Familiebedrijf in Beeld Kwerreveld

Page 1

FAMILIEBEDRIJF

in beeld

Kwerreveld dakbedekkingen

Over 38 jaar koninklijk Medewerkers aan het woord

Klant aan het woord

Klant aan het woord

‘Af en toe een geintje hoort erbij’

Kwaliteit en lange termijn

‘Pure vakidioten’


SOPREMA feliciteert, Kwerreveld Dakbedekkingen BV met 60 jaar vakwerk.

Kwerrelveld60Jaar_20191115_Advert(190x265mm).indd 1

Bedankt voor het vertrouwen en de fijne samenwerking, al 3 generaties lang.

11/20/2019 11:13:15 AM


VOORWOORD | familiebedrijf in beeld kwerreveld

Beste lezers, De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het familiebedrijf. Ons vakblad heeft tot doel om voorbeelden van dit type bedrijven op te sporen en te presenteren. Prachtige parels in alle takken van de economie. Zo bieden we een kijkje in de ruggengraat van het bedrijfsleven. Familiebedrijven worden namelijk gekenmerkt door een hechte keten gefundeerd op gedegen bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en een directie die het langetermijnbelang voorop stelt. Familiebedrijf in Beeld is spreekbuis van de directie en interviewt klanten, leveranciers en medewerkers. We bieden een levendig beeld van deze dynamische bedrijven. Zo mocht ik over het Winterswijkse dakbedekkersbedrijf Kwerreveld dit inspirerende magazine maken. Een echt familiebedrijf waar de zoon de vader opvolgt. Twee generaties, maar één visie: kwaliteit. Gelukkig hoefde ik niet zelf het dak op om die kwaliteit te bekijken. Maar bij dit zeer secure bedrijf malen ze daar niet om. Doeners zijn het die nakomen wat ze beloven. Een familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar bestaat met een enorme hoeveelheid vakmanschap. Als ik plannen had om een dak te laten bedekken wist ik het wel…

Veel leesplezier, Govert Lagrouw Uitgever & hoofdredacteur

Familiebedrijf in Beeld

colofon

www.familiebedrijfinbeeld.nl Familiebedrijf in Beeld is een uitgave van

Realisatie en coördinatie

Sales

Lagrouw Communicatie

Govert Lagrouw

Fred van Kuyen, 06-14 44 19 73

Hoogstraat 16

Tekst

4251 CL Werkendam

Govert Lagrouw

T 0183-401078

Fotografie

M 06-51200448

Sandy Klein Gunnewiek, Jorieke Philippi

Kwerreveld dakbedekkingen

www.lagrouwsc.nl

Vormgeving en opmaak

Koningsweg 20, 7102 DV Winterswijk

info@lagrouwsc.nl

Lagrouw Communicatie

T. 0543 513 464, www.kwerreveld.nl FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 3


Jansen Bouman keukens en SanidrÕme Helmink hebben de handen in een ges keukens en SanidrÕme Helmink hebben de handen in een geslagen! Jansen Bouman keukens en SanidrÕme Helmink hebben de handen in een geslagen! Jansen Bouman keukens eneen SanidrÕme Helmink hebben degeslagen! handen een geslagen! Bouman en SanidrÕme Helmink hebben deinhanden in eeningeslagen! nk Jansen hebben dekeukens handen in geslagen! ansen Bouman keukens en SanidrÕme Helmink hebben de handen een Jansen Bouman keukens en SanidrÕme Helmink hebben de handen in een geslagen! Jansen Bouman keukens en SanidrÕme Helmink hebben de handen in een geslagen!

keukens en SanidrÕme Helmink hebben de handen in een geslagen!

& vertrouwd & vertrouwdvertrouwd & vertrouwd & vertrouwd & verzekerd verzekerd vertrouwd & verzekerd vertrouwd & verzekerd vertrouwd & verzekerd vertrouwd & vertrouwd & vertrouwd &

Jansen Bouman keukens en SanidrÕme Helmink hebben de handen in een geslagen!

Gevestigd aan de Fabriekstraat 30 in Doetinchem kunt u vanaf heden terecht voor zowel uw nieuwe badkamer als uw nieuwe keuken.

Photo: LEIGHT

n onze nieuwe showroom staan vele eigentijdse opstellingen van badkamers en keukens Gevestigd aan deuFabriekstraat 30 intraject Doetinchem voor u gepresenteerd. Onze ervaren adviseurs staan voor klaar om u het gehele van eerste idee tot oplevering te begeleiden. uw nieuwe badkamer als uw nieuwe keuken.

kunt u vanaf heden terecht voor zowel

Wij nodigen u dan ook graag uit voorGevestigd een bezoek aanaan onze showroom om zo uw ideeën de Fabriekstraat 30 in Doetinchem kunt u vanaf heden terecht nieuwe showroom staan vele eigentijdse opstellingen van badkamers en keukens over uw nieuwe badkamer of keuken In totonze leven te brengen!

voor zowel estigd aan de Fabriekstraat in Doetinchem kunt vanaf heden voor uw badkamer als uwunieuwe keuken. voornieuwe u30 gepresenteerd. Onze ervaren adviseurs staanterecht voor u klaar omzowel u het gehele traject nieuwe badkamer als uw nieuwe keuken. Gevestigd aan de Fabriekstraat 30 in Doetinchem kunt u vanaf heden terecht voor zowel van eerste idee tot oplevering te begeleiden. De H. Jansen Assurantie Groep! Al sinds 1913 een sterk familiebedrijf in verzekeringen. Jansen Bouwman Keukens Gevestigd aan de SanidrÕme Helmink Fabriekstraat 30 in Doetinchem kunt u vanaf heden terecht voor zowel Vertrouwd en verzekerd in Oost-Nederland. 30 Fabriekstraat 30 uwFabriekstraat nieuwe badkamer alsnieuwe uw nieuwe keuken. In onze showroom staan vele eigentijdse opstellingen van badkamers en keukens 7005 AR Doetinchem 7005 AR Doetinchem uwstaan nieuwe als Wij nodigen badkamer u dan0314 ook370graag uit uw voor nieuwe een bezoekkeuken. aan onze showroom om zo uw ideeën De H. Jansen Assurantie Groep! Al sinds 1913 een sterk familiebedrijf in verzekerin 0315 326 496 450 opstellingen nze nieuwe showroom eigentijdse badkamers keukens voor uvele gepresenteerd. Onze ervarenvan adviseurs staanenvoor u klaar om u het gehele traject BEDRIJVEN over uw nieuwe badkamer of keuken tot leven te brengen! Vertrouwd enAssurantie verzekerd in Oost-Nederland. r u gepresenteerd. Onze ervaren staan voor klaar om gehele traject PARTICULIEREN van eersteadviseurs idee tot oplevering teubegeleiden. Deu het H. Jansen Assurantie Groep! Al sinds sterk familiebedrijf in In onze nieuwe showroom staan vele eigentijdse van badkamers en keukens De H. Jansen Groep! Al sinds 1913 een sterk familiebedrijf in verzekerin De H.opstellingen Jansen Assurantie Groep! Al sinds 19131913 eeneen sterk familiebedrijf inverzekeringen. verzekeringen. PENSIOENEN In onze showroom staan vele eigentijdse opstellingen van badkamers en keukens eerste ideeu tot oplevering te nieuwe begeleiden. HYPOTHEKEN voor gepresenteerd. Onze ervaren adviseurs staan voor u klaar om u het gehele traject Vertrouwd en verzekerd in Oost-Nederland. Vertrouwd en verzekerd in Oost-Nederland. Jansen Bouwman Keukens SanidrÕme Helmink Vertrouwd en aan verzekerd Oost-Nederland. at 30van in Doetinchem kunt u vanaf heden terecht voor zowel unodigen gepresenteerd. Onze adviseurs staan voor uin klaar om u het gehele traject Wij u dan ook graag uitervaren voor een bezoek onze showroom om zo uw ideeën Postbus 84 7100 AB Winterswijk Groenloseweg 36 7101 AJ Winterswijk T +31 (0) 543 551500 info@hjansen.nl www.hjansen.nl eerste ideevoor tot oplevering te begeleiden. Fabriekstraat 30 Fabriekstraat 30 nodigen u dan ook graag uit voor een AR bezoek aan onze showroom omtezobrengen! uwARideeën nieuwe keuken. over uw nieuwe badkamer of keuken tot leven 7005 Doetinchem 7005 Doetinchem van eerste idee tot oplevering te begeleiden. 0315 326 496 0314 370 450 r uw nieuwe badkamer keuken totuitleven brengen! De H. Jansen Assurantie Groep! Al sinds 1913 een sterk familiebedrijf in ve BEDRIJVEN Wij nodigen u danof ook graag voorteeen bezoek aan onze showroom om zo uw ideeën

verzekerd verzekerd verzekerd verzekerd verzekerd verzekerd

Gevestigd aan de Fabriekstraat 30 in Doetinchem kunt u vanaf heden terecht voor zowel De H. Jansen Assurantie Groep! Al sinds 1913 een sterk familiebedrijf

Vertrouwd en in Oost-Nederland. PARTICULIEREN aan vele opstellingen van badkamers en keukens BEDRIJVEN Wij nodigen of u dan ook graag uit een bezoek aan onze showroom om zo uw ideeën De H.verzekerd Jansen Al sinds 1913 een sterk familieb overeigentijdse uw nieuwe badkamer keuken tot leven tevoor brengen! Jansen Bouwman Keukens SanidrÕme keuken. Helmink Vertrouwd en Assurantie verzekerd inGroep! Oost-Nederland. nieuwe alszowel uw nieuwe Gevestigd aan de Fabriekstraatuw 30 in Doetinchem kunt ubadkamer heden terecht voor PENSIOENEN ervaren adviseurs staan voor u Fabriekstraat klaar om uvanaf hetofgehele traject over uw nieuwe badkamer keuken tot leven te brengen! Vertrouwd en verzekerd in Oost-Nederland. 30 Fabriekstraat 30 De H. Jansen AssurantieDe Groep! Al sinds 1913 een sterk inPARTICULIEREN verzekeringen. H. Jansen Assurantie Groep! Al familiebedrijf sinds 1913 een sterk familiebedrijf in verzekeringen. uw nieuwe badkamer als Keukens uw nieuwe keuken. Jansen Bouwman SanidrÕme Helmink HYPOTHEKEN 7005 AR Doetinchem 7005 AR Doetinchem at in Doetinchem kunt u H. vanaf heden voor zowel g te30 begeleiden. Fabriekstraat 30 Fabriekstraat 30terecht PENSIOENEN Vertrouwd en7100 verzekerd in Oost-Nederland. De Jansen Assurantie Groep! Al sinds 1913 een familiebedrijf in verzekeringen. 84 AB Winterswijk Groenloseweg 36 7101 AJ Winterswijk T +31 (0) 543 551500 info@hj Vertrouwd en sterk verzekerd in Postbus Oost-Nederland. 0315 326 496 In onze nieuwe showroom staan vele eigentijdse opstellingen van badkamers en keukens 7005 AR Doetinchem 7005 AR Doetinchem

0314 370 450

Jansen Bouwman Keukens SanidrÕme Helmink HYPOTHEKEN Vertrouwd en verzekerd in30Oost-Nederland. nieuwe 0315keuken. 326 496 0314 370 450 voor u gepresenteerd. Onze ervaren adviseurs nieuwe staan voor u klaar om u het gehele traject84 Postbus 7100 AB Winterswijk Groenloseweg 36 7101 AJ Winterswijk +31 AB (0) 543 551500 info@hjansen.nl Fabriekstraat 30 In onze staan vele eigentijdse opstellingen van badkamers en keukens Postbus 84 T7100 Winterswijk Groenloseweg 36www.hjansen.nl 7101 AJ Winterswijk T +31 (0) 543 551500 info@h Jansen Bouwman SanidrÕme Helmink uitvan voor een aan te onze showroom om Keukens zo showroom uw ideeën Fabriekstraat eerste ideebezoek tot oplevering begeleiden. 7005 AR Doetinchem 7005 AR Doetinchem ht voor zowel Fabriekstraat 30 Fabriekstraat 30 keuken tot leven0315 te 326 brengen! BEDRIJVEN 496 0314 450 voor bezoek u gepresenteerd. Onze ervaren adviseurs u klaar om het Postbus 84 7100 AB370Winterswijk Groenloseweg 36 7101voor AJ Winterswijk T +31u (0) 543gehele 551500 traject info@hjansen.nl www.hjansen.nl ARaan Doetinchem 7005 AR Doetinchem staan Wij nodigen u dan ook graag uit voor een7005 onze showroom om zo uw ideeën PARTICULIER BEDRIJVEN 0315 496 0314 370 450 overvele uw nieuwe badkamer of keuken tot leven326 te brengen! an eigentijdse vanoplevering badkamers keukens vanopstellingen eerste idee tot teen begeleiden. PENSIOENEN PARTICULIEREN Postbus 84 Postbus 7100 AB84Winterswijk Groenloseweg 36 710136 AJ 7101 Winterswijk T +31 (0) 543(0)5515 7100 AB Winterswijk Groenloseweg AJ Winterswijk T +31 543 kens SanidrÕme Helmink HYPOTHEKEN PENSIOENEN rvaren adviseurs staan voor u klaar om u het gehele traject Fabriekstraat 30 Postbus 84 7100 AB Winterswijk Groenloseweg 36 (0) 7101 AJ Winterswijk T +31 HYPOTHEKEN Postbus 84 7100 AB Winterswijk Groenloseweg 36 7101 AJ Winterswijk T +31 543 551500 info@hjansen.nl keukens Wij nodigen 7005 AR Doetinchem grs teen begeleiden. u dan ook graag uit voor een bezoek onze showroom om7101 zoAJuwWinterswijk ideeën T +31 (0) 543 551500 info@hjansen.nl www.hjansen.nl Postbus 84 7100aan AB Winterswijk Groenloseweg 36 370 450 t gehele traject over0314 84 7100 AB Winterswijk Groenloseweg 36 7101 AJ Winterswijk T +31 (0) 543 551500 info@hjansen.nl www.hjansen.nl uw Postbus nieuwe badkamer of keuken tot leven te brengen! uit voor een bezoek aan onze showroom om zo uw ideeën keuken tot leven te brengen! o uw ideeën Jansen Bouwman Keukens SanidrÕme Helmink

ens

m

Jansen Bouwman Keukens Fabriekstraat 30 7005 AR Doetinchem 0315 326 496

SanidrÕme Helmink Fabriekstraat 30 7005 AR Doetinchem 0314 370 450

Fabriekstraat 30 7005 AR Doetinchem SanidrÕme Helmink 0315 326 496 Fabriekstraat 30 7005 AR Doetinchem 0314 370 450

Fabriekstraat 30 7005 AR Doetinchem 0314 370 450

Next generation isolatieoplossing

Minimale ruimte voor isolatie? Kies voor OPTIM-R vacuümisolatie! OPTIM-R bestaat uit een micro-poreuze kern die in een dun, gasdicht omhulsel is ingesloten. Hierdoor wordt een buitengewoon hoge isolerende werking bij extreem dunne isolatiedikte bereikt. Met een lambda-waarde van 0,007 W/m.K! OPTIM-R is leverbaar in systemen voor verschillende thermische isolatietoepassingen, zowel voor nieuwbouw als renovatie, waaronder: ­ ­ ­ ­

OPTIM-R Vloersysteem OPTIM-R Daksysteem OPTIM-R Balkon & Terrassysteem OPTIM-R Dakkapelsysteem

Ga naar www.kingspan.com/nl/optim-r of bel gratis met 0800 - 54 64 777

Ideaal voor bijvoorbeeld dakterrassen en balkons.


iNHOUDsopgave Familiebedrijf in beeld kwerreveld dakbedekkingen bv

over 38 jaar koninklijk

06

medewerker aan het woord Jan firing

10

Klant aan het woord Buha

13

bedrijfsactiviteiten van Kwerreveld

Sander brockotter

klant aan het woord jansen terborg

08

11 15 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 5


Van vader op zoon

Over 38 jaar koninklijk Als je op een vroege maandagmorgen bij Kwerreveld Dakbedekkingen de pad oprijdt ervaar je een oorverdovende stilte. Maar schijn bedriegt. Alle dakbedekkers (33) zijn al vroeg op karwei. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de planningen van een nieuwe werkweek.

6

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD


Historie en company’s DNA Kwerreveld Dakbedekkingen Familiebedrijf in beeld

I

De directeuren Dave (zoon) en Vincent (pa) van Zantvoort geloven wel heel erg in techniek en vooruitgang. Winst door kwaliteit en duurzaamheid. Daar zit het onderscheidend vermogen van hun familiebedrijf Kwerreveld Dakbedekkingen. Het scheelde overigens maar een haar of geen van beiden had ooit ondernemer geworden. Grondlegger Vincent (60) komt helemaal niet uit een ondernemersnest. Zoon Dave (33) volgde eerst een HBO Diermanagement voor hij in vaders voetsporen trad. Gedrevenheid en de wil om het ‘anders’ te doen zijn volgens Vincent de belangrijkste ingrediënten van hun DNA. Dave noemt het spottend Ge-Dave-en-heid. “Je hebt ondernemers die het doen voor hun mensen en voor hun onderneming en je hebt ondernemers die het doen voor hun eigenbelang. Wij behoren tot de eerste groep”, aldus Vincent. “Mijn grootste doel met dit bedrijf is dat we over 38 jaar het etiket Koninklijk behalen. Koninklijke Kwerreveld, een betere borging voor kwaliteit kun je niet hebben”, valt Dave hem bij. En die kwaliteitsborging zit hen hoog. “Het is een grote fout van de overheid dat ze in de jaren negentig de vakdiploma’s heeft afgeschaft. Natuurlijk zijn daar de ISO’s, de VCA’s en de vakopleiding van de BDA voor teruggekomen, maar dat is allemaal op eigen initiatief. Geen verplichting. En dat is te zien. Als je weet hoeveel werk wij hebben aan daken die verkeerd uitgevoerd zijn...”

Family business De oplettende lezer had al wel gezien dat het familiebedrijf Kwerreveld ooit een andere eigenaar gehad moet hebben dan de huidige eigenaar Vincent van Zantvoort. Hoe dat zit? De geschiedenis begint in 1957 met de startende ondernemer Kwerreveld-senior, die een paar jaar later verder ging met zoon Henk erbij. Vincent van Zantvoort: ”Dat was de periode van de teerpot. Met de bakfiets overdag naar klanten om granieten terrazzovloeren te leggen en ‘s avonds het dak op. Een totaal andere tijd. Henk Kwerreveld heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf flink groeide. Eind jaren zeventig waren ze met zeven man. Half jaren tachtig ging Henk naar Italië om terug te komen met iets nieuws: dakbedekkingsmateriaal dat je kon vlamrollen. Je had toen in Winterswijk meerdere dakdekkersbedrijven, twee daarvan waren Kwerreveld en Wiggemans. Iedereen noemde Kwerreveld ‘de branders’ en Wiggemans ‘de plakkers’.” In 1987 stond Wiggemans op omvallen en zag Henk zijn kans schoon om Wiggemans over te nemen. Was het bedrijf ineens twee keer zo groot geworden met in totaal vijftien man. Een jaar later, we schrijven 1988, treedt Vincent van Zantvoort in dienst als technisch adviseur. “Vlak daarna kreeg ik aandelen in het bedrijf. Henk Kwerreveld stopte en samen met bedrijfsleider Jan Wenting nam ik het bedrijf over. Weer een jaar later, in 2007, stopte Jan Wenting ook en nam ik alles over. Ik was niet in een ondernemersgezin opgegroeid. Toch voelde het niet onnatuurlijk. Voor die tijd

werkte ik ook al 80 uur per week. Wat wel veranderde was de houding van mijn collega’s. Ik was niet meer één van hun, maar stond op een andere positie. Ik haalde de discipline aan. Voor mijn tijd kon je aan een dak zien wie dat dak gemaakt had. Toen ik de eigenaar werd zag je dat het een Kwerreveld-dak was. Belangrijk, want die uniformiteit is een houvast voor je opdrachtgevers.”

Altijd eerst het dak op Die opdrachtgevers veranderden wel legt Vincent uit. “We zijn van 80% nieuwbouw en 20% renovatie veranderd in 20% nieuwbouw en 80% renovatie. Dat is onze redding geweest want in de renovatie gaat het om maatwerk-oplossingen. Nieuwbouw is meters maken volgens het bestek. Niks mis mee maar ook minder uitdagend. Wij zijn één van de weinige dakdekkers die bij iedere offerte-aanvraag eerst het dak opgaan en dan pas een prijs maken. Je weet nooit wat je aantreft.” In 2009 kwam zoon Dave ook in het bedrijf werken. Eerst een jaar als dakdekker, binnenkort als directeur. Er zijn verschillen. Zo moet Vincent nog weleens wennen aan het snelle digitale tijdperk, waar Dave daar zijn schouders over ophaalt. ”Ik wil juist onze onderhoudstak DAKBEHOUD verder professionaliseren. De storingsmarkt groeit en daar zijn wij goed in. Acuut oplossen. Innoveren door je voelsprieten in de markt te plaatsen.” Vincent zal het meer vanaf de zijlijn gadeslaan. “Ik wil niet die oud-directeur zijn die Dave dwingt. Maar een schouderklopje kan nooit kwaad.” Schouderklopjes die het duo ook graag uitdeelt aan haar medewerkers. “We doen er alles aan om hun werk te verlichten, met al het materieel dat ze maar nodig hebben en een duurzaam inzetbaarheidsprogramma. We willen dat onze mensen gezond oud worden. Zoals we ook zuinig zijn op het milieu, met onder andere duurzame systemen, zonnepanelen en elektrisch rijden. Eh, en alles gefinancierd met eigen geld natuurlijk. Geen bank.” www.kwerreveld.nl

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 7


Bedrijfsactiviteiten Familiebedrijf in Beeld Kwerreveld Dakbedekkingen

Bedrijfsactiviteiten Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. is sinds 1957 een toonaangevend dakdekkersbedrijf in renovatie- en nieuwbouw. Kwalitatief goede daken en innovatieve oplossingen zijn de speerpunten. Dit alles wordt uitgevoerd conform de huidige richtlijnen van veiligheid, kwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en duurzaamheid.

0

Onderhoud van daken Onderhoud leidt tot lagere kosten en een langere gebruiksduur van het dak. Objectieve vaststelling van de conditie is een wezenlijk onderdeel van dit traject. Ook landelijk opererende opdrachtgevers vinden in Kwerreveld een goede partij. EĂŠn contact voor alle onderhoudswerkzaamheden over geheel Nederland neemt de opdrachtgever veel werk en zorg uit handen.

8

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

Veiligheid Veilig werken op daken is een vereiste. In het kader van het nieuwe Bouwbesluit en de Arbo-wet zijn zowel dakdekkers als gebouweigenaren en beheerders verantwoordelijk voor veilig werken op hoogte. Kwerreveld kan voorzieningen op daken aanbrengen die zowel de veiligheid van hun eigen dakdekkers garanderen als die van anderen, die op het dak moeten werken.

Nieuwbouw Nieuwbouw van gebouwen is vaak aan een strak tijdschema gebonden. Onze organisatie heeft zich daarop ingesteld door


Kwerreveld is gecertificeerd conform: • ISO 9001 • ISO 14001 • VCA ** En voert haar werkzaamheden uit volgens: • BRL 4702 • Dakmerk richtlijnen • NEN 6050

veel te investeren in beheersing van kwaliteit van het uitvoeringsproces. Door de samenwerking binnen NDA is capaciteit gewaarborgd. Bij dreigende ondercapaciteit bij een van de aangesloten bedrijven kan waar nodig direct extra capaciteit worden ingezet.

Gebruiksdak Nederland kampt met een chronisch gebrek aan gebruiksruimte. Platte daken kunnen daarvoor een oplossing bieden, omdat ze in beginsel méér functies kunnen hebben dan alleen bescherming van de onderliggende ruimten. Groendaken, recreatiedaken, zonnedaken, parkeerdaken en terrasdaken zijn voorbeelden. Voorbeelden die inmiddels ruim zijn toegepast en waarmee kennis en ervaring ruimschoots aanwezig is.

Renovatie Bij renovatie is veel kennis nodig over bestaande constructies en gebruikte materialen. Door het delen van kennis over de materialen, ontwikkelingen en uitvoeringsaspecten is onze organisatie beter in staat om renovatiewerk kundig uit te voeren. Renovatie is per definitie complexer dan nieuwbouw. Daarom heeft dit bedrijf in het verleden op grote schaal geïnvesteerd in kennis en procesbeheersing. Daardoor is Kwerreveld te allen tijde in staat om met hun deskundigheid en ervaring een opdracht planmatig en gericht op het beoogde resultaat uit te voeren. Dat biedt de opdrachtgever de zekerheid van kwaliteit. www.kwerreveld.nl

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 9


Medewerker Jan Firing Kwerreveld Dakbedekkingen aan het woord

‘Af en toe een geintje maken hoort er gewoon bij’ Met zijn 25 jaar aan ervaring mag je Jan Firing gerust een oude rot noemen. Deze voorman/ leermeester vindt het nog steeds heerlijk om met een ploegje jonge knapen op het dak rond te springen.

10 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

A

Af en toe een geintje maken hoort daar gewoon bij. Jan is nog uit de tijd dat het vak alleen maar door praktijkervaring werd geleerd. ‘Hup het dak op en maken. Kijken naar de voorman en dan zelf doen. Zo ging dat. Tegenwoordig hebben de leerlingen eerst de dakdekkersvakschool gevolgd. Het blijft een praktijkvak maar een beetje ondergrond kan natuurlijk geen kwaad”, aldus Firing. Het vak is volgens hem allemaal wel iets minder zwaar geworden. “Ik vind het heerlijk om in de buitenlucht te werken. Maar je bent natuurlijk wel in weer en wind in touw. Zwaar werk.” Zelf is hij grootgebracht met de zogenaamde ketel-methode.

Tegenwoordig gaat alles met de föhn of wordt gebrand. “Minder zwaar en sneller.” Een vrij beroep, zo noemt Jan zijn vak. “We moeten natuurlijk gewoon productie maken, maar het is niet zo dat er de hele dag iemand op je vingers staat te letten. Dave weet wel wat wij kunnen. Kwerreveld is een sociaal bedrijf. Dat was al onder de oude (Gerrit, red) Kwerreveld, en dat is bij de Van Zantvoorts nog steeds zo. De omgangsvormen onder elkaar zijn goed. En natuurlijk is er op zijn tijd iets gezelligs te doen. Met de feestdagen krijg we vaak een extra centje en met de kerst of met de bouwvak gaan we meestal even lekker met elkaar wat eten.”


Medewerker Sander Brockotter Kwerreveld Dakbedekkingen aan het woord

Sander Brockotter

‘Kom van dat dak af’ “Kom van dat dak af”, het liedje kan Sander Brockotter wel dromen. Hoe vaak heeft hij dat al niet gehoord als hij op een dak aan het werk was? “Vooral scholieren natuurlijk, die vinden het prachtig om te roepen.” Maar vervelen gaat het Sander nooit. Wat hij vooral zo leuk vindt aan zijn werk is de afwisseling. Je zou misschien denken, “een dak is een dak”,

S

maar niets is minder waar.

Sander werkt op daken van schoolgebouwen, fabrieken, dure villa’s maar ook sociale woningbouwwoningen. Allemaal anders en allemaal verschillende bewoners. Net als we hem willen spreken voor dit interview zit Sander op het dak van een woningbouwwoning. Geen moeilijk werk, maar wel vaak lekkages die verholpen moeten worden. Gelukkig is het droog want regen vindt hij niet veel aan. Eenmaal van het dak geklommen neemt Sander plaats in zijn werkbus. Lekker comfortabel zoals alles voor de mannen goed geregeld is bij Kwerreveld. “Als je iets nodig hebt van gereedschap ofzo staan ze gelijk voor je klaar. De sfeer is goed en alles is goed geregeld. Je weet dat je van elkaar op aan kunt.” ‘Afwisseling’, het woord valt weer als Sander praat over het dakdekkerswerk. “Ik hou ervan als het moeilijk wordt. Dat je moet improviseren en een beetje moet rotzooien. 10.000 banen op het dak van een fabriek, is natuurlijk ook mooi maar wel een beetje saai.” Een dak moet mooi strak

zijn volgens Sander. Geen valse naden, geen bubbels, maar strak als een snaar. Hij werkt nu alweer elf jaar bij Kwerreveld en heeft eigenlijk nooit anders gedaan. Direct na zijn schooltijd ging hij als 16-jarige jongeman hier het vak leren. “Ik was niet zo’n schoolganger. Via een vriend van mijn moeder die bij Kwerreveld werkte ben ik hier terechtgekomen en nooit meer weggegaan. Waarom zou hij ook? Met zijn 27 levensjaren moet Sander, zoals hij dat zelf zegt, nog 40 jaar. “Dat is best lang maar ik zie er niet tegenop. Het lijf is nog fit, ik hou van de buitenlucht en we komen overal.” Nee een dak is geen dak, dat al sowieso niet en het gaat er ook nog eens om wat er zich onder dat dak bevindt. Verschillende mensen met verschillende wensen. “Als je stroom nodig hebt moet je natuurlijk niet iedere keer bij hetzelfde huis aanbellen om medewerking te vragen. Dat zou je zelf ook niet plezierig vinden. Verplaats je in de klant.” FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 11


Zoontjens en Kwerreveld aan de basis van het dak Hans Mutsaers, key accountmanager bij Zoontjens, steekt zijn bewondering voor het arbeidsethos van Kwerreveld Dakbedekkingen niet onder stoelen of banken. “Vincent van Zantvoort liep altijd te rennen.

Op de bouw noemden we hem Speedy Gonzales. Die jongens werken vijf kwartier in een uur.” En Hans kan het weten want hij werkt al 25 jaar voor Kwerreveld. ‘Hij’ wil natuurlijk zeggen de firma Zoontjens die zoals Hans zo mooi zegt ‘alles levert ‘wat beloopbaar en berijdbaar is op het dak.” Het bedrijf levert alle dakbestrating. Onder het motto ‘gebruik het dak om te wonen, te werken, te recreëren of te parkeren’. Dat is wat Zoontjens doet. En dat doen ze al jaren. Op basis van dit specialisme en uitgebreide ervaring weten ze de ruimte op

daken slim te benutten en als onmisbaar onderdeel te maken van de leefomgeving. De relatie met Kwerreveld is langdurig en innig. “Het zijn echte ondernemers. Ook in de mindere tijden. Vincent liet toen zijn bedrijf doorlichten door een extern bureau. Daar kreeg hij nieuwe inzichten door. Dan durf je. Niet ieder familiebedrijf staat daarvoor open.” Familiebedrijven gaan hem aan het hart. “De persoonlijke waardering die je van hen krijgt is heel leuk. Ons moederbedrijf CRH is een beursgenoteerd bedrijf maar wel gebouwd op familiebedrijven.”

USE THE ROOF Wij feliciteren het familiebedrijf Kwerreveld van harte met hun 60-jarig bestaan. Op naar nog veel mooie jaren om samen een bijdrage te leveren aan duurzame dakoplossingen! Bekijk onze dakoplossingen op www.zoontjens.nl/dakbestrating.


Klant aan het woord van Kwerreveld Dakbedekkingen Jansen Terborg

Eigenlijk is de titel van dit artikel een beetje misleidend. Want Rob Schoonenberg, directeur van aannemer Jansen Terborg, maakt duidelijk dat de relatie van zijn bedrijf met die van Kwerreveld meer is dan alleen een klantrelatie. Partner, die term past beter dan klant vindt hij. Bij grotere aanbestedingen komt het regelmatig voor dat ze samen optrekken om met één gezamenlijke oplossing te komen. Rob Schoonenberg

Kwaliteit is gebaat bij langetermijnvisie

A

“Als wij dan iets minder werk hebben dan ”Ondanks dat het twee generaties zijn merk je geen verschil. Kwerreveld, omdat dat voor de klant het beste Tuurlijk, Vincent gebruikt nog een papieren agenda en zoon is, schikken wij ons graag. Maar andersom komt Dave komt met een IPad. Maar je kunt niet zeggen dat de één ook voor. Wij zijn allebei bedrijven die gaan voor digibeet is en de ander vooruitstrevend. Vader Vincent is hoogwaardige kwaliteit. Voor de laagste total altijd met zijn tijd meegegaan, en dat blijft hij doen. Ik moet cost of ownership. Het doel is niet om met daarbij een beetje denken aan mijn tijd als een super lage prijs een klus te mogen bestuurder bij Jong Bouwend Nederland. Daar s ’ Je merkt aan maken waarbij dan de klant het nakijken werd een leeftijdsgrens van 40 jaar gesteld. alles dat Vincent heeft.” Jansen Terborg en Kwerreveld Maar sommige ondernemers van net boven de zijn bedrijf heeft hebben op dat vlak precies dezelfde visie. 40 waren, en zijn, veel moderner dan sommige voorbereid op de “Voor ons is er maar één dakdekker in ondernemers van 30 jaar. Innovatie en met je lange termijn’ frage en dat is Kwerreveld.” Partners, tijd meegaan zijn kwaliteiten die in je zitten, dat zijn ze. Schoonenberg legt uit dat hij of niet. Bij Vincent is dat juist wel het geval. Jansen Terborg ooit heeft overgenomen. “In eerste instantie Je merkt aan alles dat hij zijn bedrijf heeft voorbereid op de werkten wij met de dakdekkers die ik nog kende vanuit lange termijn. Daar zijn de investeringen op gericht en daar mijn vorige werkgever. Maar in het veld kregen wij te maken is ook de directieoverdracht per januari 2020 op gericht als met Kwerreveld en dat klikte gelijk.” Wat Schoonenberg Dave het stokje overneemt.” ook opvalt is de gelijkwaardigheid van zoon Dave en vader Vincent van Zantvoort, de eigenaren van Kwerreveld. FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 13


Dakgereedschappen

www.fonsmeeder.nl

EEN PRACHTIGE MIJLPAAL! Fons Meeder BV feliciteert Kwerreveld met hun 60-jarig jubileum

Molenvliet 15, Zwijndrecht | T 078-6103535 www.fonsmeeder.nl

EEFTINK RENSING GROEP

Eeftink-Rensing werkt al ruim 40 jaar plezierig samen met Kwerreveld Dakbedekkingen. Zo worden dakdekkerswerkzaamheden meestal aan hun uitbesteed en verzorgen wij voor hun dakafwerkingen het benodigde zetwerk. Wij hopen dit tot in lengte

van jaren te mogen blijven

doen en wensen Kwerreveld

veel zakelijk succes toe.

• Staalbouw • Constructiebouw • Bedrijfsdeuren • Dak- en wandtechniek James Wattstraat 10 Lichtenvoorde

T 0544-372921 www.eeftink-rensing.nl


Klant Buha bv van Familiebedrijf in Beeld Kwerreveld Dakbedekkingen aan het woord

Pure vakidioten

Buha is beheer- en uitvoeringspartner van de gemeente Doetinchem voor de vakgebieden groen, parkeren, handhaving, accommodaties, begraven en riolering. Daarnaast is Buha verantwoordelijk voor de afvalinzameling van de gemeentes Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Patrick Nijman

P

Patrick Nijman is projectleider Accommodaties bij Buha en werkt al ruim tien jaar samen met Kwerreveld Dakbedekkingen. Kwerreveld komt regelmatig in actie bij het verduurzamen, renoveren en repareren van daken van het gemeentelijk vastgoed. “Het altijd klaar staan voor hun klanten hebben de Van Zantvoorts hoog in het vaandel”, vertelt Nijman. “Het maakt niet uit of je ze ‘s morgens of ‘s avonds om zes uur belt. Het is een echt familiebedrijf met hart voor de zaak en de klant. Ze zijn duidelijk, hebben korte lijnen en komen snel met een gedegen advies. Gewone jongens die met beide benen op de grond staan. Als je ze buiten werktijd tegenkomt maken ze altijd een praatje.” Patrick Nijman werkt zowel met

vader Vincent als zoon Dave. “Vincent zit vaak wat meer in de voorbereiding en Dave in de uitvoering. Je merkt dat Dave op termijn het stokje van zijn vader gaat overnemen. Mooi om te zien hoe Vincent zijn vakkennis heeft overgebracht op Dave. Het zijn pure vakidioten.” Ook in de communicatie toont Kwerreveld zich een prettige partner volgens hem. “Als je met ze om tafel gaat zijn ze niet alleen professioneel, maar er is binnen de informele sfeer ook altijd ruimte voor een geintje. Naast de prijs is voor ons vooral de kwaliteit van doorslaggevend belang om te kiezen voor Kwerreveld. Ze geven goede adviezen en komen hun afspraken na. Daarnaast is het een regionaal bedrijf, een pré in verband met reisafstand en duurzaamheid.”

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 15


D L E V E R R E KW V B N E G N I K K E D E B K DA onaangevend to n e e 7 5 9 1 s d sin dekkingen B.V. Is e b k a D ld ve e rr e Kw n nieuwbouwwerk e e ti va o n re in jf dakdekkersbedri

WWW.KWERREVELD.NL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.