Page 1

Febrer/Març de l’any 2015 Núm. 6

Revista de la ciutat de Vic - www.revistadevic.cat

Revista de Vic “La xemeneia emblemàtica”

La fàbrica del Sucre Salut Pàgina 8

La recepta Pàgina 15

Els llibres més venuts Pàgina 12

Passatemps Pàgina 28

L’ entrevista Pàgina 10

Editorial Xavi Ruiz Pàgina 3

www.revistadevic.cat1


2

www.revistadevic.cat

Plaรงa Major 7/8 Vic 938 83 56 54 www.latralla.cat


EDITORIAL

“Som més semblants del que creiem” XAVI RUIZ

C

omençar un editorial posant que tot va bé seria correcte...

Com seria la nostra vida sense els entrebancs que ens anem trobant? Us ho heu parat a pensar? Hi ha una frase d’en Joan Manel Serrat, que crec que encerta en gran part el que ha transcorregut aquest mes. “Plorem tots amb les mateixes llàgrimes, somiem tots de la mateixa manera, per molt que ens intentin mostrar diferents, som més semblants del que creiem.”

QUI SOM? DIRECTOR: Xavi Ruiz DISSENY I MAQUETACIÓ: lasensacio.cat

I és així, si tots miréssim d’ajudar-nos, viuríem amb més tranquil·litat, ens necessitem els uns als altres, encara que de vegades vulguem cridar, però no obrim la boca per por, o perquè creiem que ningú vindrà a ajudar. Explico tot això pel simple fet que, en alguna vegada de les nostres vides, ens hem sentit aïllats en un món que sembla que no obri els ulls, o que creiem que fa coses injustes amb gent que estimem. Per sort vivim en un lloc que encara hi ha persones que escolten i ajuden als altres, que som solidaris i que contribuïm i col·laborem al fet que tot tiri endavant.

LECTORS: 50.000 (27.000 visualitzacións web) FACEBOOK: larevistadevic TWITTER: @larevistadevic DIPOSIT LEGAL: B 18552-2014

info@larevistadevic.cat

8. Torna la pastilla de sabó

Pàgina 8

El Racó Legal 4. Els procediments de desnonament (1a

part)

L’Entrevista 10. L’ escriptora Vicky Tejero

Passatemps

COL·LABORA EN AQUEST NÚMERO : Ajuntament de Vic Amic

PUBLICITAT: info@larevistadevic.cat - 655 45 42 33

XAVI RUIZ Director facebook.com/xaviru twitter.com/xavi_ruiz

Salut

Torna la pastilla de sabó

FOTOGRAFIA: Xavier Calm

WEB: larevistadevic.cat

I per finalitzar, dir-vos que estem preparant conjuntament amb l ‘historiador Oriol Casellas i el dibuixant Dànius el llibre de les “Histories de Vic” i que quan tinguem més novetats al respecte us ho farem saber.

EN AQUEST NÚMERO

IL.LUSTRADOR: Danius

FOTOGRAFIA DE LA PORTADA: Arxiu

També recordar-vos que ara us podreu subscriure a la revista, pel fet que molts de vosaltres ens demaneu cada dia com podeu fer per trobar-la en format físic. És per això que us donem les gràcies a tots els que aneu a buscar als establiments la revista.

En el número 6 de la Revista de Vic podreu trobar totes les seccions habituals i ara incorporem la de tecnologia, una secció que ens feia molta

REDACTORS: Xavi Ruiz Oriol Casellas Sandra Verdaguer Danius Consol Cris Elisabet Jorquera Anna Brugulat Andreu Gomez

CORRECCIÓ: lasensacio.cat

il·lusió treure a la llum.

El racó per pensar Pàgina 30

28. Danius

El racó per pensar 30. Quan tenia 15 anys - Fer camí

ENTRA I DESCOBREIX LA NOSTRA REVISTA ONLINE

WWW.REVISTADEVIC.CAT www.revistadevic.cat3


La Revista de Vic

EL RACÓ LEGAL

Els procediments de desnonament (1a part) ELISABET JORQUERA

T

ots els propietaris d’un immoble, es pregunten si fan bé d’arrendarlo o no, pel fet que poden trobarse que els surti més car que no pas mantenir-lo tancat. I és que arrendar un pis comporta uns riscos, com per exemple que deixin de pagar la mensualitat o provoquin destrosses a aquell pis que un tant ha cuidat sempre, o bé que s’enduguin els béns mobles que hi puguis tenir. Actualment un procediment de desnonament, aquell que has d’instar per desallotjar un arrendatari del pis del qual n’ets propietari, comporta una mitjana de sis mesos des de la presentació de la demanda fins a l’efectiva entrega de la possessió de la finca. En cas que el Jutjat vagi ràpid a tramitar l’expedient, el desnonament pot tardar més o menys, malgrat això, els sis mesos podria fixar-se com un termini mínim, ja que en moltes poques ocasions es pot desallotjar amb anterioritat.

El jutjat rebrà la demanda i incoarà (obrirà expedient) de Judici Verbal. El judici verbal per tant, comença mitjançant una demanda succinta, en la qual s’han de consignar les dades i les circumstàncies d’identificació de l’actor (demandant) i del demandat i el domicili o els domicilis en què poden ser citats, i s’ha de fixar amb claredat i precisió el que es demana.

Una vegada obert l’expedient judicial, el proper pas serà rebre el Decret dictat pel Secretari Judicial en el qual es farà un requeriment al demandat per deu dies per pagar les mensualitats endarrerides (conegut per enervament de l’acció) o bé desallotjar voluntàriament la finca. I també per formular oposició al desnonament. Aquests deu dies, cal destacar, comencen a comptar d’ençà que se li notifica la demanda al demandat, i això sol fer-se per correu ordinari, per la qual cosa pot demorar l’expedient fins que el demandat recull de manera efectiva la notificació. A vegades i sovint, es neguen a rebre les notificacions per la qual cosa complica l’expedient i provoca que encara es demori més en el temps. En aquests casos, el client pot demanar al seu advocat que la notificació de la demanda i del decret al demandat sigui a través del seu procurador, la qual cosa agilitzarà el procediment i serà el procurador el que es desplaçarà a la finca objecte del desnonament a comunicar al demandat que ha de desallotjar la finca, pagar el que deu o bé oposar-se al desnonament.

Si en la demanda se sol·licita el desnonament de finca urbana per manca de pagament de les rendes o quantitats degudes a l’arrendador, o per expiració legal o contractual del termini, el demandant pot anunciar-hi que assu-

Una vegada notificada la demanda i el seu decret d’admissió a tràmit al demandat, si passen els deu dies i aquest últim no presenta escrit d’oposició, es decretarà també pel Secretari judicial la finalització del desnonament i el

Com funciona un desnonament? Els procediments de desnonament es troben regulats a la Llei d’Enjudiciament Civil a l’article 437 i següents. El procediment s’inicia amb una demanda que redacta l’advocat, on es sol·licitarà que es desallotgi l’arrendatari de la finca per manca de pagament i també pot sol·licitar-se les quantitats que es deuen de mensualitats endarrerides.

4

meix el compromís de condonar (perdonar) a l’arrendatari tot o part del deute i de les costes, amb expressió de la quantitat concreta, condicionant-ho al desallotjament voluntari de la finca dins el termini que indiqui l’arrendador, que no pot ser inferior al termini de quinze dies des que es notifiqui la demanda.

www.revistadevic.cat

següent pas ja serà el llançament en el qual, la comissió judicial formada pel Secretari judicial, l’agent judicial i el procurador de la part actora compareixerà a la finca per tal que la desallotgin en el dia i l’hora assenyalada pel jutjat. A vegades és necessari l’auxili del cos policial, per la qual cosa pot ser possible que aquell dia també assisteixi la comissió judicial acompanyada dels Mossos d’Esquadra, però tan sols es preveu aquesta possibilitat en cas el demandat sigui conflictiu o es negui a desallotjar l’immoble. També compareixerà en l’acte un serraller que canvi el pany o panys de les portes de l’immoble. Una vegada efectuat el llançament, si el demandat ha deixat objectes a l’interior de la finca, es declararan béns abandonats i passaran a ser del propietari el qual podrà fer el que en consideri convenient. Si a més del desnonament es demanava també la reclamació de quantitats degudes, l’advocat estudiarà el cas per si considera adequat presentar una nova demanda per executar el demandat i intentar cobrar mitjançant embarg

de comptes, de nòmines… Etc. aquell import que ha deixat de pagar en concepte de mensualitats.(...)

ELISABET JORQUERA MESTRES Procuradora dels Tribunals de Vic

Tel: 93.883.24.19 / 665.55.30.22 www.jorquera-procuradora.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Consum mitjà gamma MINI: des de 3,4 fins a 5,9 l/100 km Emissions de C02: des de 89 fins a 136 g/km.

IDÈNTICAMENT DIFERENTS. NOU MINI 3 O 5 PORTES.

AMB ASSEGURANÇA I MANTENIMENT INCLÒS

PER

150€/MES.

MINI COOPER 3 PORTES per 150€/mes.

En 35 quotes. Entrada 5.011€. Última quota de 11.247€. TAE 9,57%.

MINI COOPER 5 PORTES per 150€/mes.

En 35 quotes. Entrada 5.358€. Última quota de 11.948€. TAE 9,56%.

Ibericar Cadí

Ctra. Manresa-Berga, Km. 34,5 Tel.: 938 76 10 11 Sant Fruitós de Bages

Perot Rocaguinarda, 1 Tel.: 93 883 30 40 Vic

ibericarcadi.MINI.es PVP Península i Balears per vehicles MINI COOPER 3 PORTES. PVP 18.550€ (transport, descompte, Pla PIVE i impostos inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. Comissió de formalització 399,41€. Import a finançar: 13.539,49€. Preu total a terminis 21.906,92€. TIN: 7,95%. Valor futur garantit 11.097€. Als 3 anys, podràs tornar-lo, canviar-lo o quedar-te’l pagant la quota final. Condicions vàlides per a comandes generades fins a 31 Març 2015 Finançament ofert per BMW Bank GmbH, SE. Model visualitzat: MINI Cooper S 3 Portes PVP model visualitzat 24.950€. PVP Península i Balears per vehicles MINI COOPER 5 PORTES. PVP 19.450€ (transport, descompte, Pla PIVE i impostos inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. Comissió de formalització 415,71€. Import a finançar: 14.091,76€. Preu total a terminis 22.971,45€. TIN: 7,95%. Valor futur garantit 11.797,5€. Als 3 anys, podràs tornar-lo, canviar-lo o quedar-te’l pagant la quota final. Condicions vàlides per a comandes generades fins el 31 Març 2015 Finançament ofert per BMW Bank GmbH, SE. MINI Cooper S 5 Portes PVP model visualitzat 24.850€. Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. Als 3 anys, podràs tornar-lo, canviar-lo o quedar-te’l pagant la quota final. Condicions vàlides fins a 31 Març 2015. Finançament ofert per BMW Bank GmbH, SE. Paquet de manteniment MINI Service Inclusive L (5 anys o 70.000 km el que abans succeeixi) inclòs. Assegurança a tot risc amb franquícia de 360€ gratuïta el primer any amb la companyia Zurich Espanya per conductors amb més de tres anys d’antiguitat de carnet i més de 28 anys d’edat.

www.revistadevic.cat5


MODA

Esport i estil CRIS

vambes d’esport. No t’amoïnis, vas perfectament vestida en les dues ocasions, i sobretot, et sents bé amb el que portes posat. Doncs amb la roba d’esport passa el mateix. Suar amb estil

A

mb l’arribada de l’any nou segurament t’hagis marcat uns objectius a complir. D’entre els més típics hi trobem apuntarse al gimnàs. Aquesta fita (la d’apuntar-se) és fàcilment assolible: vas al gimnàs, dónes les teves dades personals (sobretot que no falti el número de compte per fer la domiciliació bancària) i llestos. El més difícil és fer el següent pas: anar-hi. Al principi totes estem molt motivades: generes endorfines (en conseqüència et sents millor amb tu mateixa) i, amb una mica de sort, el monitor és agradable de veure. Fins aquí anem bé. Un aspecte que és important, encara que a primera vista no ho sembli, és escollir la roba per fer esport. A l’hora de fer la bossa, potser has comès l’error de pensar - bah, agafaré el més vell i ample que trobi al fons de l’armari. Total, és per suar! Doncs no! I et diré el perquè… Noies, recordem: el que està al fons de l’armari, es queda al fons de l’armari (per alguna cosa fa anys i panys que és allà, i no precisament perquè sigui de les teves peces preferides). És primordial sentir-te bé amb el que portes posat, no importa que sigui un sopar de gala o per anar a comprar el pa. És probable que en el primer cas, et posis un vestit elegant amb unes sabates de taló que aguantaràs com a molt una hora, i en el segon cas molt possiblement baixis a la fleca amb uns pantalons de xandall i unes

6

www.revistadevic.cat

Sí, suar és una sensació una mica desagradable, però necessària per complir el teu objectiu. Si has decidit renovar-te amb el nou any, la roba que suís també s’ha de renovar. Ni et passi pel cap agafar la samarreta de màniga curta de talla XXL, vella i descolorida, que et van regalar en no sé quin acte. I encara menys, combinar-la amb uns pantalons, òbviament també vells i descolorits, que fan un conjunt que no enganxa ni en pintura. Pensa en la quantitat màxima de diners que et vols gastar (l’has de suar, per tant, no cal que inverteixis una gran fortuna). També tingues en compte que per cada tipus d’esport, hi ha una roba adequada per practicar-lo. Si dubtes, deixa’t aconsellar pel personal de la botiga. Els colors idonis per suar-los Com no, el negre és el color estrella. Aprima i dissimula bastant les incòmodes marques de suar. Però fes un cop d’ull a la majoria de noies del gimnàs: pantalons negres bàsics, samarreta de color bàsica. Si no fossin persones, semblarien peces del parxís, oi? I en cas que tu també ho vulguis ser, tens l’oportunitat de marcar la diferència i definir el teu propi estil: el meu primer consell és que defugis del negre (com a mínim, en els pantalons). Pots optar per grisos (ull!, el gris clar és el màxim enemic en les marques de suor), blaus… i si t’atreveixes, en tons fluor. En la part superior, pots optar per samarretes de tons suaus, com el blanc, amb algun dibuix, frase o altre estampat que marqui

la teva personalitat. Si tries una peça bàsica (segur que estàs pensant en les malles blaves o negres que et poses en cada sessió i que et resisteixes a abandonar perquè et van molt bé), que l’altra peça del conjunt tingui quelcom diferent (quin avorriment ser una peça de parxís!). Suar còmodament Que la caputxa del jersei et molesta? No te’l posis més per fer esport, per baixar a comprar el pa segur que t’és ideal. Substitueix-lo per un de sense caputxa. Que la màniga de la samarreta et fa suar com una truja? Rentada, planxada i al fons de l’armari. Per estar per casa t’anirà molt millor. La substitueixes per una de tirants. Tant els pantalons com la samarreta et van tres talles grans? A no ser que t’hi sentis còmode, una de les dues peces cap al fons de l’armari. És millor combinar una peça ampla amb una d’estreta, així evitaràs l’efecte balena.


25 ANYS DONANT SERVEI I FENT AMICS Per celebrar-ho, ara si ens recomanes a un familiar o amic, guanyaràs fins a 2.000€ per cada immoble. (des de www.habitatge.com)

“ENS AGRADA EL QUE FEM, I HO FEM BÉ” T’ho diu l’Angel de L’Habitatge LLOGUEM EL SEU PIS EN MENYS DE 30 DIES Sense exclusivitat, vostè també pot llogar el seu habitatge, però...

AMB NOSALTRES S’ESTALVIA MÉS DE 1.000 €* L’HABITATGE: compra, ven, lloga, administra, assegura, finança i refinança www.revistadevic.cat7 HABITATGE VIC, Plaça Estació, Nº 8, Tel. 93 889 42 77 www.habitatge.com info@habitatge.com


SALUT

Torna la pastilla de sabó

L

BELLESA ACTIVA

a pastilla de sabó tradicional recupera el seu espai al bany gràcies a una aposta ferma: l’elaboració artesana amb ingredients naturals. Perquè, en el fons, segueix sent l’aroma de la nostra llar. Després d’uns anys en què el sabó líquid es va imposar a la higiene corporal, mans incloses, avui la pastilla de sabó recupera el seu lloc destacat al bany. I és que, a més de ser més econòmica, apareixen en el mercat sabons que són autèntiques temptacions, llamineres i molt nutritives per a la pell. Un sabó per netejar la pell, és clar, però també hauria de mantenir la seva humitat, contribuir a nodrir i evitar irritacions i reaccions al·lèrgiques. Però la veritat és que molts sabons industrials aconsegueixen exactament el contrari: comencen per ressecar la pell i, en alguns casos, l’irriten i alteren. Aquesta és una de les raons per les quals es va abandonar fa anys l’ús de la pastilla de sabó per a la higiene corporal en favor dels gels de bany, molt més suaus i escumosos. Però això ha canviat. La recuperació de l’elaboració de sabons artesans, elaborats amb olis vegetals com el d’oliva o coco, ha suposat un retorn a la clàssica pastilla de sabó. I és que aquests sabons són suaus i respectuosos amb la pell i poden ser emprats tant en el cos com a la cara, habitualment sense causar problemes de sequedat o irritació cutània. La raó és senzilla, però poc coneguda: el sabó elaborat de forma tradicional manté tots els elements grassos, entre ells la glicerina, un valuós hidratant i suavitzant per a la pell. En canvi, en els processos industrials d’elaboració del sabó, aquesta glicerina, molt valuosa, sol ser extreta per incorporar-la a altres productes cosmètics i, fins i tot, a alguns tipus de sabó. A més d’haver perdut part dels seus actius grassos, també la procedència del greix és important. Els greixos d’origen animal (sèu), més barats que els vegetals, no són tan respectuosos amb la pell i produeixen en general poca escuma, de manera que en els processos industrials s’han agregar-li altres substàncies, sintètiques o naturals, que poden produir alteracions cutànies. En els últims anys han pres protagonisme empreses que elaboren sabó de forma tradicional. 8

www.revistadevic.cat

És el cas d’algunes petites marques que s’han convertit en referents a tot el món gràcies principalment als seus productes i els seus efectes, però també a les seves aparicions a la premsa, la seva estreta relació amb algunes cares famoses i la facilitat d’obtenir-malgrat la seva exclusivitat, ja sigui a través d’internet o d’algunes grans cadenes. S’afirma, per exemple, que la cantant Madonna és una fan dels sabons de Gamila, nom d’una dona rusa que viu a Galilea i que va crear una marca de sabons 100% naturals. A Espanya es troben algunes d’aquestes empreses, com Els Sabons de La meva Dona, que elabora els seus sabons cent per cent naturals a la Serra de Guadarrama (Segòvia), en plena natura, amb una base d’oli d’oliva verge extra i ingredients propis de la zona, com la farigola o el romaní. Bara Cosmetics és una altra marca espanyola que elabora cosmètica natural, entre ella sabons. Encara que en aquest cas els seus ingredients poden procedir d’altres parts del món, tots els seus productes són aptes per a vegetarians i alguns per vegans. A més, també podem trobar sabons naturals amb facilitat procedents de Síria, Letònia o el sud de França, amb la seva clàssica recepta del sabó de Marsella. I, sempre atenta, la indústria cosmètica ha pres bona nota d’aquesta tendència i presenta ja sabons somiïs, emol·lients i respectuosos amb la pell que s’elaboren de forma semblant a l’artesanal.

coses, ja que és una substància molt corrosiva. Es pot fabricar sabó barrejant olis o mantega usats, per la qual cosa és una opció ecològica i molt adequada en temps de crisi. Encara que, òbviament, és molt millor utilitzar oli net. Es barreja aigua amb sosa càustica (mig quilo per cada tres litres d’aigua), que s’afegeix lentament i es remou fins a la seva dissolució. S’afegeix llavors l’oli (3 quilos) a poc a poc, batent sempre en la mateixa direcció, fins que queda una pasta densa però modelable. Un cop lligat, pot afegir-alguna substància aromàtica, herbes, olis essencials, etc. Es col·loca en motlles i es deixa assecar quatre o cinc dies. Convé tallar quan encara està un punt tou, ja que un cop sec es trencarà. Aquest procés, que antigament es realitzava un parell de cops l’any a les llars de tot el món quan el sabó era un element d’elaboració pròpia, és una de les reaccions químiques més conegudes i rep el nom de saponificació. O troba el teu • Sabó de Te Verd dels Sabons de La meva Dona. 11,12 € • Sabó de Cànem de The Body Shop. 8 € • Sabó Tradicional Bonne Mère Lavanda de L’Occitane. 4 € • Bosc Encantat de Bara Cosmetics. 4,05 €

Fes-ho tu mateix

• Karma de Lush. 5,95 €

Elaborar el propi sabó és un procés relativament senzill, tot i que sí cal tenir especial cura de realitzar la barreja en un lloc ventilat per evitar que la sosa danyi la pell, els ulls o les mu-

• Pastilla de Sabó de Rosa de Dr. Bronner s Magic Soaps. 140g 5 € • Nº5 Li Savon de Chanel. 25,50 €


Paga la tinta, no la marca.

EPSON WF 5620 DWF Emporta’t una Epson WorkForce 5620 DWF a qualsevol de les botigues CATIM, registra’t a la web oficial d’Epson, introdueix el número de sèrie de la teva impressora i Epson et retornarà l’import de 75€.

Imprimeix més, paga menys. Prova els nostres consumibles genèrics, et semblaran inesgotables.

Ofertes aplicables per la compra del seu joc de consumibles. Ofertes vàlides fins a esgotar existències. Preus iva inclòs.

www.revistadevic.cat9


L’ENTREVISTA:

L’ escriptora Vicky Tejero REDACCIÓ

A

questa jove escriptora va descobrir el seu talent per a la Literatura des de molt petita i a causa d’això, sempre eren publicats els seus escrits i petits relats en els diaris escolars, encara que mai va considerar la idea de publicar cap de les seves novel·les fins que algú li va donar ànims per fer-ho. “Sota l’arbre de Nadal” és la seva primera novel·la i atès que el seu desig és poder dedicar-se plenament a la Literatura perquè escriure és la seva gran passió, actualment està treballant de valent elaborant la segona part d’aquesta novel·la de suspens. Com vas començar a escriure? La veritat és que escric des de ben petita. Sempre m’ha agradat escriure, vaig començar amb contes a l’escola i cada cop a més fins a arribar a coses més extenses com les novel·les. I a publicar? A publicar va ser l’any 2011. Què cal fer per ser escriptora? Per saber escriure s’ha de llegir moltíssim i tenir molta imaginació.

Hi va haver alguna cosa o algú que et va empènyer a escriure? Qui? He escrit sempre. Però suposo que van influir molt les professores de l’escola que els hi agradava els meus escrits i m’animaven a no deixar de fer-ho. D’on surten les idees? Hi ha dies de tot. Depèn del moment i de l’estat d’ànim tinc més inspiració o menys. Què és el que més t’agrada de ser escriptora? El fet de veure el meu propi llibre publicat i que la gent n’està contenta del resultat final, ja que no hi ha res que m’agradi més que els meus lectors facin bones crítiques del meu llibre. Què cal fer per publicar un llibre? En el meu cas, vaig enviar el manuscrit

10

www.revistadevic.cat

a totes les editorials fins que es van interessar per mi i vaig firmar contracte amb l’editorial. Quins consells donaries a algú que vol ser escriptor, o escriptora? Jo aconsellaria que no es rendeixi mai i que no deixi mai d’escriure, ja que avui en dia costa molt fer-se un lloc en aquest món.


www.revistadevic.cat11


LLIBRERIA LA TRALLA

Els llibres més venuts de La Tralla

9788498093070 INFRAESTRUCTURES D’ESTAT MACIAS, PERE / OLIVER, ÓSCAR PÒRTIC

9788408135661 UNA NOCHE ENAMORADA MALPAS, JODI ELLEN PLANETA 9788492811649 LA CASA PAIRAL TORRES I SOCIATS, JORDI FARELL

9788408133124 TE LO DIJE MAXWELL, MEGAN ESENCIA 9788498093179 ARA SÍ QUE TOCA!: EL PUJOLISME, EL PROCÉS SOBIRANISTA I EL CAS PUJOL ÁLVARO, FRANCESC-MARC PÒRTIC 9788496735712 WONDER PALACIO, R. J. LA CAMPANA 9788475885414 DES D’ON TORNAR A ESTIMAR MARGARIT, JOAN PROA

12

www.revistadevic.cat

9788496642836 LA FINESTRA DISCRETA PUIGVERD, ANTONI LIBROSDEVANGUARDIA 9788433997883 TAMBIÉN ESTO PASARÁ BUSQUETS, MILENA ANAGRAMA


SABIES QUE...

Fer el llit és dolent per la salut?

C

REDACCIÓ

oneixeu els àcars? Bé, doncs aquests desagradables éssers microscòpics són molt feliços en els llits ben fets, amb les mantes i llençols perfectament col·locats en el seu lloc. Així que si ets d’aquestes persones que només aixecar-se es fa el llit a l’instant, per tenir l’habitació ja llesta, estaràs atemptant contra la teva pròpia salut. Però per què? Un grup de científics de la Universitat de Kingston ha descobert que en fer-nos el llit cada dia estarem conreant ‘un espai viral’. Els aràcnids porten grans problemes als asmàtics i encara que ens sembli impossible, també són ells els que de vegades ens causen llargues nits d’insomni. Ens fan sentir incòmodes, nerviosos

i estranyament cansats.

Els àcars són molt feliços en el nostre llit, alimentant-se de la humitat, de la nostra suor i dels llocs poc ventilats. En cobrir-los amb els llençols i les mantes creem un excel·lent brou de cultiu per ferlos més forts. Per aquest motiu el millor que podem fer és deixar el llit tal com ens aixequem, per després obrir la finestra. Hem de permetre que el llit estigui així les hores que puguem; d’aquesta manera els àcars no podran suportar tant aire fresc, tanta llum i tanta salubritat i moriran a l’instant. I que sapigueu que els aspiradors no serveixen per eliminar-los, ja que amb ells l’única

cosa que aconseguim és passar-los d’un lloc a un altre, però no matar-los. Són com petits vampirs que desapareixen amb la llum del sol i l’aire fresc.

Per què les galetes Maria es diuen així?

C

orre una explicació, que ha acabat convertint-se en llegenda urbana, que erròniament assegura que aquestes peculiars i famoses galetes deuen el seu nom al fet que en la dècada de 1920 l’espanyol Eugenio Fontaneda va decidir anomenar-les així en honor a la seva petita néta. Però la realitat és que aquestes galetes van ser inventades i batejades amb tal nom mig segle abans i no a Espanya sinó en el Regne Unit. Va ser concretament a Londres, on els mestres rebosters James Peek i George Hender Frean, propietaris de la prestigiosa ‘Peek, Frean & Co’ van decidir crear una nova i original galeta, diferent dels biscuits que fins aleshores produïen i se servien al costat del tradicional te de les

cinc. El motiu era commemorar les noces Reals que se celebraria el 23 de gener de 1874 entre el príncep Alfred, duc d’Edimburg (quart fill de la reina Victoria i Albert de Saxònia) i Maria Alexandrovna (filla del tsar Alexandre II de Rússia i Maria de Hessen-Darmstadt). L’enllaç va tenir lloc al palau d’Hivern de Sant Petersburg i es va convertir en l’acte social més important de l’any a tota Europa. Va ser per aquest motiu pel qual Peek i Frean van voler homenatjar a la nova integrant de la Família Reial Britànica amb aquest regal al qual van batejar amb el nom de ‘Marie biscuit’ en el seu

honor. Els ciutadans britànics van adoptar aquestes galetes com les seves favorites, convertint-les en poc temps en un producte summament conegut en tot el planeta.

www.revistadevic.cat13


NEUROPSICOLOGIA:

Ep! Presta atenció! ANNA BRUGULAT

T

ots ens hem trobat en algun moment en què no ens podem concentrar, o quan ens estan explicant alguna història i nosaltres tenim la ment molt lluny en aquell moment, o arribar a casa amb el cotxe des de la feina i no ser conscient del trajecte que acabem de fer. Pot ser que alguna vegada deixem les claus dins la nevera mentre guardem la compra, que ens oblidem de què anàvem a dir o ens preguntem si hem tancat amb clau la porta de casa. Per què ens passa això? La majoria de situacions no és degut a problemes de memòria, sinó de l’ATENCIÓ. L’ATENCIÓ és una funció neuropsicològica complexa i, per tant, difícil de definir. Es pot considerar l’atenció com una funció cerebral, la qual la seva finalitat és la selecció de, entre multitud d’estímuls sensorials (tacte, oïda i gust) que arriben simultàniament i de manera imparable en el nostre cervell (sons, imatges, olors, etc.), aquells que són útils i permeten portar a terme una activitat motora o procés mental. També ens permet processar esdeveniments externs, com un pensament o un sentiment. Quan estem estressats, també es veu

afectada l’atenció, anem de bòlit, nerviosos i tenim dèficits en la concentració de les tasques que ens toca fer, per això ens queixem de problemes de memòria. Durant l’envelliment, la velocitat de processament de la informació disminueix per tant, les persones grans tenen dificultats en fer més d’una tasca a la vegada. Moltes persones que consulten sobre dèficits de memòria en realitat és un dèficit d’atenció, ja que aquesta actua com un botó; si no premem el botó, no s’engegarà la màquina (la memòria). És important tenir en compte que el ritme actual de la societat fa que la nostra vida diària, en determinades situacions, sigui un caos tant a escala física, familiar, laboral com psíquic. En aquests moments, davant els possibles lapsus o oblits, és important aturarse, intentar relaxar-se i canviar l’atenció cap a una altra tasca, així segur que més tard allò que volíem recordar apareixerà. En els casos en què aquests lapsus són

diaris, afecten el nostre funcionament en la vida diària i alguna persona de confiança del nostre entorn també els ha observat, és recomanable consultor a un professional. Consells per millorar la nostra atenció: * Disminueix les distraccions de l’entorn: el televisor, tancar la porta si hi ha soroll, silenciar el telèfon mòbil, anar a una zona tranquil·la, etc. * A la feina, fer una tasca a la vegada: mantenir un espai laboral sense desordre i primer acabar una tasca abans de començar un altre. * Intenta fer les tasques diàries com una rutina, si pot ser amb el mateix ordre. * Fes descansos; descansa quan comencin a aparèixer els errors, han de ser regulars i poden incloure escoltar música, fer exercici o, simplement, no fer res. * Fes les tasques difícils en el teu “millor moment del dia”. * En una conversa amb diverses persones demana que parlin d’una en una.

Anna Brugulat Serrat Neuropsicòloga. Núm. Col·legiat: 18.020 Visites al Consultori Bayés de Vic (divendres de 15:00-19:00). Web: http://www.neuropsic.jimdo.com Correu electrònic: neuropsicologiavic@gmail.com Facebook: Neuropsicologia Vic www.revistadevic.cat 14


LA RECEPTA:

Mandonguilles mar i muntanya ANDREU GÓMEZ

É

s un menjar molt típic arreu del món, present a Anglaterra com a Meatballs, al Brasil com a Almôndegas, a Dinamarca com a frikadeller, a Espanya com a Albóndigas, a Itàlia com a Polpette. Una altra variant característica són les mandonguilles allargades anomenades sutzukàkia de Grècia. INGREDIENTS PER 4 PERSONES • • •

12 gambes 125 gr. bolets al gust Oli d’oliva

PER FER EL SOFREGIT • • • • • • •

2 cebes picades mitjanes 2 dents d’all picat 1 fulla de llorer 1 pebrot verd picat 2 tomàquets madurs ratllats 1 got de Vi blanc 100 gr. pèsols

• • • • •

1 dent d’all picat Julivert picat 1 ou sencer 100 g de pa 100 g de llet

PER FER LA PICADA • • •

6 avellanes torrades 6 ametlles torrades 1 gra d’all fregit julivert

ELABORACIÓ

PER FER LES MANDONGUILLES

Agafem el pa amb la llet i el remullem. Barrejar tots els ingredients restants, la carn picada, l’all picat amb el julivert i l’ou. Escórrer el pa i afegir-ho a la barreja. Pastar i posar a punt de sal i pebre.

• •

Amb una paella escalfar oli d’oliva. Enfarinar les mandonguilles i fregir-les. Deixar

300 g de carn picada de vedella 200 g de carn de porc picada

escórrer en paper absorbent. Per començar el plat fregir les gambes, retirarles i saltar els bolets al nostre gust, reservar. Amb la mateixa cassola sofregirem la ceba picada, el pebrot, l’all, la fulla de llorer, una vegada ben sofregit, fiquem el tomàquet ratllat i els pèsols. Afegir el vi i les mandonguilles fregides, ofegar per uns instants. Quan veiem que el vi s’evapora, cobrir amb aigua. Deixar coure a foc mitjà durant 25 minuts. Uns 10 minuts abans d’acabar, afegir les gambes i els bolets saltats i la picada. Una recepta tradicional, amb un toc de la terra i un toc de Mar, que ens dóna un resultat excel·lent a la taula, amb bona companyia i un vi bo, el resultat pot ser excel·lent.

Cuiner: Andreu Gómez Restaurant l’Ona

Vine i tasta els nostres esmorzars de forquilla i els nostres entrepans. També oferim el menú diari i carta.

VINE I PROVA’NS.

www.revistadevic.cat15


A VIC

L’ Atlàntida de Vic dóna la benvinguda a la cinquena temporada amb moltes novetats SANDRA VERDAGUER

L

’Atlàntida de Vic inicia el seu cinquè aniversari donant pas a la nova temporada amb la programació que es podrà trobar entre els mesos vinents de febrer i juliol. Aquesta nova etapa, amb espectacles de música i d’arts escèniques, ve carregada de novetats i amb noms molt coneguts com Pep Poblet, Els Amics de les Arts, Pep Sala, Rosa Novell, Emma Vilarassau o Quim Masferrer entre tants d’altres. Com ja s’ha pogut veure en les anteriors temporades, un any més es podran veure combinacions de figures d’alt renom nacional i internacional amb altres artistes de Vic i de la comarca osonenca. Un dels suggeriments que cal tenir en compte per la seva gran exclusivitat és la presentació de la nova versió de Jordi Savall, que unit amb la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des que Nations oferiran el Dixit Dominus de Vivaldi, Händel i Mozart el dia vinent 31 de març. També cal destacar un nou muntatge teatral anomenat Boira Baixa i Lluís Homar,

16

www.revistadevic.cat

dirigit per Pau Miró, que s’ha esdevingut en una fita interpretativa que no es pot deixar perdre. L’estrena de Vilafranca, un dinar de festa major és un dels plats forts d’aquesta nova temporada. Es tracta d’un muntatge teatral de gran format i de producció pròpia que iniciarà la seva gira aquest pròxim dia 27 de febrer en el recinte de l’Atlàntida. Els seguidors del grup català Els Amics de les Arts tenen una cita amb els artistes el pròxim dia 1 de març, que oferiran un concert per presentar el seu nou disc . Pep Poblet i Nito Figueres actuaran el dia 6. Cal esmentar també la participació de Jaume Barri. El cantant presentarà el

nou dic Llepolies dirigit a nens i nenes a partir de tres anys. Els espectacles participatius també tenen un lloc important en aquest nou semestre que ofereix propostes molt diverses: SSM BignHand, Cantània o el Concert de Glòria de Vivaldi són alguns dels suggeriments per aquesta cinquena temporada. Des del 26 de gener ja es poden trobar a la venda les entrades i abonaments dirigits al públic general. Com a novetat d’aquest any els Padrins i Amics de l’Atlàntida que realitzin les seves compres per Internet obtindran un descompte exclusiu d’un euro per entrada comprada.


PROGRAMACIÓ FEBRER JOSE CAÑAL

SIX IN TOWN

Dissabte 21 de Febrer a les 22.30h

27 i 28 de Febrer a les 18.00h

En concert

En concert

ROCKABILLY

A l’escenari davant de l’Izei amb motiu de la botiga al carrer www.revistadevic.cat 17


HISTÒRIA DE VIC::

La fàbrica del Sucre ORIOL CASELLAS

U

n dels edificis modernistes més singulars de la ciutat de Vic és la fàbrica coneguda com “el Sucre”, ubicada a l’àrea de ponent de la ciutat, a l’altra banda de les vies del ferrocarril. El projecte de la fàbrica del Sucre s’inicià pels volts de 1890 en una zona que aleshores quedava considerablement llunyana del nucli urbà de Vic. La fàbrica quedà construïda ja el 1892, feta d’obra vista, i amb la característica xemeneia que ha esdevingut ja una icona de la nostra ciutat. L’objectiu d’aquesta fàbrica era la producció de sucre de remolatxa, ja que l’arrel d’aquesta és rica en sucre. La incipient iniciativa empresarial sucrera féu que molts pagesos vigatans comencessin a conrear remolatxes als seus camps, ja que se n’impulsà el cultiu a tota la Plana. Malgrat els intents de fomentar aquesta indústria sucrera però, poc temps després quedà ja aturada la producció sense haver donat els rendiments que se n’esperaven. El preu que es pagava als pagesos per cada tona de remolatxa era considerat molt insuficient i per això molts agricultors de la Plana de Vic se’n van desentendre, ja que no els sortia a compte. El 1899 la fàbrica havia deixat de funcionar del tot, però tot i així es féu un nou intent i es volgué recuperar la indústria sucrera local, tal com podem trobar al setmanari vigatà “La Veu del Montserrat” del 23 de setembre del 1899: “Ab motiu d’haver entrat en la societat nous i poderosos elements, sembla que tindrem aviat en marxa la tants anys há parada Sucreria de Vich. El dissabte passat se celebrà, convocada per la Junta Directiva de l’Associació Agrícola Ause18

www.revistadevic.cat

tana, una reunió de propietaris per tractar novament del conreu de la remolatxa. Assistien a la junta els impulsors de l’obra, els quals, de comú acort ab els agricultors, fixaren el preu a que’s podia pagar la remolatxa, qu’es a sis rals quintar, o sian 37 pessetes y mitja !a tonelada, y les condicions de conreu que sembla se deixaran lliures, a, discreció dels mateixos agricultors. En la junta hi regnà molta animació y armonía, havent quedat els assistents en que tornarían a reunirse avuy per tórname a parlar. L’impresió que sen tragué fou molt satisfactoria, de lo qual nos alegram per la vida que pot tenir per aquesta extensa comarca el conreu del bledarrave que cada colp que s’ha embestit ha dat tant bons resultats.” L’Associació Agrícola Ausetana, entitat que intentà recuperar la indústria sucrera vigatana, s’havia constituït feia molt poques setmanes, tot just el juny del mateix 1899 en el si del Círcol Literari de Vich tenint de president a Josep Viguer i Canas, personatge destacat de la ciutat, ja que havia sigut alcalde de Vic entre el desembre del 1896 i el juliol de 1897, i membre molt actiu del mateix Círcol Literari el qual també havia presidit. Hi hagué un últim intent per tornar a posar en marxa la indústria sucrera vigatana el 1918 però tampoc fructificà. L’empresa de la Farinera Costa acabà utilitzant la fàbrica del Sucre per a la seva producció. Actualment, l’edifici del Sucre acull les dependències del Consell Comarcal

d’Osona així com també de la Delegació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona que posseeix i exposa a l’edifici pintures murals del gran artista Josep Mª Sert, autor entre altres obres destacades de les pintures de la Catedral de Vic i de la sala que porta el seu nom a l’edifici de l’Ajuntament de Vic. La sala de plens del Consell Comarcal d’Osona està ubicada a la quarta planta de l’edifici i està decorada amb les pintures murals de l’artista vigatà Josep Vernis, realitzades el 1995. L’edifici del Sucre s’utilitza també com a espai per realitzar actes de tota mena, ja que compta amb l’auditori Marià Vila d’Abadal amb capacitat per més de 250 persones, i amb la Sala Coll i Bardolet, la Sala Llotja i la Sala Sert, de menor dimensió i adaptables a tot tipus d’actes. BIBLIOGRAFIA -La Veu del Montserrat. 23 de setembre de 1899. Any XII. Núm. 38. -MASRAMON, C; L’Abans. Vic. Recull gràfic 1863-1965. El Papiol: Efadós, 2001. -REPARAZ, Gonçal de; La Plana de Vic. Vic: EUMO, 1982. -SALARICH, Miquel; Història del Círcol Literari de Vich. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1962. -www.vicfires.cat


AL JARDI

La decoració del jardí REDACCIÓ

P

odeu convertir el vostre jardí en l’espai que sempre heu somiat, utilitzant els recursos ornamentals que els centres de jardineria posen al vostre abast, com pedres, rocalles, escorces, terres de colors, travesses... • Pedres: Les pedres per decorar, com les graves de colors, les pedres volcàniques, les rocalles, les planxes de pissarra, etc., a més de la seva funció decorativa serveixen per protegir la terra dels canvis bruscos de temperatura i l’ajuden a mantenir la humitat. Es poden trobar en infinitat de colors i en diverses granulometries, amb la qual cosa podreu crear diferents dissenys.

una gran varietat de colors amb els quals podeu ajudar a mantenir la humitat de la terra, delimitar espais i decorar.

Les planxes de pissarra són molt útils per crear camins i per recobrir jardineres i murs.Els cants rodats es presenten en

• Travesses:Les travesses de fusta, que podeu trobar en diferents mesures, es poden utilitzar per crear jardineres, bordures

Tens les rodes a punt per l’hivern?

• Terres:D’entre les diferents varietats de substrats per protegir la terra, destaquen l’escorça de pi, la fibra de coco i el mantell.

- MECÀNICA AVANÇADA - REPARACIONS DE VEHICLES - REVISIONS PER A L’ITV - DIAGNOSI DE VEHICLES

PROMOCIÓ PNEUMÀTICS

(PREUS AMB IVA, MUNTATGE I ECOTAXA INCLOSOS)

MIDA TURISME

175/65 R14 T 185/65 R15 H 195/65 R15 V 205/55 R16 V 225/45 R17 W 225/40 R18 W

i per delimitar espais.

CONTACTE/HIVERN

70 € 86 € 74 € 84 € 118 € 135 €

58 € 70 € 68 € 80 € 112 € 130 €

66 € 78 € 72 € 80 € 106 € 128 €

50 € 60 € 58 € 59 € 74 € 71 €

54 € 65 € 62 € 90 € 133 € 172 €

www.revistadevic.cat19


SAGALS D’OSONA

Els Sagals d’Osona inicien la nova temporada ORIOL CASELLAS

E

l dimarts 13 de febrer és la data en què els Sagals d’Osona tornen a l’activitat castellera i inicien la nova temporada, un any que ha de ser el de la plena consolidació de castells com el 2 de 8 amb folre, construcció que l’any passat van recuperar després de deu anys d’absència, i qui sap si fer alguna estrena sonada en forma de 5 de 8 o pilar de 6. Enguany, l’exigència serà màxima des del principi, ja que l’assenyalada diada del Mercat del Ram arriba molt aviat, el 29 de març. Els osonencs sens dubte voldran descarregar-hi ja algun castell de 8, i començar l’any amb bon peu. En aquesta importantíssima actuació d’inicis de temporada hi participaran els habituals Castellers de Barcelona, colla que va signar un 2014 espectacular descarregant nombrosos castells de 9 i es van estrenar en els castells de la gamma extra, dominant el 9 de 8 (amb 1 enxaneta) i quedant-se a les portes de coronar el majestuós 4 de 9 sense folre. També hi actuaran els Xics de Granollers, colla d’un nivell molt semblant al dels Sagals i que l’any passat intentaren sense èxit fer un pas endavant amb el 5 de 8. El maig serà un mes atapeït amb diades castelleres de nivell a Girona i Granollers, compartint plaça en ambdues actuacions amb els esmentats Xics de Granollers i amb els Marrecs de Salt, aquests últims havent carregat el seu primer 5 de 8 a finals de l’any passat. També al maig, la colla realitzarà una sortida de cap de setmana a El Barcarès, prop de Perpinyà, on la 20

www.revistadevic.cat

pintora vigatana i castellera dels Sagals, Rosa Bayot, inaugurarà una exposició dels seus quadres de temàtica castellera. El mes de juny hi haurà dues actuacions a la nostra comarca. La primera se celebrarà a Vic, al barri de l’Horta Vermella, espai que els Sagals van convertir en plaça de 8 fa dues temporades. Hi actuaran també dues colles plenament consolidades en la gamma de 8: els Nens del Vendrell, colla castellera històrica fundada

el 1926 i que el 2014 va signar els millors resultats de tot el seu historial estrenant castells com el pilar de 7 amb folre; i els Moixiganguers d’Igualada que l’any passat estrenaren el 2 de 8 amb folre i el 3 de 8. Així doncs, actuació que pot ser de molt nivell i on es podran veure diversos castells de 8. L’altra actuació del juny es celebrarà a Taradell, població que fa anys que no veu una diada castellera. Els Sagals tenen


vocació comarcal i no només vigatana, tal com indica el seu nom, i per això cada vegada fan més actuacions a poblacions d’Osona. Estaran acompanyats pels Castellers de Lleida i els Moixiganguers d’Igualada. I arribats al juliol arriba la Festa Major de Vic, actuació molt destacada que es celebrarà el dia 12 i que enguany pren una nova dimensió amb la participació dels Minyons de Terrassa. Els egarencs són una de les millors colles del món casteller i vénen de signar un 2014 sensacional. Els Minyons van aconseguir descarregar el monstre casteller, el 3 de 10 amb folre i manilles, i ja són la colla que més n’ha descarregat i l’única que el va completar l’any passat. A més, van dominar a plaer el 2 de 9 amb folre i manilles i el 9 de 8 (3 enxanetes), van descarregar el pilar de 8 amb folre i manilles, i van fer un intent d’un castell inèdit, el 4 de 10 amb folre i manilles. A la diada de Festa Major participaran també els Castellers de Barcelona que ja van actuar l’any passat fent un sòlid 3 de 9 amb folre per la mateixa diada. Així doncs, es veuran castells de 9 pisos i no es pot descartar que els Minyons puguin convertir el Mercadal en plaça de gamma extra. Després de les vacances d’estiu, els Sagals tindran un setembre molt ple, amb actuacions exigents tots els caps de setmana: les Festes del Tura a Olot, diada a la Sagrada Família, les Colles de l’Eix a Lleida, i sobretot la Festa Major de Roda de Ter el dia 27. Aquesta última serà una actuació molt especial, ja que en aquesta plaça fou on l’any passat es descarregà l’únic 2 de 8 amb folre de l’any i el primer des del 2004. Roda té l’honor de ser juntament amb Vic,

les úniques poblacions de la comarca que han vist descarregar els tres castells de 8 dels Sagals en diferents moments. És probable que s’inauguri una nova placa commemorativa de la diada de l’any passat i que faci companyia a la del 4 de 8 de l’any 2012. També hi actuaran els Marrecs de Salt i els Nyerros de la Plana. A l’octubre arriben les diades de final de temporada de les colles. Enguany s’actuarà a la dels Castellers de Sabadell, una de les colles que ha fet una progressió més meteòrica en els últims anys i que l’any passat es convertiren en colla de 9 en descarregar els seus primers 3 de 9 amb folre. A més hi haurà també els Castellers de Barcelona. Per acabar la temporada, el 8 de novembre se celebrarà la diada dels Sagals a Centelles, com ja ve sent habitual des de fa anys. Aquest any s’ha convidat a colles més petites, amb una trajectòria molt curta i de les quals els Sagals són els padrins: els Castellers de Santpedor i els Minyons de Santa Cristina d’Aro. És objectiu dels Sagals el fet d’establir uns lligams forts amb aquestes colles, ja que són una ajuda molt important en les actuacions més destacades del calendari sagal. També hi participaran els Xerrics d’Olot, colla que l’any passat va consolidar la gamma de 7, després de moltes temporades amb els castells de 6 com a límit. Així doncs, comença una nova i emocionant temporada castellera que segur serà novament espectacular, amb bons registres per part de totes les colles i on esperem que els Sagals facin un pas més descarregant diversos 2 de 8 amb folre junt amb el 3 de 8 i el 4 de 8, i per què no somniar amb un 5 de 8 i un pilar de 6.

EDIFICI EMBLEMÀTIC DE VIC “CINEMA NOU” APTE PER EQUIPAMENTS COMUNITARIS CULTURAL-SOCIAL, RESTAURACIÓ.. 1600 m² edificats PREU 600.000 €

ARBÚCIES CASA SENYORIAL SITUACIÓ IMMILLORABLE AL CENTRE 1.200 m² de solar 499 m² edificats PREU 600.000 €

www.revistadevic.cat21

C/ Doctor Junyent, 12 – 08500 VIC • Tel. 93 881 42 41 • Fax 93 881 43 23


SPOILER ALERT

L’article que parlarà de Bola de drac Mira que he vist cops aquesta escena i encara se’m posa la pell de gallina.

DÀNIUS

Sé com et sents, Son Gohan. Ara ja no cal que et controlis més. Ets l’única esperança del planeta. Salva els animals, Son Gohan. Si us plau, salva les plantes. Salva la natura que tant m’estimo. T’ho suplico” CRASH! En Cèl·lula trepitja el cap de l’A-16 davant d’en Son Gohan. Els bocins, la sang i les peces de què quedava d’androide queden per terra. La llum vermella del circuit principal es torna intermitent i s’apaga per sempre més. “No fiquis el nas on no et demanen”, deixa anar l’androide perfecte, somrient. El temps s’atura. Escoltem un ocell piular i comença a sonar una melodia que tots coneixem. “Un ocell se’n va volant, volant... sempre volant va...” Amb un crit llarg i agut, en Son Gohan s’enrabia i allibera tot el poder que portava a dins, superant així la força dels súper guerrers!

22

www.revistadevic.cat

Pells de gallina, orgasmes lingüístics, combats que duren setmanes... Bola de drac és això i més. Molt més. Aquesta sèrie va suposar l’entrada del Manga i l’anime a casa nostra, ara fa més de 25 anys, agradant tant a petits com a grans. I em consta, està enganxant a noves generacions també ara. Al meu nebot, sense anar més lluny. Amb quatre anys i mig, ja és fan absolut d’aquesta sèrie i es coneix tots els personatges. I jo em pregunto, com és que triomfa tant aquesta sèrie? Doncs perquè és collonuda. És collonuda i està ben feta. La sèrie ho té tot; ritme trepidant, humor, aventures, acció, la missió de salvar el planeta, l’univers, o el que sigui... un drac que concedeix desitjos i hòsties i combats violents per parar un tren. Tot flueix i no hi ha un sol capítol en què t’avorreixis! Ni un! A sobre, aguanta molt bé el pas del temps. No totes les sèries poden dir el mateix. Per cert, us heu fixat mai en els títols dels capítols de Bola de Drac? Són un spóiler com una catedral! Intro, breu resum del capítol anterior i títol/spóiler. Us en passo alguns: “En Son Goku mor; Només queda una oportunitat”, “La crueltat dels guerrers

de l’espai! Moren en Totpoderós i en Cor Petit”, “En Cèl·lula absorbeix l’A17”... Us imagineu què passaria si es fes això en alguna de les sèries que seguiu avui en dia? Seguim amb l’anàlisi d’un episodi qualsevol de Bola de drac. “Intro”, breu resum del capítol anterior, títol/spóiler, capítol, una pausa/intermedi (que han incorporat en els darrers temps i que abans no hi era), la resta del capítol i, abans dels crèdits finals, les preguntes en veu alta. M’encanten! La sèrie et prepara per al següent episodi i deixa l’escena en falsa pausa. Llavors, la veu en off de fons clama “ha pogut alliberar finalment la seva ràbia en Son Gohan?”, i... surten els crèdits finals. Brillant! L’espectador ha quedat enganxat i necessita veure el capítol següent. I mentrestant, deixem que en Son Gohan alliberi la seva ràbia per enfrontar-se contra en Cèl·lula. De fons, segueix sonant la cançó: “... T’has d’enfrontar amb mi, endavant. Mira’m als ulls. No et tinc cap por, estic segur. Vols lluitar, doncs aquí em tens...”


Punts de distribució • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EL PUNT CALENT ESTIL SOLE CATIM CORRETJA RESTAURANT ONA BENZINERA MEROIL NOGGINN/ IZEI VIKKUS FINQUES VIC CENTRE ESTETICA ESSÈNCIA MERCEDES BENZ 3TAM LA TRALLA LA CAKERY VIC ISERN VÍDEO OCA EL PETRICÓ L’HABITATGE AJUNTAMENT DE VIC EDIFICI EL SUCRE SUCRE CINES CARLOS PERRUQUERIA TELEPIZZA CENTRES DE SALUT ARTIPÁ I A 70 PUNTS MES!

www.revistadevic.cat23


TECNOLOGIA

Les cinc claus del nou Windows 10

D

e manera inesperada, a finals d’estiu, va anunciar una renovació de la joia de la corona, Windows. El sistema operatiu més popular a l’ordinador, amb més d’un 90% de quota de mercat, s’ha renovat amb una aposta que passa per davant de Google i Apple. Mentre que els dos gegants de Silicon Valley mantenen per separat ordinador i pantalles tàctils, els de Redmond han creat un sistema operatiu que l’integra tot, les aplicacions del mòbil, de la tauleta i del clàssic PC. És una decisió pensada per guanyar-se el favor dels desenvolupadors, clau perquè els programes siguin atractius, que trobaran més senzill el procés de creació i publicació, però també una estratègia que vol pal·liar l’escassa quota de mercat dels mòbils Windows, tot just un 5% mundial. Si l’ecosistema funciona, pot reenganxar en la guerra que lliuren iOS i Android, amb més d’un 40% de quota respectivament. Una altra de les claus del sistema operatiu que arribarà a final de mes és que és gratis. Apple va ser la primera a donar l’última versió d’OS X gratis, des de llavors, sembla difícil mantenir el cobrament d’un programari que fa que funcioni un aparell, a més de ser un maldecap per a mantenir la seguretat fora de perill. De moment, ho serà durant el primer any, i també l’actualització per als que vinguin de Windows 8.1 i Windows 7. És una renúncia a fer caixa a canvi de mantenir la fidelitat del client. Cada vegada són més permeables a les crítiques i, com a mostra, la inclusió del botó “Inici” que va desaparèixer a Windows 8, i van afegir després. Es nota cert esforç per fer més senzilla la interfície principal, amb dos escriptoris, a gust del consumidor, clàssic, amb les icones, o horitzontal, amb els quadres en què es carrega contingut de manera dinàmica. Microsoft deixa definitivament enrere l’època en què es pagava per una capseta de cartró amb un CD d’instal·lació dins. Ni es paga, ni hi ha suport físic. Xbox Nadella manté la seva aposta pel núvol per albergar tot el contingut dels tres dispositius, però va molt més enllà. Un exemple està en la integració amb Xbox, la seva consola de videojocs. Quan va 24

www.revistadevic.cat

arribar el nou directiu es va témer pel tancament de la divisió d’oci digital. La compra del videojoc Minecraft va aclarir molts dubtes, internes i externes. Al Windows 10 no només es podrà jugar a distància, comparar estadístiques o reptar a amics, des de mòbil, PC o tauleta, sinó que, a més, es posa al dia amb la moda de la retransmissió en línia. Amb només prémer la tecla Windows i la lletra G a la vegada, es podran compartir moments concrets d’una partida en temps real. Surface Hub Si Skype ha guanyat rellevància en l’escriptori i el mòbil, en aquest nou aparell és clau. Surface Hub és un híbrid entre aparell de videoconferència professional i pissarra intel·ligent, però sense la fricció que podria presentar qualsevol d’aquests dos dispositius. Surface Hub es connecta amb un sol cable, res més. Es presenta en dos formats, 55 i 84 polzades, superfícies en què es pot pintar, xerrar, compartir documents i fer presentacions, amb fins a tres persones alhora. Té les mateixes possibilitats que els seus ordinadors, als quals sumen els de qualsevol projector de presentacions. Després de cada sessió, es poden revisar les converses i vídeos per analitzar els passos posteriors a seguir. El van presentar com la forma més eficient de tenir reunions i sessions de brainstorming. El preu i data de sortida segueix sent un misteri, però fa la sensació que potser no és per a totes les butxaques. Cortana ho sap tot. L’ intel·ligència artificial, ha trobat la seva porta d’entrada al mercat de consum, sense que es percebi com a tal, a tra-

vés dels assistents de veu. Després de Siri, d’Apple, i Google Now, Microsoft ha mogut fitxa. Arriben els últims però amb la proposta més ferma i desenvolupada. Cortana cerca dins d’arxius amb ordres pròpies d’humans: “Fotos de les vacances d’estiu”, i mostra els arxius. “Quant em va costar el viatge en taxi fa dues setmanes?”, I el troba. A més, manté converses amb certa lògica, sense atrofiar-se o acabar sent tallant com succeeix amb Siri, i amb una veu i to en parlar molt més natural que els sistemes actuals. Cortana és transversal, forma part de Windows 10, el que vol dir que l’ordinador també compta amb aquest primer avançament del qual la intel·ligència artificial ofereix. S’agraeix que l’espanyol sigui un dels idiomes que estrena la innovació. Explorer ha mort Era el navegador Explorer el programa més odiat? No hi ha una resposta oficial, però és probable que popularment ostentés tan dubtós premi. L’última versió estava clarament a l’altura de Chrome o Firefox, però la ruptura amb els estàndards de disseny web en el passat, han llastrat el seu avanç. Els dissenyadors es veien obligats a fer compatible les webs amb successives versions. Project Spartan, com es diu el nou navegador, afegeix l’opció de guardar pàgines per a la seva posterior lectura, una forma d’alleujar la sobrecàrrega de pestanyes, càrrega directa de PDFs i minimitza les vores: el contingut és el que mana. El més innovador és que es pot compartir una pàgina web amb apunts sobreimpresos, també traços a mà. Així facilita comentar sobre un paràgraf concret en un article, assenyalar un error o destacar una imatge.


A VIC

Primera marca de correu a Vic (1a part)

D

JOSEP TORRAS

urant el regnat de Felip V (1701 – 1746), concretament el 8 de juliol de 1716, el Correu passa a dependre administrativament del Ministeri de l’Estat a través de la Secretaria del Despatx Universal de la Reial Hisenda. A partir d’aquest moment, el Correu a Espanya pateix una ràpida i radical transformació. Amb el regnat de Felip V i el breu període del seu fill Lluis I (1724) es produeixen una sèrie de fets molt rellevants com la Reial Ordre del 7 de desembre de 1716 en què es restringeix i es reglamenta la franquícia de la correspondència oficial. A més, es crea un segell de tinta amb l’escut de Castella i Lleó per estampar als

plecs de correu oficial. Paral·lelament, s’aprovà el Decret de 7 de desembre de 1716 anomenat “Anales de las Ordenanzas de Correos de España” el qual feia referència al cobrament dels ports de les cartes als destinataris. És en aquest moment quan es va publicar una tarifa en

funció de dues variants: pes i distància. Més endavant, el 23 d’abril de 1720, va entrar en vigor una nova ordre reial que aprovava les primeres ordenances de Correu. En aquest context històric es comencen a utilitzar les primeres marques prefilatèliques. S’entén com a marca prefilatèlica l’encuny emprat per marcar el lloc d’origen de la correspondència ja sigui mitjançant el nom de la ciutat o de la regió. Així doncs, el període de temps transcorregut entre la implantació de les marques postals i el moment en què va entrar en vigor el Segell de Correus a Espanya, l’1 de gener de 1850, es coneix com a “Època Prefilatèlica”. Les primeres marques postals amb text conegudes van aparèixer l’any 1717. Les datades més antigues són: Oviedo (9 de gener), Cadis (11 de gener), Barcelona (17 gener) i Tarragona. Posteriorment es van estendre a altres poblacions com Jerez de la Frontera, València, Alacant, Burgos, Madrid i Palma de

Mallorca, entre d’altres. En l’àmbit local, se suposa que l’oficina de Correus de Vic –antigament coneguda com a “Caixa”- va ser creada l’any 1720. Expedia correus per Barcelona, Granollers, Camprodon, Manresa, Moià i Puigcerdà els dimarts a les 9 de la nit i els dissabtes a les 4 de la tarda. L’any 1765, la “Caixa” de Correus passa a anomenar-se Estafeta Principal de la “Carrera de Vic”, remetent a l’itinerari que recorrien els correus fins a Puigcerdà. Aquesta delegació estava sota tutela de Joseph Corts i Carbonell, administrador de la Reial Hisenda, i depenia directament de l’Ofici del Correu General de Barcelona. Posteriorment es convertí en Administració Principal de Correus de la província de Barcelona. (...) BIBLIOGRAFIA * Col·lecció particular; Prefilatèlia a Osona 1680 – 1849 * GUINOVART-TIZÓN; Prefilatèlia Española. Barcelona: M y R Gilabert, 1971 * ARANAZ, F; Filatelia e Historia Postal Española: Madrid. Sanz Torres, 2009. * CAMPINS, J; El Correo en Cataluña. Barcelona: Jose Porter, 1951

Aquest requadre pot ser teu per

5€

a la setmana. Ja no tens excusa per no fer publicitat del teu negoci!

655454233

www.revistadevic.cat25


VIC FIRES

4a edició de la fira de la biomassa forestal de Catalunya a Vic REDACCIÓ

L

’Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal, l’Institut Català d’Energia i la Direcció General de Medi Natural i el Consell Comarcal d’Osona organitzen, un any més la 4a edició de la Fira de la biomassa forestal de Catalunya. Es pot dir que Catalunya és un país boscós amb un 41% de la seva superfície coberta per boscos, tot i així actualment, la gestió tradicional d’aquests és poc rendible. Això fa que any rere any s’acumulin als boscos catalans una gran quantitat de biomassa que suposa un alt risc d’incendis. L’aprofitament d’aquesta biomassa forestal per produir energia pot suposar una oportunitat per promoure la gestió d’aquest sector. La 4a edició de la Fira de la biomassa forestal de Catalunya, és la única fira d’aquest caire que es celebra en el territori català i tindrà lloc els propers dies 10, 20 i 21 de febrer entre les 10:00 i les 19:00 dins del context del Recinte Firal El Sucre de Vic. La Fira serà d’entrada gratuïta i es dirigeix sobretot a les empreses que d’una forma o altra estan vinculades al sector de la biomassa, principalment en el territori català. No cal oblidar que també pretén

26

www.revistadevic.cat

ser una font d’informació i interès per tota aquella ciutadania general que pot estar interessada en utilitzar la biomassa com a font d’energia domèstica. Aquesta 4a edició de la Fira és una vegada més una oportunitat per establir una plataforma de divulgació per promocionar l’ús de la biomassa forestal per obtenir energia a diferents nivells de consum. També pretén ser un referent d’informació que proporcioni a tota la ciutadania i col•lectius determinats tota la informació i detalls necessaris per aconseguir la posterior implementació d’aquesta nova font

d’energia. La Fira de la biomassa forestal de Catalunya vol esdevenir-se com a punt de trobada entre les empreses d’aquest sector en qüestió per donar-se a conèixer, difondre novetats i d’aquesta manera afavorir al desenvolupament d’aquest sector en tots els àmbits. A més de l’espai d’exposició ubicat en el Recinte Firal El Sucre s’esdevindran de forma paral•lela diferents activitats com conferències, tallers o visites guiades entre d’altres. Algunes d’aquestes activitats sí que tindran un cost.


EL CONSELL

Consells per estudiar millor REDACCIÓ

E

xisteixen diversos consells útils a l’hora de preparar un examen, perquè ajuden a millorar l’aprenentatge de les lliçons durant el temps

d’estudi.

Primer és fonamental planificar un horari, i no només de dilluns a divendres, sinó que també hauria d’incloure el dissabte i el diumenge, encara que es dediqui menys temps a l’estudi que durant la resta de dies, la raó és que no convé deixar cap període de tall. L’ambient on s’estudiï és molt important, per això convé que l’estudiant pugui disposar a casa d’una zona d’estudi específica on no es facin altres activitats que el destorbin. En el cas dels estudiants de màster el millor és que vagin a estudiar a

les biblioteques. No existeix un màxim o mínim d’hores aconsellables per estudiar, però està demostrat que després de portar cinc o sis hores seguides estudiant el rendiment de l’estudiant disminueix.

Per aquest motiu, durant l’horari d’estudi és molt important anar fent petits descansos cada cert temps, per exemple, es pot fer una aturada d’uns cinc minuts cada espai d’una hora. En el cas que s’estiguin fent estudis universitaris o superiors convé que aquest descans es faci cada dues o tres hores.

Participa a la 8a edició de

Joves i Conducció

Concurs de fotografia, relats breus i vídeos, i guanya iPads i un viatge a Futuroscope per a la teva classe!

Fotos

Vídeos

Relats

www.jovesiconduccio.cat organitza:

amb el suport de:

amic

www.revistadevic.cat27


PASSATEMPS

HORÒSCOP Per Dhanna Astròloga Àries (21/3 al 20/4) En aquest moment és important atendre les teves necessitats d’independència i emprenedoria amb prioritat. Si en tens l’oportunitat, informa’t i tira-ho endavant. No perdis els papers, tranquil·litza’t. Taure (Del 21/4 al 20/5) Són dies per estar a casa, i si pot ser en família. Ara, més que mai, necessites el suport dels teus. Vigila el teu ànim, si et notes molt moix, demana hora al professional de la salut. Bessons (21/5 al 21/6) Estigues atent a la correspondència. Et pot arribar quelcom important. Té a veure amb algun tipus de permís o llicència. Cuida la dieta i el teu estómac millorarà. Evita els fregits i begudes amb gas. Cranc (Del 22/6 al 21/7) Tens moltes ganes de fer de mare opare.

28

www.revistadevic.cat


Si els teus fills ja són grans, pensaràs en l’opció d’adoptar o d’acollir infants sense família. Pot ser bo per a tots plegats. Rebràs el regal d’un amic. Lleó (Del 22/7 al 23/8) No donis per fet que t’estimen. Assegura’t i conversa amb la parella, si en tens, per saber com està ella i la relació. T’arriben uns diners que et devien. Seran providencials i et salvaran el mes. Verge (Del 24/8 al 23/9) Els problemes de salut marxen i tu estàs més tranquil. Dies de possibles reparacions domèstiques, demana més d’un pressupost i estalviaràs uns diners. L’amor va bé, però cal millorar la comunicació.

paper de pare o mare. Escorpí (Del 24/10 al 22/11) L’amor segueix sent notícia. Hi ha una persona amb qui coincideixes al metro o al tren tot sovint, amb qui pot haver una atracció. Estàs força contingut en l’aspecte econòmic. Prefereixes estalviar. Sagitari (Del 23/11 al 21/12) A la feina t’aniràs sentint més còmode, fins i tot tindràs la confiança dels teus superiors. Aquests dies a la llar, pot haverhi una mica de caos i visites inoportunes. Queixa’t si és necessari. Capricorn (Del 22/12 i el 20/1) L’economia millora, poquet, però és millor

que res. Has de tenir clar tu mateix com has de fer les coses. No donis tantes explicacions, doncs, no en tens l’obligació. Utilitza el silenci a favor teu. Aquari (Del 21/1 al 19/2) Has trobat un dels teus talents amagats, això ha millorat la teva estima i t’ho passes bé. Amb la parella les coses han canviat i ara no saps molt bé on estàs. Cal una xerrada íntima i en confiança. Peixos (Del 20/2al 20/3) Dies d’encontres increïbles, de fenòmens inexplicables. Casualitats, sincronies, evidència... Estàs molt connectat a l’inconscient col·lectiu i ets com un radar ara mateix. Gaudeix de l’experiència.

Balança (Del 24/9 al 23/10) Et convidaran a una gran festa, i tot i que estàs força atrafegat, no sabràs dir que no. Els fills et donaran una mica de guerra. Sigues afectuós però no deixis el teu

www.revistadevic.cat29


EL RACÓ PER PENSAR

Quan tenia 15 anys

M

ANÒNIM

’agradaria compartir amb vosaltres un trosset de la meva història. Quan tenia 15 anys em vaig començar a sentir incòmoda amb mi mateixa, no volia anar a l’escola, estava sempre tancada a casa, no volia veure ningú i no volia menjar, i el poc menjar que entrava de seguida tornava a sortir. Els meus pares em volien animar, jo m’enfadava, el meu germà es reia de mi, jo li pegava, la meva iaia em posava el plat a taula, jo l’insultava. Si em mirava al mirall, em veia lletja i gorda. Cada dia era una rutina: llevar-se, una hora per esmorzar, lavabo, no anar a l’escola, sofà, una altra hora per dinar, lavabo, sofà, una altra hora per sopar, lavabo i dormir. Jo cada dia baixava de pes, pantalons grans, clavícula molt marcada, demacrada, trista, irritable, sense ganes de res...

Fer camí NURI COMELLAS

E

l petit infant observador, copiador, tot un camí al davant... Alegre i amb pura innocència descobreix la força de les seves cames, els seus peus es posen drets i aprenen a caminar!! Cada pas, petit però ferm, és un gran avançar..... un somriure, una caiguda, un no vull, un endavant, tot plegat fins a ferho sol. Caminar a consciència, avançar amb fermesa, cap on volem i com ho volem, perquè cada pas conte, cada pas és important. Potser no sabem quin camí agafar, quin sender pujar, només sabem, quina rutina seguir... Arribat aquest moment, arribat aquest sentiment, fem parada me30

www.revistadevic.cat

La meva mare el final va veure que no controlàvem el tema, em va portar amb una psiquiatra, que després de parlar i parlar, estudis i proves, va concloure: ANORÈXIA NERVIOSA. Van ser uns dies molt durs. Finalment després d’uns mesos, començava a estar millor, em va costar entendre que necessitava ajuda, però amb força de voluntat i l’amor de la família vaig tirar endavant. Vull fer aquesta reflexió, que qualsevol que vegi una actitud i canvi de rutina d’algun familiar o amic, que ho observi bé, perquè els trastorns alimentaris no són cap joc. I si hi ha algú que ho llegeix i ho pateix, que demani ajuda, ja que tot sol és difícil sortir-ne, però se’n surt amb paciència i amb la força que et dóna la teva gent. Ànim.

rescuda i necessària per mirar el nostre voltant, observar i deixar-nos sentir... que volem, que sentim, que desitgem, ...... tot val en el nostre parar, tot és important, per valorar i prendre la millor decisió de com avançar!!! Cada petjada té un sentit, cada pas, fet a consciència, fa camí La soledat no hi cap, si veus que no pots sol, demana ajuda, compartir camí, acompanyar o ser acompanyat és la força unida per un diví i millor avançar. Cadascú fa el seu camí però en aquest camí cada persona, cada animal, cada senyal és important per anar aprenent, anar avançant i sentir que Viure en Vida és el millor que i a!!! Una espurna de llum, una llàgrima que tot ho diu, un somriure que alegri el dia i una mà que diu ENDAVANT!! FER CAMÍ per AVANÇAR DIA, CADA INSTANT VIVINT DE VERITAT.

LLUM el CAMÍ GRÀCIES


Fotografies amb final feliรง


Ves més enllà. NOU FORD MONDEO Fars LED Dinàmics.

...i el fem nosaltres.

Autopark Vic, s.a. Vendes, taller mecànic, carrosseria

Eix Onze de Setembre , 26, Vic (al costat de la Universitat Politècnica de Vic) Tel: 93883 24 11 Recanvis: 93883 22 39 Gamma Ford Mondeo, consum mitjà combinat de 4,2 a 7,5l/100 km. Emissions de CO2 de 99 a 174 g/km

ford.es

Tel: 93 883 24 11

Profile for Revista de Vic

la Revista de Vic 6 febrer 2015  

LA REVISTA DE VIC és una publicació mensual amb més de 5000 unitats repartides en més de 100 punts de distribució només a Vic. Una publicaci...

la Revista de Vic 6 febrer 2015  

LA REVISTA DE VIC és una publicació mensual amb més de 5000 unitats repartides en més de 100 punts de distribució només a Vic. Una publicaci...

Advertisement