižica s pogodnostima. Ako vam

paket za trudnice u kojemu ćete pronaći torbu,

je to ipak prevelik pothvat (vjerujte, može biti), ne

pogodnostima, Biobaza radosnicu i Biobaza

U knjižici s pogodnostima pronaći ćete 37 kupona

savjetnik za buduće roditelje, knjižicu s brojnim kremu za njegu tijela u trudnoći.

U knjižici vas očekuje 30 kupona uz koje ćete još brže ostvariti veće uštede pri kupnji u dm-u. Među njima

se nalazi kupon za ostvarivanje 10x više bodova na ukupnu kupnju, ali i kupon za 300 dodatnih bodova

pri kupnji baby seta za njegu Avent. U knjižici vas

čekaju i kuponi za popuste pri kupnji kod dm-ovih partnera, pa tako možete ostvariti 25 % popusta pri kupnji jastuka za trudnice i dojilje, 20 % popusta

pri kupnji klokanice, ali i 200 kuna popusta za zdravstvene preglede.

PAKET DOBRODOŠLICE

Premda je drugo stanje iza vas, prvi dani s bebom nose niz promjena i nove navike. Uz malu bebu ne

preostaje puno slobodnog vremena, no pokušajte

uhvatiti koji trenutak predaha, a kada izađete u prvu šetnju, možda nađete vremena da odete i

brinite, jer i tata može preuzeti paket.

za ostvarivanje višestrukih i dodatnih bodova pri

kupnji neophodnih proizvoda, kao što su pelene

Double Care Violeta i proizvodi za njegu Mixa baby. Prve i najnježnije trenutke sa svojom bebom možete ovjekovječiti uz Cewe fotoknjigu i, uz kupon, ostvariti 30x više bodova. Naravno, dm misli i na mame, pa se u knjižici nalaze kuponi za ostvarivanje

višestrukih bodova na proizvode za njegu kose,

njegu lica i na dekorativnu kozmetiku. A kada

budete planirali kupnju, ne zaboravite da vas u

knjižici čekaju i kuponi za uštede pri kupnji kod dmovih partnera.

Vjerujemo da će vam dm svojom bogatom ponudom

proizvoda za bebe i djecu (i mame i tate), biti vjeran partner u roditeljskoj ulozi. Više informacija o dmovim pogodnostima za trudnice i bebe otkrijte na

web stranici: Za najljepši početak | dm Hrvatska, a

stručne i edukativne sadržaje već sada potražite u emisiji dm bebeceda na dm-ovom YouTube kanalu.

MaminoSunce 51


Ja i moje

dijete

52 MaminoSunce

Za roditelje koji žele biti još bolji roditelji


Gordana Asja Galetić, socijalna pedagoginja i psihoterapeutkinja

Često se pri tome zaboravlja da su i roditelji osobe sa svojim osjećajima, sposobnostima, potrebama i da kao i svi čine pogreške. Savršeni roditelji ne postoje niti trebaju postojati.

Potrebno je samo biti odgovoran roditelj, koji želi učiti zbog sebe i svoga djeteta.

Svakodnevno se u odnosu s djetetom zapitamo kako postupiti, preispitujemo svoje postupke,

ponekad nas povrjeđuju reakcije djece, dogodi

se da naše reakcije povrijede njih, a ponekad se učini da što god radimo ne valja. Na probleme i

poteškoće u odgoju djece nailaze svi. Nekad se s njima nosimo lakše, nekada teže. U ovom tekstu ćemo pokušati podijeliti s vama neka iskustva i

postupke koji omogućavaju uspješno roditeljstvo i ujedno povećavaju šanse za razvoj zrelog i zadovoljnog djeteta.

OSNOVNA OBILJEŽJA ODGOJNIH POSTUPAKA

Svaki/a roditelj/ica razvija svoj odgojni stil kojeg često nismo niti svjesni.

RODITELJSTVO

Uloga roditelja je jedna od najizazovnijih, najtežih i najljepših životnih uloga. Priprema za tu ulogu

često je nedovoljna ili je uopće nema. Učimo se biti roditelj „u hodu“. Za svaki drugi zadatak se

obrazujemo i dugotrajno pripremamo. Istovremeno, promjene i očekivanja koja se postavljaju pred

roditelje su velika. Roditelje se nerijetko kritizira.

Stručnjaci su se bavili pitanjem kakav je odgojni

stil roditelja najbolji za odgoj djece. Vrlo temeljita istraživanja su rađena tako da su djecu pratili od ranog djetinjstva do srednjoškolske dobi kako bi ustanovili učinke različitih stilova na djecu. Ustanovili su da se roditeljski stilovi u osnovi razlikuju po dvije dimenzije.

Jedna je brižljivost / suosjećajnost, a druga zahtjevnost. Obje dimenziju su vrlo važne.

MaminoSunce 53


Brižljivost/suosjećajnost uključuje toplinu i bliskost.

ODGOJNI STILOVI RODITELJA

prepuštanje djeci da se brinu o svojim stvarima

zahtjevnih roditelja. Oni postavljaju mnoga pravila

Na drugom kraju te dimenzije je ravnodušnost, kao te odnos u kome se ne govori o osjećajima i ne pokazuju osjećaji.

Zahtjevnost uključuje postavljanje pravila i visokih očekivanja i standarda te nadgledanje aktivnosti djece. Na drugom kraju ove dimenzije nalazi se

popustljivost prema djeci. Pokazalo se da iz ovih dimenzija proizlaze 4 osnovna odgojna stila. Stilovi koji se opisuju u nastavku u pravilu predstavljaju krajnosti.

Većina nas u odnosu prema djeci primjenjuje elemente više stilova.

54 MaminoSunce

Autoritarni roditelji su kombinacija ravnodušnih i i zahtjeve djeci. Koriste nagrade i kazne kako bi

pridobili djecu da slijede ta pravila i zahtjeve. Daju naredbe koje nisu skloni objašnjavati. Autoritarni roditelji su zahtjevni, ali ne i topli. Oni daju djeci

malo slobode da sami odluče što će i kako raditi te da čine vlastite izbore.

Popustljivo – brižni roditelji su kombinacija brižnih, toplih, suosjećajnih i popustljivih roditelja. Oni vjeruju da djeca moraju imati mnogo slobode

(često i zato što je oni nisu imali) i da ne smiju

biti kontrolirana od strane odraslih. Imaju malo ili


nimalo kontrole nad djecom i posjeduju malo načina

Također, svaki roditelj je jedinstven i poseban sa

previše slobode, a time i previše odgovornosti, jer

osjećajima.

discipliniranja. Popustljivi roditelji obično daju djeci

djeca često ne znaju dobro procijeniti što je dobro u

nekoj situaciji napraviti ili kako postupiti. Ovi roditelji jesu brižljivi i suosjećajni, ali nisu zahtjevni.

Popustljivo – ravnodušni roditelji su kombinacija

hladnih, nesuosjećajnih roditelja koji su u isti mah

popustljivi. Oni su često takvi jer su previše umorni

ili okupirani drugim stvarima da bi se bavili pravilima i nadgledanjem njihovog izvršavanja. Te roditelje

nekad nazivamo i zapostavljajućima. Oni nisu niti

brižljivo suosjećajni, niti zahtjevni. Takva djeca čak

mogu imati sve što im treba u materijalnom smislu, ali nekako rastu ostavljeni samima sebi.

Brižno – zahtjevni roditelji su podržavajući, oni

glasno iskazuju svoje standarde i kriterije, cijene samokontrolu i pružaju djeci objašnjenja za

postojeća pravila. Vjeruju da i djeca i roditelji imaju prava, a roditelj ima posljednju riječ u donošenju odluka. Ovakvi roditelji su brižni, suosjećajni i zahtjevni.

Koji vam se od ovih stilova čini najoptimalniji? U kojem se najviše prepoznajete?

Pokušajte svoje odgojne postupke povezati s navedenim stilovima.

Razgovarajte o tome s partnerom/icom ili drugom osobom uključenom u odgoj djeteta.

POKAŽIMO DJETETU DA JE VRIJEDNO I JEDINSTVENO Svako dijete je posebno i jedinstvo, s vlastitim potrebama, osjećajima, sposobnostima i mogućnostima.

svojim potrebama, mogućnostima, interesima i

Upoznajte svoje dijete kroz zajednička druženja i

aktivnosti. Komunicirajte s djetetom i dopustite da iskaže svoje osjećaje, razmišljanja, a prije svega pokažite to svojim primjerom. Dijete osjeća da je

vrijedno kada ga/je slušamo, skrbimo i kada mu/joj ne dozvoljavamo da čini postupke koji su štetni. Nema recepta ili jednostavnog odgovora kako najbolje odgajati djecu, no postoje osnovne

smjernice koje su se mnogima pokazale uspješne. Na žalost, nerijetko ih nije lako provesti u djelo,

potrebno je biti uporan i ne odustajati kada postane teško.

Budite brižni, topli i suosjećajni pa će i vaše dijete biti takvo.

Postavite jasne okvire i granice ponašanja.

Budite dosljedni u provođenju donesenih odluka i

granica. Izrazite slaganje ili neslaganje s određenim ponašanjima te objasnite posljedice po dijete ili okolinu pojedinih ponašanja.

Ukoliko dijete krši granice, razgovarajte i ako je

potrebno obavezno primijenite posljedice. Ustrajte i izdržite čak i ako vas dijete nagovara.

Pokažite pažnju i interes za dijete i ono što mu se svakodnevno događa.

Odajte priznanje i nagradite poželjna ponašanja. Govorite iz sebe. U komunikaciji koristite „ja

poruke“ umjesto „ti poruka“. Recite: „Želim da…“;

„Smeta me“; „Osjećam se tako zbog…..“; „Ljuti me što …“; „Mislim da….“, umjesto: „Ti nikada…..“; „Ti uvijek….“; „Za sve si ti kriv“, „Ti si ….“.

Uključite dijete u planiranje i donošenje obiteljskih

MaminoSunce 55


odluka, naravno u skladu s djetetovom dobi. Dajte

Ako se susretnete s problemima koje ne znate

Vodite računa o svom i djetetovom dostojanstvu.

osoba. Postoje brojna savjetovališta, ustanove,

mu mogućnost izbora i donošenja vlastitih odluka. Posavjetujte se. Uključite se u tečajeve za kvalitetno i odgovorno roditeljstvo.

Također, dopustite si povremene greške, pokažite

riješiti potražite savjet obitelji, prijatelja ili stručnih udruge i službe gdje možete dogovoriti razgovor, stručno vođenje te podršku.

djetetu da i vi imate mana i loših dana. Iz toga će

KAKO BITI JOŠ BOLJI RODITELJ?

opraštati. Pokažite svoje osjećaje kako bi i vaše

stilove, vidimo da praksa i stručna istraživanja

dijete naučiti da ne mora biti savršeno i naučit će dijete naučilo izražavati osjećaje. Budite primjer svome djetetu.

56 MaminoSunce

Ako se vratimo na spomenute roditeljske

kao najoptimalniji prepoznaju upravo „brižno – zahtjevni“ roditeljski stil.


na ponašanje djece i kad su nadgledali njihov

životni stil, zdravlje, prijateljstva i školski život, djeca su odrasla u kompetentnije mlade ljude i imali više samopoštovanja nego ona čiji su roditelji koristili autoritarni stil kontrole ponašanja.

Razgovor, objašnjavanje i obrazlaganje pravila je vrlo važno u odgajanju.

NA KRAJU, ALI NE MANJE VAŽNO Brinite o sebi i svojim potrebama.

Otpustite stres, zabavite se, odmorite.

Odvojite dio vremena za sebe i stvari koje volite i koje vas ispunjavaju.

Zapamtite: ako ste vi sretni, opušteni i zadovoljni svojim životom veće šanse da bude sretno ima i vaše dijete! Literatura: Naša poticajna obitelj. Gordana Asja Galetić i suradnici. Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“. Zagreb. 2009. Priručnik Stop nasilju među djecom. Jasenka Pregrad. Ured Unicef-a za Hrvatsku. Zagreb. 2007.

Ovakav stil, kažu ispitivanja, ima najviše izgleda proizvesti zrelo dijete i adolescenta. Roditeljska

Adolescent development. John Dacey and Maureen Kenny. Brown & Benchmark. Wisconsin – Iowa. 1994.

brižljivost/suosjećajnost izgleda razvija socijalne

vještine i snažnu sliku sebe. Ona poručuje djetetu da nam je važno kako se osjeća i što misli.

Zahtjevnost pomaže djeci razviti samokontrolu i suradljivost prema drugima.

Rezultati istraživanja pokazuju da su djeca roditelja koji su bili zahtjevni imali manje problema u ponašanju i nisu bili skloni uzimanju droga.

Kad su roditelji koristili objašnjenja kako bi utjecali

Centar za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“ Bartolovo 10, Rijeka www.centarsreca.hr www.facebook.com/CentarSreca www.facebook.com/bracnosavjetovanje www.instagram.com/centar.sreca_hr

MaminoSunce 57


Mr.sc. Nataša Šunić Vargec, prof.logoped Stručni suradnik na projektu OrdyBee

Einsteinov sindrom

i hiperleksija Vrijeme u kojem živimo je “ubrzano“ tako da se pretpostavlja da dijete i progovori prije kronološke dobi. Kada se desi da dijete ne progovori u terminu svoje kronološke dobi, dolazi do panike, no nije potrebno paničariti, možda ćete biti i sretni kada saznate da je vaše dijete iznimno inteligentno te da ima “Einsteinov sindrom”.

58 MaminoSunce


V

rijeme u kojem živimo je “ubrzano“ tako da

“zanimati” s nečime, uključivati u mnoge aktivnosti,

kronološke dobi. Kada se desi da dijete ne

raditi na vještini čitanja, mnogo razgovarati s njim

se pretpostavlja da dijete i progovori prije

progovori u terminu svoje kronološke dobi, dolazi

do panike, no nije potrebno paničariti, možda ćete biti i sretni kada saznate da je vaše dijete iznimno inteligentno te da ima “Einsteinov sindrom”.

Sam Albert Einstein, po kome je sindrom tako

imenovan je kasnije progovorio, a svi znamo tko je on bio.

Einsteinov sindrom se može prepoznati već u

najranijoj dobi djeteta, a liječnici koji su upoznati

s ES mogu već kod novorođenčeta prepoznati da li dijete ima ES. Tada ste u “šoku”, ali pozitivnom, jer vas liječnik “priprema” na nešto što vas čeka,

a to je da do treće godine vaše dijete čita, a dobi

od 6-7 godina čita na razini osnovnoškolca višeg

učiti ga slova od dobi kada počne dobivati interes, o situacijama, događajima te očekivati od djeteta

da vas razumije. Pošto su izrazito dobri muzičari, okružite ga klasičnom glazbom.

To je dijete s kojim možete svuda ići, mnogo

putovati te dapače, znajte da ono to želi. Ali morate mu mnogo govoriti o mjestima gdje se boravi jer ga sve zanima o svijetu u kojem živimo.

Mnogi roditelji se iznenade koliko je njihovo dijete u dobi od 5-6 godina inteligentno, a tada dijete

najviše pokazuje svoju jaku stranu. Zapamtite, to su djeca s izrazito vještim vokabularom, izvrstan

čitač u dobi od 5 godina (hiperleksija), ”dobro uho” za muziku, iznimno dobra koordinacija u prostoru i vremenu.

razreda. Mogu se usavršiti u različitim stranim

HIPERLEKSIJA… MIT ILI STVARNOST?

vrlo bogat vokabular te završiti srednju školu do 10-

prijevremenom sposobnošću čitanja i sposobnošću

jezicima do svoje 6 godine, razviti fenomenalan i

11 godine, a fakultet do 15 godine. Sada vidite koji je kronološki raspon prosječne djece i djece s ES. Sada se postavlja pitanje, kako se odnositi s djecom koja imaju Einsteinov sindrom?

Ovako, ako imate dijete s ES-om, morate ga stalno

Hiperleksija je poremećaj koji se očituje djetetovom pamćenja, ali i značajnim poteškoćama u

razumijevanju i korištenju verbalnog jezika

te značajnim problemima tijekom socijalnih

interakcija. Iako hiperleksija znači da dijete ima sposobnost čitati puno ranije nego što se to od

njega očekuje te ima izvrsne vještine pamćenja - većina hiperleksične djece ne može razumjeti


značenje riječi te kasne s razvijanjem govornih i

za djecu s autističnim spektrom. Znači, njihova

veliku opsesiju slovima i brojevima.

obavljaju jedan zadatak no ne i druge, koji im

socijalnih vještina. Mnoga hiperleksična djeca imaju

Trebamo razlikovati tri tipa hiperleksije:

Tip 1: Radi se o iznimno bistroj djeci koja počinju

čitati jako rano sama od sebe. Međutim, kada ih se procjenjuje, ona nisu kategorizirana kao darovita, već djeca s određenom dijagnozom. U svojim

vrtićkim i predškolskim godinama, već čitaju na razini prvog i drugog razreda osnovne škole.

Tip 2: To su djeca koja imaju nevjerojatne vještine

pamćenja i čitanja, ali isto tako imaju govorne,

socijalne i bihevioralne vještine karakteristične

60 MaminoSunce

hiperleksija je zapravo sposobnost da izvrsno

se zadaju. Djeca s hiperleksijom također mogu biti izložena drugim stanjima, poput disfunkcije

integracije, poremećaja pažnje i hiperaktivnosti, razvojne dispraksije, opsesivno kompulzivnog poremećaja ili depresije.

Tip 3: Uključuje djecu s nevjerojatnim vještinama

pamćenja i rane sposobnosti čitanja, a ponekad i

s naprednim sposobnostima u drugim područjima.

Iako djeca mogu imati ponašanje slično autističnom, zapravo nemaju autizam i društvena su i bliska s članovima obitelji, ali distancirana od vršnjaka.


rutinama

- kroz poteškoće sa socijalnim vještinama.

A ŠTO JE S GENETSKOM POZADINOM?

Što se tiče karakteristika djece s ES-om, to mogu

biti s jedne strane temperamentna djeca, a s druge strane izrazito sramežljiva djeca, tu nema pravila. Još jedna stvar, nimalo nevažna. Iako vaše dijete posjeduje iznimnu inteligenciju, visoko razvijene

analitičke sposobnosti, ono kasni i u učenju odlaska na toalet, no nemojte se zabrinuti, naučit će i to u svoje vrijeme.

KAKO PREPOZNATI SIMPTOME HIPERLEKSIJE?

- kroz ranu sposobnost čitanja u usporedbi s vršnjacima

- kroz poteškoće u razumijevanju i upotrebljavanju verbalnog jezika

- kroz poteškoće u procesuiranju verbalnog govora

- kroz poteškoće u odgovaranju na pitanja (tko, što, gdje, kada, zašto)

- kroz snažne vještine pamćenja

- kroz shvaćanje učenja napamet - kroz konkretno razmišljanje - kroz vizualno učenje

- kroz izazove kada su u pitanju promjene u

Vrlo je važno da se od najranije dobi prepoznaju kod vašeg djeteta izrazite sposobnosti te da se

na adekvatan način mogu razvijati i time pomoći djetetu da se osjeća posebnim, ali ne po tome

jer je kasnije progovorilo, nego po svojim visoko razvijenim sposobnostima i mogućnostima.

LOGOPED - Terapija glasa i govora Belostenčeva 3, Zagreb Mr.sc. Nataša Šunić Vargec, prof.logoped Stručni suradnik na projektu OrdyBee logoped9@gmail.com 091/ 321 9777, 01/ 46 66 222

MaminoSunce 61


Kako izgraditi

dobar odnos s djetetom? Roditelji, a posebno roditelji adolescenata me često pitaju za savjet kako u tom kritičnom periodu utjecati na to da njihovo dijete ne poseže za porocima, da bude iskreno s njima i slično.

62 MaminoSunce


Kristina Bačkonja, dipl. psiholog i NLP trener

Generacije moje bake pa čak i mame bile su

odgajane u jednom tradicionalnom duhu, duhu autoritarnog odgoja. U toj vrsti odgoja roditelji

su bili prilično kruti, djeca su ih se često bojala

jer su kazne bile gotovo svakodnevne i prilično drastične (uključujući „batine“). Roditelji su bili

poput policajaca koji su provodili strogi nadzor i kontrolu nad djecom. Nažalost, u takvom duhu odgoja toplina i podrška djetetu su izostajale.

Ovakvo ponašanje roditelja je uglavnom rezultiralo poslušnosti djeteta, no katkad se znalo dogoditi da uslijed takvog odnosa dijete postane krajnje

N

buntovno. Iako su godinama kružila uvjerenja da a žalost mnogih, neki brzi i jednostavno

primjenjivi trik za dobra odnos s djetetom, ne postoji – koliko će dijete imati

povjerenje u roditelje, koliko će biti iskreno čak i

kada donese krivi odabir, jako ovisi o tome kakav

je njihov odnos bio prije. Je li dijete u strahu ili je u buntu, osjeća li da su mu roditelji „sigurna baza“ ili

ne... Situacija je zaista kompleksna i stoga je odnos s djetetom neophodno graditi od najranije dobi. Kako?

je „batina iz raja izašla“ i da je nekada bilo bolje

kada djeca nisu imala pravo glasa, sva istraživanja su pokazala da djeca odgojana u autoritarnom

odgojnom stilu postaju nesigurna, povučena, ali mogu biti i agresivna, niskog praga tolerancije

na frustraciju. Često su nepovjerljiva, nesigurna, neuspješna u rješavanju problema, stalno brinu

kako udovoljiti roditelju/autoritetu. To sigurno ne dovodi do dobrog odnosa s roditeljima.

Naravno da ni druga krajnost u kojoj djeci sve

dopuštamo i popuštamo nije dobra za dijete i ne

MaminoSunce 63


vodi u dobar odnos. Iako se naizgled može činiti

kombinira čvrstu roditeljsku kontrolu, ali uz puno

zaista nije tako. U tom slučaju dijete može imati

zahtjeve i očekivanja koja su primjerena dobi

da djeci odgovaraju labave ili nikakve granice, to povjerenje u roditelje da će biti tu za njih, no znači

li to da će biti tu za dijete i odobravati mu kada čini

nažao drugima? Podupirati njegove loše postupke? Roditelji ove krajnosti hoće. I pri tome će samo

naizgled imati dobar odnos s djetetom. Naizgled,

jer jednog dana njihovo dijete neće biti zadovoljno sobom, ali ni njima kao roditeljima.

Pravi je izazov za roditelje već od najranije dobi pronaći balans između postavljanja granica i

pružanja podrške i topline. To je odgojni stil koji

64 MaminoSunce

emocionalne topline i podrške. Roditelji postavljaju djeteta, provode nadzor i imaju čvrstu kontrolu

nad djetetovim nepoželjnim obrascima ponašanja, uz ljubav, podršku i emocionalnu toplinu. Potiču

djetetovu znatiželju, kreativnost, samouvjerenost i nezavisnost emocija. Vode računa o djetetovim osjećajima, potiču ga. Kako bi to izgledalo u relanosti?

• Od najranije dobi potičite dijete da samo čini

neke stvari – od vezanja cipela, pomaganja pri

izradi kolača i slično. Na taj način dajete djetetu


do znanja da vjerujete u njega i njegove sposob-

mora znati što nije u redu i zašto. I svakako mora

nešto što bi mogao i sam.

vajući djetetu zašto nešto nije u redu ujedno ga

nosti (sukladno dobi) i ne preuzimate zasluge za • Ako želite da jednog dana dijete vama govori

snositi posljedicu za svoje ponašanje. Objašnjaučimo emptiji i prepoznavanju dobrog i lošeg.

istinu, pružite mu vlastiti primjer. Nemojte lagati

• Govorite djetetu da ga volite, nemojte podrazu-

oponaša ono što vidi, a ne ono što mu govorite

je nesigurno, budite uz njega. I neka ne sumnja

djetetu niti drugim ljudima – dijete sve upija i da bi trebalo činiti.

• Nemojte nikada vrijeđati dijete, omalovažati ga, izrugivati mu se ili mu udarcima pokazivati da

njegovo ponašanje nije ok. Udarci i uvrede ne

mijevati da ono to zna. Dajte mu podršku kada

da ćete voljeti i ako „ne uspije“. Učite ga da neu-

spjeh ne postoji već samo povratna informacija o tome što drugi put trebamo drukčije.

služe disciplini već su iskaz nemoći roditelja koja

Činjenica jest da je roditeljski „posao“ jedan od

poslije i odnos s roditeljem.

jednog roditelja. Iako možda nije uvijek jednostavno

razorno utječe na djetetovo samopoštovanje, a • Budite dosljedni – ako ste nešto obećali, ispoštujte to. Ako te rekli da će nakon određenog

ponašanja uslijediti posljedica, ispoštujte i to.

Dosljednost u odgoju je najvažnija. Dosljednost

djetetu znači sigurnost, a roditeljima jednog dana uvelike olakšava život.

• Poštujte osjećaje djeteta. Ima pravo biti ljuto/

tužno/... Osjećaji nisu objektivni i ono što rastužuje ili ljuti nas ne mora i nekog drugog. Iako iz

najbolje namjere kažemo djetetu da nema zašto

biti ljuto/tužno, zapravo mu šaljemo poruku da ne

najizazovnijih i najznačajnijih zadataka u životu

prikladno reagirati na djetetove potrebe i ponašanja, treba imati na umu da povremene „krive“ reakcije roditelja neće značajno narušiti njihov odnos. I

roditelji su samo ljudi koji ponekad reagiraju suviše grubo, katkad previše zaštitnički – no sve dok to

nije ustaljeni obrazac ponašanja, dotada razloga

za brigu nema. U konačnici, kada roditelj pogriješi uvijek se može ispričati djetetu – i na taj način uči dijete da ne mora biti nepogrešivo u odnosima s bližnjima, ali da se može ispričati.

uvažamo njegove osjećaje. Ako dobiva takve poruke, velika je vjerojatnost da jednog dana neće s nama pričati o tome kako se osjeća.

• Reagirajte na ponašanja koja nisu ok. Dijete

budisvoj.eu

MaminoSunce 65


Dječja prava i odgovornosti Odnos roditelja i djeteta u adolescentnoj je dobi zamršeniji i izazovniji nego ikada prije (a i poslije).

66 MaminoSunce


N

Kristina Bačkonja, dipl. psiholog i NLP trener e tako davno, na jednoj održanoj radionici

Da li neka djeca stvarno ucjenjuju roditelje prijeteći

prilike upoznati očajnu majku kojoj se

roditeljima saznali smo da je i to moguće. Nažalost,

za roditelje adolescenata imala sam

cijela situacija u odnosu s njezinim djetetom

– adolescentom činila bezizlaznom. Na svaki

savjet i preporuku kako se postaviti u tom, za nju prilično zamršenom odnosu roditelj dijete, ona bi odgovorila: „Moji zahtjevi nemaju smisla. Na sve što kažem da treba učiniti, sin mi odgovara Što

mi možeš?, a u to sam se i sama uvjerila da ne

mogu ništa kada me jednom prilikom prijavio zbog nasilja u obitelji (a radilo se o povišenom tonu s

moje strane). Na roditelje se počelo gledati kao na kriminalce koje svatko može prijaviti pa i vlastito dijete kada mu nešto nije po volji“.

Odnos roditelja i djeteta u adolescentnoj je dobi

zamršeniji i izazovniji nego ikada prije (a i poslije).

Činjenica jest da djeca imaju brojna prava (kojih su sukladno s dobi sve svjesniji), no ono što se rijetko

spominje su njihove odgovornosti. Niti jedan telefon

za pomoć djeci koja trpe nasilje u obitelji nije nastao kako bi djeca zloupotrebljavala njihovu svrhu i

prijavljivala roditelje kada im primjerice zabrane izlaske do ranih jutarnjih sati. Cilj je bio pomoći

djeci koja su doista zlostavljana i koja se u svojoj

nemoći i patnji ne mogu obratiti nikome drugome.

im raznim lažnim prijavama, iz razgovora s

svojim postupcima tako minoriziraju patnju onih koji doista pate, a pri tome vlastite roditelje svrstavaju

u ladicu kriminalaca, narušavaju njihov odnos, ali i vlastito zadovoljstvo.

Kako u cijeloj ovoj zbrci od sustava, društva u kojemu je poljuljan sustav vrijednosti, društva

u kojemu odjednom svi znaju bolje od roditelja,

utjecati na odnos s vlastitim djetetom, na njegovo ponašanje i postupke koji će odrediti njegovu,

ali i vašu budućnost? Nažalost, jednostavnog i

jednoznačnog odgovora nema. Građenje odnosa s djetetom je dugotrajan proces koji iziskuje

puno truda, ulaganja, pažnje, ljubavi, vremena.

Postavljanje granica ne kreće u adolescentnoj dobi – onda je izraženije iz razloga što nas kod naših

tinejdžera najviše smeta njihovo probijanje granica. Kada je dijete manje, to probijanje granica nam se ne čini toliko relevantnim, a i često opravdavamo dijete misleći da će naučiti kada naraste. No

dijete neće naučiti samo od sebe ako ga mi ne

usmjeravamo i upućujemo. Primjerice, nedavno

sam gledala jednu majku i njezinu četverogodišnju kćerkicu kako sjede za stolom i piju sok. Kada je

MaminoSunce 67


mama popila sok, kćerkica je uzela praznu staklenu

ako lupam čašom o stakleni stol, čaša će mi biti

nježnim i smirenim, ali direktivnim tonom rekla da

djetetu da iz svojih postupaka uči, činjenica jest

čašu i lupila njome o stakleni stol. Mama joj je

čašu mora spuštati polagano na stol da se čaša ne

razbije. Kćerkica je klimnula, ali je potom opet uzela čašu i lupila njome o stol. Majka je ponovila zahtjev,

no unatoč tome kćerkica je i treći put lupila čašom o stol. Nakon toga, majka joj je jednostavno oduzela čašu. Primjer je banalan, no pokazuje kako i malo dijete na svoj način probija pravila i granice koje postavljaju roditelji, ali isto tako pokazuje i kako roditelj utječe na to hoće li njegovo dijete nešto

naučiti iz toga ili ne. U ovom primjeru djevojčica je

naučila da njezino ponašanje dovodi do posljedica:

68 MaminoSunce

oduzeta. Kada tako od najranije dobi dajemo priliku da će to dijete i jednog dana kao mlada osoba

biti svjesna da svako ponašanje nosi određene posljedice i da je za iste samo odgovorno.

Djevojčica iz priče to ne bi naučila da joj je mama

pustila da i dalje lupa čašom o stol (uz izgovor da je malena pa ne razumije), niti bi to naučila da joj

mama nije dala jasnu uputu što mora činiti (spustiti čašu polagano na stol) i što će se dogoditi ako

to ne učini (čaša će se razbiti). Mama iz priče je

djevojčicu zaštitila (da se čaša razbila, djevojčica

bi se ozljedila), postavila joj je jasne zahtjeve, bez


primjerene, a roditelji dosljedni. Ako nam dijete

primjerom pokaže da mu možemo vjerovati, da

može odoljeti negativnim iskušenjima u grupi, izvan kuće (alkohol, droga, pušenje), tada bi roditelji

trebali razmisliti o djetetovom prijedlogu da mu

produže izlaske. Ako se pokaže da ta odluka nije bila dobra, tada mu treba jasno dati do znanja

da njegovo ponašanje nosi određene posljedice

(zabrana izlazaka) i da ćemo mu povjerenje rado

opet ukazati kada pokaže odgovornost. Za svaki svoj postupak dijete mora znati gdje su granice

roditelja i koja su to pravila ponašanja koja roditelji zahtjevaju od njega. Nažalost (ili sreću), to učenje kreće u djetinjstvu – što znači da mnogo godina

ranije moramo „pripremiti teren“ kako bi ovaj period djetetova života prošao relativno mirno.

Katkad, unatoč silnom trudu, može se dogoditi da dijete iz nekog razloga u adolescenciji

manifestira silan bunt s kojim se roditelj ne može vikanja i prijetnji, a potom joj je i pokazala koja je

posljedica njezinog ponašanja (oduzimanje čaše). Ako malo bolje razmislimo, recept za uspjeh i nije tako kompliciran a glasio bi: svako ponašanje

dovodi do određenih posljedica. Kada naučimo

dijete da počne preuzimati odgovornost za svoje

ponašanje (a hoće ukoliko ga poučavamo na ovaj način), učinili smo ogroman posao.

Moto kojim se i sama često vodim u radu s

adolescentima bio bi „Koliko odgovornosti, toliko

slobode“. Niti jedna krajnost nije dobra pa tako ni prevelika kontrola i nadzor niti prevelika sloboda neće dovesti do željenih rezultata. Granice

dozvoljenog i nedozvoljenog moraju biti jasne i

nositi. Roditelji bi tada trebali biti svjesni da nisu svemogući i da ne mogu utjecati na sve te da je

katkad potrebna intervencija stručnjaka. Iako se

mnogi roditelji tada osjećaju nesposobno i jadno, razloga za to nema: ako ne znaju svom djetetu

sami izvaditi zub ili operirati krajnike, znači li to da

su loši roditelji? Naravno da ne. Isto tako bi trebali

osvijestiti da, kako postoji osoba kojoj će se obratiti kada im je dijete bolesno, postoji i netko kome se mogu obratiti kada nisu sigurno što im je činiti u

odnosu s djetetom. Ne možemo svi znati sve, a i nekada nam je potrebno da čujemo kako ta ista situacija izgleda iz nekog drugog kuta. Zar ne?

budisvoj.eu

MaminoSunce 69


Jelena Borić, mag.psych.,TA specijalizant

Pregovaranje

s djecom Je li dobro upustiti se u pregovore i dogovore s djecom?

70 MaminoSunce


nad situacijom što dijete stimulira da uči kontrolirati svoje ponašanje. Time se smanjuju i borbe moći

između roditelja i djeteta, i što je najvažnije, čuva se odnos između roditelja i djeteta.

KAKO SE RODITELJ TREBA POSTAVITI, KAKO I KADA PREGOVARATI? Osnova stvari je da roditelj bude svjestan da on

odlučuje o čemu će se pregovarati. Dakle, roditelj

koji je odgovoran za dijete postavlja okvire unutar kojih se može pregovarati i dogovarati.

Primjerice, roditelj želi dijete u dobi od 6 godina

naučiti da ne jede slatko prije večere. Roditelj uvodi novo kućno pravilo s rečenicom poput:

„Danas ćemo uvesti novo i važno pravilo u našoj kući. Kada izabereš pojesti zdravu namirnicu

(navesti zdravu namirnicu koju inače dijete voli) prije

U

večere, biraš pojesti desert poslije večere. Kada sve se više obitelji gotovo sva komunikacija vodi na način ako ti meni ono, onda ja tebi ovo…

Koje su loše, a koje dobre strane takvog ophođenja? Dobre strane dogovaranja i pregovaranja s djetetom jesu da dijete uči kako razmišljati, kako reći što želi, kako se zauzeti za svoju stranu, kako raspravljati,

kako činiti kompromise. Međutim, vrlo je važno znati kako će se dijete učiti razmišljati i voditi rasprave. Jedan od vrlo dobrih načina je davanje izbora

djetetu. Dajući izbore prikladne djetetovoj dobi,

dijete se osnažuje, daje mu se određena kontrola

izabereš pojesti slatko prije večere, biraš povrće za večeru jer je to jedini način da budeš zdrav.“

Važno je da se dijete podsjeti na ovo pravilo iduće

večeri, ali ne i da mu se stalno ponavlja. Dovoljno je da znamo da nas je čulo. Ako dijete izabere pojesti

slatko prije večere, tada mu se da kuhano povrće uz rečenicu poput:

„Čini se da si danas izabrao imati kuhano povrće za večeru.“

Moguće je da će dijete tražiti nešto finije za večeru, no važno je podsjetiti ga na pravilo i vratiti djetetu odgovornost. Može se reći nešto poput:

„Znam da sada želiš da si odabrao ne pojesti slatko

MaminoSunce 71


prije večere pa da sada možeš jesti finiju večeru. Sutra možeš izabrati pojesti voće prije večere pa

ćeš tako odabrati jesti finiju večeru i imati desert.“

kada će dijete jesti, o vremenu kada će ići spavati, kada će se tuširati i slično.

reći nešto poput:

KAKO SE POSTAVITI AKO JEDNA “STRANA” NE POŠTUJE DOGOVOR?

„Vrijeme je za večeru – čini se da si danas izabrao

onda ga se treba upozoriti na posljedicu, koja je

Ako dijete pojede voće prije večere, roditelj može

jesti ____ večeru i desert poslije.“

O ČEMU SE NIKAD NE PREGOVARA?

Nikada se ne pregovara o stvarima koje su nužne za život poput: jela, spavanja, higijene ili pak

agresivnom ponašanju prema sebi, drugima ili pak kada je riječ o namjernom uništavanju igračaka.

Naravno, unutar ovih granica, ovisno o djetetovoj

dobi i potrebama, može se dogovarati o vremenu

72 MaminoSunce

Ako je riječ o tome da dijete ne poštuje dogovor, negativnog karaktera za dijete.

Centar Proventus Kružna 81, Zagreb info@centarproventus.hr tel: 5813 604 www.terapijaigrom.hr, www. centarproventus.hrNajlakša autosjedalica na svijetu - teži svega 2,5 kg!

ADAC testirana - Avionaut Pixel!

Uspjeh Avionaut Pixel autosjedalica na ADAC testiranju dokazuje njegovu kvalitetu! Nova verzija Pixel autosjedalice, Pixel Pro nasljeduje jednak nivo sigurnosti uz dodatan naglasak na udobnosti i luksuzu. Inovacija su izuzetno kvalitetni materijali, produženi krović koji učinkovito štiti dijete od sunca i presvlake s visokim udjelom pamuka koje poboljšavaju cirkulaciju zraka.

Što je posebno kod Avionaut Pixel autosjedalice? AVIONAUT Pixel je jedna od najlakših autosjedalica na tržištu (grupa 0-13kg) sa samo 2.5kg težine. Unatoč iznimno malenoj težini, to je i jedna od najsigurnijih autosjedalica, što se dokazuju rezultati ispitivanja provedenih u nekoliko istraživačkih laboratorija osim ADAC testa. Ono što razlikuje PIXEL nije samo inovativna tehnologija vezana za sigurnost i ergonomiju, već i nagrađivani moderni dizajn. Opremljena s posebno prilagođenim pričvršćivačima koji se uz adaptere pričvršćuju na većinu okvira dječjih kolica koja su dostupna na tržištu. Ovo rješenje otvara širok raspon kolica koje možete izabrati, prikladna je za putovanja s djetetom i smanjuje količinu prtljage. Izrađena od visokokvalitetnih materijala, u širokom rasponu

74 MaminoSunce

boja, koja odgovara ukusu i zahtjevima kupaca koji traže najbolje. Svi materijali tkanina ispunjavaju standard OEko-tex 100, što dokazuje da tkanina ne sadrži tvari štetne za zdravlje ili sigurnost djeteta. Avionaut PIXEL također krasi moderan dizajn. Suradnja s dizajnerima rezultirala je razvojem autosjedalice s vrhunskim dizajnom i presvlakama najviše kvalitete. Također smo stavili jednak naglasak na sigurnost, izgled, ali i da je također iznimno prikladna za korištenje. Ova kombinacija udobnosti i dizajna ne razlikuje samo autosjedalice tvrtke Avionaut od svih ostalih na tržištu, već prije svega čini ih popularnim izborom za djecu i roditelje. .

ADAC test posebno hvali lagan dizajn te vrlo nizak rizik od bilo kojeg sudara. Prema ADAC testu rizik od ozljeda pri frontalnom


sudaru je vrlo nizak i zaštita glave i kralježnice djeteta je izuzetna, a također i pri bočnom sudaru zaštita je odlična. Stručnjaci pri testiranju navode i odličnu stabilnost sjedalice u automobilu zbog jednostavne montaže i laganog dizajna sjedalice od samo 2.5kg što znači da je i rizik od pogrešne montaže vrlo nizak. Uz sve to, sjedalica se lagano zakopčava, ima dobar oslonac i dosta prostora za noge i dijete ima dobar pogled izvan automobila pa može uvijek vidjeti što se događa vani, a to znači i zanimljiviju vožnju za dijete. Pozicija sjedenja je udobna i ortopedski ispravna, zahvaljujući jedinstvenom jastučiću koji podupire ispravan položaj kukova i kralježnice, te omogućuje pravilan položaj gornjeg dijela trupa i pluća za nesmetano disanje.

Avionat PIXEL + IQ isofix baza

Autosjedalicu PIXEL osim što ju u automobil možete montirati i vezati sigurno pomoću sigurnosnih pojaseva nudi mogućnost priključivanja na isofix bazu što samo pridonosi dodatnoj vrijednosti PIXEL

sjedalici te povećava vašu praktičnost i komociju u svakodnevnom korištenju. IQ baza je pouzdana ISOFIX baza razvijena za AVIONAUT Pixel, kao i za AeroFIX RWF i AeroFIX. ADAC test je u svom testiranju podvrgnuo i kombinaciju PIXEL sjedalice u kombinaciji s IQ bazom a rezultati su također izvrsni. IQ baza koristi patentiranu jednostruku utičnicu za izravno povezivanje dječjeg sjedala s automobilom. Smanjeni broj veza između pojaseva i ISOFIX sustava povećava sigurnost djeteta olakšavajući prenošenje više energije na strukturu automobila umjesto na dijete. Štoviše, zahvaljujući signalizaciji zvuka za pravilnu vezu s IQ ISOFIX bazom upravljačke jedinice Click n ‘Drive, nema opasnosti da se sjedalo pogrešno pričvrsti na bazu, što maksimizira njegovu učinkovitost.

Avionaut Pixel i ostale ADAC testirane autosjedalice poznatih brendova, te najbolja dječja kolica možete potražiti na webshopu BabyLand.hr ili u trgovinama BabyLand u Westgateu na prvom katu, trgovini BabyLand SPLIT u robnoj kući PRIMA 3., trgovini BabyLand Varaždin

wwwBabyLand.hr

MaminoSunce 75


Patricija Šobak, prof. engleskog i francuskog jezika

Prednosti učenja stranog jezika

- za cijelu obitelj 76 MaminoSunce


P

rednosti učenja jezika za djecu odavno su poznate: veća mogućnost koncentracije, lakše nošenje sa zahtjevnijim zadacima i bolji učinak u školi. No, ako ste u odrasloj dobi, možda ćete se teže odlučiti na usvajanje posve novog jezika. Ipak, valja razmisliti o tome da se pridružite svome djetetu u novim jezičnim avanturama. Kod kuće ionako većinu vremena provodite u komunikaciji s ukućanima - jedino što preostaje je prebaciti se na drugi jezik. Osim što otvarate mogućnost uvođenja nove omiljene aktivnosti za cijelu obitelj, također ćete imati sugovornike s kojima možete vježbati u bilo koje vrijeme. Stoga, pokušajte primijeniti sljedeće ideje kako biste učenje jezika pretvorili u zabavu za cijelu obitelj.

Koristite strani jezik tijekom svakodnevnih aktivnosti. Znanstveno je dokazano da ljudi bolje usvajaju jezike kada uče o stvarima koje su povezane s njihovim svakodnevnim životom. Stoga, ako vaša obitelj voli kuhanje, pokušajte sastaviti popis za kupovinu na ciljanom jeziku. Više ste sportski tip? Nema problema - krenite s učenjem izraza za imenovanje sportske opreme koju svakodnevno upotrebljavate.

Pretvorite jezik u igru. Čovječe, ne ljuti se nije igra koja zahtijeva previše govora, ali možete je iskoristiti za vježbu jezika. Na primjer, možete na ciljanom jeziku izgovarati čiji je red, najaviti posljednju figuru te vježbati brojanje. Možete se također okušati u društvenim igrama koje su popularne u kulturama koje govore vaš ciljani jezik. Sve što vam je potrebno jest malo istraživanja na internetu. Isplanirajte filmsku večer. Gledanje filmova na jeziku koji učite može vam pomoći da osjetite jezik jer ga koriste izvorni govornici. Jednom tjedno, odvojite vremena za filmsku večer te gledajte filmove sinkronizirane na vaš ciljani jezik. Ovisno o starosti djeteta, možete također uključiti titlove na ciljanom jeziku kako biste vidjeli riječi koje čujete tijekom gledanja.

ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMART Palinovečka 19 (Vrbani III), Zagreb 01/3874 355, 091/3874 355 info@smart-jezici.hr www.smart-jezici.hr

MaminoSunce 77


¤ u j n a t i č a n m a v a Hval