Familiebedrijf in Beeld Wulro Weert

Page 1

FAMILIEBEDRIJF in beeld

W U L R O F oo d G rou p E i e r e n & E i p ro d u c t e n w e e r t

Vijf generaties Cost leadership Klanten aan het woord

“Alles draait om de eisen en de wensen van de klant.”

Medewerkers aan het woord

Leverancier Siemens aan het woord

Door dik en dun

Prettig werken


Innovatieve verticale verpakkingstechnologie

vh verpakkingen

Duurzame oplossingen op turnkey basis Optimale service garandeert efficiĂŤnt productieproces

Result with a smile

www.vhnl.com Marconilaan 15 6003 DD Weert

Wulro en Voets & Donkers: al ruim 40 jaar samen succesvol Al sinds het begin van de jaren ’70 werkt Wulro samen met Gebr. Voets (nu Voets & Donkers). Via een interessante kennismaking (een verhaal vol mooie anekdotes) begon de vorige generatie aan een succesvolle samenwerking die nu nog altijd voortduurt. Bij Voets & Donkers leverden we toen al (en nu nog) de koelcellen en koude-productie voor de productieprocessen van Wulro. Eerst op de vorige locatie van Wulro, nu op hun huidige. Ook aan de realisatie van DEPS hebben wij onze bijdrage mogen leveren. Zo hebben we de high-care- en mid-care-ruimtes voor de fabriek verzorgd, en we ontwikkelden en realiseerden de koude-installatie voor de productieprocessen. Daar zijn we blij mee en trots op! We hopen dan ook dat we onze goede relatie en jarenlange samenwerking in de komende tijd voort kunnen blijven zetten. Wij willen Leon, Marcel en het gehele Wulro-team van harte feliciteren met het 135-jarig bestaan. Nog vele succesvolle jaren gewenst en op naar een mooie toekomst!

Nobelweg 8 | 5482 NN Schijndel | The Netherlands

www.voetsdonkers.nl | +31 (0)73 35492911


VOORWOORD | familiebedrijf in beeld w Food Group eieren en eiproducten

Beste lezers, De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het familiebedrijf. Ons vakblad heeft tot doel om voorbeelden van dit type bedrijven op te sporen en te presenteren. Prachtige parels in alle takken van de economie. Familiebedrijven worden namelijk gekenmerkt door een hechte keten, gefundeerd op gedegen bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en een directie die het langetermijnbelang voorop stelt. Familiebedrijf in Beeld is spreekbuis van de directie en interviewt klanten, leveranciers en medewerkers. We bieden een levendig beeld van deze dynamische bedrijven. Zo mochten wij het verhaal optekenen over Wulro Food Group eieren & eiproducten. Een oeroud familiebedrijf (sinds 1884) waar de vijfde generatie al staat te trappelen. De familie Wulms is erin geslaagd om dit bedrijf door de jaren heen steeds inventief aan te passen aan de tijd en aan de markt. De huidige directie van de broers Leon en Marcel Wulms bouwden er in 2015 zelfs nog en fabriek bij: DEPS, gespecialiseerd in eipoeder. Over de hele wereld, want de eiermarkt is steeds meer een internationale aangelegenheid.

Veel leesplezier, Govert Lagrouw Uitgever & hoofdredacteur

colofon

Familiebedrijf in Beeld

Familiebedrijf in Beeld is een uitgave van

Realisatie en coรถrdinatie

Vormgeving en opmaak

Lagrouw Communicatie

Govert Lagrouw

Lagrouw Communicatie

Hoogstraat 16

Teksten

Sales

4251 Cl Werkendam

Govert Lagrouw

Fred van Kuyen, 06-14 44 19 73

T 0183-401078

Fotografie

M 06-51200448

Sharon Piek & Sandy Klein Gunnewiek

Wulro Food Group eieren & eiproducten

www.lagrouwsc.nl

(Lagrouw Communicatie)

Seelenstraat 7 6004 RL Weert,

info@lagrouwsc.nl

www.familiebedrijfinbeeld.nl

www.wulro.nl www.deps.eu FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 3


iNHOUDsopgave Familiebedrijf in beeld wulro Food Group eieren en eiproducten

vijf generaties cost leadership

Medewerkers aan het woord

4

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

06 08

17

Bedrijfsactiviteiten Wulro eieren en eiproducten

Klant aan het woord pauwels sauzen

14


Continuïteit

leverancier ad verkennis aan het woord

13

25

ONZE ONZE PASSIE, PASSIE, UW UW (BEDRIJFS)BELANG (BEDRIJFS)BELANG ONZE PASSIE, UW (BEDRIJFS)BELANG

Gielissen heeft een passie voor stoom en maakt daar al meer dan veertig jaar lang geen geheim van. Kennis en ervaring op dit Gielissen heeft een passie voor stoom en maakt daar al meer dan veertig jaar lang geen geheim van. Kennis en ervaring op dit gebied zijnheeft echter Vandaar we onze daar eigen mensen opleiden. filosofie op drie Gielissen eenschaars. passie voor stoomdat meer dan veertig Onze jaar lang geenrust geheim van.pijlers: Kennisvakmanschap, en ervaring op dit gebied zijn echter schaars. Vandaar datenwemaakt onze eigenalmensen opleiden. Onze filosofie rust op drie pijlers: vakmanschap, rechtvaardigheid enschaars. samenwerking. Dat wil zeggen ongeëvenaarde up-to-date kennis vanrust onsopvak, toegepast in een prettige gebied zijn echter Vandaar dat we onze eigen mensen opleiden. Onze filosofie drie pijlers: vakmanschap, rechtvaardigheid en samenwerking. Dat wil zeggen ongeëvenaarde up-to-date kennis van ons vak, toegepast in een prettige relatie waarin service en goede afspraken Een belangrijk beetjekennis extra. rechtvaardigheid en samenwerking. Dat wilcentraal zeggen staan. ongeëvenaarde up-to-date relatie waarin service en goede afspraken centraal staan. Een belangrijk beetje extra. van ons vak, toegepast in een prettige relatie service en goede afspraken centraal staan. Een belangrijk beetje extra. ONZEwaarin EXPERTISES ONZE EXPERTISES ONZE EXPERTISES  STOOMKETELS  STOOMKETELS  HEETWATERKETELS STOOMKETELS  HEETWATERKETELS VEILIGHEDEN  HEETWATERKETELS VEILIGHEDEN  AFSLUITERS EN APPENDAGES VEILIGHEDEN  AFSLUITERS EN APPENDAGES REVISIE T0103EN APPENDAGES  AFSLUITERS REVISIE T0103  LEIDINGWERKEN REVISIE T0103  LEIDINGWERKEN STOOMKETELVERHUUR  LEIDINGWERKEN STOOMKETELVERHUUR  STOOMKETELVERHUUR

              

CONDENSPOT METINGEN CONDENSPOT METINGEN FLOW-EN VERMOGINGSMETINGEN CONDENSPOT METINGEN FLOW-EN VERMOGINGSMETINGEN WARMTEWISSELAARS FLOW-EN VERMOGINGSMETINGEN WARMTEWISSELAARS ONTIJZERINGSFILTRATIE WARMTEWISSELAARS ONTIJZERINGSFILTRATIE KETELKEURINGEN ONTIJZERINGSFILTRATIE KETELKEURINGEN REPARATIE / ONDERHOUD KETELKEURINGEN REPARATIE / ONDERHOUD MANOMETER/ ONDERHOUD KALIBRATIE REPARATIE MANOMETER KALIBRATIE MANOMETER KALIBRATIE

De Run 5419, 5504 DG Veldhoven | TEL : 040-253 5115 | www.gielissenbv.nl | info@gielissenbv.nl De Run 5419, 5504 DG Veldhoven | TEL : 040-253 5115 | www.gielissenbv.nl | info@gielissenbv.nl De Run 5419, 5504 DG Veldhoven | TEL : 040-253 5115 | www.gielissenbv.nl | info@gielissenbv.nl


Familiebedrijf in beeld Wulro Food Group Eieren en Eiproducten

WULRO

van kruidenierswinkel tot wereldspeler in hoogwaardige eiproducten Het verhaal over Wulro is een verhaal over vier generaties ondernemerschap terwijl de vijfde generatie alweer warm loopt. Het is een verhaal waarin iedere generatie telkens een nieuw verdienmodel in de eierhandel ontwikkelde. Aanpassen aan de tijd en flexibel inspringen op nieuwe vragen uit de markt. En ja, als het moet, het roer omgooien. Zo ontstond het beeld van een familie die er telkens in slaagde om van veranderingen in de tijd een kans te maken. Ras-ondernemers.

D

e geschiedenis start in 1884 toen Martinus Wulms een kleine kruidenierswinkel in het Limburgse Weert opende. Martinus zag al gauw meer mogelijkheden. Hij ging zich toeleggen op de handel in boter, kaas, eieren en granen. Veelal naar Brussel en Antwerpen, later gevolgd door Duitsland en Engeland. In die dagen ondervond hij al veel steun van zijn zoon Lei (Leo Wulms), een zeer

6

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

ondernemende jongen die al als 16-jarige de boer op ging en zaken met handelaren afsloot. Toen hij dan ook in 1933 de bedrijven van zijn vader overnam, kende ‘Leike’ de kneepjes van de eierhandel als geen ander. Lei bouwde steen voor steen het bedrijf verder uit. Na de Tweede Wereldoorlog werd de vraag naar eieren steeds groter en besloot Lei het bedrijf te specialiseren in eieren. De boter, kaas en het graan werden vaarwel gezegd terwijl paard en


Martinus Wulms, 1884

‘ Zelfs de vijfde generatie draait al warm’ wagen plaats maakten voor de vrachtauto. In 1953 werd een nieuw bedrijfsgebouw in gebruik genomen en had het bedrijf een capaciteit van 1,5 miljoen eieren per week. Amper tien jaar later werd wederom een nieuw complex in gebruik genomen, met een hypermodern machinepark gebaseerd op een omzet van drie miljoen eieren per week. Het was de tijd dat de firma en de familie Wulms een aanzienlijke positie had verworven in Weert. Op het openingsfeest waren de Deken van Weert, de directeur van de Nederlandse Credietbank en talrijke notabelen aanwezig. Johnny Hoes als conferencier organiseerde het openingsfeest met een complete revue. Het groot, groter, grootst had ook een keerzijde. Huidig directeur Marcel Wulms: “Er waren ook elf kinderen met elf aangetrouwden die in het bedrijf werkten en allemaal iets voor het zeggen wilde hebben…” Regeren is vooruitzien zal Leo Wulms gedacht hebben, vandaar dat de nieuwe fabriek in 1963 al werd voorbereid op een nieuwe activiteit: het produceren van eiproducten, vloeibaar en geconserveerd, op basis van het scheiden van eiwit en eigeel. In de jaren tachtig, nadat de tweede generatie-

wissel had plaatsgevonden en Jan en Maria Wulms aan het roer kwamen te staan, neemt de omschakeling van eierhandel naar eierproductie een definitieve vlucht. Hiermee veranderde ook de kern van de zaak. Wulro werd een nichespeler die hele specifieke en complete eierproducten produceert en verhandelt over de hele wereld, aan bijvoorbeeld industriële bakkerijen, distileer-bedrijven, vlees- en ijsindustrie en producenten van salades en sauzen. In vergelijking met ‘vroeger’ slankte het bedrijf af maar werd als het ware taniger en leniger. Zeker als in 1996 de volgende generatiewissel zich aandient. Begin jaren negentig wordt vader Jan ziek. Zijn zoons Leon en Marcel, 24 en 19 jaar oud, worden voor de leeuwen gegooid. “Pa zei: ik verkoop de zaak of jullie springen erin. Dat laatste hebben we gedaan en nooit met één dag spijt”, aldus Marcel Wulms. Van kinds af aan was de zaak mijn thuis. Ik speelde in de fabriek, reed op de heftrucks en was altijd daar aan het werk. Het eerste jaar reed ik naar alle relaties in mijn Volkswagen Golf. 120.000 kilometers. Ja natuurlijk ontmoette ik de nodige scepsis, maar bijvoorbeeld in België zijn nog volop

klanten van ons te vinden die ik in 1999 al heb bezocht.” Samen met Leon Wulms geven de broers nu leiding aan een wereldwijde hightech speler met accent op cost leadership. Leon houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop en de contacten met de pluimveehouders. Marcel richt zich op de verkoop van vloeibaar eiproduct en de verkoop van de poeders. Samen besteden ze heel veel energie aan innovatie en automatisering. De ‘koude’ kant houden ze bewust buiten de bedrijfsvoering. Beide partners van de broers hebben daar geen functie. “Dat heb ik wel geleerd van mijn opa Lei”, verklaart Marcel. “Niet teveel kapiteins op één schip.” Toch blijft het familiegevoel aanwezig. Zus Jolanda werkt op de orderadministratie en is al net zo betrokken als de broers. Ook haar man Henri, die leiding geeft aan de chauffeurs, is all in the family. Zelfs de vijfde generatie draait al warm. Marcel’s zoon Wessel is nog maar negentien jaar maar toont volgens vader Marcel opmerkelijk veel interesse. En vader Jan Wulms, de tachtig gepasseerd, komt nog elke week een keer langs om koffie te drinken. u FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 7


Familiebedrijf in beeld Wulro Food Group bedrijfsactiviteiten

Wulro Food Group

Wulro Food Group staat voor ‘Best Prepared Egg Products’, een expertise die zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en welke van generatie tot generatie is overgedragen. Wulro Food Group staat bekend als een écht familiebedrijf met een no-nonsense, hands-on mentaliteit, waardoor er snelle en accurate beslissingen genomen kunnen worden.

I

s er vanuit de klant behoefte aan flexibiliteit, advies en/of zijn er andere vraagstukken? Dan denken de medewerkers van Wulro Food Group graag mee. Daarom wordt er naast flexibiliteit ook veel waarde gehecht aan het opbouwen en onderhouden van duurzame klantrelaties. De klant is koning. Wulro Food Group levert vanuit haar Business Units als Wulro (vloeibare eiproducten)en Dutch Egg Powder Solutions (eipoeders), kortweg DEPS, aan de voedselverwerkende industrie. Hier worden de diverse eiproducten verwerkt in bijvoorbeeld koekjes, vlees, vis, ijs, sauzen, dressings, aardappelproducten, pasta’s en noedels.

8

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

Wulro Wulro is gespecialiseerd in het produceren van vloeibare eiproducten. Het breekproces is hierbij een belangrijk onderdeel. Het ei verliest na het openbreken van de schaal zijn beschermhuls tegen bederf en bacteriën, waardoor het dus van cruciaal belang is dat aan alle hygiënische voorschriften wordt voldaan. Wulro heeft jarenlange ervaring met deze productie en er wordt dan ook zorgvuldig volgens alle voorschriften en vastgestelde procedures gewerkt. Feitelijk is de workflow: Eerst breken, splitsen, samenstellen, pasteuriseren en tot slot afvullen. Het bijzondere hierbij is dat de eiproducten op klant specifieke wens geproduceerd én geleverd kunnen worden. Als eerste door eventuele hulpstoffen te verwerken. Ten tweede door de gewenste afvulhoeveelheid en verpakking uit te leveren.

Op hoofdlijnen produceert Wulro drie eiproducten: • Eiwit. Eiwit is een onmisbaar ingrediënt binnen de voedingsindustrie. Het zorgt naast nutritionele eigenschappen ook voor functionele eigenschappen zoals binding, volume en luchtigheid. • Eigeel. Eigeel fungeert als emulgator en zorgt ervoor dat producten romiger worden. Daarnaast zorgt het voor extra kleur en smaak. Eigeel wordt met name gebruikt door fabrikanten van sauzen en dressings. • Heelei. Heelei zorgt voor binding, volumeen luchtigheid. Zo is het uitstekend te gebruiken voor de productie van diverse bakkerijproducten.

Eierschalen als waardevolle reststroom Alles van het ei wordt gebruikt. Door het vloeibare ei te scheiden van hun schaal,


ontstaat er een reststroom van eierschalen. Wulro heeft een installatie om eierschalen te verwerken tot waardevolle grondstoffen voor de feed- en agrosector. Zo wordt het gebruikt als veevoeding, maar ook als strooisel voor op weilanden.

Transport in eigen hand

Vanaf de oprichting in 1884 heeft Wulro zeer goede relaties met pluimveehouders opgebouwd ĂŠn onderhouden. Wulro haalt de eieren op bij pluimveehouders met hoofdzakelijk eigen transport, waardoor er een goede controle bestaat op de aanlevering van verse grondstoffen. Wulro levert eiproducten met gekoelde vrachtwagens en/of tankwagens aan klanten in heel Europa. Hiervoor maakt het bedrijf ook gebruik van externe transporteurs die voldoen aan de hygiĂŤnecode voor transport, opslag en distributie.

De hoogste kwaliteit wordt gegarandeerd Om de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen controleert en bewaakt gekwalificeerd personeel de kwaliteit van de grondstoffen en eindproducten in een eigen laboratorium. De microbiologische onderzoeken worden door een extern geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. Hier worden dagelijks alle geproduceerde batches eiproduct onderzocht op alle, vanuit de klant gewenste microbiologische parameters.

Daarnaast heeft Wulro meerdere certificaten om de kwaliteit te kunnen waarborgen, hiervoor vinden er regelmatig audits plaats. Zo heeft Wulro de hoogste BRC certificering en een door de NCAE goedgekeurde HACCP erkenning. Door de verdere aanvulling van het GMP+, KAT, BIO, Halal, Koosjer, AgroVet en VLOG certificaat, bestaat er voor iedere klant een geschikt certificaat.

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 9


Familiebedrijf in beeld Wulro Food Group bedrijfsactiviteiten

Dutch egg powder solutions Naast de productie van vloeibare eiproducten, bestaat er sinds 2016 de mogelijkheid om hoogwaardige eipoeders te produceren. Voorheen werd dit proces uitbesteed, maar door toenemende transportkosten en een toenemende vraag vanuit de markt, hebben Leon en Marcel besloten om dit proces in eigen hand te nemen.

De nieuwe ‘state-of-the-art’ fabriek opereert onder de naam Dutch Egg Powder Solutions (DEPS). DEPS is uitgerust met de meest geavanceerde technologieën en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen binnen de industrie. Zo bestaat er een positieve air flow, wat betekent dat de lucht gefilterd wordt voordat het de fabriek binnen komt en vanuit hier gecontroleerd kan worden. Met deze en vele andere uitrustingen is DEPS dusdanig ingericht, zodat het zelfs voldoet aan de eisen van de farmaceutische industrie. DEPS heeft inmiddels een mooi en internationaal klantenbestand opgebouwd. Hier worden de eipoeders voornamelijk verwerkt in vlees, vis, sauzen, dressings, koekjes, aardappelproducten, pasta, noedels en vegetarische producten.

Op hoofdlijnen produceert DEPS drie eipoeders: • Eiwit (albumine) poeders. Naast het standaard eiwitpoeder kunnen de eiwitpoeders een extra goede gelering (high-gel) hebben voor de verwerking in vlees, vis of surimi. Een andere eigenschap kan de uitstekende opklopbaarheid (high-whip) zijn, dit zorgt voor een extra luchtig beslag. Denk hierbij aan toepasbaarheid in meringues. • Eigeelpoeders. Eigeel poeders worden vaak gebruikt als emulgator of kleurmiddel in bijvoorbeeld sauzen en dressings. Voor mayonaise is er een speciaal product genaamd ‘Mayofix’ samengesteld. Hiermee is enkel de toevoeging van olie en specerijen voldoende om mayonaise te maken. • Heeleipoeders. Worden voornamelijk gebruikt in industriële bakkerijen. Een groot scala aan koekjes of gebak kan gemaakt worden met heelei poeder.

10 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

Net zoals bij Wulro kunnen er klant specifieke producten worden samengesteld met toevoeging van eventuele hulpstoffen.

Eipoeders hebben verschillende voordelen: • Opslagmogelijkheden. Eipoeders kunnen op kamertemperatuur bewaard worden, waardoor het gebruik van grote koelingen overbodig is. • Gereduceerd volume. Doordat het meeste vocht wordtverwijderd is er minder opslagruimte nodig en kan er tegelijkertijd meer getransporteerd worden. Vloeibaar eiwit bestaat voor ongeveer 11% uit droge stof, waardoor 1 kilo eiwitpoeder gelijk staat aan ongeveer 8,5 kilo vloeibaar eiwit. Eigeel bestaat voor ongeveer 44% uit droge stof, waardoor 1 kilo eigeelpoeder gelijk staat aan ruim 2 kilo vloeibaar eigeel. Heelei bestaat voor ongeveer 23% uit droge stof, waardoor dit gelijk staat aan ruim 4 kilo vloeibaar heelei. • Transportmogelijkheden. Alle eipoeders kunnen worden afgevuld in 1-25 kilo BIB en big-bags, waardoor er verschillende afvulmogelijkheden zijn. Door het gereduceerd volume kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare ruimte in bijvoorbeeld zeecontainers. • Zeer lange houdbaarheid. De eigeel en heelei poeders hebben een houdbaarheid van 24 maanden. De eiwitpoeders hebben zelfs een houdbaarheid van 36 maanden. Mits het onder de juiste omstandigheden opgeslagen wordt.


Kwaliteit

Workflow Het vloeibaar eiwit komt ongepasteuriseerd binnen en wordt opgeslagen in rauw product tanks. Omdat vloeibaar eiwit veel vocht bevat, wordt het meeste vocht verwijderd door separatie en concentratie. De aanwezige suikers worden door fermentatie verwijderd om verkleuring te voorkomen. Vervolgens wordt het vloeibare eiwit onder zeer hoge druk verneveld en gedroogd in een grote droger en verpakt in 25 kilo BIB. Tot slot wordt het eipoeder gepasteuriseerd in een hotroom. De workflow van heelei en eigeel is anders dan dat van eiwit. Het grootste verschil is dat vloeibaar heelei en eigeel gepasteuriseerd binnen komt, om vervolgens direct gedroogd te worden. Een ander verschil is dat het wordt afgevuld in big-bags, wat het mogelijk maakt om klant specifieke hoeveelheden af te vullen in 1-25 kilo BIB. De gewenste afvulhoeveelheid, wordt door de klant bepaald.

Net zoals Wulro de hoogste kwaliteit

De hoofdleverancier van DEPS is Wulro, zo is er altijd een goede controle op alle binnenkomende eiproducten en wordt de hoogste kwaliteit gewaarborgd. DEPS heeft, net zoals Wulro, de hoogste BRC certificering (Grade AA). Daarnaast is DEPS ook BIO-, Halal-, Koosjer-, VLOG-, en KAT gecertificeerd. www.deps.eu

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 11


JU RES

TECHNI EK

Ondernemen = vernieuwen Investeren in vernieuwing? Wij denken graag mee, met vernieuwende financieringsmogelijkheden.

Kom maar op met de toekomst

JURES TECHNIEK Het begrip in het ontwerpen

en leveren van professionele reinigingsmachines, hogedrukreinigers, waterontharders,

desinfectiesystemen, schuimsystemen en

verwarmingssystemen voor de professionele- en industriële markt in Nederland.

www.jures.nl

Al 135 jaar een eizersterk team!

Wij feliciteren Wulro met het behalen van deze mijlpaal.

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert Tel.: (0495) 454 444 www.smitsvandenbroek.nl

Bezoek onze showroom voor een advies op maat! Kwaliteit garagedeuren Massief houten garagedeuren Openslaande garagedeuren Overheaddeuren Snelroldeuren Brandwerende deuren

Bel direct op 0495 - 49 14 16

De Goeij Deuren Randweg-Zuid 44 6021 PT Budel www.degoeijdeuren.nl info@degoeijdeuren.nl


wulro Food Group eieren en eiproducten Continuïteit en toekomst

Klantgerichtheid, flexibiliteit, automatisering en... kwaliteit! Hoe glorierijk ook het verleden van Wulro, die resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En juist die toekomst is iets waar de huidige directie zich dag en nacht op voorbereidt.

N

a de fipronilcrisis in 2017 investeerde de familie Wulms daarom met privé- familiekapitaal in de onderneming om klappen te boven te komen en continuïteit te waarborgen. Om in te kunnen spelen op de wereldwijde vraag naar eipoeder werd in 2015 een tweede high tech fabriek neergezet genaamd Deps (Dutch Eggs Powder Solutions), waar eipoeders worden geproduceerd, zoals albumine poeder, eidooier, heel eipoeder en aangepaste eipoederproducten. Hiermee kunnen, naast het brede assortiment aan eiproducten van Wulro, nu ook alle vormen van eipoeder wereldwijd worden geleverd. De fabriek is uitgerust met de meest geavanceerde technologieën en voldoet uiteraard aan de hoogste kwaliteitseisen in de industrie. Onder het motto ‘stilstand is achteruitgang’ blijven Leon en Marcel Wulms dus constant innoveren om in een sterk veranderde omgeving mee te kunnen en voorop te blijven lopen. Aan de basis van dit denken staat altijd een sterk klantgerichte mentaliteit. Zoals Marcel Wulms het zegt: “Als een klant nu belt met de vraag ‘Sorry wij zijn vergeten om iets te bestellen’; dan schakelen wij onmiddellijk. Wij zijn flexibel en denken altijd mee in oplossingen voor de klant. Betrouwbaarheid en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel. Als een

klant belt en zegt “Kunnen jullie eipoeder leveren die niet – zoals gebruikelijk in 25 kilogram dozen ­– maar in zakjes van 5,2 kilogram doen we dat. Direct.” Het bedrijf is wereldwijd actief en heeft alles in huis om met schaalvergroting, industrialisatie en automatisering efficiënt te produceren. Goed werkgeverschap is hiervoor een absolute must. Marcel Wulms: “We besteden veel aandacht aan onze mensen. Op de eerste plaats door het scheppen van veilige en duurzame werkomstandigheden. Ook moedigen we onze mensen aan om deel te nemen aan trainingen en opleidingen. Loopbaanontwikkeling vinden we heel belangrijk. We dagen graag uit om door te groeien.” De professionaliteit van Wulro zien we ook terug in een positieve houding ten aanzien van regelgeving. Waar veel producenten regels vaak nog zien als ballast omarmen de Limburgers juist die regels als ijkpunten voor kwaliteit. Het bedrijf stelt hoge eisen aan hygiëne, van werknemer tot transporteur, van opslag tot distributie, op alle fronten

wordt voldaan aan de strenge hygiëne code, waarbij gebruik gemaakt wordt van een eigen laboratorium voor de controle van grondstoffen en eindproducten. Door de toepassing van hoogwaardige technologieën, een geautomatiseerd besturingssysteem en een modern kwaliteit- controlesysteem heeft Wulro de mogelijkheid hoge normen met betrekking tot de voedselveiligheid te hanteren. Het bedrijf is in bezit van alle certificaten wanneer het gaat om kwaliteitscontrole van het I.K.E. en de NCAE, strenge regelgeving die de professionaliteit van Wulro onderstreept. De keurmerken hebben betrekking op de hygiëne, de verwerking van eierschalen tot categorie-3-materiaal en de productie van eiproducten. Sinds 2007 is Wulro BRC-gecertificeerd op het hoogste niveau (Grade AA), een certificaat waar het bedrijf trots op is en iedere dag opnieuw hard voor werkt om hieraan te voldoen, zodat klanten waar ook ter wereld alleen de beste eiproducten geleverd krijgen. u u

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 13


Klant aan het woord van familiebedrijf in beeld Wulro Eieren: Pauwels Sauzen

Wulro Eieren en Pauwels Sauzen:

Een mayonaise die pakt sinds mensenheugenis Wie in het trappenhuis van een bedrijf een blinkende racefiets ziet staan, onder een manshoog portret van voormalig wereldkampioen cyclocross Wout van Aert, kan met enige zekerheid zeggen dat ie in wielergek BelgiĂŤ vertoeft. Wanneer we dit neerschrijven, bevinden we ons dan ook in de Vlaamse gemeente Oelegem, daar waar de sauzenproducent Pauwels Sauzen met het hoofdkantoor gevestigd is.

14 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD


‘ ze hebben alles in eigen hand en Zo zijn ze nooit afhankelijk van externe expediteurs’

D

it Belgische bedrijf, nota bene hoofdsponsor van een eigen cyclocrossteam, doet de vaderlandse tradities steeds alle eer aan. Desondanks ziet Purchasing Manager Eric Van Gestel toch ook enkele schijnbaar Nederlandse trekjes in zijn broodheer. “Vlamingen hebben de stempel om toch wat meer timide en indirect te zijn. Hier bij Pauwels is echter sprake van een no-nonsense cultuur, een beetje op z’n Hollands”, zegt Eric. “We zeggen elkaar steeds waar het op staat en voeren directe communicatie. Onze vlakke bedrijfsstructuur en losse bedrijfscultuur zijn daar ook op afgestemd. Het familiale karakter van dit bedrijf ligt daarvoor aan de grondslag.”

Blind vertrouwen

Pauwels Sauzen werd in 1909 opgericht door één man uit een ondernemen-

de familie. Meer dan een eeuw later is het éénmansbedrijf van toen uitgegroeid tot één van de grootste sauzenfabrikanten in Europa met een capaciteit van jaarlijks zo’n honderd miljoen kilogram aan sauzen, verspreid over twee vestigingen in België. Het grootste stuk van de taart is weggelegd voor verschillende soorten mayonaise die geproduceerd worden voor talrijke A-merken en private labels, alsook voor het assortiment onder de eigen Pauwels-vlag in foodservice. “En daarvoor hebben we heel wat eieren nodig”, aldus Eric. “Wulro mag zichzelf al jaar en dag tot één van de belangrijkste leveranciers rekenen.”

De relatie tussen Pauwels Sauzen en Wulro is innig en gaat al decennia lang mee. Zo werkt Eric zelf al sinds 1997 met Wulro en dus is hij de ideale man om wat meer toelichting te geven. “Wulro heeft zich steeds bewezen aan ons op het gebied van leveringszekerheid en transparantie, twee eigenschappen die cruciaal zijn om leverancier te worden van een sauzenproducent”, aldus Eric. “Eieren zijn immers verse ingrediënten en onze vraag is altijd just-in-time. Om niet in de problemen te komen, moeten wij dus blindelings kunnen vertrouwen op onze leverancier.” FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 15


Van Beek feliciteert

met het 135-jarige jubileum

Eierschalen drogen

Eierschaaldroger Winnaar van de Proces Innovatie Prijs De eierschaaldroger is een schroefwarmtewisselaar voor het drogen van vergruisde eierschalen. De eierschaaldroger maakt onderdeel uit van een continu industrieel proces, waarbij schalen van recent gebroken eieren worden verhit, gedroogd en gesteriliseerd. Wilt u meer informatie, bel dan +31 (0)416 375 225 of stuur een e-mail naar info@van-beek.nl.

W W W.VA N- BE EK . N L

16 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD


Klant aan het woord van familiebedrijf in beeld Wulro Eieren: Pauwels Sauzen

‘ Ook in moeilijke periodes kreeg de samenwering geen enkele deuk’

Dat Wulro ook investeert in haar eigen machinepark en transportmiddelen is de kers op de taart voor Eric. “Zo hebben ze alles in eigen hand en zijn ze nooit afhankelijk van externe expediteurs”, zegt Eric. “Daar houden wij van: kort op de bal en in de mogelijkheid om een snedige demarrage te plaatsen indien nodig. Bovendien is het ook nog een echt familiebedrijf, waardoor we dus ook emotioneel en geschiedkundig meerdere raakvlakken hebben. Als ik bijvoorbeeld met Wulro onderhandel, praat ik rechtstreeks met eigenaars Leon en Marcel. Ook onze eigenaar schuift steeds mee aan tafel. Dat bevordert toch de betrokkenheid van beide partners, alsook de efficiëntie en de effectiviteit van de onderhandelingen.”

Menselijkheid

Zoals in elke industrie loopt het ook in de voedingsindustrie niet altijd van een leien dakje. Toch kreeg de samenwerking tussen beide bedrijven ook in moeilijke periodes geen enkele deuk. “Enerzijds onderhandelen beide partijen steeds heel scherp”, benadrukt Eric. “Dat moet ook, maar anderzijds is er aan tafel ook een sterk oog voor menselijkheid en wederzijds begrip voor veranderde behoeften of tijdelijk gelimiteerde flexibiliteit.” Het aspect ‘menselijkheid’ voeren deze zuiderburen overigens ook door in hun

personeelsbeleid. Zo werd onlangs, op basis van een tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers, nog een gezondheidsprogramma gelanceerd zodat de werknemers zich zowel mentaal als fysiek lekker in hun vel voelen op de werkvloer. Meer dan de helft van alle medewerkers schreef zich in op vrijwillige basis. Over positieve grondhouding gesproken!

Meer dan een eeuw ondernemen

2019 is het jaar waarin deze Vlaamse sauzengigant haar 110e verjaardag vierde. Om aan die mijlpaal de nodige aandacht te schenken, werd een speciale mayonaise ontwikkeld. Een mayonaise op grootmoeders wijze. Schrijvers dezes mocht een toefje proeven en is onder de indruk.

Mayonaise maken, het lijkt zo simpel. Schijn bedriegt. Subtiele verschillen in de verhouding van de basisingrediënten (mosterd, olie, water, azijn, eigeel, zout en peper) geven het populaire goedje een heel eigen smaaksensatie. Zo verkiest men in La douce France bijvoorbeeld mayonaise

die iets minder vet is maar wel wat meer mosterd bevat. Nederlandse mayonaise hoort dan weer veel zoeter te zijn terwijl de Britten gewoon zijn om een mayonaise te eten die zeer licht van kleur is en een minder uitgesproken smaak heeft. Vlaamse mayonaise is dan weer het tegenovergestelde: wat vetter, wat geler van kleur en heel wat krachtiger van smaak.

Hoe dan ook, bij Pauwels weten ze er alles van. Logisch, want ze maken er alle soorten voor uiteenlopende markten. Daarvoor betrekt men per jaar rond de 2.300 ton eigeel van Wulro. Het vaakst wordt scharrelei gebruikt, maar ook het eigeel van freiland (vrije uitloop) kippen is populair. Het is ook met die laatste soort dat Pauwels die nostalgische ‘Mayonaise 110’ heeft bereid: een mayonaise volgens oud-traditioneel Belgisch recept. Een ode aan haar rijke geschiedenis en aan de mooie weg die werd afgelegd gedurende ruim een eeuw ondernemen. Een ode ook aan de lekkerste saus ter wereld. u www.pauwels-sauces.com

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 17


Persoonlijk, duidelijk & onafhankelijk

Elektriciteit

Gas

Duurzaamheid

Wij ontzorgen onze klanten bij het regelen van alle

maatwerk inkoopstrategie en voor snelle afhandeling

energiezaken. Wulro B.V. ervaart dit al sinds 2010.

van

energiegerelateerde

vragen.

Internettoepassing

Scholt Online geeft aanvullend 24 uur per dag een inzicht Het geheim van succesvolle inkoop van energie schuilt

in verbruiken, aansluitingen en facturen.

in spreiding. Spreiden in tijd, maar ook spreiden over de termijnmarkt en de dagmarkt. Inkoopspreiding leidt tot

Voor

risicoreductie en biedt de mogelijkheid om in te spelen

energielevering, besparing en duurzame oplossingen

op marktbewegingen.

via Scholt Energy kijkt u op onze website of belt u met

Persoonlijk

accountmanagement

zorgt

voor

een

meer

informatie

over

de

voordelen

onderstaand telefoonnummer.

Scholt Energy Control • Parallelweg Oost 35 • 5555 XA Valkenswaard • +31 (0)40 368 12 23 • www.scholt.nl

KV Techniek feliciteert Wulro met hun 135-jarige jubileum

van


Medewerkers aan het woord familiebedrijf in beeld wulro eieren en eiproducten

Medewerkers aan het woord Chris van DaEl, hoofd technische dienst. Sinds 2016 in functie en daarvoor dertien jaar gewerkt als beroepsmilitair. Chris is verantwoordelijk voor het correct functioneren en verder optimaliseren van de processen in de fabriek. Dit doet hij samen met team van onderhoudsmonteurs en lassers. Daarnaast houdt zich bezig met preventief onderhoud. Een van de projecten waar Chris nu aan werkt is het in gebruik stellen van een nieuwe pasteur machine, een nieuwe uitdaging van een half jaar en dat terwijl de fabriek doordraait. Een extra inspanning? Chris ziet het als een uitdaging: “ik ben een gedreven persoon en het is fijn dat ik in dit bedrijf die gedrevenheid kan benutten. Ik hou van uitdagingen. Dat vind ik mooi aan mijn werk.”

Jolanda Thomassen-Wulms, orderadministrateur.

Inderdaad, zij is de zus van Marcel en Leon Wulms, maar belangrijker, ze is gewoon onderdeel van het team en ze draait met veel ervaring en kennis mee binnen de organisatie. Jolanda weet van jongs af aan hoe het is om deel uit te maken van een familiebedrijf . “Ik ben niet anders gewend. Op verjaardagen proberen we zo min mogelijk over de zaak te praten.” Ze erkent dat ze het leuk vindt dat iedereen in hartje Weert de familie Wulms kent. “Dat is nog steeds zo.” Jolanda houdt zich bezig met het verwerken en afhandelen van de orders van de pluimveehouders en de afnemers. “Vroeger ging er veel per telefoon, fax en zelfs de telex heb ik meegemaakt, maar op dit moment komen de meeste orders binnen per e-mail.“ Het leuke van het vak vindt ze het contact met de pluimveehouders en de afnemers. ”We praten over van alles en nog wat. Over vakanties, het weer en natuurlijk over zaken.”

Henrie Thomassen. Ook een echte Wulro man die, sinds hij in dienst kwam, er nooit aan heeft gedacht iets anders te gaan doen. “Ik liep hier al rond toen de baas nog amper kon lopen”. Henrie is verantwoordelijk voor het plannen van het transport en de logistiek , met andere woorden de aan- en afvoer van producten, alsmede het laden en lossen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aanvoer van de eieren naar de machine. Beter gezegd: ‘alles van de boer naar de klant.’ Henrie is getrouwd met Jolanda Wulms, een Wulro-huwelijk dus. Zijn baas is zijn zwager maar Henrie kan zaken en privé prima gescheiden houden. Als planner werk je op kantoor maar de vrachtwagen lonkt altijd. “Heerlijk om af en toe nog in te mogen vallen als er een chauffeur uitvalt.”

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 19


Visit Ovotrack.com for more information! Visit Ovotrack.com for more information!

‘Traceability is key ‘Traceability is key to Wulro and DEPS’ to Wulro and DEPS’

Demand for egg product traceability solutions continues to grow is worldwide. Changing legislation and demands from consumers and retailers are among the main Demand for egg product traceability solutions continues to grow is worldwide. drivers for this growth. Ahead of the times, Wulro and DEPS had already began to Changing legislation and demands from consumers and retailers are among the main implementing product tracking and tracing 10 years ago. drivers for this growth. Ahead of the times, Wulro and DEPS had already began to implementing product tracking and tracing 10 years ago. To Wulro and DEPS, traceability is key. Each pallet of processing eggs, each pallecon containing egg liquid and every case of egg powder is identified by aDEPS, uniquetraceability barcode, featuring traceability To Wulro and is key. Each pallet ofinformation. processing eggs, “We process from different suppliers and case eachof ofegg our powder customers each palleconeggs containing egg liquid and every is has different explains Marcel information. Wulms, one of identified by aproduct uniquerequirements,” barcode, featuring traceability the owners Wulro anddifferent DEPS. “For each and delivery, which “We processofeggs from suppliers eachwe of know our customers eggsdifferent have been used,requirements,” when they were processed andWulms, what ingrehas product explains Marcel one of dients have of been added prepare finaldelivery, product.” the owners Wulro and to DEPS. “Forthe each we know which However, not the only benefit the Ovotrack solution eggs havetraceability been used,iswhen they were processed and what ingre-offers Wulro DEPS. Marcel Wulmsthe continues: “We want to keep our dients haveand been added to prepare final product.” process astraceability efficient asispossible. For benefit this reason, we investsolution extensively However, not the only the Ovotrack ofin automation. theMarcel Ovotrack ‘printand apply’ we use fers Wulro and Take DEPS. Wulms continues: “Wesystems, want to keep our these foras labeling ourasbag-in-box products and cases of egg 'powder”. process efficient possible. For this reason, we invest extensively Last but not least, Wulro and DEPS takes care in automation. Takethe theOvotrack Ovotracksystem ‘print- at and apply’ systems, we use of eggfor and egg product inventoryproducts management. “At any of day, these labeling our bag-in-box and cases of time egg 'powder”. we want to know number of eggs we have stock, grouped Last but not least,the theexact Ovotrack system at Wulro and in DEPS takes care by egg egg and type,egg including age and exact weight. also want up of producttheir inventory management. “AtWe any time of day, to date stock of finished products. all we wantinsights to knowinto theour exact number of eggs we haveOvotrack in stock,ticks grouped these us, making a highly beneficial tool.” by eggboxes type, for including their itage and exact weight. We also want up

About Ovotrack 15 years ago, Job Beekhuis and his brother Henk decided to start the Ovotrack company, About Ovotrack after several in the eggand industry de15 years ago,crises Job Beekhuis his brother monstrated thetoimportance and demand for Henk decided start the Ovotrack company, traceability later, Ovotrack after severalsoftware. crises in 15 theyears egg industry dehas grown into global leader in traceamonstrated the the importance and demand for bility solutions. Ovotrack offerslater, traceability traceability software. 15 years Ovotrack solutions thethe global eggleader industry, with a has growntointo global in traceafocussolutions. on egg grading centers, processing bility Ovotrack offersegg traceability plants, and Ovotrack canwith provide solutions to hatcheries. the global egg industry, a fully automated traceability, labeling and focus on egg grading centers, egg processing stock management of eggs and packaging. plants, and hatcheries. Ovotrack can provide Wulro and DEPStraceability, were one oflabeling the firstand egg fully automated processing plants toofwork stock management eggswith andOvotrack. packaging. We would to thank Wulro DEPS Wulro and like DEPS were one of and the first eggfor their confidence Ovotrack and its systems. processing plantsinto work with Ovotrack. wish them thethank best Wulro of luckand for the coming We would like to DEPS for 135 years! their confidence in Ovotrack and its systems.

to date insights into our stock of finished products. Ovotrack ticks all these boxes for us, making it a highly beneficial tool.”

We wish them the best of luck for the coming 135 years!


Medewerkers aan het woord familiebedrijf in beeld wulro eieren en eiproducten

Luc van Nieuwenhoven, procesoperator bij DEPS. 23 jaar jong maar bepaald niet onervaren. Luc kon na zijn studie procesoperator (VAPRO-B) direct aan de slag bij het bedrijf. Hij was vanaf dag 1 betrokken bij de opbouw en ingebruikname van de machines in de nieuwe DEPS fabriek. Met een team van externe engineers is een half jaar gewerkt om de machines te finetunen en in te regelen. “Ik leer elke dag bij” aldus de gedreven Luc die zijn ambities niet onder stoelen of banken steekt. “Ja ik heb zeker de drive om te groeien.” Voorlopig heeft hij uitdagingen genoeg. “wat daarbij helpt is om de rust in je werk te bewaren, hoe druk het ook is, waar het uiteindelijk om draait is het kwaliteitsproduct voor de klant.”

Janine Schreurs, kwaliteitsmedewerkster en werkt haar hele carrière al in de foodsector. Ze is samen met drie collega’s de spil in de uitvoering van de kwaliteitsnormering van de eiproducten, zodat de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen en de eisen van de afnemers. “Wij monitoren de kwaliteit, zowel chemisch als microbiologisch. Samen met een extern laboratorium controleren we onze producten op salmonella en andere microbiologische parameters. Onze eindproducten moeten voldoen aan de BRC-norm en de GMP-norm. Voedselveiligheid staat hier met een hoofdletter geschreven.” Janine roemt de goede sfeer binnen het familiebedrijf en het feit dat zij leuke collega’s heeft.” Om zichzelf te blijven ontwikkelen is ze gestart met een interne cursus, waarmee een back up voor haar leidinggevende gewaarborgd is.

Roy Simons, group controller. Werkt alweer sinds maart

2016 voor Wulro Food Group en beschikt over veel ervaring in de foodsector. Roy vervult eigenlijk een staffunctie naast de directie. Klankbord en bruggenhoofd naar accountants en juristen. Daarnaast inhoudelijk sterk betrokken bij alle vraagstukken rondom rendement en efficiency. Juist de diversiteit is wat hem aanspreekt bij het familiebedrijf. Roy roemt het innovatieve denken van Leon en Marcel Wulms. “De broers zijn heel sterk in cost leadership. Daarnaast ben ik erg graag bezig met de sociale kanten van het beleid: hoe kunnen we Wulro en DEPS zo neerzetten dat de menselijke factor een trigger wordt naar de toekomst zodat jonge talenten graag naar Weert komen? Dat is van belang in een steeds veranderende markt. De ei-sector wordt steeds internationaler en meer high tech. Maar de krapte op de arbeidsmarkt in Nederland werkt hier niet aan mee. Daar ligt nog wel een uitdaging.”

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 21


Chris Steijvers Electro

Open en transparant zakendoen met Wulro “Het is niet zo dat ik bij Marcel en Leon Wulms thuis op de koffie kom. Maar onze relatie is wel gestoeld op een open en transparante manier van zakendoen.” Aan het woord is Chris Steijvers, eigenaar van Chris Steijvers Electro, al ruim tien jaar huisleverancier van Wulro en Deps. Chris zijn bedrijf omvat naast hem zelf nog vier monteurs in vaste dienst. Als huisinstallateur staat Steijvers altijd ‘aan’ om stand-by te zijn in de fabrieken van Wulro en Deps. “Wij leveren de elektrotechnische installaties voor de verlichting en de machines, inclusief de traforuimte, merendeels zijn dat 230 en 400 volts-installaties. Voor iedere klant moet je klaarstaan en kwaliteit leveren natuurlijk. Maar de voedselindustrie luistert heel nauw. Regelgeving en hygiëne staan bovenaan. Voorbeeld; de lampen in de fabriek zijn voorzien van kappen zodat er nooit geen onderdelen in de producten kunnen vallen.” Chris is maar wat blij met de firma Wulro als klant. “In deze regio is de familie Wulms bij iedereen bekend. Een familie met aanzien, dus het is mooi om daarvoor te werken.” Ook al kent Chris de broers en Leon en Marcel Wulms allebei, in de praktijk heeft hij het meest te maken met Marcel Wulms. “In samenwerking met de technische dienst optimaliseren wij de elektrische installatie. Wij werken op regiebasis en niet met offertes. Daarom werken we met een open calculatie. Simpel. Vertrouwen is alles. Er is wederzijds respect. Je kunt ook goed zien dat Wulro nog een echt familiebedrijf is. Marcel werkt gewoon mee op de werkvloer. Als wij hier op zaterdag zijn is Marcel er ook. Het zijn echt mensen met hart voor de zaak.”

Woningbouw • Utiliteitsbouw • Inbraakbeveiliging • Zonnepanelen • Krachtinstallaties • Data en telecommunicatie • Verlichting

www.steijverselectro.nl

Chris Steijvers bij zijn installatie


Medewerkers aan het woord familiebedrijf in beeld wulro eieren en eiproducten

Willy Lambers, chauffeur. Begon bij Wulro op zijn veer-

tiende met een bijbaantje en werkt hier nog steeds op zijn 50ste jaar met veel enthousiasme. Na zijn opleiding mbo- autotechniek kwam Willy bij Wulro in vaste dienst. Samen met zijn vrachtwagen is Willy een onmisbare schakel. Hij haalt de eieren bij de pluimveehouders en bezorgt de geproduceerde eierproducten bij de klant. “Vroeger werkte je met rolcontainers die je zelf de wagen induwde, nu gaat alles op elektrische palletwagens, echt een vooruitgang.” Willy looft het contact met de boeren. “Je bent voor hen toch een beetje een vertrouwenspersoon. Toen ik vader werd, kreeg ik cadeautjes als verrassing.”

Henk Tullemans, pasteur annex operator. Met zijn 60 levensjaren een routinier en spil in de productie. Opgeleid als installateur en van boerenafkomst. Een combinatie die hem in zijn huidige job heel goed van pas komt. Henk ziet erop toe dat na het breken van de eieren de eiproducten in de juiste samenstelling tot stand komen. Hiervoor gebruikt hij speciale apparatuur voor het meten van droge stof, zuurtegraad, zoutgehalte en optische densiteit. Zodra de eiproducten aan de gewenste specificaties voldoen, wordt het gepasteuriseerd waarmee de voedselveiligheid wordt gewaarborgd. Na pasteurisatie wordt bacteriologisch onderzoek verricht. Henk geeft leiding aan een team van vijf personen. De combinatie van techniek en agrarisch ligt hem bijzonder goed.

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 23


De wetten van Derckx Derckx. Een naam die staat voor perfectie in het ontwerpen en bouwen van bedrijfspanden. Voor 100% waterdichte afspraken. Voor een zorgeloze bouwtijd. Voor oplevering met een glimlach. Omdat we het gehele ontwerp en bouwtraject verzorgen met ons eigen team. En omdat we dat bij wet geregeld hebben. Geen verrassingen. Wij noemen het de wetten van Derckx.

Wet #1 We doen wat we beloven! Ons woord is‌ wet.

Wet #4 Iedere opdrachtgever en ieder project is uniek.

Omdat we zo zijn en omdat we ons werk zo

Geen mens is hetzelfde. Dus ook

goed doorgronden dat we geen beloftes

opdrachtgevers zijn uniek. Met unieke

doen die we niet waar kunnen maken.

vragen die om echte oplossingen of een

Wet #7 We halen de planning. Punt. Als je alles regelt en veel ervaring hebt, is

andere aanpak vragen. Soms groot. Soms klein. Maar wel altijd.

Wet #2 Doe zoals je gedaan wilt worden. We behandelen iedereen met respect.

Wet #5 Onze begroting is onze factuur. Meerwerk bestaat niet.

Van opdrachtgever tot leverancier. Dat geldt voor alle mensen van Derckx. En

Omdat we precies weten waar we aan

altijd al. Zo is Derckx.

beginnen, weten we ook hoe we eindigen.

dat minder moeilijk dan het lijkt.

Wet #8 Een oplevering is een feestje. Want alles klopt. Daar hebben we niets aan toe te voegen.

Wet #9: De nieuwbouw is de kroon op uw werk. Wij begrijpen dat.

Maar ook als we, en heel af en toe gebeurt

Wet #3 Als we iets doen, doen we het goed. Altijd. Omdat we weten dat half werk of halve oplossingen altijd leiden tot irritatie of

dat, verrast worden, nemen we onze

Uw nieuwbouw is ook de bevestiging van

verantwoordelijkheid.

uw succes. Een uniek moment voor u en uw bedrijf. Dat moet vooral ook een mooi moment zijn. Voor u en voor ons.

Wet #6 Wij nemen alle zorgen uit handen.

erger. Omdat we doen zoals we gedaan willen worden.

En dat doen we. Omdat we vinden dat het bij ons werk hoort. En omdat we het altijd doen, weten we waar we aan beginnen.

DERCKX BV Oude Graaf 2 Postbus 10045 NL - 6000 GA Weert

T F E I

0495 58 00 00 0495 58 00 58 info@derckx.nl derckx.nl


Familiebedrijf in beeld Wulro eieren & eiproducten Leverancier aan het woord Verkennis Pluimvee & eieren

Prettig werken Het zacht golvende landschap van Stramproy doet denken aan een vakantiegebied voor fietsliefhebbers. Maar voor vakantie heeft ondernemer Ad Verkennis van Verkennis Pluimvee BV weinig tijd. Zijn pluimveebedrijf is verspreid over vier locaties waar hard gewerkt wordt om wat winst te maken. Grappig detail is dat de landsgrens tussen Nederland en België door zijn percelen loopt.

‘M

ijn achterste loods staat in België”. Verkennis Pluimvee BV is actief in opfok en houden van leghennen. Sinds veertien maanden werkt het bedrijf weer met Wulro . Een samenwerking die op bijzondere manier tot stand kwam. Verkennis: “Mijn ouders, Thei en Toos Verkennis, leverden al eieren aan de firma Wulro toen de ouders van Marcel en Leon daar nog aan het roer stonden. Op een gegeven moment zijn ze daar mee gestopt wegen specialisatie naar opfok. Maar vijftien maanden geleden heb ik een bedrijf overgenomen van een collega pluimveehouder in Leveroij dat zaken deed met Wulro en heb ik die band voortgezet.” Verkennis maakt duidelijk dat hij van die stap nog geen moment spijt heeft gehad. ”Wulro is een degelijk bedrijf dat professioneel te werk gaat conform alle product eisen en certificeringen, en komen hun gemaakte afspraken na. Dat vind ik erg belangrijk. Net als ons bedrijf is het een echt familiebedrijf. No-nonsense. Als je met ze spreekt, spreek je met de eigenaar. Gewoon met Leon of Marcel. Korte lijnen. Dat is het mooie. Ze zijn gewoon gebleven. Eigenlijk zie je dat ook terug aan de grote betrokkenheid van hun personeel. Die gaan ervoor.

Ze zijn stipt en accuraat. Materiaal goed in orde en schoon, dat is prettig werken. Wekelijks kwaliteitsrapportages van hen over geleverde eieren. Kortom ik hoop dat we onze samenwerking nog lang voort te kunnen zetten. En dat we samen een gezonde toekomst tegemoet gaan in een markt die ruimte biedt voor win-win.” Verkennis maakt duidelijk dat hij onder de indruk is van de schaalomvang en de investeringsbereidheid van de familie Wulms. ‘’Ook in onze sector blijven alleen de bedrijven over die durven en kunnen investeren.’’ Met 265.000 voliere-opfok thuis, 187.000 kooiopfok Ospel, 110.000 scharrelleg Haler en sinds vorig jaar 85.000 legkippen waarvan 40.000 freilandhennen is hij al aardig op weg. FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 25


DEPS DUTCH EGG POWDER SOLUTIONS

De kip met het gouden ei…

Het in 1884 opgerichte familiebedrijf Wulro Weert BV, kenmerkt zich door een lange traditie met de verwerking van eieren en het exporteren ervan. Ooit opgestart als eierhandelaar maakte Wulro in de tachtiger jaren een switch naar het produceren van hoogwaardige ei-producten, die in heel Europa worden geleverd aan industriële bakkerijen, distilleerbedrijven, producenten van salades, dressings en sauzen maar ook aan de vlees-, ijs- en aardappelverwerkende industrie.

B

Binnen Wulro bezetten de gebroeders Marcel en Leon Wulms de directiepositie met een duidelijke visie. Eipoeder! Volgens de heren is Eipoeder namelijk de toekomst omdat er wereldwijd een groot eiwittekort bestaat. Daarom is in 2016 de bouw gestart van een hypermoderne fabriek, DEPS (DUTCH EGG POWDER SOLUTIONS), van waaruit nieuwe groeimarkten worden aangeboord, zoals sportvoeding, farmacie en de Aziatische markt. Hoogwaardig eindproduct vereist hoogwaardige installatie Binnen de hypermoderne locatie worden de vloeibare ei-producten met sproei-droogtechnieken omgevormd tot poeders. En daar kwam Dinnissen in beeld. Zij ontwikkelden een installatie om deze verse poeders verder te verwerken en in bulk te verpakken. In het proces wordt het product ná de droogstap met

26 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

behulp van ‘transport-lucht’ pneumatisch verplaatst en tegelijkertijd gekoeld. Deze transport-lucht, die direct in contact staat met het te transporten product, mag uiteraard de eindkwaliteit niet beïnvloeden. Daarom wordt het in een speciale luchtbehandelingsunit eerst gedroogd, gekoeld en gefilterd. Eenmaal op het eindpunt aangekomen wordt het product gescreend, gesampled en vervolgens in een Big-Bag verpakt. De gevulde Big-Bags worden buiten de high care op pallet gezet en vervolgens opgeslagen in het magazijn.

Additieven inmengen

Naar wens kunnen in de DEPS-fabriek de ei-producten ook worden ingemengd én van additieven (smaakstoffen, vitamines dan wel andere toevoegingen) worden voorzien. Hiervoor wordt maximaal 4000 dm³ product uit zak of Big-Bags in de dubbel-assige Dinnissen Pegasus menger gedoseerd. Daarna kan het


gemengde product rechtstreek in Big-Bags of Bag in Box worden verpakt. Om deze processen zo geautomatiseerd mogelijk te laten verlopen bestaat het proces ook uit de vereiste screening systemen Dinnissen CZ-centrifugaal zeefmachine, roterende magneten en samplers.

fantastische toekomst tegemoet gaat. De directie heeft visie, de fabriek voldoet aan alle denkbare eisen en het product vult een prachtig gat in de markt. Deze fabriek gaat gouden eieren leggen …”

Samen met Dinnissen op stok

Operational directeur Marcel Wulms was vanaf het begin al zeer betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe fabriek. Zijn visie op kwaliteit en innovatie sluit naadloos aan bij Dinnissen. Bovendien is Dinnissen een wereldspeler met de hoofdvestiging vlak in de buurt. Het besluit om samen op stok te gaan werd dan ook snel genomen. Dankzij een intensieve samenwerking kon de nieuwe installatie al begin 2017 draaien. “Een mooi uitdagend project met een dito resultaat.” aldus Account Manager Erwin Vogelsangs. “De verwachting is gerechtvaardigd dat Wulro een FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 27


Eieren & Eiproducten Weert | Holland sinds 1884 www.wulro.nl

Given by Nature

www.deps.eu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.