Page 1

WELKOM IN DE


WAAROM CULTUURHISTORIE?

IDENTITEIT


RENDIERJAGERS


CULTUSPLAATS UIT DE IJZERTIJD


UNIEK NATUURLANDSCHAP DANKZIJ MIDDELEEUWSE NATUURRAMP


KALLENBROEK


KOOTWIJKERBROEK


ZWARTEBROEK


HORSELAAR /ESPEET IN NOSSCHOTEN


WET OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTZORG

GEMEENTEN VERANTWOORDELIJK VOOR ARCHEOLOGIEBELEID

Peildatum 2011

- 200 GEMEENTEN ZONDER STRUCTURELE KENNIS


ART. 41 A ONDERZOEKSPLICHT BIJ PROJECTEN GROTER DAN 100 M2; DE GEMEENTERAAD KAN HIERVAN AFWIJKEN !!!INHOUDELIJKE MOTIVATIE!!!


NA ANALYSE VAN 180 ONDERZOEKSRAPPORTEN M2 ARCHEOLOGISCHE TERREINEN HISTORISCHE KERNEN

0 50 OF 100

HOGE VERWACHTING

250

MIDDELHOGE VERWACHTING LAGE VERWACHTING

1000 10.000


VAN GLOBAAL NAAR SPECIFIEK

2008

2014


DURF TE KIEZEN! BARNEVELD 2014: 2400 BOUWBLOKKEN 1832: 500 BOERDERIJEN 200 MIDDELEEUWSE BOERDERIJEN


VAN €200.000 NAAR € 40.000

90

Aantal archeologische onderzoeken (bron: ARCHIS)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Barneveld Nijkerk Scherpenzeel Wageningen TOTAAL


REGIO/GEMEENTE ARCHEOLOOG -ONAFHANKELIJK - CONTINUITEIT - REGIONAAL KENNISCENTRUM - KWALITEITSBEHEERSING - KOSTENBEHEERSING - DRAAGVLAKVERGROTING


Presentatie Peter Schut  
Presentatie Peter Schut  

Nu al Eenvoudig Beter, bijeenkomst 'Ruimtelijke ontwikkeling en archeologie'.

Advertisement