Lamų slėnis 2020/08 Menas gyventi lėtai

Page 167

BON APPÉTIT

ODĖ VIETINIAMS SKONIAMS Tekstas: Mantė Jaruševičiūtė Nuotraukos: Lina Jushke

Tvaru, sezoniška ir artima – šie trys žodžiai suvienijo kūrybinių maisto dirbtuvių „Fabrikėlis“ įkūrėjus Povilą Verslovą ir Ovidijų Orentą imtis bendros veiklos, skirtos puoselėti vietinius produktus ir mūsų krašto gastronomiją. Šiame saulėtame Pasakų gatvės kieme per penkerius metus turėtų įsikurti visas mažas tam skirtas veiklų kompleksas - ant sienos čia jau galima pamatyti nubraižytas kepyklos ir mėsos brandinimo patalpų duris, rūkyklą, kioskelį su vietiniais ir pačių gamintais produktais, o visai neseniai kieme duris atvėrė ir bistro kiemelis, kuriame susėdome apie visa tai pasikalbėti.

167


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.