Page 1

ANY: IV

Juny - Juliol 2019

NÚMERO: 58

EDICIÓ ESPECIAL DE LA REVISTA DE VIC

La ràdio a Vic té un nom, i aquest nom és VicFM

Vic FM www.vicfm.cat

Arriba la Festa Major!

Escolta’ns a www.vicfm.cat


SEGON PREMI LITERARI

‘Revista de Vic’, 2020 Segon Premi Literari ‘Revista de Vic’ 2017 Organitza: Revista de Vic Data: del 15 / 05 / 19 Fins al: 10 / 10/ 19

L

a Revista de Vic convoca el Segon Premi Literari ‘Revista de Vic’, 2020, d’acord amb les següents:

BASES

PRIMERA. Hi podran participar tots els escriptors que ho desitgin, amb una o més obres originals i inèdites escrites en català. No podran concursar aquells que hagin obtingut el premi en altres concursos SEGONA. La dotació del Premi únic serà de la publicació de l’obra, subjecta a la legislació tributària vigent. Es lliurarà també al guanyador un element artístic acreditatiu. TERCERA. Les obres, de tema lliure, han de tenir un mínim de 500 i un màxim il·limitat de paraules. Es presentaran a través de correu electronic a info@ larevistadevic.cat o en PDF, grapats o enquadernats degudament, en format Din-A4 o dimensions similars, escrites a màquina o en ordinador a doble espai i per una sola cara, i amb un índex. En els originals només es farà constar el títol de l’obra i un pseudònim. A part, tancat i amb el títol de l’obra i el pseudònim a l’exterior, s’inclouran les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic, fotocòpia del DNI o del passaport i una breu nota bibliogràfica. QUARTA. El termini de presentació d’originals finalitza el dia 10 d'octubre de 2019. Els originals s’enviaran a:

Destinatari: Escriptors/ res amb una o més obres originals i inèdites escrites en català. Premi: Publicació de l’obra per LLIBREBOOKS.

info@larevistadevic.cat. Es consideren incloses dins d’aquest termini les obres que s’envien per correu i tinguin mata-segells d’origen d’aquesta data o anterior. Al sobre, s’indicarà obligatòriament: “Segon Premi Literari ‘Revista de Vic’, 2020”. CINQUENA. La Revista de Vic, designarà un comitè de lectura previ, constituït per especialistes, que seleccionarà les obres sobre les quals deliberarà posteriorment el jurat. Si en la deliberació prèvia a la votació es considerés per majoria dels seus membres que cap de les obres presentades posseeix qualitat suficient per a optar al Premi, aquest podrà declarar-se desert. SISENA. La decisió del jurat serà fet públic durant el mes de Novembre del 2019. La decisió serà inapel·lable i l’assistència del guanyador a l’acte de lliurament del Premi, imprescindible per percebre el mateix. SETENA. L’obra premiada serà publicada per LlibreBooks. El guanyador tindrà dret a rebre cinquanta exemplars de la seva obra, i s’entén que el Premi supleix els drets d’autor, tant mitjançant impressió com a procés digital i / o a través d’Internet. El guanyador haurà de facilitar, en el termini d’un mes des que se li notifiqui l’obtenció del Premi, un suport informàtic amb el contingut íntegre de l’obra premiada. Sempre que l’obra sigui editada s’haurà de destacar el guardó obtingut per aquesta, amb la indicació ‘Segon Premi Literari ‘Revista de Vic’, 2020’. VUITENA. Els originals no premiats

seran destruïts, no admetent peticions de devolució. NOVENA. La participació en aquest Premi implica la total acceptació de les bases. El Jurat resoldrà tots aquells aspectes no contemplats en aquestes. Vic, 15 de maig 2019


Juny | Juliol Revista de Vic

3

EDITORIAL

Arriba la Festa Major

04 24

10 25 Xavi Ruiz

N

ormalment en aquest apartat de la revista reflexiono de coses que em passen durant el mes i que quan me'n dono compte ja estan escrites, sense filtres. En aquests anys he conegut molta gent interessantíssima i d'altres que no tant, de tots me n'emporto un record. D'ací a poc temps farem 5 anys, 5 anys de descobriments, d'amistats de vida, però no tot ha sigut flors i violes. Aquest número hem volgut recuperar la capçalera de la Revista de Vich antiga, la del mestre Anglada, l'hi hem volgut oferir aquest petit homenatge i perquè no, destaquem els nostres gegants i àguila, amb un toc retro.

12 28

18 30

En aquest número ens anem preparant per al que serà el número dels 5 anys, un número amb tot reconeixement cap a tota la gent que està participant durant aquests mesos. Destaquem que tirar endavant una publicació així és molts costos i és per això que també estem treballant en aquest apartat per poder oferir un producte encara mes de qualitat. Per acabar i no m'enrotllo més, ús volíem donar les gràcies per fer-nos el mitjà amb més visualitzacions a internet, amb unes 70000 visualitzacions de la revista en digital. Moltíssimes gràcies amics i amigues. Obrim la inscripció, al Segon premi literari de Vic 2020 i en aquest número us adjuntem les bases perquè aquest any, ús pugueu apuntar tots els que l'any passat vàreu quedar fora. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials Facebook i Twitter i a través de www.vicfm.cat. Ens podeu enviar comentaris o articles a: info@larevistadevic.cat

Editor i director Xavi Ruiz Maquetació i impressió graficvic.com Administració Marta Anglada Redactors Núria Dot Alba Zamora Xavi Ruiz Carles Costa Cristina Comerma Toni Coromina Andreu Gomez Graciela Vidal Miquel S. Molist Badiola Elisabet Jorquera Dipòsit legal B 18552-2014 Editorial Revista de Vic Preguntes o qüestions Pare Gallissa 08500Vic (Barcelona) Telèfon 655 45 42 33 Mail info@larevistadevic.cat www.revistadevic.cat

Ens fem càrrec del teu projecte des de l'inici fins al final

636 61 11 59 www.construccionsguzman.com


4

Revista de Vic Juny | Juliol

ACTUALITAT

S’instal·la una nova pantalla que informarà del pronòstic dels nivells d’ozó troposfèric

U

na pantalla informativa a la plaça de

a la ciutadania mitjançant el web, les xarxes socials, correus

l'Estació mostrarà dels nivells d'ozó

electrònics i també el nou panell informatiu de la plaça de

troposfèric i difondrà també les diver-

l'Estació i amb la finalitat que arribi a tota la població, espe-

ses campanyes informatives que es

cialment als col·lectius i entitats sensibles del municipi perquè

portin a terme a la ciutat.

rebin la informació d'autoprotecció.

sada en marxa de la campanya de vigilància dels

Què és l'ozó troposfèric i quins efectes té sobre la salut de les persones?

nivells d'ozó troposfèric a l'aire ambient. Durant la

L'ozó troposfèric és un contaminant secundari, no és emès per

campanya, que s'allarga fins al 15 de setembre, el

cap font, sinó que és produït per la reacció entre la llum solar

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-

i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pel trànsit i

neralitat de Catalunya mesura l'ozó hora a hora i

algunes indústries. Els nivells màxims d'ozó es produeixen en

s'intensifica el seguiment habitual dels nivells de

hores de màxima radiació i els efectes de l'ozó sobre la salut

contaminació atmosfèrica que ha de permetre,

de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els

en el supòsit que se superin determinats nivells,

ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca. També pot tenir

transmetre aquesta informació a diferents enti-

efectes corrosius sobre la vegetació.

La instal·lació de la pantalla, coincideix amb la po-

tats a fi que es pugui informar a la població sobre

Què passa quan se superen els llindars d'informació i d'alerta?

tar com un risc per la població en general sinó pels grups de les

El llindar d'informació a la població està fixat en els 180 µg/

especialment a l'exterior, i, en el cas de superar els llindars d'alerta

Durant aquest període, el Departament de Territori i Sostenibi-

m3 en una hora, i el llindar d'alerta a la població es dona quan

la població general ha de reduir l'exercici físic intens, especialment

litat informa del pronòstic dels nivells d'ozó per al dia en curs

s'arriba als 240 µg/m3 en una hora.

a l'exterior, i la població més vulnerable l'ha d'evitar.

i per l'endemà i l'Ajuntament de Vic difon aquesta informació

Quan se superen els llindars d'informació, no s'ha d'interpre-

quines activitats, amb caràcter preventiu, caldria evitar.

persones més vulnerables que han de reduir l'exercici físic intens


6

Revista de Vic Juny | Juliol

TECNOLOGIA

WhatsApp trenca la seva promesa i inclourà publicitat

L

a primera publicitat que el Futbol Club Barcelona va lluir en les samarretes del seu equip de futbol va ser d'Unicef. La directiva del club va afirmar que era un compromís social, però tothom sabia la realitat que es dibuixava després d'aquesta afirmació: preparar a l'afició perquè acceptés en el futur un patrocinador comercial.

Per què? Doncs perquè fins llavors, mai abans el Barça havia lluït publicitat en les seves samarretes, a diferència de la resta de clubs que comptaven amb això per a nodrir les seves arques (inclòs el Reial Madrid), la qual cosa convertia aquesta absència en un orgullós distintiu per als afeccionats culers. Hi havia, doncs, que trencar un tabú anant a poc a poc i amb alguna cosa que els afeccionats no poguessin rebutjar. Facebook no pot al·legar motius altruistes per a posar la publicitat en WhatsApp després d'haver promès, fa uns tres anys, que aquest servei mancaria per sempre de

publicitat, però igualment necessita anar a poc a poc per a convèncer als usuaris. Així que s'ha decidit per començar pels estats (les famoses stories), en els quals començarà a mostrar publicitat intercalada -és de suposar que de la mateixa forma o similar a com ho fa ara Instagram- a partir d'algun moment del pròxim any 2020.

<< La notícia ha estat donada a conèixer per la companyia de Mark Zuckerberg aprofitant el Facebook Màrqueting Summit recentment celebrat a la ciutat holandesa de Rotterdam.>> No obstant això, el que no es va dir va ser el que pot comportar una major polèmica: no es va tancar la porta a incorporar, en el futur, publicitat a les converses privades. No és que s'afirmés que això es farà en un futur pròxim, i cal pensar que el format hauria de ser diferent, però tampoc es va

negar vehementment com podrien esperar els milions d'usuaris del servei més popular de missatgeria instantània a tot el món.

Des de la seva adquisició el febrer de 2019 per 19.000 milions de dòlars, WhatsApp es va convertir en un maldecap per a Facebook. Si bé el servei de missatgeria instantània sobre protocol IP arrasa a tot el món com a líder indiscutible (amb les excepcions habituals com l'ecosistema d'apps i serveis de la Xina), fins ara Mark Zuckerberg no li ha pogut treure partit econòmic a fons. WhatsApp ofereix serveis de pagament per a empreses, que permeten a aquestes oferir serveis d'atenció al client a través de la missatgeria instantània, però no hi ha dubte alguna que els milions d'usuaris finals són un pastís massa atractiu per a no trencar una vella promesa realitzada fa tres anys.


8

Revista de Vic Juny | Juliol

MODA

O

Cristina Comerma lors suaus, de posta de sol. I és que tant en el cas de les olors com en els dels colors d'estiu passa el mateix, o estàs tot l'any desitjant-los que arribin o

bé prefereixes evitar-los. Si ets dels de la segona opció, pots deixar de llegir aquest article (o continuar, si et pica la curiositat), però t'interessarà més si ets dels que ja ha fet el canvi d'armari i entaforat tots els odiosos jerseis hivernals al fons de l'armari (adéu, espero no veure'ls més a la meva vida!) per donar pas a la ubicació privilegiada de l'armari a les peces més estiuenques (com en els supermercats, que estratègicament col·loquen els productes que més els interessa vendre just a les estanteries que et queden a la línia de la vista, amb una alçada estàndard d'entre 1,30 i 1,70 m, aproximadament). Llavors, què direm que es porta aquest estiu a part de les típiques ratlles marineres i complements de ràfia? (ei!, ho defenso!) Però també hi ha vida més enllà d'allò clàssic:

#1_Tons terra Definim primer de quins tons estaríem parlant: ocres, granats, beixos, grocs,. doncs els que et recorden als colors de la terra, així de simple. Bé, depenent de quina terra, si és molt marronosa, imagina-te-la amb una posta de sol, que així aporten aquests

Olors d'estiu

colors més vius. Fent un punt i a part, són colors que afavoreixen a tothom. Pots combinar-los entre ells o bé fer tot el conjunt del mateix color, ja sigui en vestit, brusa i pantalons, top i shorts. El que tu et sentis

#3_Sandàlies

més còmode. Què me'n dius, et vénen de gust?

Moltes són les noies que esperen que la

#2_L'estampat tie-dye

temperatura ja sigui una mica càlida per treure's

kit, per ara només recomanar-te unes tiretes, pel dolor, encetats, butllofes vàries... com ens agrada patir a les dones en general).

de sobre les sabates tancades i posar-se les

#4_Els vestits

Com ja esmentava en algun article anterior, l'essència

sandàlies. Em sembla genial, sempre que

L'ànima de la festa (o de l'estiu, en aquest cas).

dels 80-90 està de moda. L'estampat estrella és

els teus peus siguin visibles. M'explico:

L'estiu són 4 dies, i 2 te'ls passes dormint. Pots

el tie-dye (el que sembla com mal tenyit, i que en

Si pateixes de suor, a la farmàcia et poden

aprofitar els dos restants per portar vestits, per

aquella època els creaves tu mateixa, molt DIY). Són

ajudar amb aquest petit problema. Tingues

exemple. Si no et sents còmode ensenyant

d'aquelles tendències que en un primer moment dius

empatia i pensa amb qui tens al teu voltant.

cames, sempre en trobaràs de llargs, vaporosos,

"en serio que això torna?, jo passo!" i llavors la vas

Mira com tens els peus en general abans de

florals, de rodonetes, o sense cap estampat,

veient en diferents estils, t'entra com una nostàlgia

posar-te-les (ungles, pells,.). Si tenen un aspecte

si no t'agraden. I els reis de l'estiu, els blancs,

estranya, t'ho repenses, dubtes si canviar d'opinió

així com una mica esperpèntic, demana hora abans

tipus eivissenc, que són aptes tant per anar a

(ep!, no passa res en canviar d'opinió!) i si al final

de res per fer-te la pedicura (visita a la podòloga en

la platja com pel dia a dia, tot depenent dels

sí que la canvies, doncs endavant. Com sempre,

casos més extrems). Quina imatge vols donar?

complements que utilitzis (cada cosa al seu lloc!).

pensant en tu, en els teus gustos. Si tens claríssim

No surtis de casa sense un kit salvavides (algun

que el tie-dye el trobes horrorós, deixem-ho aquí.

dia dedicaré un article sencer a parlar d'aquest

criscomermablog.com


TIG Elèctrode revestit MIG-MAG Oxitall

Plaça Francesc Macià, 2 bis, entresòl, porta k 08500 Vic (Barcelona) Telèfon: 664206192 / 930055377 Email: info@cefosol.com


10 Revistadede 10 Revista VicVic

Juny | Juliol

PSICOLOGIA Sobremedicats

E

Graciela Vidal

n aquest mes de Juny, m'agradaria tractar un tema considerat alarmant en el camp de la salut i de la psicologia, és la sobremedicació, aquesta tendència creixent en els últims anys de medicalitzar allò que ens passa a la vida quotidiana. Avui en dia, la majoria de la població acudeix a les consultes de metges de capçalera i especialistes, com podrien ser els psiquiatres, amb alguna de les següents demandes: no puc dormir, em sento trist/a, últimament no menjo gaire perquè em sento molt nerviós/a o bé, en el cas dels més petits, vinc a consulta perquè a l'escola diuen que el meu fill/a no para quiet, no es concentra i molesta als seus companys i companyes de classe.

És molt probable que tots i totes ens hàgem trobat en alguna situació similar al llarg de la vida, però realment és necessari medicar en totes aquestes situacions? El psicòleg Alberto Soler afirma que estem medicalitzant els problemes de la vida quotidiana, perquè al cap i a la fi, totes aquestes situacions formen part del cicle de la vida.

en un període de frustració, i és en aquest moment quan no acceptem que estem tristos/es o que ens sentim nerviosos/es i recorrem als medicaments que ens alleujaran, a curt termini, aquesta sensació desagradable.

Una de les principals causes d'aquest augment en la medicació a escala general, podria estar molt relacionat amb les xarxes socials. En aquestes, la majoria de la gent mostrem situacions agradables, tothom sembla content i feliç les 24 hores del dia. A més, aquesta falsa façana que mostrem a Instagram, per exemple, ens converteix en una societat materialista i superficial, que desitja el millor cotxe, la millor casa del veïnat o un cos prim i esvelt. Per això, quan no aconseguim tot això, és molt probable que entrem

Així doncs, en general, la societat actual té una baixa tolerància al patiment, i al mínim símptoma que apareix, tenim la sensació que la medicació és sempre la solució. De fet, hi ha algunes dades interessants a destacar perquè pugueu adonar-vos de la magnitud del problema. En primer lloc, els antidepressius i els ansiolítics són els medicaments més receptats avui en dia, i l'ús d'antidepressius s'ha triplicat en els últims deu anys. En el cas dels nens i nenes, el consum

del medicament receptat en casos de TDAH, entre el 2001 i el 2016, s'ha multiplicat per vint. Per acabar, m'agradaria comentar que considero molt necessari que els professionals de la psicologia siguin rigorosos a l'hora de realitzar diagnòstics i de dur a terme derivacions per tal que els pacients rebin algun tipus de medicació, un diagnòstic pot marcar un abans i un després en la vida d'una persona, i com professionals juguem un paper molt important en aquest sentit. Amb tot això, cal recordar que medicalitzar els problemes de la vida quotidiana és cometre un greu error, ja que la vida no es medica, es viu.


ARA NOSALTRES ET GARANTIM EL LLOGUER! (Mitjançant contracte durant un any)

VINE A L'HABITATGE! PERQUÈ ENS AGRADA EL QUE FEM,I HO FEM BÉ

T Truca'ns al telèfon 93 889 42 77 o envia un WhatsApp al 618 58 39 80 o per mail a info@habitatge.com i ens ho fas saber, sense cap compromís.

L’HABITATGE, plaça Estació, 8 VIC (BCN) Tel. 93 889 42 77 www.habitatge.com info@habitatge.com


12 Revistadede 12 Revista VicVic

Juny | Juliol

EL LLIBRE DEL MES Estic insuportable, i què?

L

Vicent Sanhermelando

Vaig nàixer a Alboraia en 1957, fill de Fernando (de ca Rosa), i de Maria (de cal carboner), matrimoni que tenia un comerç a la plaça del poble. Vaig estudiar a l'escola parroquial i a la filial núm. 6 de l'institut Lluís Vives, però vaig acabar el Batxillerat Superior i el COU al Benlliure, des d'on vaig passar a la Universitat de València per llicenciar-me en Filosofia i Ciències de l'Educació, rama Psicologia. Des d'aleshores treballo en un centre educatiu com a orientador escolar i professor, àmbits on he escrit un manual de llengua i he elaborat material didàctic i psicopedagògic per a tutoria en l'ESO o per a formació del professorat. Sempre he estat arrelat al meu poble, com s'aprecia en les meves obres. Sent adolescent, pertanyia al grup scout Sant Cristòfol, i des de jove sóc soci de la Societat Musical d'Alboraia. El compromís amb la llengua em va sorgir de manera natural i espontània. La família és valencianoparlant i, com que a l'escola aprenia en castellà, em vaig apuntar als cursos de Lo Rat Penat, quan aquesta institució seguia les Normes de Castelló. Gràcies a aquest bagatge, em proposaren donar classes de valencià al col·legi on treballava, perquè professors amb la titulació adient no n'hi havia ni per a començar. Aquest fet ha possibilitat que avui ensenyi, escrigui i animi els meus alumnes a estimar la nostra llengua.

'educador Vicent Sanhermelando (Alboraia, 1957), persona ja bregada en el món de l'escriptura, ens ofereix una història on l'alter ego de l'autor es presenta sota la figura d'en Joan, un dels nous veïns d'en Sergi, un adolescent obligat per motius econòmics a canviar de vida, passant dels barris benestants de l'entorn de València a un pis petit i situat en una escala de veïns on cadascú té el seu paper en aquesta petita novel·la polièdrica. I és que les mirades del Sergi es van enriquint amb els detalls de les vides de Trini, la mare del protagonista; Laia, la veïna bloguera, o Laura, la nova amiga íntima, tot plegat relatat per diferents veus narratives, mirades i actors secundaris que van fent avançar la història amb prou ofici. Sanhermelando ens ofereix una lectura correcta, que això avui en dia moltes vegades és dir molt. Els elements hi són tots, i en la justa mesura: un xic de conflicte, unes gotes d'amistat, un punt d'amor adolescent... i tot va avançant a un ritme de rellotger: sense presses però sense pauses. I aquest anar tirant fa que el lector se senti atret, pres d'una història que no per ser molt llegida es fa pesada, ans al contrari. Bon ofici, plasmat en un tema d'interès general, que de ben segur que atraparà els joves lectors. Cal demanar res més?

Una primavera feta per caminar

Març - Abril 2019

info@muntanyadellibres.com Telèfon 93 885 0 885

12

Revista de Vic

www.muntanyadellibres.com C. Jacint Verdaguer, 31. Vic


14 Revistadede 14 Revista VicVic

Juny | Juliol

FESTA MAJOR DE VIC

L

a Festa Major de Vic se celebra en honor a Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat, i compta amb un programa divers i ampli que combina els elements d'arrel més tradicional, com el ball de l'Àliga o la dansa de l'Espígol, amb un complet repertori d'activitats complementàries.

L'expert en cultura popular Jan Grau, a més, apunta que és perfectament factible que la llegenda que s'explica del Merma fos del tot certa. La saviesa popular diu que era habitual que li untessin la clepsa amb mel per atraure les mosques, de manera que els geganters no havien de patir perquè els emprenyés cap mosca quan feien ballar els gegants.

La festa major de Vic està dedicada a Sant Miquel dels Sants (1591-1625), un sant que va néixer en aquesta ciutat. D'entre els actes religiosos a la seva memòria destaquen els cultes a la seva casa nadiua i els actes del dia central de la festa, el 5 de juliol, amb el trasllat en processó de les relíquies fins a la Catedral. La processó compta amb la presència de la corporació municipal, nombrosos ciutadans i els macers, personatges recuperats l'any 1983. A la catedral se celebra una missa en honor seu, on es canten els goigs i es veneren les relíquies.

A Vic, hi ha constància de l'existència

25-30 JUNY

2019 PAS A PAS CAP A LA CONVIVÈNCIA Activitats obertes, esportives i de lleure a l’aire lliure de la ciutat de Vic

Durant les vacances d’estiu els carrers prenen vida i es converteixen en l’espai ideal per relacionar-nos, petits i grans: els parcs s’omplen de bicis, patins, pilotes o jocs improvisats. Amb les propostes de Les Tardes d’Estiu al Carrer els parcs també són un bon lloc per veure espectacles (dansa, rondallaires, etc.), per fer tallers (circ, reparació de joguines i de bicicletes, etc.), per ser creatius (manualitats, construccions amb fusta, murals, etc.), per fer jocs (tradicionals, de taula, gegants, etc.) i per fer activitat física i esport (tennis taula, futbol, etc.). A més, aquest any, s’ha comptat amb entitats que treballen la diversitat funcional a la ciutat, fet que ha permès adaptar la major part de les activitats per

tal de garantir l’accessibilitat de tothom (aquelles que poden generar algun dubte, s’han marcat amb icones d’accessibilitat). Per a més informació podeu consultar la web www.viuelcarrer.cat. La programació de la 5a edició de les Tardes d’Estiu al Carrer es concentra del 25 de juny al 6 de setembre de 2019: onze setmanes amb activitats i propostes esportives i de lleure per a tots els gustos i totes les edats, que s’acomiada amb una gran festa. Aquesta proposta forma part de la programació d’activitats municipals recollides a l’ESTIU VIC XL i al Pla de l’Esport de Vic - Vicactiva’t. Les Tardes d’Estiu al Carrer s’inclouen dins del projecte Viu el Carrer!, promogut pel Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.

Interpretació en llengua de signes Activitat accessible a persones amb mobilitat reduïda

Lloc: Centre Cívic El Montseny Horari: 17:30 h Organitza: Casa d’Oficis i Biblioteca del Montsen y

www.vic.cat

19 - 21 JULIOL

Festes del Barri d’Osona

aavvbarriosona.vicentitats.cat

30 JULIOL - 9 AGOST

Festes del carrer de Gurb www.carquinyoli.cat

Lloc: plaça Fra Joan Horari: 17.30 h Organitza: Osonament, Projecte Aurora i Agents Cívics Col·labora: La Clota

1-4 JULIOL

XIP-XAP-XUP

ZUMBA

Vine a refrescar-te tot jugant: relleus, jocs tradicionals i alguna sorpresa! Lloc: parc Sant Jaume Horari: 17.30 h Organitza: Casa d’Oficis

ACTIVITAT FAMILIAR A partir de 8 anys

Vols practicar la punteria i l’estratègia? Participa en equip i sigues el més ràpid, aconseguint superar el repte d’acabar la partida sense ser eliminat. Més informació i inscripcions a www.viuelcarrer.cat

A partir de 3 anys diferents espais Tallers i manualitats en . Aprendrem i utilitzant materials diversos i coneixem un mentre experimentem es artístiques. ampli ventall de tècniqu

Lloc: parc d’Armand Quintana i Panedas (davant de L’Atlàntida) Horari: 17.30 h A càrrec de: Oci Infantil i Lúdic de Manlleu

Besora Lloc: c. Sant Quirze de El Montseny) (Exterior Centre Cívic Horari: 17.30 h d’Oficis Casa tza: Organi

DM 16

DL 15

EMBRUTA’T LES MANS

JOCS DE CUCANYA

A partir de 5 anys Coneixes el poder de la música? Vine a ballar i a veure com a través de la música podem viure i transformar les diferents emocions! Lloc: plaça d’Osona Horari: 17.30 h Organitza: Casa d’Oficis

Cada cel és una inspiració, cada la teva núvol flota lliurement, desbloqueja partir imaginació, dibuixa, què hi veus?A Clouds de la proposta del llibre HIRAMEKI animals de Peng + Hu buscarem formes, entre i personatges imaginaris amagats dels els núvols, les ombres i els elements entorns d’ACVic.

JOCS DEL MÓN

DV 12

TASTET D’ESPORTS MINORITARIS

PER A TOTS ELS PÚBLICS A partir de 12 anys

A partir de 16 anys Vols moure el cos amb ritmes llatins? Una de les millors maneres de fer exercici físic i passar-t’ho bé és ballant. Activitat adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

al Saps què és el golbol? Has jugat mai korfbal? Existeixen molts jocs i esports als diferents dels que habitualment surten jocs mitjans de comunicació. S’anomenen conèixer-los a vens Si i esports minoritaris. segur que voldràs repetir!

Lloc: plaça dels Màrtirs Horari: 17.30 h Organitza: Osonament i Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO)

Lloc: parc infantil i pista esportiva de l’Horta Vermella Horari: 17.30 h Organitza: ONCE i Consell Esportiu

Lloc: parc de Jaume Portell (davant d’ACVic) Horari: 17.30 h Organitza: ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies

DJ 18

DC 17

LES CÚPULES DE LEONARDO

Lloc: plaça del Carbó Horari: 17.30 h Organitza: Associació Tapís (Projecte Aktua)

Lloc: Centre Cívic de la Serra-de-senferm Horari: 17.30 h Organitza: Casa d’Oficis

DJ 11

QUÈ S’AMAGA ENTRE ELS NÚVOLS?

Vols aprendre a fer paper reciclat utilitzant una tècnica artesana l? Un grup de joves t’enseny arà com fer-ho a partir d’un taller pràctic. Vine a viure el procés amb les teves pròpies mans!

Explicació de contes breus amb els quals viatjarem a llocs màgics. Fes servir la imaginació i deixa’t portar!

Lloc: plaça de la Noguera Horari: 20.00 h Organitza: Vic Basket Beat

DC 10

A partir de 5 anys

A partir de 3 anys

Vine a l’actuació de l’orquestra de pilotes de bàsquet formada per joves de la ciutat i músics acompanyants! Vic Basket Beat és un projecte artístic socioeducatiu en el qual s’han implicat diverses entitats i joves de la ciutat durant aquest 2019.

De 12 a 18 anys A partir de 8 anys

TALLER DE PAPER ARTESANAL

UN MÓN DE CONTES

Per a tots els públics

Lloc: carrer Josep Maria Sert (parc darrere IES Vic) Horari: 17.30 h Organitza: Educaixa

DANCING FEELINGS

RACONS CREATIUS

DM 2

DL 1

VIC BASKET BEAT

De 12 a 16 anys

DM 9

DL 8

DG 30

T’agrada la ciència? Fer-te preguntes? Experimentar i descobrir? Vine a passar ! una bona estona. Te’n sorprendràs

8-12 JULIOL

LASER TAG

DC 3

15-21 JULIOL

per a infants Consulteu la programació d’activitats de Vic que coincideixen i joves de les Festes dels barris amb el període d’estiu

Festa Major de Vic

La teva bicicleta no funciona gaire bé? Saps que hi ha bicis que es converteixen en estudis de ràdio o en liquadores? Si tens una bicicleta vella i creus que dedicant-hi una estona la tornaries a utilitzar, vine i ens la mirarem plegats.

Lloc: parc de Santa Anna Horari: 17.30 h Sense Organitza: Joguines Tapís Fronteres, Associació ció Sant Tomàs (Projecte Aktua) i Associa

Audiodescripció per facilitar l’accessibilitat visual

FESTES DE VIC 27 JUNY - 7 JULIOL

A partir de 12 anys

A partir de 8 anys

DJ 4 Les Tardes d’Estiu al Carrer és un projecte socioeducatiu a l’espai públic que parteix del treball entre diferents entitats, persones (voluntàries i professionals) i l’administració local. Aquest treball comunitari permet organitzar activitats gratuïtes, lúdiques i esportives, adreçades a infants, joves i famílies. A més, son activitats pensades per fomentar l’esport, els valors saludables, de sostenibilitat i de convivència a les places, pistes i parcs de tota la ciutat.

BICICLYREPAIR

tant s’ha Aquella joguina que t’agrada jugant-hi? r espatllat i t’agradaria continua però vols a No tens cap joguina espatllad que tenim? ajudar-nos a arreglar les itat oportun segona una Vine i donarem ! joguines les a

Obra breu de titelles en la qual, a través dels personatges, coneixer em diferents realitats i imaginarem un món millor.

Text: Redacció festes.org

EXPERIMENTA I DESCOBREIX

DJ 27

ALLARGUEM LA VIDA DE LES JOGUINES

A partir de 5 anys

Durant tota la setmana Vic s'omple d'espectacles i activitats de tota mena, d'entre els que destaquen el cicle Nits del lloro, amb una programació diària d'actuacions de circ i teatre; els balls i concerts musicals de cada dia a la nit; la Gimcana dels Sagals d'Osona, castellers de Vic; la Trobada de Puntaires, etc.

DV 28

DC 26

25 JUNY 6 SETEMBRE

Altres activitats

El Merma va aparèixer en societat sense parella. Al cap dels anys, però, va anar formant una família, de manera voluntària o involuntària. A principis del segle XIX va aparèixer la Vella, un capgròs realitzat a imatge i semblança d'un vigatà molt lleig que vivia al carrer de Sant Francesc i que, segons s'explica, encara va sortir afavorit. La Vella va tenir una gran acceptació popular i, des de llavors, va participar al seguici festiu vigatà.

Gegants des de 1493

1, 2, 3, TITELLES I ACCIÓ!

El 2006, els tres nans van estrenar La Mascarada, composta per Jordi Lara i amb coreografia de Joan Vallbona. Jan Grau defineix La Mascarada com una representació para teatral, que no acaba de ser un ball de nans, però que sí que "és genial". La ballada consta de tres parts, una per a cada un dels membres de la família: El Nen fa de les seves, La desesperació de la Vella i El Merma imposa la seva llei.

De fet, el Merma és un nan cosí-germà del Lligamosques d'Olot i en Berruga de Figueres, dues figures amb qui comparteix fisonomia, llúpies i, molt possiblement, la mateixa funció protocol·lària i insecticida.

D'entre l'atapeït programa d'actes d'arrel tradicional destaca el ball de l'Àliga, la dansa de l'Espígol i la ballada dels gegants i caps de llúpia que té lloc el dia 5 de juliol després de la sortida de l'ofici dedicat al Sant.

DM 25

Ja entrat el segle XX, el col·lectiu de nans de Vic es va enriquir amb l'aparició del Nen, un capgròs realitzat amb el mateix motlle que un dels Nans Nous de la Patum de Berga. El Nen, a diferència de la Vella, no va ser gaire ben rebut pels vigatans, que durant diversos anys li van negar la legitimitat de sortir a la Festa Major. Amb el pas del temps, però, totes tres figures s'han convertit en família.

néixer el Merma, que actuava com a mestre de cerimònies de la festa, espantant la gent per fer-la sortir de davant dels gegants. A Vic, segons explica el geganter Enric Baldà, aquesta funció la va fer durant molt de temps el bou. Quan va aparèixer el Merma, li va prendre la funció.

d’Osona

DG 21

MATINAL DE PAPIROFLÈXIA I TORNEIG D’AVIONS DE PAPER

DV 19

STREET ART

28 - 30 JUNY

Festes del Barri del carrer Sant Pere

ACTIVITAT FAMILIAR A partir de 8 anys

www.culturavic.cat

22 - 28 JULIOL

Festes del Barri de Santa Anna barrisantaanna.blogspot.com

5 - 8 SETEMBRE

Festes del Barri del Remei

www.elremei.org

A partir de 3 anys Tens ganes d’experimentar i crear? Utilitzem materials naturals com el fang, les fulles i les pedres per fer una obra d’art única i vivencial. Lloc: parc de Santa Anna Horari: 17.30 h Organitza: Casa d’Oficis i Associació Sant Tomàs

ACTIVITAT FAMILIAR A partir de 5 anys nals per grans Recuperem jocs tradicio una bona estona i petits. Vine a passar fent proves d’equip. Lloc: passeig Pep Ventura Horari: 17.30 h A càrrec de: Casa d’Oficis

A partir de 8 anys punteria, Vols posar a prova la teva Vine a conèixer estratègia i concentració? com el vikking diferents jocs d’habilitat el carrom, el kub, el mölky, la petanca, tirolesa. crokinole i la ruleta i Alentom Lloc: parc Miquel Coll (Serra-de-senferm) Horari: 17.30 h Sense Fronteres Organitza: Joguines

Vine a conèixer la figura de Leonardo da Vinci i el seu entorn històric, artístic i científc. Explicarem el problema de fer un pont o una coberta i farem una construcció col·lectiva amb fusta. Places limitades a 30 persones entre infants i famílies. Inscripcions a la Biblioteca Joan Triadú. Lloc: pati del darrere de la Biblioteca Joan Triadú Horari: 17.30 h Organitza: Biblioteca Joan Triadú

A partir de 16 anys Vine al taller pràctic d’art urbà on podràs i la pintura introduir-te a les tècniques del grafit per la mural. Dissenyarem un mural participatiu única. convivència i crearem una obra d’art Lloc: cantonada carrer de la Torre Franch i Av. Països Catalans (davant escola La Sínia) Horari: 17.30 h A càrrec de: Gerard Casaldàliga (il·lustrador muralista)

d’en

ACTIVITAT FAMILIAR EN EL MARC DE LA FESTA MAJOR DEL BARRI D’OSONA Taller de creació d’avions i altres elements amb paper. Vine a descobr ir tot el que pots fer amb un full de paper! Lloc: plaça d’Osona Horari: 10.30 h a 12.00 h Organitza: Casa d’Oficis


16 Revistadede 16 Revista VicVic

Juny | Juliol

ESPORTS I SALUT Les propietats del te matxa i l’açaí, el brunch més de moda

E

l Matxa és un te verd en pols, famós en el món pels seus alts nivells d’antioxidants. Els antioxidants són importants perquè poden endarrerir el mal cel·lular i ajudar a prevenir malalties. El matxa és ric en les potents catequines, una classe d’antioxidants coneguts per cremar grasses, prevenir l’artritis i combatre el càncer. Bàsicament el té matxa és una fulla sencera de te verd que després d’un procés especial de cultiu, recol·lecció i assecat, es mol per a obtenir una pols fina i verd intens que multiplica els beneficis del te verd. El te verd matxa és molt popular, ja que es creu que ajuda a perdre pes, degut a que augmenta el metabolisme i crema calories. A més millora la nostra energia i millora la resistència física.

I amb totes aquestes propietats, quins beneficis ens aporta aquesta fruita? Per començar, ajuda que el nostre cos estigui actiu i ple d'energia. A més és una fruita que ajuda a disminuir la gana. Els antioxidants que conté ajuden a rejovenir la nostra pell, desintoxicar el cos i reforçar el sistema immunològic. A més, ajuda a mantenir el nostre cos saludable, millorar la funció digestiva i a normalitzar els nivells de colesterols. El simple fet d'eliminar les toxines del nostre cos, ajuda a eliminar grassa, cremar els greixos saturats i a accelerar el metabolisme cremant calories.

S

i aneu a fer un brunch, veureu que s'ha posat molt de moda anar a prendre un bowl d'açaí. Potser ja l'has vist a Instagram, a pàgines de salut o restaurants orgànics. Però no únicament és un plat visualment desitjable, sinó que és extremadament sa.

El famós açaí bowl L'açaí és un fruit provinent de la selva amazònica de Brasil. Semblant a un nabiu, però més gran i amb moltes més propietats. És rica en vitamina A, B, C i E, àcids grassos omega-3, 6 i 9, aminoàcids, calci, fòsfor i conté una bona quantitat de fibra i és pobre en sucres. Conté molts antioxidants, aportant proteïnes, vitamines i molts minerals com ferro, zinc, magnesi i potassi. Per tant, és el que s'anomena una superfood.

En els últims temps, aquests bowls s'han fet especialment famosos. Podem dir, que és un dels esmorzars més saludables de començar el dia. L'açaí bowl consisteix en pols o suc d'açaí (pots trobar-ho a tendes orgàniques o en línia), barrejat amb llet, granola o avena i fruita congelada. El més important és la consistència. Quan ho tinguis tot barrejat, a sobre li pots posar la fruita que més t'agradi sense congelar, la més habitual és el plàtan.


Passaâ&#x20AC;&#x2122;t a la impressiĂł low-cost

info@catim.cat â&#x20AC;&#x201D; catim.cat novetat

Estrenem nova web, compra on-line!

Servei de preu per còpia

55 35

349 69

50 30

235 95

Venda i reparaciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;impressores Assessorament EPSON WorkForce WF2750

HP OfficeJet 2630

Sinònim dâ&#x20AC;&#x2122;experiència i qualitat

Paga la tinta, no la marca

Tinta i tòner de marca pròpia ... Gestors de residus autoritzats

Suport tècnic i assistència

Les nostres botigues CATIM VIC

CATIM VIC

CATIM VIC 2

CATIM MANLLEU

C/ TorellĂł, 65 T 93 883 58 58

C/ Gurb, 84 T 93 889 09 83

Rbla. Tarradellas, 4 T 93 886 87 87

Pg. Sant Joan, 155 T 93 850 76 63

Condicions vĂ lides fins a esgotar existències. Preus amb IVA inclòs. Taxa de la Llei de protecciĂł intel¡lectual no inclosa (5,25â&#x201A;Ź + iva).

Instagram

catim.cat


18 Revistadede 18 Revista VicVic

Juny | Juliol

EN FORMA Què menjar, com cuinar

"

Alba Zamora

Som el que mengem" és una expressió que hem sentit nombroses vegades, però... què vol dir aquesta expressió? Doncs aquesta expressió ens parla sobre la importància del que mengem perquè en funció dels aliments que ingerim, la nostra salut i el nostre aspecte seran d'una manera o altra. Acceptem doncs, que "el que mengem" diu molt sobre nosaltres mateixos: sobre les nostres preferències i gustos però sobretot de si som conscients de la importància de l'alimentació en la nostra vida. L'ayurveda, una filosofia mil·lenària de medicina alternativa emfatitza la prevenció de malalties fent una vida sana. Una de les dites fonamentals de la medicina ayurvèdica és: "Dues terceres parts de la salut es fan amb

una dieta sana". La dieta sana inclou verdures, hortalisses i llegums, algun producte làctic com a complement, habitualment, suprimint tots els possibles productes carnis. El concepte de prevenció és clau perquè entenem que tots i cadascun de nosaltres som responsables de la nostra vida i del nostre benestar. Aleshores ens convertim en protagonistes i ens assegurem seguir una dieta sana que ens condueix a una vida sana. Si per contra, som agents passius, no prenem una actitud activa de la nostra vida, l'acceptem com ens ve donada i no decidim sobre el nostre benestar ni la nostra alimentació, no estem fent prevenció de malalties ni vetllem per la nostra salut. Recordem que una dieta equilibrada inclou sobretot, verdures, hortalisses i llegums, productes làctics com a complement i reduint habitualment els productes carnis. Ara, com podem aprofitar tot el valor nutritiu d'aquests aliments beneficiosos per la nostra salut a l'hora de cuinar-los? La calor de la cocció és el principal enemic d'algunes vitamines. Com major

i més potent és, més vitamines destrueix. A més a més, com més temps duri la cocció, més vitamines es perden en el procés.

Trucs per a optimitzar la conservació de nutrients: - Procurar cuinar els aliments sencers i amb pell. - No coure els aliments amb antelació. Sempre que sigui possible, cuinar-los abans del seu consum. Un cop cuits, tapar-los per a protegir-los de la llum i l'aire. - Coure els aliments en la mínima quantitat d'aigua possible. Afegir-los a l'aigua un cop hagi arribat a ebullició. - Afegir unes gotes de vinagre o llimona a l'aigua de cocció, ja que les vitamines es conserven millor en un medi àcid. - Cuinar al vapor és una l'opció que millor conserva els nutrients.

albazamoracarbo@gmail.com

alba_activa Segueix-me a


· Frànkfurts · Esmorzars · Hamburgueses · Cafès · Plats combinats · Terrassa · Entrepans · Croissants

Carrer de Jacint Verdaguer, 36, Vic, 930 19 55 51


20

Revista de Vic Juny | Juliol

ACTUALITAT

En Manel Montero i en Xavi Ruiz preparen el llibre de l'exitós grup de Facebook "Tu no ets de Vic si no..."

J

a fa uns dies que el grup de Facebook creat pels Vigatans Xavi Ruiz i Manel Montero va superar la xifra de 1000 seguidors. El grup va ser creat fa uns 5 anys amb la intenció de fer arribar als vigatans, les

notícies de la ciutat d'una manera més directe i que entre tots els participants es pogués anar teixint una amistat i és crees un intercanvi d'opinions, sempre des del respecte i la cordialitat. Així doncs i per celebrar l'arribada dels 5 anys de funcionament, s'està ultimant de dissenyar el llibre que en paraules d'un dels autors "creiem que serà un llibre per a tots els públics i que farà que estimem un pel mes la nostra ciutat". El llibre està previst que surti per a Sant Jordi del 2020.

El llibre anirà acompanyat d'un cd amb una sessió de música del DJ vigatà Manel Ruiz, rememorant l'antic ROC34.


22 Revistadede 22 Revista VicVic

Juny | Juliol

LES 7 DIFERÈNCIES I L'HORÒSCOP

Per Dhanna Astròloga Àries (21/3 al 20/4) El Sol transita per la teva Casa de la ment i ho fa en tensió amb Neptú que passa per la Casa XII. Tot plegat pot inclinar cap a una millor identificació de pors o frens.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11) Pots sentir que persones, possiblement de família política, et posen en una situació compromesa i això genera certa tensió. La prudència i la contenció seran bons aliats.

Balança (Del 24/9 al 23/10) Amb el Sol i Venus transitant per la Casa IX, pots sentir la necessitat de posar terra pel mig, de fer una escapada i cercar tranquil·litat i un espai per la reflexió.

Bessons (21/5 al 21/6) Amb Mercuri i Mart, circulant per la teva Casa II, els diners poden volar, ja sigui perquè surts de 'shopping' com perquè no vigiles les teves pertinences. Cal ser prudent.

Cranc (Del 22/6 al 21/7) Creus en tu i en els teus somnis. Amb la conjunció de Mercuri i Mart a Cranc, ja no solament treballes pel teu interès, a més ho expresses. Estàs disposat a fer-te escoltar.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1) La conjunció Mercuri amb Mart, es produeix a la Casa VII i podries viure alguna situació tensa amb la parella. Si és al cas, no entris en el joc de l'agressió verbal. Taure (Del 21/4 al 20/5) Possible inversió en formació o en llibres, amb el trànsit de Venus a Bessons per la teva Casa II. Gaudiràs de bones converses. Noves idees de com gestionar l'economia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8) Neptú en trànsit per la Casa VIII, pot produir un vel que impedeix veure de manera clara certs límits. Júpiter retrògrad al sector afectiu, pot portar a repetir esquemes.

Aquari (Del 21/1 al 19/2) Necessitat de prendre distància per tal d'evitar que els problemes laborals afectin la vida familiar. El Sol il·lumina la Casa V i no manquen persones atretes per tu.

Verge (Del 24/8 al 23/9) La conjunció de Mercuri amb Mart, porta acceleració. Pots sentir que tens molta energia per lidiar amb els problemes però també inclina a parlar massa o a ser poc delicat. Sagitari (Del 23/11 al 21/12) Si tens parella, pot mostrar-se una mica orgullosa o fins i tot supèrbia, mentre tu intentes cercar una manera d'aplanar el camí, essent més dialogant i conciliador.

Peixos (Del 20/2 al 20/3) Una tensió en l'eix de les Cases V i XI fa pensar que per avançar cap al futur en una relació, potser cal deixar enrere alguns patrons afectius que ja no funcionen.

Vols anunciar-te a la Revista de Vic? Truca'ns al 655 45 42 33 info@revistadevic.cat


Aquest estiu...

a ç n e m Cob n peu! am b o Samsung Galaxy S10e

Xiaomi Redmi Note 7

A++

MEMÒRIA INTERNA 128 GB

RAM 4 GB

245 € 0%

203 CM

SNAPDRAGON 855

MEMÒRIA INTERNA 128 GB

sense interessos!

NO FROST

CÀMERA DUAL 16 MPX/ FRONT: 10 MPX

CÀMERA DUAL 48+5 MP

12 mesos

INOX

PANTALLA DYNAMIC AMOLED 5,8”

PANTALLA FHD DE 6,3”

20,41 €/mes

Combi Balay

RAM 6 GB IP68/NFC CÀRREGA SENSE FIL

Recicla!

EMPREMTA ULTRASÒNICA

599 €

675 €

575 €

49,91 €/mes 12 mesos

0%

Porta’ns la teva nevera vella i t’abonem fins a 100 €!

sense interessos!

(Preu amb l’abonament inclòs)

55”

47,91 €/mes 12 mesos

0%

TV LG

sense interessos!

4K HDRPRO SMART TV

489 € 40,75 €/mes

Rambla del Carme, 15 / Portal de la Rambla, 6 · VIC

COMPATIBLE IOS I ANDROID

29 €

sense interessos!

Carretera de Manlleu, 54-60 · VIC (de dilluns a dissabte, de 9.30 a 21.00 h)

COMPTA CALORIES, PASSES I KM

PULSÒMETRE

12 mesos

0%

Xiaomi Mi Band 3

Vic

Carretera de Manlleu

Manlleu

Compra també al nostre web

www.isern.net


24 Revistadede 24 Revista VicVic

Juny | Juliol

EL RACÓ DE LA NÚRIA El tren de les 14:35h

E anava.

Núria Dot

l tren passaria per l'estació en menys de deu minuts, i jo estava asseguda en aquell banc amb el mòbil a la mà, enviant una nota de veu a una amiga que ara mateix no recordo ni tan sols de què

Però sí que recordo que vas arribar quan jo ja feia una estona que estava morta d'avorriment teclejant trivialitats. Crec que la primera vegada que vaig parlar al mòbil tu vas aixecar el cap per mirar-me, com si haguessis estat atent a la desconeguda que seia al banc del costat. Però també em sembla recordar que vas baixar-lo pràcticament en el mateix moment, com si la meva veu només hagués resultat un cop de realitat que t'havia distret dels teus pensaments. Recordo que eren quasi les 14.30 h quan vaig aixecar-me per creuar les vies. El fet d'haver agafat aquell tren abans, m'havia fet pensar que novament passaria per la Via 1. Tu vas quedar-te assegut, potser miraves com m'allunyava o qui sap, potser

ni tan sols et vas fixar que la desconeguda creuava la via. No ho sé. Només sé que jo seguia parlotejant pel mòbil, i tot i haver-me fixat en els rinxols castanys i en el cos esprimatxat, no m'havies captivat en absolut. Les 14.35 h s'apropaven vertiginosament, i tu et vas aixecar nerviós per preguntar a un home que hi havia per allà si sabia la via, jo et veia però no et mirava. Abstreta en aquell maleït aparell tecnològic que no em deixava concentrar-me en la piga que tenies sota el llavi i que després recordaria amb tendresa.

De cop les mirades es van creuar per sobre de les molestes vies que ens separaven, i em vas demanar si sabia quin era el tren, direcció a Barcelona. Així, a crits, per sobre de les vies d'acer. I jo només recordo que em va tremolar la mà, els dits em van relliscar per la pantalla del telèfon i vaig trucar a la meva amiga, vaig anul·lar la nota de veu que li enviava i un parell de barbaritats més. Et vaig dir que em semblava que era per la Via on estava jo, però tu, lleugerament confós, em vas preguntar si n'estava segura. No, no n'estava segura, com de totes les coses que ara mateix ocupen la meva vida, que venen i van enmig d'una inestabilitat que em fa trontollar i em fa venir ganes de vomitar.

Al cap d'un segon, però, la veu de megafonia em va donar la raó, i amb un somriure nerviós em vas donar les gràcies i vas creuar les vies. Vam intercanviar un parell de mirades, amb una distància pel mig que se'm començava a fer terriblement irritant. Em vas tornar a donar les gràcies i un parell de comentaris més que no recordo amb exactitud. Aleshores em vas fascinar. No recordo el motiu, però aleshores et vaig prestar tota la meva atenció, i per això en el mateix moment en què el tren va arribar vaig pujar al mateix vagó on pujaves tu.

I en aquell instant tot va passar tan de pressa que inclús ara, em retorço per culpa de la meva pròpia estupidesa. Tu vas dir alguna cosa de què et marejaves i anaves cap als últims vagons, jo vaig somriure com una pàmfila i vaig caminar en direcció contrària. La màgia es va difuminar. Tot es va tornar terriblement ordinari. Jo asseguda sola, tu a l'altra punta del tren. I de nou, la meva impossibilitat d'afrontar qualsevol sentiment que em recordés a aquella persona que està molt i molt lluny, em va paralitzar. I la solitud em va envair de nou, sent trencada per l'única companyia del telèfon mòbil i una nova sensació de buidor.


Juny | Juliol Revista de Vic

LA RECEPTA DE

l’ Andreu

Rotllets de llenguado a la crema d'alls tendres El consum de llenguado es remunta a la civilització romana. Durant aquest període el seu nom era "Sandàlies de Júpiter" a causa de la seva forma aplanada. Era servit com a segon plat a les grans Cenae, el menjar més important del dia entre les famílies nobles.

Andreu GOMEZ

Més tard, ja al segle XVI, el consum de llenguado va ser

Ingredients:

habitual a les zones costaneres, però no a l'interior per tractar-se d'un aliment molt perible i l'elevat cost del seu

Elaboració:

transport. No obstant això, les classes adinerades podien

Netegem els alls tendres i tallarem a trossos

permetre comprar-los en hivern, pagant una elevada xifra

petits. Amb un cassó i una mica d'oli d'oliva els

en maravedíes i esperant els carros que portaven multitud

confitarem. Una vegada confitats afegirem el

de peixos conservats entre fulles de falguera, llimones i gel

conyac i deixarem reduir, seguidament posarem

dels Pous de la Neu.

els 200 cl. de brou de peix, els 200 cl de crema de

Al segle XVII els pintors flamencs Alexander Adriaenssen,

llet, la fulla de llorer i punt de sal i pebre.

Frans Snyders i Clara Peeters inclouen en les seves obres

Ingredients per quatre persones: · 1 manat d'alls tendres · 200 cl. de crema de llet · Oli d'oliva

espècies de peixos com les arengades, anguiles, carpes o

Tornarem a deixar reduir uns 10 minuts més.

· Sal i pebre

llenguados.

Preescalfarem el forn a 200°. Existeixen

Ara

agafarem

els

filets

de

llenguado

nombroses

llegendes

relacionades

amb

els

l'aparença del llenguado i la seva característica forma

salpimentem i anirem fent els rotllets, els tancarem

de nedar. Una d'elles parla del profeta Moisès i les seves

amb un escuradents perquè no se'ns obrin.

debilitats culinàries. En una paella hi havia afegit oli i un llenguado. Com el profeta tenia la seva ment en aquest

Amb una safata pintada amb mantega els anirem

moment en altres menesters va deixar passar el temps i

ficant amb una petita separació i cap al forn, on

quan va tornar, el peix s'havia fregit en excés per un dels

els deixarem uns 15 minuts. Seguidament quan

seus costats. Així, va agafar el peix i el va tirar al mar, però

hagi passat aquest temps, afegirem la crema

al contacte amb l'aigua va retornar a la vida, mostrant en

d'alls tendres, i ho deixarem 15 minuts més al

endavant un color fosc o terrós (la part cremada) i l'altre

forn tapat amb paper d'alumini. Aquest plat es

blanquinós (la zona que roman enganxada al fons).

pot acompanyar de verduretes, ou o el que més us agradi.

· 1 fulla de llorer · 200 cl. de brou de peix · 8 filets de llenguado · 1/2 copa de conyac · Mantega

Cuiner: Andreu Gómez

Esmorzars Esmorzars de forquilla Entrepans Menú per endur Productes de qualitat Cuina casolana Carrer del Pla de Balenya, 22 - Vic - Tel. 93 886 25 98, onarestaurant@hotmail.com

25


1020

938814241

info@finquesvic.com www.finquesvic.com


28 Revistadede 28 Revista VicVic

Juny | Juliol

ESCUDERIA OSONA El llibre dels 50 anys uneix present, passat i futur

L

'Escuderia Osona ha presentat aquest dissabte, 8 de juny, el llibre "Escuderia Osona, 50 anys de projectes", obra històrica escrita i coordinada per Josep Autet, la qual explica l'evolució de l'entitat durant

els seus cinquanta anys d'existència. L'esdeveniment ha significat el colofó dels actes de celebració de l'aniversari del club, que s'han portat a terme al llarg de tota la temporada.

L'acte ha tingut lloc a l'auditori Marià Vila d'Abadal de l'edifici del Sucre de Vic i ha comptat amb la presència d'unes tres-centes persones vinculades a l'Escuderia Osona. Entre aquestes, algunes llegendes del món del motor, com Salvador Servià, Antonio Zanini, Nani Roma, Josep M. Membrado, Albert Orriols i Tito Rabat. Entre altres autoritats, també hi han assistit i han

president de l'Escuderia Osona; i Anna Erra, alcal-

tits, amb nombroses anècdotes dels 50 anys del club.

dirigit al públic unes breus paraules: Pere Vila, re-

dessa de Vic.

També hi ha hagut espai per al reconeixement i record

presentant territorial de l'Esport de Barcelona i co-

La presentació ha tingut lloc en un format molt amè,

d'aquells que ja no hi són, com Pep Bassas, que ha rebut

marques de la Catalunya Central; Joan Panadès,

que ha donat peu a moments molt emotius i diver-

un llarg aplaudiment.

cafetería de l'estadi Tornem a obrir aquest mes de Juny amb la gerència dels propietaris del Bar Andalús!

Carrer del Pare Huix, 26, Vic

Bar Restaurant Cafeteria


DEIXA'T MIMAR ! A P E R R U Q U E R I A C A R L O S   T R O BBAARRÀÀSS  EELLSS M I L L O R S P R O F E S S I O N A L S I E LLSS M MIILLLLOORRSS C O N S E L L S P E R A L A T E V A B E LLLLEESSAA..

Carrer Enric Prat de la Riba,13, Vic, 938 85 57 06


30 Revistadede 30 Revista VicVic

Juny | Juliol

ABANS Places de toros i torins de Vic (1877) – Plaça de la Constitució

de força gravetat. La premsa d’aleshores no diu res més d’aquest trist succés. Moltes cridòries se sentien, i els xocs i les caigudes eren habituals entre els torejadors.

D

Miquel S.

Molist Badiola

ies després de la corrida a la Rambla del Carme, el primer que es demanà a l’Ajuntament per a organitzar les festes de Sant Miquel, va ser una subvenció de 500 pessetes i la cessió de la Plaça de la Constitució per a la corrida de bous a l’estil del país que en volia fer. No hi hagué unanimitat, per tant, es procedí a una votació nominal en que es tirà endavant amb la proposta gràcies als vots, entre d’altres, dels regidors Enric Blanch, Josep Genís, Josep Serdá o Josep Serra Campdelacreu (Sessió de 19 de maig 1877). Les corrides van ser els dies 6 i 8 de juliol a un “torin” de reduïdes dimensions en comparació amb la mateixa Plaça de la Constitució (Major), amb l’objectiu de que el bestiar no es cansés gaire i donés joc en les dues sessions. El recinte només estava tallat per les voltes del nord i de l’oest. El “chiquero” (tancat) estava situat davant el cafè de la Constancia. Les 22 vaques torejades eren de les acreditades ramaderies Carriquirri, Arguedas i Pérez. Com a publicitat, que va sortir al Diario de Vich de 3 de juliol, s’anunciava per la “Fuente del Recreo y Restaurant de San Miguel de los Santos” que hi haurien refrescs de totes classes per a després de les corrides. Al vespre, es portà el bestiar cap al tancat que hi havia a la Plaça per tenir-ho tot a punt per a la primera corrida. Just en aquells moments, les senyores que sortien del ball que es donà al Casino Vicense, en veure’ls es van espantar molt al passar tant a prop d’elles. El divendres 6 de juliol, a un quart de quatre de la tarda, començà la primera corrida davant d’una gentada immensa i entremig d’una decoració en forma de círcols concèntrics que representaven a la nació, la província i el municipi de Vic segons el Diario de Vich de 10 de juliol de 1877 (pàg. 470). El bestiar va ser molt bo excepte dues vaques que van arribar esquàlides a conseqüència del llarg viatge des de Navarra. Durant els actes, un jove, penjat a la barrera amb alguna dificultat, va ser atrapat per una vaca tirant-lo al terra i ferint-lo al cap

Dos dies després, al matí, el cel no acompanyava gaire. Plovia una mica i semblava que no pararia. A les quatre de la tarda es va determinar que comencés la segona corrida de les festes de Sant Miquel ja que, en aquells moments, deixà de ploure. La multitud reunida a la Plaça era major que dos dies abans, doncs els “cotxes” dels pobles veïns venien plens de gent. La corrida deixà que desitjar i es van concedir, a precs del públic que expressava els seus desitjos amb clamorós i unànime crit, tres vaques de gràcia. Era fosc quan finalitzà l’espectacle. Vista la petita descripció de les corrides que tingueren lloc en les festes a la Plaça, dues setmanes després, en apareix un article signat per “F.”, al Diario de Vich, que recrea perfectament com era la mentalitat de la majoria dels vigatans d’aleshores. Fa una distinció total entre l’esperit tauromàquic de Barcelona i el de Vic. Allà es feien corrides més formals en que “tots els actors es proposen la mort: el toro procura, inconscientment, la mort del torero, i aquest dirigeix tots els seus actes racionals a la mort d’aquell”. L’autor explica que va venir horroritzat de veure una corrida molt tètrica a la plaça de toros anomenada “El Torín” de Barcelona. Un cop a Vic, vistes les corrides que es van fer a aquelles festes, tornava a “renéixer l’entusiasme amb que, en altres temps, assistia a la nostra popular diversió” – segueix dient. El corre-bou era la celebració més popular, més tradicional i més peculiar del poble vigatà. Milers de persones s’acostaven a aquest torín pels vuit carrers (ara són set) que accedien a la Plaça amb ganes de presenciar un bon espectacle. “Cadascú triava el lloc més adequat a la seva condició; els valents es quedaven a l’arena, els covards pujaven al cadafal i les belles assegudes als balcons...“ (Diario de Vich, 22/07/1877). A diferència de Barcelona, al corre-bou tradicional de Vic no hi havia lluita. Ni una sola gota de sang tacava la sorra, a ningú se’l forçava a torejar, i l’únic objectiu dels toreros era evitar, gràcies a la seva habilitat i amb l’auxili de les seves cames, un xoc amb les seves despuntades banyes. Així, una enganxada, no tenia més resultats que “una tombarella, tres salts i un altre cop a la lídia”. L’animal sortia de la Plaça tan íntegre com estava a la seva entrada; simplement es jugava amb ell - deia l’articulista. A més, tenia l’avantatge moral de contribuir eficaçment a la unió de tota la comunitat vigatana.


INVITACIÓ

Gran varietat d'entrepans freds i calents. Tapes. Embotits. Pernil. Formatges. Tapes típiques d'Andalusia...

Et convidem a un cafè o tallat o a una infusió. De 8.00 a 11.00 i de 17.00 a 21.00

FRANKFURT BAR GABI Ens trobaràs al Parc Somoto de Vic

BAR EL NEN

BAR EL NEN

C/Raval Cortines cantonada C/Canigó de Vic Tel: 93 854 43 53

Entrepà fred més llauna

3€

Entrepà calent més llauna

Obrim tots els dies de dilluns diumenge a les 07.30 del mati i tanquem a l es 23.00.

3,5 €

Per emportar

NOVA GERÈNCIA! C/Raval Cortines cantonada C/Canigó de Vic Tel: 93 854 43 53

Partides a la botifarra i al dòmino de 15.00 a 19.00 Servei de billar. Servei de terrassa.


AL MAIG REP FINS A

6.000 €

Ford Kuga EcoBoost Per 18.800€ PEL CANVI DEL TEU COTXE amb recompra garantida

Finançant amb Ford multiopció de FCE Bank

FORD

PIVE +

La vida està fora, i tu?

Descobreix el nostre Ford Kuga, el vehicle que et convida a descobrir nous camins fora de la rutina, sense oblidar-se del que té dins: el seu motor EcoBoost, per a molts el millor motor de gasolina del món. I és que Ford, un altre any més, ha estat guardonat per 11a vegada Gamma Ford consum combustible combinat de 3,6 a 7,9 l / 100 km. El consum depèn de la conducció que es faci del vehicle. Emissions de CO₂ de 94 a 180 g / km mesures conen forme els premis gràcies seu motor 1.0, el motor la normativaIEPOTY vigent, que, en condicionsal reals, poden variar. AlEcoBoost maig del 2017 tindrem dtes. de fins a 6.000 €. en la compra de vehicles nous. El preu final inclou IVA, IEDMT (impost especialde sobre mitjans de transport, que varia per Comunitat Autònoma, per la qual cosa es recomana revisar-lo en cada cas), transp., Dte. promocional, més versàtil ladeterminats seva categoria.

Condicionat a Aport. Concessionari. Ofertes disponibles en concessionaris i tallers adherits. Vàlid en Pen. i Bal. fins a 2017.05.31. No compatible amb altres dtes. El model visionat podria no coincidir amb l'ofert.

Autopark Vic, s.a. Vendes, taller mecànic, carroseria

Eix Onze de Setembre, 26 Vic (al costat de la Universitat Politècnica de Vic) Tel: 93 883 24 11 Recanvis: 93 883 22 38

Tel: 93 883 24 11

GAMMA FORD KUGA SENSE OPCIONS: CONSUM WLTP CICLE MIXT DE 6 A 9,7 L / 100KM. EMISSIONS DE CO2 WLTP DE 156 A 220 G / KM (DE 136 A 204 G / KM NEDC), MESURES D'ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT. ELS VALORS D'EMISSIONS DE CO2 PODEN VARIAR EN FUNCIÓ DE L'EQUIPAMENT SELECCIONAT. ELS VALORS NEDC SERAN ELS QUE CONSIDERIN PER AL CÀLCUL DE LA FISCALITAT ASSOCIADA AMB L'ADQUISICIÓ DEL VEHICLE. Kuga Trend 1.5 Ecoboost 4x2 88,3KW (120cv) amb ràdio CD amb Ford Sync amb pantalla TFT de 10,67 cm (4,2"), climatitzador manual, fars conducció diürna, volant de cuir, control de creuer amb control de velocitat, arrencada sense clau. L'oferta inclou IVA, transport, IEDMT (impost especial sobre determinats mitjans de transport, que varia per Comunitat Autònoma, per la qual cosa es recomana revisar-lo en cada cas), dtes. promocionals, aport. Concessió i dte. per finançar amb FCE Bank plc S.E. a través de Ford multi opció amb un import mínim a finançar de 12.000 € i permanència mínima de 25 mesos. Operació subjecta a valoració creditícia. Oferta aplicable a unitats demanades al mes. El model visualitzat pot no coincidir amb el vehicle oferit. Vàlid en Pen. i Bal. fins a final de mes. No compatible amb altres dtes. En finançar amb Multiopción, FCE Bank garanteix un valor futur mínim del vehicle lliurat per al pagament de l'última quota (subjecte a condicions del contracte).

Profile for Revista de Vic

Revista de Vic 58  

La REVISTA DE VIC és una publicació mensual repartida en més de 100 punts de distribució per tota la comarca d'Osona i el Ripollès. Una publ...

Revista de Vic 58  

La REVISTA DE VIC és una publicació mensual repartida en més de 100 punts de distribució per tota la comarca d'Osona i el Ripollès. Una publ...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded