Familiebedrijf in beeld Gubbels

Page 1

FAMILIEBEDRIJF

in beeld

U I T G AV E 1 3 Gubbels bedrijven

‘Als we een kans zien, gaan we ervoor’ Walter Gubbels

Medewerkers aan het woord

Klanten aan het woord

“Materieel borgt continuïteit”

“Werken aan de toekomst”

“Fantastisch werk geleverd”


Allround partner Grond-, Weg en Waterbouw Bodemsanering Sloopwerken

Recycling Transport Immobiliseren Asbestsanering

Nieuwkuikseweg 2, 5268 LE Helvoirt, T. 0411-641980 www.gubbels.nl

Grond-, en Reststoffen Vijzelen Schroeffunderen


VOORWOORD | familiebedrijf in beeld Gubbels

Beste lezers, De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het familiebedrijf. Ons vakblad heeft tot doel om voorbeelden van dit type bedrijven op te sporen en te presenteren. Prachtige parels in alle takken van de economie. Familiebedrijven worden namelijk gekenmerkt door een hechte keten, gefundeerd op gedegen bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en een directie die het langetermijnbelang voorop stelt. Familiebedrijf in Beeld is spokesman van de directie en interviewt klanten, leveranciers en medewerkers. We bieden een levendig beeld van deze dynamische bedrijven. Zo mochten wij het verhaal optekenen over Gubbels Bedrijven. Aanpakkers die van wanten weten. Een allround bedrijf voor wegenbouw en sloopwerken, asbestsaneringen, bodemsaneringen, recycling, grondbank en immobiliseren. Juist dat allround karakter is typerend voor dit bedrijf dat, met de woorden van Walter Gubbels, in ieder gat springt. Maar nooit verder dan de eigen polsstok reikt. “We willen de regie zoveel mogelijk in eigen hand houden.” Vader Ties startte het bedrijf in 1958 met helemaal niks in handen. Moet je nu eens kijken. In heel Brabant is Gubbels een begrip als het gaat om sloopwerk, grondverzet, sanering, recycling, (her-) inrichting van terreinen, aanleg van funderingen, (druk-) rioleringen en verhardingen.

Veel leesplezier, Govert Lagrouw Uitgever & hoofdredacteur

Familiebedrijf in Beeld

colofon

www.familiebedrijfinbeeld.nl Familiebedrijf in Beeld is een uitgave van

Realisatie en coördinatie

Vormgeving en opmaak

Lagrouw Communicatie

Govert Lagrouw

Lagrouw Communicatie

Hoogstraat 16

Tekst

Sales

4251 CL Werkendam

Kees Klijn

Fred van Kuyen, 06-14 44 19 73

T 0183-401078

Eindredactie

M 06-51200448

Govert Lagrouw

Gubbels

www.lagrouwsc.nl

Fotografie

Nieuwkuikseweg 2, 5268 LE Helvoirt

info@lagrouwsc.nl

Wilma Helder

T. 0411-641980, www.gubbels.nl FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 3


iNHOUDsopgave Familiebedrijf in beeld gubbels

gubbels DNA

Medewerkers aan het woord

Opdrachtgever Gemeente bergen op zoom aan het woord

4

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

18

20

06 08

Scherp zijn op materieel


23

opdrachtgever efteling aan het woord

Leverancier Wynmalen & Hausmann

10

advertentie

Gubbels diensten en activiteiten

14 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 5


DNA Gubbels

Na een jaar hield Ties Gubbels het voor gezien op de landbouwschool in Nieuwkuijk. Dan trek je maar je overall aan, zei zijn vader Wout. Maar wat zich al enigszins aftekende op school, werd bewaarheid tussen de koeien: het boerenbedrijf kon hem maar matig boeien. Hij begon voor zichzelf.

‘Als we een kans zien, gaan we ervoor’

E

Een alternatief was wel voorhanden. “Mijn opa”, vertelt Walter Gubbels, die samen met zijn broer Harry eigenaar is van Gubbels Bedrijven, “had een tractor. In de jaren vijftig was dat heel vooruitstrevend. Mijn vader kocht een balenpers en startte een loonbedrijf. Mijn moeder, Nellie van Buul, bestierde de boerderij.”Een jaar later komt er een combine - de eerste in Noord-Brabant. Ook modern en zeer gewild bij de regionale

6

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

boeren. In 1959 is de hitte verzengend, was het stro te kort om ze als schoven weg te zetten. Die combine bleek een uitkomst. “Dag en nacht was hij op pad. En dat leverde veel geld op, een jaar later kon hij alweer een nieuwe combine kopen.” Behalve boeren kwamen er meer klanten op zijn pad. Kantonniers huurden hem in om de provinciale bermen te maaien. En als koning Winter regeerde, haalde Ties met de tractor zand uit de duinen om dat over de spiegelgladde straten uit te strooien.


De zaken marcheerden, de boerderij ging aan de kant. Zijn broer Ad kwam in de zaak. In 1965 besloten ze het bedrijf op te knippen: broer Knilles ging verder met het loonbedrijf, Ties legde zich toe op grondwerk. Alweer een vooruitziende blik: de bouwwoede in Nederland had toegeslagen. Er was grond nodig, rioleringen moesten worden aangelegd. Bovendien diende de ruilverkaveling zich aan. Walter: “Hij kocht een shovel. Binnen een jaar kon hij het van de bank geleende geld terugbetalen én een nieuwe kopen.” Samen met Nellie bouwde hij zijn bedrijf uit. “Mijn vader was de ondernemer, iemand die niet bang was aangelegd. Als er ergens een gat was dat interessant kon zijn, sprong hij erin. Mijn moeder regelde alle randzaken, zoals telefoon, planning, de werf bijhouden en het personeel. Ze was een doorzetter, hoor.” De band met de eerste medewerkers was wel heel hecht, sommigen woonden zelfs een tijd bij ons in zoals een jongen uit de buurt. Hij was weggelopen van huis, was van plan om voor de grote vaart te kiezen. “Mijn vader vond ‘m ’s morgens slapend in het hooi. ‘Je kunt beter hier blijven, ik kan jou wel gebruiken’, zei-ie. Hij gaf ‘m een overall, de man heeft lange tijd ingewoond en twintig jaar bij ons gewerkt.” Ties Gubbels lifte mee met de bouwwoede en het bedrijf groeide hard. Hij slaat zijpaden in en richt zich eind jaren zeventig ook op sloopwerken en het opruimen van brandschades. “We kochten goederen met roetschades op, echt van alles werd verkocht in onze winkel. Daar kwam veel volk op af.”

Groeien betekent meer materieel, dus ook meer medewerkers. Eén ding bleef er achter: deugdelijk administreren. “Boekhouden was niet zijn ding. Ons moeder stond er ook sceptisch tegenover: een boekhouder kost geld. En we kunnen dat zelf wel. Nu weten we wel beter, het heeft het bedrijf lange tijd geen goed gedaan.” De gouden jaren worden in 1975 bruusk onderbroken door een faillissement. Ties koopt de zaak privé terug, daardoor kan hij een doorstart maken. “Jarenlang hebben ze keihard moeten werken om deze

Vlnr.: Walter Gubbels met zijn vrouw tegenslag te boven te komen en om het Annemieke en Harry Gubbels met hoofd boven water te houden.” zijn vrouw Hanneke In 1982 volgt een nieuwe tegenslag: Ties moet een openhartoperatie ondergaan. Walter is dan net van school en is thuis aan de slag gegaan. Wat hem opvalt: navenant de opdrachten wordt er te weinig geld verdiend. “De administratie werd slecht gevoerd, er was geen overzicht. s ’ we hebben de Daar is rigoureus een einde aan markt van mobiel gemaakt. Gubbels werd na die puinbreken inderbeslissing een kerngezond bedrijf.”

tijd een positieve impuls gegeven’

Harry - hij doet de acquisitie, de klanten - en Walter - hij is de uitvoerder - lijken op hun vader: zien ze een kans, dan gaan ze ervoor. “We hebben de gesloten markt van het mobiele puinbreken opengewrikt. Vader Gubbels zag die kansen al in de jaren tachtig. Het verkrijgen van vergunningen en de locaties Werf en De Hoef geschikt maken en inrichten bleek een hele toer. Eind jaren negentig is er ingespeeld op de nieuwe grondstoffenwetgeving door een grondbank op te starten. Opnieuw werd er flink geïnvesteerd op het opslagterrein De Hoef door de aanleg van vloeistofdichte vloeren, een waterzuivering en keerwanden. In november 2017 zijn we in Bergen op Zoom een bedrijf begonnen. Daarnaast gaan we ons bemoeien met Krinner schroefpalen, vijzelwerk en het industrieel bouwen van woningen.” Kortom, er liggen nog genoeg uitdagingen op het bordje van Gubbels Bedrijven. De derde generatie werkt inmiddels ook al in het bedrijf. Daarmee is de continuïteit van dit hechte familiebedrijf ook voor de toekomst gewaarborgd.

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 7


materieel gubbels

‘Scherp zijn op materieel borgt continuïteit van ons bedrijf’ Dit jaar bestaat het bedrijf Gubbels uit Helvoirt zestig jaar. Het is een financieel heel gezonde onderneming. “Maar mijn vader is in 1958 met niks begonnen”, zegt mede-eigenaar Walter Gubbels. “Als hij een pakje shag kocht, knipte hij dat doormidden. Dan wist hij zeker dat-ie er twee weken over zou doen.”

8

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD


I

In de jaren vijftig waren goed, werd er met de bank gebeld.” zuinigheid en vlijt de belangMaar ook: “Het gaf weleens spanningen rijkste eigenschappen om het thuis. Mijn moeder was meer behounaoorlogse Nederland weer op dend: geld kun je alleen uitgeven als te bouwen. Schulden maken, dat deden je het hebt. Aan de andere kant: zijn bedrijven liever niet. Maar voor Ties instinct liet hem zelden in de steek. Gubbels moet dat een slag anders hebDaardoor bleef het bedrijf groeien.” ben gelegen, vermoedt zijn zoon Walter, In 1982 ondergaat vader Gubbels zijn samen met Harry mede-eigenaar van eerste openhartoperatie. Walter is Gubbels Bedrijven. “Zoals gezegd: onze inmiddels in het bedrijf werkzaam en ouders hadden geen geld, hij moet dus komt tot de ontdekking dat het bedrijf naar de bank zijn gegaan om een hooiweliswaar veel omzet draait, maar dat pers te kunnen kopen. In die tijd waren de winst achterblijft. Hoe kan dat? Hij de banken veel meegaander, denk ik. Er gaat dat uitzoeken. “Ik ontdekte dat we waren ondernemers nodig om Nedergeen goed zicht hadden op de bezetland weer in de steigers te zetten.” tingen van het materieel en toezicht Een jaar later schaft Ties een comop de projecten. Nu weten we van elke bine aan. Daarmee is hij de eerste in vrachtwagen of shovel precies hoeveel Noord-Brabant. Ook deze keer zal hij bij uren ze hebben gedraaid. En we houde toenmalige Boerenden de reparatiekosten leenbank aan tafel hebnauwgezet in de gaten. ben gezeten. “Met zijn Worden die te hoog, dan s ’ons machinepark hooipers had hij zijn wordt het materieel veris in wezen ons loonbedrijf aardig op vangen.” De projecten visitekaartje’ de rit gezet. Ook zocht worden door middel van hij alternatieven, zoals projectadministraties zand strooien op de nauwlettend gevolgd. gladde wegen. De bank Bij het aankopen van een had kennelijk vertrouwen in zijn manier nieuwe shovel blijft de bank voortaan van ondernemen.” buiten beeld. Zijn opvoeding heeft daarin een rol gespeeld. “Ik heb tot Als Ties in 1965 het loonbedrijf laat mijn 27e thuis gewoond, kreeg alleen aan zijn broer Knilles en doorgaat in traktement. Toen ik ging trouwen, het grondverzet, heeft hij de wind flink kreeg ik een zak geld mee. Dat was in de rug. Nederland heeft heel veel mijn opgespaarde salaris. Daar konden huizen nodig - en dus grond. Meer mawe toen een huis van bouwen zonder terieel - shovels en vrachtwagens - is hypotheek, het gaf je zoveel vrijheid. nodig om de opdrachten bij te kunnen Met het bedrijf sparen we dus ook. Wat benen. “Mijn vader wilde kansen zoveel ook mee heeft geteld: in 1975 zijn we mogelijk benutten. Daarbij kon hij niet buiten onze schuld failliet gegaan. Dat wachten totdat er voldoende geld in de wil je niet nog eens meemaken, dus zijn knip zat. Kwam hij terug van de RAI in we voorzichtiger geworden. We willen Amsterdam, had hij twee vrachtauto’s de regie zoveel mogelijk in eigen hand besteld. ‘Wil jij de rekeningen afhanhouden.” delen’, zei hij tegen ons moeder en zij vroeg zich af: ‘Waar moeten wij dit van Harry en Walter Gubbels hebben hun betalen?’ Uiteindelijk kwam dat toch machinepark ondergebracht in een

aparte BV. “Stel dat er iets met de werkmaatschappij gebeurt, dan hebben we onze tools nog om te kunnen blijven werken.” Dan nog: ze zijn spits op hun materieel. “Niet alleen houden we met stamkaarten van alle machines bij hoe hun geschiedenis is, onze medewerkers krijgen vier extra betaalde uren om hun vrachtwagen en shovel maandelijks bij te houden. Dat staat ook in hun arbeidscontract. Op die manier maken we ons personeel ervan bewust dat er geen geleend geld in het machinepark is gestoken. Ze moeten daar dus netjes mee omgaan. Ja, daar controleer ik ook op. Elke maand ga ik alles langs om te zien hoe het eruit ziet. Is het een rommeltje in de vrachtwagen, dan wordt er natuurlijk iets van gezegd.” En ook: “Harry en ik leggen ons hart en ziel in het bedrijf. Die betrokkenheid vragen we dus ook van onze medewerkers, ze worden er ook voor beloond.” Die commitment - je gaat netjes met de spullen om alsof ze van jezelf zijn - betaalt zich ook letterlijk uit, vindt Walter. “Ben je zuiniger op je materieel, dan ga je er ook anders mee om. We merken dat er minder schades zijn. En met goed en netjes onderhouden vrachtwagens en shovels kom je veel representatiever over bij een klant. Ons machinepark is in wezen ons visitekaartje. Klanten waarderen dat en veel komen bij je terug. Mede op deze manier borgen we de continuïteit van ons bedrijf.”

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 9


GEFELICITEERD!

Wynmalen & Hausmann Nemaasko feliciteert Gubbels met

10 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD


Heteren Maasbracht Hengevelde Hoogerheide Purmerend Sumar

026 4790579 0475 462138 0547 333039 0164 614444 026 4790579 0511 521491

haar 60 jarig jubileum

nog

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 11


TRAXX DIESEL & VAN KESSEL OLIE FELICITEREN GUBBELS B.V. MET 60 JAAR ENERGIEK ONDERNEMEN. HARTELIJK DANK VOOR HET JARENLANGE VERTROUWEN IN ONZE BRANDSTOF!

TRAXX DIESEL DE ZUINIGE, SCHONE EN BETROUWBARE DIESELBRANDSTOF DIE DOET WAT HIJ BELOOFT De ene diesel is de andere niet. Sommige diesels beloven namelijk meer. En andere diesels dóen ook Verlaagt uw brandstofverbruik

Reduceert uw CO2-uitstoot

daadwerkelijk meer. Zoals TRAXX, de zuinige, schone en betrouwbare dieselbrandstoffen die speciaal zijn ontwikkeld voor bedrijven met moderne dieselmotoren en een eigen tankinstallatie. Onze brandstoffen TRAXX Diesel en TRAXX Zero zijn het resultaat van

Voorkomt verstopte brandstoffilters

Compenseert alle CO2-restuitstoot

15 jaar productontwikkeling, strenge testprocedures én hebben zich in de praktijk bewezen. Niet voor niets kiezen meer dan 10.000 bedrijven in heel Nederland dagelijks voor TRAXX dieselbrandstof.

Vermindert uw uitstoot van NOx en fijnstof

Bezorgd door leveranciers die Lean & Green zijn

Meer weten of praktijkervaringen lezen? Neem dan snel een kijkje op www.traxx-diesel.nl

Van Kessel Olie B.V. Milheesestraat 19, 5763 AD Milheeze T 0492 - 34 12 21 - E verkoop@vankesselolie.nl - www.vankesselolie.nl

TRAXX begrijpt wat ondernemers nodig hebben.


KWS RooSendaal/SaS van Gent feliCiteeRt partner GuBBelS BedRijven met het 60-jaRiG bestaan

Patrick Snijders van KWS en Christian Rebbens van Gubbels Bedrijven

Alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder. Dat is

speeld. Zo kunnen we nóg sneller schakelen en nog beter

de filosofie achter het partnerschap van Gubbels Bedrijven

inspelen op de vragen van onze klanten,” vertelt Christian

en KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent. Twee bedrijven met

Rebbens van Gubbels Bedrijven. Patrick Snijders van KWS:

stevige wortels in het zuiden van Nederland, die de handen

“Gubbels Bedrijven is een echt familiebedrijf. Wij als regio-

ineen slaan om de klanten in de regio nóg beter van dienst te

nale vestiging van VolkerWessels-bedrijf KWS hebben een

zijn bij hun wensen en vragen op het gebied van grondwerk-

landelijk netwerk achter ons staan. In ons partnerschap com-

zaamheden, terreinverhardingen en infrastructuur. “Door

bineren we voor onze klanten het beste uit beide werelden.

onze hechte samenwerking zijn we perfect op elkaar inge-

En dat maakt ons allebei dubbel zo sterk.”

KWS Infra bv Ziel 12 4704 RS Roosendaal T +31 (0) 165 58 40 00 roosendaal@kws.nl www.kws.nl

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 13


Gubbels, activiteiten en diensten

Allround partner Infra Gubbels’ roots liggen vanuit de jaren vijftig in grondverzet en loonwerk. Boeren en kantonniers behoorden tot de eerste opdrachtgevers maar imiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een allround aanbieder van grond-, weg- en waterbouw. In heel Brabant is Gubbels een begrip als het gaat om uitbreidingsplannen en (her-) inrichting van terreinen met de daarbij voorkomende werkzaamheden als grondverzet, aanleg van funderingen, (druk-) rioleringen en verhardingen. Ook voor cultuurtechnisch grondwerk en de aanleg van beschoeiingen en stuwen is Gubbels het aangewezen adres. Van ontwerp tot oplevering. Grond,- en reststoffenbank Voor het (tijdelijk) opslaan, bewerken en herbestemmen van grond- en reststoffen heeft Gubbels een dochterbedrijf genaamd Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. in het leven geroepen. Hierdoor ontstaat nog meer focus

14 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

op dit specialisme. Partijen (verontreinigde) grond, bagger en of reststoffen kunnen op elk moment bij GRzN B.V. worden aangeboden, ongeacht de omvang van de partij en de beschikbare analysegegevens. In het verlengde van een speciale vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer zijn diverse proces- en productcertificaten verplicht. Deze certificaten gelden voor het accepteren van partijen, het opbulken, het depotbeheer, het zeven van grond, het rijpen van bagger, het reinigen van grond, het samenstellen van grondmengsels, het opwaarderen van de civieltechnische kwaliteit en het immobiliseren. Slopen Gubbels heeft een lange ervaring op het gebied van sloopwerken en asbest saneren. Ervaren, vakbekwaam personeel en modern materieel stelt ons in staat om duurzaam en veilig te slopen. Vooraf aan

elke sloopklus wordt het asbesthoudende materiaal gesaneerd. Vanzelfsprekend is Gubbels in het bezit van het certificaat Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS007), het certificaat asbest saneren SC 530 en het veiligheids certificaat VCA**. De zogenaamde circulaire economie is bij dit bedrijf vanzelfsprekend. Vrij­ komende materialen worden op het werk zoveel mogelijk gescheiden, gesorteerd, gedemonteerd of als het niet anders kan gerecycled. Gebouwen zien wij als grondstofbanken. Puin wordt op het werk of op een van onze drie locaties gebroken met onze mobiele puin breek installatie. Recyclinggranulaten zijn, uit oogpunt van duurzaamheid, zeer gewaardeerde secundaire grondstoffen die wij bij voorkeur zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. Een voorbeeld daarvan is het toepassen van betongranulaat in betonmortel ter vervanging van zand en grind. Bodemsanering Bodemsaneringen vormen één van de


hoofdactiviteiten van Gubbels. Uiteraard beschikt het bedrijf over de benodigde certificaten om deze werkzaamheden op een zorgvuldige en correcte manier uit te voeren. Het complete materieel park is uitgerust met overdruk units. Goed onderhouden materiaal is bij bodemsaneringen erg belangrijk. Onze werknemers hebben de beschikking over diverse decontaminatie units, mobiele wasstraten en meetapparatuur. Onder onze medewerkers hebben we een flink aantal KVPérs en DLPérs en die worden jaarlijks medisch gekeurd. Gubbels heeft een groot aantal DLP-ers / KVP-ers voor het begeleiden van de diverse saneringen. Dankzij de vele ervaringen en expertise wordt meegedacht in het onderzoek , de voorbereiding en het opstellen van het saneringsplan. Immobiliseren met Indumix® Samen met dochterbedrijf Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. heeft Gubbels een speciaal product ontwikkeld voor verantwoord hergebruik van secundaire en tertiaire bouwstoffen, verontreinigde grond en industriële reststoffen: Indumix®. Indumix®-produc-

ten worden onderworpen aan strenge civieltechnische en milieutechnische kwaliteitscontroles en geleverd onder KOMO productcertificaat BRL 9322’ cementgebonden minerale reststoffen voor toepassing in gebonden fundering in de GWW’. Vooraf, maar ook tijdens de productie van het immobilisaat, worden monsters genomen en getest op fysisch/ technische eigenschappen, zoals druk-, buig- en treksterkte, vervorming en duurzaamheid (bestendigheid tegen nat/ droog- en vorst/dooiwisselingen). Ook de milieuhygiënische eigenschappen (samenstelling en uitloging van chemische componenten) worden getest. Asbestsanering Alleen bedrijven die in het bezit zijn van het procescertificaat asbestverwijdering SC-530, zoals Gubbels, mogen dit werk uitvoeren. Safety first! Daarom wordt ieder werk verplicht gecontroleerd door een onafhankelijk, SC-540 gecertificeerd onderzoeksbureau.

Mobiele recycling Voor het recyclen van bouw- en sloopafval beschikt Gubbels over opslag-, en be- en verwerkingslocaties in Helvoirt, Vught en Bergen op Zoom. Hier vindt verdere opwerking van de op slooplocaties al zoveel mogelijk gescheiden materiaalstromen plaats. Een aantal geselecteerde eindverwerkers optimaliseert dit proces zodat hout, metalen, kunststoffen, papier, plastics etc. voor diverse nieuwe toepassingen kunnen worden hergebruikt. Vijzel –en verplaatsingstechniek Gubbels heeft zich sinds een aantal jaren gespecialiseerd in het verplaatsen en (op-)vijzelen van gebouwen en kunstwerken. Hierbij valt te denken aan verzakte woningen, verwijderen van constructieve delen uit gebouwen en alternatief ondersteunen. www.gubbels.nl

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 15


rd! e e icit

l

fe Ge

Verachtert Nederland, totaalleverancier van uitrustingsstukken voor sloop-, recycling- en infraprojecten feliciteert fa. Gubbels met het 60 jarig jubileum.

Verachtert Nederland B.V. De Bloemendaal 8 | 5221EC ’s-Hertogenbosch +31 73 640 41 14 | info@verachtert.nl | www.verachtert.nl

GrondbankGMG is gespecialiseerd in het verantwoord toepassen van herbruikbare grond en baggerspecie

www.grondbankgmg.nl


toekomstige directie aan het woord

‘We zijn trots op wat de familie heeft neergezet’ Inmiddels is de derde generatie van de familie Gubbels zich aan het warmdraaien om in de toekomst de leiding over te nemen. Dat was een natuurlijk proces. “We zijn nooit door onze ouders gepusht”, zeggen Tijs en Martien.

Voor Martien (1990), zoon van Walter, was het van meet af aan duidelijk dat Gubbels zijn werkterrein zou worden. “Net als mijn vader ben ik helemaal gek van machines. Regelmatig ging ik mee naar het werk. Zat ik bij de machinist op schoot, helpen draaien. En elke zaterdag met mijn vader mee naar “de werf”. Ik keek daar de hele week naar uit. ” Voor Tijs (1991), zoon van Harry Gubbels, lagen de kaarten iets anders. “Ik had tot na de middelbare school nog geen idee wat ik wilde. Pas nadat ik personeelsbeleid had gestudeerd en op verschillende plaatsen stage had gelopen, ben ik hier fulltime terechtgekomen. Als je hier rondloopt, ben je trots op wat er door de familie is neergezet. Daar wil je ook een bijdrage aan leveren.”

Martien is projectleider en houdt zich bezig met het machinepark; Tijs bemoeit zich met het personeel en de uitvoering. “Een duidelijke rolverdeling dus, zoals bij mijn vader en mijn oom. Dan weet je precies waar je aan toe bent, je vult elkaar aan.” Er wordt weleens gezegd dat de eerste generatie de zaak opzet, de tweede het uitbouwt en de derde er volop van geniet om het teloor te laten gaan. Martien en Tijs willen zeker niet aan dat cliché voldoen. “We hebben ook de tijd meegemaakt dat de zaak weer

opgebouwd moest worden. Toen hadden we het thuis niet zo breed, hoor. Dat neem je je verdere leven mee. En we zijn opgevoed met het idee dat hard werken zeker geen straf is. Zes dagen in de week zijn we hier te vinden”, zegt Martien, die regelmatig samen met zijn vader overlegt over investeringen in machines.” Maar ook: “Als zoon van, moet je je toch bewijzen, net wat harder lopen dan een ander.”

Te zijner tijd zullen Martien en Tijs de scepter gaan zwaaien over Gubbels Bedrijven. Daarover wordt nu nog niet gesproken. “Trouwens, we zijn geen echte praters”, vindt Martien. “Dat zit niet zo in de Gubbels-genen. Het schiet er ook een beetje bij in, we houden meer van gasgeven.” Als het zover komt, dan zullen zij net als hun voorgangers hun eigen stempel op het bedrijf gaan drukken. “We willen sowieso het fundament van het bedrijf nog sterker maken; de rest voor zijn. Dat kan onder meer door nog efficiënter te gaan werken. Daar gaat de digitale technologie ons bij helpen.”

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 17


Medewerkers aan het woord

Arno van Aar

Marijn Robben (51) en Arno van Aar (42) werken samen al meer dan 45 jaar bij Gubbels bedrijven. Marijn is chef werkplaats, Arno is rupskraanmachinist. “De groei, we doen het met z’n allen.”

‘Niet door geld gedreven, maar werken aan de toekomst’ Gubbels Bedrijven is een familiebedrijf. Wat is daarvan de meerwaarde? Marijn: “De betrokkenheid van de directie en hun vrouwen naar het personeel toe is heel groot. Dat heb ik ervaren toen mijn vrouw in 1998 verongelukte. Ik heb toen alle tijd en ruimte gekregen om thuis en voor mezelf de zaken weer wat op orde te krijgen.” Arno: “Bij Gubbels worden ze niet door geld gedreven, maar denken en werken ze aan de toekomst. Het belang van iedereen, dus 18 FAMILIEBEDRIJF IN BEELD

ook de medewerkers, staat voorop. Ze gaan niet meteen strepen in het personeelsbestand als het even wat minder loopt.” Wat maakt het werken bij dit bedrijf zo uitdagend? Marijn: “Ik ben begonnen met het onderhoud van een paar stuks materieel, nu is het machine- en wagenpark uitgegroeid tot zo’n tachtig stuks. Ook de technieken zijn verfijnd, daar groei je ook in mee. Het mooie van mijn werk is om dat materieel zo snel mogelijk weer aan de gang te krijgen. Want stilstand kost geld. Dat ik


Op de site staan verschillende vacatures. Waarom zouden jonge mensen moeten reageren? Marijn: “Het werk is heel divers. Voor mezelf geldt: ik weet nooit wat de dag gaat brengen. Dat maakt het zo boeiend. Vanwege al die disciplines zijn de klussen ook telkens anders. Je hoeft je niet te vervelen. En je hebt te maken met gezellige collega’s. Er heerst hier wel een beetje een machocultuur. Maar wel eentje van: grote mond, klein hartje. Als er wat is, zijn we er voor elkaar.” Arno: “Het is een gezond en groeiend bedrijf. Er zit dus toekomst in. Elk jaar wordt bij de functioneringsgesprekken gevraagd of je nog cursussen wilt volgen. Je kunt je dus bij Gubbels ontwikkelen. Zelf heb ik dat ook gedaan. Begonnen als leerling, ik werk nu op een van de grootste kranen. Je kunt ook intern solliciteren, dus er zijn uitdagingen genoeg.”

Marijn Robben

s ‘WE zijn druk in de weer

met het milieu’

een stap heb gezet van monteur naar chef, boeit me niet zoveel. Ik moet nu meer regelen, terwijl mijn hart bij het sleutelen ligt.” Arno: “Elke dag is anders. En het kan soms spannend zijn, zeker met brandschades moet je opletten met instortingsgevaar. Slopen is mooi, na een dag is alles opgeruimd. Heb je eer van je werk.” Waarin onderscheidt Gubbels Bedrijven zich? Marijn: “We doen grondverzet, saneringen, sloopwerken, we hebben een grondbank. Het bedrijf bestaat dus uit verschillende takken. Gaat de ene sector wat minder, dan schakelen we over naar de andere. Daardoor is het een heel stabiel bedrijf. We onderscheiden ons ook in de uitstraling. We dragen allemaal dezelfde bedrijfskleding, busjes netjes groen-wit bestickerd. Ook al ons materieel heeft de Gubbels-uitstraling. We vallen op in het landschap.” Arno: “We kunnen klanten een totaalpakket aanbieden. Verontreinigde grond saneren, riolering aanleggen en bestraten. Dat is heel overzichtelijk, want je hebt maar één aanspreekpunt.”

Gubbels Bedrijven is een kapitaalintensieve onderneming. Denk aan de shovels en vrachtwagens. Daarmee moet het geld worden verdiend. Wordt daar bewust mee omgegaan? Marijn: “Daar wordt door het management op gelet. Zelf ben ik er ook aardig spits op. Als het te gek wordt, dan zeg ik er iets van. Mijn collega’s zijn er zich wel van bewust dat een bulldozer, shovel of een vrachtwagen een flinke investering is, maar niet zozeer van de extra tools, zoals hamers en knijpers.” Arno: “Mijn cabine is schoner dan mijn eigen auto. Als er wat kapot is, wordt het zo snel mogelijk gemaakt. Als je iets nodig hebt waarvan je meent dat je daardoor makkelijker kunt werken, wordt daar ook naar geluisterd. Je wordt dus serieus genomen’.” Wat maakt jullie trots op dit bedrijf? Marijn: “De groei van het bedrijf. Gestaag, maar weloverwogen.” Arno: “Die groei, we doen het met z’n allen. Dat vind ik prachtig.”

Op de koffiebekers staat Gubbels Think green. Marijn: “We zijn druk in de weer met het milieu, onder meer met de CO2-prestatieladder. Hoe beter je het doet, hoe interessanter je bent voor klanten bij aanbestedingen.” Arno: “Terecht dat er dat op staat. We werken met de nieuwste machines. Er zijn steeds meer elektrische machines, zoals de zeef. Op mijn kraan wordt aan de brandstof Add Blue toegevoegd. Daardoor wordt er minder CO2 uitgestoten.”

Tot slot. Gubbels Bedrijven werkt veel met puin. Maken jullie er op je werk ook weleens een puinhoop van? Marijn: “Soms. Maar dan kan het niet anders. Als je moet hollen - bijvoorbeeld iets op stel en sprong op locatie moet repareren -, dan moet je prioriteiten stellen. En laat je alles even uit je handen vallen.” Arno: “Liefst niet natuurlijk. Maar iedereen heeft weleens een slechte dag. We zijn allemaal mensen.”

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 19


opdrachtgever aan het woord: gemeente Bergen op Zoom

‘Fantastisch werk afgeleverd tegen de laagste prijs’

Op 16 juli 2014 stak Ton Linssen op het voormalige Nedalcoterrein in Bergen op Zoom een schop in het zand. Daarmee gaf de wethouder het startsein voor het project Bodemsanering Nieuwe Vesting en Oude Havenkanaal. Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken ging die enorme klus - 115.000 kubieke meter industriegrond weer schoonmaken - uitvoeren. Het was de eerste keer dat Bergen op Zoom met dit Helvoirtse bedrijf in zee ging. Maar zeker niet de laatste. “Gubbels heeft fantastisch werk afgeleverd. En ook nog eens tegen de laagste prijs”, zegt Kees de Korte, projectleider civiele techniek

www.meijdebie.nl


Z

Zo’n grote opdracht, menig saneerbedrijf likt er zijn vingers bij af. Maar dat was niet het geval. Als Bergen op Zoom vijf bedrijven uitnodigt voor de aanbesteding, zitten er uiteindelijk maar drie aan tafel als de enveloppes met de prijsopgave worden geopend. “Maar dit was een heel bijzonder bestek”, legt De Korte uit. “Normaal kun je precies omschrijven wat er moet gebeuren, deze keer niet. Grondonderzoek op zo’n negen hectare voormalig terrein van de alcoholfabriek had alleen de zekerheid opgeleverd dat er geen zekerheden waren. Met andere woorden: schone en vuile grond liepen in elkaar over. Er was dus geen peil op te trekken. De vervuiling was ook divers: van olie tot asbest. Voor bedrijven was het dus een gok. Twee wilden dat risico niet nemen, waren bang dat ze er zich aan zouden vertillen.”

van een veel grotere grondbank. Daar is het toegevoegd aan de cement. Kortom, nagenoeg alles werd gerecycled.” Industriegrond moest wel worden afgevoerd naar het aanpalende Oude Havenkanaal. Dat gebied werd bouwrijp gemaakt om in te richten als bedrijventerrein. “Bij het Oude Havenkanaal lag ook een dijk. Die had geen functie meer. Gubbels heeft die afgegraven en die grond is als afdeklaag naar Nieuwe Vesting gegaan. Wat dat betreft vielen alle puzzelstukjes op hun plaats.”

Er is echter wel een probleem: Gubbels zal gebruik moeten maken van de randweg rondom Bergen op Zoom. Extra vrachtverkeer, dat is vervelend. Bovendien wordt de randweg in die tijd vernieuwd. “Gubbels heeft daar zelf een oplossing voor gevonden door een brug aan te leggen tussen het Nedalcoterrein en het Oude Havenkanaal. Ook heel slim: daardoor kon er ook sneller worden gewerkt.” Over die brug: “Dat idee zal wel uit de koker van Christian Rebbens komen, de adjunct-directeur van Gubbels. Zo’n brug is al eens bij een ander project van de gemeente toegepast. Christian, die hier in de buurt woont, moet ervan hebben geweten. Via hem ben ik ook met Gubbels in contact gekomen.”

Als de offertes op tafel komen, blijkt dat Gubbels de goedkoopste is. “Dat vond ik heel opmerkelijk. Gubbels had dan ook een totaal andere aanpak dan de andere twee. Die wilden namelijk alles afgraven, afvoeren en nieuwe, schone grond aanvoeren. Dat kost ontzettend veel geld, vandaar hun hoge inschrijving. Gubbels wilde zoveel mogelijk op locatie s de korte: ‘ik was vooral onder schoonmaken.” Gubbels mag Gubbels heeft kwaliteit geleverd de indruk van het verhaal dat het karwei aanpakken. “Niet en zeer duurzaam gewerkt, vindt erachter zit.’ alleen vanwege de prijs, ook hun De Korte. “Daarnaast kun je er ook EMVI-plan, dus het duurzaam prettig mee werken. Ze doen wat ondernemen, zag er goed onderbouwd uit. Ook dat hebben ze ze beloven, ze zitten er ook kort op. Dat vertrouwen is tijdens dit gaandeweg het traject volledig waargemaakt, want bijna alles is project uitbetaald met meerwerk. Je merkt bij Gubbels dat ze hun op locatie gereinigd.” medewerkers hoog in het vaandel hebben staan. Als er weer eens een mijlpaaltje was bereikt, dan moest dat worden gevierd. Dan Natuurlijk, de prijs was aangenaam voor de gemeente Bergen stond er een frietkraam op het terrein. Het zijn echte Brabanders, op Zoom. Maar De Korte was vooral onder de indruk van het dus bourgondisch.” Ook de bewoners worden bij het project verhaal dat erachter zit. “Dat was heel goed doordacht. Gubbels, betrokken. “Met hun vragen konden ze op vrijdagmiddag bij zo ontdekte ik, heeft enorm veel knowhow in huis met het Gubbels of bij ons op het inloopspreekuur terecht. schoonmaken van vervuilde grond. En dat in allerlei gradaties: van licht tot zwaar vervuild. Op het terrein lagen wel twintig Bodemsanering Nieuwe Vesting en Oude Havenkanaal was voor verschillende hopen met afgegraven grond, die allemaal een Gubbels aanleiding om zich ook in Bergen op Zoom te vestigen. eigen specifieke bewerking kregen. Daardoor is er maar heel Die hoek - West-Brabant en Zeeland – wil het bedrijf ook voor weinig grond afgevoerd naar Helvoirt, waardoor de kosten enorm zich zien te winnen. Voor de gemeente Bergen op Zoom is dat werden gedrukt. Heel slim dus. Zelfs in Helvoirt werd het nog niet meer nodig. “Gubbels heeft nadien nog verschillende andere gebruikt, want het bedrijf was in die tijd bezig met het opzetten saneringsopdrachten uitgevoerd. We zijn zeer tevreden.” FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 21


klant aan het woord: efteling kaatsheuvel

‘Gubbels begrijpt hoe de Efteling denkt’ Bij het realiseren van het Lavenlaer, het dorpje waar het guitige Volk van Laaf woont, maakten de Efteling en Gubbels Bedrijven voor de eerste keer kennis met elkaar. Het Helvoirtse bedrijf leverde oud eiken delen voor de dakconstructies. Nu, 29 jaar later, is die band behoorlijk verstevigd. “Onze projecten zijn bijzonder. Dan moet je out of the box kunnen denken. Gubbels kan dat.”


G

Gubbelsdakdelen. Zo worden in de wandelgangen van de Efteling de overspanningen van de huisjes waarin het Volk van Laaf woont, leeft en werkt, genoemd. “Het is allemaal sloopmateriaal met een uitstraling alsof het al honderden jaren oud is”, vertelt senior kostendeskundige Helmut

Wennekes. “We hebben dat hout zelf bewerkt om te voorkomen dat het krom zou trekken.” Het is het begin van een lange samenwerking. Tot 2009 wordt Gubbels Bedrijven vooral gevraagd om materiaal te leveren. Daarna verandert de band, die wordt intensiever. Jacco: “We hebben het FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 23


Levering van Zand, grind en grond Bouw- en wegenbouwmaterialen Kippertransport Vervoer verontreinigde grond Weitjesweg 56, 5306 XX Brakel T (0)418 672 726 F (0)418 673 841 M (0)6 5324 8546 E bart@shtbrakel.nl W www.shtbrakel.nl

Gefeliciteerd met jullie 60 jarige jubileum!!

Met al jullie disciplines een begrip in Nederland

en al meer dan 10 jaar een zeer gewaardeerde klant van


klant aan het woord: efteling kaatsheuvel

Helmut Wennekes

altijd als een sloopbedrijf gezien. Maar met de komst van adjunct-directeur Christian Rebbens ging Gubbels zich toeleggen op andere disciplines. Die waren voor de Efteling interessant.” Zo mogen de broers Harry en Walter Gubbels op het parkeerterrein een dubbele rijbaan aanleggen om de bezoekersstromen beter in goede banen te leiden. Ook bij grote projecten, zoals vakantiepark Efteling Loonsche Land en Baron 1898, komt Gubbels nadrukkelijk in beeld. “Daar komt veel infrastructuur bij kijken, heel veel in de grond. Dus werden ze betrokken bij het bouwrijp maken van de grond, het aanleggen van rioleringen voor de huisjes, en ook de bestrating verzorgen”, vertelt senior projectleider Jacco Ophorst. Baron 1898 was een echte uitdaging voor Gubbels, weet Helmut. “Bij deze attractie maakt de trein een vrije val van 37½ meter in een mijnschacht, waarvan ruim zeven meter onder de grond ligt. Ik wilde het bouwterrein niet opengooien, want dan zouden de bezoekers te veel overlast kunnen ervaren. Daarom had ik bedacht om rechtstreeks in de grond te boren. Er kwamen geen mitsen en maren van Gubbels, die pakte het op. De wensen van de klant staan altijd voorop.” Flexibiliteit. Dat woord komt in het gesprek regelmatig terug. Geen wonder,

Hans Haens

want als de Efteling aan iets nieuws werkt, wordt er gaandeweg in het proces het een en ander veranderd. Begrijpelijk, want wat aan de tekentafel is verzonnen, is uniek in de wereld. Niet eerder geconstrueerd, dus het bouwplan kan niet in beton worden gegoten. Aan dat voortschrijdend inzicht hangt dan weer een ander prijskaartje. “Soms meer, en soms staat er onder de streep minder dan voorheen was berekend. Gubbels heeft daar geen moeite mee: ze weten hoe de Efteling denkt en werkt.” Meedenken dus. Het is kenmerkend voor Gubbels Bedrijven, vindt senior inkoper Hans Haens. “Als Gubbels een project wordt gegund, weten ze hoe het bij de Efteling werkt bij een groot project. De Efteling kondigt van tevoren aan wanneer een attractie open gaat. Daar is iedereen - zeker de bezoekers - op gespitst. Dan moet je er voor zorgen dat het klaar is. Gubbels haalt alles uit de kast om dat voor elkaar te krijgen. Als het nodig is, wordt er gewoon in het weekend doorgewerkt. Ook zij merken de druk: als die datum niet wordt gehaald, voelt dat als falen. Dat willen ze koste wat koste voorkomen.” Jacco vult aan: “Gubbels Bedrijven wil niet alleen op tijd opleveren, ze denken out of the box. Niet alleen met oplossingen, ook hoe bezoekers het zullen ervaren. Soms beginnen ze al midden in de nacht, zijn ze als de Efteling opengaat klaar. Dat is fijn voor de bezoekers, tegelijkertijd is dat prettig voor de voortgang van het project.”

Jacco Ophorst

Kortom, bij Gubbels kun je de verantwoordelijkheid neerleggen: dat vertrouwen wordt niet beschaamd. Jacco: “Je kunt ze werkelijk dag en nacht bellen. Als de nood aan de man komt is, zijn ze binnen een kwartier bij ons.” Logistiek is het dus handig dat deze leverancier hemelsbreed op ongeveer tien kilometer van het sprookjespark ligt. “Dat is niet toevallig”, zegt Hans. “We doen zoveel mogelijk zaken met regionale partners, zodat deze kunnen profiteren van een organisatie als de Efteling in de regio. Daarbij draait het om kwaliteit en dat de kosten zo goed mogelijk worden beheerst.” Gubbels Bedrijven heeft verschillende disciplines in huis. Maar niet alles. Hans: “Daar zijn ze heel open over. Als iets niet tot hun corebusiness behoort, laten ze ons dat weten. Dan moeten ze bijvoorbeeld zelf expertise inhuren. De kosten worden dan te hoog. Dat wordt ook zo naar ons gecommuniceerd. Het bedrijf is niet alleen door winst gedreven, maar wil zijn werk zo goed mogelijk doen.” De Efteling wil steeds duurzamer bouwen. Ook daarin speelt Gubbels Bedrijven een rol, weet Helmut. “Ze zijn vooral sterk in het hergebruiken van bestrating. Die wordt gemalen, komt als puin weer terug voor de wegen. Of ze maken er een soort legoblokken van. Die worden gebruikt om compartimenten te maken bij hun eigen grondbank.”

FAMILIEBEDRIJF IN BEELD 25


B. V J. van HERPEN . Transport B.V.

Wij feliciteren Gubbels met hun 60 jarig bestaan! Heesterseweg 35a, 5386 KT Geffen - Tel.: (06) 43000645

EVAX BV FELICITEERT GUBBELS MET HET 60-JARIG JUBILEUM! LANDBOUW & GRONDVERZET

RECYCLING


CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Premium Processing! www.wirtgen-group.com/processing

MINERAL TECHNOLOGIES. De WIRTGEN GROUP dankt zijn kracht in de Mineral Technologies branche aan de innovatieve merken: KLEEMANN en BENNINGHOVEN. Bezoek onze website voor meer informatie over deze machines en maak gebruik van de technologiën van de marktleider! www.wirtgen-group.com/nederland WIRTGEN NEDERLAND B.V. · Telefoon: +31 183 44 92 37 · E-Mail: sales.nederland@wirtgen-group.com


W&H service

altijd in de buurt!

5

100% landelijke dekking

4 6

Als ondernemer wilt u niet ‘stil staan’. Dat begrijpen we bij W&H heel erg goed. Onze service-organisatie is erop ingericht om stilstand en kosten te voorkomen. Wij helpen u graag vooruit met een passende onderhoudsoplossing voor uw bedrijfssituatie. Het resultaat: lange levensduur en lage totale kosten per draaiuur / per ton verwerkt product. Neem contact op met één van onze vestigingen voor een afspraak, er is er altijd wel een bij u in de buurt. We overtuigen u graag!

1. W&H Heteren Heteren, 026 4790579

2. W&H Nemaasko Maasbracht, 0475 462138

3. W&H Hoogerheide Hoogerheide, 0164 614444

4. W&H Purmerend Purmerend, 026 4790579

5. W&H Smedes Sumar, 0511 521491

6. W&H Pelle Hengevelde, 0547 333039

www.wynmalenhausmann.nl

1

3 2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.