Lamų slėnis 2020/03 Tendencija: sekti savo širdimi

Page 36

Atsisuk į saulę! Tekstas: Karolina Aleksandravičiūtė | Nuotraukos: Žymantė Stankelytė

Į gero regėjimo bendruomenės „glasses on“ šeimą prisijungia akinių prekės ženklas „Dick Moby“. Tvarumas, ilgaamžiškumas, atsakomybė planetai, nesenstantis stilius ir skandinaviškas subtilumas – neįtikėtina, bet visa tai telpa į kruopščiai apgalvotus akinių rėmus.

LAMŲ SLĖNIS 36

glasseson.lt


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.