Zijlstra jubileummagazine

Page 1

jubileumMagazine van DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

klanten aan het woord

Standby met flexibiliteit en kwaliteit Gemeenten doen een boekje open

Van nul tot nu

Op naar de toekomst

Altijd de blik vooruit


Leverancier van alle bestratingmaterialen zoals zand, grind, nieuwe en gebruikte stenen en tegels. Kom eens kijken naar ons uitgebreid assortiment! Bel vrijblijvend voor een afspraak.

Huib van Hemert Meerstraat 3, 4265 HD Genderen Tel: 0416-351437 Gsm: 06-53627803

www.vanhemertbestratingen.com e-mail: info@vanhemertbestratingen.com

2

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE


voorwoord

Geachte lezer, Met groot genoegen presenteren wij u ’60 Jaar Zijlstra’. Een jubileummagazine dat op voor ons typerende wijze is samengesteld. Want zoals u zult zien is deze uitgave mede mogelijk gemaakt door adverterende relaties van ons bedrijf. Daar zijn we trots op. Hun betrokkenheid toont aan dat we onze groei en opkomst niet alleen aan onszelf hebben te danken. Nog meer hebben wij dit jubileum te danken aan alle medewerkers die zich veel opofferingen hebben

Het zijn de mensen die het verschil maken.

getroost om het bedrijf de kracht te geven die het nu heeft. Die mensen maken het verschil. Dat was zo in 1954, dat is zo in 2014 en dat zal in de toekomst ook nog zo zijn. Wij hebben die toekomst altijd omarmd en blijven

ons inspannen om met de blik vooruit te streven naar kwaliteit en flexibiliteit van infrastructurele werken. Daar gaan we vol voor. En wie zouden daar in dit magazine beter over kunnen vertellen dan onze eigen opdrachtgevers?

Veel leesplezier! Jan Noz en Wierd Zijlstra

Jan en Wierd (rechts)

colofon 60 Jaar Zijlstra is een uitgave van Lagrouw Communicatie Hoogstraat 16 4251 CL Werkendam T 0183-401078 M 06-51200448 www.lagrouwsc.nl info@lagrouwsc.nl

Realisatie en coördinatie Govert Lagrouw Jan Noz en Wierd Zijlstra Redactie Govert Lagrouw Teksten Govert Lagrouw

Vormgeving en opmaak Lagrouw Communicatie Opdrachtgever Zijlstra Infra bv Oplage 500 exemplaren

1954

2014

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

3


22

Hier komt een stukje tekst

Samen-werken speerpunt Zijlstra 4

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE


INHOUD

3

Jan Noz en Wierd Zijlstra

16

MVO Speerpunt Zijlstra

9

Op naar de toekomst

32

Als je alleen bezig bent met de waan van de dag val je op een gegeven moment stil

6

60 Jaar Zijlstra. Van nul tot nu.

11

Bax & van Kranenburg. Benaderbaar en dichtbij

14

Frenk Hoeke. Gemeente Aalburg. Herkenbaar vakmanschap

16

MVO speerpunt Zijlstra

19

Woonlinie. Anouk van Gorp. Voortvarend werken

22

Speerpunt Zijlstra. Samen-werken

24

Provincie Noord-Brabant. Cees Thielen. Leergierig tot en met

27

Diverse gemeenten aan het woord

30

Pim Tankens. Tankens Andel. Van buurjongen tot zakenpartner

32

De toekomst onder ogen. Zijlstra over 60 jaar?

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

5


van nul tot 60 Jaar Zijlstra laat zich niet in een paar regeltjes optekenen, maar twee begrippen komen in al die jaren steevast om de hoek kijken: vooruitzien en aanpakken. We schrijven het jaar 1946. Sjouke Zijlstra, een jongeman in een schildersgezin in Burgum (Friesland), hield het schilderen voor gezien en koos voor moeder aarde.

M

et een pikhouweel midden in de winter een veevoederkuil openhakken. “Na een kwartier zweette ik als een os die een zware kar voorttrok.” Werken bij de boer. Maar het avontuur lonkte. “Dit wordt niet mijn voorland”, dacht Sjouke. Hij vertrok met oom Hendrik Kloosterman naar de Noordoostpolder. Werken als wisselwachter, locomotief- en draglinemachinist. De jonge Zijlstra droeg al spoedig de verantwoordelijkheid

voor het sturen van de grondkarren die om beurten een andere rijrichting op gestuurd moesten worden. Enfin, van het een kwam het ander en al spoedig promoveerde Zijlstra van het bedienen van het wissel naar het besturen van een locomotiefje om vervolgens weer te promoveren naar het besturen van een dragline. Met dat besturen werd achteraf bezien de kiem gelegd voor de ontwikkeling van het huidige bedrijf Zijlstra Infra. Buffelen en vooruitzien. Hij voerde werken uit bij Steenfabriek Timmer- en van de Koppel in IJsselstein, militaire vliegvelden in Deelen en Volkel, verrichtte duinafgravingen bij Wassenaar, grondwerk aan de tunnel aan de Rijksweg Utrecht-Amsterdam en als laatste werk

De eerste kraan

Het eerste grondverzet

1954

1959

Op de voorgrond Sjouke Zijlstra voor de vloed uit krammatten 6

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

19


historie

nu voor de ramp in 1953 de ruilverkaveling in de polder de Vierbannen nabij Ouwerkerk-Zeeland. Inmiddels was hij met zijn vrouw Adriana Kuiper met een salonwagen naar Zeeland verhuisd. Opnieuw naakt geboren In de rampnacht stonden Sjouke en Adriana met de salonwagen vlak achter het dorp Ouwerkerk. Het water kwam snel. “Midden in de nacht zijn we tot onze middel in het water naar buiten gevlucht naar het hoger gelegen dorp. Van de salonwagen bleef niets over. De deur met het naamplaatje werd later nog aan de dijk terug gevonden. Opnieuw naakt

geboren, maar de jonge Zijlstra keek altijd verder. Als kraanmachinist zag hij dat er in Zeeland vlak na de watersnood veel vraag was naar grondbewerkers en kraanmachinisten en hij had inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Door goed te sparen had hij zelf 10.000 gulden in kas en kon daarmee 50.000 gulden lenen bij zijn schoonvader om zo zijn eerste kraan te kopen: een Hover dragline.

Met de lange schop een sloot maken

64

1979

1984

Wierd en Edwin in hun jonge jaren

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

7


“altijd de blik vooruit” We zijn aanbeland in het jaar 1954. Sjouke start zijn ‘Aannemers en draglineverhuurbedrijf‘. De watersnood, hoe bitter ook, bracht hem veel werk. Het bedrijf dichtte de kleinere gaten in de dijk en nam ook complete dijkverzwaringen aan. Al gauw zag hij kans om werken aan te nemen, met dan eens 80 en dan eens 20 man in loondienst. Een heel andere tijd waarin het werkvolk zich met groepjes verplaatste naar waar er behoefte aan hen bestond. Vaste contracten bestonden niet; er was werk of er was geen werk. Ieder voor zich, dat was toch een beetje de tijdgeest. Nadat de polders in Zeeland weer waren hersteld van de ramp verlegde het bedrijf haar activiteiten naar het aanleggen van sportvelden en verkavelingswerken. Friesland, Zeeland, Gorcum, Andel Zoals gezegd: Sjouke Zijlstra keek altijd weer verder en durfde het aan een groot rioleringsproject in Nieuwegein aan te nemen: onderheide rioleringen en wegen aanleggen. Het gezin Zijlstra (vader, moeder en drie kinderen) nam haar intrede in Gorinchem. Het is dan

inmiddels 1964, het jaar dat de huidige directeur Wierd Zijlstra 10 jaar was. Vader Sjouke kwam op één van zijn tochten door het land van Heusden en Altena een riante boerderij tegen in het pittoreske Andel en besloot maar te verhuizen. Andel lag - en ligt - gunstig en vrij centraal. Bovendien diende zich voor Zijlstra veel werk aan met ruilverkaveling in de Bommelerwaard, het Land van Heusden en Altena, de gemeenten Nieuwegein, Den Haag, Woudrichem en Werkendam, De Biesbosch en meer. Familiebedrijf pur sang In 1972 trad de jonge Wierd, amper 18 jaar en net terug uit militaire dienst, in loondienst bij vader Sjouke. Niet op kantoor maar gewoon als grondwerker. “’s Maandagsmorgens stond ik met een fles koude thee en een broodzak om vijf uur klaar om opgehaald te worden door de mannen. Hup de Mercedes in, tussen de sigaretten- en sigarenrokende mannen. Aan het eind van de week gingen we weer naar huis. Mijn eerste werkweek was ‘in de kost’. Zo ging

Doorpersing riool Ø 1200 duimen Scheveningen

Historische haven Woudrichem

1994

1999

20

Rioolwerk Den Haag 8

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE


historie

dat toen.” Inmiddels werden de activiteiten van Zijlstra bepaald door werk aan rioleringen, sportvelden, straatwerk en bouwrijp maken. Vooral in Nieuwegein en Den Haag waar inmiddels met 20 tot 30 man in vaste dienst (en de nodige inleners) hard gewerkt werd aan de opbouw van een nieuw Nederland. Ruilverkaveling en mechanisatie, de eerste mensen waren al op de maan geweest, Nederland moderniseerde. Zijlstra was inmiddels uitgegroeid tot een echt familiebedrijf. Wierd Zijlstra wist door avondstudie op te klimmen van loonwerker naar directeur-aandeelhouder, evenals broer Edwin die ook als grondwerker begon en daarna als uitvoerder doorgroeide naar de positie van directeur-aandeelhouder. Zus Cora werkte ook nog eens als administratief medewerkster vanaf haar negentiende jaar in de firma (met een onderbreking van 19 jaar om ‘even’ voor de kinderen te zorgen). Na het plotselinge overlijden van Edwin op 45 jarige leeftijd ging het bedrijf stilaan over in handen van Wierd die daar als zelfstandig ondernemer mee doorging.

Jan Noz directeur-grootaandeelhouder In 2008 verhuisde Zijlstra naar de huidige locatie in Giessen. Het statige hoofdkantoor met werkplaats markeert het begin van een nieuwe periode. Vooruitgang wordt niet langer alleen maar bepaald door ‘meer en groter’, maar vooral door ‘innovatie, lean and green en automatisering’. Zijlstra verlegt haar werkterrein meer en meer naar Brabant en Midden Nederland en Jan Noz treedt toe als directeur. Actieve participatie in het voortraject met eigen ontwikkeling en financiering, design and construct, nieuwe contractvormen en werken in bouwteam zijn inmiddels de nieuwe sleutelwoorden.

Op naar de toekomst...

Jong talent

04

2009

2014

Modern materieel ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

9


ad_210x74,25mm.indd 1

24-11-14 08:35


Bax & van Kranenburg

Richard van Kranenburg (l) en Robert de Graaf

Projectontwikkelaar Bax & Van Kranenburg lijkt wel wat op Zijlstra Infra. Het niet zo grote, doch professionele kantoor in Wijk en Aalburg tekent de lokale cultuur van dit bedrijf. Met vastgoedprojecten in heel Nederland heeft B&VK een indrukwekkend portfolio. Bij de projecten springt altijd de bijzondere locatie in het oog: Cadzand-Bad, Terneuzen, Zoutelande. Wonen op bijzondere plekjes is duidelijk de signatuur van het huis ‘Bax & van Kranenburg’.

Zijlstra lokale partner met landelijke uitstraling

T

oegevoegde waarde, daar gaat het om volgens de projectontwikkelaars Richard van Kranenburg en Robert de Graaf. Toegevoegde waarde in de zin van plancreatie, bestemmingsplan/wijzigingen, regisseren van bouwpartners en natuurlijk een perfecte infra. Hier komt partner Zijlstra om de hoek kijken. Een bedrijf dat zich volgens Richard van Kranenburg onderscheidt door haar landelijke, professionele uitstraling in combinatie met een inventieve hands on mentaliteit. “Heel benaderbaar en dichtbij. Bij Zijlstra lijkt het in eerste instantie of je met een

groot infrabedrijf te maken hebt, die uitstraling hebben ze echt. Als je hier in de regio een beetje rondrijdt zie je al gauw ergens een bouwbord, een container of een werkkeet. Alles staat er gelikt bij. En als je eenmaal met ze aan tafel zit, blijkt het een heel laagdrempelig bedrijf. De directeuren Wierd Zijlstra en Jan Noz weten waar ze over “Heel benaderbaar praten en laten hun en dichtbij. Dat is gezicht ook regelmatig Zijlstra infra ten zien in het veld. Dat voelt voeten uit” goed aan.

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

11


en

Dalm WerkenDam

feliciteert

Zijlstra infra

met het 60-jarig bestaan

AfvAlcontAiners recycling sloopwerken trAnsport

ZAnd, grind, grond wegenbouwmAteriAlen grondbAnk op- en overslAg

(0183) 50 60 70

www.DalmwerkenDam.nl

Bronbemaling Schijf feliciteert

Zijlstra Infra met haar 60 jarig jubileum en hoopt de samenwerking nog jaren voort te zetten WWW.BRONBEMALINGSCHIJF.NL Nieuwegein

T (030) 666 52 25

Wij feliciteren Zijlstra Infra met hun 60-jarig jubileum

AUTOSCHADE

illegen

AUTOSCHADE Productiestraat 5 - Giessen Tel. 0183 - 44 21 96

www.vanwillegen-autoschade.nl

TELEN VAN GEWASSEN | LOONWERK | CONTAINERTRANSPORT

AUTOSCHADE Landbouw en Loonbedrijf VAN WIJGERDEN V.O.F. Middenweg 9 4281 KH Andel T 0183-441610 E G.vanWijgerden@planet.nl


Bax en van Kranenburg

Vervolg pagina 11

Voor ons is die nabijheid heel prettig. Als er eens iets is met de voortgang stap ik in mijn auto en binnen tien minuten zitten we aan tafel. Sigaretje erbij, bakje koffie en binnen een kwartier of een uur is alles weer opgelost. Ze doen wat ze zeggen, dus als je iets hebt afgesproken weet je zeker dat het ook zo wordt

Kan het allemaal, wat wij willen? Kunnen daar boten aanleggen, is dat technisch uitvoerbaar? Zo hebben we lang nagedacht over de damwand want die moet daar wel een beetje water kunnen keren natuurlijk. Zijlstra kwam met het lumineuze idee van een Berliner wandconstructie zoals dat heet, maar dan niet

uitgevoerd. Afspraken nakomen. Een man een man, een woord een woord”, zo typeren de heren Kranenburg en De Graaf het bedrijf Zijlstra. Robert de Graaf; ”Als er dan eens een uurtje meer gewerkt moet worden, krijg je niet gelijk een rekening aan je broek. Dat is ook typisch Zijlstra: niet zeuren.”

zoals gebruikelijk met een stalen damwand, maar met een hardhout en stalen H-profiel. Een prachtige oplossing die degelijk en duurzaam is, precies passend bij dit project waar alles draait om natuurlijke uitstraling en evenwicht.

Innovatief “Meedenkers ook”, weet Robert. “Neem het project Waterfront de Veene hier aan de Maas in Veen. Een uniek project. Een van de weinige buitendijkse woonprojecten in Nederland met percelen aan het water. Zijlstra heeft hier niet alleen als uitvoerder van het GWW werk opgetreden maar heeft zich, heel effectief, ook in het voortraject laten gelden. Dat wilden wij ook.

Expertise naar voren halen, dat is wat Zijlstra doet.” “Net als het project Veensesteeg-Noord” voegt Richard toe. ”Ik heb geen moment twijfel gehad nu ze daar begonnen zijn, of het wel goed komt. Of neem het idee van Zijlstra om de nieuwe weg die we aanleggen naar de provinciale weg tijdelijk te ‘bombardereren’ met bigbag zakken zand, zodat de grond eronder langzaam maar heel degelijk inklinkt voordat er asfalt overheen gaat. Wie bedenkt nou zoiets?” //

‘Een man een man, een woord een woord, dat is zijlstra.’

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

13


Zijlstra anders dan de anderen Frenk Hoeke (51) kent het klappen van de zweep. Als zoon van een aannemer weet hij hoe het toegaat in de GWW. Misschien wel daarom werkt hij graag met Zijlstra. “Boeven vang je met boeven, zeggen ze hier”, aldus de goedlachse Brabander.

H

erkenbaar vakmanschap, regionale betrokkenheid, korte lijnen en goed personeel. Dat is voor hem Zijlstra. “Veel van die jongens ken ik al jaren. Het verloop bij Zijlstra is heel laag. Dat zegt wel wat. Ze spreken de taal, denken mee en nemen ons veel werk uit handen. Een verademing om mee te werken.” Hoeke windt er geen doekjes om. Als hij Zijlstra vergelijkt met andere aannemers valt hem op dat de mannen uit Giessen hun afspraken trouw nakomen. “Civieltechnisch werk is niet altijd even voorspelbaar. Je weet nooit precies wat je onder het maaiveld allemaal tegenkomt. Als daar verrassingen opdoemen heb je soms mannen die op de steel gaan

14

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

staan wachten met de vraag ‘of ik dan weet wat er moet gebeuren’. Bij Zijlstra lossen ze dat gewoon zelf op.” Meewerken en participeren: zo ziet hij het graag. Raamcontract “Wij zijn geen grote gemeente. Aalburg streeft ernaar om de overheid nog een beetje af te slanken. Dan heb je aannemers nodig die zelf kunnen ontwerpen en ontwikkelen.” Mooi voorbeeld van Zijlstra’s inventiviteit vindt Hoeke het fietspad op een oude sloot dat nodig was in het project Veensesteeg Noord. “Omdat daar eerst een sloot had gelegen moest de grond wel een tijdje inklinken. Ga je daar te vroeg met een zandbed overheen dan loop je het risico dat de boel later verzakt. Zijlstra kwam met het idee om het pad tijdelijk te ‘bombarderen’ met big bags waardoor de grond langzaam maar zeker in kon klinken voordat het bestraat werd.” Zo is Zijlstra regelmatig in het straatbeeld


gemeente aalburg Frenk Hoeke

// //

van Aalburg te zien. Fietspaden, bouwrijp maken, rotondes. Goede kans dat als je op een willekeurige dag eens door deze gemeente rijdt, er vast wel een ploegje van Zijlstra aan het werk is. Ze doen het echt samen. Zo weet Frenk zich nog een bouwrijp project te herinneren in Meeuwen. Daarvoor moest een weg aangelegd worden naast de Meeuwense school. “Om betrokkenheid te creëren hebben we (wethouder Jaap van Luik, Jan Noz en ik) op de school voorlichting gegeven over het hele plan. Na afloop mochten de kinderen de bouwvakkers nog even helpen met straten en op de kraan draaien. Dit heeft zoveel indruk gemaakt dat ik er onlangs nog door een van

de voormalige leerlingen op aangesproken werd.” De goede verstandhouding heeft ertoe geleid dat Zijlstra als goedkoopste partij na de aanbestedingsprocedure in 2011 een raambestek is uit gaan voeren waarin onderhoud van wegen, riolering en straatwerk in de gemeente Aalburg tegen vaste prijzen wordt uitgevoerd. Zonder uitgebreid voortraject. Dit resulteert in korte doorlooptijden ten aanzien van de voorbereiding, geen dure bestekken en snelle uitvoering van het werk. Ontzorgen “Een beetje modisch woord misschien”, zegt Hoeke “maar Zijlstra gaat ver in het totaal ontzorgen van haar opdrachtgevers. Dat dwingen ze ook af. Wij hebben het vertrouwen dat ze hun werk goed doen. Het is gewoon een degelijk bedrijf, ook financieel. Ze kijken altijd vooruit. Wierd Zijlstra was jaren geleden al volop bezig om contacten te leggen met projectontwikkelaars. Dat proactieve is typisch Zijlstra.” //

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

15


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen speerpunt zijlstra

Z

ijlstra maakt concreet werk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Sociaal beleid is voor Wierd Zijlstra en Jan Noz echter geen mooipraterij, maar een concrete doelstelling. “Mensen zijn bij ons geen nummer.’ Door te voldoen aan een aantal aspecten die zowel in- als extern inzicht geven in de wijze waarop Zijlstra opereert, voldoet het bedrijf aan eisen die worden gesteld aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze aspecten hebben betrekking op personele zaken als werkgelegenheidsaspecten, veiligheid, gezondheid, opleiding en arbeidsethiek. Maar ook de overige bedrijfsprocessen worden gemonitord. Te denken valt aan beleidsterreinen als inkoopbeleid, energie, omgevingsfactoren, milieu en financiën. Al deze aspecten zijn intern weergegeven in 33 indicatoren die omschrijven op welke wijze Zijlstra hieraan voldoet. De indicatoren worden publiekelijk weergegeven op de website om er zodoende voor zorg te dragen dat deze inzichtelijk zijn voor alle stakeholders, zowel in- als extern. Een professionele aanpak die tekenend is voor de inborst van deze aannemer. Arbeidsomstandigheden van de werknemers Als er iets is verbeterd in die 60 jaar Zijlstra dan zijn het wel de fysieke omstandigheden waaronder de mensen

hun werk doen. Wat niet wegneemt dat er op dit vlak altijd werk aan de winkel blijft. Zo heeft Zijlstra Infra bv in 2014 met alle werknemers een gedragscode vastgelegd. Deze is door alle werknemers ondertekend. Over de veiligheid valt op te merken dat Zijlstra infra bv VCA** is gecertificeerd. De ongevallen index (IF) staat al 4 jaar op 0. Voorts investeert Zijlstra continu in opleiding en onderwijs. Soms op vrijwillige basis, maar ook verplichte opleidingen die in het kader van wetgeving of bedrijfsmatig noodzakelijk zijn worden (in goed overleg met de medewerkers) door Zijlstra infra bv geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze onderwerpen worden tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de medewerkers helder en duidelijk gecommuniceerd. Zo heeft Zijlstra infra in 2013 € 235, - per medewerker besteed aan opleidingen en cursussen. Tot slot is het beleid van Zijlstra Infra ook gericht op gelijke kansen en het elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers. Iedereen telt mee. Ongewenste effecten voor omwonenden Als je zoals Zijlstra het begrip Infra huldigt, dien je de gemeenschap. Overlast hoort daar niet bij. Daarom zullen ongewenste effecten als gevolg van de activiteiten door Zijlstra binnen de vigerende wetgeving met de grootste zorg worden geëlimineerd.


MVO

Op de locatie van het project worden de van toepassing zijnde voorschriften en wetten in goed overleg nageleefd. Dit wordt gerealiseerd door overleg met betreffende opdrachtgever en communicatie met alle betrokkenen door bijvoorbeeld het sturen van informatiebrieven en het deelnemen in klankbordgroepen. Gedragscode De Gedragscode is voor iedereen binnen Zijlstra van toepassing. Bijvoorbeeld de afspraak dat er geen sprake kan zijn van intimidatie en/of bedreiging, manipulatie, corruptie of omkoperij. Om deze zaken te voorkomen hebben alle in dienst zijnde medewerkers en de directie samen een gedragscode ondertekend. Bij nieuwe medewerkers wordt de gedragscode als onderdeel van het arbeidscontract standaard opgenomen. Inkoop Bij het inkopen van materieel wordt goed gelet op duurzaamheidsaspecten. Hierbij wordt gekeken naar een aantal aspecten zoals recycling, plaatselijke leveranciers/onderaannemers en energiebesparende aspecten (transportmiddelen/ graafmachines). Met betrekking tot de te verwerken bouwstoffen heeft dit geleid tot toepassing van pvc waarbij gebruik wordt gemaakt van recyclemateriaal, hergebruik van (schoon) freesasfalt, hergebruik van sloopmateriaal (metselwerk, beton). Ten aanzien van materieel heeft dit geleid tot vervanging van een aantal bedrijfsvoertuigen en mobiele graafmachines met een aanmerkelijk lager verbruik. Bovendien gaat bij Zijlstra de voorkeur uit naar plaatselijke leveranciers en onderaannemers die kunnen voldoen aan wensen en eisen. Biodiversiteit Biodiversiteit wordt meestal al in de bestekken gewaarborgd. Zijlstra gaat een stapje verder door voorafgaand aan de uitvoering van projecten het uitvoerend personeel te informeren. Dit kan betrekking hebben op wettelijke eisen (rooien van bomen buiten het broedseizoen) maar kan ook te maken hebben met preventieve maatregelen (bij baggerwerk in bestaande watergangen bijvoorbeeld). Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het overzetten van aanwezige vissen en amfibieën. Milieuwetgeving Bij Zijlstra is de wet Wet. Zeker milieuwetten die te allen tijde worden nageleefd. Niet alleen tijdens het werk (afvoer bouwstoffen, geldende milieuzones, gebruik van verantwoorde bouwmaterialen, inzet van deugdelijk materieel) maar ook bij onderhoud van materieel op de bedrijfslocatie (afvoer van afgewerkte olie, afvoer brandstof filters)

Economische waarden Economische waarden zijn voor een gezonde bedrijfsvoering van groot belang. Zijlstra hanteert een financiële rapportage betreffende inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties, overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden. De jaarrekening wordt jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en is indien gewenst aldaar opvraagbaar. Ondersteunend Ondersteunend is Zijlstra bijvoorbeeld voor het sport- en verenigingsleven omdat deze een belangrijk onderdeel uit kunnen maken van het sociale leven van zowel kinderen als volwassenen.

Omdat ook het verenigingsleven te lijden heeft onder de economische teruggang, blijft Zijlstra actief als sponsor van diverse verenigingen in de directe omgeving van de voor ons belangrijke opdrachtgevers. Maar niet alleen sportverenigingen krijgen onze ondersteuning. Ook evenementen worden door ons met financiële middelen ondersteund omdat wij weten dat deze van sociaal belang zijn voor onze omgeving. Daarnaast geven wij aan verenigingen die zich inzetten voor onderzoek naar en bestrijding of voorkoming van ziekten. Jeugd en jongeren Zijlstra Infra bv biedt jongeren regelmatig de mogelijkheid om via een leer/werkovereenkomst het vak te leren. Dat kan zijn als grondwerker, straatmaker of leerling-machinist. Ook om in de toekomst voldoende vakmensen binnen ons bedrijf werkzaam te hebben zodat de kwaliteit van onze diensten ook de komende jaren gewaarborgd blijft. Maatschappelijk betrokken Ook buiten de regio spant Zijlstra zich in voor een betere wereld. Oxfam Novib zet zich in voor mensen in ontwikkelingslanden die leven in armoede. Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar een kans. Een kans om een klein bedrijfje en daarmee een zelfstandig bestaan op te bouwen. //

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

17


JAn, wiErd En AllE AndErEn…

proficiat!

Young EVEnts…dé AAnnEmEr Voor iEdEr fEEstEliJK EVEnt!

PARTYSERVICE & INTERNATIONALE BEURSCATERING ★★★★ Azewijnseweg 12–YE 4214 KC Vuren 0183 820 238

WWW.YOUNGEVENTS.NL Betonprint Betonfiguratie b.v. is gespecialiseerd in het aanleggen van gefigureerde beton. Door onze jarenlange ervaring in printtechnieken hebben we diverse motieven in ons bestand, nieuw hierin is de basalton. Neem een kijkje op onze website van uitgevoerde werken.

www.betonfiguratie.nl

Voegvulling: Straatwerk vergt het hele jaar onderhoud, maar één probleem en doorn in het oog is onkruidgroei. Wij hebben diverse kleuren voegvulling ontwikkeld die zorgt voor een betere stabiliteit in de voegen, en straatwerk blijft vrij van onkruid.

project RABObank Almkerk in samenwerking met Zijlstra Infra b.v.


woonlinie anouk van gorp

Eerlijk is eerlijk: civiele beroepen kennen maar weinig vrouwelijke beroepsbeoefenaren. Anouk van Gorp, adviseur civiele techniek, vormt een uitzondering.

“Ze pakken het voortvarend op”

Z

e was op het VWO al ernstig geïnteresseerd in techniek. Na haar studies civiele techniek en stedenbouw werkte zij eerst zeven jaar bij Arcadis en sinds drie en half jaar bij Woonlinie. We spreken elkaar in Zaltbommel waar Woonlinie resideert in een fraai pand net buiten het centrum. Eenmaal binnen treffen we een frisse entourage met veel wit, grijs en hier en daar een kleurig kleurtje. Eigentijds. Anouk is hier verantwoordelijk

voor de regie van GWW projecten, meestal als gevolg van eigen ontwikkeling, bij Woonlinie. Uit dien hoofde heeft zij veel contact met civiele bedrijven. Voortvarend werken Ze schikt haar haar en gaat er nog eens goed voor zitten: “Ik werk graag met lokale aannemers en probeer er op te letten wie van die aannemers er een beetje uitspringt.”

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

19


Hartelijk gefeliciteerd met het 60-jarig jubileum

Voor al uw contracten! Risicomanagement begint bij juiste contracten. Contracten zijn essentieel voor uw bedrijfsvoering en beperken uw risico’s. Door juiste contracten kunt u zich zorgeloos richten op uw core business. Of het nu gaat om een aanbestedingscontract, arbeidscontract, handelscontract, algemene voorwaarden of ieder ander contract, onze specialisten kunnen u hierin uitstekend adviseren. Bekijk de referenties op onze website en u ziet waarom zowel MKB als beurs- genoteerde bedrijven klant zijn bij Snijders Advocaten. Bel of mail ons nu voor een vrijblijvend contractadvies. Loop geen onnodig risico!

Snijders Advocaten Vughterweg 74 (kasteel Valk) 5211 CM 's-Hertogenbosch

T 073 – 7200 200 F 073 – 7200 201 info@snijders-advocaten.nl

www.snijders-advocaten.nl

20

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

Specialist in duurzame bestratingsmaterialen en oplossingen in beton en natuursteen, afgestemd op elke type buitenruimte. www.struykverwoinfra.nl

t 0800 555 55 54


woonlinie anouk van gorp

Vervolg pagina 20

Betrouwbaarheid en ontzorgen zijn daarbij volgens haar de toverwoorden. “Zijlstra vult die begrippen naar behoren in,” aldus de Brabantse. “De kwaliteit bij Zijlstra is goed. Ik heb er heel direct contact met Wierd, Jan en de uitvoerders op de werken. Een kleine organisatie zonder tussenlagen. Dat werkt heel prettig. Een klus is ook echt een hele klus bij Zijlstra. Als je daar een probleem neerlegt wordt het opgelost, ook al zijn vooraf de kaders nog niet helemaal bekend. Niet alle aannemers durven zo te werken. Ze pakken het voortvarend op en denken echt met de klant mee.” DBFM light contract We zeiden het al eerder, maar ook bij van Gorp valt de term ‘meedenken’. Haar woorden kunnen niet beter geïllustreerd worden dan met de ondertekening van het zogenaamde DBFM light contract tussen de Woonlinie, Zijlstra Infra en de gemeente Woudrichem. Het eerste in Nederland. Dit langlopende contract uit 2012 behelst een unieke samenwerking. DBFM staat voor Design, Build, Finance, Maintain (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) en wordt veelvuldig toegepast bij grootschalige infrastructu-

rele projecten. De light uitvoering van deze overeenkomst is afgeleid van de standaard, maar aanzienlijk dunner en financieel minder complex. Voordeel van de overeenkomst is een versterking van de vertrouwensband tussen de drie partijen, waarbij kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid centraal staan. Daarnaast kunnen er snel beslissingen worden genomen, is het meedenken van de civiele aannemer een belangrijke toevoeging, kunnen de werkzaamheden flexibel worden uitgevoerd, stimuleert het de regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid en wordt de kwaliteit gewaarborgd vanwege de 9-jarige onderhoudsverplichting, vastgelegd in een kwaliteitscatalogus. Zijlstra participeert hierin risicodragend. Het contract heeft betrekking op de nieuwe wijk Den Doorn in Almkerk. Door dit contract wordt het mogelijk dat Zijlstra enerzijds ontwerpend meedenkt en daarnaast bestekken maakt en ook zelf uitvoert. Dit bespaart tijd en geld omdat er geen externe bureaus meer nodig zijn. Maar zeker zo belangrijk: nu ontwerper en uitvoerder één en dezelfde zijn is er nooit meer discussie over de uitvoerbaarheid van het bestek. “Eén partij en minder slagen”, aldus Van Gorp. “Dat wil je.” //

“Als je bij zijlstra een probleem neerlegt wordt het opgelost”

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

21


Speerpunten en samen-werken anno 2014 60 Jaar Zijlstra komen bepaald niet uit de lucht vallen. Daar moest toen, en moet nu, hard voor gewerkt worden. Maar niet met oogkleppen. Altijd de ogen en de oren open en de blik vooruit. Omarm de tijdsgeest. “Ga op de stoel van je opdrachtgever zitten, “verplaats je in de situatie van je opdrachtgever” zoals Wierd Zijlstra dat altijd zegt.

Design and construct, Spijkse Poort Gorinchem

22

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE


speerpunten 2014

D

eze vooruitziende blik is nog steeds typerend voor Zijlstra infra bv. Actief participeren in het voortraject, meedenken tijdens de realisatie en risico’s durven en willen nemen. Dat vergt niet alleen moed maar ook inzicht, praktijkervaring en kennis van de materie. Het gaat hierbij niet alleen om traditioneel aanbestede projecten maar ook om projecten die in eigen beheer of in combinatie met projectontwikkelaars worden gerealiseerd. In dat kader past ook het streven naar langdurige samenwerking met (potentiele) opdrachtgevers. Service en kwaliteit tegen een eerlijke prijs staan daarbij centraal. En die kan het bedrijf alleen waarmaken met goed opgeleide vakmensen die een grote mate van betrokkenheid aan de dag leggen. Hun flexibele instelling en oplossingsgericht handelen. Door continu standby te staan met kwaliteit en flexibiliteit , zijn voor iedere opdrachtgever de garantie dat het werk altijd goed komt. Meedenken Meedenken tijdens de realisatie. Het staat er zo mooi. Maar je moet het kunnen. En doen. In de loop der jaren heeft Zijlstra op dit vlak een goede naam opgebouwd. Deze jongens pakken aan en denken door. Dat bewijst de praktijk. Zowel technisch inhoudelijk als ook de praktische uitvoerbaarheid. Door actief deel te nemen aan het ontwerpproces worden projecten goed voorbereid. Dit voorkomt stagnatie tijdens de uitvoering omdat problemen in een vroegtijdig stadium worden onderkend. Naast de technische aspecten kunnen de juiste materiaalkeuze en uitvoeringswijze ook nog eens leiden tot financieel voordeliger oplossingen.

Design, Built, Finance & Maintain De zogenaamde DBFM contractvorm wordt door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat steeds vaker toegepast bij grote complexe werken. Zijlstra Infra bv is de eerste partij die een dergelijke contractvorm in samenwerking met de gemeente Woudrichem en Woonlinie voor een minder omvangrijk werk heeft toegepast. Er zijn twee verschillen met de D&C contractvorm. Ten eerste wordt Zijlstra Infra bv als mede risicodragende partij betrokken bij het financieren van het project. Daarnaast rust er bij Zijlstra Infra bv een onderhoudsplicht van negen jaar. Het zou hun eer te na zijn om er niet voor te zorgen dat dit tot een minimum beperkt blijft.

Bouwteam Als onderdeel van een gespecialiseerd team (bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, landschapsinrichting en infrastructuur) worden projecten vanaf voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een eindontwerp. Dit eindontwerp wordt vervolgens door de deelnemende partijen gerealiseerd. Hiermee ontstaan voordelen ten aanzien van bijvoorbeeld de ontwerpkosten. Bovendien worden problemen in een vroegtijdig stadium herkend. Traditioneel Ofschoon hier de eigen inbreng beperkt is blijft Zijlstra actief opereren op dit onderdeel. Ook hierbij zijn ze regelmatig succesvol waarbij vaak de laagste prijs als enige gunningscriterium geldt. Dergelijke projecten zijn ook van groot belang voor de continuĂŻteit van het bedrijf. Bijkomend voordeel is dat de ondernemer hierdoor continu scherp blijft om de kostprijs te bepalen waarmee ook binnen andere contractvormen voorService en kwaliteit deel wordt behaald. tegen een eerlijke Daarnaast geeft dit prijs staan centraal. opdrachtgevers die kiezen voor andere contractvormen de zekerheid dat er met marktconforme prijzen wordt gewerkt. De verschuiving binnen dit marktaandeel waarbij op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) wordt gegund geeft Zijlstra gelukkig de mogelijkheid om zich toch te onderscheiden. Door middel van een gedegen plan van aanpak is het mogelijk een voordeel te behalen zodat de klantgerichte aanpak ook binnen dit segment zijn vruchten afwerpt. //

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

23


Unieke funderingsconstructie door palenmatras rotonde en N322

“Ze zijn allemaal met het Zijlstra virus behept” Als directievoerder infrastructurele werken bij de provincie Noord-Brabant heeft Cees Thielen een aardige overzichtspositie opgebouwd. Hij lijkt goed te weten waar hij over praat als hij zegt dat Zijlstra Infra op hem overkomt als een (h)echt familiebedrijf.

Z

e heten niet allemaal Zijlstra, maar ze zijn wel allemaal met het virus behept. In positieve zin welteverstaan.” Thielen maakte kennis met het bedrijf Zijlstra bij de aanleg van 2 rotondes in de N322. Een nabij de bioscoop Hollywoud en Rabobank Altena aan de Doornseweg tussen Nieuwendijk en Almkerk en een in plaats van de T-aansluiting met de N267. De rotonde bij de bioscoop was bepaald geen alledaags karwei want de grond eronder wordt gekenmerkt door een slechte grondslag: niet draagkrachtig door meerdere dikke, samendrukbare veenlagen tot een diepte van 10 meter onder maaiveld.

24

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

10 Kilometer palen Zomaar een rotonde aanleggen naast de oude (dus ingeklonken) Doornseweg, zou betekenen dat de randen van de rotonde hoogstwaarschijnlijk zouden gaan zakken. Zijlstra Infra was op dat “goede mix van ervamoment al in beeld omdat ren projectleider en het bedrijf onderhands jonge uitvoerder, de voorbelasting voor de leergierig tot en met.” bypass naast de rotonde had gerealiseerd. (Bypass: is een noodweg parallel aan te maken werk waarover het verkeer wordt omgeleid.


provincie noord brabant cees thielen

Cees Thielen

Later te gebruiken door de akkerbouwers zodat ze zonder veel hinder hun werk kunnen blijven doen, zeg maar een extra veilige ontsluiting, red). Ook weer meervoudig onderhands kreeg Zijlstra vervolgens de opdracht om de bypass zelf te realiseren. Klap op de vuurpijl van de drietraps raket was, openbaar aanbesteed, de aanleg van de rotonde zelf. Als gezegd, niet zomaar een rotonde. “Door die hele slechte grondslag werd door de provincie besloten om de hele rotonde op een palenmatras te plaatsen. 871 Stuks (!) palen met een gemiddelde lengte van tussen de 10 en 12 meter zijn om de 1 meter 20 in de grond gebracht. Maar liefst tien kilometer palen zit er onder die rotonde. De palen zelf zijn grondverdringende palen van beton, die met behulp van een stalen pijp in de grond werden geduwd. Op de palen zijn mutsen geplaatst van betonblok met daarover een 60 centimeter

dik matras opgebouwd uit Geo-textiel dat de granulaat omhult en bij elkaar houdt.” Genieten Thielen spreekt vol bewondering en met veel enthousiasme over de samenwerking met de Brabanders. “Ik zeg altijd maar zo, we zijn op elkaar aangewezen door een contract. Provincie wil een goede kwaliteit en Zijlstra wil winst maken. Door samen te werken, hebben we beide doelen bereikt. Bij Zijlstra doen ze dat door een goede werkmentaliteit en veel knowhow. Echte inzet voor het bedrijf. Hun mensen werken goed samen met onze opzichters. Op mijn beurt kon ik prima overweg met hun projectleider en hun uitvoerder. Een hele goede mix van een ervaren projectleider en een hele jonge, enthousiaste uitvoerder, leergierig tot en met. Daar geniet ik van als ik zo’n jongen bezig zie.” //

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

25


Gewoon persoonlijk ! Accountancy

Salarisverwerking

Belastingadvies

Loonadvies

Belastingaangiften

HR Diensten

Bedrijfsadvies

Detachering Online diensten

MIDDELBURG T 0118 612 774 E middelburg@joosse.nl

OOSTKAPELLE T 0118 583 010 E oostkapelle@joosse.nl

INTERNET

WWW.JOOSSE.NL

SAMEN BOUWEN Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen BV is gespecialiseerd in Sloop- asbest en bodemsanering. Tevens beschikken we over een ca. 300 containers die wij zowel particulier als bedrijfsmatig uitzetten. Deze uitgebreide mogelijkheden binnen Arno van den Dungen BV zorgen ervoor dat wij de opdrachtgevers een totaalpakket aan diensten kunnen aanbieden. Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website www.arnovddungen.nl

Ibis feliciteert Zijlstra Infra met haar 60-jarig jubileum

ibis.nl 26

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

Hedikhuizen T 0416 660636 W arnovddungen.nl


gemeenten doen een boekje open

Zijlstra Infra werkt vaak voor gemeentelijke opdrachtgevers, zowel nieuwbouw als reconstructies. In de loop der jaren is veel ervaring met dit type projecten ontstaan. Bijgaand laten we een aantal van hen aan het woord over hun specifieke ervaringen.

Gemeenten aan het woord

j

e merkt dat er trots achter zit om een mooi stukje werk achter te laten”, aldus Corné Mudde van de gemeente Werkendam. Mudde werkt hier als projectleider uitvoering en beheer van de unit Ruimte. Hij werkt al met Zijlstra sinds 2003 toen door hen het straatwerk, parkeervakken en verkeersmaatregelen in de Burchtpolder werden uitgevoerd. Onlangs verrichtte Zijlstra in de gemeente Werkendam nog werkzaamheden voor het transferpunt Nieuwendijk. “We komen elkaar ook regelmatig tegen als Zijlstra werk voor de Woonlinie maakt. Wat me bevalt zijn bij Zijlstra de korte lijnen en de grote betrokkenheid van het personeel. Van stratenmaker tot machinist; het zijn echte meedenkers die gaan voor kwaliteit.”

Corné Mudde van de gemeente Werkendam

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

27


Alblasserdam - Almkerk - Amsterdam - Doetinchem - Nijmegen - Spijkenisse - Tiel - Tilburg - Utrecht - Veghel www.iveco-schouten.nl - info@iveco-schouten.nl - 088 114 8000

BAVRO B.V. Aannemers- en Handelsbedrijf Grond-, weg- en waterbouwkundige werken • • • • • •

Schanskorven Oeververdedigingswerken Beschoeiingswerken Aanlegsteigers Kunstwerken TOP’s

Dwarsweg 11 • 5165 NM Waspik (N.BR.) tel (0416) 31 69 79 • e-mail: info@bavro.nl • www.bavro.nl

13246


gemeenten doen een boekje open

“Respectvol” Corné van Gils werkt als werkvoorbereider en toezichthouder bij de gemeente Drimmelen. Zijn ervaring met Zijlstra betreft onder meer het woonrijp maken van de Prinsenpolder en een reconstructie van Den Deel in het centrum van Made. Het eerste woord dat bij hem opkomt is ‘respectvol’. “Ze nemen mij veel werkzaamheden uit handen. Als Zijlstra aan het werk is hoef je namelijk geen telefoontjes van de bewoners te verwachten. Ze staan op een nette manier de bewoners te woord. Daarom kijk ik uit naar het volgende werk dat ik met de firma Zijlstra mag gaan maken. Ik wil overigens benadrukken dat ik niet per se de loftrompet over dit bedrijf wil steken, maar het is gewoon zo.”

Hennie Klerckx gemeente Heusden

“Een bedrijf dat goed is in riolering en uitvoerend grondwerk” Hennie Klerckx, projectleider gemeente Heusden, moest in het begin even wennen aan het rioleringswerk van Zijlstra. “Wij werkten altijd met vierkante putten, zij met ronde. Maar ik moet zeggen: ze denken er goed over na, want met een ronde put sta je altijd loodrecht op de cirkel. Ik vind dat typerend voor dit bedrijf. Ze zijn goed in rioleringswerk en grondwerk. Dat hebben ze bij ons bewezen. Hier in Heusden hebben wij te maken met klei en zandgrond. Veel aannemers werken liever niet in de klei, maar Zijlstra kan daar goed mee omgaan.”

“Weinig klachten van bewoners” “Hoe ik met Zijlstra in aanraking ben gekomen? Dat is een hele goede vraag”, zegt Richard Groenen van de gemeente Den Bosch. “Dat was namelijk via een collega die goede ervaringen had. Daarna heb ik ze ook maar eens benaderd. De eerste klus was een reconstructie van de Bankastraat. Op dit moment werken ze aan een grote renovatie van de Slagenweg, het woonrijp maken en een volledig nieuw rioolstelsel met bemaling. Wat opvalt, is dat ze goed meedenken en op een nette manier omgaan met de bewoners. Als Zijlstra ergens werkt zal je weinig klachten van de bewoners ontvangen. Daarom wil ik graag met ze blijven werken. Als er in de toekomst bij de gemeente Den Bosch werken voorbij komen die qua omvang passen bij Zijlstra, zullen wij ze zeker benaderen.”

Erwin van der List gemeente Oosterhout

Corné van Gils gemeente Drimmelen

Richard Groenen gemeente Den Bosch

“Samen de begroting aangepast” Erwin van der List, directievoerder van de gemeente Oosterhout, kijkt terug op een bijzonder staaltje van samenwerken. “We hebben met Zijlstra een werk gedaan waar na aanbesteding een ontwerpwijziging voorkwam. Daardoor moest het bestek ook worden veranderd en de prijs natuurlijk. Samen hebben we toen de begroting aangepast aan het nieuwe ontwerp. Ik heb toen nooit het gevoel gehad dat Zijlstra van die situatie wilde profiteren. Dat waardeer ik. Het is een flexibel bedrijf in de uitvoering en persoonlijk in de benadering. Jan Noz en Willie Schuiling (uitvoerder Zijlstra, red.) passen goed bij ons. Dat klikt.”

“Je kunt tegen Zijlstra ook eens iets terugzeggen” Henk Valkis, toezichthouder bij de gemeente Woudrichem, is stellig over de samenwerking met Zijlstra: ”Het is een echt familiebedrijf. Medewerkers en directie gaan met elkaar om alsof ze tot één familie behoren. Ze winden er ook geen doekjes om en zeggen waar het op staat. Wat ik waardeer aan ze, is dat je ook eens iets terug kunt zeggen. Ze kunnen incasseren.” Valkis werkt sinds 2008 in Woudrichem en komt zelf uit de groen- en verhardingwereld. Boven de grond dus. “Zijlstra deed voor ons een rioleringsproject in de Middelvaart en dat is prima gegaan. Net als afgelopen zomer met het park Groenendijk in Woudrichem waar een recreatiezone is neergezet met een basketbalveld, speeltoestellen, mini-amfitheater en meer moois om voor bewoners even te ontladen. Als er in de toekomst weer werk komt, wordt Zijlstra zeker uitgenodigd.”

Henk Valkis gemeente Woudrichem ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

29


Van buurjongen tot zakenpartner Op een regenachtige vrijdagmorgen betreden we het hoofdkantoor van Tankens Andel aan de Hoofdgraaf. Een gure herfstwind heeft vrij spel en raast over de kale akkers aan overkant van de weg. Binnen is het weldadig warm en zitten de heren Pim, Teus en Peter Tankens ontspannen te werken achter hun pc. Foto’s van toen aan de muur. Een handkar met riet als cadeau van het personeel siert de entree. Hier zetelt een familiebedrijf, zoveel is duidelijk. Op de vraag hoe de relatie Zijlstra-Tankens ooit tot stand gekomen is, kijkt Pim Tankens zijn interviewer even aan. “Eigenlijk ken ik Zijlstra al uit mijn kindertijd. Wierd en ik woonden tegenover elkaar aan de Julianastraat in Andel. Toen ik nog op school zat timmerde ik ‘s avonds rekken die voor Zijlstra bedoeld waren, zo kan ik mij nog herinneren. Ik realiseer me daarmee dat die relatie al veel langer moet hebben bestaan en waarschijnlijk nog dateert uit de tijd van onze

30

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

beide vaders. Twee firma’s tegenover elkaar. In eerste instantie werkten we veel met en voor elkaar in Den Haag en Nieuwegein. Zijlstra het grondwerk en wij het bouwkundige deel of wij het betonwerk voor Zijlstra. Mooi voorbeeld van deze samenwerking, zo vertelt Pim, zijn de ronde kiosken op de boulevard van Scheveningen: gebouwd door Tankens en aangenomen door Zijlstra die uiteraard het grondwerk voor haar rekening nam. Samen projecten ontwikkelen Later werd de samenwerking nog ‘grondiger’ toen de beide firma’s gronden aankochten om samen te ontwikkelen. Kwam daar weer werk uit voort dan nam Zijlstra het bouwrijp maken en het straatwerk voor haar rekening en Tankens uiteraard de bouw van huizen, appartementen of utiliteit. Goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking is


tankens andel pim tankens

Pim, Teus en Peter Tankens op het hoofdkantoor van Tankens

de ontwikkeling van plan Kerkverreweide in Wijk en Aalburg, waarbij Zijlstra zover ging de complete ontwerpfase van de infrastructuur voor haar rekening te nemen. Een relatie die dermate langdurig en innig is moet haast wel gestoeld zijn op groot wederzijds respect en vertrouwen. Pim Tankens: ”Vandaag bellen is morgen klaarstaan bij Zijlstra. Erg flexibel en altijd bereid tot meedenken. Een betrouwbaar bedrijf, dat niet altijd de goedkoopste is maar waar weer andere voordelen tegenover staan. Ik heb de indruk dat ze bij Zijlstra hard aan de weg timmeren door opdrachtgevers te ontzorgen en zo werk te creëren. Als Zijlstra de opdracht krijgt om gronden bouwrijp te maken dan doen ze dat van A tot Z: ontwerpwerk, bestemmingsplan en ga zo maar door.” Tankens verwacht ook in de toekomst nog veel met Zijlstra samen te werken. Zoals met het project Fase II Kerkverreweide in

Aalburg waarvoor grond voor zo’n 80 bouwrijp gemaakt gaat worden. Er is geen twijfel bij Tankens of Zijlsta haar gemaakte afspraken ook nakomt. “Dat doen ze altijd.” Werkersmentaliteit “Je ziet ook dat het een be“Je ziet ook dat het drijf is met veel vaste relaties een bedrijf is met en een goede werkersmenveel vaste relaties en taliteit.” Die instelling is voleen goede werkersgens Pim Tankens typerend mentaliteit.” voor het Land van Altena. “In tegenstelling tot andere aannemers doen wij het werk met zoveel mogelijk eigen mensen. We proberen onze bouwvakkers van fundering tot oplevering alle fases te laten doorlopen. Daardoor houden we een hoog ambachtelijke niveau.” Ook over jong bloed heeft Tankens niet te klagen, het bedrijf staat in nauw contact met het leerwezen in Breda, waardoor verzamelde aannemers jonge bouwvakkers opgeleid worden. “In deze streek zijn gelukkig nog jonge mensen die met hun handen willen werken.” //

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

31


De toekomst onder ogen

Zijlstra Infra over 60 jaar? Een 60-jarig jubileum is niet alleen een kwestie van terugblikken, het noopt ook tot vooruit kijken. Want de wereld verandert snel. Als we in gedachten nemen dat grondlegger Sjouke Zijlstra begon met een pikhouweel in een tijd dat op het platteland nog niemand over een telefoon beschikte‌ Dat achten wij anno 2015 toch ondenkbaar.

32

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE


zijlstra in 2074

H

oe de wereld er over 60 jaar uit zal zien is niet te zeggen. Maar, met de woorden van Wierd Zijlstra, “Infrawerk ligt aan de basis van de economie. Rioleringen en straatwerk blijven altijd nodig. Iemand moet dat doen, dus er blijft altijd werk. Als wij dan net zoveel aandacht blijven houden voor onze mensen en onze opdrachtgevers zijn wij er over 60 jaar ook nog. Misschien wel in een andere omvang. Willen wij de tijd

werken geen nummer zijn. Dat betekent dat je als directie concreet interesse toont voor de mensen die bij je werken. Zij maken het verschil, niet wij. Maak eens een praatje, deel eens een compliment uit en begrijp dat het werken aan de grond niet altijd zo eenvoudig is als het lijkt. Daar kun je als werkgever veel aan doen. Wij prijzen ons gelukkig dat onze mensen hier lang in dienst blijven. Weinig verloop. Dat toont wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen.”

bijbenen dan zullen wij eens zo groot moeten zijn. Met dezelfde uitgangspunten die we nu hebben: vooruit denken aan de tijd die komt en altijd proberen op de stoel van je opdrachtgever te gaan zitten. Als je dat handhaaft gaat het gewoon prima. En voor de rest… 60 Jaar geleden was die straatsteen al 10 bij 20 bij 8 en die is gewoon nog hetzelfde. Maar het zal meer aankomen op eigen initiatief.

Enthousiast is Wierd ook over de voortzetting van het bedrijf door Jan Noz. “Jan regelt alles. Hij doet de dagelijkse leiding en doet en denkt net als ik. Two of a kind. Dat verschaft mij de tijd en de vrijheid om erop uit te trekken en te ontwikkelen. Het hele DBFM light contract is daar een gevolg van, evenals nieuwe contacten en ontwikkelingen. Als je alleen bezig bent met de waan van de dag val je op een gegeven moment stil. Nu met twee ondernemende directeuren voorkom je dat.” //

Gelukkig hebben wij die omslag al gemaakt. Zijlstra staat te boek als meedenkend in de uitvoering, zelf ontwikkelen en zelf ontwerpen en bedenken van bestekken en planologie. Integraal onderhoud met contractuele constructies waarin langjarige samenwerking optreedt. Maar ook sociaal: “Ik wil dat de mensen die bij ons

ZIJLSTRA INFRA JUBILEUM MAGAZINE

33


Wij zijn op ons best met asbest KSM behoort al vele jaren tot de top in asbestverwijdering. Hierbij staat het voorkomen van verspreiding van asbestvezels naar mens en/of zijn omgeving centraal. Wij hebben ruime ervaring in asbestsanering, renovatie- en totaalsloopwerken uit gebouwen en objecten door de gehele Benelux. Perfectie is daarbij het uitgangspunt, vanaf de eerste bespreking tot en met de oplevering van het project. Snelle actie bij calamiteiten! Mochten er calamiteiten optreden die milieubelastend zijn of een gevaar vormen voor de volksgezondheid, dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, KSM Milieu & Infra bv inschakelen (telefoon bij calamiteiten: 06 - 21 52 19 28). We ondernemen direct actie bij bijvoorbeeld: onvoorziene aanwezigheid van asbest, stormschades, brand en/of explosies of bij ondeskundige verwijdering van asbest door derden. Maar ook bij illegale stortingen langs de openbare weg.

De ene wegenbouwer is de andere niet In de praktijk blijkt dat de ene wegenbouwer de andere niet is. Het komt maar al te vaak voor dat herbestraten en het vernieuwen van rioleringen voortijdig nodig is door het afleveren van slecht werk. Niet met KSM! Wij hebben gemotiveerde medewerkers met liefde voor het vak. Dat ziet u direct en merkt u aan de resultaten op de lange(re) termijn. We gaan als wegenbouwers zeker niet oppervlakkig te werk. Daarentegen zijn we wel een ‘platte’ organisatie waardoor u door de korte lijnen prettig en snel zaken kunt doen.

Tel: +31(0)76-5729666 info@ksmgroep.nl www.ksmgroep.nl

Tel: +31(0)76-5729666 info@ksmgroep.nl www.ksmgroep.nl

Karwei terrein, Gorinchem

ADCIM feliciteert Zijlstra Infra met het 60-jarig jubileum! Enkele projecten die wij hebben uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met Zijlstra Infra:

ADCIM B.V. Rembrandtlaan 650 3362 AW Sliedrecht T 0184 67 75 00 E algemeen@adcim.nl

www.adcim.nl

• • • • • • • • • • • • •

Voorbereiding industrieterrein Rietdijk te Giessen Inrichting winkelcentrum Spijkse poort te Gorinchem Revisie riolering Oudheusden Ontwerp persleiding en inrichting Rijksstraatweg te Sleeuwijk Ontwerp Heufterrein te Vuren Ontwerp Damwand Spijksepoort Ontwerp Karweiterrein te Gorinchem Ontwerp Munsterkerk te Dussen Voorbereiding Nieuwbouwplan Rijswijk West Voorbereiding en directievoering Nieuwbouwplan Almkerk-West Voorbereiding Nieuwbouwplan Prinsenpolder te Made Voorbereiding rotonde Veldweg te Woudrichem Voorbereiding Waterfront De Veene Rotonde Veldweg, Woudrichem

werken aan grond, weg en water


    

 

Aannemersbedrijf G.W.W. Machineverhuur Mobiele Recycling Zeven van materialen Leverantie diverse grondstoffen, waaronder menggranulaat, zand en tuinaarde Hydrauliekservice Weegbrug 70 ton Kok Lexmond Achthoven 23a 4128 LV Lexmond T: 0347 – 34 16 22 I: www.koklexmond.nl E: info@koklexmond.nl

Even voorstellen: LigraWee, een nieuw product LigraWee is een kwalitatief hoogwaardig lichtgewicht verhardingsmateriaal. Hoofdzakelijk is het opgebouwd uit gerecyclede en gebroken cellenbeton en andere gerecyclede bouwstoffen, gemengd met kalkachtige afvalstoffen waarin vrije kalk beschikbaar is. LigraWee kan ingezet worden in plaats van primaire grondstoffen (bijvoorbeeld BIMS). Toepassingen kunnen zijn:  Licht ophoogmateriaal;  Vervanging menggranulaat;  Half verharding;  Stabilisatie onder leidingwerk. Milieu eigenschappen De milieukwaliteit van LigraWee voldoet aan de grensvoorwaarden voor niet vormgegeven bouwstoffen in de zin van het Besluit Bodemkwaliteit. Civiel technische eigenschappen:  Korrelgrootte 0/16;  Stortgewicht tussen 900 en 950 kg;  Verdicht in situ tussen 1100 en 1200 kg.


www.zijlstrainfra.nl