Familiebedrijf in Beeld de Werkendamse

Page 1

FAMILIEBEDRIJF

in beeld

Werkendamse verwarmings centrale werkendamse verwarmings industrie

IEDERE BESLISSING HEEFT TE MAKEN MET MENSEN Medewerkers aan het woord

Leveranciers aan het woord

Klant aan het woord

“Ik blijf hier tot mijn pensioen”

“Onderling vertrouwen werkt twee kanten op”

“De Werkendamse is een logische partner”VOORWOORD familiebedrijf in beeld de Werkendamse

Beste lezers, De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het familiebedrijf. Ons vakblad heeft tot doel om voorbeelden van dit type bedrijven op te sporen en te presenteren. Prachtige parels in alle takken van de economie. Familiebedrijven worden namelijk gekenmerkt door een hechte keten, gefundeerd op gedegen bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en een directie die het langetermijnbelang voorop stelt. Familiebedrijf in Beeld is spokesman van de directie en interviewt klanten, leveranciers en medewerkers. We bieden een levendig beeld van deze dynamische bedrijven. Zo mochten wij het verhaal optekenen van de Werkendamse, ruim 50 jaar een begrip in Werkendam en de wijde omgeving. Begonnen met één werknemer is dit bedrijf intussen uitgegroeid tot een onderneming met bijna honderd mensen in dienst. Met de Werkendamse gaat het goed. In een tijd waar het lastig is aan goede vakmensen te komen, lukt het WVC/WVI nog altijd mensen binnen te halen. Zo zijn ze klaar voor de toekomst en volop actief met de energietransitie.

Veel leesplezier, Govert Lagrouw Uitgever & hoofdredacteur

Familiebedrijf in Beeld

colofon

www.familiebedrijfinbeeld.nl Familiebedrijf in Beeld is een uitgave van

Realisatie en coördinatie

Vormgeving en opmaak

Lagrouw Communicatie

Govert Lagrouw

Lagrouw Communicatie

Hoogstraat 16

Tekst

Sales

4251 CL Werkendam

Marlene Nass

Fred van Kuyen, 06-14 44 19 73

T 0183-401078

Eindredactie

M 06-51200448

Govert Lagrouw

Werkendamse Verwarmings Centrale/Industrie

www.lagrouwsc.nl

Fotografie

Ir. Blankenstraat 6, 4251 NR Werkendam

info@lagrouwsc.nl

Josanne van der Schoot

T. (0183) 50 27 55, www.wvc.nl FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 3


iNHOUDsopgave Familiebedrijf de Werkendamse

06

sandra paans: “iedere beslissing heeft te maken met mensen”

energietransitie vraagt om maatwerk De werkendamse sterk in duurzaamheid

4

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

12 22


21

medewerkers aan het woord

25

Klant aan het woord: poort 6 Advertentie

Producten & diensten voor de professionele installateur

08

Bedrijfsactitviteiten de werkendamse

Provarmo is de nieuwe betrouwbare partner voor al uw projecten met vloerverwarming, -koeling en betonkernactiveringen. Samen met de professionele installateur vormen wij een sterk team om tot de mooiste resultaten te komen. Provarmo BV|Edisonweg 7|3442 AC Woerden|T 0348 744 023 www.provarmo.nl | info@provarmo.nl

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 5

Staande advertentie t.b.v. Installatie Totaal.indd 1

04-10-17 09:20


Familiebedrijf in beeld de Werkendamse

De perfecte combinatie van techniek en mensen De visie voor de toekomst? Nog minstens vijftig jaar blijven bestaan als ‘de Werkendamse’. Op basis van langdurige relaties met leveranciers, medewerkers en klanten. ‘Dat ligt ons het beste’. Algemeen directeur Sandra den Haan-Paans is heel duidelijk. De deskundigheid en het vertrouwen dat WVI/WVC zo kenmerken, zullen ook voor de komende jaren behouden blijven. ‘We willen uitblinker zijn in de techniek, maar ook in onze omgang met mensen. Intern en extern.’

D

De Werkendamse Verwarmings Industrie (WVI) staat voor advisering, installatie en nazorg als het gaat om het totale binnenklimaat. De Werkendamse Verwarmings Centrale (WVC) is er voor onderhoud en service, een 24-uurs storingsdienst en meet- en regeltechniek. Twee bv’s die naadloos op elkaar aansluiten. Wie leveranciers, klanten en andere betrokkenen vraagt naar de Werkendamse - zoals de meesten het bedrijf kennen

6

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

- krijgt omschrijvingen te horen als ‘dan weet je zeker dat het goed zit’, ‘vertrouwen’, ‘we kennen elkaar en gunnen elkaar ook wat’ en ‘gericht op de lange termijn’. Directeur Sandra den Haan-Paans is blij met die terugkoppeling. ‘Ik ben blij dat te horen, want dat is ook hoe we willen zijn’.

Grondlegger Teus Paans Sinds november 2013 leidt Sandra het bedrijf, samen met haar twee mede-directieleden. Moeder Sjanie Paans-Heijblom is


eigenaar/grootaandeelhouder van WVC/WVI. Met haar drie dochters - Lenie, Marjan en Sandra - vormt zij het bestuur. Lenie werkt ook binnen het bedrijf. Vader Teus Paans, in Werkendam een bekende naam, was in 1964 grondlegger van de WVI en WVC. Helaas kwam hij in 2013 onverwacht te overlijden. ‘Hij kampte al jaren met een zwakke gezondheid, maar we waren gewend dat hij telkens weer opknapte. Dus was het een hele klap toen dat niet gebeurde’, vertelt Sandra. Voor haar betekende het ook direct een einde aan haar inwerkperiode, want pas begin 2012 was ze toegetreden tot de directie. Een opmerkelijke loopbaanwending; daarvoor was Sandra advocate in Rotterdam. ‘Mijn vader wilde het bedrijf graag in de familie houden. Ik was er zelf niet mee bezig totdat mijn werkgever me vroeg waarom ik nooit aan een managersfunctie had gedacht. Dat zei ik tegen mijn vader, en zo is het zaadje geplant.’

Sociale taak Vanaf het begin is de Werkendamse een echt familiebedrijf. Teus Paans ging alleen van start, maar al snel kwamen twee broers aan boord. Een van hen ging later in Leerdam verder, de ander stopte in de jaren negentig. Teus en Sjanie en hun gezin woonden jarenlang naast het hoofdkantoor in Werkendam, en de kinderen groeiden op met en bij de zaak. Begonnen met één werknemer, is WVC/WVI intussen uitgegroeid tot een onderneming met bijna honderd mensen in dienst. Een grote werkgever, die ook nauwe banden heeft met de regio. Zo is WVC/WVI hoofdsponsor van de plaatselijke voetbalclub Kozakken Boys en was iedere beslissing die heeft Teus Paans jarenlang voorzitte maken met mensen, ter. Sandra den Haan-Paans daar zit emotie bij. Dat is is gemeenteraadslid voor voor mij typisch voor een AltenaLokaal. Als werkgever familiebedrijf heb je ook een sociale taak, vindt de algemeen directeur. ‘Een beursgenoteerd bedrijf zit anders in elkaar, daar kijken ze alleen naar kosten en cijfertjes. Wij kijken verder. Dat maakt het soms wel moeilijker en het moet natuurlijk ook verantwoord zijn. Maar iedere beslissing die te maken heeft met mensen, daar zit emotie bij. Dat is voor mij typisch voor een familiebedrijf.’ Als jonge vrouw is Sandra den Haan-Paans in de wereld van de installatietechniek een opvallende verschijning. Maar voor haar is het geen issue. ‘Ik merk hier helemaal niets van. Nee, we hebben nog geen vrouwelijke monteurs. Maar ze zijn welkom! De dochter van mijn oudste zus, vijftien jaar is ze, gaat de technische kant op. Dus wie weet.’ Sandra vaart haar eigen koers, gesteund door haar directie en medewerkers. ‘Mijn vader had weinig op papier staan, alles zat in zijn hoofd. Ik wist wel wat hij op korte termijn wilde, maar niet voor de lange termijn. Ik heb geleerd dat ik mezelf moet

zijn. Ik kan hem niet imiteren, en dat past mij ook niet. Ik heb nog niet het gevoel dat ik binnen kan lopen en in één oogopslag zie wat er anders moet, of beter kan. Ik doe dingen anders. Indirecter misschien. Ik handel naar waarde.’

Samenwerken op basis van vertrouwen Een andere stijl van leidinggeven, maar een die werkt. Met de Werkendamse gaat het goed. In een tijd waar het lastig is aan goede vakmensen te komen, lukt het WVC/WVI nog altijd mensen binnen te halen. ‘Als je bij ons past, dan blijf je meestal heel lang.’ De energietransitie, de overstap van gas en fossiele brandstoffen naar meer duurzame alternatieven, is een uitdaging voor de hele sector die het Werkendamse bedrijf graag aangaat. Directeur Sandra den HaanPaans: ‘Niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Maar wij zijn erop voorbereid. Met de nieuwste technieken, en de juiste certificeringen. Belangrijk is om flexibel te zijn, en tegelijk niet als een kip zonder kop rond te gaan rennen. De grootste uitdaging is het verduurzamen van bestaande bouw. Daarin moeten we met alle partijen samenwerken, op basis van vertrouwen. En niet op basis van concurrentie. Als we met alle betrokkenen echt een partnerschap hebben, dan komen we er wel. Dat is de manier van werken van WVI/WVC.’ ◆ www.wvc.nl

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 7


Bedrijfsactiviteiten Familiebedrijf in beeld de Werkendamse

Bedrijfsactiviteiten De Werkendamse Verwarmings Industrie en Werkendamse Verwarmings Centrale staan voor een totale beheersing van het binnenklimaat.

Centrale Verwarming

Klimaatbeheersing

Het doel van een centrale verwarmingsinstallatie is onder alle omstandigheden en binnen een redelijke tijd, een behaaglijk binnenklimaat te bereiken en te handhaven. Het creëren van een toestand waarin de mens tevreden is over zijn thermische omgeving en daarbij geen voorkeur heeft voor een warmere of koudere omgeving. Een andere doelstelling kan ook zijn het vorstvrij houden van een bepaalde ruimte. De Werkendamse Verwarmings Industrie (WVI), kan mensen door haar meer dan 40 jaar ervaring en kwaliteitszorg van dienst zijn, in het gehele traject van ontwerp tot uitvoering van een centrale verwarmingsinstallatie. Om de kwaliteit te waarborgen zijn uitgangspunten, van ontwerp tot oplevering, vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Deze uitgangspunten voldoen normen als: • NEN-EN-ISO 9001 (procesbeheersing); • VCA* (veiligheid); • KOMO BRL 6001 (vakbekwaamheid) • SCIOS (certificatieregeling stookinstallaties, ook meer dan 130 kWatt).

CV- en luchtbehandeling systemen (klimaatsystemen) moeten feilloos functioneren om het woon- en werkcomfort te waarborgen. Preventief en planmatig onderhoud is daarbij gewenst om eventuele storingen te voorkomen. Om constant de vinger aan de pols te houden bij installaties van grotere projecten, zoals flatgebouwen, kantoren en bedrijven, kent WVC een geheel aparte dienstverlening: het Gebouw Beheer Systeem (GBS).Vanuit de centrale van WVC worden de diverse systemen online gevolgd en bestuurd. Zo worden onvolkomenheden snel gesignaleerd en kunnen instellingen eenvoudig worden aangepast. Dé manier om het hoogste rendement en comfort te realiseren. Tevens leidt deze monitoring op afstand tot een kostenbesparing die niemand koud zal laten! (Enkele gebouwen die door WVC beheerd worden): • Morresmeubelen te Hulst; • Kantoor Groeneveld Transport Efficiency te Gorinchem; • Verzorgingshuis De Alblashof te Alblasserdam; • Scholengemeenschap “de Lage Waard” te Papendrecht • Zwembad Aqua Altena te Andel

Meer weten? Bel (0183) 50 27 55.

8

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

Meer weten? Bel (0183) 50 27 55.


Luchtbehandeling Luchtbehandeling wordt in het algemeen gebruikt om de toestand van de lucht binnenshuis te beïnvloeden. Al naar gelang de eisen die gesteld worden, kan luchtbehandeling plaatsvinden door het openen van een raam tot aan de werking van zeer complexe installaties. Door luchtbehandeling kunnen de volgende toestanden worden beïnvloed: • Reinheid van de lucht; • Temperatuur; • Vocht; • Luchtbeweging.

Reinheid De reinheid van de lucht wordt bepaald door in de luchttoevoer van buiten een luchtfilter te plaatsen. Afhankelijk van de eisen met betrekking tot de luchtkwaliteit, zijn de filters ingedeeld in verschillende klassen. Veelal wordt voor woningen en kantoren een vezelfilter toegepast in de klasse EU7. Naarmate de mate van vervuiling van het filter zal de werking afnemen en moet tot vervanging overgegaan worden. Temperatuur De temperatuur van de toegevoerde buitenlucht kan door middel van water, stoom of koudemiddel aangepast worden. De temperatuur van de inblaaslucht stijgt of daalt naar gelang de wens vanuit de regeling in het gebouw.

Vocht De hoeveelheid vocht in de toegevoerde buitenlucht kan middels bevochtigen of ontvochtigen verhoogd of verlaagd worden. Bevochtigen kan door stoomtoevoer of andere bevochtigingswijze bewerkstelligd worden. Ontvochtigen kan door de lucht af te koelen waardoor condensatie optreedt en de gewenste luchtvochtigheid wordt bereikt. Hierna is het noodzakelijk de luchttemperatuur weer tot de beginsituatie terug te brengen. Omdat ontvochtiging een proces is dat veel energie kost, zal dit alleen voor specifieke toepassingen worden gebruikt. Luchtbeweging De luchtbewegingen binnen het gebouw dienen zo laag mogelijk te zijn. Luchtsnelheden hoger dan 0,15 m/sec. (bij een luchttemperatuur lager als de ruimtetemperatuur) worden als tocht ervaren. Door een zo hoog mogelijke menging van de ingeblazen lucht met de ruimtelucht wordt het verschil zo gering mogelijk gehouden. Plaats en type van de inblaasroosters moeten nauwkeurig bepaald worden. Meer weten? Bel (0183) 50 27 55.

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 9


Bedrijfsactiviteiten Familiebedrijf in beeld de Werkendamse

Meet- en regeltechniek Om een klimaatinstallatie optimaal in te regelen is kennis nodig van meet- en regeltechniek. Een goede regeling zorgt naast klimaatbeheersing ook voor besparing op uw energiekosten. De Werkendamse beschikt over meerdere meet- en regeltechnici. Zij richten de klimaatinstallatie optimaal in, naar de wensen van de klant. Dit varieert van een kamerthermostaat in een woning tot een compleet Gebouw Beheer Systeem. Voor een GBS kan een serviceen onderhoudscontract worden afgesloten. Uw installatie wordt dan 24 uur per dag beheerd, zodat eventuele storingen snel afge-

10 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

handeld worden. De Werkendamse heeft de meet- en regeltechniek van begin tot eind in eigen beheer. Wij beginnen met de bouw van regelkasten en eindigen met het inregelen van de installatie. Van A tot Z wordt dat binnenshuis geregeld. Meer weten? Bel (0183) 50 27 55.


Onderhoud en service Gasapparatuur, zoals c.v.-ketel en/of warmwatertoestel, dient regelmatig gecontroleerd te worden op veiligheid, vervuiling en goede werking. Dit voorkomt veelal onverwachte storingen aan kostbare apparatuur, maar ook onnodige slijtage. Slijtage of vervuiling kan tot gevolg hebben dat het verbrandingsproces in het toestel niet juist verloopt. Dit zal een hoger energieverbruik tot gevolg hebben. Dit is schadelijk voor uw portemonnee en het milieu. Nog belangrijker is dat de veiligheid van het toestel te allen tijde is gewaarborgd. Het grote aantal doden en gewonden door een koolmonoxidevergiftiging is zorgwekkend. Door verkeerde verwarminginstallaties, slecht onderhoud en onvoldoende ventilatie overlijden jaarlijks twaalf mensen aan koolmonoxidevergiftiging. Hoewel alle gastoestellen zijn voorzien van verschillende soorten beveiligingen, moeten deze beveiligingen wel periodiek op de juiste werking worden gecontroleerd. Verder worden bij regelmatige controle eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd en wordt voorkomen dat mensen niet in een koud huis zitten, of letterlijk onder een koude douche komen te staan. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Onderhoudscontract op maat De Werkendamse Verwarmings Centrale (WVC) laat niemand in de kou zitten. Met een goed onderhoudscontract of onderhouds-/ storingencontract kunnen storingen worden voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een storing optreden, dan geeft het afgesloten contract recht op serviceverlening binnen de contractuele regels, ook buiten kantooruren, zoals ’s avonds en in het weekend. Voor Woningcorporaties, Vastgoedbeheerders en Verenigingen van Eigenaren (VvE) biedt WVC de mogelijkheid om een onderhoudscontract of onderhouds-/storingencontract af te sluiten specifiek toegespitst op de wensen van de opdrachtgever, voor zowel kleine als grote installaties (> 130 kWatt). Meer weten? Bel (0183) 50 27 55. www.wvc.nl

Vanuit ons nieuwe moderne pand in Dordrecht kunnen wij in de toekomst de Werkendamse Verwarmings Centrale optimaal ontzorgen

Smaragd 600 3316KJ Dordrecht 078-6160099

www.cevetech.nl


De werkendamse is op weg naar een duurzame wereld

Energietransitie vraagt om maatwerk De rolverdeling in de bouwwereld is aan het veranderen, merkt projectleider Hugo van der Meijden. ‘Tot vijf, zes jaar geleden waren wij vooral uitvoerend bezig. We dachten mee, maar anders dan nu. Bij energievraagstukken wordt er een beroep gedaan op onze kennis en kunde, en is het echt een proces van co-creatie. Samenwerking met alle betrokken partijen. Anderen hebben vertrouwen in ons advies, en dat vertrouwen hebben we verdiend door jaren goed presteren. Dat is best eervol.’

Projectieleider hugo van der meijden van de werkendamse

12 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD


D

De sector staat voor een grote uitdaging; de overgang van fossiele brandstoffen (o.a. gas) naar meer energiezuinige alternatieven. Nu de regering in Groningende gaskraan dichtdraait, is de noodzaak te zoeken naar andere opties dringend. WVC/WVI heeft daar op voorgesorteerd en is al langere tijd bezig met energietransitie.

Mooie puzzel Een mooie puzzel, vindt projectleider Hugo van der Meijden. ‘Een standaard cv-ketel is in 99 procent van de gevallen toepasbaar om een pand te verwarmen. Maar een alternatief moet maatwerk zijn. Een warmtepomp bijvoorbeeld is niet overal te plaatsen. Er zijn zoveel alternatieven, en overal hangt een ander prijskaartje aan. De Vereniging Eigen Huis zegt dat monteurs meer advies moeten geven over alternatieven voor de cv. Dat is misschien ten dele waar, maar juist omdat er zoveel mogelijkheden zijn, die afhangen van de specifieke omstandigheden, is dit geen simpel verhaal. Biobrandstof via een houtkachel bijvoorbeeld is bij een vrijstaand huis in het buitengebied een goede oplossing. Maar in een rijtjeshuis midden in de stad is dit geen optie.’ Duurzaamheid WVC/WVI bekijkt samen met de klant (aannemer, woningbouwvereniging, ontwikkelaar) wat de wensen zijn in het energievraagstuk en zoekt dan een passende oplossing. Dat kan van alles

zijn; bio-ketels, een all-electric installatie, n.o.m.-woningen (nul op de meter), lucht-waterwarmtepomp, waterwaterwarmtepomp of een hybride installatie (lucht-waterwarmtepomp gecombineerd met een gewone cv-ketel). ‘Het is mooi om te zien dat de hele samenleving nu met energiezuinigheid bezig is. En ik vind dat we net zo goed naar het duurzaamheidsaspect moeten kijken als naar de financiële kant. Klanten vragen daar ook om.’

Energietransitie-project in Gorinchem Aan de Valkeniersweg/Kennelweg in Gorinchem is een van de energietransitieprojecten van WVI in een vergevorderd stadium. Vijf woonblokken van woningbouwvereniging Poort6, traditioneel verwarmd via cv en boiler/geiser, zijn nu voorzien van toekomstbestendige installaties. Iedere woning krijgt een afleverset die de boiler of geiser vervangt en de warmte komt mede van zonnecollectoren. Er lopen gesprekken met de gemeente Gorinchem over de mogelijkheid van stadsverwarming (een netwerk van leidingen waar warm water doorheen gaat) en de woningen in het project zijn zodanig aangepast dat ze in de toekomst hierop aangesloten kunnen worden.

Warmte-rotondes ‘De vraag vanuit Poort6 was om de woningen zo energiezuinig mogelijk te maken en voorbereid op de toekomst’, vertelt Hugo van der Meijden. ‘Voor de toekomst kun je ook denken aan zogeheten warmte-rotondes. Alle bedrijven in een regio en alle bewoning er tussenin aangesloten op een netwerk van leidingen. De bedrijven leveren hun restwarmte, en alles daartussen kan van die warmte profiteren. Ook zonnecollectoren, die in een periode met heel veel zon energie over hebben, kunnen aan zo’n rotonde leveren.’

WVC/WVI is betrokken bij meerdere projecten in de Drechtsteden-regio. In het centrum van Dordrecht gaan 78 woningen van traditioneel cv op aardgas, over naar het warmtenet. De restwarmte van de Huisvuilcentrale levert de energie. Steeds meer centrale installaties gaan over op niet-fossiele brandstoffen. De rol van WVI is de bestaande installaties hiervoor gereed te maken. ‘Er is vanuit de s ’Het is mooi om te overheid een zien dat de hele financiële stisamenleving bezig is mulans als je met energiezuinigeen slag maakt heid.’ in de energiezuinigheid. Dat maakt het natuurlijk extra interessant om verder te kijken dan de standaardoplossingen.’ Installateur en adviseur Door de vele goede contacten die WVC/ WVI heeft opgebouwd, kan projectleider Hugo van der Meijden soms als intermediair optreden tussen organisaties die hun warmtenet willen uitbreiden. ‘Ik weet welke projecten er lopen en wie er bezig zijn met energiezuinigheid. Zo kun je mensen met elkaar in contact brengen. En kan een warmtenet zich als een olievlek verspreiden over een groter gebied.’ WVC/WVI is daarmee niet alleen een installateur, maar ook een deskundig adviseur. Hugo van der Meijden: ‘Ik vraag wel eens aan onze trouwe klanten waarom ze steeds voor ons kiezen. Dan krijg ik als antwoord; als we met de Werkendamse in zee gaan, dan weten we dat het goed is. Dat het eindresultaat klopt’. Dat is toch geweldig om te horen!’ ◆

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 13


leverancier Familiebedrijf in beeld de werkendamse aan het woord de technische unie

Gericht op continuïteit in de toekomst Al sinds het prille begin van de Werkendamse in 1964 is Technische Unie een belangrijke leverancier. Van producten én van diensten. Technische Unie is marktleider in Nederland in de groothandel van elektrotechniek, sanitair en verwarmingsinstallaties. ‘Daarnaast zijn we ook duurzaamheidsspecialist’, vertelt vestigingsmanager Joop van Tilborg. ‘Samen met WVI maken we de reis die leidt naar steeds duurzamer bezig zijn.’

14 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD


J

Joop van Tilborg is manager verkoopkantoor van de vestiging in Dordrecht. Technische Unie bestaat al 138 jaar en heeft in Nederland 37 verkooppunten. Het is de grootste technische groothandel van het land, met een omzet van 1,4 miljard, 2000 medewerkers en ruim 200 vrachtwagens die dagelijks onderweg zijn. De consument heeft hier weinig weet van, en zal vooral de groene autoo tjes kennen met het logo van TU. ‘We zijn een groot bedrijf, maar bewust klein georganiseerd. We willen lokaal aanwezig zijn, dicht bij de klant. Zodat we onze klanten kennen, en zij ons. In Dordrecht werken 22 mensen, dat is te overzien’, vertelt Joop van Tilborg.

Iedere ochtend een levering Met ruim 2 miljoen artikelen van meer dan 700 leveranciers levert Technische Unie installatiematerialen voor elektrotechniek, licht, gereedschap, (luxe) sanitair, verwarming en klimaattechniek. De klanten van Technische Unie zijn installatiebedrijven, de overheid, de industrie en de detailhandel. De Werkendamse, zoals WVI/WVC ook hier genoemd wordt, is voor de Dordrechtse vestiging een van de grootste klanten. ‘Wij leveren elke ochtend aan ze. De chauffeur van onze vrachtwagen kent hun chef magazijn rechtstreeks bij naam.’

ontzorgen maakt dat zij hun werk gemakkelijker kunnen doen. Een voorbeeld daarvan is prefab. Meerdere producten die wij aan elkaar monteren waardoor er minder uren in de installatietijd gaan zitten. Die prefabproducten zijn misschien iets duurder maar onder aan de streep verdient zich dat terug. Want installatietijd, dus de manuren van de installateur, dat is echt een hot item op het moment. De uren van de monteur zijn cruciaal. Alles wat je daarin kunt besparen, daar help je de klant mee.’ De installatiesector kampt met een tekort aan monteurs. Van Tilborg voorziet voor de komende jaren hierin geen verandering. ‘Wat de ontzorging en het besparen op installatietijd nog belangrijker maakt.’

Technische Unie is eerst en vooral een grossier. ‘Maar dat betekent meer dan alleen het leveren van producten. Waarde toevoegen aan het product, door advies en begeleiding. Dan ben je echt een waardevolle partner voor je afnemers. Want zo zie ik het. WVI/WVC en Technische Unie zijn partners. Het is een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen.’ Gericht op continuïteit Technische Unie maakt deel uit van de Sonepar Groep, een Frans familiebedrijf. Dit wereldwijde bedrijf wil ‘referent’ zijn in de markt en groeien, maar richt zich vooral op de lange termijn-doelstellingen. Iets dat Van Tilborg herkent in het Werkendamse familiebedrijf. ‘Ook bij hen is de visie gericht op de lange termijn, op continuïteit. Het gaat er niet om

dit jaar het beste financiële resultaat te boeken, maar om ook in de toekomst een goede werkgever zijn voor de mensen die er werken.’

Duurzaamheid De toekomst staat ook centraal in de zoektocht naar duurzame en energiezuinige oplossingen. Joop van Tilborg nam directeur Sandra den Haan-Paans en technisch directeur Johan Hakkers mee naar het Inspiratiecentrum Duurzaamheid van Technische Unie in Zwolle. Diverse concepten en mogelijkheden op het gebied van energietransitie zijn daar opgesteld. Iedere ruimte is gewijd aan een andere duurzame totaaloplossing. Zoals de N.O.M.-woningen (nul op de meter), het bijna energieneutraal gebouw (B.E.N.G.) en pv-panelen (photo voltaic ofwel zonnepanelen). Dit kennis- en belevingscentrum biedt een compleet overzicht van oplossingen op het gebied van het verduurzamen van gebouwen. ‘Om de richting aan te geven waar we heen gaan met duurzaamheid en hoe je daar je geld mee kunt verdienen. We werken bij energietransitie-projecten al regelmatig samen met de Werkendamse, bijvoorbeeld in Dordrecht bij het omzetten van 78 woningen van cv naar een warmtenet. We zijn specialist als het gaat om duurzaamheid en nemen onze klanten graag hierin mee.’ ◆ www.technischeunie.nl

Installatietijd is cruciaal Naast producten biedt Technische Unie ook ondersteuning en advies. ‘We helpen onze klanten het installatieproces zo goed mogelijk te organiseren. Dus de keuze van het juiste product, op de juiste locatie, op het juiste moment. Dat

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 15


Kent u de voordelen van ons bedrijf al? Wij leveren een compleet assortiment boodschappen waaronder: vers vlees, brood en banket, verse groenten en fruit, dagverse zuivel, diepvriesproducten, e.d. U kunt bij ons ook per e-mail of telefoon bestellen. Voor verhuur van feestjes op locatie kunt u ook bij ons terecht, informeer naar de mogelijkheden. E-mail: gvandersteenhoven@online.nl Tel.: 06 - 539 944 39.

Tevens:

&

www.kerstpakketten-professionals.nl

heer

Kantinebe

Gerrit en Gerda van der Steenhoven I Sijlweg 8a I 4251 NS Werkendam I T: 0183 - 50 52 08

“Dankzij een meer dan prettige samenwerking leveren en maken wij al jaren mooie producten voor de WVI.

Een partnerschap dat ‘staat’ als een huis!”

“Op naar de volgende mooie projecten.”

bremanschoorsteentechniek.nl T 038 - 332 77 99


leverancier provarmo Familiebedrijf in beeld de werkendamse aan het woord

‘Onderling vertrouwen werkt twee kanten op’ Provarmo in Woerden is een landelijke leverancier van vloerverwarming en vloerkoeling-installaties. Het is een jong bedrijf, maar de relatie met WVI bestaat al lang, vertelt projectleider Frank Oostendorp. Voor alle bedrijven met wie ze samenwerken, is Provarmo vooral een ‘ontzorger’. ‘Wij regelen het hele

O

Op het industrieterrein in Woerden gaat tijdens het gesprek diverse malen de telefoon. Het 1 jaar oude bedrijf Provarmo heeft het druk. De zaken gaan goed, want sinds de start in 2017 is het team uitgebreid van 3 naar 6 personen. Frank Oostendorp maakt deel uit van deze groep en zit al lang in het vak. De kennis en kunde van Provarmo wordt ingezet om professionele installateurs honderd procent van dienst te zijn.

Alles in eigen beheer Provarmo levert vloerverwarmingsproducten maar vooral ook diensten. ‘Handel is maar een heel klein deel van wat we doen. Voor het merendeel zijn we bezig met het compleet monteren van onze producten. Hiermee ontzorgen wij de installateur, zodat deze zijn capaciteiten elders kan inzetten.’ Alles wordt in eigen beheer gedaan, van het ontwerp,

traject van vloerverwarming en vloerkoeling.’

naar legplan-tekeningen, productie, transport tot en met uitvoering en revisie bescheiden.

WVI staat voor Provarmo in de top 3 van grootste opdrachtgevers. Het gaat in de samenwerking meestal om projecten met seriematige woningbouw. Frank Oostendorp koestert de relatie en waardeert die vooral om de benaderbaarheid van iedereen die bij WVI werkt. ‘Bedrijven van de omvang van WVI zijn vaak heel bureaucratisch. Dat is bij hen zeker niet het geval. De lijnen zijn kort, we hebben vaste aanspreekpunten. We werken vooral samen met de drie mannen van het team nieuwbouw. Die zijn voor ons heel gemakkelijk bereikbaar. De werkrelatie is prima.’ Alsof het afgesproken is, wordt hij direct gebeld door een van de teamleden van de Werkendamse, die hem begroet met

een amicaal ‘Frankieeeeee’. ‘Ik zit hier net te vertellen hoe goed jij je werk doet’, reageert Oostendorp gevat.

We gunnen elkaar iets Het vertrouwen tussen Provarmo en WVC/WVI vindt Frank Oostendorp een voorbeeld van het bijzondere karakter van een familiebedrijf. ‘Je hoeft niet voor ieder wissewasje een bon te hebben. En andersom weten zij dat we niet direct voor alles een meerprijs gaan rekenen. Het werkt dus twee kanten op. Het is een kwestie van geven en nemen, we gunnen elkaar iets’. Wat Frank Oostendorp betreft wordt de samenwerking nog jaren doorgezet. ‘Sommige opdrachtgevers gooien een klus over de schutting en kijken er verder niet naar om. Dat is bij de Werkendamse niet zo, die houden zelf nog de vinger aan de pols. En dat is alleen maar prettig.’ ◆ www.provarmo.nl

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 17


MIJN TECHEM Hèt online platform, speciaal voor uw bewoners.

Verbruiken online volgen, afrekeningen inzien en info over verbruiksmeting... In woongebouwen met een collectieve cv-installatie plaatst Techem meetapparatuur om het warmte- en waterverbruik te meten. Bewoners ontvangen zo een eerlijke afrekening. Met Mijn Techem hebben zij online inzicht in hun gegevens en kunnen zij hun verbruiken online volgen. Techem Energy Services BV · Takkebijsters 17–1 · 4817 Breda · Niederlande

2018-003_TE_Anz_OnlinServices_190x127_nl.indd 1

03.07.18 10:34

Wasco feliciteert WVC/WVI met het 55-jarig jubileum! Bedankt dat we hier onderdeel van mogen zijn.


medewerkers Familiebedrijf in beeld de werkendamse aan het woord

We kunnen het onderling goed met elkaar vinden

P

Pauli van Drunen (57) is servicetechnicus bij WVC. Hij werkt al ruim 32 jaar voor de Werkendamse, met een onderbreking van 6 jaar. ‘Toen ik van school kwam, ben ik hier begonnen als leerling-loodgieter en elektricien. Mijn afdeling werd overgenomen door een ander bedrijf en ik ben meegegaan. Na allerlei omzwervingen ben ik weer teruggekomen bij WVC. Hier is het goed werken. Het is niet voor niks dat hier zoveel mensen heel lang werken. Veertig jaar is geen uitzondering.’ Pauli is kort onderhoudsmonteur geweest, daarna servicemonteur en nu dus servicetechnicus en inspecteur milieukeuringen ketelhuizen. ‘Je weet nooit wanneer je klaar bent, een 8 tot 5 mentaliteit is er niet. Dat weet je ook als je hieraan begint. Aan de andere kant ben je, binnen de geldende regels, redelijk vrij in de dingen die je doet. Natuurlijk is er een bepaalde strategie, en met de toenemende automatisering worden de touwtjes wat strakker aangetrokken, maar dan nog is de sfeer relaxt. En we kunnen het onderling erg goed met elkaar vinden. Met iedereen.’

s ’ Na vele om-

zwervingen ben ik weer teruggekomen’

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 19


medewerkers van Familiebedrijf in beeld de werkendamse aan het woord

Van servicemonteur tot directielid

V

Van servicemonteur naar directielid, Johan Hakkers (58) heeft bij WVC/ WVI een mooie carrière opgebouwd. ‘Ik heb van Teus Paans, de vader van Sandra, de kans gekregen om me op te werken. En die kans heb ik dankbaar gegrepen’, vertelt hij in zijn kantoor bij de Werkendamse aan de Biesboschhaven. Van servicemonteur werd hij medewerker meet- en regeltechniek. In die functie zette hij het nog steeds operationele gebouwbeheersysteem op. Vervolgens werd hij bedrijfsleider van de service-afdeling.

Hakkers is sinds 8 jaar technisch directeur. ‘En commercieel, dat is er al snel aan toegevoegd’. De geboren en getogen Werkendammer vindt dat hij prima op zijn plek zit. ‘Het bevalt me goed. Voor mijzelf heb ik niet zo veel ambities meer, voor het bedrijf des te meer. Meedoen in de nieuwe technieken, een voorschot nemen op de toekomst.’ Hij roemt de vlakke organisatie van WVC/WVI. ‘Ik heb enkele jaren bij een grote multinational gewerkt. Daar is dat toch anders. Minder open, minder betrokkenheid. Hier zijn de lijnen kort. De familie doet mee, loopt rond in het bedrijf. Er is weinig afstand tussen directie en werknemers. Dat vind ik typerend voor een familiebedrijf.’

s ’ Er is weinig afstand

tussen directie en werknemer, dat vind ik typerend voor een familiebedrijf’


Uitdaging in energiezuinig bezig zijn

D

De manier van werken hier past bij mijn karakter, hoe ik ben. De klant staat centraal. Eerst zorgen dat de klant tevreden is, dan pas praten over geld. Eerst de dingen goed regelen, dan pas de focus op de financiën. Dat zegt projectleider Hugo van der Meijden. Al jong liep hij stage bij WVC/WVI en hij is nooit meer weggegaan. Als projectleider samen met een team en in overleg met de klant mooie installaties maken, daar ligt zijn hart. ‘Ik ben ook bedrijfsleider geweest en dan ben je meer met de organisatie bezig, en heb je minder met de klant te maken. Wat ik nu doe vind ik leuk. Zeker nu we aan de voor-

avond staan van de energietransitie. Hoe kun je energiezuinig bezig zijn en ook de klant tevreden houden. Daar zie ik echt een uitdaging in.’ Hugo heeft van thuis uit meegekregen dat het belangrijk is een goede opleiding te hebben en werk te doen dat naar je zin is. Dus volgde hij na het mbo een hbo-opleiding terwijl hij al aan het werk was. En blijft hij al 19 jaar de Werkendamse trouw. ‘Het bedrijf is goed voor het personeel, als het personeel ook goed voor het bedrijf is. Het is een wisselwerking.’

Ik blijf hier tot mijn pensioen

O

Ook voor installatiemonteur Nick Versluis (33) is WVI zijn eerste werkgever. Hij begon vers van de mavo als 16-jarige jongen, en 17 jaar later is hij er nog steeds. ‘Nooit gedacht aan weggaan. Ik hoop hier tot aan mijn pensioen te kunnen werken. Het loopt gewoon goed, ik heb nooit geen klachten en heb het prima naar mijn zin’. De werkdag van Nick Versluis duurt van 7.30 uur tot 16.15 uur. Sinds kort is Versluis ook werkplekbegeleider voor bbl-studenten die werken en leren combineren. Maar het merendeel van de tijd installeert hij nieuwe cv-ketels bij mensen thuis, of in nieuwbouwwoningen. Tijdens zijn werk merkt hij hoe het onderwerp ‘alternatieven voor gas’ leeft bij de mensen. ‘Sinds een half jaar krijg ik daar geregeld vragen over. En dan antwoord ik dat we hier bij WVI volop mee bezig zijn. We

spelen hier op in. Als installatiemonteur krijgen we regelmatig nieuwe informatie over dit onderwerp van het bedrijf.’

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 21


bedrijfsactiviteiten Familiebedrijf in beeld de werkendamse

Sterk in duurzaam In de huidige tijd worden mensen zich steeds meer bewust van de eindigheid van fossiele brandstoffen. Dit heeft ook gevolgen voor de toepassingen in klimaatinstallaties. De Werkendamse biedt dan ook alternatieve oplossingen aan voor toepassing van fossiele brandstoffen in de installaties. Als een van de weinige installatiebedrijven is dit bedrijf gecertificeerd voor BRL600-21, hetgeen inhoudt dat de Werkendamse bodemenergiesystemen (denk aan warmtepompen) volgens de kwaliteitseisen installeren, beheren en onderhouden.


W

Warmteterugwinning In conventionele ventilatie-installaties, met name bij woonhuisventilatie, wordt de lucht vanuit het gebouw uitsluitend afgezogen. De gemiddelde temperatuur van de afgezogen lucht zal vaak circa 20 graden celcius bedragen. Deze luchttemperatuur wordt, met name in de winterperiode, bereikt door het verwarmen van het gebouw. De hoeveelheid afgezogen lucht wordt langs natuurlijke weg via naden en kieren weer aangevuld. Voor iedere kubieke meter afgevoerde lucht komt één kubieke meter verse lucht terug. Een nadeel is dat de verse lucht de temperatuur heeft van de buitenlucht die veelal kouder is dan de afgevoerde lucht. De energie, die gebruikt is om de lucht in het gebouw te verwarmen, wordt haast letterlijk weggeblazen. Toepassen van een gebalanceerd ventilatiesysteem kan dit energieverlies voorkomen. Gebalanceerde ventilatie wil zeggen dat zowel de luchtafvoer als de luchttoevoer mechanisch gecontroleerd wordt. Door de beide luchtstromen in de ventilatieunit door een warmtewisselaar te sturen, wordt de warmte vanuit de afgevoerde lucht afgegeven aan de toegevoerde lucht waarvan de temperatuur zal stijgen (mits de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur anders

vindt geen warmte-uitwisseling plaats). In plaats van de warmte weg te blazen, kan deze tot wel 90% teruggewonnen worden. Zonne-energie De zon geeft warmte af. Dit is stralingswarmte en goed voelbaar wanneer men in de zon staat. We kunnen deze warmte ook opvangen in een zonnecollector. In een zonnecollector wordt water opgewarmd en opgeslagen in een voorraadboiler. Dit water kunnen we gebruiken voor bad of douche. Is het water in de boiler onvoldoende warm voor direct gebruik, dan wordt het naverwarmd in de c.v.-ketel (combiketel) tot de gewenste temperatuur. Voor dit naverwarmen is altijd minder energie noodzakelijk dan wanneer het (koude) leidingwater volledig moet worden opgewarmd. Een andere methode is het toepassen van zonnecellen voor het opwekken van elektrische energie. Aardwarmte In alle stoffen, die warmer zijn dan het absolute nulpunt (- 273 ºC. of 0º K.) is energie opgeslagen in de vorm van “warmte”. Daar in de aarde op enige diepte de temperatuur nagenoeg constant is, kan deze warmte benut worden. Om deze warmte aan de aarde te onttrekken en voor verwarmingsdoeleinden te gebruiken, is een z.g. warmtepomp noodzakelijk. Een warmtepomp is een elektrisch of gas aangedreven

koelmachine. De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met een koelkast. Een koelkast onttrekt warmte aan de producten in de koelkast en geeft deze warmte af aan de omgeving. Dit is voelbaar aan het “rooster” achter de koelkast dat bij gebruik warm wordt. Bij een warmtepomp wordt via aardsondes (gesloten systeem) of bronnen (zowel gesloten als open systemen) relatief warm water van b.v. 15ºC opgepompt. Dit water wordt door de warmtepomp gestuurd en in de warmtepomp afgekoeld tot 5ºC. De aan het water onttrokken energie tezamen met de compressorwarmte wordt voor verwarmingsdoeleinden gebruikt. De Werkendamse Verwarmings Industrie (WVI) heeft in opdracht van Woonservice Meander te Werkendam een appartementengebouw opgeleverd dat is voorzien van zo’n ventilatie- en warmtepompsysteem. In dit gebouw bestaat het verwarmingssysteem uit uitsluitend een vloerverwarming. Als extra voorziening is hier de mogelijkheid gecreëerd om in de zomersituatie de vloerverwarming als koeling te gebruiken door het verwarmingswater door de bodemwisselaar van de warmtepomp (op een diepte van circa 40 meter) te pompen. Meer weten? Bel (0183) 50 27 55.

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 23


Als van Wijngaarden Groothandel en Super Safe Bedrijfskleding uit Sliedrecht mogen we al zo’n 10 jaar betrokken zijn als leverancier van de Werkendamse. Al sinds 1987 zijn wij actief als partner in bouw, industrie en infra in de regiogebieden Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en het land van Heusden en Altena

Actief als partner in Bouw, Industrie & Infra

Het zijn boeiende regio’s met een grote diversiteit aan activiteiten. Iedereen die professioneel gebruiker is van ijzerwaren en gereedschappen, bedrijfskleding en PBM, in de breedste zin van het woord, zijn we dan ook graag van dienst. Dat doen we met een hecht team van meer dan 30 medewerkers vanuit onze locatie in Sliedrecht, centraal gelegen en direct bij de op en afrit 25 van de A15. Iedere werkdag van 07:00Ͳ18:00 en op zaterdag van 09:00 Ͳ 12:00 Van harte welkom! Trapezium 350 3364 DL Sliedrecht

0184Ͳ618495 info@vwsl.nl

Bodem, ventilatie of lucht? “De experts van Rensa staan voor u klaar.” R

WA

PE

WA

N

0,4 M

TE R P O

M

Als groothandel gespecialiseerd in verwarming en ventilatie gaat Rensa verder dan alleen een perfecte levering. Neem bijvoorbeeld onze warmtepomp-oplossingen! Rensa beschikt over een eigen Techniek afdeling met gekwalificeerde technisch adviseurs en gecertificeerde engineers, die u als installateur graag bijstaan in het maken van lastige keuzes. Want, een solide warmtepompsysteem begint met een gedegen advies en een goede warmteverliesberekening. Kijk op www.rensa.nl/warmtepompen voor meer informatie.


Klant van Familiebedrijf in beeld de werkendamse aan het woord Poort 6

Voor Poort6 is de Werkendamse een logische partner op foto: Joost kant

Poort6 is de sociale huisvester van en voor Gorinchem. De woningcorporatie heeft ruim 7000 woningen in de stad. Voor het onderhoud van de cv-installaties in het woningbestand vertrouwt Poort6 al sinds mensenheugenis op de Werkendamse. Deze duurzame relatie leidt ook tot een gezamenlijke zoektocht naar duurzame alternatieven voor verwarming met gas. ‘De Werkendamse is voor ons een logische partner’, aldus coördinator Onderhoud Joost Kant.

D

De naam Poort6 is gebaseerd op de vijf toegangspoorten die Gorinchem van oudsher kent: de Arkelpoort, Kanselpoort, Dalempoort, Waterpoort en Vijfde Uitgang. Hier voegt de woningcorporatie symbolisch een zesde poort aan toe; Poort6 is de toegang tot meer dan prettig wonen. De organisatie richt zich op huishoudens die op sociale huisvesting zijn aangewezen, in Gorinchem en Dalem. Poort6 bestaat in de huidige vorm sinds 2009 en is het resultaat van verschillen-

de fusies. Zo hangt op het hoofdkantoor nog een glas-en-lood-raam met het logo van Beter Wonen, een van de vijf voorgangers van Poort6. Joost Kant werkt sinds 1985 bij de woningbouwvereniging en weet niet beter dan dat WVC/WVI de vaste leverancier is als het gaat om het onderhoud van de verwarmingsinstallaties. ‘Ik denk dat het contact tussen de Werkendamse en de voorgangers van Poort6 er vanaf het allereerste begin is geweest’, zegt

hij. ‘De werkrelatie bestaat al heel lang, al voordat ik hier kwam.’ Kant werkte aanvankelijk aan de klachtenlijn, wat tegenwoordig servicelijn heet. Na diverse tussenstappen is hij nu verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderhoud van de ruim 7000 woningen. Eventuele klachten (ook wel serviceverzoeken genoemd) over individuele cv-installaties gaan tegenwoordig rechtstreeks naar WVC. ‘Als klanten ons bellen, verwijzen wij hen via ons telefoonbandje voor problemen met de cv-installatie direct door naar WVC. FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 25


Advertorial

“De Werkendamse” en Thermagas, al vele jaren een sterk team! Wij zijn er trots op, dat ons is gevraagd een bijdrage te leveren aan deze mooie uitgave van de Werkendamse Verwarmings Industrie. Al vele jaren verzorgen wij als partner van “De Werkendamse” de klimaatvloeren, in de volksmond de vloerverwarming en vloerkoeling. Thermagas is een partner voor de professionele installateur. Het leveren van maatwerk vloerverwarming en -koeling en het ontzorgen van de installateur is een belangrijke kracht van Thermagas. Elk gebouw is anders, dus dat betekent dat niet voor elk gebouw dezelfde installatie kan worden ontworpen. Maatwerk

is noodzakelijk om voor elk project de meest optimale oplossing te bieden, met het juiste systeemontwerp. Samen met de Werkendamse geven wij hier invulling aan. Daarom is “De Werkendamse” en Thermagas, samen met meer dan 100 jaar ervaring, een sterk team.

Namens alle medewerkers van Thermagas wensen we de Werkendamse een mooie toekomst en we hopen onze relatie nog in lengte van jaren voort te zetten. Bert van Loenen Dirk Muller

Thermagas Nederland B.V. Postbus 22 Tel.: 0320-211450 8200 AA Lelystad Fax: 0320-211451 Platinastraat 21 e-mail: info@thermagas.nl 8211 AR Lelystad website: www.thermagas.nl

VLOERVERWARMING EN -KOELING

De kracht van

Platinastraat 21

8211 AR Lelystad

; basis voor uw succes!

e info@thermagas.nl

i www.thermagas.nl

t +31 (0)320 211 450


Klant van Familiebedrijf in beeld de werkendamse aan het woord Poort 6

In Werkendam plannen ze het onderhoud in, dat wordt helemaal door hen aangestuurd. Wij krijgen elk kwartaal een rapport hiervan. Deze manier van werken loopt goed, dat horen we ook van onze klanten.’ De grote ketelhuizen, de collectieve cv-installaties in bijvoorbeeld flatgebouwen, werken met afstandsbeheer. ‘Als er bij een ketel iets mis is, krijgen ze in Werkendam direct op een beeldscherm een signaal. Ze kunnen dan bijvoorbeeld de ene ketel uitzetten en een andere aan. Een monteur gaat het mankement oplossen en alles is in veel gevallen alweer gerepareerd voordat de bewoners er iets van kunnen merken’, aldus Joost Kant.

s ’ De samenwerking

waardeert Joost vooral vanwege het ontzorgen’

Kennis woningbezit Poort6 vindt samenwerken belangrijk. De samenwerking met WVC waardeert Joost Kant vooral vanwege het ‘ontzorgen’, een term die vaker valt bij leveranciers en klanten. ‘Dat ontzorgen is bij WVC in goede handen. Plus daarbij de technische kennis en de kennis van ons woningbezit, dat zijn echt de speerpunten. Sandra Paans is er ook in geslaagd de sfeer van het familiebedrijf voort te zetten en alle werknemers hierin mee te nemen. Op een manier die past bij deze tijd, maar wel aansluit bij het verleden.’ Bijna alle complexen van Poort6 zijn wat betreft cv al jarenlang in onderhoud bij WVC. Dat WVC het woningbestand zo goed kent, heeft grote voordelen. ‘Je kunt wel om de vier of vijf jaar alles opnieuw uitbesteden aan een ander, en dat zal best iets goedkoper zijn, maar daarmee ben je nog niet beter af. Bij een nieuwe partij moet je alles opnieuw uitleggen en dat kost veel tijd en dus ook geld.’

Adviesbureau De Werkendamse is voor Poort6 niet alleen leverancier, maar fungeert ook als adviesbureau. Zeker als het gaat om plannen voor duurzame energie en de transitie van gas naar niet-fossiele brandstoffen. ‘Het project aan de Valkeniersweg/Kennelweg is daarvan een mooi voorbeeld. We hadden daar flats uit eind jaren zestig met elk hun eigen boiler of geiser en een collectieve cv. De vraag kwam of we nu al iets konden doen om voorbereid te zijn als in de toekomst stadsverwarming een optie wordt. Vanuit Dordrecht zijn er plannen om dit naar Gorinchem toe te brengen. Door het aanleggen van een nieuwe warmwatervoorziening in combinatie met de bestaande cv-ketels is een tussenoplossing gecreëerd die in de toekomst kan worden aangesloten op die stadsverwarming. Voor ons was de Werkendamse hierin een logische partner.’ ‘Heel recent zijn we begonnen samen met de gemeente de haalbaarheid te onderzoeken van het aansluiten van vijf grote flats op een warmtenet. Je praat dan over zo’n zeshonderd woningen die warmte vanuit de grond krijgen. De Werkendamse schetste een reëel beeld van wat er met de huidige installatie mogelijk is, door gerichte aanpassingen. Daar kunnen we wat mee.’ Volgens de coördinator Onderhoud is er nu nog geen pasklaar alternatief voor de ruim vijfduizend woningen van Poort6 die verwarmd worden met individuele cv-ketels. ‘Een cv-ketel gaat zo’n achttien tot twintig jaar mee, dan is de ketel op en moet deze vervangen worden. Voor het vervangen van de ketels zoeken we naar een passende en duurzame oplossing. Welke oplossing dit exact wordt, weten we nu nog niet. Hiervoor houden we nieuwe ontwikkelingen goed in de gaten, zodat we hierop in kunnen spelen.’ ◆ www.poort6.nl

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 27


WE MASSER HET ER GRAAG IN. AL RUIM 50 JAAR TOONAANGEVEND OP HET GEBIED VAN ISOLATIE. ALTENAWEG 20C, 5145 PC WAALWIJK | 0416-675380 | HANENBERG.NL

Met AGR Wellness comfortstoel inclusief mass

De Van nieuwe Mill Astra Sports Tourer zit vol met innovaties. Zoals AutoCentrum Werkendam en Opel feliciteren LED Matrix verlichting: 16 individuele LED’s waarmee u alt de WVC en WVI met haar 55-jarige jubileum grootlicht kunt rijden, zonder andere weggebruikers te ver

Zo heeft u altijd goed zicht. Kom nu naar de showroom en l verrassen door een proefrit.

Vanaf € 22.395

De nieuwe Astra Sports Tourer. Tart de topklasse.

Biesboschhaven Zuid 17 4251 NM Werkendam Telefoon: 0183-501309

www.autocentrumwerkendam.nl

Van Hogendorpweg 6 Dordrecht, Mijlweg 31, (07 4204 XW Gorinchem Gorinchem, Tel. 0183 – 645 800Van Hogendo www.vanmill.nl www.vanmill.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km: 6,2-3,4; km/liter: 16,1-29,4; CO2 gr/km: 142 - 89. www.vanmill.nl

Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten